Archív značky pro: 5G

4 nejčastější konspirační teorie o 5G, které se stávají skutečností

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

24.1.2024

Lance D Johnson /

Cena, kterou platíme za vysokorychlostní internet, je děsivá. Čím déle trávíme čas na svých chytrých telefonech, v blízkosti chytrých měřičů a kolem antén 5G, tím více obětujeme zdraví našich buněk, mitochondrií a DNA.
Když bylo v roce 2019 poprvé představeno 5G, vedly se ostré spory o škodlivých účincích elektromagnetického záření a objevily se „konspirační teorie“. V roce 2017 lékaři a vědci sepsali petici proti zavedení 5G v EU kvůli možnému riziku vzniku rakoviny. Dnes stále více nezávislých vědců dokládá důkazy o tom, že radiofrekvenční elektromagnetická pole (RF-EMF) mají škodlivé biologické účinky na každou buňku v těle a poškozují mitochondrie (energetickou jednotku buňky). Tato závažná skutečnost vedla celé město (Vaud ve Švýcarsku) a celý národ (Belgie) k vyhlášení moratoria na nové instalace 5G. Stále více měst po celém světě začíná považovat antény 5G za zdroj znečištění životního prostředí. Zde jsou čtyři konspirační teorie o 5G, které se naplňují:

Za prvé: 5G zesiluje poškození elektromagnetickým polem tvorbou volných radikálů.
EMP nepřímo poškozují DNA aktivací tělesných vápníkových kanálů řízených napětím (VGCC). Výzkum Dr. Martina Palla ukazuje, že EMP způsobují, že VGCC uvolňují do buněk přebytečné ionty vápníku, což vede k tvorbě oxidu dusnatého a superoxidu, které dále reagují za vzniku peroxynitritu a dalších volných radikálů. Tyto volné radikály, zejména peroxynitrit, poškozují DNA a brání plodnosti, funkci mozku a zdraví srdce. 5G je tichým katalyzátorem oxidačního poškození buněk a předchůdcem imunodeficitu, který se v populaci stal příliš častým.

Za druhé: Chytré měřiče maximalizují pulzy elektromagnetického pole, což způsobuje větší škody na těle.
Chytré měřiče vyzařují pulzní vlnové záření, které v průběhu dne v rychlých cyklech start-stop vypouští EMP. Společnosti poskytující veřejné služby, například Pacific Gas a Electric Company of California, u soudu vypověděly, že inteligentní měřiče vysílají pulzní vlny 9 600 až 190 000krát za den. Pulzní vlnové záření je mnohem jiné než záření kontinuální. V současné době existuje 13 studií, které poukazují na to, že pulzní vlny EMFS jsou aktivnější a nebezpečnější než kontinuální vlny EMF. Tyto pulzy zatěžují buňky těla. Inteligentní měřiče jsou v podstatě navrženy tak, aby co nejvíce poškozovaly tělo EMP.

.Za třetí: Pronikání EMP z chytrých telefonů způsobuje negativní účinky hluboko v těle
Podle telekomunikačního průmyslu působí EMP z chytrých telefonů pouze na vnější 1 cm těla. Uživatelé jsou varováni, aby nenosili zařízení přímo na kůži. Podle nezávislých vědců však poškození těla sahá mnohem hlouběji a proniká do lidského mozku, srdce a endokrinního systému. Elektromagnetická pole mohou měnit aktivitu enzymů, což vede ke snížení pohyblivosti spermií. Profesor Hässig a jeho kolegové ve Švýcarsku zjistili souvislost mezi vyšší úrovní oxidačního stresu a počtem vysílačů 5G ve vzdálenosti 100 až 199 metrů. Ve studii trpěla telata různým stupněm jaderné katarakty, ale katarakta byla výraznější, když byla telata snadněji vystavena 5G anténám. Existovala souvislost mezi umístěním telat, u nichž se v prvním trimestru březosti projevila jaderná katarakta, a silou 5G antén v jejich blízkosti.

Za čtvrté: Manipulace s lidmi pomocí jejich potních kanálků jako antén
V článku 5G a internet věcí: Ben-Ishai píše o schopnosti 5G využívat potní kanálky těla. Podle Dr. Ben-Ishaie vysílají sítě 5G frekvence, které mají přístup k lidským potním kanálkům, jako by to byly antény. Zjistil, že potní kanálky fungují jako šroubovicové antény, které absorbují elektromagnetickou energii v pásmu 75-100 GHz. „Pokud byste změnili charakter potního kanálku, tj. přiměli ho pracovat, mohli byste tuto absorpci v určitém bodě skutečně změnit, a pokud byste to dokázali, mohli byste vysledovat, jak je člověk ve stresu,“ říká.

.Snaha o 5G vytvořila rozsáhlou síť antén, které lidi nepřetržitě vystavují elektromagnetickému záření. Chytrá zařízení vnášejí do každodenního života lidí stále rychleji nové expozice elektromagnetickému záření. Biologické účinky 5G, které nastínily nezávislé studie, jsou ignorovány. Důsledky tohoto stavu budeme pociťovat ještě mnoho let. Omezení expozice je důležité, ale mnoha expozicím se nevyhneme, a proto je důležité přijímat potraviny a doplňky stravy, jako je NAC, které mají vysoký obsah antioxidantů.

Mezi zdroje patří např:

Expose-News.com

 

FCC.gov

 

EMFSafetyNetwork.org [PDF]

 

AmazonAws.com [PDF]

 

ScienceDirect.com

 

Pubmed.gov

 

Youtube.com

 

FCC.gov

 

 

ZDROJ:https://www.naturalnews.com/2024-01-24-4-conspiracy-theories-about-5g-coming-true.html

 

Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“: 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
SWIFT: KOMBCZPP
DĚKUJEME 🌹👍🍀
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Další město zakázalo zavádění 5G sítí, dokud nebude důkaz o jejich bezpečnosti

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

9.1.2024

Autor: BN Frank, Zdroj: activistpost.com , Zpracoval: Badatel.net

(BN Frank, Activist Post ) Varování ohledně 5G sítí se začala objevovat ještě před jejich aktivací a masovým nasazením. Od roku 2017 volají lékaři a vědci po moratoriích na Zemi i ve vesmíru z důvodu možných biologických a environmentálních zdravotních rizik (viz zdroje: 1 , 2 , 3 a 4 ).

Většina vědců na celém světě je proti zavádění 5G sítí. Výzkum samozřejmě zjistil, že 5G je skutečně biologicky a environmentálně škodlivé.

 

Aby toho nebylo málo, v roce 2019 vedoucí představitelé telekomunikačních společností poskytli americkému kongresu svědectví , že nemají k dispozici ŽÁDNÝ nezávislý vědecký důkaz o tom, že 5G je bezpečné.

Opozice vůči 5G sítím omezila, zpomalila a někde i úplně zastavila jejich zavádění, ale samozřejmě ne všude. Přibývá stále více lidí hlásících symptomy a nemoci po aktivaci 5G. Byly publikovány mnohé případové studie , které to dokumentují.

Blahopřejeme dalšímu městu v Argentině, které přijalo opatření k zastavení zavádění 5G sítí.

