Diskriminace neočkovaných byla založená na lžích. Covidové „vakcíny“ nechrání před šířením infekce.

 

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

29.11.2023

Oficiálně potvrzeno. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) uvedla, že covidové „vakcíny“ byly povoleny jen k imunizaci jednotlivců, a ne jako prevence infekce. Vláda a její „odborníci“ i navzdory tomuto sdělení neustále omílali jako argument, že člověk vakcinací chrání druhé. Po přiznání Pfizeru to potvrdila jako lež i EMA.

Mnoho lidí se nechalo „naočkovat“ proti covidu na základě informací, které dostali od vládních představitelů a lékařů. Vláda věděla, že vakcíny nechrání před šířením viru, ale nesdělila tuto informaci občanům. Naopak lživě vnucovala vakcíny, zamlčovala vedlejší účinky, a tím ohrozila zdraví všech, kteří si takovou vakcínu vzali. Očkovací kampaně musí být co nejdříve zastaveny, očkování není bezpečné. Vlády a všechny politické strany, které to podporovaly, se musí zodpovídat ze svých lží a podvodů. 

Ať už je důvodem přiznání od EMA strach v konfrontaci se známými následky vynucované vakcinace nebo cokoliv jiného, staví to minulou i současnou vládu do nepříjemné situace.

Informovaný souhlas je možný pouze tehdy, jsou-li informace ohledně těchto vakcín šířené členskými státy a úřady správné. Pakliže vlády našich členských států šíří dezinformace, lékaři nemohou poskytovat dobrou radu a lidé se nemohou dobře rozhodnout, zda se naočkovat nebo ne.

Skupina poslanců Evropského parlamentu z frakce Identita a Demokracie uspořádala 21. listopadu 2023 tiskovou konferenci, kde šokovali některými prohlášeními o covidových „vakcínách“. Tito poslanci poslali minulý měsíc Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) dopis (pdf), v němž úřad žádali, aby zrušil povolení pro uvedení na trh pro mRNA vakcíny Comirnaty a Spikevax. Důvodem měly být údajné vady. EMA tuto žádost zamítla. Její dopis s odpovědí však obsahuje některá výbušná prohlášení, která na tiskové konferenci poslanci prezentovali.

Tisková konference v Evropském parlamentu.

Na této tiskové konferenci 21/11/2023 vystoupili Marcel de Graaff (poslanec EP za FVD) a Joachim Kuhs (poslanec EP za AfD), Willem Engel a Vibeke Manniche (lékařka). Diskutovali o šokujících odhaleních vyplývajících z dopisu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Tento dopis přišel v reakci na žádost Marcela de Graaffa a Joachima Kuhse o okamžité pozastavení registrací vakcín Covid-19 pro uvedení na trh.

 

 

 

 

Jak může vakcína, u níž neexistuje přesná evidence vedlejších účinků, obdržet povolení k distribuci?

Lidé se rozhodují na základě bezpečnostních rizik a vedlejších účinků. Podle odpovědi EMA však vyplynulo, že data o vedlejších účincích v prvních 14 dnech po očkování jsou nesmírně důležitá. Zdravotnické úřady v jednotlivých zemích EU však trvaly na tom, že než začne spike protein z vakcíny fungovat v těle, uběhne 10-14 dnů. Výsledkem bylo, že k pacientům očkovaným v této lhůtě se přistupovalo jako k neočkovaným a i případné hlášení vedlejších účinků nebylo dáváno do souvislosti s očkováním.

Prostě si vymysleli tuto historku o 14 dnech, aby vytvořili tento falešný pocit bezpečí a zredukovali počet vedlejších účinků.

 

Studie o bezpečnosti covidových „vakcín“ prokázala, že existují tři typy vedlejších účinků – mírné, vážné a smrt. Zkoumala bezpečnost vakcín v závislosti na šarži očkovací látky. První šarže byly špatné a postupně se jejich kvalita zlepšovala. Pfizer nicméně o této skutečnosti veřejnost neinformoval, takže nikdo o proměnlivosti bezpečnostního profilu vakcín nevěděl. Problémy se šaržemi oznámil jen EMA. Postupně vyšlo najevo, že tzv. modré šarže vykazovaly daleko vyšší míru vedlejších účinků a úmrtnosti než jiné.

Nikdo dopředu nevěděl, jakou šarži dostane, nikdo nevěděl, že je tu tento rozdíl mezi různými šaržemi, nikdo to nevěděl. Ale EMA dostává vzorek každé šarže a mohou je testovat a vidět, jestli jsou identické nebo ne.

Dalším předmětem zájmu bude zkoumání vlivu různých šarží vakcín na některá onemocnění, zda u některých panuje vyšší rizikovost pro různé druhy rakoviny atd. nebo vyšší úmrtnost. Data ukázala, že od května 2021 došlo ve všech evropských zemích ke zvýšené nadměrné úmrtnosti. Křivky postupně klesaly, nicméně hodnoty jsou stále zvýšené i dnes.

 

Zaznělo na tiskové konferenci:

Minulý měsíc jsem spolu s Joachimem Kuhsem a dalšími šesti kolegy z Evropského parlamentu napsal dopis EMA. Evropské agentuře, která je zodpovědná za přijímání léčivých přípravků na evropský trh. Žádali jsme o vysvětlení mnoha problémů, které se týkají corona vakcín. Tyto problémy jsou tak velké, že jsme požádali EMA o stažení povolení k uvedení na trh. Tento měsíc jsme od EMA obdrželi odpověď na náš dopis. A tato odpověď obsahuje šokující skutečnosti.

Především EMA výslovně uvádí, že Corona vakcíny povolila na trh výhradně pro individuální imunizaci, a rozhodně ne pro kontrolu infekcí a rozhodně ne pro prevenci nebo snížení infekcí. A to je zničující pro vlády, které se zacyklily ve sdělení, že to děláte pro ostatní lidi.

EMA totiž uvádí, že vystavení viru zvyšuje pravděpodobnost infekcí i u očkovaných. Masové vládní kampaně, abyste se nechali očkovat, abyste ochránili své rodiče, své sousedy, slabší ve společnosti, byly nejen nepovolené, ale také zcela nesmyslné a nezaložené na faktech.

