Diskriminace neočkovaných byla založená na lžích. Covidové „vakcíny“ nechrání před šířením infekce.

 

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

29.11.2023

Oficiálně potvrzeno. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) uvedla, že covidové „vakcíny“ byly povoleny jen k imunizaci jednotlivců, a ne jako prevence infekce. Vláda a její „odborníci“ i navzdory tomuto sdělení neustále omílali jako argument, že člověk vakcinací chrání druhé. Po přiznání Pfizeru to potvrdila jako lež i EMA.

Mnoho lidí se nechalo „naočkovat“ proti covidu na základě informací, které dostali od vládních představitelů a lékařů. Vláda věděla, že vakcíny nechrání před šířením viru, ale nesdělila tuto informaci občanům. Naopak lživě vnucovala vakcíny, zamlčovala vedlejší účinky, a tím ohrozila zdraví všech, kteří si takovou vakcínu vzali. Očkovací kampaně musí být co nejdříve zastaveny, očkování není bezpečné. Vlády a všechny politické strany, které to podporovaly, se musí zodpovídat ze svých lží a podvodů. 

Ať už je důvodem přiznání od EMA strach v konfrontaci se známými následky vynucované vakcinace nebo cokoliv jiného, staví to minulou i současnou vládu do nepříjemné situace.

Informovaný souhlas je možný pouze tehdy, jsou-li informace ohledně těchto vakcín šířené členskými státy a úřady správné. Pakliže vlády našich členských států šíří dezinformace, lékaři nemohou poskytovat dobrou radu a lidé se nemohou dobře rozhodnout, zda se naočkovat nebo ne.

Skupina poslanců Evropského parlamentu z frakce Identita a Demokracie uspořádala 21. listopadu 2023 tiskovou konferenci, kde šokovali některými prohlášeními o covidových „vakcínách“. Tito poslanci poslali minulý měsíc Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) dopis (pdf), v němž úřad žádali, aby zrušil povolení pro uvedení na trh pro mRNA vakcíny Comirnaty a Spikevax. Důvodem měly být údajné vady. EMA tuto žádost zamítla. Její dopis s odpovědí však obsahuje některá výbušná prohlášení, která na tiskové konferenci poslanci prezentovali.

Tisková konference v Evropském parlamentu.

Na této tiskové konferenci 21/11/2023 vystoupili Marcel de Graaff (poslanec EP za FVD) a Joachim Kuhs (poslanec EP za AfD), Willem Engel a Vibeke Manniche (lékařka). Diskutovali o šokujících odhaleních vyplývajících z dopisu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Tento dopis přišel v reakci na žádost Marcela de Graaffa a Joachima Kuhse o okamžité pozastavení registrací vakcín Covid-19 pro uvedení na trh.

 

 

 

 

Jak může vakcína, u níž neexistuje přesná evidence vedlejších účinků, obdržet povolení k distribuci?

Lidé se rozhodují na základě bezpečnostních rizik a vedlejších účinků. Podle odpovědi EMA však vyplynulo, že data o vedlejších účincích v prvních 14 dnech po očkování jsou nesmírně důležitá. Zdravotnické úřady v jednotlivých zemích EU však trvaly na tom, že než začne spike protein z vakcíny fungovat v těle, uběhne 10-14 dnů. Výsledkem bylo, že k pacientům očkovaným v této lhůtě se přistupovalo jako k neočkovaným a i případné hlášení vedlejších účinků nebylo dáváno do souvislosti s očkováním.

Prostě si vymysleli tuto historku o 14 dnech, aby vytvořili tento falešný pocit bezpečí a zredukovali počet vedlejších účinků.

 

Studie o bezpečnosti covidových „vakcín“ prokázala, že existují tři typy vedlejších účinků – mírné, vážné a smrt. Zkoumala bezpečnost vakcín v závislosti na šarži očkovací látky. První šarže byly špatné a postupně se jejich kvalita zlepšovala. Pfizer nicméně o této skutečnosti veřejnost neinformoval, takže nikdo o proměnlivosti bezpečnostního profilu vakcín nevěděl. Problémy se šaržemi oznámil jen EMA. Postupně vyšlo najevo, že tzv. modré šarže vykazovaly daleko vyšší míru vedlejších účinků a úmrtnosti než jiné.

Nikdo dopředu nevěděl, jakou šarži dostane, nikdo nevěděl, že je tu tento rozdíl mezi různými šaržemi, nikdo to nevěděl. Ale EMA dostává vzorek každé šarže a mohou je testovat a vidět, jestli jsou identické nebo ne.

Dalším předmětem zájmu bude zkoumání vlivu různých šarží vakcín na některá onemocnění, zda u některých panuje vyšší rizikovost pro různé druhy rakoviny atd. nebo vyšší úmrtnost. Data ukázala, že od května 2021 došlo ve všech evropských zemích ke zvýšené nadměrné úmrtnosti. Křivky postupně klesaly, nicméně hodnoty jsou stále zvýšené i dnes.

 

Zaznělo na tiskové konferenci:

Minulý měsíc jsem spolu s Joachimem Kuhsem a dalšími šesti kolegy z Evropského parlamentu napsal dopis EMA. Evropské agentuře, která je zodpovědná za přijímání léčivých přípravků na evropský trh. Žádali jsme o vysvětlení mnoha problémů, které se týkají corona vakcín. Tyto problémy jsou tak velké, že jsme požádali EMA o stažení povolení k uvedení na trh. Tento měsíc jsme od EMA obdrželi odpověď na náš dopis. A tato odpověď obsahuje šokující skutečnosti.

Především EMA výslovně uvádí, že Corona vakcíny povolila na trh výhradně pro individuální imunizaci, a rozhodně ne pro kontrolu infekcí a rozhodně ne pro prevenci nebo snížení infekcí. A to je zničující pro vlády, které se zacyklily ve sdělení, že to děláte pro ostatní lidi.

