Archív značky pro: toxína

Diskriminace neočkovaných byla založená na lžích. Covidové „vakcíny“ nechrání před šířením infekce.

 

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

29.11.2023

Oficiálně potvrzeno. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) uvedla, že covidové „vakcíny“ byly povoleny jen k imunizaci jednotlivců, a ne jako prevence infekce. Vláda a její „odborníci“ i navzdory tomuto sdělení neustále omílali jako argument, že člověk vakcinací chrání druhé. Po přiznání Pfizeru to potvrdila jako lež i EMA.

Mnoho lidí se nechalo „naočkovat“ proti covidu na základě informací, které dostali od vládních představitelů a lékařů. Vláda věděla, že vakcíny nechrání před šířením viru, ale nesdělila tuto informaci občanům. Naopak lživě vnucovala vakcíny, zamlčovala vedlejší účinky, a tím ohrozila zdraví všech, kteří si takovou vakcínu vzali. Očkovací kampaně musí být co nejdříve zastaveny, očkování není bezpečné. Vlády a všechny politické strany, které to podporovaly, se musí zodpovídat ze svých lží a podvodů. 

Ať už je důvodem přiznání od EMA strach v konfrontaci se známými následky vynucované vakcinace nebo cokoliv jiného, staví to minulou i současnou vládu do nepříjemné situace.

Informovaný souhlas je možný pouze tehdy, jsou-li informace ohledně těchto vakcín šířené členskými státy a úřady správné. Pakliže vlády našich členských států šíří dezinformace, lékaři nemohou poskytovat dobrou radu a lidé se nemohou dobře rozhodnout, zda se naočkovat nebo ne.

Skupina poslanců Evropského parlamentu z frakce Identita a Demokracie uspořádala 21. listopadu 2023 tiskovou konferenci, kde šokovali některými prohlášeními o covidových „vakcínách“. Tito poslanci poslali minulý měsíc Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) dopis (pdf), v němž úřad žádali, aby zrušil povolení pro uvedení na trh pro mRNA vakcíny Comirnaty a Spikevax. Důvodem měly být údajné vady. EMA tuto žádost zamítla. Její dopis s odpovědí však obsahuje některá výbušná prohlášení, která na tiskové konferenci poslanci prezentovali.

Tisková konference v Evropském parlamentu.

Na této tiskové konferenci 21/11/2023 vystoupili Marcel de Graaff (poslanec EP za FVD) a Joachim Kuhs (poslanec EP za AfD), Willem Engel a Vibeke Manniche (lékařka). Diskutovali o šokujících odhaleních vyplývajících z dopisu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Tento dopis přišel v reakci na žádost Marcela de Graaffa a Joachima Kuhse o okamžité pozastavení registrací vakcín Covid-19 pro uvedení na trh.

 

 

 

 

Jak může vakcína, u níž neexistuje přesná evidence vedlejších účinků, obdržet povolení k distribuci?

Lidé se rozhodují na základě bezpečnostních rizik a vedlejších účinků. Podle odpovědi EMA však vyplynulo, že data o vedlejších účincích v prvních 14 dnech po očkování jsou nesmírně důležitá. Zdravotnické úřady v jednotlivých zemích EU však trvaly na tom, že než začne spike protein z vakcíny fungovat v těle, uběhne 10-14 dnů. Výsledkem bylo, že k pacientům očkovaným v této lhůtě se přistupovalo jako k neočkovaným a i případné hlášení vedlejších účinků nebylo dáváno do souvislosti s očkováním.

Prostě si vymysleli tuto historku o 14 dnech, aby vytvořili tento falešný pocit bezpečí a zredukovali počet vedlejších účinků.

 

Studie o bezpečnosti covidových „vakcín“ prokázala, že existují tři typy vedlejších účinků – mírné, vážné a smrt. Zkoumala bezpečnost vakcín v závislosti na šarži očkovací látky. První šarže byly špatné a postupně se jejich kvalita zlepšovala. Pfizer nicméně o této skutečnosti veřejnost neinformoval, takže nikdo o proměnlivosti bezpečnostního profilu vakcín nevěděl. Problémy se šaržemi oznámil jen EMA. Postupně vyšlo najevo, že tzv. modré šarže vykazovaly daleko vyšší míru vedlejších účinků a úmrtnosti než jiné.

Nikdo dopředu nevěděl, jakou šarži dostane, nikdo nevěděl, že je tu tento rozdíl mezi různými šaržemi, nikdo to nevěděl. Ale EMA dostává vzorek každé šarže a mohou je testovat a vidět, jestli jsou identické nebo ne.

Dalším předmětem zájmu bude zkoumání vlivu různých šarží vakcín na některá onemocnění, zda u některých panuje vyšší rizikovost pro různé druhy rakoviny atd. nebo vyšší úmrtnost. Data ukázala, že od května 2021 došlo ve všech evropských zemích ke zvýšené nadměrné úmrtnosti. Křivky postupně klesaly, nicméně hodnoty jsou stále zvýšené i dnes.

 

Zaznělo na tiskové konferenci:

Minulý měsíc jsem spolu s Joachimem Kuhsem a dalšími šesti kolegy z Evropského parlamentu napsal dopis EMA. Evropské agentuře, která je zodpovědná za přijímání léčivých přípravků na evropský trh. Žádali jsme o vysvětlení mnoha problémů, které se týkají corona vakcín. Tyto problémy jsou tak velké, že jsme požádali EMA o stažení povolení k uvedení na trh. Tento měsíc jsme od EMA obdrželi odpověď na náš dopis. A tato odpověď obsahuje šokující skutečnosti.

Především EMA výslovně uvádí, že Corona vakcíny povolila na trh výhradně pro individuální imunizaci, a rozhodně ne pro kontrolu infekcí a rozhodně ne pro prevenci nebo snížení infekcí. A to je zničující pro vlády, které se zacyklily ve sdělení, že to děláte pro ostatní lidi.