Další město v Argentině se rozhodlo zastavit 5G, dokud nebude zajištěna bezpečnost

Město Ushuaia v Argentině se připojilo k městům Commune of Lechmann (Santa Fe), Azul (Buenos Aires) a Capilla del Monte (Córdoba) s rozhodnutím neumožnit instalaci 5G antén, dokud nebudou k dispozici přesné informace potvrzující, že záření nebude mít vliv na zdraví komunity.

Rozhodnutí města Ushuaia zakazuje instalaci 5G antén na území města. Tímto krokem se město spojilo s dalšími třemi argentinskými samosprávami, které přijaly podobná rozhodnutí.

Ushuaia vydala nařízení č . 6317 schválené poradní radou města 6. prosince 2023, které vyhlašuje město jako \“zónu bez záření z komunikační technologie páté generace (5G) a všech technologií přenosu dat následujících generací,\“ uvádí text.

Iniciativu podpořili členové sdružení Organized Citizens to Regulate Telecommunications (CORTE – Organizovaní občané pro regulování telekomunikací), která zatupuje argentinskou souostrovní provincii Ohňová země.

Sdružení se zasazuje o zákaz 5G do doby, „nebudou-li předloženy lékařské, vědecké a epidemiologické studie, které neprokáží úplnou neškodnost tohoto druhu záření“.

Uvádí také, že studie, které budou v budoucnu předloženy ke zrušení předmětného nařízení města, musí být „podpořeny nerozpoluplnými doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO), Mezinárodní komise pro biologické účinky elektromagnetických polí (ICBE-EMF) a Panelu pro budoucnost vědy a techniky ( STOA) Evropského parlamentu.

Podle nařízení město „nezadá žádnou zakázku, povolení k instalaci nebo obdobné opatření k nasazení technologie z důvodu zásady předběžné opatrnosti ve věcech zdraví a životního prostředí“.

Sdružení CORTE během legislativní diskuse zdokumentovalo, že několik samosprávy ve světě schválilo podobná nařízení a že v Argentině existují obdobná nařízení v komunitách Lechmann (Santa Fe), Gualeguaychú (Entre Ríos), Azul (Buenos Aires) a Capilla del Monte (Córdoba).

V případě Gualeguaychou bylo nařízení před týdnem zrušeno a samospráva bude moci instalovat 5G antény.

„Není to tak, že bychom chtěli bránit pokroku. Existuje mnoho lidí, kteří nechápou, že tato technologie nebyla testována a že už na některých místech způsobila problémy ,“ řekla Alejandra Guerrerová, členka CORTE.

Lídrka oznámila, že podobný projekt byl předložen i poradní radě města Río Grande na severu provincie a momentálně je „ve stadiu analýzy“.

Závěr

Více informací o sdružení Organizovaní občané pro regulaci telekomunikací (CORTE) naleznete na tomto odkazu .

V následujícím videu si můžete prohlédnout protesty proti 5G v různých zemích po celém světě:

 

ZDROJ:https://www.badatel.net/dalsie-mesto-zakazalo-zavadzanie-5g-sieti-dokym-nebude-dokaz-o-ich-bezpecnosti/

 

Děkujeme za Vaší podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj našich nezávislých informačních platforem.
Podpořte nás, prosím, i finančně, překlady a vysílání opravdu stojí hodně peněz. Děkujeme.
Podpořit ZDE 👇👇👇:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“: 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
SWIFT: KOMBCZPP
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Město Connecticut po obdržení informovaného souhlasu o nebezpečí 5G odmítlo nové instalace 5G.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

1.12.2023

Lance D Johnson

S cílem posunout technologii 5G do státu Connecticut se telekomunikační průmysl snažil implementovat vzorovou smlouvu s guvernérem Connecticutu Nedem Lamontem. Šablona smlouvy by urychlila instalace zařízení 5G v pěti největších městech ve státě. Jedno z měst – druhé největší ve státě – drtivou většinou hlasovalo proti mandátu 5G.

Princip informovaného souhlasu nebyl nikdy důležitější, protože 5G je obyvatelstvu vnuceno

Po vyslechnutí důkazů o škodlivosti 5G odhlasovala rada zástupců ve Stamfordu v Connecticutu zamítnutí nových instalací zařízení 5G na sloupech městských inženýrských sítí. Navrhovaná dohoda by umožnila společnostem AT&T a Verizon instalovat zařízení 5G na stožáry po celém městě. Drtivá většina zastupitelů města (21 z 34) však rozhodla, že větší hrozbou pro město a zdraví obyvatel jsou rizika elektromagnetického záření. Tento debakl podtrhuje důležitost zavedení silných zásad informovaného souhlasu, když je zdraví jednotlivce spojeno s celospolečenskými dopady. 34 zástupcům byly předloženy důkazy o negativních zdravotních dopadech bezdrátového záření . Šest nezávislých odborníků předložilo vědecké důkazy podrobně popisující škody způsobené radiofrekvenčním zářením.

Jedním z odborníků byla toxikoložka a epidemioložka Devra Davis, Ph.D., MPH, zakladatelka a prezidentka Environmental Health Trust (EHT). Poskytla drtivé důkazy, že bezdrátové záření způsobuje poškození mozku, ztrátu paměti, poškození DNA a reprodukční poškození. Bylo také prokázáno, že bezdrátové záření má dopady na životní prostředí, včetně škod na populacích hmyzu a včelách . Konkrétně 5G může způsobit zahřátí tkání organismu, což naruší jejich normální funkce.

V rozhovoru pro Defender Davis řekl: „V konfrontaci s ohromujícími, nezávislými vědeckými informacemi o skutečných a současných nebezpečích přiblížení elektromagnetických polí lidem blíže než kdy předtím, Stamford hlasoval pro ochranu lidí a jejich životního prostředí.“

Dodala: „Měli bychom přestat diskutovat o tom, zda máme důkaz o lidské újmě, a nyní podniknout kroky, abychom zabránili šíření této újmy.“

Největší škody jsou způsobeny na buněčné úrovni, ve formě oxidačního stresu. Toto poškození volnými radikály může vést k chronickému zánětu a řadě zdravotních problémů, od neurodegenerativních onemocnění až po poškození chromozomů a poškození spermií . Tato rizika také potvrdil Dr. Rob Brown, specialista na ortopedickou radiologii, B. Blake Levitt, vědecký novinář, Theodora Scarato, výkonná ředitelka EHT, Kent Chamberlin, Ph.D., bývalý profesor a emeritní profesor v oboru elektrotechnika a počítače. inženýrské oddělení na University of New Hampshire a Joseph Sandri, právník v oblasti telekomunikací.

Město Connecticut odmítá 5G mandáty FCC a může se stát prvním testovacím případem země

Jeden ze zástupců města, Don Mays, varoval, že Verizon a AT&T mohou město žalovat, pokud nebudou pokračovat ve svých plánech 5G. Na setkání 18. října Mays řekla: „Dokud se tato technologie [vyzařující bezdrátové záření] nezmění na trhu, budeme ji v podstatě muset přijmout.“ Citoval rozhodnutí Federální komise pro komunikace (FCC) z roku 2018, které brání státům a obcím bránit nebo oddalovat zavádění technologie 5G.