EMA totiž uvádí, že vystavení viru zvyšuje pravděpodobnost infekcí i u očkovaných. Masové vládní kampaně, abyste se nechali očkovat, abyste ochránili své rodiče, své sousedy, slabší ve společnosti, byly nejen nepovolené, ale také zcela nesmyslné a nezaložené na faktech.

A znovu připomínám, že stále bojujeme s gigantickou tzv. nevysvětlenou nadměrnou úmrtností. Stručně řečeno, tato informace z EMA je pro očkovací politiku destruktivní. Vláda věděla, že vakcíny nechrání před šířením viru, ale nesdělila tuto informaci občanům. Naopak lživě vnucovala vakcíny našim občanům, zamlčovala vedlejší účinky, a tím ohrozila zdraví všech, kteří si takovou vakcínu vzali. Očkovací kampaně by měly být co nejdříve zastaveny, očkování prostě není bezpečné.

A nesplňuje ani požadavky stanovené EMA. A vláda a všechny politické strany, které ji podporovaly, by se měly zodpovídat ze svých lží a podvodů.

Jedním z hlavních důvodů, proč se lidé rozhodují, zda se nechat očkovat, jsou možná rizika a vedlejší účinky. EMA se ve svém dopise, který nám zaslala, zmínila, že očekává, cituji: „hlášení o stavech, které se objeví při očkování nebo krátce po něm“. Konec citátu. Z toho vyplývá, že údaje o nežádoucích příhodách nebo vedlejších účincích do 14 dnů po očkování jsou pro posouzení rizik spojených s vakcínami nesmírně důležité. Úředníci členských států však přijali politiku, že vzhledem k tomu, že trvá 10 až 14 dní, než vakcína vytvoří spike proteiny, nemají být nežádoucí příhody do 14 dnů po očkování registrovány jako související s očkováním. Statisticky považovali osobu, která dostala vakcínu, za neočkovanou během těchto prvních 14 dnů. To je ale nesmysl!

Aby bylo zcela jasno, mRNA není lidská a je součástí GMO. Navíc nedávné publikace o kontaminaci plazmidovou DNA v těchto injekčních tekutinách s mRNA nade vší pochybnost dokazují, že máme co do činění s GMO produktem. Bez ohledu na pokusy o novou definici pojmu GMO je třeba na základě rozhodnutí soudu EU z roku 2018 považovat jakoukoli inovaci obsahující techniky genetického inženýrství nebo z nich odvozenou za stejnou jako GMO a podléhá stejnému systému regulačního schvalování. Nyní je integrace bakteriálního nebo virového genetického kódu do lidského genomu spojena s vyšším rizikem vzniku rakoviny.

EMA musí vyhodnotit všechny tyto statistiky, bezpečnost a poté přijmout rozhodnutí. Požadovali jsme po EMA, aby okamžitě stáhla schválení pro uvedení na trh, protože všechny tyto signály o umírání lidí, o zánětech myokardu, osrdečníku, o lidech s tímto srdečním selháním, kteří padnou mrtví před televizí na fotbalovém hřišti. To vše souvisí s těmito vakcínami. A to je to, co bylo zastřeno špatnou registrací.

Pro pravidelné čtenáře webu Nespokojený nejsou uváděné informace žádným překvapením. Pro většinovou populaci je důležitý každý dílek do skládanky, a ani přesvědčení covidisté nemohou oficiální data a zdroje snadno ignorovat. I to je důvod, proč je tu další článek na téma podvod covid.

 

Zdroje:
Tisk. konference v EP: Reakce na dopis od EMA
Europoslanci překvapili na tiskovce výbušnými prohlášeními o proticovidových vakcínách

 

 

ZDROJ:https://www.nespokojeny.cz/diskriminace-neockovanych-byla-zalozena-na-lzich-covidove-vakciny-nechrani-pred-sirenim-infekce/#more-33594

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

 

SMRTELNÁ TAJEMSTVÍ: Od začátku roku 2023 tvoří neočkovaní pouhých 5 % úmrtí na COVID-19, ale 3 a 4x očkovaní tvoří šokujících 95 %

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

 

Zpráva tiše zveřejněná vládou Spojeného království potvrzuje, že injekce COVID-19 nejsou ani zdaleka účinné, protože neočkovaná populace má na svědomí pouhých 5 % úmrtí na COVID-19 v Anglii od začátku roku 2023, zatímco 3krát a 4krát očkovaná populace. tvořilo 95 % úmrtí na COVID-19 mezi očkovanými, přičemž naprostá většina těchto úmrtí byla zaznamenána u 4x očkovaných.

Po našem energickém hlášení děsivé pravdy se vláda Spojeného království pokusila skrýt před veřejností počet úmrtí na Covid-19 podle stavu očkování tím, že pod rouškou vyloučila údaje z týdenních zpráv o sledování vakcíny Britské zdravotnické agentury (UKHSA) v dubnu 2022. data již nejsou potřeba, protože vláda Spojeného království zastavuje bezplatné univerzální testování na Covid-19.

Ale skutečným důvodem pokusu skrýt data bylo to, že očkovaní představovali většinu úmrtí na COVID-19 od července 2021 a čísla odhalila, že vakcíny COVID-19 měly negativní účinnost.

Následující graf ukazuje účinnost vakcíny proti COVID-19 mezi trojnásobně očkovanou populací v Anglii ve zprávách o sledování vakcín za rok 2022 v týdnu 3 , týdnu 7 a týdnu 13 –

To se zdaleka neblíží 95% účinnosti, kterou společnost Pfizer uvádí, že?

Vláda Spojeného království ale nepočítala s tím, že data bude možné v budoucnu nalézt ve zprávách zveřejněných Úřadem pro národní statistiku (ONS). I když to byl náročný proces shromažďování a počítání.

Nejnovější dataset lze nalézt na webu ONS zde , nebo stáhnout zde .

Soubor dat zahrnuje úmrtí podle stavu očkování mezi 1. dubnem 2021 a 31. květnem 2023.

Ale protože jsme se rozsáhle zabývali úmrtími do konce roku 2022 v dříve publikovaných souborech dat, rozhodli jsme se podívat na úmrtí na Covid-19 podle stavu očkování od začátku roku 2023.

To, co jsme našli, je opravdu děsivé.

Kliknutím zvětšíte
zdroj

Neočkovaní tvořili nejmenší počet úmrtí na COVID-19 v každém měsíci až do května 2023, ve většině měsíců se sotva dostali na trojnásobek.

Zatímco očkovaná populace představovala většinu úmrtí na Covid-19 každý měsíc, přičemž každý měsíc s výjimkou května dosáhla čtyř čísel.

Ale co je na číslech zajímavé, je to, že to není populace s jednou dávkou nebo dvojitě očkovaná populace, která představovala většinu úmrtí na COVID-19 od začátku roku 2023.

Je to místo toho trojnásobně a čtyřnásobně očkovaná populace, která má na svědomí většinu úmrtí na COVID-19.

S největším počtem úmrtí mezi čtyřnásobně očkovanými se značným rozdílem.

Následující graf ukazuje celkový počet úmrtí na COVID-19 podle stavu očkování za celý rok a odhaluje skutečný rozsah šokujících statistik –

Kliknutím zvětšíte
zdroj

Neočkovaní nedosáhli ani čtyřciferných čísel, mezi lednem a květnem 2023 zemřelo jen 436.

Ale očkovaná populace téměř dosáhla pěti čísel s 8 330 úmrtími na COVID-19, z nichž 1 032 bylo mezi trojnásobně očkovanými a 6 902 z nich bylo šokujícím způsobem mezi čtyřnásobně očkovanými.

To znamená, jak ukazuje následující graf, že očkovaná populace jako celek představovala 95 % všech úmrtí na COVID-19 mezi lednem a květnem 2023, zatímco neočkovaná populace tvořila pouhých 5 %.

Kliknutím zvětšíte
zdroj

Skutečnost, že tato úmrtí nepatří mezi populaci očkovanou jednou a dvěma dávkami, je ale skutečně děsivá. Naprostá většina je mezi 4x očkovanými, přičemž tato populace tvoří 80 % všech úmrtí na COVID-19 a 83 % všech úmrtí na COVID-19 mezi očkovanými.

Když se však spojíme s trojnásobně očkovanými, zjistíme, že 3 a 4krát očkovaní tvoří 91 % všech úmrtí na COVID-19 a 95 % úmrtí na COVID-19 mezi očkovanými.

To nejsou čísla, která byste očekávali, že uvidíte, zda jsou injekce COVID-19 skutečně až 95% účinné při prevenci smrti, že?

Jak může vláda pokračovat ve své očkovací kampani proti COVID, když jsou zaznamenávána taková čísla? Pokud by injekce byla bezpečná a účinná, měli bychom být svědky 95 % úmrtí na COVID-19 u neočkované populace, nikoli u očkované populace.

A to je přesně důvod, proč by měli přestat používat, stejně jako Island .

 

ZDROJ:https://expose-news.com/2023/11/26/unvaccinated-account-for-just-5percent-of-covid-deaths/

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

10.12., Karlsruhe: 584 trestních oznámení na politiky, soudce a další zastánce povinného očkování!

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

27.11.2023

„Centrum pro proces, objasňování, právní stíhání a prevenci zločinů proti lidskosti v důsledku státních koronavirových opatření“ (ZAAVV) podá 10. prosince celkem 584 trestních oznámení na sponzory a obhájce povinného očkování proti koronaviru v Karlsruhe. Zároveň je představen katalog požadavků, který má iniciovat dlouho očekávaný proces vyrovnání se s koronskou nespravedlností. Ten den se na Náměstí lidských práv uskuteční velká demonstrace za účasti mnoha kritických právníků.

Přečtěte si níže uvedenou tiskovou zprávu ZAAVV:

Předání podpisů z „POŽÁDÁME“ Spolkové prokuraturě v Karlsruhe

Požadavky na amnestii od odpůrců koronavirových opatření i seznam signatářů představí 10. prosince 2023 v rámci #KA1012 „Centrum pro proces, objasňování, právní stíhání a prevenci zločinů proti lidskosti z důvodu State Corona Measures“ (ZAAVV) předán Spolkové prokuraturě v Karlsruhe. 

ZAAVV v tento den předá celkem 584 trestních oznámení na politiky, ministry, soudce a další lidi, kteří se zasloužili o zavedení povinného očkování v zařízení nebo povinného očkování pro příslušníky Bundeswehru. 

Tato příležitost bude využita k veřejné prezentaci katalogu poptávek podporovaných více než 24 000 lidmi na www.wir-fordern.eu v rámci tiskové konference. ZAAVV také zajistí, aby podpisové listiny putovaly k spolkovému prezidentovi a 16 předsedům vlád.

„Požadujeme“ znamená úplnou rehabilitaci obětí namísto sociální ochrany pro pachatele. Každý, kdo varoval před nebezpečím koronských opatření a byl a je vystaven nejmasivnějším osobním hrozbám, musí být komplexně rehabilitován.

To se týká zejména lidí ve zdravotnickém systému, jako jsou lékaři, ošetřující personál, zaměstnanci a vědci, policisté a vojáci, novináři a odborníci z médií, lidé ve školství a také všichni ostatní postižení lidé, jako jsou držitelé výjimky z roušek nebo očkovací nezpůsobilí. certifikáty, pacienti, umělci, rodiče a mnoho dalších.

Požadavky 

  1. Komplexní vyšetřování a jasné právní důsledky pro ty, kteří škodu způsobili použitím svého soukromého majetku 
  2. Stažení všech zákonů a nařízení z tohoto období a také zavedení kontrolních mechanismů, aby se v budoucnu spolehlivě zabránilo systematickému narušování základních práv pod záminkou katastrofy
  3. Okamžité ukončení a zastavení jakéhokoli trestního a pokutového stíhání jakéhokoli porušení opatření, bez ohledu na jejich povahu
  4. Zrušení příslušných trestních příkazů, trestních rozsudků a pokut
  5. Úhrada všech již zaplacených pokut a pokut v důsledku opatření Corona 
  6. Veřejné uznání odvahy každého, kdo z vnitřního přesvědčení přijal hrozby a státní represálie
  7. Oficiální, nezávislá, státem financovaná vyšetřovací komise, která má objasnit, jak k tomuto nežádoucímu vývoji mohlo dojít

„Odpuštění je myslitelné pouze tehdy, pokud se obětem dostalo spravedlnosti a viníci byli pohnáni k odpovědnosti. Požadavek na amnestii pro oběti a stížnosti na pachatele koronavirových opatření jsou dvě strany téže mince: přehodnocení toho, co se stalo mezi rokem 2020 a dneškem,“ říká Ralf Ludwig, iniciátor ZAAVV a #KA1012. „ZAAVV podpisovou akci od začátku aktivně podporovala. Jsme rádi, že podpisy budou nyní předány společně s trestními oznámeními.“

Pokud byste chtěli podpořit trestní oznámení ZAAVV: Kromě předání trestních oznámení a podpisové listiny z „Požadujeme“ proběhne 10. prosince schůzka. Od 11 hodin se na Náměstí lidských práv v Karlsruhe uskuteční velká demonstrace, na které budou četní právníci a právníci z Lawyers for Enlightenment a International Association of Lawyers for Human Rights (IAL) řešit stížnosti uplynulého 3,5 roku od hodin. právní hledisko. Další informace na https://www.zaavv.com/de-de/

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Lékař investigativcem: 9 vládních covidových „dezinformací“

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

22.11.2023

Milan Kajínek

Na pondělním semináři v Poslanecké sněmovně prezentoval MUDr. Vladimír Čížek (pdf) svou vlastní investigaci, resp. ověřování oficiálních vládních informací o očkování proti covidu-19, které byly publikovány na webových stránkách ministerstva zdravotnictví nebo prohlášeny jeho představiteli, a které se postupně ukázaly jako zavádějící či nepravdivé. Po delší době po kritických upozorněních byly některé z nich dokonce ministerstvem smazány.

Níže nabízíme přehled „dezinformací“ či zavádějících informací zachycených a archivovaných doktorem Čížkem, které podrobně rozepisujeme a dáváme do širšího kontextu podobných událostí v USA.

„Očkovaný se nemůže nakazit“

Ministr zdravotnictví Jan Blatný prohlásil dne 5. ledna 2021 v České televizi: „Tím, že se naočkuji, nemohu dostat nemoc … neonemocním a nemohu nakazit nikoho jiného.“

Na dotaz novinářky MF Dnes, který přišel o několik minut později, zda je potvrzeno studiemi, že po očkování není člověk infekční, znovu odpověděl: „Ve chvíli, kdy jste naočkována, tak tu nemoc nedostanete … tudíž nemůžete nakazit nikoho jiného.“

Souhrn údajů o léčivém přípravku (SPC), tedy o vakcíně Comirnaty od spol. Pfizer, už v té době uváděl následující informace: „Může vakcína Comirnaty snižovat přenos viru z jedné osoby na druhou? Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem viru.“ (stránka zdrojových informací byla archivována zde)

Později tento fakt přiznal i docent Bohuslav Svoboda. „Že očkovaný může virus přenášet, jsme věděli. Vláda to ale nepouštěla ven,“ sdělil Svoboda kanálu CNN Prima News.

Pro zajímavost stejnou nepravdivou informaci rozšiřovala také bývalá vedoucí amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC). Její prohlášení jsou zachycena ve snímku Neviditelná krize (čas 21:50). Rochelle Walenskyová nastoupila do funkce v době inaugurace prezidenta Joea Bidena. Průzkumy veřejného mínění ukazují na zhoršení důvěry veřejnosti v agenturu CDC. Walenskyová v květnu 2023 na svůj post rezignovala. Důvody nespecifikovala. Dle našich zjištění několikrát pronesla nepravdivá prohlášení o covidu-19 a vakcínách.

Stejnou (dez)informaci rozšiřoval zpravodajský kanál MSNBC a prezident Joe Biden. Jejich prohlášení jsou zachycena ve stejném dokumentárním snímku, stejně jako v případě Walenskyové.

Důsledky

Důsledkem rozšiřování tohoto tvrzení bylo vytváření falešného pocitu bezpečí u očkovaných lidí. Mysleli si, že ochrání ostatní lidi, své příbuzné, babičky, pro které by mohla být nemoc smrtelná, atd.

Byla vytvářena představa, že očkovaní lidé by se mohli pohybovat kdekoliv, nemuseli by nosit roušky a nemuseli by podstoupit karanténu. Přitom je vakcína nechránila ani před nakažením se virem a neochránila ani před tím, aby virus nekontrolovaně šířili.

V určitém ohledu se z analytického hlediska jednalo o uvolnění atmosféry pro ty, kteří se nechali vakcinovat, a znevýhodňování a ztěžování životních podmínek pro ty, kteří se očkovat nenechali – za účelem je motivovat (resp. přinutit) k vakcinaci a vstoupit tím do volného režimu připraveného pro vakcinované.

A nyní několik zdrojů prezentovaných doktorem Čížkem, které dokládají, že očkovaný člověk se může nemocí stále nakazit. První hovoří o tom, že očkované osoby mohou šířit virus, vakcína není dostatečně účinná (v tomto článku naleznete odkazy na 26 zdrojů). Očkovaní mají vyšší virové nálože než neočkovaní (zdroj); Roste počet nakažených očkovaných (zdroj); Nejistá účinnost očkování – články Neila a Fentona (zdroj – 392 publikací, 15654 citací).

MUDr. Vladimír Čížek
Lékař centra vaskulárních intervencí v rámci interního oddělení, specializován v oboru angiologie a lymfologie, funkční licence intervenční angiologie, lymfologie, soudní znalec v oboru angiologie. Absolvent LF UP Olomouc, po absolutoriu působil na interně, specializoval se na kardiovaskulární systém, od roku 2001 působí ve Vaskulárním centru Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. + Sagena s.r.o. Frýdek-Místek. Je spoluautorem monografie Vaskulární diagnostika a intervenční výkony a autorem či spoluautorem cca 20 odborných článků a uveřejněných přednášek ve sbornících.

„Očkování dětí neplánujeme“

9. září 2021 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl dle Deníku N v Ostravě novinářům, že ministerstvo zdravotnictví zatím nepočítá s tím, že by umožnilo očkování dětem mladším 12 let. Chtěl tak vyvrátit spekulace o tom, že by se měly očkovat také děti. Ale již 22. září vydává Česká tisková kancelář (ČTK) zprávu o tom, že Česko se připravuje na očkování dětí ve věku 5–11 let, a že bylo objednáno 700 tisíc vakcín proti covidu-19, což jí údajně sdělil ministr Vojtěch.

„Vakcinační pas“

Screenshot z dokumentu Evropské komise viz odkaz níže. (The Epoch Times)

Ministerstvo také v prosinci 2020 vyvracelo „dezinformace“ o tom, že by se údajně měl zavádět vakcinační pas. „V jiné variantě tohoto narativu jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody.“ (stránka ministerstva archivována zde)

Verze webových stránek ministerstva zdravotnictví vyvracející dezinformace, archivovaná 1. dubna 2021, se již o „takzvaném vakcinačním pasu“ nezmiňuje. (stránka ministerstva archivována zde)

Na časové mapě Evropské komise z roku 2018 byl však už plán pro zavedení očkovacího pasu zmiňován s výhledem pro jeho zavedení v roce 2022. (zdroj: pdf)

„Imunita po očkování je lepší než po prodělání nemoci“

Zdravotní sestra aplikuje dětskou dávku vakcíny proti onemocnění covid-19 dívce na očkovací klinice v L. A., 19. ledna 2022. (Robyn Beck / AFP via Getty Images)

Naděje a předpoklady ministerstva zdravotnictví o tom, že „imunita po prodělané nemoci covid-19 trvá pravděpodobně jen několik měsíců“ a že se „dá předpokládat, že po očkování bude imunita solidnější a dlouhodobější než po vlastním prodělání nemoci“, se ukázaly jako mylné. (stránka ministerstva archivována zde)

Ve skutečnosti se objevilo více než 150 studií, které ukazují na silnou přirozenou imunitu po prodělání covidu-19, klesající účinnost vakcíny, a v dánské studii dokonce vědci zachycují pokles účinnosti vakcíny do záporných hodnot.

Podobná situace byla v USA. Svědectví poskytnuté dr. Deborah Birxovou během slyšení v Kongresu USA je součástí přibývajících důkazů, které nasvědčují tomu, že američtí představitelé veřejného zdravotnictví vytvářeli dojem o účinnosti vakcín proti onemocnění covid-19, který se nezakládal na faktech, ale na nadějích a domněnkách, že by vakcíny mohly zastavit šíření viru.

Jak doktorka Birxová odpovídala na otázky republikánského kongresmana Jima Jordana během slyšení v Kongresu USA? Více zde…

„Kolektivní imunity lze dosáhnout jen očkováním“

„K zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 60-70% imunizace společnosti“ a „kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jen očkováním“, uváděly stránky českého ministerstva zdravotnictví. (stránka ministerstva archivována zde)

Zapomeňte na kolektivní imunitu, covid nezastaví, komentoval tento přístup a předpoklad ředitel Oxford Vaccine Group, Andrew Pollard. Také plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., prohlašoval, že nejde dosáhnout kolektivní imunity, neboť i očkovaní jsou infekční. A o reálnosti dosažení skupinové imunity v České televizi pochyboval i imunolog Drosten.

Na nedávném slyšení senátního výboru pro zdravotnictví uvedl infektolog prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., že „na počátku byla taková představa, že plošné očkování povede ke vzniku kolektivní imunity,“ s tím, že tohoto cíle nemohlo být dosaženo.

„Není pravda, že každá z vakcín bude jinak účinná“

Čeští lékaři vyzývají pacienty i lékaře, aby oznamovali nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19. (Nataliya Vaitkevich | Pexels)

České ministerstvo také vyvracelo „dezinformace a nepravdivé spekulace“ o tom, že „každá z vakcín bude mít jinou účinnost“. (stránka ministerstva archivována zde)

Informace o tom, že rozdíly mezi vakcínami jsou, měl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) již v roce 2021. Byly také známy rozdíly v účinnosti ze studie amerických veteránů.

SÚKL měl také informace o rozdílech v bezpečnosti jednotlivých vakcín. Vakcíny Astra Zeneca (Vaxzevria) a Johnson&Johnson (Janssen) ukazují na výskyt VITT. Pro osoby do 60 let je podle SÚKL vyšší riziko než přínos. (zdroj viz str. 6)

Vakcíny Moderna (Spikewax) a Pfizer-BioNTech (Comirnaty) zase ukazují na výskyt myokarditid a perikarditid. (zdroj viz str. 3)

Občané tedy byli uvedeni ministerstvem v omyl, účinnost a bezpečnost vakcín byla odlišná a zjištění podrobností mělo pro jejich výběr v některých ohledech zásadní význam.

„Dobrovolnost“ očkování

Očkování bylo ministerstvem opakovaně deklarováno jako „dobrovolné“. V říjnu 2021 bylo médiím sdělováno, že očkování stále zůstává dobrovolné a žádná ze stran to nehodlá změnit.

Zprávy a výroky o tom, že bude očkování vynucováno a přikazováno, byly označovány za „dezinformace“.

10. prosince 2021 vydal ministr Vojtěch vyhlášku o povinném očkování. Média v lednu 2021 píší, že „vláda drží lidi schválně v šachu kvůli povinnému očkování“. 14. listopadu uváděl tehdejší poslanec Válek, že očkování má zůstat dobrovolné, a 19. ledna 2022 rozhodl, že „zrušíme vyhlášku, očkování zůstane dobrovolné“.