A znovu připomínám, že stále bojujeme s gigantickou tzv. nevysvětlenou nadměrnou úmrtností. Stručně řečeno, tato informace z EMA je pro očkovací politiku destruktivní. Vláda věděla, že vakcíny nechrání před šířením viru, ale nesdělila tuto informaci občanům. Naopak lživě vnucovala vakcíny našim občanům, zamlčovala vedlejší účinky, a tím ohrozila zdraví všech, kteří si takovou vakcínu vzali. Očkovací kampaně by měly být co nejdříve zastaveny, očkování prostě není bezpečné.

A nesplňuje ani požadavky stanovené EMA. A vláda a všechny politické strany, které ji podporovaly, by se měly zodpovídat ze svých lží a podvodů.

Jedním z hlavních důvodů, proč se lidé rozhodují, zda se nechat očkovat, jsou možná rizika a vedlejší účinky. EMA se ve svém dopise, který nám zaslala, zmínila, že očekává, cituji: „hlášení o stavech, které se objeví při očkování nebo krátce po něm“. Konec citátu. Z toho vyplývá, že údaje o nežádoucích příhodách nebo vedlejších účincích do 14 dnů po očkování jsou pro posouzení rizik spojených s vakcínami nesmírně důležité. Úředníci členských států však přijali politiku, že vzhledem k tomu, že trvá 10 až 14 dní, než vakcína vytvoří spike proteiny, nemají být nežádoucí příhody do 14 dnů po očkování registrovány jako související s očkováním. Statisticky považovali osobu, která dostala vakcínu, za neočkovanou během těchto prvních 14 dnů. To je ale nesmysl!

Aby bylo zcela jasno, mRNA není lidská a je součástí GMO. Navíc nedávné publikace o kontaminaci plazmidovou DNA v těchto injekčních tekutinách s mRNA nade vší pochybnost dokazují, že máme co do činění s GMO produktem. Bez ohledu na pokusy o novou definici pojmu GMO je třeba na základě rozhodnutí soudu EU z roku 2018 považovat jakoukoli inovaci obsahující techniky genetického inženýrství nebo z nich odvozenou za stejnou jako GMO a podléhá stejnému systému regulačního schvalování. Nyní je integrace bakteriálního nebo virového genetického kódu do lidského genomu spojena s vyšším rizikem vzniku rakoviny.

EMA musí vyhodnotit všechny tyto statistiky, bezpečnost a poté přijmout rozhodnutí. Požadovali jsme po EMA, aby okamžitě stáhla schválení pro uvedení na trh, protože všechny tyto signály o umírání lidí, o zánětech myokardu, osrdečníku, o lidech s tímto srdečním selháním, kteří padnou mrtví před televizí na fotbalovém hřišti. To vše souvisí s těmito vakcínami. A to je to, co bylo zastřeno špatnou registrací.

Pro pravidelné čtenáře webu Nespokojený nejsou uváděné informace žádným překvapením. Pro většinovou populaci je důležitý každý dílek do skládanky, a ani přesvědčení covidisté nemohou oficiální data a zdroje snadno ignorovat. I to je důvod, proč je tu další článek na téma podvod covid.

 

Zdroje:
Tisk. konference v EP: Reakce na dopis od EMA
Europoslanci překvapili na tiskovce výbušnými prohlášeními o proticovidových vakcínách

 

 

ZDROJ:https://www.nespokojeny.cz/diskriminace-neockovanych-byla-zalozena-na-lzich-covidove-vakciny-nechrani-pred-sirenim-infekce/#more-33594

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

 

Prokázane PADĚLÁNÍ vakcín COVID znamená, že Američané nyní mohou žalovat výrobce vakcín – a FDA je POVINNA přijmout opatření a stáhnout je z trhu.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

26.10.2023

Ethan Huff

Investigativní novinář Steve Kirsch nedávno hovořil s prof. Byramem Bridlem a Dr. Robertem Malonem o problému kontaminace „vakcínami“ proti koronaviru Wuhan (COVID-19) a o tom, co to znamená pro širokou veřejnost, která jimi byla poškozena.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení je nyní ve skutečnosti možné žalovat farmaceutické společnosti odpovědné za tyto falšované injekce, jejichž odrůdy mRNA obsahují sekvence plasmidových bioaktivních kontaminantů, které nebyly nikdy odhaleny regulačním orgánům před jejich povolením k nouzovému použití (EUA). a pozdější schválení.

Americkému úřadu pro potraviny a léčiva (FDA) společnost Pfizer-BioNTech ani Moderna nikdy nesdělila, že jejich příslušné RNA střely jsou kontaminovány těmito cizími toxickými látkami. Jako takový nyní může kdokoli žalovat tyto výrobce vakcín – a podle zákona musí FDA reagovat stažením těchto smrtících léků z trhu.

Podle Kirsche představuje případ michiganského remdesiviru pro toto všechno důležitý precedens v tom, že ukázal, že štít odpovědnosti, který poskytuje Big Pharma, se rozpadá v okamžiku, kdy se prokáže jakákoliv nezveřejněná kontaminace účinných látek vpichů.

„FDA je nyní na křižovatce,“ říká Kirsch. „Buď přiznají, že věděli o kontaminaci plazmou, a nesdělili to veřejnosti a vnějším výborům, nebo mohou tvrdit, že o tom nevěděli, v takovém případě je odpovědná společnost Pfizer.“

„Ale máme dokumenty Pfizer, které byly předány FDA, takže víme, co FDA získal. A vážně pochybuji, že by došlo k nějakému odhalení kontaminace SV40. To znamená, že máme falšovanou vakcínu a FDA ji musí stáhnout z trhu, dokud falšování je opraveno. Pokud to FDA neudělá, měli by čelit trestnímu stíhání za ohrožování veřejnosti a nedodržování zákona.“

(Související: Zachytili jste novou studii, která ukazuje, že údery COVID nezachránily žádné životy – vzaly si však miliony životů.)