EMA totiž uvádí, že vystavení viru zvyšuje pravděpodobnost infekcí i u očkovaných. Masové vládní kampaně, abyste se nechali očkovat, abyste ochránili své rodiče, své sousedy, slabší ve společnosti, byly nejen nepovolené, ale také zcela nesmyslné a nezaložené na faktech.

A znovu připomínám, že stále bojujeme s gigantickou tzv. nevysvětlenou nadměrnou úmrtností. Stručně řečeno, tato informace z EMA je pro očkovací politiku destruktivní. Vláda věděla, že vakcíny nechrání před šířením viru, ale nesdělila tuto informaci občanům. Naopak lživě vnucovala vakcíny našim občanům, zamlčovala vedlejší účinky, a tím ohrozila zdraví všech, kteří si takovou vakcínu vzali. Očkovací kampaně by měly být co nejdříve zastaveny, očkování prostě není bezpečné.

A nesplňuje ani požadavky stanovené EMA. A vláda a všechny politické strany, které ji podporovaly, by se měly zodpovídat ze svých lží a podvodů.

Jedním z hlavních důvodů, proč se lidé rozhodují, zda se nechat očkovat, jsou možná rizika a vedlejší účinky. EMA se ve svém dopise, který nám zaslala, zmínila, že očekává, cituji: „hlášení o stavech, které se objeví při očkování nebo krátce po něm“. Konec citátu. Z toho vyplývá, že údaje o nežádoucích příhodách nebo vedlejších účincích do 14 dnů po očkování jsou pro posouzení rizik spojených s vakcínami nesmírně důležité. Úředníci členských států však přijali politiku, že vzhledem k tomu, že trvá 10 až 14 dní, než vakcína vytvoří spike proteiny, nemají být nežádoucí příhody do 14 dnů po očkování registrovány jako související s očkováním. Statisticky považovali osobu, která dostala vakcínu, za neočkovanou během těchto prvních 14 dnů. To je ale nesmysl!

Aby bylo zcela jasno, mRNA není lidská a je součástí GMO. Navíc nedávné publikace o kontaminaci plazmidovou DNA v těchto injekčních tekutinách s mRNA nade vší pochybnost dokazují, že máme co do činění s GMO produktem. Bez ohledu na pokusy o novou definici pojmu GMO je třeba na základě rozhodnutí soudu EU z roku 2018 považovat jakoukoli inovaci obsahující techniky genetického inženýrství nebo z nich odvozenou za stejnou jako GMO a podléhá stejnému systému regulačního schvalování. Nyní je integrace bakteriálního nebo virového genetického kódu do lidského genomu spojena s vyšším rizikem vzniku rakoviny.

EMA musí vyhodnotit všechny tyto statistiky, bezpečnost a poté přijmout rozhodnutí. Požadovali jsme po EMA, aby okamžitě stáhla schválení pro uvedení na trh, protože všechny tyto signály o umírání lidí, o zánětech myokardu, osrdečníku, o lidech s tímto srdečním selháním, kteří padnou mrtví před televizí na fotbalovém hřišti. To vše souvisí s těmito vakcínami. A to je to, co bylo zastřeno špatnou registrací.

Pro pravidelné čtenáře webu Nespokojený nejsou uváděné informace žádným překvapením. Pro většinovou populaci je důležitý každý dílek do skládanky, a ani přesvědčení covidisté nemohou oficiální data a zdroje snadno ignorovat. I to je důvod, proč je tu další článek na téma podvod covid.

 

Zdroje:
Tisk. konference v EP: Reakce na dopis od EMA
Europoslanci překvapili na tiskovce výbušnými prohlášeními o proticovidových vakcínách

 

 

ZDROJ:https://www.nespokojeny.cz/diskriminace-neockovanych-byla-zalozena-na-lzich-covidove-vakciny-nechrani-pred-sirenim-infekce/#more-33594

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

 

SMRTELNÁ TAJEMSTVÍ: Od začátku roku 2023 tvoří neočkovaní pouhých 5 % úmrtí na COVID-19, ale 3 a 4x očkovaní tvoří šokujících 95 %

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

 

Zpráva tiše zveřejněná vládou Spojeného království potvrzuje, že injekce COVID-19 nejsou ani zdaleka účinné, protože neočkovaná populace má na svědomí pouhých 5 % úmrtí na COVID-19 v Anglii od začátku roku 2023, zatímco 3krát a 4krát očkovaná populace. tvořilo 95 % úmrtí na COVID-19 mezi očkovanými, přičemž naprostá většina těchto úmrtí byla zaznamenána u 4x očkovaných.

Po našem energickém hlášení děsivé pravdy se vláda Spojeného království pokusila skrýt před veřejností počet úmrtí na Covid-19 podle stavu očkování tím, že pod rouškou vyloučila údaje z týdenních zpráv o sledování vakcíny Britské zdravotnické agentury (UKHSA) v dubnu 2022. data již nejsou potřeba, protože vláda Spojeného království zastavuje bezplatné univerzální testování na Covid-19.

Ale skutečným důvodem pokusu skrýt data bylo to, že očkovaní představovali většinu úmrtí na COVID-19 od července 2021 a čísla odhalila, že vakcíny COVID-19 měly negativní účinnost.

Následující graf ukazuje účinnost vakcíny proti COVID-19 mezi trojnásobně očkovanou populací v Anglii ve zprávách o sledování vakcín za rok 2022 v týdnu 3 , týdnu 7 a týdnu 13 –

To se zdaleka neblíží 95% účinnosti, kterou společnost Pfizer uvádí, že?

Vláda Spojeného království ale nepočítala s tím, že data bude možné v budoucnu nalézt ve zprávách zveřejněných Úřadem pro národní statistiku (ONS). I když to byl náročný proces shromažďování a počítání.

Nejnovější dataset lze nalézt na webu ONS zde , nebo stáhnout zde .

Soubor dat zahrnuje úmrtí podle stavu očkování mezi 1. dubnem 2021 a 31. květnem 2023.

Ale protože jsme se rozsáhle zabývali úmrtími do konce roku 2022 v dříve publikovaných souborech dat, rozhodli jsme se podívat na úmrtí na Covid-19 podle stavu očkování od začátku roku 2023.

To, co jsme našli, je opravdu děsivé.

Kliknutím zvětšíte
zdroj

Neočkovaní tvořili nejmenší počet úmrtí na COVID-19 v každém měsíci až do května 2023, ve většině měsíců se sotva dostali na trojnásobek.

Zatímco očkovaná populace představovala většinu úmrtí na Covid-19 každý měsíc, přičemž každý měsíc s výjimkou května dosáhla čtyř čísel.

Ale co je na číslech zajímavé, je to, že to není populace s jednou dávkou nebo dvojitě očkovaná populace, která představovala většinu úmrtí na COVID-19 od začátku roku 2023.

Je to místo toho trojnásobně a čtyřnásobně očkovaná populace, která má na svědomí většinu úmrtí na COVID-19.

S největším počtem úmrtí mezi čtyřnásobně očkovanými se značným rozdílem.

Následující graf ukazuje celkový počet úmrtí na COVID-19 podle stavu očkování za celý rok a odhaluje skutečný rozsah šokujících statistik –

Kliknutím zvětšíte
zdroj

Neočkovaní nedosáhli ani čtyřciferných čísel, mezi lednem a květnem 2023 zemřelo jen 436.

Ale očkovaná populace téměř dosáhla pěti čísel s 8 330 úmrtími na COVID-19, z nichž 1 032 bylo mezi trojnásobně očkovanými a 6 902 z nich bylo šokujícím způsobem mezi čtyřnásobně očkovanými.

To znamená, jak ukazuje následující graf, že očkovaná populace jako celek představovala 95 % všech úmrtí na COVID-19 mezi lednem a květnem 2023, zatímco neočkovaná populace tvořila pouhých 5 %.

Kliknutím zvětšíte
zdroj

Skutečnost, že tato úmrtí nepatří mezi populaci očkovanou jednou a dvěma dávkami, je ale skutečně děsivá. Naprostá většina je mezi 4x očkovanými, přičemž tato populace tvoří 80 % všech úmrtí na COVID-19 a 83 % všech úmrtí na COVID-19 mezi očkovanými.

Když se však spojíme s trojnásobně očkovanými, zjistíme, že 3 a 4krát očkovaní tvoří 91 % všech úmrtí na COVID-19 a 95 % úmrtí na COVID-19 mezi očkovanými.

To nejsou čísla, která byste očekávali, že uvidíte, zda jsou injekce COVID-19 skutečně až 95% účinné při prevenci smrti, že?

Jak může vláda pokračovat ve své očkovací kampani proti COVID, když jsou zaznamenávána taková čísla? Pokud by injekce byla bezpečná a účinná, měli bychom být svědky 95 % úmrtí na COVID-19 u neočkované populace, nikoli u očkované populace.

A to je přesně důvod, proč by měli přestat používat, stejně jako Island .

 

ZDROJ:https://expose-news.com/2023/11/26/unvaccinated-account-for-just-5percent-of-covid-deaths/

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Lékař investigativcem: 9 vládních covidových „dezinformací“

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

22.11.2023

Milan Kajínek

Na pondělním semináři v Poslanecké sněmovně prezentoval MUDr. Vladimír Čížek (pdf) svou vlastní investigaci, resp. ověřování oficiálních vládních informací o očkování proti covidu-19, které byly publikovány na webových stránkách ministerstva zdravotnictví nebo prohlášeny jeho představiteli, a které se postupně ukázaly jako zavádějící či nepravdivé. Po delší době po kritických upozorněních byly některé z nich dokonce ministerstvem smazány.

Níže nabízíme přehled „dezinformací“ či zavádějících informací zachycených a archivovaných doktorem Čížkem, které podrobně rozepisujeme a dáváme do širšího kontextu podobných událostí v USA.

„Očkovaný se nemůže nakazit“

Ministr zdravotnictví Jan Blatný prohlásil dne 5. ledna 2021 v České televizi: „Tím, že se naočkuji, nemohu dostat nemoc … neonemocním a nemohu nakazit nikoho jiného.“

Na dotaz novinářky MF Dnes, který přišel o několik minut později, zda je potvrzeno studiemi, že po očkování není člověk infekční, znovu odpověděl: „Ve chvíli, kdy jste naočkována, tak tu nemoc nedostanete … tudíž nemůžete nakazit nikoho jiného.“

Souhrn údajů o léčivém přípravku (SPC), tedy o vakcíně Comirnaty od spol. Pfizer, už v té době uváděl následující informace: „Může vakcína Comirnaty snižovat přenos viru z jedné osoby na druhou? Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem viru.“ (stránka zdrojových informací byla archivována zde)

Později tento fakt přiznal i docent Bohuslav Svoboda. „Že očkovaný může virus přenášet, jsme věděli. Vláda to ale nepouštěla ven,“ sdělil Svoboda kanálu CNN Prima News.

Pro zajímavost stejnou nepravdivou informaci rozšiřovala také bývalá vedoucí amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC). Její prohlášení jsou zachycena ve snímku Neviditelná krize (čas 21:50). Rochelle Walenskyová nastoupila do funkce v době inaugurace prezidenta Joea Bidena. Průzkumy veřejného mínění ukazují na zhoršení důvěry veřejnosti v agenturu CDC. Walenskyová v květnu 2023 na svůj post rezignovala. Důvody nespecifikovala. Dle našich zjištění několikrát pronesla nepravdivá prohlášení o covidu-19 a vakcínách.

Stejnou (dez)informaci rozšiřoval zpravodajský kanál MSNBC a prezident Joe Biden. Jejich prohlášení jsou zachycena ve stejném dokumentárním snímku, stejně jako v případě Walenskyové.

Důsledky

Důsledkem rozšiřování tohoto tvrzení bylo vytváření falešného pocitu bezpečí u očkovaných lidí. Mysleli si, že ochrání ostatní lidi, své příbuzné, babičky, pro které by mohla být nemoc smrtelná, atd.

Byla vytvářena představa, že očkovaní lidé by se mohli pohybovat kdekoliv, nemuseli by nosit roušky a nemuseli by podstoupit karanténu. Přitom je vakcína nechránila ani před nakažením se virem a neochránila ani před tím, aby virus nekontrolovaně šířili.

V určitém ohledu se z analytického hlediska jednalo o uvolnění atmosféry pro ty, kteří se nechali vakcinovat, a znevýhodňování a ztěžování životních podmínek pro ty, kteří se očkovat nenechali – za účelem je motivovat (resp. přinutit) k vakcinaci a vstoupit tím do volného režimu připraveného pro vakcinované.

A nyní několik zdrojů prezentovaných doktorem Čížkem, které dokládají, že očkovaný člověk se může nemocí stále nakazit. První hovoří o tom, že očkované osoby mohou šířit virus, vakcína není dostatečně účinná (v tomto článku naleznete odkazy na 26 zdrojů). Očkovaní mají vyšší virové nálože než neočkovaní (zdroj); Roste počet nakažených očkovaných (zdroj); Nejistá účinnost očkování – články Neila a Fentona (zdroj – 392 publikací, 15654 citací).

MUDr. Vladimír Čížek
Lékař centra vaskulárních intervencí v rámci interního oddělení, specializován v oboru angiologie a lymfologie, funkční licence intervenční angiologie, lymfologie, soudní znalec v oboru angiologie. Absolvent LF UP Olomouc, po absolutoriu působil na interně, specializoval se na kardiovaskulární systém, od roku 2001 působí ve Vaskulárním centru Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. + Sagena s.r.o. Frýdek-Místek. Je spoluautorem monografie Vaskulární diagnostika a intervenční výkony a autorem či spoluautorem cca 20 odborných článků a uveřejněných přednášek ve sbornících.

„Očkování dětí neplánujeme“

9. září 2021 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl dle Deníku N v Ostravě novinářům, že ministerstvo zdravotnictví zatím nepočítá s tím, že by umožnilo očkování dětem mladším 12 let. Chtěl tak vyvrátit spekulace o tom, že by se měly očkovat také děti. Ale již 22. září vydává Česká tisková kancelář (ČTK) zprávu o tom, že Česko se připravuje na očkování dětí ve věku 5–11 let, a že bylo objednáno 700 tisíc vakcín proti covidu-19, což jí údajně sdělil ministr Vojtěch.

„Vakcinační pas“

Screenshot z dokumentu Evropské komise viz odkaz níže. (The Epoch Times)

Ministerstvo také v prosinci 2020 vyvracelo „dezinformace“ o tom, že by se údajně měl zavádět vakcinační pas. „V jiné variantě tohoto narativu jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody.“ (stránka ministerstva archivována zde)

Verze webových stránek ministerstva zdravotnictví vyvracející dezinformace, archivovaná 1. dubna 2021, se již o „takzvaném vakcinačním pasu“ nezmiňuje. (stránka ministerstva archivována zde)

Na časové mapě Evropské komise z roku 2018 byl však už plán pro zavedení očkovacího pasu zmiňován s výhledem pro jeho zavedení v roce 2022. (zdroj: pdf)

„Imunita po očkování je lepší než po prodělání nemoci“

Zdravotní sestra aplikuje dětskou dávku vakcíny proti onemocnění covid-19 dívce na očkovací klinice v L. A., 19. ledna 2022. (Robyn Beck / AFP via Getty Images)

Naděje a předpoklady ministerstva zdravotnictví o tom, že „imunita po prodělané nemoci covid-19 trvá pravděpodobně jen několik měsíců“ a že se „dá předpokládat, že po očkování bude imunita solidnější a dlouhodobější než po vlastním prodělání nemoci“, se ukázaly jako mylné. (stránka ministerstva archivována zde)

Ve skutečnosti se objevilo více než 150 studií, které ukazují na silnou přirozenou imunitu po prodělání covidu-19, klesající účinnost vakcíny, a v dánské studii dokonce vědci zachycují pokles účinnosti vakcíny do záporných hodnot.

Podobná situace byla v USA. Svědectví poskytnuté dr. Deborah Birxovou během slyšení v Kongresu USA je součástí přibývajících důkazů, které nasvědčují tomu, že američtí představitelé veřejného zdravotnictví vytvářeli dojem o účinnosti vakcín proti onemocnění covid-19, který se nezakládal na faktech, ale na nadějích a domněnkách, že by vakcíny mohly zastavit šíření viru.

Jak doktorka Birxová odpovídala na otázky republikánského kongresmana Jima Jordana během slyšení v Kongresu USA? Více zde…

„Kolektivní imunity lze dosáhnout jen očkováním“

„K zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 60-70% imunizace společnosti“ a „kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jen očkováním“, uváděly stránky českého ministerstva zdravotnictví. (stránka ministerstva archivována zde)

Zapomeňte na kolektivní imunitu, covid nezastaví, komentoval tento přístup a předpoklad ředitel Oxford Vaccine Group, Andrew Pollard. Také plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., prohlašoval, že nejde dosáhnout kolektivní imunity, neboť i očkovaní jsou infekční. A o reálnosti dosažení skupinové imunity v České televizi pochyboval i imunolog Drosten.

Na nedávném slyšení senátního výboru pro zdravotnictví uvedl infektolog prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., že „na počátku byla taková představa, že plošné očkování povede ke vzniku kolektivní imunity,“ s tím, že tohoto cíle nemohlo být dosaženo.

„Není pravda, že každá z vakcín bude jinak účinná“

Čeští lékaři vyzývají pacienty i lékaře, aby oznamovali nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19. (Nataliya Vaitkevich | Pexels)

České ministerstvo také vyvracelo „dezinformace a nepravdivé spekulace“ o tom, že „každá z vakcín bude mít jinou účinnost“. (stránka ministerstva archivována zde)

Informace o tom, že rozdíly mezi vakcínami jsou, měl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) již v roce 2021. Byly také známy rozdíly v účinnosti ze studie amerických veteránů.

SÚKL měl také informace o rozdílech v bezpečnosti jednotlivých vakcín. Vakcíny Astra Zeneca (Vaxzevria) a Johnson&Johnson (Janssen) ukazují na výskyt VITT. Pro osoby do 60 let je podle SÚKL vyšší riziko než přínos. (zdroj viz str. 6)

Vakcíny Moderna (Spikewax) a Pfizer-BioNTech (Comirnaty) zase ukazují na výskyt myokarditid a perikarditid. (zdroj viz str. 3)

Občané tedy byli uvedeni ministerstvem v omyl, účinnost a bezpečnost vakcín byla odlišná a zjištění podrobností mělo pro jejich výběr v některých ohledech zásadní význam.

„Dobrovolnost“ očkování

Očkování bylo ministerstvem opakovaně deklarováno jako „dobrovolné“. V říjnu 2021 bylo médiím sdělováno, že očkování stále zůstává dobrovolné a žádná ze stran to nehodlá změnit.

Zprávy a výroky o tom, že bude očkování vynucováno a přikazováno, byly označovány za „dezinformace“.

10. prosince 2021 vydal ministr Vojtěch vyhlášku o povinném očkování. Média v lednu 2021 píší, že „vláda drží lidi schválně v šachu kvůli povinnému očkování“. 14. listopadu uváděl tehdejší poslanec Válek, že očkování má zůstat dobrovolné, a 19. ledna 2022 rozhodl, že „zrušíme vyhlášku, očkování zůstane dobrovolné“.

Ke zrušení vyhlášky se však rozhodl po měsících váhání, a až poté, co se mnoho lidí pod tlakem
vydané vyhlášky a tlakem zaměstnavatelů nechalo naočkovat. Pod hrozbou ztráty zaměstnání byli nuceni se očkovat hasiči, policisté, zdravotníci i členové armády a požárního sboru. Proti tomu se společně ohradila řada z nich.

Níže nabízíme z archivu „poučné pětiminutové video o tom, jak politici lhali“, a také výpovědi lidí, kteří nátlaku nepodlehli, a co kvůli tomu museli podstoupit, jak to ovlivnilo jejich rodinné vztahy a život.

„mRNA je vyzkoušená technologie“

„Přestože jde o nový typ vakcín, na jejich vývoji se pracuje téměř 30 let. Nejedná se tedy o žádnou narychlo vyvinutou metodu.“ (stránka ministerstva archivována zde)

To sice ano, ale žádná mRNA vakcína nebyla na lidech až do šíření onemocnění covid-19 použita a do té doby se jednalo pouze o experimentální použití. Doktor Čížek také upozorňuje na skutečnost, že pro schválení mRNA přípravků jako „vakcín“ muselo dojít ke změně samotné právní definice, co je to vakcína. Pokud by definice nebyla změněna, byla by látka považována za formu genové terapie, resp. imunoterapie.

Více informací:

https://asgct.org/publications/news/november-2020/covid-19-moderna-nih-vaccine

https://investors.biontech.de/static-files/5e4133c2-6e8f-4ca4-8a65-ffa97007d9eb

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000119312519241112/d635330df1.htm

„Tečka za koronavirem“

Vakcína (jedna dávka vakcíny) byla ministerstvem zdravotnictví prezentována jako konečná „tečka za koronavirem“. Poté se doporučovaly posilující dávky a dnes se doporučuje čtvrtá nebo i pátá dávka.

Pochybnosti nad pravdivostí původního tvrzení, že bude postačovat pouze jediná dávka, vzbuzovala už skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví muselo vědět o tom, že Česká republika objednala 23 milionů vakcín. (zdroj)

Česká republika měla dle Českého statistického úřadu k 30. červnu 2023 celkem 10 873 553 obyvatel. To znamená, že numericky byly od začátku objednány pro každého občana ČR dvě dávky vakcíny, včetně kojenců a novorozenců.

 

ZDROJ:https://www.epochtimes.cz/2023/11/22/lekar-investigativcem-9-vladnich-covidovych-dezinformaci/?fbclid=IwAR1DGkT91O9JOZKpIKG-rPgdSTpB5d9EFVzu27M9YBPY75fXtdNNciIQQn8

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Lékař Jan Hnízdil varuje: Ministerstvo zdravotnictví škodí zdraví!

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

3.11.2023

Ministr zdravotnictví a jeho úřad poslušně plní zadání globálních korporací: nevyzkoušené vakcíny odebereme, zaplatíme, doktory zlomíme, do lidí je napereme, na vedlejší účinky nehledíme. Neměli bychom zapomínat, že ministerstvo zdravotnictví se za covidu stalo největším dezinformátorem. Jednotlivé výroky jsou na Nespokojený.cz zdokumentované [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]. Snad jednou bude odvaha a dostatek nezaujatých soudců, abychom se s tím mohli po zásluze vypořádat.

Aktuální zločiny ministerstva zdravotnictví a „pravé ramínko, levé ramínko“ ministra Válka na svém blogu v krátkosti glosuje lékař Jan Hnízdil.

„Do Česka dorazí skoro tři miliony vakcín proti covidu. Někteří praktici ji kvůli nezájmu ani nechtějí.“
Hospodářské noviny, 10. 10. 2023

V situaci, kdy ministerstvo nedokáže pacientům zajistit antibiotika a další základní léky, pokračuje ve zběsilém nákupu vakcín, k nimž ztratili důvěru nejen mnozí občané, ale i někteří lékaři. To je zločin.

„Více než stovka lidí se doposud obrátila na ministerstvo zdravotnictví s tím, že požaduje odškodnění za očkování proti covidu. Po vakcinaci se u nich objevily zdravotní komplikace a po státu chtějí finanční kompenzaci až 100 miliónů. Stát zatím nevyplatil ani jednoho poškozeného, celkově odmítl 77 stížností. „Důvodem bylo zpravidla neprokázání příčinné souvislosti mezi očkováním a újmou na zdraví,“ vysvětlil mluvčí resortu Jakob.“
Lidovky.cz, 24. 1. 2023

Pokud se snad někomu příčinnou souvislost mezi očkováním a újmou na zdraví prokázat podaří, odškodné mu nevyplatí ministerstvo, zdravotní pojišťovna ani farmaceutická firma. Peníze na odškodné půjdou z daní občanů, tedy i z daní poškozeného. Poškozený se sám odškodní za nežádoucí účinky vakcinace, kterou zaplatil ze svých daní. To je zločin.

„V českých ordinacích se často nabízí možnost současné vakcinace proti chřipce a covidu-19. Jak se ale ukazuje, v případě kombinace s očkovací látkou Pfizer může existovat zvýšené riziko mozkové mrtvice, a to zejména u starších jedinců. Řekl to epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v rozhovoru pro web TN.cz. Podle něj je navíc třeba zdůraznit, že vakcína neposkytuje přílišnou ochranu před dlouhým průběhem covidu.“
Extra.cz, 2. 11. 2023

„Očkujte se proti covidu i chřipce v jednom dni jako já, vyzval v úterý na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který apeloval především na seniory nebo pacienty s chronickými chorobami. „Levé ramínko, pravé ramínko,“ předváděl názorně.“
Novinky.cz, 3. 10. 2023

Lže nám bývalý ministr zdravotnictví a jeden z největších covidistů Prymula nebo současný ministr Válek? Lžou, jak je potřeba. Lžou tak přesvědčivě, že jsou přesvědčení o tom, že nelžou. Ministr a jeho úřad poslušně plní zadání globálních korporací: nevyzkoušené vakcíny odebereme, zaplatíme, doktory zlomíme, do lidí je napereme, na vedlejší účinky nehledíme. To je zločin.

„Ministerstvo chce zakročit proti lékařům, kteří odmítají naočkovat pacienty žádající o očkování, například proti covidu. „Chtěli bychom do zákona dostat větší oporu pro sílu jednotlivých zdravotních pojišťoven,“ řekla vrchní ředitelka sekce pro ekonomiku Rögnerová na sněmovním zdravotnickém výboru. „V době covidové jsme na Správní radě VZP probírali, jak je možné, že někteří praktičtí lékaři odmítají očkovat proti covidu, a že je to jejich povinnost. To, jestli oni sami se nenechají očkovat, nemá být přenášeno na jejich pacienty,“ dodala.“
Novinky.cz, 1. 11. 2023

„Lékař je povinen být za všech okolností ve svých profesionálních rozhodnutích nezávislý a odpovědný…Lékař má právo odmítnout péči o nemocného z odborných důvodů… Lékař nemůže být donucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí, “ píše se v Etickém kodexu České lékařské komory.

Za možné nežádoucí účinky vakcinace nenesou zodpovědnost ministerstvo, pojišťovny, farmaceutické firmy, vakcinologická společnost, Prymula, Válek, Konvalinka, Kubek ani Maďar. Zodpovědnost má za všech okolností očkující lékař. K úkonu, který se neslučuje s jeho svědomím, nesmí být nucen. Ministerstvo zdravotnictví, ve spolupráci s pojišťovnami, chystá zásadní útok na lékařskou nezávislost a etiku. To je zločin.

Lékař varuje: Ministerstvo zdravotnictví škodí zdraví!

 

ZDROJ:https://www.nespokojeny.cz/lekar-jan-hnizdil-varuje-ministerstvo-zdravotnictvi-skodi-zdravi/#more-32587

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Zdravotničtí pracovníci poškození vakcínami COVID-19 mRNA a mandáty

Fyzioterapeuti a ergoterapeuti, lékařští a chirurgičtí asistenti, zubní asistenti, laboranti – 30 případů

 

Od Dr. Williama Makise

31.10.2023

 

26. října 2023 – Parsons, KS – Leah Steinle Newland je ergoterapeutka. Právě jí odstranili velké krevní sraženiny z plic.

 • Tento článek se zabývá zraněními:fyzioterapeut nebo fyzioterapeuti
  ergoterapeutů
  logopedů
  zdravotnických asistentů
  chirurgických asistentů
  zubní asistenti
  laboratorní technici

24. října 2023 – Wasco, CA – Destiny Millan byla zubní asistentka. Zemřela náhle 23. října 2023.

14. října 2023 – Pittsfield, MA – Nicolette Enhorning-Picton je dentální hygienistka, která právě prodělala mrtvici. Je také atletkou na vysoké úrovni, instruktorkou lyžařské hlídky, závodnicí v Ironmanu.

12. října 2023 – South Bend, IN – Lisa Dover je zubní asistentka, které byla právě diagnostikována metastatická rakovina prsu stadia 3.

11. října 2023 – Revere, MA – 26letá Gabriella Martinelli je lékařská asistentka. Právě jí bylo diagnostikováno akutní selhání jater a bude potřebovat transplantaci jater.

25. září 2023 – Miami, FL – 52letá Ana Rodriguez Sire je lékařská asistentka, která 25. září 2023 utrpěla mrtvici.

22. září 2023 – Union, OH – 27letá Lacey Hiteová (lékařská laborantka) dostala od svého zaměstnavatele mandát k převzetí mRNA vakcín proti COVID-19, zkolabovala hodiny před svatbou a 22. září 2023 náhle zemřela.

21. září 2023 – Gilbert, AZ – Elexus Renee je zubní asistentka, které byla právě diagnostikována rakovina vaječníků stadia 2B.

4. září 2023 – Eureka, Kalifornie – Joy DeJongeové bylo právě diagnostikováno autoimunitní onemocnění, kvůli kterému je velmi nemocná.

2. září 2023 – Chicago, IL – Natalia je zubní asistentka, které byly diagnostikovány 2 různé druhy rakoviny PRSU, jedna fáze 3 a jedna fáze 1.

1. září 2023 – Reno, NV – 1. září 2023 Karen Kottinger je fyzioterapeutka. Byla jí diagnostikována rakovina slinivky břišní stadia 4 s metastázami v játrech.

25. srpna 2023 – Bossier City, LA – Janee Rogers Gibbsová je logopedka. Dx: zvýšené troponiny, nepravidelné EKG a MYOKARDITIDA „Příčina je neznámá… neměla jsem COVID, o kterém vím, ale byla plně VAKCINOVÁNA.“

Klikněte sem a přečtěte si celý článek .

*

Poznámka pro čtenáře: Klikněte prosím na tlačítko sdílení výše. Sledujte nás na Instagramu a Twitteru a přihlaste se k odběru našeho telegramového kanálu. Neváhejte znovu zveřejňovat a sdílet články o globálním výzkumu.

Dr. William Makis je kanadský lékař se zkušenostmi v radiologii, onkologii a imunologii. Medaile generálního guvernéra, University of Toronto Scholar. Autor více než 100 recenzovaných lékařských publikací.

 

ZDROJ:https://www.globalresearch.ca/allied-healthcare-workers-harmed-covid-19-mrna-vaccines-mandates/5838269

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

„Lidé dnes cítí stud, že se za covidu nechali napálit.“ O cenzurně-průmyslovém komplexu

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

28.10.2023

ROZHOVOR S EVOLUČNÍMI BIOLOGY

„Lidé dnes cítí stud, že se za covidu nechali napálit.“ O cenzurně-průmyslovém komplexu
Manželé Bret Weinstein a Heather Heyingová, přijeli v minulých dnech do Prahy uvést české vydání své nové knihy Průvodce lovce-sběrače po 21. století. Evoluce a výzvy moderního života (Institut H21). Foto: Michal Čížek

Minulý týden byla zveřejněna Westminsterská deklarace, provolání 138 intelektuálů a známých osobností odleva doprava, které spojuje odpor proti vládami podněcované cenzuře a manipulaci na sociálních platformách. Deklarace razí pojem „cenzurně-průmyslový komplex“. Dva významní signatáři, manželé Bret Weinstein a Heather Heyingová, přijeli v minulých dnech do Prahy uvést české vydání své nové knihy Průvodce lovce-sběrače po 21. století. Evoluce a výzvy moderního života (Institut H21).

Mluvíte o cenzurně-průmyslovém komplexu a taky o mezinárodní cenzuře. Co je mezinárodní cenzura?

Weinstein: V moderní době nemá informační prostředí žádné hranice. Na Twitteru čteme názory lidí z nejrůznějších světových národů, k dispozici máme nástroje, které nám přeloží text z jednoho jazyka do druhého. Myšlenky, ideje se přirozeně šíří, což je samozřejmě hrozba pro každého, kdo by snad chtěl kontrolovat veřejné mínění. Z toho logicky plyne, že oni nás musejí cenzurovat nadnárodně, jaksi supranacionálně, pokud nás chtějí udržovat v temnotě, což, zdá se, chtějí.

Je tato mezinárodní cenzura omezena na západní civilizaci?

Heyingová: S tím, že ostatní civilizační okruhy taky budou potřebovat své vlastní cenzorské systémy a v nich vlastní priority, pokud už je nemají. Číňané například ve svých vakcínách proti covidu nepoužívali spike-proteinové nebo mRNA technologie, takže jejich potřeba kontrolovat informace byla v tu chvíli jiná než na Západě.

Weinstein: Bylo by přirozené, kdyby měl k něčemu, jako byl covid, každý stát různý přístup. Bylo by přirozené, kdyby různé vlády měly různý názor na to, jestli je moudré nasadit nevyzkoušenou vakcínu s technologií mRNA, jestli nasadit, nebo nenasadit repurposed drugs, tedy léky původně schválené pro jinou terapii, viz ivermectin. Pokud by se to stalo, jako by se to určitě stalo v minulosti, měli bychom teď jistotu, co bylo funkční a co ne. Mohli bychom porovnávat výsledky různých zemí, ty by měly velmi různé vzorce mortality. Ale cenzorsko-průmyslový komplex byl schopen vážně narušit naši schopnost porozumět a v posledku pomohl k unifikaci vládního konání.

Jaké otázky dále zazněly:
Byl covid první událost, kdy se ta mezinárodní cenzurní mašinerie ustavila?

Kdo to je, oni?

U jakých dalších témat budou uplatňovat cenzuru?

Momentálně se pod velkým tlakem ocitá Elon Musk. Co Bílému domu a v Evropě Evropské komisi udělal?

Máme vůbec v časech internetové manipulace, deep fake záběrů a umělé inteligence šanci rychle zjistit, co je skutečnost?

Heather Heyingová (1969) je americká evoluční bioložka. Narodila se a vyrostla v Los Angeles, kde vystudovala antropologii. Od roku 2002 byla patnáct let profesorkou evoluční biologie na Evergreen State College ve státě Washington. Po odchodu z univerzity s manželem napsala bestseller Průvodce lovce-sběrače po 21. století. Mají dvě děti.

