, , , , , , , , , , ,

Vakcíny jsou projektem klasifikovaným DOD jako válečný akt – bez kontroly kvality

covid

Dokumenty: Vakcíny jsou projektem klasifikovaným DOD jako válečný akt – bez kontroly kvality

Celý článek si můžete poslechnout v audioverzi ZDE:

7.1.2023

Víte, proč byla zakázána jakákoli účinná léčba respiračního onemocnění nazvaného Covid-19? Proč byly lidem vnucovány neotestované experimentální genové injekce – a někde dokonce i povinně?  Odpověď je třeba hledat právě tam, odkud všechny oddané loutky ve vládách získávaly instrukce…

Investigativní američtí novináři zjistili, že americké ministerstvo obrany DOD od počátku řídilo tzv. „očkovaní proti Covidu“ v rámci „Národního bezpečnostního programu“ jako válečný akt proti nepřátelskému útoku. Bylo zcela irelevantní, zda jsou vakcíny bezpečné a účinné. Veřejnost byla oklamána kontrolami kvality v rámci informační kampaně a součástí operace bylo umlčování kritiků.

Armedforces.press se ve svém článku odvolává na nově objevené dokumenty. Ty byly získány prostřednictvím amerického zákona o svobodě informací. Následující text je výsledkem výzkumu Sashi Latypové a Katherine Wattové a jejich interpretací nálezů, které viděli.

Tajná operace armády byla organizována prostřednictvím tří klíčových právních manévrů:

1. Povolení pro nouzové situace EHP
2. Přípravný zákon
3. Orgán pro jiné transakce

Prezident Trump dne 13. března 2020 vyhlásil stav nouze pro veřejné zdraví (PHE) podle Staffordova zákona a svěřil Radě národní bezpečnosti odpovědnost za politiku Covid. Vakcíny proti Covid-19 se tak staly „lékařskými protiopatřeními“ – šedou zónou produktů, které nejsou regulovány jako vakcíny nebo léky.

„Přenesli odpovědnost na Národní bezpečnostní radu a považovali to za válečný akt,“ řekla Sasha Latypová, bývalá výkonná ředitelka  farmaceutické smluvní výzkumné organizace (CRO). Podle zpráv z operace Warp Speed/ASPR ministerstvo obrany nařídilo, dohlíželo a přísně řídilo vývoj, výrobu a distribuci protiopatření Covid, především s využitím již dříve vytvořené sítě vojenských dodavatelů a konsorcií ministerstva obrany.

Ministerstvo obrany, BARDA a HHS nařídily všechna protiopatření Covid, včetně „vakcín“ jako prototypové demonstrace pro velkovýrobu, aby se zabránilo regulaci a transparentnosti. Prototypy používané v rámci EUA (autorizace pro nouzové použití) během PHE (nouzové situace v oblasti veřejného zdraví), protiopatření Covid, včetně „vakcín“, nemusí splňovat americké zákony o kvalitě výroby, bezpečnosti a označování.

„Z toho vyplývá, že vláda USA povolila a financovala používání nevyhovujících biologických materiálů na Američanech, aniž by objasnila jejich „prototypový“ právní status, ponechala materiály mimo běžný regulační dohled a zároveň je nezpřístupnila veřejnosti. Podvodná pseudooficiální legitimita.“

„Nejneuvěřitelnější je skutečnost, že současná legislativa přijatá Kongresem Spojených států, jak se zdá, činí zastírání legálním!“

Sasha Latypová

Podle PHE nejsou lékařská protiopatření regulována ani chráněna jako farmaceutické produkty (21 USC 360bbb-3(k).

Americký lid byl oklamán tím, že uvěřil, že FDA, CDC a loutky jako Anthony Fauci dohlížejí na program očkování proti COVID-19. Jejich zapojení však byla pouze řízená informační operace. Všechna rozhodnutí týkající se výzkumu vakcíny COVID-19, nákupu materiálů, distribuce a sdílení informací byla přísně kontrolována ministerstvem obrany.

Byly odhaleny stovky smluv o protiopatření Covid. Mnoho zveřejněných informací bylo částečně redigováno. Latypová a Katherine Wattová, investigativní novinářky, však našly zdroje, jak chybějící detaily doplnit.

Přezkoumání těchto smluv ukazuje na vysokou úroveň dohledu vlády USA (DoD/BARDA). Rozsah plnění je specifikován pouze jako „demonstrace“ a „prototypy“, přičemž z rozsahu prací hrazených smlouvami jsou vyloučena klinická hodnocení a kontrola kvality výroby.

Aby bylo zajištěno, že farmaceutická společnost může provádět falešné klinické studie bez finančního rizika, smlouvy zahrnují vzdání se veškeré odpovědnosti pro výrobce a všechny dodavatele v rámci dodavatelského a distribučního řetězce podle zákona PREP z roku 2005 a souvisejících federálních zákonů.

Podle Latypové a Wattové je lhaní legální díky kombinaci nedávno přijaté legislativy a výkonných nařízení! Tajemník amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS ) se nikomu nezodpovídá, protože Kongres nadále každé tři měsíce obnovuje stav národní zdravotní nouze.

Ve chvíli, kdy COVID-19 „vypukl“, byla zahájena velká informační operace.

Americká vláda, zpravodajské agentury, média a velké technologie spolupracovaly na organizování a provádění intenzivní nátlakové kampaně zaměřené na legální označení vakcíny podle zákona o povolení k nouzovému použití a zároveň očerňovaly nesouhlasné lékaře, kritiky a životaschopné alternativní způsoby léčby. 

Tento přístup umožnil rychlou výrobu bez standardních bezpečnostních a zdravotních protokolů. Aby byla vakcína označena podle EEA, nesmí existovat žádná jiná známá léčba. 

V důsledku toho se mnoho osvědčených a účinných léčebných postupů, jako je ivermektin a hydroxychlorochin, dostalo na černou listinu v médiích, která je zavrhla  jako „odčervovače koní,“ i když tyto levné, snadno dostupné léky, byly v minulosti známé svou vysokou účinností.

Významní lékaři zabývající se léčbou COVIDu, jako jsou Peter M. McCullough a Pierre Kory, čelili bezprecedentním útokům na své lékařské osvědčení, když tyto léky prosazovali.

Pokud by totiž vyšlo najevo, že existuje  účinná léčba, tak by experimentální genové injekce v žádném případě nemohly být schváleny…

Zdroj:https://necenzurovanapravda.cz/2023/01/dokumenty-vakciny-jsou-projektem-klasifikovanym-dod-jako-valecny-akt-bez-kontroly-kvality/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *