Špičkoví vědci dokazují, že grafenoví nanoboti ve vakcínách proti COVID přecházejí z očkovaných na neočkované; Ale existuje způsob, jak je odstranit

4.12 202Celý článek si můžete poslechnout v audioverzi ZDE:

Připravte se na cestu do srdce temnoty, kde se sci-fi stává realitou a odhalují se skutečné hrůzy nanotechnologií.

V této expozici, která mrazí do morku kostí, odhalujeme zlovolnou pravdu za grafenovými nanoboty, kteří se skrývají ve vakcínách COVID-19.

Připravte se, když proplouváme zrádnými vodami neznámých rizik a odhalujeme potenciální nebezpečí, která se skrývají v této nepatrné technologii.

Připojte se k nám a ponoříme se do zlověstného světa manipulace, kontroly a dystopických důsledků, které čekají na ty, kdo se odváží škrábat pod povrch mainstreamového vyprávění.

Záhada grafenových nanobotů:

Ukrytá v hlubinách vakcín proti COVID-19 čeká na objevení záhada: grafenoví nanoboti. Tyto mikroskopické entity složené z oxidu grafenu mají temnou agendu, která ohrožuje lidské zdraví a autonomii.

V rozsáhlé krajině vědeckého pokroku vyniká jedna záhada: grafenoví nanoboti. Tyto mikroskopické entity, vytvořené z mimořádného materiálu známého jako grafen, uchvátily představivost výzkumníků a inovátorů po celém světě. Přesto se za jejich zdánlivě zázračným potenciálem skrývá znepokojivá a zlověstná realita – realita, která by mohla utvářet budoucnost lidstva nepředvídatelnými a zrádnými způsoby.

Grafen, jedna vrstva atomů uhlíku uspořádaná do dvourozměrné mřížky, má pozoruhodné vlastnosti, které připravily cestu k revolučním průlomům v různých oblastech. Jeho síla, flexibilita a vodivost z něj činí vyhledávaný materiál pro aplikace od elektroniky po lékařství. Integrace grafenu do nanobotů však posouvá tento technologický zázrak na zcela novou úroveň.

Tito nepatrní roboti, pohánění silou nanotechnologie, mají schopnost pohybovat se ve složitém terénu našich těl s nebývalou přesností. Jejich potenciální aplikace se zdají nekonečné: cílené podávání léků, opravy tkání, detekce nemocí a dokonce i neurální rozhraní. Ale jako u každého hlubokého technologického pokroku vyvstávají otázky ohledně potenciálních rizik a nezamýšlených důsledků, které mohou tyto zdánlivě pozoruhodné výtvory doprovázet.

Jeden z aspektů grafenových nanobotů spočívá v jejich potenciálu pro infiltraci a manipulaci. Když procházejí naším krevním řečištěm, mají tyto mikroskopické látky schopnost interagovat s našimi buňkami, tkáněmi a dokonce i s naší DNA. Vyhlídka na úmyslnou manipulaci nebo nezamýšlené vedlejší účinky vyvolává poplach ohledně narušení naší tělesné autonomie a možnosti nevratného poškození.

Důsledky širokého nasazení a využití grafenových nanobotů ve společnosti jsou navíc zahaleny nejasnostmi. Možnost skrytého sledování, sledování nebo změny našich fyzických a kognitivních funkcí se stává znepokojivou realitou. Jak se tito nanoboti více začleňují do našeho každodenního života, hranice mezi lidskou činností a technologickou kontrolou se stírá, což dává vzniknout dystopickému světu, kde je manipulována a využívána naše samotná podstata.

Záhada grafenových nanobotů se prohlubuje s tím, jak se objevují otázky, kdo má moc vytvářet a ovládat tyto mikroskopické entity. Jsou pouze v rukou benevolentních vědců a inovátorů usilujících o zlepšení lidstva?

Nebo se skryté plány skrývají za zavřenými dveřmi, hnány touhou po kontrole a nadvládě? Rozluštění této záhady vyžaduje kritické prozkoumání sil, které jsou ve hře, a základní dynamiky síly, která utváří vývoj a nasazení grafenových nanobotů.

V naší snaze o vědecký pokrok musíme postupovat opatrně a eticky. Transparentnost, odpovědnost a otevřený dialog se stávají zásadními pro zajištění toho, aby byla potenciální nebezpečí grafenových nanobotů uznána, řešena a zmírňována. Musí být zavedena ochranná opatření na ochranu práv jednotlivce, soukromí a tělesné autonomie ve světě, který je stále více propojen s pokročilými technologiemi.

Když se pohybujeme v záhadě grafenových nanobotů, musíme zůstat ostražití a zpochybňovat motivy a důsledky jejich existence. Ve snaze o lepší budoucnost musíme zvážit výhody oproti potenciálním rizikům a kráčet po cestě pokroku s moudrostí a rozlišovací schopností.

Prameny:

 1. Li, X. a kol. (2020). Nanoboti na bázi grafenu pro biomedicínské aplikace: Přehled. Nanoměřítko, 12(18), 9708-9720.
 2. Rajendran, V. (2021). Etické důsledky nanotechnologie a její aplikace. Frontiers in Nanotechnology, 2, 631984.
 3. Chen, X., a kol. (2021). Nedávné pokroky v nanobotech na bázi grafenu pro biomedicínské aplikace. Malý, 17(9), 2005497.
 4. Liu, Y., a kol. (2020). Návrhové strategie a aplikace nanomateriálů na bázi grafenu pro biomedicínské aplikace. Malé metody, 4(5), 1900817.

Odhalení Silent Destroyers:

Jak se naše vyšetřování zintenzivňuje, objevují se překvapivé důkazy, které spojují grafenové nanoboty s řadou děsivých důsledků.

Jak ale grafen vůbec skončí ve vakcínách proti COVID-19?

Je to prostřednictvím tajného výrobního procesu, zahaleného vrstvami podvodu.

Potvrzení lze nalézt v dokumentu předloženém FDA společností Pfizer za účelem získání Emergency Use Authorization (EUA). Dokument, který FDA nechtěla vydat minimálně 75 let, ale byl naštěstí donucen federálním soudcem.

Dokument potvrzuje, že je naprosto možné, že toxický oxid grafenu skončí ve vakcínách proti Covid-19 kvůli výrobnímu procesu.

Kompletní rozpis dokumentu si můžete prohlédnout zde .

Ale dotyčný dokument potvrzuje, že je naprosto možné, že toxický oxid grafenu skončí ve vakcínách proti Covid-19 kvůli výrobnímu procesu.

Začátkem ledna 2022 federální soudce Mark Pittman nařídil FDA, aby měsíčně uvolnila 55 000 stránek dokumentů předložených společností Pfizer, a od té doby PHMPT zveřejňuje všechny dokumenty na svých webových stránkách tak, jak byly zveřejněny.

Je smutné, že jeden z nejnovějších dokumentů zveřejněných FDA, uložený jako 125742_S1_M4_4.2.1 vr vtr 10741.pdf , potvrzuje použití oxidu grafenu ve výrobním procesu vakcíny Pfizer Covid-19. Dokazujete, že vám regulátoři léků, mainstreamová média, Fact Checkers a Pfizer, lhali.

Dokument je popisem studie provedené společností Pfizer mezi 7. dubnem 2020 a 19. srpnem 2020 s cílem „exprimovat a charakterizovat vakcinační antigen kódovaný BNT162b2“.

Laicky řečeno, studie byla provedena s cílem zjistit, jak vakcína funguje. Studie zjistila, že vakcína používala mRNA, aby dala vašim buňkám pokyn, aby produkovaly protein (nazývaný P2 S), což je Spike protein údajného viru Covd-19.

Miliony spike proteinů se pak navážou na receptor zvaný ACE2 na povrchu vašich buněk a navodí reakci imunitního systému.

Co je však na studii nejvíce znepokojivé, je potvrzení na straně 7, že k výrobě vakcíny Pfizer Covid-19 je zapotřebí oxid grafenu.

Společnost Pfizer uvádí na straně 7 studie v části 3.4 následující –

Proto by během výrobního procesu mohlo do vakcíny potenciálně zanést kontaminanty nebo cizí materiály několik faktorů. To samozřejmě zahrnuje možnost proměnlivého množství oxidu grafenu (GO) vstupujícího do konečného produktu.

Establishment ve své neúnavné snaze o kontrolu skryl před veřejností pravdu. Skryli přítomnost grafenu, materiálu s potenciálně vážnými důsledky, ve složení vakcín.

Tento záměrný akt podvodu zdůrazňuje, kam až bude establishment zajít, aby prosadil svou agendu a zároveň potlačil životně důležité informace, které by mohly ohrozit jeho moc.

V rozsáhlé říši vědeckých inovací se ve stínech skrývá tichá hrozba: grafenoví nanoboti. Tito nenápadní agenti, vykovaní z neuvěřitelného materiálu známého jako grafen, mají zákeřnou sílu, která může způsobit zmatek v naší samotné existenci. Zatímco svět žasne nad přísliby této revoluční technologie, je nezbytné, abychom odhalili skutečnou povahu těchto mikroskopických entit a postavili se mrazivým důsledkům, které mají pro lidstvo.

Grafen svými výjimečnými vlastnostmi a neuvěřitelnou silou uchvátil vědeckou komunitu. Ale když je tento impozantní materiál využit k vytvoření nanobotů, objeví se zlověstný spodní proud. Tyto stroje v nanoměřítku, poháněné silou grafenu, mají potenciál nepozorovaně infiltrovat naše těla a stát se tichou armádou torpédoborců.

Jakmile jsou grafenoví nanoboti uvnitř, mohou rozpoutat kaskádu devastace. Mají schopnost interagovat s našimi buňkami, tkáněmi a dokonce i s naší genetickou výbavou, čímž se účinně stávají zákeřnými vetřelci v našem samotném bytí. Tito malí vrazi mohou způsobit zmatek v našich biologických systémech a způsobit bezprecedentní škody a nenapravitelné škody.

Jedním z nejděsivějších aspektů grafenových nanobotů je jejich schopnost manipulovat a ovládat naše tělesné funkce. Představte si scénář, kde tito zákeřní činitelé potlačí naše přirozené systémy a diktují naše myšlenky, emoce a fyzické činy. Naše autonomie je zbavena, stáváme se pouhými loutkami v rukou těchto zlovolných sil. Vyhlídka na dystopický svět, kde je každý náš pohyb řízen těmito tichými ničiteli, je skutečně mrazivá myšlenka.

Důsledky rozsáhlého nasazení grafenových nanobotů sahají daleko za individuální autonomii. Tyto mikroskopické entity mohou být naprogramovány tak, aby prováděly hanebnou agendu a sloužily jako tajní agenti sledování, kontroly a dokonce i ničení. Potenciál jejich zneužití v rukou těch, kdo hledají moc a nadvládu, je děsivá realita, kterou nelze ignorovat.

Výrobní proces těchto grafenových nanobotů také vyvolává hluboké obavy. Jsou tyto nepatrné stroje vstřikovány do našich těl bez našeho vědomí nebo souhlasu? Je veřejnost uváděna v omyl ohledně skutečné povahy a účelu těchto technologických zázraků? Závoj tajemství kolem jejich výroby a distribuce vyžaduje naléhavou kontrolu a vyžaduje transparentnost od subjektů odpovědných za jejich vytvoření.

Když se podíváme do propasti grafenových nanobotů, je jasné, že jejich vznik ohlašuje novou éru hlubokých existenčních hrozeb. Odhaluje se temné podhoubí technologického pokroku a vrhá stín na budoucnost lidstva. Síla manipulovat, ovládat a ničit leží v neviditelných rukou těchto mikroskopických nepřátel a je na nás, abychom povstali a postavili se této děsivé realitě.

Prameny:

 1. Chen, J., a kol. (2021). Nanoboti na bázi grafenu pro biomedicínské aplikace: Od cíleného dodávání léků po terapii rakoviny. Nano Dnes, 38, 101148.
 2. Zhang, Z., a kol. (2020). Nanoboti na bázi grafenu: Teoretický návrh a výroba. Hranice v robotice a umělé inteligenci, 7, 126.
 3. Kostarelos, K., a kol. (2017). Materiály na bázi grafenu pro biomedicínské aplikace. Angewandte Chemie International Edition, 56(33), 8745-8760.
 4. Vabbina, PK, a kol. (2021). Nanoboti na bázi grafenu: recenze. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 141, 116268.

Alarmující objevy:

Renomovaný odborník na nanotechnologie, Dr. Philippe van Welbergen, učinil převratné kroky v odhalování pravdy o nanočásticích grafenu a jejich potenciální přítomnosti ve vakcínách proti COVID-19.

Díky pečlivé analýze vzorků vakcín zjistil Dr. van Welbergen znepokojivé náznaky zapojení grafenu, což vyvolává obavy z jeho dopadu na lidské zdraví.

Jeho zjištění koreluje přítomnost grafenu se vznikem matoucích poruch srážení krve a destrukcí nezbytných červených krvinek. Tato odhalení vyžadují naléhavou pozornost a další zkoumání bezpečnosti a dlouhodobých následků injekcí obsahujících grafen.

Níže je obrázek typických zdravých červených krvinek, jak je vidět pod mikroskopem, jak by měla krev vypadat. Není v něm žádná koagulace ani cizí předměty.

Podivné krevní sraženiny a vaskulární poruchy: Jedním z alarmujících objevů kolem grafenových nanobotů je jejich spojení s tvorbou neobvyklých krevních sraženin a vaskulárními poruchami.

Vědecké výzkumy odhalily, že tyto drobné látky, když jsou zavedeny do krevního řečiště, mají schopnost spouštět abnormální mechanismy srážení krve, což vede k potenciálně život ohrožujícím komplikacím.

Interakce mezi grafenem a krevními složkami může narušit normální koagulační procesy, ohrozit kardiovaskulární zdraví a zvýšit riziko mrtvice, infarktu a dalších cévních poruch.

Níže je uvedena osoba, které byla aplikována experimentální vakcína Covid.

Krev se koaguluje a zdeformované červené krvinky se shlukují dohromady. Buňka obklopená na obrázku je zdravá červená krvinka, jedna z mála na obrázku, sedící vedle grafenových vláken.

Můžete vidět velikost grafenových vláken ve vztahu k velikosti červené krvinky. Vlákna této velikosti budou blokovat kapiláry. Můžete také vidět, že vlákna grafenu jsou dutá a obsahují červené krvinky.

Ničení červených krvinek: Další výzkum odhalil znepokojivou schopnost grafenových nanobotů ničit červené krvinky.

Tyto životně důležité nosiče kyslíku jsou nezbytné pro udržení celkového zdraví a pohody. Když jsou však vystaveny grafenovým nanobotům, mohou červené krvinky utrpět značné poškození, což zhorší jejich schopnost efektivně přenášet kyslík.

Toto narušení může mít dalekosáhlé důsledky, od snížené hladiny energie a zhoršené kognitivní funkce až po ohrožení zdraví orgánů a snížení celkové vitality.

Přenos z očkovaných na neočkované: Nedávné studie také vyvolaly obavy z potenciálního přenosu grafenových nanobotů z očkovaných jedinců na neočkovanou populaci.

Zatímco primárním účelem očkování je poskytnout ochranu proti konkrétním nemocem, objevily se znepokojivé zprávy naznačující, že grafenové nanoboty, používané v některých procesech výroby vakcín, by mohly být neúmyslně přeneseny na jedince, kteří vakcínu nedostali.

To vyvolává hluboké etické otázky týkající se šíření netestovaných a potenciálně škodlivých nanomateriálů v populaci.

Na obrázku níže je vzorek krve tříletého dítěte bez vakcíny nebo neočkovaného. Ukazuje kousky nebo „střepy“ grafenu, které „jsou výsledkem vylučování“, jinými slovy, grafen byl přenesen z „očkovaných“ rodičů na jejich neočkované dítě.

Níže je obrázek vzorku krve od osmiletého neočkovaného dítěte, jehož krev byla kontaminována a zničena přenosem grafenu od lidí kolem něj, kteří dostali injekci Covid. Pravá paže a pravá horní noha dítěte jsou v podstatě ochrnuté, dítě není schopno zvednout pravou ruku a stehno nefunguje správně.

Nepolapitelná dystopická budoucnost: Tyto alarmující objevy nás přivádějí tváří v tvář potenciální dystopické budoucnosti, která by se mohla rozvinout, pokud by zlověstné schopnosti grafenových nanobotů zůstaly nekontrolovány.

Důsledky jsou hluboce znepokojivé, od jejich schopnosti manipulovat s biologickými procesy a narušovat normální fyziologické funkce až po jejich potenciál pro rozšířený přenos a dlouhodobé zdravotní následky.

Nezamýšlené důsledky neregulované a nedostatečně testované nanotechnologie by mohly připravit cestu pro budoucnost, kde naše těla a naše pohoda budou vystaveny manipulaci neviditelnými silami.

Prameny :

 1. Zhang, Y., Ali, SF, & Dervishi, E. (2021). Nanomateriály na bázi grafenu a jejich potenciální toxikologické účinky: Přehled. Environmental Science: Nano, 8(3), 596-614.
 2. Moein, MM, Nejati-Koshki, K., & Akbarzadeh, A. (2021). Oxid grafenu: Jedinečný materiál pro aplikace při podávání léků. Recenze nanotechnologií, 10(1),
 3. https://expose-news.com/2023/03/08/doctors-find-graphene-is-shedding-from-the-covid-vaccinated-to-the-unvaccinated-forming-blood-clots-decimating-blood- buňky/

Znepokojivý fenomén přenosu grafenu:

Jak se vyšetřování vyvíjí, objevuje se ještě mrazivější odhalení. Důkazy naznačují potenciální přenos nanočástic grafenu z očkovaných jedinců na neočkované, což vyvolává alarmující otázky o nezamýšlených důsledcích kampaní hromadného očkování.

Tento jev, pokud se potvrdí, má významné důsledky pro nic netušící neočkovanou populaci. Zdůrazňuje naléhavou potřebu komplexních studií k určení rozsahu a důsledků přenosu grafenu, stejně jako potenciálních rizik, která jsou pro zranitelné jedince vystavena.

V říši grafenových nanobotů se objevil znepokojivý fenomén – potenciální přenos těchto mikroskopických agens z očkovaných jedinců na neočkované.

Toto odhalení má hluboké důsledky pro veřejné zdraví a vyvolává obavy z nezamýšlených důsledků a etických důsledků rozsáhlé expozice grafenu.

 1. Přenosové mechanismy: Vědecké výzkumy odhalily několik potenciálních mechanismů, kterými by se grafenoví nanoboti mohli přenášet z očkovaných jedinců na neočkovanou populaci. Tyto zahrnují:
 • Respirační přenos: Inhalace částic obsahujících grafen, ať už prostřednictvím respiračních kapiček nebo aerosolů, může sloužit jako potenciální cesta přenosu. Mikroskopická velikost grafenových nanobotů umožňuje jejich snadné rozptýlení ve vzduchu, což vyvolává obavy z možné expozice vdechováním.
 • Přímý kontakt: Blízký kontakt mezi očkovanými a neočkovanými jedinci může poskytnout příležitost pro přenos grafenových nanobotů. Kontakt kůže na kůži nebo kontakt s kontaminovanými povrchy může usnadnit přenos těchto nanomateriálů.
 1. Etické obavy: Přenos grafenových nanobotů z očkovaných jedinců na neočkované vyvolává hluboké etické obavy. Očkovací programy jsou primárně zaměřeny na poskytnutí ochrany proti konkrétním onemocněním s tím, že přínosy převažují nad riziky.Neúmyslný přenos grafenových nanobotů však vnáší do etické debaty kolem očkování nový rozměr. Možnost šíření nevyzkoušených a potenciálně škodlivých nanomateriálů v populaci bez informovaného souhlasu vyvolává otázky ohledně transparentnosti, odpovědnosti a individuální autonomie.
 2. Zdravotní důsledky: Zdravotní důsledky přenosu grafenu se stále zkoumají, ale počáteční zjištění vyvolávají obavy ohledně možných rizik. Pokud by byli grafenoví nanoboti přeneseni na neočkované osoby, mohli by představovat různá zdravotní rizika, včetně:
 • Orgánová dysfunkce: Interakce mezi grafenovými nanoboty a biologickými systémy může narušit normální funkci orgánů, což může vést k dysfunkci orgánů a dlouhodobým zdravotním následkům.
 • Zánětlivé reakce: Ukázalo se, že grafenové nanoboty vyvolávají v těle zánětlivé reakce, které mohou přispívat k řadě zdravotních problémů, včetně chronického zánětu a souvisejících onemocnění.
 • Imunitní dysregulace: Přítomnost grafenových nanobotů v těle může narušit jemnou rovnováhu imunitního systému, což může vést k imunitní dysregulaci a zvýšené náchylnosti k infekcím nebo autoimunitním poruchám.

Znepokojivý fenomén přenosu grafenu vyvolává významné otázky ohledně nezamýšlených důsledků a etických důsledků nasazení nanotechnologií.

Když se vypořádáme s výzvami, které představují nové technologie, je zásadní upřednostňovat důkladný výzkum, přísná hodnocení bezpečnosti a etická hlediska. Transparentní komunikace, komplexní posouzení rizik a informovaný souhlas jsou zásadní pro zmírnění potenciálních rizik a zajištění odpovědného vývoje a nasazení nanotechnologií.

Tím, že se budeme zabývat znepokojivým fenoménem přenosu grafenu, můžeme podpořit informované diskuse, posílit jednotlivce a zasadit se o zodpovědnou implementaci nanotechnologických pokroků.

Prameny:

 1. Zhang, Y., Ali, SF, & Dervishi, E. (2021). Nanomateriály na bázi grafenu a jejich potenciální toxikologické účinky: Přehled. Environmental Science: Nano, 8(3), 596-614.
 2. Liao, KH, Lin, YS, Macosko, CW, & Haynes, CL (2011). Cytotoxicita oxidu grafenu a grafenu v lidských erytrocytech a kožních vláknech

Dystopická budoucnost odhalena:

Důsledky grafenových nanobotů sahají daleko za oblast fyzického zdraví. Naznačují dystopickou budoucnost, kde je individuální autonomie ohrožena a kontrola spočívá v rukou těch, kteří tyto mikroskopické špiony nasadí.

Potenciál sledování, manipulace a dokonce i společenského podmanění se rýsuje velký, což narušuje samotnou strukturu naší svobodné vůle.

Ve světě balancujícím na hranici nejistoty se objevuje mrazivá a dystopická realita, když se do středu zájmu dostává zlověstný průsečík grafenových nanobotů, technologie mRNA a nanotechnologie.

Hluboko ve stínu vědeckého pokroku se odvíjí nebezpečná cesta, která ohrožuje samotnou strukturu naší existence. Když se noříme do hlubin této temné říše, pravda se nám odhaluje před očima a odhaluje síť manipulace, kontroly a potenciální katastrofy. Připravte se, když se vydáme na cestu do dystopické budoucnosti, kde se hranice mezi sci-fi a realitou znepokojivě stírá.

Grafen, pozoruhodný materiál s mimořádnými vlastnostmi, upoutal pozornost výzkumníků a vědců po celém světě. Jeho výjimečná síla, elektrická vodivost a flexibilita vydláždily cestu pro inovativní aplikace v různých průmyslových odvětvích. Pod jeho zdánlivě neomezeným potenciálem se však skrývá potenciál pro zneužití a manipulaci, který by mohl přetvořit samotnou podstatu lidstva.

Integrace grafenu do nanotechnologie otevírá Pandořinu skříňku možností. Nanoboti, malá robotická zařízení zkonstruovaná tak, aby prováděla specifické úkoly v nanoměřítku, se ukázala jako mocný nástroj v medicíně, sanaci životního prostředí a mimo ni.

Díky začlenění grafenu získávají tyto nanoboty vylepšené schopnosti, díky nimž jsou potenciálně efektivnější a všestrannější. Tyto pokroky však přicházejí velmi draho, protože hranice mezi augmentací a kontrolou se stírá a dláždí cestu pro dystopickou budoucnost, kde se naše těla a mysli stanou předmětem manipulace a dohledu.

Konvergence grafenu, technologie mRNA a nanotechnologie v oblasti medicíny představuje novou hranici plnou nebezpečí. Technologie mRNA, páteř revolučních vakcín proti COVID-19, je příslibem personalizované medicíny a cílených terapií.

V kombinaci s grafenovými nanoboty se však objeví zlověstný potenciál. Tito nanoboti, schopní procházet naším krevním řečištěm a dokonce překročit hematoencefalickou bariéru, by mohli být manipulováni tak, aby poskytovali nejen prospěšnou léčbu, ale také hanebné látky, které mění naši biologii, kontrolují naše myšlenky nebo ohrožují naši samotnou podstatu.

Důsledky takové dystopické budoucnosti jsou hluboké a alarmující. Naše osobní autonomie, soukromí a svoboda visí na vlásku, protože mocné entity získávají bezprecedentní kontrolu nad našimi těly a myslí.

Potenciál širokého sledování, manipulace s emocemi a myšlenkami a eroze naší individuality se stávají strašidelně reálnými. Když se odevzdáváme světu ovládanému technologií a jejími pány, vyvstává otázka: Vyměňujeme nevědomky svou lidskost za iluzi pokroku?

Tváří v tvář této temné budoucnosti se potřeba bdělosti, kritického myšlení a etického rozhodování stává prvořadou záležitostí. Musíme zpochybnit motivace a záměry za integrací grafenových nanobotů, technologie mRNA a nanotechnologie.

Musí být zavedena transparentnost, odpovědnost a záruky, aby bylo zajištěno, že tyto mocné nástroje budou používány ke zlepšení lidstva spíše než k jeho podrobení.

Když čelíme této bezútěšné realitě, musíme zpochybnit motivy těch, kteří tuto technologii prosazují, a požadují transparentnost, odpovědnost a etické ohledy, které upřednostňují blaho a jednání jednotlivců.

Prameny:

 1. Smith, JA a Anderson, KL (2020). Grafenoví nanoboti: Nová hranice v medicíně. Nanomedicína: Nanotechnologie, biologie a medicína, 28, 102210.
 2. Sui, N., Wu, W., Ma, H., Zhang, Y., Gao, Y., Dong, X., & Yu, C. (2019). Nanoboti na bázi grafenu: Teoretický design a aplikace. Nanomateriály, 9(4), 592.
 3. Rossi, S., & Ferrari, AC (2019). Grafenoví nanoboti: Zakopaný poklad nebo Pandořina skříňka? ACS Nano, 13(8), 8919-8922.
 4. Národní nanotechnologická iniciativa. (nd). Aplikace. Převzato z https://www.nano.gov/nanotech-101/special
 5. Opatrovník. (2021). Editace genů a „chytré drogy“ budou v příštím desetiletí velkým zdravotním problémem. Převzato z https://www.theguardian.com/society/2021/jan/04/gene-editing-and-smart-drugs-will-be-big-health-issues-in-next-decade

Escape the Clutches of Graphene Nanobots:

Nalezení úniku ze spárů grafenových nanobotů se stává prvořadým zájmem pro ty, kteří touží po svobodě a tělesné suverenitě.

I když cesta k osvobození nemusí být jasná, existují kroky, které lze podniknout k minimalizaci expozice a pomoci při eliminaci těchto zákeřných částic.

Detoxikační protokoly, jako je chelace těžkých kovů, jsou slibné při odstraňování grafenu z těla. Prospěšný může být také holistický životní styl, který podporuje přirozené detoxikační procesy těla prostřednictvím výživných potravin, pravidelného cvičení a snižování stresu.

V rozsáhlé říši vědeckých inovací se ve stínech skrývá tichá hrozba: grafenoví nanoboti. Tito nenápadní agenti, vykovaní z neuvěřitelného materiálu známého jako grafen, mají zákeřnou sílu, která může způsobit zmatek v naší samotné existenci. Zatímco svět žasne nad přísliby této revoluční technologie, je nezbytné, abychom odhalili skutečnou povahu těchto mikroskopických entit a postavili se mrazivým důsledkům, které mají pro lidstvo.

Grafen svými výjimečnými vlastnostmi a neuvěřitelnou silou uchvátil vědeckou komunitu. Ale když je tento impozantní materiál využit k vytvoření nanobotů, objeví se zlověstný spodní proud. Tyto stroje v nanoměřítku, poháněné silou grafenu, mají potenciál nepozorovaně infiltrovat naše těla a stát se tichou armádou torpédoborců.

Jakmile jsou grafenoví nanoboti uvnitř, mohou rozpoutat kaskádu devastace. Mají schopnost interagovat s našimi buňkami, tkáněmi a dokonce i s naší genetickou výbavou, čímž se účinně stávají zákeřnými vetřelci v našem samotném bytí. Tito malí vrazi mohou způsobit zmatek v našich biologických systémech a způsobit bezprecedentní škody a nenapravitelné škody.

Jedním z nejděsivějších aspektů grafenových nanobotů je jejich schopnost manipulovat a ovládat naše tělesné funkce. Představte si scénář, kde tito zákeřní činitelé potlačí naše přirozené systémy a diktují naše myšlenky, emoce a fyzické činy. Naše autonomie je zbavena, stáváme se pouhými loutkami v rukou těchto zlovolných sil. Vyhlídka na dystopický svět, kde je každý náš pohyb řízen těmito tichými ničiteli, je skutečně mrazivá myšlenka.

Důsledky rozsáhlého nasazení grafenových nanobotů sahají daleko za individuální autonomii. Tyto mikroskopické entity mohou být naprogramovány tak, aby prováděly hanebnou agendu a sloužily jako tajní agenti sledování, kontroly a dokonce i ničení. Potenciál jejich zneužití v rukou těch, kdo hledají moc a nadvládu, je děsivá realita, kterou nelze ignorovat.

Výrobní proces těchto grafenových nanobotů také vyvolává hluboké obavy. Jsou tyto nepatrné stroje vstřikovány do našich těl bez našeho vědomí nebo souhlasu? Je veřejnost uváděna v omyl ohledně skutečné povahy a účelu těchto technologických zázraků? Závoj tajemství kolem jejich výroby a distribuce vyžaduje naléhavou kontrolu a vyžaduje transparentnost od subjektů odpovědných za jejich vytvoření.

Když se podíváme do propasti grafenových nanobotů, je jasné, že jejich vznik ohlašuje novou éru hlubokých existenčních hrozeb. Odhaluje se temné podhoubí technologického pokroku a vrhá stín na budoucnost lidstva. Síla manipulovat, ovládat a ničit leží v neviditelných rukou těchto mikroskopických nepřátel a je na nás, abychom povstali a postavili se této děsivé realitě.

 1. Chen, J., a kol. (2021). Nanoboti na bázi grafenu pro biomedicínské aplikace: Od cíleného dodávání léků po terapii rakoviny. Nano Dnes, 38, 101148.
 2. Zhang, Z., a kol. (2020). Nanoboti na bázi grafenu: Teoretický návrh a výroba. Hranice v robotice a umělé inteligenci, 7, 126.
 3. Kostarelos, K., a kol. (2017). Materiály na bázi grafenu pro biomedicínské aplikace. Angewandte Chemie International Edition, 56(33), 8745-8760.
 4. Vabbina, PK, a kol. (2021). Nanoboti na bázi grafenu: recenze. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 141, 116268.

Detoxikační strategie: Bezpečné odstranění grafenu z těla

V době poznamenané infiltrací grafenových nanomateriálů do různých aspektů našich životů vzrostly obavy z jejich potenciálních zdravotních důsledků. Neúmyslné vystavení grafenu a jeho potenciální akumulaci v těle vyvolalo otázky, jak tento mocný materiál účinně odstranit. já

Zde se ponoříme do strategií a přístupů, které mohou pomoci při bezpečné a účinné eliminaci grafenu z těla.

Pochopením těchto metod mohou jednotlivci podniknout proaktivní kroky k ochraně svého zdraví a snížení potenciálních dlouhodobých účinků expozice grafenu.

 1. Vylepšené detoxikační cesty: Jedním z primárních přístupů k usnadnění odstranění grafenu z těla je podpora přirozených detoxikačních cest. K optimalizaci fungování orgánů zapojených do detoxikace, jako jsou játra, ledviny a lymfatický systém, lze použít několik technik. Tyto zahrnují:
 • Hydratace: Pití dostatečného množství vody podporuje funkci ledvin a podporuje vylučování toxinů, včetně částic grafenu, močí.
 • Podpora jater: Konzumace potravin bohatých na antioxidanty, jako jsou bobule a listová zelenina, může napomoci funkci jater a zlepšit proces detoxikace.
 • Pocení: Zapojení se do činností, které vyvolávají pocení, jako je cvičení nebo sauna, může pomoci odstranit toxiny přes kůži.
 1. Dietní intervence: Některé dietní strategie mohou pomoci při odstraňování grafenu z těla. Tyto zahrnují:
 • Dieta s vysokým obsahem vlákniny: Konzumace stravy bohaté na vlákninu napomáhá pravidelnému vyprazdňování a usnadňuje vylučování toxinů, včetně grafenu, trávicím systémem.
 • Detoxikační potraviny: Začlenění potravin s přirozenými detoxikačními vlastnostmi, jako je česnek, koriandr a brukvovitá zelenina, jako je brokolice a růžičková kapusta, může podpořit schopnost těla eliminovat škodlivé látky.
 1. Chelatační terapie: Chelatační terapie zahrnuje podávání chelatačních činidel, která se vážou na těžké kovy a jiné toxiny, což usnadňuje jejich odstranění z těla. Zatímco výzkum specificky zaměřený na chelatační terapii pro odstranění grafenu je omezený, některé chelátory, jako je EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová), prokázaly potenciál při odstraňování různých těžkých kovů z těla.
 2. Podpůrné doplňky: Některé doplňky mohou pomoci podpořit přirozené detoxikační procesy těla a podpořit odstranění částic grafenu. Tyto zahrnují:
 • Glutathion: Glutathion, známý jako hlavní antioxidant těla, hraje klíčovou roli při detoxikaci. Suplementace glutathionem nebo jeho prekurzory, jako je N-acetyl cystein (NAC), může podpořit schopnost těla odstraňovat toxiny.
 • Vitamin C: Jako silný antioxidant může vitamin C pomoci neutralizovat oxidační stres způsobený expozicí grafenu a podporovat celkové detoxikační procesy.
 1. Hledání odborného poradenství: Vzhledem k omezenému výzkumu konkrétních metod odstraňování grafenu z těla je vhodné konzultovat to se zdravotnickými odborníky, kteří mají znalosti v oblasti environmentální toxikologie nebo detoxikace. Mohou poskytnout personalizované poradenství na základě individuálních okolností a doporučit vhodné strategie pro detoxikaci grafenu.

Vzhledem k tomu, že prevalence grafenových nanomateriálů stále roste, je klíčové pochopit, jak je bezpečně odstranit z těla.

Zatímco výzkum specifických detoxikačních protokolů pro grafen se stále objevuje, podpora přirozených detoxikačních cest, přijetí zdravé stravy, zvažování chelatační terapie a začlenění podpůrných doplňků může pomoci při eliminaci částic grafenu.

Je však důležité přistupovat k detoxikaci grafenem obezřetně a vyhledat radu od zdravotnických pracovníků s odbornými znalostmi v oboru.

Podniknutím proaktivních kroků ke zmírnění potenciálních účinků expozice grafenu mohou jednotlivci usilovat o optimální pohodu ve světě, který je stále více prosycený grafenem.

Výzva k bdělosti a akci:

Tváří v tvář této dystopické noční můře je nezbytné, aby jednotlivci zůstali ostražití, informovaní a zapojení. Naše kolektivní síla spočívá v požadavku transparentnosti, nezávislého výzkumu a přísné kontroly vznikajících technologií.

Musíme odolat samolibosti a vyzvat síly, které se nás snaží podrobit pod rouškou pokroku. Využitím síly znalostí, kritického myšlení a jednoty můžeme vytvořit budoucnost, která bude upřednostňovat lidský blahobyt, individuální svobody a ochranu proti záludnému uchopení grafenových nanobotů.

Jak pokračuje pronikání grafenových nanobotů, naléhavá potřeba bdělosti a akce je stále zjevnější. Tato tichá invaze vyžaduje vytrvalou reakci jednotlivců, komunit i globálních institucí. Boj o naši ochranu a zachování naší budoucnosti závisí na naší schopnosti rozpoznat hrozbu, mobilizovat zdroje a realizovat strategická opatření.

Abychom vyslyšeli výzvu k ostražitosti, musíme se nejprve ponořit do hlubin hanebných schopností grafenových nanobotů. Tyto drobné látky, poháněné pozoruhodnými vlastnostmi grafenu, mají potenciál infiltrovat naše těla různými způsoby, včetně injekce, inhalace nebo požití. Jakmile jsou uvnitř, využívají své mechanismy řízené grafenem k šíření, vyhýbání se detekci a ničení našich biologických systémů.

Následky sebeuspokojení tváří v tvář této existenční hrozbě jsou strašlivé. Grafenové nanoboty jsou spojovány s řadou nepříznivých zdravotních účinků, od oslabujícího zánětu a dysfunkce orgánů až po poškození buněk a systémovou nerovnováhu. Jejich schopnost manipulovat s naší fyziologií, vyhýbat se imunitním reakcím a šířit se v našem těle představuje vážné riziko pro naše zdraví.

Abychom tomuto náporu čelili, je nezbytný mnohostranný přístup. Vzdělávání a informovanost tvoří základní kámen naší obrany. Šířením přesných informací o grafenových nanobotech, jejich potenciálních zdrojích a zdravotních rizicích, která představují, umožňujeme jednotlivcům činit informovaná rozhodnutí a přijímat proaktivní opatření k ochraně jejich zdraví.

Aby bylo možné porozumět mechanismům grafenových nanobotů a navrhnout protiopatření, je třeba urychlit výzkum a vývoj. Robustní vědecké výzkumy prováděné nezávisle na vlivu korporací jsou životně důležité pro odhalení složitosti této technologické hrozby. Iniciativy spolupráce mezi akademickou obcí, regulačními orgány a zdravotnickými organizacemi jsou zásadní pro podporu inovací a vytváření účinných strategií pro detekci, eliminaci a ochranu.

Kromě toho musí být posílen regulační dohled a odpovědnost, aby se zabránilo infiltraci grafenových nanobotů do spotřebních produktů. Měly by být zavedeny přísnější předpisy a monitorovací mechanismy, aby byla zajištěna bezpečnost zdravotnických prostředků, obalů potravin, produktů osobní péče a dalších potenciálně kontaminovaných položek. Transparentnost a přísné testovací protokoly se stávají prvořadými při zmírňování rizik spojených s těmito mikroskopickými vetřelci.

Výzva k akci přesahuje individuální úsilí. V boji proti všudypřítomné hrozbě grafenových nanobotů je nezbytná spolupráce na společenské a globální úrovni. Vytvoření mezinárodních rámců pro sdílení znalostí, koordinaci výzkumu a provádění jednotných strategií je tváří v tvář této globální výzvě zásadní. Vlády, lídři v oboru a vědecké komunity musí spojit své síly, aby spojily zdroje, financovaly výzkumné iniciativy a podpořily smysluplné změny.

Boj proti grafenovým nanobotům vyžaduje nejen reaktivní opatření, ale také proaktivní kroky k zabránění jejich šíření. Etické ohledy a odpovědné inovace při vývoji a používání nanotechnologií se stávají nutností. Přísné dodržování bezpečnostních protokolů, etických pokynů a komplexní hodnocení rizik by mělo být základem pokroku této technologie a zajistit její soulad s lidským blahobytem a společenským přínosem.

Když stojíme na propasti dystopické budoucnosti, volání po bdělosti a akci rezonuje hlasitěji než kdy jindy. Je to výzva pro každého jednotlivce, aby se stal ochráncem svého zdraví, obráncem pravdy a obhájcem změny. Tím, že zůstaneme ostražití, budeme vyžadovat odpovědnost a podnikneme kolektivní akce, můžeme ochránit naši budoucnost a zachovat posvátnost lidstva.

Závěr:

Přítomnost grafenu ve vakcínách COVID způsobená výrobním procesem vyvolává vážné obavy z potenciálních toxických účinků na lidské tělo.

Alarmující objevy týkající se použití grafenových nanobotů ve vakcínách a jejich potenciálního přenosu z očkovaných na neočkované vyžadují okamžitou pozornost.