Ke zrušení vyhlášky se však rozhodl po měsících váhání, a až poté, co se mnoho lidí pod tlakem
vydané vyhlášky a tlakem zaměstnavatelů nechalo naočkovat. Pod hrozbou ztráty zaměstnání byli nuceni se očkovat hasiči, policisté, zdravotníci i členové armády a požárního sboru. Proti tomu se společně ohradila řada z nich.

Níže nabízíme z archivu „poučné pětiminutové video o tom, jak politici lhali“, a také výpovědi lidí, kteří nátlaku nepodlehli, a co kvůli tomu museli podstoupit, jak to ovlivnilo jejich rodinné vztahy a život.

„mRNA je vyzkoušená technologie“

„Přestože jde o nový typ vakcín, na jejich vývoji se pracuje téměř 30 let. Nejedná se tedy o žádnou narychlo vyvinutou metodu.“ (stránka ministerstva archivována zde)

To sice ano, ale žádná mRNA vakcína nebyla na lidech až do šíření onemocnění covid-19 použita a do té doby se jednalo pouze o experimentální použití. Doktor Čížek také upozorňuje na skutečnost, že pro schválení mRNA přípravků jako „vakcín“ muselo dojít ke změně samotné právní definice, co je to vakcína. Pokud by definice nebyla změněna, byla by látka považována za formu genové terapie, resp. imunoterapie.

Více informací:

https://asgct.org/publications/news/november-2020/covid-19-moderna-nih-vaccine

https://investors.biontech.de/static-files/5e4133c2-6e8f-4ca4-8a65-ffa97007d9eb

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000119312519241112/d635330df1.htm

„Tečka za koronavirem“

Vakcína (jedna dávka vakcíny) byla ministerstvem zdravotnictví prezentována jako konečná „tečka za koronavirem“. Poté se doporučovaly posilující dávky a dnes se doporučuje čtvrtá nebo i pátá dávka.

Pochybnosti nad pravdivostí původního tvrzení, že bude postačovat pouze jediná dávka, vzbuzovala už skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví muselo vědět o tom, že Česká republika objednala 23 milionů vakcín. (zdroj)

Česká republika měla dle Českého statistického úřadu k 30. červnu 2023 celkem 10 873 553 obyvatel. To znamená, že numericky byly od začátku objednány pro každého občana ČR dvě dávky vakcíny, včetně kojenců a novorozenců.

 

ZDROJ:https://www.epochtimes.cz/2023/11/22/lekar-investigativcem-9-vladnich-covidovych-dezinformaci/?fbclid=IwAR1DGkT91O9JOZKpIKG-rPgdSTpB5d9EFVzu27M9YBPY75fXtdNNciIQQn8

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Nadměrná úmrtnost mezi dětmi nadále roste v tisících po celé Evropě poté, co EMA schválila nouzové použití vakcíny Covid-19 pro děti

22.11.2023

Nadměrná úmrtnost dětí v celé Evropě byla v letech 2020 a 2021 negativní ve srovnání s předchozím průměrem, dokud Evropská léková agentura (EMA) nerozšířila povolení k nouzovému použití (EUA) vakcíny COVID-19 dětem.

Je zvláštní, že od tohoto okamžiku začala nadměrná úmrtnost mezi dětmi v celé Evropě výrazně narůstat až do konce roku 2021 a pokračovala v letech 2022 a 2023.

Natolik, že od té doby, co jim byla nabídnuta injekce Covid-19, přišlo o život více tisíc dětí, než se očekávalo.

V roce 2020, prvním roce údajné pandemie, byl počet úmrtí dětí v celé Evropě ve věku 0–14 let -511 podle EuroMOMO , oficiální databáze úmrtí používané EU. To znamená, že zemřelo o 511 dětí méně, než se očekávalo.

Tento trend pokračoval v roce 2021 až do 21. týdne s -330 nadměrnými úmrtími. To znamená, že zemřelo o 330 dětí méně, než se očekávalo

Tento trend byl ale zastaven, jakmile Evropská agentura pro léčivé přípravky rozšířila povolení k nouzovému použití vakcíny COVID-19 na děti.

EMA tak učinila 28. května 2021, což byl právě týden 21. roku 2021, a zde je to, co se stalo poté –

Nadměrná úmrtnost mezi dětmi výrazně vzrostla, do konce roku 2021 bylo zaznamenáno 685 nadměrných úmrtí. To znamená, že zemřelo o 685 dětí více, než se očekávalo.

Bohužel, EMA také rozšířila EUA vakcíny COVID-19 na děti ve věku 5 až 11 let ve 47. týdnu roku 2021.

Tento nový trend pak pokračoval po celý rok 2022 se šokujícími 1 385 nadměrnými úmrtími. To znamená, že zemřelo o 1 385 dětí více, než se očekávalo.

A bohužel to pokračovalo po celý rok 2023, přičemž k 45. týdnu zemřelo o 753 dětí více, než se očekávalo.

To znamená, že od doby, kdy EMA rozšířila povolení k nouzovému použití vakcíny COVID-19 na děti, zemřelo v Evropě o 2 823 dětí více, než se očekávalo.

Během celé údajné pandemie však zemřelo o 841 dětí méně, než se očekávalo, až do okamžiku, kdy EMA rozšířila povolení k nouzovému použití vakcíny COVID-19 na děti, přičemž bylo zaznamenáno mínus 841 nadměrných úmrtí.

Je zaslepující zřejmé, že podávání injekce Covid-19 dětem způsobilo tisíce dalších ztrát o život, než se očekávalo. Ale Establishment and Mainstream Media vám řeknou, že je to jen další náhoda v dlouhé řadě „náhod“, ke kterým došlo od začátku údajné pandemie v roce 2020.