Mays dodal: „Pokud se města pokusí jít proti pravidlům FCC, dopravci budou města žalovat… A nemyslím si, že tomu chceme toto město podřídit.“

Další zástupce, James Grunberger, nesouhlasil s Maysem. Nevěří, že FCC může jednostranně nařídit 5G ve všech městech po celých Spojených státech, zejména ve městech, která se snaží chránit lidi v komunitě před zdokumentovanými zdravotními riziky. Na schůzce 18. října Grunberger řekl: „Nemyslím si, že bychom od toho měli ustupovat kvůli hrozbě soudního sporu… Pokud v tom musíme být testovacím případem, měli bychom být testovacím případem.“ Na následné schůzce v listopadu Grunberger svůj postoj zdvojnásobil. „Federální vláda nemá směrnice pro dlouhodobou expozici, takže musíme naše město chránit sami a nepodléhat právním hrozbám,“ řekl.

Jiní zástupci uvedli, že chtějí „nějaký typ konkrétního konsensu“, než budou hazardovat se zdravím svých dětí a zdravím svých voličů. Tyto antény jsou naplánovány bez omezení v blízkosti domů a škol. Jakmile budou instalovány, fungovaly by 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce, takže je nanejvýš důležité stanovit humanitární zásady, pokud bude mít dopad na zdraví všech ve městě , zejména těch, kteří žijí pracovat v blízkosti antén 5G.

 

Mezi zdroje patří:

 

ChildrensHealthDefense.org

 

BoardofReps.org [PDF]

 

OnlineLibrary.wiley.com

 

IEEExplore.org

 

Pubmed.gov

 

Pubmed.gov

 

Pubmed.gov

 

YouTube.com

 

ZDROJ:https://www.naturalnews.com/2023-12-01-connecticut-city-rejected-new-5g-installations.html

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Vystavení mikrovlnám, záření mobilních telefonů způsobuje, že se v těle hromadí nebezpečné volné radikály zvané PEROXYNITRITY

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

14.09.2023 // Ethan Huff 

Převzato:https://www.naturalnews.com/

Pokud jste si toho nevšimli, svět se stal radioaktivní noční můrou. Nástup mikrovln, Wi-Fi routerů, bezdrátových mobilních telefonů, chytrých měřičů a všech souvisejících technologií, které s těmito věcmi souvisí – včetně technologie 5G – způsobuje zkázu na lidském zdraví v míře, kterou v historii nikdo neviděl .

 

Každý hlavní operátor mobilních telefonů ve Spojených státech – a mnoho mimo Spojené státy, kromě Ruska a několika dalších míst, kde je 5G zakázáno – nabízí 5G, a brzy to bude 6G, přenosové uzly kdekoli a všude, kde je to možné. studie nulové bezpečnosti ukazují , že chronická expozice 5G je bezpečná. Výsledkem je rozšířená nemoc v různých formách.

 

Typ 5G rozmístěný po celé Americe závisí především na šířce pásma známé jako milimetrová vlna. Jedná se o stejný typ záření, jaký se vyskytuje ve skenerech nahého těla na amerických letištích, a je známo, že způsobuje pocit pálení na kůži – to je důvod, proč se mnoho cestujících v letadle odhlásilo a místo toho zvolilo invazivní pohlazení. Záření milimetrových vln je také spojeno s problémy s očima a srdcem, potlačenou imunitní funkcí, genetickým poškozením a problémy s plodností.

 

Federální komise pro komunikace (FCC) otevřeně přiznává, že o 5G nebyla provedena ani jediná studie, ať už samotnou agenturou, ani žádným z hlavních hráčů v telekomunikačním průmyslu – a žádné studie se neplánují ani do budoucna. To znamená, že Američané jsou den za dnem smažení nevyzkoušeným typem záření, jehož dlouhodobé účinky jsou stále odhalovány.

Lidé jsou vystaveni nejen věžím 5G, které vyzařují milimetrové vlny, ale také ručním zařízením, která s nimi komunikují. To zahrnuje „chytré telefony“, notebooky, tablety a všechny druhy dalších elektronických bezdrátových zařízení vybavené 5G.

 

Podle Dr. Josepha Mercoly trvalé vystavení mikrovlnným frekvencím, jako jsou frekvence vyzařované těmito produkty, spouští mitochondriální dysfunkci, stejně jako produkci peroxydusitanu, škodlivé látky, ke které dochází, když určitý volný radikál zvaný superoxidový anion reaguje s oxidem dusnatým ( NO ) . Konečným výsledkem je potenciální vznik nejrůznějších chronických zdravotních problémů, z nichž v neposlední řadě jsou to srdeční arytmie, úzkost, deprese, autismus, Alzheimerova choroba a neplodnost, abychom jmenovali jen některé.

 

„Peroxydusitan interaguje s lipidy, DNA a proteiny prostřednictvím přímých oxidačních reakcí nebo prostřednictvím nepřímých mechanismů zprostředkovaných radikály,“ vysvětluje studie z roku 2008 publikovaná v recenzovaném časopise Physiological Reviews . „Tyto reakce spouštějí buněčné reakce od jemných modulací buněčné signalizace až po drtivé oxidační poškození, přivádějící buňky k nekróze nebo apoptóze.“

 

Studie dále zjistila, že tvorba peroxydusitanu hraje přímou roli, patogenně řečeno, u závažných zdravotních stavů, jako je mrtvice, infarkt myokardu, chronické srdeční selhání, diabetes, oběhový šok, chronická zánětlivá onemocnění, rakovina a neurodegenerativní poruchy.

 

V petici podané Organizací spojených národů (OSN) více než 230 mezinárodními vědci EMP bylo dále vysvětleno, že chronické vystavení EMP na úrovních, které vlády světa považují za „bezpečné“, souvisí také s řadou dalších zdravotních problémů. .

 

„Důsledky zahrnují zvýšené riziko rakoviny, buněčný stres, zvýšení škodlivých volných radikálů, genetická poškození, strukturální a funkční změny reprodukčního systému, poruchy učení a paměti, neurologické poruchy a negativní dopady na celkovou pohodu u lidí. lidskou rasu, protože přibývá důkazů o škodlivých účincích na život rostlin i zvířat.“

 

(Související: Podívejte se na naši dřívější zprávu, která ukazuje, že 4G a LTE podobně poškozují buňky, tkáně a DNA.)

5G nikdy nemělo být schváleno na prvním místě: Je netestované a nebezpečné

Tyto prosby, aby vládní regulátory něco udělaly, zatím nic nedosáhly. Výzva z roku 2017 k moratoriu na technologii 5G byla ignorována, přestože ji podpořilo více než 180 vědců a lékařů z 35 zemí, kteří tvrdí, že 5G by mělo zůstat zakázáno, „dokud nebudou potenciální rizika pro lidské zdraví a životní prostředí plně prozkoumána nezávislými vědci. průmysl.“

 

„Bylo prokázáno, že RF-EMF je škodlivé pro lidi a životní prostředí,“ dodala tato skupina expertů a dále poznamenala, že „5G podstatně zvýší vystavení radiofrekvenčním elektromagnetickým polím na vrcholu 2G, 3G, 4G, Wi-Fi. atd. pro telekomunikace již zavedené.“

 

Dr. Ronald Powell, PhD, bývalý vědec aplikované fyziky na Harvardské univerzitě , věří, že „neexistuje žádný bezpečný způsob, jak implementovat 5G v našich komunitách… existují jen ‚špatné způsoby‘ a ‚horší způsoby‘,“ říká. .

 

Je úžasné, že z více než 35 000 publikovaných článků o EMP se pouze sedm týká lékařských nebo biologických studií. Podle Dr. Joela M. Moskowitze, PhD, ředitele Centra pro rodinné a komunitní zdraví School of Public Health na UC Berkeley, ani jeden z těchto sedmi nezahrnuje modulaci nebo pulzování signálu, jak se to děje v reálném životě pro přenos 5G .

 

Za posledních 100 let se expozice EMP zvýšila ohromující jeden kvintilionkrát – kvintilion je milion bilionů nebo milion milionů milionů. To je mnohem více záření, než si člověk dokáže vůbec představit nebo vyčíslit, natož vydržet velmi dlouho, než se objeví vážné zdravotní problémy.

 

Několik snadných způsobů, jak minimalizovat své EMF a vystavení 5G, je nepoužívat telefon 5G. Ideální je také zbavit svůj domov co největšího množství „chytrých“ spotřebičů a zařízení, stejně jako vypnout telefon a bezdrátový router na noc, když spíte.

 

Nejnovější zprávy o přetrvávající zdravotní hrozbě expozice 5G lze nalézt na 5Galert.com .

 

Zdroje pro tento článek zahrnují:

ChildrensHealthDefense.org

ncbi.nlm.nih.gov

NaturalNews.com

 

ZDROJ:https://www.naturalnews.com/2023-09-14-microwaves-cell-phone-radiation-free-radicals-peroxynitrites.html

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

5G REMOTE KILL VECTOR: Vědecký článek odhaluje, že signály mobilních telefonů mohou aktivovat uvolňování biologických NÁKLADŮ z oxidu grafenu vstřikovaného do těla

Celý článek si múžete poslechnout v audio verzi zde:

 

Převzato:https://www.naturalnews.com/

14.9.2023   Mike Adams

Vědecký článek publikovaný v MaterialsToday Chemistry odhaluje, že signály mobilních telefonů lze použít k uvolnění biologické nebo chemické zátěže z oxidu grafenu, který je zaveden do lidského těla. Článek, publikovaný v září 2022, má název „Dálkově řízená elektro-responzivní nanoterapie na vyžádání založená na aminem modifikovaném oxidu grafenu pro synergické duální podávání léků“.

 

Abstrakt studie odhaluje, jak může mobilní telefon vysílat signály k aktivaci nízkonapěťového proudu, který interaguje s molekulami oxidu grafenu (GO), což způsobuje efektivní dodávání užitečného zatížení léků:

 

Tato studie si klade za cíl určit nízkonapěťově řízené uvolňování duálních léčiv (aspirin a doxorubicin) z povrchu GO. Zde jsme ukázali, jak ovládat rychlost uvolňování léčiva na dálku pomocí praktického mobilního telefonu, s nulovým pasivním uvolňováním v době nečinnosti.

 

Díky svému extrémně velkému povrchu a složitému složení struktury se oxid grafenu ukazuje jako dokonalá molekula pro dodávání biologických nebo léčivých látek do těla. Ze studie:

 

Tyto výhody dělají z GO extrémně potenciální nanokompozitní materiál jako nosič léčiv v oblasti biomedicíny a biotechnologie, přičemž je kombinován s polymerem nebo anorganickou matricí.

 

 

Důležité je, že přítomnost specifické frekvence nízkonapěťového proudu je vše, co je nezbytné k tomu, aby oxid grafenu uvolnil své užitečné zatížení.

 

Signály věže 5G buněk vytvářejí mikroproudy uvnitř těla

Již víme, že signály 5G mohou generovat elektrické proudy uvnitř lidského těla, a to i na značnou vzdálenost. Důležitý článek , jehož autorem je Dr. Joseph Mercola a publikovaný v Childrens Health Defense, odhaluje, že radiace 5G buněčného signálu má za následek měřitelné biologické a chemické změny uvnitř lidského těla. Z jeho článku:

 

  • 5G spoléhá především na šířku pásma milimetrové vlny, o které je známo, že způsobuje bolestivý pocit pálení. Je také spojován s problémy s očima a srdcem, potlačenou imunitní funkcí, genetickým poškozením a problémy s plodností.

 

  • Federální komise pro komunikace (FCC) připouští, že agentury nebo telekomunikační průmysl neprovedly ani nefinancovaly žádné studie bezpečnosti 5G a že žádné nejsou plánovány.

 

  • FCC byl zajat telekomunikačním průmyslem, který zase zdokonalil dezinformační strategie používané tabákovým průmyslem před ním.

 

  • Trvalé vystavení mikrovlnným frekvencím, jako jsou ty z mobilních telefonů, může způsobit mitochondriální dysfunkci a poškození jaderné DNA volnými radikály produkovanými z peroxynitritu.

 

  • Nadměrné vystavování se mobilním telefonům a sítím Wi-Fi je spojováno s chronickými nemocemi, jako jsou srdeční arytmie, úzkost, deprese, autismus, Alzheimerova choroba a neplodnost.

 

Web Cellular Phone Task Force uvádí četná varování od vlád a agentur z celého světa, které vyhlásily poplach ohledně záření mobilních telefonů a jeho škodlivých účinků na lidskou biologii.

 

Radiofrekvenční mikrovlnné záření způsobuje změny napětí uvnitř buněk těla a mění vápníkové kanály

Kromě toho přesvědčivý výzkum vedený Martinem Pallem, Ph.D., emeritním profesorem biochemie a základních lékařských věd na Washingtonské státní univerzitě, odhaluje, že mikrovlnné záření z mobilních zařízení a bezdrátových směrovačů způsobuje změny napětí uvnitř tělesných buněk a aktivuje tzv. Voltage-Gated Calcium Channels“ (VGCC), které se nacházejí ve vnější membráně vašich buněk. Je to tato membrána, která určuje, co prochází do buňky a z buňky.

 

Viz úplnou studii Martina Palla, PhD., nazvanou: Elektromagnetická pole působí prostřednictvím aktivace napěťově řízených vápníkových kanálů a vyvolávají příznivé nebo nepříznivé účinky . Tato studie vysvětluje:

 

Dvacet tři studií ukázalo, že napěťově řízené vápníkové kanály (VGCC) produkují tyto a další EMF efekty… Navíc napěťově řízené vlastnosti těchto kanálů mohou poskytovat biofyzikálně věrohodné mechanismy pro biologické účinky EMP.

 

Z výše uvedeného článku Dr. Mercoly: (zvýraznění přidáno)

 

Podle Pallova výzkumu radiofrekvenční mikrovlnné záření, jako je to z vašeho mobilního telefonu a bezdrátového routeru, aktivuje napěťově řízené vápníkové kanály (VGCC) umístěné ve vnější membráně vašich buněk.

 

Podle Palla jsou VGCC 7,2 milionkrát citlivější na mikrovlnné záření než nabité částice uvnitř i vně našich buněk, což znamená, že bezpečnostní standardy pro tuto expozici jsou 7,2 milionu mimo.

 

Nízkofrekvenční mikrovlnné záření otevírá vaše VGCC , čímž umožňuje abnormální příliv vápenatých iontů do buňky, což následně aktivuje oxid dusnatý a superoxid, které reagují téměř okamžitě za vzniku peroxydusitanu, který pak způsobí volné radikály uhličitanů, které jsou jedny z nejškodlivějších. reaktivní druhy dusíku známé a považované za hlavní příčinu mnoha dnešních chronických onemocnění.

 

To znamená, že záření mobilních telefonů (a záření 5G mobilní věže) skutečně vyvolává změny napětí v lidském těle a že tyto změny napětí mají velmi reálné biochemické účinky, z nichž některé mohou být nebezpečné pro lidské zdraví (např. molekul peroxydusitanu).

 

Boje s těmito silnými volnými radikály lze částečně dosáhnout nutričními přístupy, jako je použití enzymu superoxiddismutázy (SOD), který je základní živinou v prášcích 5G Defense v obchodě Health Ranger Store . Je pozoruhodné, že SOD (který se obvykle získává z melounového ovoce) neblokuje samotné záření buněčné věže, ale pomáhá tělu reagovat na buněčné stresy, jako je tvorba molekul peroxydusitanu.

 

V souvisejících zprávách , které zveřejnila agentura Reuters , francouzské regulační orgány vydaly varování společnosti Apple, aby přestala prodávat telefony iPhone 12 kvůli přítomnosti nadměrné radiace produkované zařízeními. Smartphone společnosti Apple překračuje povolený zákonný limit radiace. Tento telefon se prodává od roku 2020.

 

Signály 5G mohou být použity k tomu, aby oxid grafenu uvolnil užitečné zatížení uvnitř lidského těla

Spojením všech těchto bodů lze signály 5G použít ke generování nízkého napětí uvnitř lidského těla, což způsobí, že molekuly oxidu grafenu uvolní předem stanovené užitečné zatížení uvnitř těla. Prostřednictvím výše uvedeného publikovaného článku:

 

Při aplikaci vnějších podnětů je mnoho materiálů schopno uvolňovat léky. Většina z nich však kromě elektrické stimulace potřebuje sofistikované nástroje. Elektrostimulované podávání léků přitáhlo pozornost díky nízkým nákladům, bezbolestnosti a přenositelnosti ovládacího zařízení, díky čemuž je zvládnutelné pro přizpůsobené aplikace. V této studii jsme použili nevládní organizace jako elektrocitlivý materiál k podávání léků kontrolovatelným způsobem.

 

„Je to poprvé, co jsme použili ASP a DOX jako modelový lék, který lze dodávat současně externím napětím,“ uvádí se v dokumentu. Závěr příspěvku dodává: (zvýraznění přidáno)

 

Na závěr jsme zde ukázali, že nevládní organizace mohou být použity jako duální lékový prostředek a uvolňování léků může být řízeno vnějším napětím . Abychom využili synergického efektu ASP a DOX, upravili jsme nevládní organizaci a připojili k ní dva léky. Naše dálkově ovládané zařízení vyrobené v laboratoři účinně uvolnilo protirakovinný lék. Uvolňovací proces lze snadno zapnout a vypnout pomocí mobilního telefonu změnou předpětí.

 

 

Oxid grafenu může nést biologické nebo chemické zbraně jako náklad

Ve vědecké práci citované výše byl nákladem aspirin a běžný lék na rakovinu. Avšak užitečné zatížení může být téměř cokoli dostatečně malé velikosti, včetně hydrofilních i hydrofobních molekul. Ze studie: „Také jsme ukázali, jak mohou být hydrofilní (ASP) a hydrofobní léky (DOX) dodávány pomocí jediné aplikační platformy.“

 

To znamená, že silné chemické zbraně – teoreticky včetně nervových látek, které jsou smrtelné při nanogramech expozice – by mohly být nabity do molekul oxidu grafenu, které jsou tajně dodávány do těla prostřednictvím agresivně propagovaných lékařských zásahů, jako jsou falešné vakcíny nebo výtěry covid. Teoreticky by takové zbraně mohly být k populaci dodávány také prostřednictvím potravních vektorů. Jakmile se dostane do těla, malé množství úniku užitečného zatížení může způsobit určitou úroveň poškození nervů mezi naočkovanými oběťmi, ale skutečné dodání užitečného zatížení nenastane, dokud nebude mezi naočkovanou populací vysílán správný signál 5G pomocí „frekvence uvolňování“, která generuje požadované napětí k uvolnění užitečného zatížení.

 

Jinými slovy, signál vysílání 5G na vhodné frekvenci by mohl okamžitě způsobit, že molekuly oxidu grafenu uvolní užitečné zatížení do těl těch, kteří byli dříve naočkováni těmito užitečnými zatíženími. To by se dělo současně, napříč celou populací, která je v dosahu vysílacích frekvencí, které generují potřebné napětí v těle.

 

Pokud by nákladem byla nervová jedovatá látka, skutečným efektem by byl náhlý úbytek velké části populace ve městech, kde je 5G vysílání dokáže nasytit. Pokud by užitečné zatížení byly nanočástice podobné virům, doručení užitečného zatížení by mohlo způsobit, že by se velká část populace náhle zdála „nakažená“ pandemickým virem, který se šíří nepředstavitelnou rychlostí.

 

Jinými slovy, tato technologie by mohla být použita jako „zabíjet přepínač“ k ukončení jakékoli části populace, která byla dříve naočkována GO nesoucí užitečné zatížení.

 

„Černý inkoust“ vytištěný na farmaceutických kapslích, které se ukázaly jako magnetické a mohou obsahovat oxid grafenu

Při psaní tohoto článku jsem si uvědomil několik dalších informací. Černý inkoust natištěný na straně farmaceutických kapslí se ve skutečnosti skládá z tajemných černých skvrn, které jsou magnetické . Kontakt mi poslal video, znázorněné na následujícím snímku obrazovky, ukazující farmaceutické kapsle namočené ve vodě po dobu několika hodin, po kterých se černý „inkoust“ z kapslí změnil na černé skvrny, které vykazovaly překvapivé magnetické vlastnosti. Na této statické fotografii můžete vidět, jak se černé znaky shromažďují na společném magnetu přidržovaném ke sklu:

 

 

Jak odhaluje tento článek na LiveScience.com , ohromující nový výzkum zjistil, že grafen lze zmagnetizovat sestavením vrstev ve specifické rotační orientaci . To vede ke vzniku magnetismu, i když základní atomové prvky nejsou nic jiného než uhlík. Z článku:

 

Magnetické pole nevzniká obvyklým spinem elektronů v jednotlivých vrstvách grafenu, ale místo toho vzniká společným vířením elektronů ve všech třech vrstvách naskládané struktury grafenu, uvedli vědci 12. října v časopise Nature. Fyzika.

 

Používá se grafen v „inkoustu“, který je vytištěn na straně léků na předpis? Nevíme to jistě, ale skutečnost, že tento inkoust je jasně magnetický, je alarmující.

 

Oxid grafenu může také přenášet gigahertzové signály do blízkých přijímačů

Navíc při určitých exotických aplikacích materiálů s obsahem grafického oxidu (GO) by ti, jejichž těla jsou aktivována vysíláním z věže mobilní sítě, mohli sami fungovat jako elektromagnetické „opakovače“ díky schopnosti GO fungovat jako vysílače .

 

Tato schopnost je dobře zdokumentována ve studii s názvem „Radio-frekvenční charakteristiky oxidu grafenu“, publikované v Applied Physics Letters v roce 2010. ( https://doi.org/10.1063/1.3506468 ) Tato studie vysvětluje: (zvýraznění přidáno)

 

Potvrzujeme oxid grafenu, dvourozměrná uhlíková struktura na úrovni nanoměřítek může být silným kandidátem na vysoce účinný propojovací kabel

v radiofrekvenčním rozsahu. V tomto článku zkoumáme vysokofrekvenční charakteristiky oxidu grafenu v rozsahu 0,5–40 GHz. Vlastnosti vysokofrekvenčního přenosu byly extrahovány jako S-parametry k určení vnitřního střídavého přenosu grafenových listů, jako je závislost změny impedance na frekvenci. Impedance a odpor grafenových listů se drasticky snižuje s rostoucí frekvencí. Tento výsledek potvrzuje, že oxid grafenu má vysoký potenciál pro přenos signálů v rozsahu gigahertzů .

 

Jinými slovy, materiály z oxidu grafenu mohou jak nést užitečné zatížení, které je dodáváno prostřednictvím dálkové signalizace mobilního telefonu, tak přenášet signály do dalších blízkých přijímačů.

 

Teoreticky by to mohlo být použito ke spuštění „řetězové reakce“ signálů z věže mobilní sítě 5G, které by byly znovu vysílány z jedné osoby na druhou. Teoreticky by to mohlo rozšířit signál „kill switch“ vysílaný daleko za počáteční rozsah samotných 5G mobilních věží.

 

 

Ze závěru zveřejněného článku:

 

…[Očekáváme, že GO by mohl být použit pro přenosová vedení v elektronice příštího stupně a mohl by být velmi silným kandidátem pro nanokarbonovou elektroniku.

Závěry

  1. Oxid grafenu může nést chemické nebo biologické užitečné zatížení.

 

  1. Oxid grafenu nesoucí užitečné zatížení může být zaveden do těla prostřednictvím vakcín nebo výtěrů.

 

  1. Uvolnění těchto užitečných zátěží může být řízeno externími signály z věže buněk, které způsobují specifické změny napětí v lidských buňkách.

 

  1. Je již známo, že k některým změnám napětí dochází při vystavení radiaci věže buněk, zejména u 5G.

 

  1. Užitné zátěže oxidu grafenu mohou zahrnovat užitečné zátěže „zabít spínače“, jako jsou nervově paralytické nebo infekční látky.

 

  1. Věžový systém 5G tedy může fungovat jako infrastruktura pro uvolnění užitečného nákladu chemických zbraní k dosažení „hromadného zabíjení“ populací, které byly dříve naočkovány GO přenášejícími užitečné zatížení.

 

  1. Covid vakcíny – o kterých je nyní všeobecně známo, že neměly nic společného se zastavením jakékoli pandemie (protože i Bílý dům a CDC přiznávají, že nezastaví přenos ani infekce) – mohly být teoreticky použity k naočkování lidí oxidem grafenu. užitečné zatížení, které ještě nebylo aktivováno.

 

Je tedy pravděpodobné – ale neprokázané – že vakcíny + 5G buněčné věže by mohly být využity jako depopulační zbraňový systém k dosažení téměř současného masového vyhlazení velkého procenta lidské populace, jednoduše aktivací uvolnění užitečného zatížení GO pomocí konkrétní vysílací energetická náročnost a frekvence.

 

Vzhledem k tomu, že západní vlády světa se právě teď zjevně pokoušejí vyhladit své vlastní obyvatelstvo, měl by se tento závěr týkat všech, kteří chtějí přežít agendu globální depopulace .

 

Zdroje citované v tomto článku zahrnují:

 

https://childrenshealthdefense.org/defender/5g-emf-radiofrequency-radiation-health-risks-exposure-humans-cola/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468519422002166

https://www.reuters.com/technology/french-watchdog-halts-iphone-12-sales-over-too-high-radiation-minister-2023-09-12/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23802593/

http://cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/

https://pubs.aip.org/aip/apl/article-abstract/97/19/193103/324025/Radio-frequency-characteristics-of-graphene-oxide?redirectedFrom=fulltext

 

Mike Adams (také znám jako „ Health Ranger “) je zakládajícím redaktorem NaturalNews.com, nejprodávanějším autorem (č. 1 nejprodávanější vědeckou knihou na Amazon.com s názvem „ Food Forensics “), ekologickým vědcem, držitelem patentu na Vynález eliminující radioaktivní izotopy cesia, držitel několika cen za vynikající žurnalistiku, vydavatel vědeckých zpráv a vlivný komentátor na témata od vědy a medicíny po kulturu a politiku.

Mike Adams také slouží jako vědecký ředitel laboratoře mezinárodně akreditované (ISO 17025) analytické laboratoře známé jako CWC Labs . Tam mu byl udělen Certifikát výjimečnosti za dosažení extrémně vysoké přesnosti analýzy toxických prvků v neznámých vzorcích vody pomocí ICP-MS instrumentace.

Ve svém laboratorním výzkumu Adams učinil řadu průlomových objevů v oblasti bezpečnosti potravin, jako je odhalení kontaminace rýžových proteinových produktů dovážených z Asie toxickými těžkými kovy, jako je olovo, kadmium a wolfram . Adams byl prvním výzkumníkem potravinářské vědy, který zdokumentoval vysoké hladiny wolframu v superpotravinách . Objevil také více než 11 ppm olova v dováženém prášku z mangostanu a vedl celoprůmyslovou dobrovolnou dohodu o omezení těžkých kovů v rýžových proteinových produktech.

Adams také pomohl bránit práva domácích zahradníků a chránit práva rodičů na lékařskou svobodu . Je všeobecně známo, že Adams měl pozoruhodný globální dopad na problémy, jako jsou GMO, vakcíny, nutriční terapie, lidské vědomí.

ZDROJ:https://www.naturalnews.com/2023-09-14-remote-kill-science-paper-reveals-cell-phone-signals-release-biological-payloads-graphene-oxide.html

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

250 výzkumníků ze 40 zemí požaduje zastavení šíření 5G technologie

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

Převzato od:

https://necenzurovanapravda.cz/

8.9.2023 

Již nějakou dobu se vedou debaty o tom, zda je technologie 5G bezpečná nebo ne. Nezávislé studie již potvrdily, že skutečně mají jisté zdravotní důsledky – a to zejména v případě, kdy žijete či pracujete v blízkosti vysílačů.

A dokonce i v Bruselu měli zřejmě jisté obavy, jinak by si v tomto směru nedali vypracovat zprávu, která nebyla pro 5G zrovna lichotivá. Víceméně potvrdila, že blízkost vysílačů může poškodit zdraví.

Na druhou stranu jsou zde také opačné informace, které tvrdí, že 5G nijak neškodí, nicméně o jejich autorech se říká, že již nejsou tak úplně nezávislí – tedy mohlo by jít o podobné případy jakými jsou „vědci,“ kteří pomáhají udržovat lživý covidový či klimatický narativ.

Ať je to jak chce, vědecká obec se rozhodně proti 5G ozývá. V tomto směru již před časem dokonce vznikla petice.

petici od více než 230 výzkumníků z více než 40 zemí (z ČR tam není žádný vědec, ze Slovenska hned několik) se požaduje, aby bylo rozšíření technologie 5G zastaveno, protože neexistují žádné studie o lidském dopadu, které by zajistily, že technologie nebude mít negativní dopad na zdraví lidí a zvířat.

Ačkoli můžete snížit expozici záření vypnutím technologie 5G v mobilním telefonu, největší záření je generováno z takzvaných základnových stanic 5G, často instalovaných na střechách v hustě obydlených oblastech, kterým je důležité se vyhnout, pokud chcete snížit zranitelnost svou i ostatních.

A jak můžete vypnout 5G ve svém mobilním telefonu? Ve většině by to mělo být možné.

Ať už je to pro životnost baterie, pro využití dat nebo možná hlavně pro zdraví, je snadné vypnout 5G v zařízeních Android i iPhone.

Existuje řada důvodů, proč zakázat 5G v telefonu. Například:

Výdrž baterie

5G může spotřebovávat více energie než 4G / LTE, zejména pokud zařízení neustále přepíná mezi sítěmi 5G a 4G kvůli nekonzistentnímu pokrytí. Vypnutí 5G může za určitých okolností pomoci prodloužit životnost baterie.

Omezené pokrytí 5G

Zejména mimo městské oblasti může 4G poskytnout mnohem stabilnější a spolehlivější připojení.

Zdraví 

Zavedení 5G je politicky nabitý projekt, kde mnoho občanů zpochybňuje, zda je technologie skutečně objektivně hodnocena z hlediska účinků na zdraví a dopadu na životní prostředí obecně.

 

A jak tedy 5G vypnout?

Na některých nových zařízeních není možné zakázat 5G, ale na drtivé většině moderních smartphonů to lze provést snadno.

Proces se může mírně lišit v závislosti na zařízení a operačním systému, který používáte, ale níže je přibližný průvodce, jak obvykle vypadá  nastavení:

Telefony se systémem Android:

 • Otevřete „Nastavení“.
 • Přejděte dolů a klepněte na něco ekvivalentního výrazům „Síť a internet“ nebo „Připojení“.
 • Klepněte na „Mobilní sítě“ nebo „Mobilní data“.
 • Klepněte na „Pokročilé“ (pokud existuje taková možnost) nebo přeskočte a přejděte k dalšímu kroku.
 • Klepněte na „Režim sítě“, „Typ sítě“ nebo podobně v závislosti na zařízení.
 • Vyberte možnost, která nezahrnuje 5G, například „LTE/3G/2G (automatické připojení)“ nebo „4G/3G/2G (automatické připojení)“.

iOS (telefony iPhone):

 • Otevřete „Nastavení“.
 • Klepněte na „Mobilní“ nebo „Mobilní data“.
 • Klepněte na „Hlas a data“.
 • Vyberte „LTE“ nebo „4G“.

Tolik návod, který by měl u většiny (ale údajně ne u všech) mobilních telefonů fungovat. Pokud se zdržujete ve venkovských oblastech, tak vlastně ani nemá podobné nastavení význam, protože jste většinou automaticky na 4G.

Význam to má zřejmě jedině pokud žijete v oblasti s funkční 5G nebo často přejíždíte mezi oblastmi s 4G a 5G…

 

ZDROJ:https://necenzurovanapravda.cz/2023/02/dve-pripadove-zpravy-ukazuji-jak-po-vystaveni-5g-mohou-zcela-zdravi-lide-onemocnet/

ZDROJ:http://www.5gappeal.eu/

ZDROJ:https://nyadagbladet.se/it-overvakning/sa-stanger-du-av-5g-i-din-mobil/

 

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com
bioobvody

Technologie „neuromodulace“ založená na grafenu je SKUTEČNÁ: Tisková zpráva společnosti INBRAIN Neuroelectronics popisuje bioobvody ovládající mozek pomocí grafenu napájeného umělou inteligencí

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

19.7.2021

S neustále rostoucím počtem lidí, kteří si konečně uvědomují, že oxid grafenu je opravdu identifikován ve vakcínách proti covidu, nám dnes společnost s názvem INBRAIN Neuroelectronics skutečně dokazuje, že technologie „neuromodulace“ na bázi grafenu využívající neuroelektroniku poháněnou umělou inteligencí je velmi reálná.

Tisková zpráva z 30. března 2021 zveřejněná na webu BusinessWire.com odhaluje následující příběh:

INBRAIN Neuroelectronics si zajišťuje financování ve výši 17 milionů dolarů v sérii A na první rozhraní grafen-mozek poháněné umělou inteligencí

Financování umožňuje společnosti provádět první studie na lidech pro její vlajkový produkt, méně invazivní neuromodulační zařízení pro léčbu neurologických stavů pomocí umělé inteligence a grafenových elektrod.

Aby bylo jasno, my zde v žádném případě netvrdíme, že se INBRAIN podílí na technologiích ve vakcínách proti covidu. Oni sami uvádějí, že jejich technologie se pouze používá „k léčbě epilepsie a Parkinsonovy choroby“. Smyslem dnešní analýzy výzkumů INBRAIN je odhalit, že takové „bioobvody“ na bázi grafenu ovládající mozek jsou ve skutečnosti dnes velmi reálnou technologií.

Takzvaní „ověřovatelé faktů“ – což ovšem nejsou nic jiného než propagátoři „oficiální“ dezinformační propagandy – dnes zcela běžně tvrdí, že grafen se ve vakcínách rozhodně nenachází a že grafenové bioobvody jsou jen pouhou konspirační teorií. Ovšem právě společnost INBRAIN Neuroelectronics ukazuje, že všichni tito takzvaní ověřovatelé faktů jen sprostě lžou.

Ve skutečnosti, jak říká INBRAIN ve své vlastní tiskové zprávě, „jejich cílem je zavést bezpečnost grafenu jako nového standardu péče o neurotechnologická zařízení.“

Popisují také grafenové bioobvody jako jakýsi druh platformy, kterou lze upgradovat:

Méně invazivní a inteligentnější neuroelektronické technologie, jako je ta naše, by mohly poskytnout bezpečnější terapie, které jsou upgradovatelné a adaptivní v reálném čase…

Pokud to zní povědomě, je to pravděpodobně proto, že Moderna, tvůrce mRNA covid vakcíny, popsala svou technologii jako „operační systém“, který lze také kdykoli aktualizovat a přeprogramovat.

Na webových stránkách společnosti INBRAIN Neuroelectronics se společnost popisuje takto:

Jsme vědci, lékaři, technici a milovníci lidstva s posláním budovat neuroelektronická rozhraní k léčbě mozkových poruch. Používáme GRAPHENE, nejtenčí materiál, který člověk zná, k vytvoření nové generace nervových rozhraní pro obnovu mozku, která pomáhá pacientům na celém světě.

To také uklidňuje profesora A. Fasana, když říká: „Grafen je další velká věc v bioinženýrských materiálech, které jsou pilíři nové generace elektroterapií ve stále rostoucí oblasti neuromodulace.“

Společnost vyzdvihuje svou technologii jako schopnost „číst“ mozek člověka, detekovat specifické neurologické vzorce a poté ovládat neurologii dané osoby, aby se změnila jejich mozková funkce. Jejich vlastními slovy:

Naše rozhraní grafen-mozek mají schopnost číst v dosud nevídaném rozlišení, stejně jako detekovat biomarkery specifické pro terapii a spouštět vysoce fokální adaptivní neuromodulaci pro zvýšení výsledků v personalizovaných neurologických terapiích.