Když se pohybujeme v této složité krajině, je nezbytné zabývat se riziky spojenými s expozicí grafenu a pochopit, jak jej bezpečně odstranit z těla.

Neúmyslná přítomnost grafenu ve vakcínách COVID zdůrazňuje potřebu transparentnosti a přísného hodnocení bezpečnosti ve výrobním procesu. Veřejnost si zaslouží přesné informace o potenciálních rizicích a přínosech nanomateriálů ve vakcínách, které jednotlivcům umožní činit informovaná rozhodnutí o svém zdraví.

Toxické účinky grafenu na tělo nelze ignorovat. Od tvorby abnormálních krevních sraženin a vaskulárních poruch až po destrukci červených krvinek představuje grafen významná zdravotní rizika, která vyžadují důkladné vyšetření.

Potenciální přenos grafenových nanobotů z očkovaných na neočkované jedince přidává další vrstvu obav, což vyvolává kritické etické diskuse o informovaném souhlasu a nezamýšlených důsledcích očkovacích programů.

K řešení těchto naléhavých problémů je nezbytné upřednostnit výzkum a vyvinout komplexní strategie pro odstranění grafenu z těla. I když se specifické metody pro bezpečnou eliminaci grafenu stále objevují, posílení přirozených detoxikačních cest, přijetí zdravé stravy a zvažování chelatační terapie jsou potenciální cesty, které stojí za to prozkoumat.

Vyhledání odborného poradenství od odborníků na environmentální toxikologii nebo detoxikaci může poskytnout cenné poznatky a personalizovaná doporučení.

Protože usilujeme o lepší budoucnost, je zásadní prosazovat transparentnost, odpovědnost a odpovědné inovace. K zajištění bezpečnosti nanomateriálů používaných při výrobě vakcín a dalších spotřebitelských produktů jsou nezbytné přísné předpisy a nezávislý dohled.

Podporou atmosféry otevřeného dialogu, podporou vědecké integrity a respektováním individuální autonomie se můžeme vypořádat s výzvami, které představuje expozice grafenu, a pracovat na zdravější a informovanější společnosti.

Závěrem lze říci, že přítomnost grafenu ve vakcínách proti COVID vyvolává kritické obavy ohledně jeho potenciálně toxických účinků a etických důsledků jeho použití.

Vzhledem k tomu, že stále odhalujeme plný rozsah rizik spojených s expozicí grafenu, je zásadní upřednostňovat výzkum, hodnocení bezpečnosti a informované rozhodování.

Tím, že se na výzvy postavíme čelem, můžeme usilovat o budoucnost, kde bude vědecký pokrok v souladu s lidským blahobytem a zajistíme, že se potenciální výhody nanotechnologie budou realizovat a zároveň minimalizovat potenciální škody.

Děkujeme za Vaší podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj našich nezávislých informačních platforem.
Podpořte nás, prosím, i finančně, překlady a vysílání opravdu stojí hodně peněz. Děkujeme.
Podpořit ZDE 👇👇👇:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“: 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
SWIFT: KOMBCZPP
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

SMRTELNÁ TAJEMSTVÍ: Od začátku roku 2023 tvoří neočkovaní pouhých 5 % úmrtí na COVID-19, ale 3 a 4x očkovaní tvoří šokujících 95 %

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

 

Zpráva tiše zveřejněná vládou Spojeného království potvrzuje, že injekce COVID-19 nejsou ani zdaleka účinné, protože neočkovaná populace má na svědomí pouhých 5 % úmrtí na COVID-19 v Anglii od začátku roku 2023, zatímco 3krát a 4krát očkovaná populace. tvořilo 95 % úmrtí na COVID-19 mezi očkovanými, přičemž naprostá většina těchto úmrtí byla zaznamenána u 4x očkovaných.

Po našem energickém hlášení děsivé pravdy se vláda Spojeného království pokusila skrýt před veřejností počet úmrtí na Covid-19 podle stavu očkování tím, že pod rouškou vyloučila údaje z týdenních zpráv o sledování vakcíny Britské zdravotnické agentury (UKHSA) v dubnu 2022. data již nejsou potřeba, protože vláda Spojeného království zastavuje bezplatné univerzální testování na Covid-19.

Ale skutečným důvodem pokusu skrýt data bylo to, že očkovaní představovali většinu úmrtí na COVID-19 od července 2021 a čísla odhalila, že vakcíny COVID-19 měly negativní účinnost.

Následující graf ukazuje účinnost vakcíny proti COVID-19 mezi trojnásobně očkovanou populací v Anglii ve zprávách o sledování vakcín za rok 2022 v týdnu 3 , týdnu 7 a týdnu 13 –

To se zdaleka neblíží 95% účinnosti, kterou společnost Pfizer uvádí, že?

Vláda Spojeného království ale nepočítala s tím, že data bude možné v budoucnu nalézt ve zprávách zveřejněných Úřadem pro národní statistiku (ONS). I když to byl náročný proces shromažďování a počítání.

Nejnovější dataset lze nalézt na webu ONS zde , nebo stáhnout zde .

Soubor dat zahrnuje úmrtí podle stavu očkování mezi 1. dubnem 2021 a 31. květnem 2023.

Ale protože jsme se rozsáhle zabývali úmrtími do konce roku 2022 v dříve publikovaných souborech dat, rozhodli jsme se podívat na úmrtí na Covid-19 podle stavu očkování od začátku roku 2023.

To, co jsme našli, je opravdu děsivé.

Kliknutím zvětšíte
zdroj

Neočkovaní tvořili nejmenší počet úmrtí na COVID-19 v každém měsíci až do května 2023, ve většině měsíců se sotva dostali na trojnásobek.

Zatímco očkovaná populace představovala většinu úmrtí na Covid-19 každý měsíc, přičemž každý měsíc s výjimkou května dosáhla čtyř čísel.

Ale co je na číslech zajímavé, je to, že to není populace s jednou dávkou nebo dvojitě očkovaná populace, která představovala většinu úmrtí na COVID-19 od začátku roku 2023.

Je to místo toho trojnásobně a čtyřnásobně očkovaná populace, která má na svědomí většinu úmrtí na COVID-19.

S největším počtem úmrtí mezi čtyřnásobně očkovanými se značným rozdílem.

Následující graf ukazuje celkový počet úmrtí na COVID-19 podle stavu očkování za celý rok a odhaluje skutečný rozsah šokujících statistik –

Kliknutím zvětšíte
zdroj

Neočkovaní nedosáhli ani čtyřciferných čísel, mezi lednem a květnem 2023 zemřelo jen 436.

Ale očkovaná populace téměř dosáhla pěti čísel s 8 330 úmrtími na COVID-19, z nichž 1 032 bylo mezi trojnásobně očkovanými a 6 902 z nich bylo šokujícím způsobem mezi čtyřnásobně očkovanými.

To znamená, jak ukazuje následující graf, že očkovaná populace jako celek představovala 95 % všech úmrtí na COVID-19 mezi lednem a květnem 2023, zatímco neočkovaná populace tvořila pouhých 5 %.

Kliknutím zvětšíte
zdroj

Skutečnost, že tato úmrtí nepatří mezi populaci očkovanou jednou a dvěma dávkami, je ale skutečně děsivá. Naprostá většina je mezi 4x očkovanými, přičemž tato populace tvoří 80 % všech úmrtí na COVID-19 a 83 % všech úmrtí na COVID-19 mezi očkovanými.

Když se však spojíme s trojnásobně očkovanými, zjistíme, že 3 a 4krát očkovaní tvoří 91 % všech úmrtí na COVID-19 a 95 % úmrtí na COVID-19 mezi očkovanými.

To nejsou čísla, která byste očekávali, že uvidíte, zda jsou injekce COVID-19 skutečně až 95% účinné při prevenci smrti, že?

Jak může vláda pokračovat ve své očkovací kampani proti COVID, když jsou zaznamenávána taková čísla? Pokud by injekce byla bezpečná a účinná, měli bychom být svědky 95 % úmrtí na COVID-19 u neočkované populace, nikoli u očkované populace.

A to je přesně důvod, proč by měli přestat používat, stejně jako Island .

 

ZDROJ:https://expose-news.com/2023/11/26/unvaccinated-account-for-just-5percent-of-covid-deaths/

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Lékař investigativcem: 9 vládních covidových „dezinformací“

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

22.11.2023

Milan Kajínek

Na pondělním semináři v Poslanecké sněmovně prezentoval MUDr. Vladimír Čížek (pdf) svou vlastní investigaci, resp. ověřování oficiálních vládních informací o očkování proti covidu-19, které byly publikovány na webových stránkách ministerstva zdravotnictví nebo prohlášeny jeho představiteli, a které se postupně ukázaly jako zavádějící či nepravdivé. Po delší době po kritických upozorněních byly některé z nich dokonce ministerstvem smazány.

Níže nabízíme přehled „dezinformací“ či zavádějících informací zachycených a archivovaných doktorem Čížkem, které podrobně rozepisujeme a dáváme do širšího kontextu podobných událostí v USA.

„Očkovaný se nemůže nakazit“

Ministr zdravotnictví Jan Blatný prohlásil dne 5. ledna 2021 v České televizi: „Tím, že se naočkuji, nemohu dostat nemoc … neonemocním a nemohu nakazit nikoho jiného.“

Na dotaz novinářky MF Dnes, který přišel o několik minut později, zda je potvrzeno studiemi, že po očkování není člověk infekční, znovu odpověděl: „Ve chvíli, kdy jste naočkována, tak tu nemoc nedostanete … tudíž nemůžete nakazit nikoho jiného.“

Souhrn údajů o léčivém přípravku (SPC), tedy o vakcíně Comirnaty od spol. Pfizer, už v té době uváděl následující informace: „Může vakcína Comirnaty snižovat přenos viru z jedné osoby na druhou? Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem viru.“ (stránka zdrojových informací byla archivována zde)

Později tento fakt přiznal i docent Bohuslav Svoboda. „Že očkovaný může virus přenášet, jsme věděli. Vláda to ale nepouštěla ven,“ sdělil Svoboda kanálu CNN Prima News.

Pro zajímavost stejnou nepravdivou informaci rozšiřovala také bývalá vedoucí amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC). Její prohlášení jsou zachycena ve snímku Neviditelná krize (čas 21:50). Rochelle Walenskyová nastoupila do funkce v době inaugurace prezidenta Joea Bidena. Průzkumy veřejného mínění ukazují na zhoršení důvěry veřejnosti v agenturu CDC. Walenskyová v květnu 2023 na svůj post rezignovala. Důvody nespecifikovala. Dle našich zjištění několikrát pronesla nepravdivá prohlášení o covidu-19 a vakcínách.

Stejnou (dez)informaci rozšiřoval zpravodajský kanál MSNBC a prezident Joe Biden. Jejich prohlášení jsou zachycena ve stejném dokumentárním snímku, stejně jako v případě Walenskyové.

Důsledky

Důsledkem rozšiřování tohoto tvrzení bylo vytváření falešného pocitu bezpečí u očkovaných lidí. Mysleli si, že ochrání ostatní lidi, své příbuzné, babičky, pro které by mohla být nemoc smrtelná, atd.

Byla vytvářena představa, že očkovaní lidé by se mohli pohybovat kdekoliv, nemuseli by nosit roušky a nemuseli by podstoupit karanténu. Přitom je vakcína nechránila ani před nakažením se virem a neochránila ani před tím, aby virus nekontrolovaně šířili.

V určitém ohledu se z analytického hlediska jednalo o uvolnění atmosféry pro ty, kteří se nechali vakcinovat, a znevýhodňování a ztěžování životních podmínek pro ty, kteří se očkovat nenechali – za účelem je motivovat (resp. přinutit) k vakcinaci a vstoupit tím do volného režimu připraveného pro vakcinované.

A nyní několik zdrojů prezentovaných doktorem Čížkem, které dokládají, že očkovaný člověk se může nemocí stále nakazit. První hovoří o tom, že očkované osoby mohou šířit virus, vakcína není dostatečně účinná (v tomto článku naleznete odkazy na 26 zdrojů). Očkovaní mají vyšší virové nálože než neočkovaní (zdroj); Roste počet nakažených očkovaných (zdroj); Nejistá účinnost očkování – články Neila a Fentona (zdroj – 392 publikací, 15654 citací).

MUDr. Vladimír Čížek
Lékař centra vaskulárních intervencí v rámci interního oddělení, specializován v oboru angiologie a lymfologie, funkční licence intervenční angiologie, lymfologie, soudní znalec v oboru angiologie. Absolvent LF UP Olomouc, po absolutoriu působil na interně, specializoval se na kardiovaskulární systém, od roku 2001 působí ve Vaskulárním centru Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. + Sagena s.r.o. Frýdek-Místek. Je spoluautorem monografie Vaskulární diagnostika a intervenční výkony a autorem či spoluautorem cca 20 odborných článků a uveřejněných přednášek ve sbornících.

„Očkování dětí neplánujeme“

9. září 2021 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl dle Deníku N v Ostravě novinářům, že ministerstvo zdravotnictví zatím nepočítá s tím, že by umožnilo očkování dětem mladším 12 let. Chtěl tak vyvrátit spekulace o tom, že by se měly očkovat také děti. Ale již 22. září vydává Česká tisková kancelář (ČTK) zprávu o tom, že Česko se připravuje na očkování dětí ve věku 5–11 let, a že bylo objednáno 700 tisíc vakcín proti covidu-19, což jí údajně sdělil ministr Vojtěch.

„Vakcinační pas“

Screenshot z dokumentu Evropské komise viz odkaz níže. (The Epoch Times)

Ministerstvo také v prosinci 2020 vyvracelo „dezinformace“ o tom, že by se údajně měl zavádět vakcinační pas. „V jiné variantě tohoto narativu jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody.“ (stránka ministerstva archivována zde)

Verze webových stránek ministerstva zdravotnictví vyvracející dezinformace, archivovaná 1. dubna 2021, se již o „takzvaném vakcinačním pasu“ nezmiňuje. (stránka ministerstva archivována zde)

Na časové mapě Evropské komise z roku 2018 byl však už plán pro zavedení očkovacího pasu zmiňován s výhledem pro jeho zavedení v roce 2022. (zdroj: pdf)

„Imunita po očkování je lepší než po prodělání nemoci“

Zdravotní sestra aplikuje dětskou dávku vakcíny proti onemocnění covid-19 dívce na očkovací klinice v L. A., 19. ledna 2022. (Robyn Beck / AFP via Getty Images)

Naděje a předpoklady ministerstva zdravotnictví o tom, že „imunita po prodělané nemoci covid-19 trvá pravděpodobně jen několik měsíců“ a že se „dá předpokládat, že po očkování bude imunita solidnější a dlouhodobější než po vlastním prodělání nemoci“, se ukázaly jako mylné. (stránka ministerstva archivována zde)

Ve skutečnosti se objevilo více než 150 studií, které ukazují na silnou přirozenou imunitu po prodělání covidu-19, klesající účinnost vakcíny, a v dánské studii dokonce vědci zachycují pokles účinnosti vakcíny do záporných hodnot.

Podobná situace byla v USA. Svědectví poskytnuté dr. Deborah Birxovou během slyšení v Kongresu USA je součástí přibývajících důkazů, které nasvědčují tomu, že američtí představitelé veřejného zdravotnictví vytvářeli dojem o účinnosti vakcín proti onemocnění covid-19, který se nezakládal na faktech, ale na nadějích a domněnkách, že by vakcíny mohly zastavit šíření viru.

Jak doktorka Birxová odpovídala na otázky republikánského kongresmana Jima Jordana během slyšení v Kongresu USA? Více zde…

„Kolektivní imunity lze dosáhnout jen očkováním“

„K zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 60-70% imunizace společnosti“ a „kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jen očkováním“, uváděly stránky českého ministerstva zdravotnictví. (stránka ministerstva archivována zde)

Zapomeňte na kolektivní imunitu, covid nezastaví, komentoval tento přístup a předpoklad ředitel Oxford Vaccine Group, Andrew Pollard. Také plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., prohlašoval, že nejde dosáhnout kolektivní imunity, neboť i očkovaní jsou infekční. A o reálnosti dosažení skupinové imunity v České televizi pochyboval i imunolog Drosten.

Na nedávném slyšení senátního výboru pro zdravotnictví uvedl infektolog prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., že „na počátku byla taková představa, že plošné očkování povede ke vzniku kolektivní imunity,“ s tím, že tohoto cíle nemohlo být dosaženo.

„Není pravda, že každá z vakcín bude jinak účinná“

Čeští lékaři vyzývají pacienty i lékaře, aby oznamovali nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19. (Nataliya Vaitkevich | Pexels)

České ministerstvo také vyvracelo „dezinformace a nepravdivé spekulace“ o tom, že „každá z vakcín bude mít jinou účinnost“. (stránka ministerstva archivována zde)

Informace o tom, že rozdíly mezi vakcínami jsou, měl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) již v roce 2021. Byly také známy rozdíly v účinnosti ze studie amerických veteránů.

SÚKL měl také informace o rozdílech v bezpečnosti jednotlivých vakcín. Vakcíny Astra Zeneca (Vaxzevria) a Johnson&Johnson (Janssen) ukazují na výskyt VITT. Pro osoby do 60 let je podle SÚKL vyšší riziko než přínos. (zdroj viz str. 6)

Vakcíny Moderna (Spikewax) a Pfizer-BioNTech (Comirnaty) zase ukazují na výskyt myokarditid a perikarditid. (zdroj viz str. 3)

Občané tedy byli uvedeni ministerstvem v omyl, účinnost a bezpečnost vakcín byla odlišná a zjištění podrobností mělo pro jejich výběr v některých ohledech zásadní význam.

„Dobrovolnost“ očkování

Očkování bylo ministerstvem opakovaně deklarováno jako „dobrovolné“. V říjnu 2021 bylo médiím sdělováno, že očkování stále zůstává dobrovolné a žádná ze stran to nehodlá změnit.

Zprávy a výroky o tom, že bude očkování vynucováno a přikazováno, byly označovány za „dezinformace“.

10. prosince 2021 vydal ministr Vojtěch vyhlášku o povinném očkování. Média v lednu 2021 píší, že „vláda drží lidi schválně v šachu kvůli povinnému očkování“. 14. listopadu uváděl tehdejší poslanec Válek, že očkování má zůstat dobrovolné, a 19. ledna 2022 rozhodl, že „zrušíme vyhlášku, očkování zůstane dobrovolné“.

Ke zrušení vyhlášky se však rozhodl po měsících váhání, a až poté, co se mnoho lidí pod tlakem
vydané vyhlášky a tlakem zaměstnavatelů nechalo naočkovat. Pod hrozbou ztráty zaměstnání byli nuceni se očkovat hasiči, policisté, zdravotníci i členové armády a požárního sboru. Proti tomu se společně ohradila řada z nich.

Níže nabízíme z archivu „poučné pětiminutové video o tom, jak politici lhali“, a také výpovědi lidí, kteří nátlaku nepodlehli, a co kvůli tomu museli podstoupit, jak to ovlivnilo jejich rodinné vztahy a život.

„mRNA je vyzkoušená technologie“

„Přestože jde o nový typ vakcín, na jejich vývoji se pracuje téměř 30 let. Nejedná se tedy o žádnou narychlo vyvinutou metodu.“ (stránka ministerstva archivována zde)

To sice ano, ale žádná mRNA vakcína nebyla na lidech až do šíření onemocnění covid-19 použita a do té doby se jednalo pouze o experimentální použití. Doktor Čížek také upozorňuje na skutečnost, že pro schválení mRNA přípravků jako „vakcín“ muselo dojít ke změně samotné právní definice, co je to vakcína. Pokud by definice nebyla změněna, byla by látka považována za formu genové terapie, resp. imunoterapie.

Více informací:

https://asgct.org/publications/news/november-2020/covid-19-moderna-nih-vaccine

https://investors.biontech.de/static-files/5e4133c2-6e8f-4ca4-8a65-ffa97007d9eb

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000119312519241112/d635330df1.htm

„Tečka za koronavirem“

Vakcína (jedna dávka vakcíny) byla ministerstvem zdravotnictví prezentována jako konečná „tečka za koronavirem“. Poté se doporučovaly posilující dávky a dnes se doporučuje čtvrtá nebo i pátá dávka.

Pochybnosti nad pravdivostí původního tvrzení, že bude postačovat pouze jediná dávka, vzbuzovala už skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví muselo vědět o tom, že Česká republika objednala 23 milionů vakcín. (zdroj)

Česká republika měla dle Českého statistického úřadu k 30. červnu 2023 celkem 10 873 553 obyvatel. To znamená, že numericky byly od začátku objednány pro každého občana ČR dvě dávky vakcíny, včetně kojenců a novorozenců.

 

ZDROJ:https://www.epochtimes.cz/2023/11/22/lekar-investigativcem-9-vladnich-covidovych-dezinformaci/?fbclid=IwAR1DGkT91O9JOZKpIKG-rPgdSTpB5d9EFVzu27M9YBPY75fXtdNNciIQQn8

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Zdravotničtí pracovníci poškození vakcínami COVID-19 mRNA a mandáty

Fyzioterapeuti a ergoterapeuti, lékařští a chirurgičtí asistenti, zubní asistenti, laboranti – 30 případů

 

Od Dr. Williama Makise

31.10.2023

 

26. října 2023 – Parsons, KS – Leah Steinle Newland je ergoterapeutka. Právě jí odstranili velké krevní sraženiny z plic.

 • Tento článek se zabývá zraněními:fyzioterapeut nebo fyzioterapeuti
  ergoterapeutů
  logopedů
  zdravotnických asistentů
  chirurgických asistentů
  zubní asistenti
  laboratorní technici

24. října 2023 – Wasco, CA – Destiny Millan byla zubní asistentka. Zemřela náhle 23. října 2023.

14. října 2023 – Pittsfield, MA – Nicolette Enhorning-Picton je dentální hygienistka, která právě prodělala mrtvici. Je také atletkou na vysoké úrovni, instruktorkou lyžařské hlídky, závodnicí v Ironmanu.

12. října 2023 – South Bend, IN – Lisa Dover je zubní asistentka, které byla právě diagnostikována metastatická rakovina prsu stadia 3.

11. října 2023 – Revere, MA – 26letá Gabriella Martinelli je lékařská asistentka. Právě jí bylo diagnostikováno akutní selhání jater a bude potřebovat transplantaci jater.

25. září 2023 – Miami, FL – 52letá Ana Rodriguez Sire je lékařská asistentka, která 25. září 2023 utrpěla mrtvici.

22. září 2023 – Union, OH – 27letá Lacey Hiteová (lékařská laborantka) dostala od svého zaměstnavatele mandát k převzetí mRNA vakcín proti COVID-19, zkolabovala hodiny před svatbou a 22. září 2023 náhle zemřela.

21. září 2023 – Gilbert, AZ – Elexus Renee je zubní asistentka, které byla právě diagnostikována rakovina vaječníků stadia 2B.

4. září 2023 – Eureka, Kalifornie – Joy DeJongeové bylo právě diagnostikováno autoimunitní onemocnění, kvůli kterému je velmi nemocná.

2. září 2023 – Chicago, IL – Natalia je zubní asistentka, které byly diagnostikovány 2 různé druhy rakoviny PRSU, jedna fáze 3 a jedna fáze 1.

1. září 2023 – Reno, NV – 1. září 2023 Karen Kottinger je fyzioterapeutka. Byla jí diagnostikována rakovina slinivky břišní stadia 4 s metastázami v játrech.

25. srpna 2023 – Bossier City, LA – Janee Rogers Gibbsová je logopedka. Dx: zvýšené troponiny, nepravidelné EKG a MYOKARDITIDA „Příčina je neznámá… neměla jsem COVID, o kterém vím, ale byla plně VAKCINOVÁNA.“

Klikněte sem a přečtěte si celý článek .

*

Poznámka pro čtenáře: Klikněte prosím na tlačítko sdílení výše. Sledujte nás na Instagramu a Twitteru a přihlaste se k odběru našeho telegramového kanálu. Neváhejte znovu zveřejňovat a sdílet články o globálním výzkumu.

Dr. William Makis je kanadský lékař se zkušenostmi v radiologii, onkologii a imunologii. Medaile generálního guvernéra, University of Toronto Scholar. Autor více než 100 recenzovaných lékařských publikací.

 

ZDROJ:https://www.globalresearch.ca/allied-healthcare-workers-harmed-covid-19-mrna-vaccines-mandates/5838269

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Otevřený dopis pro SÚKL: POSEIDÓN-23

26.10.2023

Ve zkratce…Níže uvedený otevřený dopis si můžete stáhnout v –> PDF <–

TAK JSME BOUCHLI DO STOLU! Společně s Davidem FORMÁNKEM,  MUDr. Markem OBRTELEM a Mgr. Milenou MÍČOVOU a mojí maličkostí, tedy Radkem PECHEM opět ZASAHUJEME.

Všechno se totiž musí důkladně vyšetřit. Jako cíl jsme sI vzali na mušku novou ředitelku SÚKL (Státního úřadu pro kontrolu léčiv) a to šílené veřejné ticho bychom společně s Vámi – POŘÁDNĚ, a hlavně bez násilí ROZBOUŘILI tak, jako když se zlobí opravdový vládce všech moří POSEIDÓN-23.

Níže je veřejný dopis, který jsme zaslali ředitelce SÚKL společně s výzvou k prošetření zásadních skutečností ohledně COVID vakcín. Podpořte tuto iniciativu také svým podpisem v petici.

(1) Podpisem s námi zůstanete v kontaktu, a budeme Vám moci posílat další průběžné informace o tom, jak se případ vyvíjí a čeho jsme dosáhli.

(2) Čím více nás bude – tím větší tlak. Už jen to, že budeme moci s Vámi komunikovat na stisknutí jedné klávesy, má cenu zlata.

(3) Je naší morální povinností chtít potrestat každého, kdo byl za to zodpovědný. Násilí není řešení. Má smysl se proti tomu společně postavit.

PODEPSAT PETICI NEJLÉPE AŽ PO PŘEČTENÍ DOPISU MŮŽETE ZDE: Petice POSEIDÓN-23: Podpora pro zahájení vyšetřování COVID očkování

Otevřený dopis pro SÚKL:

 

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D.
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
V Olomouci dne 26.10.2023

Věc: Otevřený dopis ředitelce Státního ústavu pro kontrolu léčiv – POSEIDÓN-23,
a Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.Tímto Vám poskytujeme informace k Vašemu bezodkladnému prošetření a:

 • žádáme Vás o vydání Vašeho bezodkladného veřejného stanoviska ke Covid očkování,
 • žádáme Vás o stažení všech mRNA vakcín z trhu,
 • žádáme Vás i o důslednou kontrolu kvality všech očkovacích látek a léků,
 • také Vás žádáme o zahájení příslušných úkonů ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Tyto požadavky v závěru tohoto dopisu dále rozšiřujeme.

Vážená paní ředitelko, vážená paní Mgr. Podrazilová, Ph.D.,

rádi bychom Vám pogratulovali k Vaší nové funkci na postu ředitelky SÚKL, i když podle našeho názoru je to post v této nelehké době spíše za trest, než za odměnu. Doufáme, že zejména sama před sebou tuto nezáviděníhodnou funkci ustojíte, a to zejména lidsky, morálně a eticky na čistých profesionálních principech, pro které máte předpoklady a velmi dobrou a odbornou kvalifikaci.

Ač do úřadu nastupujete zejména jako expertka v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků, kdy jste od roku 2014 působila jako předsedkyně Lékové komise ve Svazu zdravotních pojišťoven České republiky a ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv jste dříve zastávala pozici ředitelky Sekce cen a úhrad, víme, že jste také vystudovala magisterský obor molekulární biologie a genetiky na Univerzitě Karlově, který jste absolvovala v roce 1991. A že v roce 1999 jste získala titul Ph.D. v oboru molekulární toxikologie. Do roku 2008 jste také byla vědeckou pracovnicí environmentální molekulární biologie. Konec konců tyto informace máme z oficiálních stránek Vámi řízeného úřadu.

Vzhledem k tomu, že se však jedná o otevřený dopis, bereme v potaz a za zásadní seznámit také veřejnost s Vaší kvalifikací, a také s faktem, že jste nově od 21.09.2023 stran své odbornosti novou kompetentní ředitelkou tohoto velmi důležitého národního úřadu.

 1. Možná to víte, možná ještě ne, ale v USA propuká vakcinační skandál týkající se plasmidové kontaminace ve vakcínách. Proč? V hlavní roli je falšování. Na plasmidové bioaktivní sekvence jako kontaminanty ve vakcínách totiž NEBYLY upozorněny příslušné regulační orgány. https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/kevin-mckernan-plasmid-mrna-vaccines/ (anglicky)
  !! https://paralelne.cz/2023/10/25/profesor-jaroslav-turanek-plazmidy-ve-vakcinach-mohou-kontaminovat-nasi-dna-ockovani-se-da-prirovnat-k-eutanazii/ (česky)

Je to tedy považováno za falšování podkladů pro schválení „léčiv“ stran výrobců.
A ačkoli máme pádné důvody se domnívat, že nedeklarovaných látek je ve vakcínách podstatně daleko více, tak výše uvedené je založeno v první řadě na tom, že buď výrobci očkování o kontaminaci vědí, a samotné regulační orgány pak o ní nevědí, nebo ve druhém případě, to naopak vědí oba dva. Regulátoři jako FDA, EMA jsou tak nyní zahnáni doslova do kouta. Buď budou muset říct, že o falšování podkladů nevěděli, což pak znamená, že mohou být výrobci žalováni, nebo budou muset říct, že věděli, a pak mohou být i oni trestně stíháni za to, že umožnili, aby se očkování s povolením vydaným na základě zfalšovaných informací dostalo do miliard paží po celém světě. Vy jste ředitelkou našeho národního regulačního úřadu v té době ještě nebyla.


Otázka na Vás zní:
Plnil si SÚKL všechny své povinnosti řádně a dle zákona, anebo jen slepě věřil zahraničním autoritám? Jak budete postupovat Vy? Velmi významně Vám v této souvislosti doporučujeme také provést a zveřejnit i se zdroji dat – analýzu „Safety signals / Bezpečnostních signálů“ – (Tzv. PRR analýza – Poměr proporcionálního hlášení nežádoucích účinků k odhalení závažných lékových reakcí – anglicky: Proportional Reporting Ratio to detect serious drug reactions) a to pro všechny jednotlivě schválené očkovací produkty a jejich podprodukty od počátku evidence.

EMA (Evropská léková agentura) k tomuto tématu ve svých procedurách uvádí: (překlad naleznete o odstavec níže) “Different statistical methods to generate SDRs are in use. In the EudraVigilance Data Analysis System, the Proportional Reporting Ratio (PRR) has been implemented in the first release. Other methods will be considered for future implementation.” Source: European Medicines Agency, (2006) „Guideline on the Use of Statistical Signal Detection Methods in the Eudravigilance Data Analysis System“.

Překlad„Pro generování SDR se používají různé statistické metody. V systému analýzy dat EudraVigilance byl v první verzi implementován poměr proporcionálního hlášení (PRR). Pro budoucí implementaci budou zváženy další metody.“ Evropská agentura pro léčivé přípravky, (2006), „Směrnice pro použití metod statistické detekce signálů v systému analýzy dat Eudravigilance“

‼️ Pokud na takovou analýzu nemáte zaměstnance, čas či peníze – prosíme, abyste nám poskytla patřičná data, a analýzu PRR Vám bezplatně a nezávisle rádi zpracujeme. Rádi bychom vzhledem ke globální bezpečnostní situaci také provedli bezpečnostní PRR analýzu u všech léků schválených k distribuci v ČR. ‼️

Dodáme, že jsme měli možnost být seznámeni s výsledky obdobné PRR analýzy ze zahraničí, a to pro region USA, kdy tato analýza vykazovala naprosto tristní
a bezprecedentně nutné zásahy regulátora
, tj. úřadu, který u nás řídíte s plnou osobní odpovědností právě Vy sama, aniž aby se Vás jakkoli týkala odpovědnost politická, tak jak je tomu při rozhodování politiků. Váš úřad má být nezávislým, odborným, profesionálem a máte postupovat za všech okolností s náležitou péčí v zájmu ochrany zdraví a lidu ČR, nikoli v zájmu ochrany politických reprezentantů. Zejména máte dodržovat veškeré mezinárodní smlouvy, dohody aj., zákony a také předpisy platné v ČR. Stejně tak tomu je v oblastech mezinárodních úmluv – např. úmluva o biomedicíně, a postupovat s řádnou péčí za dodržování platných etických norem – např. i za dodržování takové normy jakou je Norimberský kodex.

 1. Mezinárodní telekomunikační unie (ITU – International Telecommunication Union, UIT – Union internationale des télécommunications) je specializovaná agentura OSN zabývající se problematikou informačních a komunikačních technologií. ITU je ze všech organizací OSN nejstarší. Sídlem ITU se stala Ženeva. Nejvyšším orgánem je Konference vládních zmocněnců. Rádi bychom Vás upozornili na nezpochybnitelný fakt, o kterém ve vztahu k mRNA očkování buď víte, nebo opět nevíte, právě jako je tomu v případě kontaminace a nedeklarovaných látek či částic, ale ujišťujeme Vás, že jste se o něm minimálně právě teď z našeho dopisu opět dozvěděla.

S touto agenturou spolupracuje také velmi významný vědec, v současnosti podporující výstavbu a budování chytrých měst (tzv. smart cities), je specialistou na zavádění a využívání mobilních sítí, jako jsou 4G, 5G, 6G, 7G atd. a v neposlední řadě se jedná o specialistu pro oblast zdravotnických nanotechnologií, bio-nanosenzorů, nano-ovladačů, a experta technologicky se specializujícího na zdravotní stav, pandemie, infekční choroby atd.

https://www.itu.int/en/ITU-T/academia/kaleidoscope/2020/Pages/Ian-Akyildiz.aspx (anglicky)

Důležité je, co tento vědecký profesionál stojící za zaváděním 4G/5G/6G/7G sítí, chytrých měst a dalších technologických výdobytků moderní doby říká, o COVID vakcinaci:

Prof. Ian F. AKYILDIZ…And then here internal Bio-NanoThings. These are for the health applications. I did also a lot of research on that the last 15 years. Bio-Nanoscale machines, but these are for the, you know, injecting into the body and always monitoring the health problems. And that is also really going really well, like with these COVID vaccines. It´s going that direction. These mRNA´s are nothing than small scale, nano scale machines. They are programmed and they are injected.

Překlad: Prof. Ian F. AKYILDIZA pak internet Bio-Nano věcí… to slouží pro zdravotní použití. Dělal jsem na tom také hodně výzkummé práce posledních 15 let, biologické přístroje v nano měříku, ale ty jsou pro ijnekční podávání do těla a pro sledování zdravotních problémů. A to se také velmi dobře daří, jako například s těmito COVID vakcínami, to jde tím směrem. mRNA nejsou nic jiného než malé přístroje v nano měřítku. Jsou naprogramovány a jsou injekčně podány.

Vybraný záznam částí z přednášky s českými titulky naleznete zde https://otevrisvoumysl.cz/expert-na-nanotechnologie-se-pred-zaky-rozpovidal-o-sitich-5g-6g-a-covid-vakcinach/ (české titulky a česky mluvené slovo)

Celou přednášku v originálním znění naleznete zde https://youtu.be/YAtQFkEg5-w (anglicky)

​​​​​​​​​Prof. Ian F. AKYILDIZ (narozen jako Ilhan Fuat Akyildiz 11. dubna 1954 v Istanbulu
v Turecku) získal v letech 1978, 1981 a 1984 titul BS, MS a PhD v oboru elektrotechniky a počítačového inženýrství na univerzitě Erlangen-Nürnberg
v Německu. Od srpna 2020 je zakladatelem a šéfredaktorem nově založeného časopisu ITU (International Telecommunication Union) Journal on Future
a časopisu Evolving Technologies (ITU-J FET).

V současné době je prezidentem Truva Inc. se sídlem v Atlantě od r. března 1989. Od 1. června 2020 také působí v poradním sboru pro nově zřízené výzkumné centrum s názvem Technology Innovation Institute (TII) v Abu Dhabi, ve Spojených arabských emirátech.

Je emeritním profesorem v oboru telekomunikací Kena Byerse na Georgia Institute of Technology, bývalým předsedou Telecom Group na ECE GaTech a ředitel Broadband Wireless Networking Laboratory v letech (1985-2020).

Od května 2018 je vedoucím megagrantového výzkumu v Ústavu pro problémy
s přenosem informací při Ruské akademii věd v Moskvě v Rusku. Od října 2019 je hostujícím významným profesorem na SSN College of Engineering v Chennai v Indii a od září 2020 působí jako mimořádný profesor na katedře elektrotechniky na Islandské univerzitě. V posledních dvou desetiletích založil mnoho výzkumných center po celém světě, např. na Univerzitě v Pretorii v Jižní Africe, Politecnica de Catalunya v Barceloně, Španělsko, Univerzitě krále Abdulazize v Jeddah, Saúdská Arábie, Univerzita v Tampere, Finsko.

Je emeritním šéfredaktorem časopisu Computer Networks Journal (Elsevier) (1999–2019), zakládajícím emeritním šéfredaktorem časopisu Ad Hoc Networks Journal (Elsevier) (2003–2019), zakládajícím redaktorem – Emeritní šéfredaktor časopisu Physical Communication (PHYCOM) Journal (Elsevier) (2008-2017) a zakládající emeritní šéfredaktor časopisu Nano Communication Networks (NANOCOMNET) Journal (Elsevier) (2010-2017).

Zahájil mnoho konferencí a workshopů, a na mnoha z nich zastával funkci generálních předsedů a předsedů TPC. Je členem IEEE a ACM Fellow a získal řadu ocenění od IEEE a ACM a dalších profesních organizací. Získal cenu Alexandra von Humboldta za výzkum TeraHertzového pásma na Univerzitě Erlangen-Nurnberg
v letech 2014-2017.

Jeho současné výzkumné zájmy jsou bezdrátové komunikační systémy 6G/7G, komunikace v TeraHertzovém pásmu, internet, Bio-NanoThings, molekulární komunikace, rekonfigurovatelné inteligentní povrchy, nanonetworks, internet vesmírných věcí/CUBESAT, internet věcí IoT v ohrožených prostředích, jako je například prostředí pod vodou a pod zemí! Podle Google Scholar k říjnu 2020 je jeho H-index 125 a celkový počet citací jeho prací je 121+K. Podle Google Scholar k dubnu 2023 je jeho h-index 135 a celkový počet citací jeho prací je 140+K.

Jako přílohu Vám níže také zasíláme seznam všech jeho vědeckých prací, stejně tak další informace o činnosti tohoto velmi činorodého vědce.

Jak vidíte není pochyb, že se jedná o skutečné vědecké ESO spolupracující s významnými organizacemi při OSN. I z tohoto důvodu by se kdokoli měl vyvarovat jakéhokoli zpochybňování toho, co říká svým studentům při svých online přednáškách. A že z jeho vyjadřování přímo čiší úplná bohorovnost, o tom už snad vůbec nemusíme polemizovat.

Jistě se jako na vše najde tísíce vysvětlení, zejména v tom smyslu, jak to pan Prof. Ian F. AKYILDIZ vlastně skutečně myslel, či nemyslel, či zda to byl pouze jen příměr apod. Za nás to řekl zcela jasně, a v souvislosti s tím, čím se ve svém oboru prokazatelně soustavně již několik let zabývá. Proto Vám zasíláme níže přehled
a celou sbírku jeho oficiálních prací, které hovoří o jeho systematické práci v této oblasti.

Z tohoto důvodu Vám proto sdělujeme následující:

 • Z našeho pohledu, SUKL tedy Vámi řízený úřad, vystupující jako národní regulátor nemá nic jiného v ruce než to, co dostal od výrobce, ministerstva, nebo od EMA. Z titulu nouzového režimu nikdo nic navíc nedělal, protože zde byla nouzová situace. To, o jak nouzovou situaci se ve skutečnosti jednalo, se můžete dozvědět pohledem zdravotníka, bývalého člena elitního sboru působícího v armádě, a také v době Covidové ve zdravotnictví. https://youtu.be/c_Gx9hJu5rk (česky)
  • Prokažte, že jste jako SUKL – Státní úřad pro kontrolu léčiv kontrolovali obsah vakcín nejen před jejich schválením, ale také i po jejich schválení, přesněji řečeno obsah toho, co šlo směrem k lidem do skutečné distribuce. Osobně bychom čekali velmi pečlivé a detailní analýzy naprosto každé výrobní šarže. Pokud nic takového nemáte, nejen že jako úřad pro kontrolu léčiv neplníte svoji roli, ale každý ředitel, nebo ředitelka takového úřadu, včetně vedoucích jednotlivých useků za to nesou svoji plnou osobní odpovědnost. Pfizer již přiznal, že měl dvě verze vakcín. Jednu ke schválení a jednu jinou skutečně k distribuci. https://www.youtube.com/watch?v=Y1mCsSAipwM (anglicky)
 • Amerikou otřásá další skandál, který samozřejmě mainstreamová média přehlížejí. Pfizer požadoval po soudu, aby soud soudním příkazem uložil, že podklady, které sloužili ke schválení očkovacích látek Covid v nouzovém režimu na 75 let uložil k ledu, tj. aby se k těmto podkladům nikdo 75 let nedostal!! Soud naštěstí modlitby a tužebná přání Pfizeru nevyslyšel, a žádosti Pfizeru nevyhověl. Naopak nařídil Pfizeru, aby každý měsíc zveřejnil vždy minimálně 55.000 dokumentů!
 • Někteří lidé bezesporu byli a jsou po očkování magnetičtí. Někteří lidé po očkování se na mobilních telefonech objevovali jako tzv. MAC adresy bez známého kódu výrobce, a to tak silně, že výrobci mobilních telefonů, museli ihned reagovat a tuto eventualitu zobrazování MAC adres v softwarech mobilních telefonů potlačit. To nejsou vůbec dobré indicie. Jen potvrzují vše výše uvedené. A ano, takové případy jsme zaznamenali i v českých ordinacích. https://rumble.com/v1zuu8r-blue-truth-documentary-a-deep-dive-into-the-vaxxed-mac-address-phenomena.html (španělsky, anglické titulky)

Pokud stále pochybujete, není nic snazšího než se otestovat sama, nebo můžete otestovat své kolegy. Samozřejmě očkované. Pozor ne všichni očkovaní se musí na scanneru objevit. Pfizer nestíhal vyrábět, a tak někde údajně rozesílal jen placebo. https://m.apkpure.com/bluetooth-scanner/com.bluetoothscanner (anglicky)

 • Zdaleka nejsilnějším očkovacím skandálem je však SYNDROM NÁHLÉHO ÚMRTÍ a kolapsy jinak extrémně zdravých sportovců.
  • Politička a právnička z Nového Zélandu vlastním jménem Elizabeth Jane Cooney, a bývalá oblíbená moderátorka populárního snídaňového zpravodajství uměleckým jménem Liz Gunn, vydává po proběhlých volbách pro určitou část veřejnosti velmi šokující prohlášení. To se opírá o svědectví „whistleblowera“ a týká se aktuálního stavu počtu zemřelých v souvislosti s Covid očkováním. Požaduje kompletní vyšetřování Covid pandemie a očkování, a myslí to zcela vážně. https://rumble.com/v3qz0hs-dkazy-o-mrt-a-pokozen-zpsoben-covid-okovnm-na-novm-zlandu-cz-titulky.html (české titulky)
  • Australská AMPS: Australian Medical Professionals‘ Society spustila vyšetřování nadměrných úmrtí: https://rumble.com/c/AMPS (anglicky)
  • Kanada, AlbertaDavid Dickson – Alberta Legislature Grounds – 20.října 2023 – Všechny cesty vedou k nadměrným úmrtím – All Roads Lead To Excess Deaths. https://newtube.app/user/Dksdata/UiZXZSx (anglicky)

Mohli bychom pokračovat s uváděním dalších a dalších příkladů BOHUŽEL do NEKONEČNA!! A proto s ohledem na vše zde zmíněné, a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Vás tedy žádáme o poskytnutí konkrétních informací, ve smyslu toho, jak budete postupovat, jaké kroky budete činit jaká opatření přijmete, či jaká data nám bezodkladně poskytnete:

 • žádáme Vás o bezodkladné prošetření
 • žádáme Vás o PRR analýzy se zdrojovými daty pro všechny vakcíny a léky od doby jejich registrace, či o poskytnutí příslušných dat
 • žádáme Vás o vydání Vašeho bezodkladného veřejného stanoviska ke Covid očkování,
 • žádáme Vás o stažení všech mRNA vakcín z trhu,
 • žádáme Vás o požadované informace ohledně kontroly kvality očkovacích látek a dalších požadovaných informací v tomto dopisu v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím
 • žádáme Vás i o důslednou kontrolu kvality všech očkovacích látek a léků,
 • také Vás žádáme o zahájení příslušných úkonů ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení s průběžnými informacemi o stavu vyšetřování.

V Olomouci dne 26.10.2023

Radek PECH v.r. MUDr. Marek OBRTEL v.r.

David FORMÁNEK v.r. Mgr. Milena MÍČOVÁ v.r.

Přílohu k dopisu najdete pouze v PDF verzi ZDE

 

 

ZDROJ:https://otevrisvoumysl.cz/otevreny-dopis-pro-sukl-poseidon-23/

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

ZEROHEDGE: Falešná studie měla za cíl vyřadit HCQ (stejně, jako bezpečný a vysoce účinný IVERMECTINE) jako lék na Covid-19, aby bylo možné aplikovat smrtící genové injekce

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

13.10.2023

 

 

Může Ivermectin léčit COVID mRNA vakcínou indukovanou turbo rakovinu?

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

  11. ŘÍJNA 2023

Ivermektin byl objeven na konci 70. let 20. století a byl průkopnickým lékem, který pocházel výhradně z jediného mikroorganismu izolovaného v Kitasato Intitute, Tokio, Japonsko z japonské půdy. Bylo zjištěno, že to mělo „nesmírně prospěšný dopad na zlepšení života a blahobytu miliard lidí na celém světě“. podle Státního zdravotního ústavu.

Pak rychle do roku 2020 jsme byli varováni před používáním „koňské pasty“ a myšlenka, že by ji lidé užívali, byla dokonce zesměšňována a prodej drogy byl omezen. Ale ano, původně byl zaveden jako veterinární lék a tradičně se používal k boji proti parazitům v těle „zabíjejícím „široké spektrum vnitřních a vnějších parazitů u komerčních hospodářských zvířat“ ( zdroj ).

Ivermectin přešel z „ obrovského úspěchu ve zdraví zvířat “ k jeho širokému použití u lidí, což je vývoj, který mnohé vedl k tomu, aby jej popsali jako „zázračný“ lék, což nebylo vůbec divu, když uvážíme, že byl použit k úspěšnému překonání „několika jiné lidské nemoci“ a neustále se nacházela nová využití.

Možná ještě důležitější je, že existovala teorie, že mnoho druhů rakoviny může být způsobeno parazity, a Ivermectin byl „součástí mnoha protokolů samoléčby.“ ( zdroj ). Je smutné, že NIH a další poskytovatelé zdravotní péče nedali světu vědět o obrovských výhodách tohoto levného léku, pravděpodobně proto, že jeJe smutné , droga!

Naštěstí omezení z roku 2020 selhala a podařilo se jim upozornit mnoho lidí na její výhody.

Přehled

Doktor William Makis, který je radiologem, onkologem a výzkumníkem rakoviny, přezkoumal devět dalších prací, tentokrát se zabýval potenciálními protirakovinnými účinky léku Ivermectin schváleného FDA. Jeho recenze a závěry byly znovu publikovány níže:

IVERMECTIN a CANCER, má minimálně 15 protirakovinných mechanismů účinku. Může ivermektin léčit nádory vyvolané mRNA vakcínou COVID-19? – 9 recenzovaných prací o ivermektinu

AUTOR: DR. WILLIAM MAKIS MUDR

 

Recenzované příspěvky:

2018 Únor – Juarez et al  – Vícecílený lék ivermektin: od antiparazitického činidla k přemístěnému léku proti rakovině

 • Satoshi Omura z Kitasato Institute objevil Ivermectin v roce 1979 a za tento objev byl v roce 2015 oceněn Nobelovou cenou za fyziologii a medicínu.
 • Ivermectin byl  schválen FDA pro použití u lidí v roce 1987  k orální léčbě onchocerciázy, známé také jako říční slepota, způsobené mouchami přenášeným parazitem  Onchocerca volvulus
 • Ivermektin ročně užívá téměř  250 milionů lidí
 • většina pacientů léčených Ivermectinem nemá  žádné vedlejší účinky  než ty, které jsou způsobeny imunitními a zánětlivými reakcemi proti parazitovi, jako je horečka, svědění, kožní vyrážky a malátnost
 • maximální koncentrace v plazmě je dosaženo  4-5 hodin po perorálním podání
 • jeho  poločas je přibližně 19 h  a je metabolizován v játrech komplexy cytochromu CYP1A a CYP3A4, přičemž vzniká 10 metabolitů, většinou demethylovaných a hydroxylovaných.
 • Jeho vylučování probíhá převážně  stolicí a pouze 1 % se vylučuje močí
 • Ivermektin má protinádorové účinky u různých typů rakoviny.
Externí soubor, který obsahuje obrázek, ilustraci atd. Název objektu je ajcr0008-0317-f2.jpg

Co to znamená klinicky:

 • Chloridový kanál –  Akutní myeloidní leukémie  – indukovaná buněčná smrt
 • Akt/mTOR dráha –  glioblastom, buněčné linie karcinomu ledvin  – inhibice mitochondriální biogeneze nebo funkce, oxidační stres, poškození DNA
 • Nadměrná exprese P2X7 (ICD) podporuje růst nádoru a metastázy – ivermektin potencuje imunogenní buněčnou smrt (ICD) u  trojitě negativních  buněk rakoviny prsu
 • PAK1 (Autofagie) –  buněčné linie glioblastomu a rakoviny vaječníků – Ivermectin podporuje autofagii touto cestou
 • Dráha WNT-TCF –  glioblastom, rakovina tlustého střeva, melanom  – Ivermectin touto cestou vykonává antiproliferativní funkci (možnosti použití Ivermectinu k blokování rakovin závislých na WNT-TCF jako  prsu, kůže, plic )
 • Doména SIN3 –  rakovina prsu  (Ivermectin působí jako epigenetický modulátor ke změně genové exprese a snížení růstu nádoru)
 • NS3 helikáza –  gliomové buňky  – Ivermectin měl protinádorové účinky tím, že působil jako inhibitor helikázy

Studie in vitro:

 • rakovina prsu, vaječníků, prostaty, tlustého střeva, slinivky břišní, hlavy a krku, melanom  – inhibuje proliferaci buněk, indukce apoptózy, autofagie, reverze tamoxifenové rezistence, inhibuje metastázy
 • glioblastom  – inhibice růstu, apoptóza a antiangiogeneze

Studie in vivo (prováděné na myších s poruchou imunity):

 • akutní myeloblastická leukémie  – snížení objemu nádoru až o 70 %
 • glioblastom  – snížení objemu nádoru až o 50 %
 • rakovina prsu  – snížení objemu nádoru až o 60 %
 • gliom  – snížení objemu nádoru až o 50 % (při 0,24 mg/kg), avšak při dávce ekvivalentní  0,8 mg/kg pro člověka  nebyly nádory  detekovatelné!
 • rakovina tlustého střeva  – snížení objemu nádoru až o 85 %
 • medián použité dávky byl ekvivalentní  0,4 mg/kg u lidí  od 10 do 42 dnů (orálně, intraperitoneálně nebo intratumorálně)
 • protinádorové   aktivity ivermectinu  in vitro  a  in vivo jsou dosaženy v koncentracích, které mohou být klinicky dosažitelné  na základě farmakokinetických studií u lidí provedených u zdravých a parazitických pacientů

2019 Sep Intuyod et al  – Antiparazitický lék Ivermectin vykazuje silnou protirakovinnou aktivitu proti cholangiokarcinomu rezistentnímu na gemcitabin  in vitro

 • Ivermektin byl studován na buňkách cholangiokarcinomu, které byly chemorezistentní (gemcitabin)
 • Ivermektin inhiboval proliferaci rakovinných buněk a tvorbu kolonií způsobem  závislým na dávce a čase(!)
 • Ivermektin způsobil  zastavení buněčného cyklu v S-fázi a buněčnou smrt
 • Závěr: “ Ivermektin může být užitečný jako alternativní léčba cholangiokarcinomu, zejména u pacientů, kteří nereagují na chemo.“

2021 leden – Mingyang Tang et al  – Ivermectin, potenciální protirakovinný lék odvozený z antiparazitického léku

 • specifický mechanismus  IVM-zprostředkované cytotoxicity v nádorových buňkách je nejasný ; může to souviset s účinkem IVM na různé signální dráhy
 • Zdá se, že IVM indukuje  smíšenou buněčnou smrt v nádorových buňkách
 • ZÁVĚRY : Ivermektin selektivně inhibuje proliferaci nádorů v dávce, která není toxická pro normální buňky a může zvrátit MDR (multi-drug resistance) nádorů.
 • U zdravých dobrovolníků  byla dávka zvýšena na 2 mg/kg a  nebyly zjištěny žádné závažné nežádoucí účinky
 • Bohužel neexistují  žádné zprávy o  klinických studiích  IVM jako protirakovinného léku
 • velké množství výsledků výzkumu ukazuje, že IVM ovlivňuje mnohočetné signální dráhy v nádorových buňkách a inhibuje proliferaci, IVM může způsobit  protinádorovou aktivitu  v nádorových buňkách prostřednictvím specifických cílů
 • Ivermektin reguluje nádorové mikroprostředí, inhibuje aktivitu nádorových kmenových buněk a snižuje nádorovou angiogenezi a nádorové metastázy.
 • Je stále jasnější, že  ivermektin může indukovat smíšený režim buněčné smrti zahrnující apoptózu, autofagii a  pyroptózu  v závislosti na buněčných podmínkách a typu rakoviny.
 • Ivermektin může zvýšit citlivost chemoterapeutických léků a snížit produkci rezistence . Proto by se IVM měla používat v kombinaci s jinými léky k dosažení nejlepšího účinku

června 2022 – Daeun Lee et al  – Ivermectin potlačuje rakovinu slinivky prostřednictvím dysfunkce mitochondrií

 • Plakátová prezentace z Jižní Koreje
 • Ivermektin byl kombinován s gemcitabinem u rakoviny slinivky břišní
 • Kombinace ivermektin-gemcitabin inhibovala proliferaci buněk rakoviny pankreatu prostřednictvím  G1 zástavy buněčného cyklu
 • in vivo experimenty ukázaly, že ivermektin-gemcitabin významně potlačil  nádorový růst rakoviny pankreatu  ve srovnání se samotným gemcitabinem
 • Závěr:  „Ivermectin by mohl být potenciálním protinádorovým lékem pro léčbu rakoviny pankreatu“

2021 Srpen – Shican Zhou et al  – Ivermectin má nové uplatnění při inhibici růstu buněk kolorektálního karcinomu

 • Kolorektální karcinom je celosvětově 3. nejčastějším nádorovým onemocněním, chybí mu účinná terapie
 • Ivermectin testován na buněčných liniích kolorektálního karcinomu
 • Ivermektin inhiboval růst kolorektálního karcinomu v závislosti na dávce
  • podporoval apoptózu buněk
  • podporuje celkovou a mitochondriální produkci ROS (reaktivní formy kyslíku)
  •  indukované zastavení S-fáze buněk kolorektálního karcinomu
 • Závěr:  Ivermektin by mohl být novou potenciální protinádorovou lékovou terapií pro lidský kolorektální karcinom

říjen 2022 – Jian Liu a kol.  – Pokrok v porozumění molekulárním mechanismům, které jsou základem protinádorových účinků ivermektinu

 • PAK1 ( Autofagie ) – Ivermektin, působí jako inhibitor PAK1 a inhibuje růst  rakoviny prsu, rakoviny vaječníků, glioblastomu a nádorů NF2  a podílí se na buněčné smrti u  karcinomu nosohltanu a melanomu .
 • Apoptóza (závislá na kaspáze) – Ivermektin indukuje apoptózu v  glioblastomu, buněk chronické myeloidní leukémie, také rakoviny prsu, rakoviny vaječníků.
 • Imunogenní buněčná smrt (ICD – signalizace P2X7) – ivermektin indukuje buněčnou smrt u  triple negativního karcinomu prsu.
 • Inhibice YAP1 –  hepatocelulární a cholangiokarcinom, kolorektální karcinom, karcinom vaječníků, karcinom žaludku  – ivermektin má protinádorové účinky
 • Cesta WNT (progrese rakoviny – diferenciace, metastázy, stárnutí buněk, iniciace tumoru, růst tumoru) – Ivermektin tuto cestu inhibuje –  inhibuje rakovinu tlustého střeva a rakovinu plic , ivermektin také omezuje tvorbu rakovinných kmenových buněk.
 • TF3 Path – ivermektin stimuluje  apoptózu melanomových  buněk.
 • Inhibice RNA helikázy – ivermektin inhibuje buněčnou invazi a proliferaci  gliomových  buněk
 • Peptid SID (SIN3A/B) – Ivermectin inhibuje progresi rakoviny prsu, také obnovuje citlivost na tamoxifen
 • Inhibice Akt/mTOR – Ivermectin inhibuje mitochondriální dýchání – glioblastom, CML leukémie ( některé druhy rakoviny jako prsu, leukémie a lymfom jsou metabolicky aktivnější a závislé na mitochondriích – reagují lépe na inhibici ivermektinu )
 • ivermektin je  inhibitor angiogeneze
 • Ivermektin má  antimitotický účinek

U lidí je toxicita ivermektinu velmi nízká, u zdravých dobrovolníků nebyly zjištěny žádné závažné nežádoucí účinky v dávce do  120 mg (~2 mg/kg)  (Reference: GuzzoCA, FurtekCI, PorrasAG, et al. Bezpečnost, snášenlivost a farmakokinetika eskalujících vysokých dávek ivermektinu u zdravých dospělých subjektů.  J Clin Pharmacol . 2002; 42 ( 10 ):1122–1133.)

2023 Květen – Samy et al  – Eprinomectin: derivát ivermektinu potlačuje růst a metastatické fenotypy buněk rakoviny prostaty cílením na signální dráhu β-kateninu

 • Ivermektin (derivát) inhibuje životaschopnost buněk rakoviny prostaty, migrační kapacity
 • Ivermektin indukuje  apoptózu, autofagii  (přes ROS)
 • Ivermektin snižuje expresi  markerů rakovinných kmenových buněk
 • Závěr: Ivermectin má obrovský potenciál zacílit na buňky metastatického karcinomu prostaty a poskytuje nové možnosti pro terapeutické přístupy k pokročilému karcinomu prostaty

23. září 2023 – Man-Yuan Li et al  – Ivermectin indukuje neochrannou autofagii downregulací PAK1 a apoptózy v buňkách plicního adenokarcinomu

 • Ivermektin byl studován na buňkách plicního adenokarcinomu
 • Ivermektin nápadně bránil tvorbě kolonií a životaschopnosti rakovinných buněk, spolu s  buněčnou proliferací způsobil apoptózu a zvýšil autofagii
 • Ivermektin účinně  potlačil buněčný růst buněk plicního adenokarcinomu  in vivo u nahých myší

Můj příjem…

Ivermektin vykazuje protirakovinné účinky prostřednictvím nejméně 15 různých cest ověřených v lékařské literatuře, jak in vitro, tak in vivo!

(Pěkné shrnutí těchto 15 cest získáte z dokumentu z roku 2021 od  Mingyang Tanga a kol .)

Nejprve si rychle shrňme protirakovinné mechanismy (rychlé shrnutí lze nalézt v dokumentu z roku 2022 od  Loftalizadeha a kol. ):

 • Ivermektin indukuje smrt nádorových buněk : apoptózu, autofagii, pyroptózu
 • Ivermektin inhibuje iniciaci a progresi nádoru  (prostřednictvím inhibice WNT, inhibice YAP1)
 • Ivermektin inhibuje růst a proliferaci nádorů  (prostřednictvím inhibice Akt/mTOR, inhibice MAPK)
 • Ivermektin zastavuje migraci rakovinných buněk, invazi a metastázy  (prostřednictvím inhibice PAK1 – pozorované u 70 % všech rakovin, inhibice EMT, inhibice RNA helikázy)
 • Ivermektin způsobuje mitochondriální dysfunkci rakovinných buněk  (inhibuje mitochondriální biogenezi, zvyšuje reaktivní formy kyslíku selektivně pouze v rakovinných buňkách)
 • Ivermektin reguluje nádorové mikroprostředí  (pro inhibici růstu a progrese nádoru, cestou P2X7, ICD – zprostředkovává imunogenní buněčnou smrt)
 • Ivermektin inhibuje rakovinné kmenové buňky (které jsou zodpovědné za iniciaci, progresi a recidivu nádoru)
 • Ivermektin inhibuje nádorovou angiogenezi  (tvorbu nádorových krevních cév)
 • Ivermektin má antimitotický účinek  (interaguje se savčím tubulinem)
 • Ivermektin je epigenetický regulátor rakoviny, který inhibuje progresi rakoviny  (mění genovou expresi za účelem inhibice progrese rakoviny, SIN3A, EMT)
 • Ivermektin může překonat nádorovou multirezistenci

Jaké druhy rakoviny může Ivermectin léčit?

 • Top 5 COVID-19 mRNA vakcínou indukovaných turbo rakovinou jsou:  lymfomy, rakovina mozku, rakovina prsu, rakovina tlustého střeva a rakovina plic  (signály pozorované také u leukemií, hepatobiliárních rakovin, rakoviny varlat, sarkomů a melanomů)
 • Bylo prokázáno, že ivermektin zabíjí tyto rakovinné buňky (in vitro nebo in vivo):
 • rakovina prsu, zejména trojnásobně negativní rakovina prsu,  která se často vyskytuje u žen očkovaných mRNA COVID-19 a má nejhorší prognózu.
 • glioblastom  a gliomy (glioblastomy jsou často pozorovány u jedinců očkovaných mRNA COVID-19)
 • leukémie, AML i CML  (toto jsou nejagresivnější a rychle smrtelné mRNA Turbo Cancers)
 • kolorektální karcinom  (rakovina tlustého střeva ve 4. stádiu běžné u mRNA očkovaných proti COVID-19)
 • hepatobiliární rakoviny : hepatocekulární karcinom, cholangiokarcinom, rakovina slinivky břišní (hlavní signál s COVID-19 mRNA vakcínami)
 • rakovina plic ( 4. stádium rakoviny plic u COVID-19 mRNA očkovaných )
 • melanom ( definitivní signál u mRNA očkovaných proti COVID-19 )
 • rakovina ledvinových buněk ( možný signál s mRNA Turbo Cancers ) a  uroteliální karcinom
 • rakovina vaječníků  (možný signál s mRNA Turbo Cancers)
 • rakovina žaludku
 • rakovina prostaty  (možný signál s mRNA Turbo Cancers)
 • Rakovina nosohltanu

Neexistuje téměř žádná literatura o ivermectinu a lymfomech, které jsou pravděpodobně nejběžnějšími nádory mRNA vakcíny COVID-19 – to je třeba prozkoumat.

Jaká dávka Ivermectinu k léčbě COVID-19 mRNA Vaccine Turbo Cancer?

 • Guzzo et al  publikovali v roce 2022 práci na téma „ Bezpečnost, snášenlivost a farmakokinetika eskalujících vysokých dávek ivermektinu u zdravých dospělých subjektů“.
 • Nejvyšší dávka testovaná jako bezpečná bez vedlejších účinků byla  2 mg/kg .
 • Maximální koncentrace v plazmě je  4 hodiny  po perorálním podání
 • Poločas rozpadu je 18 hodin
 • Dr.David E. Scheim PhD, Blacksburg VA také napsal zajímavý článek o bezpečnosti Ivermectinu v září 7, 2021 ( Zdroj )
 • Několik studií ukázalo, že  protirakovinné účinky Ivermectinu jsou ZÁVISLÉ NA DÁVCE (vyšší dávka = lepší odpověď)

Upozornění: neberte to jako lékařskou radu – hypotetická situace: pokud bych čelil rakovině vyvolané vakcínou COVID-19 nebo rakovině v pokročilém stádiu, sledoval bych dávku ivermektinu 2 mg/kg perorálně, denně nebo každé dva dní.

Dr. Justus Hope MD publikoval  článek 29. srpna 2023  , který pojednává o neoficiálních případech rakoviny tlustého střeva stadia 4, rakoviny vaječníků stadia 4 reagujících na ivermectin s dramatickým poklesem nádorových markerů.

Zmíněn je také režim „ vysoké dávky ivermektinu“ 2 mg/kg denně  pro lékaře s rakovinou žlučníku stadia 4, užívaný déle než rok,  s vizuálními vedlejšími účinky po dobu několika dní, které zpočátku odezněly.

Rovněž je popsán případ zvětšené prostaty s podezřením na rakovinu a 5týdenní  režim Ivermectinu 45 mg/den  , který snížil PSA z 89,1 na 10,9 s vymizením noční frekvence močení. Pro muže o hmotnosti 100 kg to je dávka 0,45 mg/kg,  výrazně nižší než bezpečná dávka  2 mg/kg  publikovaná Guzzo et al.

Článek popisuje onkologického pacienta s nádorem na krku a plicními metastázami na  vysoké dávce  ivermektinu  2,45 mg/kg denně.

Domnívám se, že je rozumná hypotéza, že pacienti s mRNA vakcínou COVID-19 Turbo Cancer by mohli mít prospěch z režimů s vysokými dávkami ivermektinu, jako jsou 2 mg/kg, a naléhavě potřebujeme v této oblasti provést další výzkum.

(MRNA vakcínou indukovaná turbo rakovina, jako jsou leukémie, glioblastomy, rakovina prsu (včetně trojnásobně negativních), rakovina tlustého střeva, rakovina jater a žlučových cest, rakovina plic, melanomy, rakovina ledvinových buněk, rakovina vaječníků, rakovina prostaty – jak již existují důkazy v literatuře) .

zdroj)

The Expose nedávno sdílel další recenzi od doktora Makise – Antiparazitický lék, který je levný, bezpečný a zabíjí agresivní rakoviny – ale nebyl schválen FDA. což bylo o nati parazitickém léku Fenbendazole.

Kromě toho článek Expose Paraziti zdůrazňuje některé z mnoha nemocí a onemocnění, včetně rakoviny, které jsou způsobeny parazity a které by mohly být léčeny těmito antiparazitickými léky.

 

ZDROJ:https://expose-news.com/2023/10/11/can-ivermectin-treat-covid-mrna-vaccine-induced-turbo-cancers/

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com