Všichni Američané, kteří byli pobodáni kvůli COVID, mohou nyní žalovat Big Pharma za škody způsobené kontaminací

Abych to zkrátil, v okamžiku, kdy je identifikována kontaminace v lékovém produktu, injekční nebo jiné, neexistuje žádná imunita farmaceutických společností – „Jinak mohou do vakcín přidávat arsen a nenesou za to odpovědnost,“ poznamenává Kirsch.

Podle Kirscheho hodnocení situace jsou všechny injekční lahvičky COVID kontaminovány přísadami, které nebyly nikdy zveřejněny FDA. Z tohoto důvodu mají společnosti Pfizer-BioNTech a Moderna velký problém, který, dá-li Bůh, povede k jejich pádu.

Kirsch říká, že v této záležitosti kontaktoval právníka Warnera Mendenhalla, který potvrdil, že Kirschovo hodnocení soudní povahy těchto odhalení je skutečně platné – „a stavidla soudních sporů jsou nyní otevřena“.

Ti, kteří mají zájem vést své vlastní soudní spory proti Big Pharma, si mohou prohlédnout tento seznam 90 právníků , které Kirsch sestavil, aby tento proces pro veřejnost zjednodušil.

„Promotor SV40 se nachází ve všech lahvičkách a byl v genové sekvenci, která byla poskytnuta regulátorům,“ zdůrazňuje Kirsch závažnost objevené kontaminace COVID. „Není to žádná chyba.“

„Problém byl v tom, že ani jedna farmaceutická společnost na to nikdy neupozornila regulační orgány. Jde o neschválený kontaminant, který nesplňuje stanovené normy. Regulátoři jsou tedy z ničeho nic. Ale pokud regulační orgány nepodniknou žádné kroky, pak kopou do velmi hluboké díry. Zákon vyžaduje, aby FDA vakcínu zastavila.“

Další související zpravodajství o operaci Warp Speed ​​a probíhající genocidě útoků COVID lze nalézt na webu ChemicalViolence.com .

Zdroje pro tento článek zahrnují:

TheReaderApp.com

WWMT.com

NaturalNews.com

AirTable.com

 

ZDROJ:https://www.naturalnews.com/2023-10-26-adulteration-covid-vaccines-americans-sue-manufacturers-fda.html

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Otevřený dopis pro SÚKL: POSEIDÓN-23

26.10.2023

Ve zkratce…Níže uvedený otevřený dopis si můžete stáhnout v –> PDF <–

TAK JSME BOUCHLI DO STOLU! Společně s Davidem FORMÁNKEM,  MUDr. Markem OBRTELEM a Mgr. Milenou MÍČOVOU a mojí maličkostí, tedy Radkem PECHEM opět ZASAHUJEME.

Všechno se totiž musí důkladně vyšetřit. Jako cíl jsme sI vzali na mušku novou ředitelku SÚKL (Státního úřadu pro kontrolu léčiv) a to šílené veřejné ticho bychom společně s Vámi – POŘÁDNĚ, a hlavně bez násilí ROZBOUŘILI tak, jako když se zlobí opravdový vládce všech moří POSEIDÓN-23.

Níže je veřejný dopis, který jsme zaslali ředitelce SÚKL společně s výzvou k prošetření zásadních skutečností ohledně COVID vakcín. Podpořte tuto iniciativu také svým podpisem v petici.

(1) Podpisem s námi zůstanete v kontaktu, a budeme Vám moci posílat další průběžné informace o tom, jak se případ vyvíjí a čeho jsme dosáhli.

(2) Čím více nás bude – tím větší tlak. Už jen to, že budeme moci s Vámi komunikovat na stisknutí jedné klávesy, má cenu zlata.

(3) Je naší morální povinností chtít potrestat každého, kdo byl za to zodpovědný. Násilí není řešení. Má smysl se proti tomu společně postavit.

PODEPSAT PETICI NEJLÉPE AŽ PO PŘEČTENÍ DOPISU MŮŽETE ZDE: Petice POSEIDÓN-23: Podpora pro zahájení vyšetřování COVID očkování

Otevřený dopis pro SÚKL:

 

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D.
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
V Olomouci dne 26.10.2023

Věc: Otevřený dopis ředitelce Státního ústavu pro kontrolu léčiv – POSEIDÓN-23,
a Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.Tímto Vám poskytujeme informace k Vašemu bezodkladnému prošetření a:

 • žádáme Vás o vydání Vašeho bezodkladného veřejného stanoviska ke Covid očkování,
 • žádáme Vás o stažení všech mRNA vakcín z trhu,
 • žádáme Vás i o důslednou kontrolu kvality všech očkovacích látek a léků,
 • také Vás žádáme o zahájení příslušných úkonů ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Tyto požadavky v závěru tohoto dopisu dále rozšiřujeme.

Vážená paní ředitelko, vážená paní Mgr. Podrazilová, Ph.D.,

rádi bychom Vám pogratulovali k Vaší nové funkci na postu ředitelky SÚKL, i když podle našeho názoru je to post v této nelehké době spíše za trest, než za odměnu. Doufáme, že zejména sama před sebou tuto nezáviděníhodnou funkci ustojíte, a to zejména lidsky, morálně a eticky na čistých profesionálních principech, pro které máte předpoklady a velmi dobrou a odbornou kvalifikaci.

Ač do úřadu nastupujete zejména jako expertka v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků, kdy jste od roku 2014 působila jako předsedkyně Lékové komise ve Svazu zdravotních pojišťoven České republiky a ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv jste dříve zastávala pozici ředitelky Sekce cen a úhrad, víme, že jste také vystudovala magisterský obor molekulární biologie a genetiky na Univerzitě Karlově, který jste absolvovala v roce 1991. A že v roce 1999 jste získala titul Ph.D. v oboru molekulární toxikologie. Do roku 2008 jste také byla vědeckou pracovnicí environmentální molekulární biologie. Konec konců tyto informace máme z oficiálních stránek Vámi řízeného úřadu.

Vzhledem k tomu, že se však jedná o otevřený dopis, bereme v potaz a za zásadní seznámit také veřejnost s Vaší kvalifikací, a také s faktem, že jste nově od 21.09.2023 stran své odbornosti novou kompetentní ředitelkou tohoto velmi důležitého národního úřadu.

 1. Možná to víte, možná ještě ne, ale v USA propuká vakcinační skandál týkající se plasmidové kontaminace ve vakcínách. Proč? V hlavní roli je falšování. Na plasmidové bioaktivní sekvence jako kontaminanty ve vakcínách totiž NEBYLY upozorněny příslušné regulační orgány. https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/kevin-mckernan-plasmid-mrna-vaccines/ (anglicky)
  !! https://paralelne.cz/2023/10/25/profesor-jaroslav-turanek-plazmidy-ve-vakcinach-mohou-kontaminovat-nasi-dna-ockovani-se-da-prirovnat-k-eutanazii/ (česky)

Je to tedy považováno za falšování podkladů pro schválení „léčiv“ stran výrobců.
A ačkoli máme pádné důvody se domnívat, že nedeklarovaných látek je ve vakcínách podstatně daleko více, tak výše uvedené je založeno v první řadě na tom, že buď výrobci očkování o kontaminaci vědí, a samotné regulační orgány pak o ní nevědí, nebo ve druhém případě, to naopak vědí oba dva. Regulátoři jako FDA, EMA jsou tak nyní zahnáni doslova do kouta. Buď budou muset říct, že o falšování podkladů nevěděli, což pak znamená, že mohou být výrobci žalováni, nebo budou muset říct, že věděli, a pak mohou být i oni trestně stíháni za to, že umožnili, aby se očkování s povolením vydaným na základě zfalšovaných informací dostalo do miliard paží po celém světě. Vy jste ředitelkou našeho národního regulačního úřadu v té době ještě nebyla.


Otázka na Vás zní:
Plnil si SÚKL všechny své povinnosti řádně a dle zákona, anebo jen slepě věřil zahraničním autoritám? Jak budete postupovat Vy? Velmi významně Vám v této souvislosti doporučujeme také provést a zveřejnit i se zdroji dat – analýzu „Safety signals / Bezpečnostních signálů“ – (Tzv. PRR analýza – Poměr proporcionálního hlášení nežádoucích účinků k odhalení závažných lékových reakcí – anglicky: Proportional Reporting Ratio to detect serious drug reactions) a to pro všechny jednotlivě schválené očkovací produkty a jejich podprodukty od počátku evidence.

EMA (Evropská léková agentura) k tomuto tématu ve svých procedurách uvádí: (překlad naleznete o odstavec níže) “Different statistical methods to generate SDRs are in use. In the EudraVigilance Data Analysis System, the Proportional Reporting Ratio (PRR) has been implemented in the first release. Other methods will be considered for future implementation.” Source: European Medicines Agency, (2006) „Guideline on the Use of Statistical Signal Detection Methods in the Eudravigilance Data Analysis System“.

Překlad„Pro generování SDR se používají různé statistické metody. V systému analýzy dat EudraVigilance byl v první verzi implementován poměr proporcionálního hlášení (PRR). Pro budoucí implementaci budou zváženy další metody.“ Evropská agentura pro léčivé přípravky, (2006), „Směrnice pro použití metod statistické detekce signálů v systému analýzy dat Eudravigilance“

‼️ Pokud na takovou analýzu nemáte zaměstnance, čas či peníze – prosíme, abyste nám poskytla patřičná data, a analýzu PRR Vám bezplatně a nezávisle rádi zpracujeme. Rádi bychom vzhledem ke globální bezpečnostní situaci také provedli bezpečnostní PRR analýzu u všech léků schválených k distribuci v ČR. ‼️

Dodáme, že jsme měli možnost být seznámeni s výsledky obdobné PRR analýzy ze zahraničí, a to pro region USA, kdy tato analýza vykazovala naprosto tristní
a bezprecedentně nutné zásahy regulátora
, tj. úřadu, který u nás řídíte s plnou osobní odpovědností právě Vy sama, aniž aby se Vás jakkoli týkala odpovědnost politická, tak jak je tomu při rozhodování politiků. Váš úřad má být nezávislým, odborným, profesionálem a máte postupovat za všech okolností s náležitou péčí v zájmu ochrany zdraví a lidu ČR, nikoli v zájmu ochrany politických reprezentantů. Zejména máte dodržovat veškeré mezinárodní smlouvy, dohody aj., zákony a také předpisy platné v ČR. Stejně tak tomu je v oblastech mezinárodních úmluv – např. úmluva o biomedicíně, a postupovat s řádnou péčí za dodržování platných etických norem – např. i za dodržování takové normy jakou je Norimberský kodex.

 1. Mezinárodní telekomunikační unie (ITU – International Telecommunication Union, UIT – Union internationale des télécommunications) je specializovaná agentura OSN zabývající se problematikou informačních a komunikačních technologií. ITU je ze všech organizací OSN nejstarší. Sídlem ITU se stala Ženeva. Nejvyšším orgánem je Konference vládních zmocněnců. Rádi bychom Vás upozornili na nezpochybnitelný fakt, o kterém ve vztahu k mRNA očkování buď víte, nebo opět nevíte, právě jako je tomu v případě kontaminace a nedeklarovaných látek či částic, ale ujišťujeme Vás, že jste se o něm minimálně právě teď z našeho dopisu opět dozvěděla.

S touto agenturou spolupracuje také velmi významný vědec, v současnosti podporující výstavbu a budování chytrých měst (tzv. smart cities), je specialistou na zavádění a využívání mobilních sítí, jako jsou 4G, 5G, 6G, 7G atd. a v neposlední řadě se jedná o specialistu pro oblast zdravotnických nanotechnologií, bio-nanosenzorů, nano-ovladačů, a experta technologicky se specializujícího na zdravotní stav, pandemie, infekční choroby atd.

https://www.itu.int/en/ITU-T/academia/kaleidoscope/2020/Pages/Ian-Akyildiz.aspx (anglicky)

Důležité je, co tento vědecký profesionál stojící za zaváděním 4G/5G/6G/7G sítí, chytrých měst a dalších technologických výdobytků moderní doby říká, o COVID vakcinaci:

Prof. Ian F. AKYILDIZ…And then here internal Bio-NanoThings. These are for the health applications. I did also a lot of research on that the last 15 years. Bio-Nanoscale machines, but these are for the, you know, injecting into the body and always monitoring the health problems. And that is also really going really well, like with these COVID vaccines. It´s going that direction. These mRNA´s are nothing than small scale, nano scale machines. They are programmed and they are injected.

Překlad: Prof. Ian F. AKYILDIZA pak internet Bio-Nano věcí… to slouží pro zdravotní použití. Dělal jsem na tom také hodně výzkummé práce posledních 15 let, biologické přístroje v nano měříku, ale ty jsou pro ijnekční podávání do těla a pro sledování zdravotních problémů. A to se také velmi dobře daří, jako například s těmito COVID vakcínami, to jde tím směrem. mRNA nejsou nic jiného než malé přístroje v nano měřítku. Jsou naprogramovány a jsou injekčně podány.

Vybraný záznam částí z přednášky s českými titulky naleznete zde https://otevrisvoumysl.cz/expert-na-nanotechnologie-se-pred-zaky-rozpovidal-o-sitich-5g-6g-a-covid-vakcinach/ (české titulky a česky mluvené slovo)

Celou přednášku v originálním znění naleznete zde https://youtu.be/YAtQFkEg5-w (anglicky)

​​​​​​​​​Prof. Ian F. AKYILDIZ (narozen jako Ilhan Fuat Akyildiz 11. dubna 1954 v Istanbulu
v Turecku) získal v letech 1978, 1981 a 1984 titul BS, MS a PhD v oboru elektrotechniky a počítačového inženýrství na univerzitě Erlangen-Nürnberg
v Německu. Od srpna 2020 je zakladatelem a šéfredaktorem nově založeného časopisu ITU (International Telecommunication Union) Journal on Future
a časopisu Evolving Technologies (ITU-J FET).

V současné době je prezidentem Truva Inc. se sídlem v Atlantě od r. března 1989. Od 1. června 2020 také působí v poradním sboru pro nově zřízené výzkumné centrum s názvem Technology Innovation Institute (TII) v Abu Dhabi, ve Spojených arabských emirátech.

Je emeritním profesorem v oboru telekomunikací Kena Byerse na Georgia Institute of Technology, bývalým předsedou Telecom Group na ECE GaTech a ředitel Broadband Wireless Networking Laboratory v letech (1985-2020).

Od května 2018 je vedoucím megagrantového výzkumu v Ústavu pro problémy
s přenosem informací při Ruské akademii věd v Moskvě v Rusku. Od října 2019 je hostujícím významným profesorem na SSN College of Engineering v Chennai v Indii a od září 2020 působí jako mimořádný profesor na katedře elektrotechniky na Islandské univerzitě. V posledních dvou desetiletích založil mnoho výzkumných center po celém světě, např. na Univerzitě v Pretorii v Jižní Africe, Politecnica de Catalunya v Barceloně, Španělsko, Univerzitě krále Abdulazize v Jeddah, Saúdská Arábie, Univerzita v Tampere, Finsko.

Je emeritním šéfredaktorem časopisu Computer Networks Journal (Elsevier) (1999–2019), zakládajícím emeritním šéfredaktorem časopisu Ad Hoc Networks Journal (Elsevier) (2003–2019), zakládajícím redaktorem – Emeritní šéfredaktor časopisu Physical Communication (PHYCOM) Journal (Elsevier) (2008-2017) a zakládající emeritní šéfredaktor časopisu Nano Communication Networks (NANOCOMNET) Journal (Elsevier) (2010-2017).

Zahájil mnoho konferencí a workshopů, a na mnoha z nich zastával funkci generálních předsedů a předsedů TPC. Je členem IEEE a ACM Fellow a získal řadu ocenění od IEEE a ACM a dalších profesních organizací. Získal cenu Alexandra von Humboldta za výzkum TeraHertzového pásma na Univerzitě Erlangen-Nurnberg
v letech 2014-2017.

Jeho současné výzkumné zájmy jsou bezdrátové komunikační systémy 6G/7G, komunikace v TeraHertzovém pásmu, internet, Bio-NanoThings, molekulární komunikace, rekonfigurovatelné inteligentní povrchy, nanonetworks, internet vesmírných věcí/CUBESAT, internet věcí IoT v ohrožených prostředích, jako je například prostředí pod vodou a pod zemí! Podle Google Scholar k říjnu 2020 je jeho H-index 125 a celkový počet citací jeho prací je 121+K. Podle Google Scholar k dubnu 2023 je jeho h-index 135 a celkový počet citací jeho prací je 140+K.

Jako přílohu Vám níže také zasíláme seznam všech jeho vědeckých prací, stejně tak další informace o činnosti tohoto velmi činorodého vědce.

Jak vidíte není pochyb, že se jedná o skutečné vědecké ESO spolupracující s významnými organizacemi při OSN. I z tohoto důvodu by se kdokoli měl vyvarovat jakéhokoli zpochybňování toho, co říká svým studentům při svých online přednáškách. A že z jeho vyjadřování přímo čiší úplná bohorovnost, o tom už snad vůbec nemusíme polemizovat.

Jistě se jako na vše najde tísíce vysvětlení, zejména v tom smyslu, jak to pan Prof. Ian F. AKYILDIZ vlastně skutečně myslel, či nemyslel, či zda to byl pouze jen příměr apod. Za nás to řekl zcela jasně, a v souvislosti s tím, čím se ve svém oboru prokazatelně soustavně již několik let zabývá. Proto Vám zasíláme níže přehled
a celou sbírku jeho oficiálních prací, které hovoří o jeho systematické práci v této oblasti.

Z tohoto důvodu Vám proto sdělujeme následující:

 • Z našeho pohledu, SUKL tedy Vámi řízený úřad, vystupující jako národní regulátor nemá nic jiného v ruce než to, co dostal od výrobce, ministerstva, nebo od EMA. Z titulu nouzového režimu nikdo nic navíc nedělal, protože zde byla nouzová situace. To, o jak nouzovou situaci se ve skutečnosti jednalo, se můžete dozvědět pohledem zdravotníka, bývalého člena elitního sboru působícího v armádě, a také v době Covidové ve zdravotnictví. https://youtu.be/c_Gx9hJu5rk (česky)
  • Prokažte, že jste jako SUKL – Státní úřad pro kontrolu léčiv kontrolovali obsah vakcín nejen před jejich schválením, ale také i po jejich schválení, přesněji řečeno obsah toho, co šlo směrem k lidem do skutečné distribuce. Osobně bychom čekali velmi pečlivé a detailní analýzy naprosto každé výrobní šarže. Pokud nic takového nemáte, nejen že jako úřad pro kontrolu léčiv neplníte svoji roli, ale každý ředitel, nebo ředitelka takového úřadu, včetně vedoucích jednotlivých useků za to nesou svoji plnou osobní odpovědnost. Pfizer již přiznal, že měl dvě verze vakcín. Jednu ke schválení a jednu jinou skutečně k distribuci. https://www.youtube.com/watch?v=Y1mCsSAipwM (anglicky)
 • Amerikou otřásá další skandál, který samozřejmě mainstreamová média přehlížejí. Pfizer požadoval po soudu, aby soud soudním příkazem uložil, že podklady, které sloužili ke schválení očkovacích látek Covid v nouzovém režimu na 75 let uložil k ledu, tj. aby se k těmto podkladům nikdo 75 let nedostal!! Soud naštěstí modlitby a tužebná přání Pfizeru nevyslyšel, a žádosti Pfizeru nevyhověl. Naopak nařídil Pfizeru, aby každý měsíc zveřejnil vždy minimálně 55.000 dokumentů!
 • Někteří lidé bezesporu byli a jsou po očkování magnetičtí. Někteří lidé po očkování se na mobilních telefonech objevovali jako tzv. MAC adresy bez známého kódu výrobce, a to tak silně, že výrobci mobilních telefonů, museli ihned reagovat a tuto eventualitu zobrazování MAC adres v softwarech mobilních telefonů potlačit. To nejsou vůbec dobré indicie. Jen potvrzují vše výše uvedené. A ano, takové případy jsme zaznamenali i v českých ordinacích. https://rumble.com/v1zuu8r-blue-truth-documentary-a-deep-dive-into-the-vaxxed-mac-address-phenomena.html (španělsky, anglické titulky)

Pokud stále pochybujete, není nic snazšího než se otestovat sama, nebo můžete otestovat své kolegy. Samozřejmě očkované. Pozor ne všichni očkovaní se musí na scanneru objevit. Pfizer nestíhal vyrábět, a tak někde údajně rozesílal jen placebo. https://m.apkpure.com/bluetooth-scanner/com.bluetoothscanner (anglicky)

 • Zdaleka nejsilnějším očkovacím skandálem je však SYNDROM NÁHLÉHO ÚMRTÍ a kolapsy jinak extrémně zdravých sportovců.
  • Politička a právnička z Nového Zélandu vlastním jménem Elizabeth Jane Cooney, a bývalá oblíbená moderátorka populárního snídaňového zpravodajství uměleckým jménem Liz Gunn, vydává po proběhlých volbách pro určitou část veřejnosti velmi šokující prohlášení. To se opírá o svědectví „whistleblowera“ a týká se aktuálního stavu počtu zemřelých v souvislosti s Covid očkováním. Požaduje kompletní vyšetřování Covid pandemie a očkování, a myslí to zcela vážně. https://rumble.com/v3qz0hs-dkazy-o-mrt-a-pokozen-zpsoben-covid-okovnm-na-novm-zlandu-cz-titulky.html (české titulky)
  • Australská AMPS: Australian Medical Professionals‘ Society spustila vyšetřování nadměrných úmrtí: https://rumble.com/c/AMPS (anglicky)
  • Kanada, AlbertaDavid Dickson – Alberta Legislature Grounds – 20.října 2023 – Všechny cesty vedou k nadměrným úmrtím – All Roads Lead To Excess Deaths. https://newtube.app/user/Dksdata/UiZXZSx (anglicky)

Mohli bychom pokračovat s uváděním dalších a dalších příkladů BOHUŽEL do NEKONEČNA!! A proto s ohledem na vše zde zmíněné, a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Vás tedy žádáme o poskytnutí konkrétních informací, ve smyslu toho, jak budete postupovat, jaké kroky budete činit jaká opatření přijmete, či jaká data nám bezodkladně poskytnete:

 • žádáme Vás o bezodkladné prošetření
 • žádáme Vás o PRR analýzy se zdrojovými daty pro všechny vakcíny a léky od doby jejich registrace, či o poskytnutí příslušných dat
 • žádáme Vás o vydání Vašeho bezodkladného veřejného stanoviska ke Covid očkování,
 • žádáme Vás o stažení všech mRNA vakcín z trhu,
 • žádáme Vás o požadované informace ohledně kontroly kvality očkovacích látek a dalších požadovaných informací v tomto dopisu v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím
 • žádáme Vás i o důslednou kontrolu kvality všech očkovacích látek a léků,
 • také Vás žádáme o zahájení příslušných úkonů ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení s průběžnými informacemi o stavu vyšetřování.

V Olomouci dne 26.10.2023

Radek PECH v.r. MUDr. Marek OBRTEL v.r.

David FORMÁNEK v.r. Mgr. Milena MÍČOVÁ v.r.

Přílohu k dopisu najdete pouze v PDF verzi ZDE

 

 

ZDROJ:https://otevrisvoumysl.cz/otevreny-dopis-pro-sukl-poseidon-23/

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Akciový trh se probouzí k chamtivému, neetickému a bezohlednému chování společnosti Pfizer, které Facebook, Google a korporátní média pomáhají

skrývat.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

17.10.2023

Akciový trh se možná probouzí k možnosti, že společnost Pfizer může zkrachovat kvůli nadcházejícím žádostem o injekci covid.

Mezi chováním společností Pfizer a Purdue Pharma, dalšího farmaceutického koncernu, který nepoctivě a agresivně prodával škodlivé produkty, lze vyvodit mnoho paralel.

Purdue Pharma zkrachovala kvůli chamtivosti a zkaženosti svých vůdců, protože jejich „právní ochrana“ vyprchala. Totéž se může stát společnosti Pfizer.

Staré, zkušené vakcínové společnosti jako GSK se odmítly podílet na „covidových vakcínách“ – a nyní vidíme, proč se rozhodly správně, píše Igor Chudov.

Pfizer může zkrachovat, finanční trhy si uvědomily

Od Igora Chudova

Podívejte se na  TENTO graf : Akcie společnosti Pfizer („PFE“) jsou oceněny o 25 % méně než před pěti lety, a to navzdory miliardám dolarů, které získala z prodeje vakcín proti covidu a akciového trhu a farmaceutického indexu. šel nahoru:

Na první pohled by Pfizer, celosvětový farmaceutický moloch, neměl mít nižší cenu než před pandemií. Covidova vakcína Pfizer vydělala miliardy a měla by mít pro společnost přidanou hodnotu, i když budoucí prodej produktů specifických pro covid nelze zajistit. A přesto PFE od loňského listopadu neúprosně klesla a má o 25 % nižší hodnotu než před pěti lety, čímž vzdoruje obecným trendům růstu, které lze pozorovat u jiných léčiv a na akciovém trhu.

Od listopadu 2022 se společnost Pfizer odchýlila od trendu farmaceutického indexu a dosáhla nižšího výkonu o 35 %.

To lze vysvětlit pouze tím, že kapitálové trhy vidí pro Pfizer něco, co je jedinečně problematické. Tento příspěvek prozkoumá, co to může být.

Nejsem zdaleka první, kdo by naznačoval, že společnost Pfizer, která agresivně prodávala své vakcíny proti covidu a zavázala se k celosvětovému vlivu, aby nařídila svůj produkt, může čelit ničivým závazkům.

Ed Dowd, bývalý správce aktiv, byl jedním z prvních, kdo si to uvědomil. Vysvětlil, že právní ochrana udělená společnosti Pfizer  zákonem o PREP  ji přestane chránit, pokud bude odhalen významný podvod ze strany společnosti Pfizer.

Sledujte: EpochTV: Posun úmrtí souvisejících s očkováním ze starších na mladé, vznášející se otázky, The Larry Elder Show , 30. března 2023 (časové razítko 24:49)

Purdue Pharma jako plán budoucnosti společnosti Pfizer

Purdue Pharma byla společnost vyrábějící léky proti bolesti na bázi opioidů. Byly velmi návykové. Purdue byla vlastněna rodinou Sacklerových, přičemž celé vedení společnosti bylo posedlé maximalizací prodeje opioidů a minimalizací etických obav.

Příběh společnosti Purdue Pharma, jejího neúnavného úsilí o vyšší dávky opioidů podávaných pacientům, aby se stali závislými, je mnohem delší než příběh o „vakcínách proti covidu“. Tento příspěvek není nejlepším místem pro obsáhlou historii. Nejlepší rychlý úvod do nekalého jednání rodiny Sacklerů, která vlastnila Purdue Pharma, je přečíst si  PDF právní stížnosti Massachusetts .

Stížnost se čte jako detektivka, plná ohavných podrobností o nekalých praktikách ve společnosti Purdue Pharma ao úmrtích, která to způsobilo.

Zajímavé je, že výše uvedená stránka by mohla být přepsána slovo od slova, aby pokryla injekce covid, které technicky nejsou návykové, ale vyžadují nekonečné opakované injekce, nezabraňují covid-19 a způsobují nadměrné úmrtí!

Sacklers a Purdue Pharma použili stejnou příručku jako Pfizer, když odkoupil zkorumpovaný tisk, aby umístil příznivé publikace. Podívejte se jen na jeden příklad: placený článek z The New York Times :

Jak vysvětluje právní stížnost Massachusetts; Purdue Pharma platila The New York Times za reklamu:

Purdue Pharma a Pfizer mají něco společného: neetické, chamtivé a lehkomyslné řízení, jehož příkladem je rodina Sacklerových a Albert Bourla.

Náš přítel Geert Vanden Bossche, odborník na vakcíny, zde podrobně popisuje bezohledné firemní chování společnosti Pfizer ohledně injekcí covidu: Některé společnosti vyrábějící vakcíny přejmenovaly své oddělení kontroly kvality (QC) na oddělení „Compromise“ kvality .

Srovnejme společnost Pfizer, agresivního hráče na trhu s vakcínami, s GSK, zavedeným a opatrnějším hráčem. GSK odmítl hrát hru s vakcínou covid. Uvědomili si, že z dlouhodobého hlediska nemůže vzejít nic dobrého. Společnost GSK se odmítla vystavit potenciální odpovědnosti za ohrožení milionů vakcínou, u které bylo extrémně nepravděpodobné, že by fungovala.

Příběh  mateřské RSV vakcíny  dále zdůrazňuje, jak bezohledná je společnost Pfizer.

NIH poskytla plán pro vakcínu RSV společnostem Pfizer i GSK. Obě společnosti testovaly v podstatě stejný produkt.  Klinické studie odhalily, že podávání vakcíny RSV těhotným ženám zvýšilo předčasné porody a dětskou úmrtnost.

GSK, zavedená a konzervativní společnost zabývající se vakcínami, moudře vyslyšela poplašný signál a opustila vývoj mateřské RSV vakcíny. Namísto poctivého ukončení programu Pfizer záměrně vybral malé skupiny vakcín a placeba, aby signál o předčasném porodu byl statisticky nevýznamný, a loboval u zkorumpovaného FDA, aby jeho vakcínu schválil.