 

ZDROJ:https://expose-news.com/2023/11/22/thousands-children-dead-europe-due-to-covid-vaccine/

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Pilot varuje před katastrofou v leteckém průmyslu kvůli vakcínám COVID-19

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

Výstrahy Squawk 7700 v roce 2023 vzrostly o 386 %

21.11.2023

Sally Beck a Dr. William Makis

Poprvé publikováno 16. listopadu 2023

 

Kapitán Shane Murdock říká, že letecký průmysl je „připraven na propasti katastrofy“. Více než 40 let pilot a kvalifikovaný vyšetřovatel leteckých nehod našel oficiální údaje, které podporují jeho tvrzení o hrozící globální katastrofě. Dodává: „Když se korelují, údaje naznačují, že existuje obrovský problém, který má a bude mít významný dopad na bezpečnost letectví na celém světě. Existuje dostatek důkazů na to, abychom rozesílali červené vlajky.“

Letos se stalo mnoho tragédií. Phil Thomas , mladý absolvent letecké výcvikové akademie v Cádizu ve Španělsku, v dubnu onemocněl a náhle zemřel. V březnu došlo k pěti nezpůsobilým pilotům, včetně  pilota British Airways  , který zkolaboval a zemřel v egyptské Káhiře nedlouho předtím, než měl letět.

Piloti jsou super fit, tak proč jich tolik náhle umírá nebo se hroutí? Cpt Murdock dochází k závěru, že trpí závažnými nežádoucími reakcemi na očkování proti Covid-19, jehož vedlejšími účinky jsou myokarditida (zánět srdce), mozková mlha, nespavost, krevní sraženiny a anafylaxe.

Myslí si, že někteří piloti  tikají časované bomby  a tvrdí, že mnozí neprohlašují, že jsou zdraví. Řekl: „Nehlásí mozkovou mlhu, bušení srdce a závratě, protože nechtějí přijít o práci.“

Letci mají komplexní roční zdravotní prohlídky, nebo šestiměsíční, pokud byli nemocní. Pravidla uvádějí, že mohou projít pouze s méně než 1% pravděpodobností, že utrpí nemoc, která by je mohla vyřadit.

Jak procházejí léky, pokud trpí vážnými nežádoucími reakcemi? V loňském roce změnil globální regulátor pro letectví, Federal Aviation Administration (FAA), značky elektrokardiogramu (EKG), které měří „interval PR“. To je čas, který trvá, než elektrický impuls přejde z jedné části srdce do druhé, a je indikátorem zdraví srdce. Nový limit je o 50 procent delší než předchozí limit a znamená, že pokud se u pilota rozvine srdeční onemocnění, mohlo by to překročit.

Bylo 15. listopadu 2020, kdy australské aerolinky nařídily očkování proti Covid-19 pro 900 pilotů a veškerý letecký i pozemní personál. Pfizer, AstraZeneca a Moderna byly k dispozici v Austrálii.

Dnes je třetí výročí tohoto mandátu a Cpt Murdock je jedním z 12 pilotů, kteří odmítli. Byl samozřejmě vyhozen, obviněn z vážného profesního pochybení, obvinění obecně vyhrazeného za nevhodné sexuální chování nebo lehkomyslné a nebezpečné chování.

Pan Murdock, 60 let, který žije poblíž Sydney v Austrálii, létal jako kapitán Virgin Australia 20 let a od roku 1984 je držitelem licence. Má také magisterský titul v oboru Aviation Human Factors, což je věda o tom, jak se lidé propojují se stroji. Řekl: ‚Někde na mezinárodní síti denně najdete letadlo, které bylo vráceno zpět kvůli zdravotní nouzi. Buď nouzová situace pro zdraví cestujících, nebo nouzová situace pro zdraví posádky.“

Když piloti vysílají majday rádiové volání do řízení letového provozu, přezdívá se mu ‚squawk‘. Používají kód 7700 pro všechna volání, která jsou vyhrazena pro vážné události, jako je ztráta schopnosti pilota nebo neudržovaný požár na palubě. Jen málo scénářů si zaslouží majestát; cestující a posádka musí čelit skutečnému nebezpečí.

Došlo k bezprecedentnímu nárůstu počtu hovorů Mayday, které sledoval bot zřízený X účtem  @GCFlightAlerts . Zveřejňuje to, když pilot zakřičí 7700 kdekoli na světě.

Mezi lety 2018 a 2019 byl průměrný květnový průměr 29,1 procenta všech tísňových volání. Během roku 2022 vzrostl počet volání během dne o 272 procent. V prvních třech měsících roku 2023 činil nárůst 386 procent. Graf ukazuje, že došlo k okamžitému prudkému nárůstu, když byly vakcíny nařízeny pilotům.

Průměrný věk úmrtí v Austrálii během pandemie byl 85,3 let. Čísla neospravedlňovala povinné očkování zdravým a fit pilotům a zavedení politiky bez bodnutí a bez práce. Dokonce to porušilo jejich vlastní pokyny: podle pravidel FAA nesmí žádný pilot užívat žádný typ léku, pokud nebyl schválen a používán v běžné populaci po dobu 12 měsíců. Piloti mají zakázáno účastnit se testů léků a všechny vakcíny proti Covid-19 byly povoleny na základě povolení k nouzovému použití. Poslední fáze pokusu končí letos.

Cpt Murdock se také podíval na počet licencí pro vícečlennou posádku vydaných australským regulátorem, Úřadem pro bezpečnost civilního letectví (CASA). Mají pravomoc uvalit omezení na licence leteckého dopravního pilota (APTL). Licence pro vícečlennou posádku omezuje piloty na provoz s více členy posádky a vydává se, pokud jejich zdravotní stav ukazuje na možnost, že se během létání mohou stát nezpůsobilí. CASA monitoruje a spravuje lékařské osvědčení a licence pro všechny australské piloty. Údaje o svobodě informací ukazují, že došlo k bezprecedentnímu nárůstu omezení o 126 procent.

Mysleli byste si, že by to vyvolalo velký přezkum ze strany CASA, ale neudělají nic, zatímco australský lékový hlídač, Therapeutic Goods Administration (TGA), stále podporuje očkování proti Covid-19 pro všechny. Jde o otočné dveře vyhýbající se odpovědnosti, které znají ti z nás, kteří vyšetřují problémy s vakcínami.