Bret Weinstein (1969 je evoluční biolog a jako profesor přednášel na Evergreen State College. Když roku 2017 protestoval proti akci „Den nepřítomnosti“, kdy na univerzitu symbolicky neměli přijít běloši, byl obviňován z rasismu. Záznam konfrontace se studentkami v parku univerzity, kam byl nucen svůj seminář přesunout, obletěl svět. Jeho bratr Eric po tomto incidentu založil tzv. Intelektuální temný web, neformální společenství nonkonformních akademiků anglosaského světa, kteří se navzájem podporují při pokusech umlčet je nebo zastrašit. Manželé na sebe později upozornili i jako jedni z prvních zastánců teorie o úniku viru covid-19 z (čínské) laboratoře.

Celý rozhovor si můžete přečíst na ECHOPRIME nebo v digitální verzi časopisu. Od čtvrtka je na stáncích v prodeji i tištěné vydání Týdeníku Echo. Týdeník Echo si můžete předplatit již od 249 korun za měsíc zde.

 

 

ZDROJ:https://echo24.cz/a/HP4fw/tydenik-echo-rozhovor-lide-dnes-citi-stud-za-covid-cenzurne-prumyslovy-komplex?fbclid=IwAR1O6fpEEVFXENoG1qktEwIrj4JzFrfitxlu0cbimBEuMjd1-P82baGzSQw

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Prokázane PADĚLÁNÍ vakcín COVID znamená, že Američané nyní mohou žalovat výrobce vakcín – a FDA je POVINNA přijmout opatření a stáhnout je z trhu.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

26.10.2023

Ethan Huff

Investigativní novinář Steve Kirsch nedávno hovořil s prof. Byramem Bridlem a Dr. Robertem Malonem o problému kontaminace „vakcínami“ proti koronaviru Wuhan (COVID-19) a o tom, co to znamená pro širokou veřejnost, která jimi byla poškozena.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení je nyní ve skutečnosti možné žalovat farmaceutické společnosti odpovědné za tyto falšované injekce, jejichž odrůdy mRNA obsahují sekvence plasmidových bioaktivních kontaminantů, které nebyly nikdy odhaleny regulačním orgánům před jejich povolením k nouzovému použití (EUA). a pozdější schválení.

Americkému úřadu pro potraviny a léčiva (FDA) společnost Pfizer-BioNTech ani Moderna nikdy nesdělila, že jejich příslušné RNA střely jsou kontaminovány těmito cizími toxickými látkami. Jako takový nyní může kdokoli žalovat tyto výrobce vakcín – a podle zákona musí FDA reagovat stažením těchto smrtících léků z trhu.

Podle Kirsche představuje případ michiganského remdesiviru pro toto všechno důležitý precedens v tom, že ukázal, že štít odpovědnosti, který poskytuje Big Pharma, se rozpadá v okamžiku, kdy se prokáže jakákoliv nezveřejněná kontaminace účinných látek vpichů.

„FDA je nyní na křižovatce,“ říká Kirsch. „Buď přiznají, že věděli o kontaminaci plazmou, a nesdělili to veřejnosti a vnějším výborům, nebo mohou tvrdit, že o tom nevěděli, v takovém případě je odpovědná společnost Pfizer.“

„Ale máme dokumenty Pfizer, které byly předány FDA, takže víme, co FDA získal. A vážně pochybuji, že by došlo k nějakému odhalení kontaminace SV40. To znamená, že máme falšovanou vakcínu a FDA ji musí stáhnout z trhu, dokud falšování je opraveno. Pokud to FDA neudělá, měli by čelit trestnímu stíhání za ohrožování veřejnosti a nedodržování zákona.“

(Související: Zachytili jste novou studii, která ukazuje, že údery COVID nezachránily žádné životy – vzaly si však miliony životů.)

Všichni Američané, kteří byli pobodáni kvůli COVID, mohou nyní žalovat Big Pharma za škody způsobené kontaminací

Abych to zkrátil, v okamžiku, kdy je identifikována kontaminace v lékovém produktu, injekční nebo jiné, neexistuje žádná imunita farmaceutických společností – „Jinak mohou do vakcín přidávat arsen a nenesou za to odpovědnost,“ poznamenává Kirsch.

Podle Kirscheho hodnocení situace jsou všechny injekční lahvičky COVID kontaminovány přísadami, které nebyly nikdy zveřejněny FDA. Z tohoto důvodu mají společnosti Pfizer-BioNTech a Moderna velký problém, který, dá-li Bůh, povede k jejich pádu.

Kirsch říká, že v této záležitosti kontaktoval právníka Warnera Mendenhalla, který potvrdil, že Kirschovo hodnocení soudní povahy těchto odhalení je skutečně platné – „a stavidla soudních sporů jsou nyní otevřena“.

Ti, kteří mají zájem vést své vlastní soudní spory proti Big Pharma, si mohou prohlédnout tento seznam 90 právníků , které Kirsch sestavil, aby tento proces pro veřejnost zjednodušil.

„Promotor SV40 se nachází ve všech lahvičkách a byl v genové sekvenci, která byla poskytnuta regulátorům,“ zdůrazňuje Kirsch závažnost objevené kontaminace COVID. „Není to žádná chyba.“

„Problém byl v tom, že ani jedna farmaceutická společnost na to nikdy neupozornila regulační orgány. Jde o neschválený kontaminant, který nesplňuje stanovené normy. Regulátoři jsou tedy z ničeho nic. Ale pokud regulační orgány nepodniknou žádné kroky, pak kopou do velmi hluboké díry. Zákon vyžaduje, aby FDA vakcínu zastavila.“

Další související zpravodajství o operaci Warp Speed ​​a probíhající genocidě útoků COVID lze nalézt na webu ChemicalViolence.com .

Zdroje pro tento článek zahrnují:

TheReaderApp.com

WWMT.com

NaturalNews.com

AirTable.com

 

ZDROJ:https://www.naturalnews.com/2023-10-26-adulteration-covid-vaccines-americans-sue-manufacturers-fda.html

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com