Přečtěte si více: Matematika vakcíny RSV od společnosti Pfizer: Zabijte 4 000 novorozenců, abyste zachránili 300 před RSV

To není nic jiného než chamtivost a lehkomyslnost!

Pokud ano, následující podobnosti jsou mezi společnostmi Pfizer a Purdue Pharma:

 • Bezohledné ignorování nebezpečí pro příjemce jejich produktů. Společnost Pfizer opustila jakékoli zdání péče o bezpečnost „vakcíny“ proti covidu. Společnost Pfizer testovala své nedávné vakcíny pouze na  několika myších  – jen jeden příklad.
 • Firemní chamtivost je příkladem riskantních rozhodnutí honit se za miliardové okamžité zisky s rizikem úpadku v dlouhodobém horizontu.
 • Skupování tisku a regulačních orgánů, aby korupčně získali podporu pro své produkty.
 • Skrývání úmrtí a nepříznivých účinků před veřejností.

Purdue Pharma dokázala hrát svou hru roky. Nakonec bylo mrtvých příliš mnoho a žaloby to odstranily.

Pokud je cena akcií společnosti Pfizer nějakým vodítkem, kapitálové trhy nyní vidí, že se jí může nakonec stát totéž.

Doufejme, že lidé, kteří utrpěli různé nemoci způsobené vakcínami proti covidu, budou mít nárok na odškodnění.

Pfizer může být také dokonalým hráčem, který můžete hodit pod autobus, abyste zachránili další hráče pandemie covidu.

Společnost Pfizer však nemá dostatek peněz na to, aby spravedlivě odškodnila každou oběť.

Jsou odpovědné také Google a Facebook?

Před rokem jsem napsal příspěvek, ve kterém jsem vysvětloval, že Google a Facebook mohou být také odpovědné za oběti vakcíny proti covidu, protože se záměrně spikli, aby skryly nebezpečí injekcí covidu před veřejností.

Přečtěte si více: Google a Facebook dluží odškodnění obětem vakcíny Covid

Tito internetoví giganti, kteří na pandemii mocně profitovali, jsou větší ryby než Pfizer: každá oběť by mohla dostat až 15 000 dolarů v hodnotě, pokud budou shledány odpovědnými společnosti Google a Facebook.

Majitelé Purdue Pharma si léta mysleli, že mohou skrývat provinění a vyhnout se odpovědnosti kvůli firemním štítům. Když však bylo odhaleno pochybení a oběti již nebylo možné skrývat, dostihly je právní teorie. Tyto pohledávky tuto společnost zbankrotovaly a jejich vlastníky, Sacklerovi, stály miliardy.

Doufejme, že totéž se nakonec stane Pfizeru, Googlu a Facebooku, třem společnostem, které se nejvíce zasloužily o to, co se stalo během posledních tří let.

Uvědomuji si, že je to běh na dlouhou trať, ale mám naději na určitou míru případné spravedlnosti. Moje naděje je podpořena uvědoměním si, že peněžní kompenzace může podnítit široké skupiny lidí k tomu, aby požádali o právní nápravu.

Akciový trh, zdá se, nyní vidí totéž, akcie společnosti Pfizer neúprosně klesají.

Vybraný obrázek: „Každý chce na nemoc zapomenout,“ řekl generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla (vlevo). Zdroj: Market Watch . Společnost Pfizer (PFE) snížila očekávání tržeb pro tento rok na 58 až 61 miliard USD, což je pokles z předchozího výhledu 67 miliard USD na 70 miliard USD, protože výrobce léků očekává pokles tržeb o 9 miliard USD za vakcínu proti Covid-19 a antivirotikum. léčba Paxlovid (vpravo). Zdroj: Market Watch

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

ZEROHEDGE: Falešná studie měla za cíl vyřadit HCQ (stejně, jako bezpečný a vysoce účinný IVERMECTINE) jako lék na Covid-19, aby bylo možné aplikovat smrtící genové injekce

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

13.10.2023

 

 

Právník vytvořil aktualizovaný seznam 45 nejhorších šarží genových injekcí

30.9.2023 

 

Jak již víte, tak v Německu se aktuálně rozbíhá mnoho procesů, přičemž žaloby těžce poškozených obětí genových injekcí nebo příbuzných zesnulých mají jen minimální šanci na úspěch.

Právník, který hájí oběti těchto takzvaných „vakcín“ zjistil, že takřka všem byla aplikována některá z nejhorších šarží, z nichž se poněkud nadměrný počet dostal právě do Německa.

Ovšem distribuce probíhala v rámci EU (některé stejné smrtelné šarže aplikované v Německu zjistili i v Dánsku), takže je celkem možné, že se objevily také u nás.

Je třeba si také uvědomit, že jen velmi málo lidí spojilo případné zdravotní problémy či náhlé úmrtí svého blízkého s genovou injekcí. 90% lidí věří mainstreamu, který tvrdí, že takzvané „vakcíny“ chrání životy.

Každý, kdo utrpěl poškození takzvanou vakcínou (nebo náhle onemocněl či jeho blízký náhle zemřel), by si měl zkontrolovat číslo šarže. Německý právník Tobias Ulbrich, který zastupuje nespočet obětí vakcín, vidí ve své praxi potvrzení, že největší škody způsobuje tento omezený počet šarží.

Ze svých dat sestavil seznam nejnebezpečnějších čísel šarží. Jedná se o vakcíny Pfizer a Moderna. Protože byly distribuovány na území EU, mohly se objevit i u nás:

Nejnebezpečnější čísla šarží (Pfizer):

První injekce:

EX8679
1D020A
FC3095
EX35997
ABV3374
EW8904

Druhá dávka:

FE6975
SCUE19
FE7011
SCTN4
FE9174
FD7958
EX8679
1D020A
1D015A

Nejnebezpečnější čísla šarží (Moderna):

První injekce

3003603
3004500
042G21A
3003183
214007
3002620

Druhá dávka

214008
000114A
000136
216044
300423
000124A
000128A
000077A
2140121
000132A

Třetí dávka

000086A
216C454
3004954
000124A
000125A
000128A
045G21A
3004951
000106A
000114A

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com