Cpt Murdock si myslí, že nečinnost může mít pouze jeden výsledek, a mějte na paměti, že jsme viděli mnoho letadel nouzově přistávat kvůli neschopnosti pilota. Je jednoznačný a řekl: ‚Dojde ke katastrofám a posádka letadla i cestující veřejnost budou zbytečně umírat.‘

***

Komentáře Dr. Williama Makise

Nahlásil jsem úmrtí a nezpůsobilost pilotů, které jsou zmíněny v tomto článku.

Mám velmi důkladné záznamy o ztrátách pracovní neschopnosti a úmrtí pilotů pro rok 2023, které sleduji na svém dílčím zásobníku, a jakmile budeme mít dostatek dat, zveřejním srovnání nezpůsobilostí pilotů v roce 2022 a 2023 ve srovnání s vakcínou před COVID-19 let.

Squawk kódy jsou čtyřmístná čísla používaná pro komunikaci mezi letadlem a řízením letového provozu, což umožňuje efektivní komunikaci v různých situacích souvisejících s bezpečností a nouzovými situacemi.

Squawk 7700 je nouzový kód, který označuje vážný problém na palubě letadla. Může to být způsobeno technickými, ekologickými nebo zdravotními problémy, které vedou k nouzové situaci.

Může být vložen piloty nebo instruován ATC a upozorní řídící a pozemní personál, aby se připravili na přílet letadla.

Další vyhrazené squawk kódy zahrnují 7500 pro situace únosu a 7600 pro ztrátu komunikace s ATC. Tyto kódy poskytují snadné upozornění každému, kdo sleduje letadlo, a umožňují ATC poskytovat nezbytnou pomoc a prioritní služby.

 

Dr. William Makis je kanadský lékař se zkušenostmi v radiologii, onkologii a imunologii. Medaile generálního guvernéra, University of Toronto Scholar. Autor více než 100 recenzovaných lékařských publikací.

 

*ZDROJ:https://www.globalresearch.ca/pilot-warns-airline-industry-disaster-due-covid-19-vaccines/5840318

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Léto náhle zemřelých: Fotbalisté kolabují a umírají i tři roky po zavedení vakcíny COVID-19

 

Náhlá úmrtí a úmrtí na srdce jsou na nejvyšší úrovni od doby, kdy se objevily vpichy COVID

13.11.2023

Od Dr. Williama Makise

 

 

Kliknutím sem zobrazíte video

11. listopadu 2023 (VIDEO VÝŠE) – 28letý profesionální fotbalista z Ghany Raphael Dwamena zkolaboval během utkání ve 24. minutě albánské Super League a náhle zemřel.

Kliknutím sem zobrazíte video

4. listopadu 2023 – PIetermaritzburg, Jižní Afrika – 32letý útočník AmaZulu Football Club Bonginkosi Ntuli zemřel po velmi krátkém boji s agresivní rakovinou.

27. října 2023 – Německo – 40letý Marc Dippold náhle zemřel 27. října 2023.

16. října 2023 – 57letý mexický fotbalista Efraín „Fanny“ Munguía náhle zemřel 16. října 2023.

14. října 2023 – Slovensko – 30letý profesionální fotbalista Ondrej Chren zemřel 14. října 2023 ve spánku, partnerka ho nemohla probudit.

7. října 2023 – Glasgow, Skotsko – 39letý James McCourt, profesionální fotbalista a kapitán náhle zemřel 7. října 2023. Příčina smrti nebyla hlášena.

obraz

30. září 2023 – Brazílie – 33letému bývalému profesionálnímu fotbalistovi a právníkovi Germanovi Radinovi se během fotbalového zápasu udělalo nevolno, došlo mu k zástavě srdce a 30. září 2023 náhle zemřel.

obraz

30. září 2023 – 43letý trenér mládežnického fotbalu Matt Milne z Whitstable, Kent, Spojené království, byl na 6000 mil dlouhém letu do Londýna Heathrow po pracovní cestě do Singapuru, když utrpěl hlubokou krevní sraženinu v žilách. noha. Mimo službu záchranáři na palubě letu přispěchali na jeho stranu a bojovali o záchranu jeho života, zemřel v nemocnici po přistání letadla. Zemřel, pravděpodobně na plicní embolii 30. září 2023.

obraz

29. září 2023 – Brazílie – 43letý Lucas Oliveira, profesionální fotbalový trenér ve 3. divizi šampionátu Goiano, náhle zemřel na „infarkt“ v ranních hodinách 29. září 2023.

obraz

20. září 2023 – Spojené království – 20. září 2023 náhle zemřela Maddy Cusack, anglická profesionální fotbalistka.

obraz

12. září 2023 – 26letý Sylvester Sackey, profesionální fotbalový brankář Ghana Premier League Club Legon Cities, náhle zemřel 12. září 2023.

obraz

6. září 2023 – MRTVÝ FOTBAL – guatemalský fotbalista Denilson Estuardo Perez Gomez zkolaboval po 24 minutách fotbalového zápasu a 6. září 2023 náhle zemřel.

obraz

5. září 2023 – Irsko – 21letá Andrea Baker, univerzitní studentka biomedicínského inženýrství a fotbalistka, byla diagnostikována rakovina a zemřela méně než 2 měsíce po diagnóze.

obraz

5. září 2023 – 17letá Naomi Mendoza, mezinárodní brankářka (Kanárské ostrovy U17) měla meningitidu, upadla na týdny do kómatu a 5. září 2023 náhle zemřela.

Klikněte sem a přečtěte si celý článek .

*

Poznámka pro čtenáře: Klikněte prosím na tlačítko sdílení výše. Sledujte nás na Instagramu a Twitteru a přihlaste se k odběru našeho telegramového kanálu. Neváhejte znovu zveřejňovat a sdílet články o globálním výzkumu.

Dr. William Makis je kanadský lékař se zkušenostmi v radiologii, onkologii a imunologii. Medaile generálního guvernéra, University of Toronto Scholar. Autor více než 100 recenzovaných lékařských publikací.

 

ZDROJ:https://www.globalresearch.ca/summer-of-died-suddenly-soccer-players-are-still-collapsing-and-dying-three-years-after-covid-19-vaccine-rollout/5839835

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com