Grafen je dále popsán jako „Nejtenčí známý materiál, který se dokonale přizpůsobí stimulaci cílené anatomii mozku.“

Každý, kdo říká, že grafen se nepoužívá k ovládání lidské neurologie, je buď naprosto neznalý stavu moderní neurovědy, nebo vám záměrně lže.

Abychom to ještě jednou objasnili, neuvádíme, že společnost INBRAIN Neuroelectronics je zapojena do jakékoli hanebné agendy, ani že je zapojena do vakcín proti covidu. Jako u každé technologie mohou být bioobvody na bázi grafenu použity jak pro dobro, tak pro zlo, v závislosti na etice a motivaci těch, kteří technologii ovládají . Nepochybně existují velmi pozitivní aplikace pro tuto technologii, ale stejně jako u většiny technologií, které byly kdysi propagovány jako posilující lidstvo – televize, vakcíny, internet, jaderná energie, robotika atd. – všechny skončí v rukou šílenců, genocidů. globalisté, kteří je používají jako zbraně proti lidskosti.

Jinými slovy, neexistuje žádná technologie, kterou by šílenci nevyužili k zotročení lidstva a zvýšení své vlastní moci a kontroly. Grafenové bioobvody poskytují šílencům chtivým energie přímý přístup do vašeho mozku a podle mnoha analytiků (viz níže) poskytují vakcíny záminku k injekčnímu podávání látek na bázi grafenu lidským obětem, které se samy sestavují do bioobvodů v lidském mozku.

NÁROK: Vakcíny Covid obsahují vysoké hladiny oxidu grafenu, který se sám sestavuje do bioobvodů získáváním prvků (jako je železo) z lidské krve

Jak uvádí Orwell.city , skupina s názvem La Quinta Columna analyzovala vakcíny proti covidu a zjistila, že 98 % až 99 % netekuté hmoty ve vakcíně se zdá být oxid grafenu. Ricardo Delgado, mluvící za La Quinta Columna, říká:

Fenomén, který byl dlouho popírán, ale dnes již byl prokázán. Po světě chodí miliony videí lidí. Videa o tomto fenoménu, říkejme mu „pseudomagnetismu získaného po očkování“, ale lze jej získat i jinými způsoby. Jakmile jsme provedli základní epidemiologickou studii, začali jsme se zajímat o to, jaké materiály nebo nanomateriály mohou způsobit magnetismus v těle. A nejen magnetismus, ale ten by mohl fungovat jako energetické kondenzátory, protože jsem také naměřil v multimetru důležitý náboj…

Jedná se o jev elektromagnetické indukce v kovu, který přilne v blízkosti oblasti očkování. Navíc jsme zjistili, že magnetismus se poté pohybuje směrem k hlavě. A to je velmi důležité. Jistě za účelem, který mohou hledat. Navíc se pomocí multimetru měří potenciální rozdíl: člověk se stává supravodičem. To znamená, že vysílá a přijímá signály. A když jsme našli materiály, které mohou způsobit tento typ změn v těle, začali jsme mluvit o grafenu. Měli jsme podezření, že to byl oxid grafenu, protože měl všechny vlastnosti, které magnetizovaní lidé projevovali po očkování.

Grafen je toxický, je to chemikálie, toxické chemické činidlo. Vnesený do organismu ve velkém množství způsobuje tromby. Způsobuje krevní sraženiny. Máme pro to všechny vědecké články. Způsobuje postzánětlivý syndrom, způsobuje alteraci imunitního systému. A když je porušena redoxní rovnováha v tom smyslu, že tělu vlastní zásoba glutathionu je méně než zavedená toxická látka, jako je oxid grafenu, generuje to kolaps imunitního systému a bouři cytokinů. Tedy něco velmi podobného té módní nemoci, že?

Delgado dále uvádí:

A vzhledem k tomu, že všichni lidé, kteří jsou naočkováni vakcínou Pfizer, což byla ta, kterou jsme poslali na analýzu, stejně jako vakcíny Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Janssen, Sinovac a všechny typy vakcín získávají magnetické vlastnosti, máme podezření s mnoha indikacemi že všechny obsahují více či méně dávek grafenu, oxidu grafenu.

…víme, že právě N-acetylcystein nebo samotný glutathion degraduje oxid grafenu. Proto si myslíme, že jsme se pravděpodobně trefili přímo na původce či etiologického původce onemocnění.

V dnešním podcastu Situation Update pokrývám další podrobnosti o této exotické nanotechnologii, včetně „samo-sestavujících“ nanostruktur grafenových bioobvodů a o tom, jak mohou vytvářet anténu pro příjem příkazů nebo instrukcí z vnějších elektromagnetických polí.

Pokud se toto děje, znamená to, že globální vlády by mohly být schopny kontrolovat očkované masy vysíláním signálů z 5G mobilních věží. Ačkoli to zní jako naprosté sci-fi, tak tato technologie již byla prokázána v experimentech na myších, zahrnujících jak SPIONy (superparamagnetické nanočástice oxidu železitého) pro cílené podávání léků do tkání, tak i „magneto“ proteiny, které dosahují neuromodulace (kontroly mozku).

V uvedeném podcastu také pojednávám o podzemních tunelech Elona Muska a podzemních městech/základnách a také o tom, proč si myslím, že globalisté vědí o události na úrovni vyhynutí, která ohrožuje samotné přežití lidské civilizace. Kompletní podrobnosti zde:

ZDROJ: NanotechnologyNews https://www.nanotechnology.news/2021-07-19-graphene-based-neuromodulation-technology-is-real-inbrain-neuroelectronics.html

AUTOR:  Mike Adams

další články na toto téma: OrwellCity https://www.orwell.city/2021/07/graphene-and-frequencies.html

Dočetli jste jeden z našich článků?
Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolný příspěvek, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování ! Volného blogu a také investicí do jeho budoucnosti.
Více o financování zdola se dozvíte http://ZDE: https://volnyblog.news/podporit-provoz-volny-blog-cz/

Mezinárodní výzva k zastavení zavádění 5G

Mezinárodní výzva k zastavení zavádění 5G

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Albert Einstein proslavil výrok, že „Bůh nehraje v kostky“. Přesto prostřednictvím vysílání na Zemi a z vesmíru 5G světové vlády bezohledně hrají v kostky s budoucností života na Zemi.

Ještě předtím, než bylo navrženo 5G, desítky petic a výzev mezinárodních vědců, včetně Freiburger Appeal podepsané více než 3 000 lékaři, vyzývaly k zastavení rozšiřování bezdrátové technologie a moratoriu na nové základnové stanice.

V roce 2015 215 vědců ze 41 zemí oznámilo svůj poplach Organizaci spojených národů („OSN“) a Světové zdravotnické organizaci („WHO“). Uvedli, že „četné nedávné vědecké publikace ukázaly, že EMP [elektromagnetická pole] ovlivňuje živé organismy na úrovních, které jsou hluboko pod většinou mezinárodních a národních směrnic.

Nyní 302 891 signatářů z 216 zemí a území podepsalo mezinárodní výzvu k zastavení 5G na Zemi i ve vesmíru:

My, níže podepsaní vědci, lékaři, ekologické organizace a občané… naléhavě vyzýváme k zastavení zavádění bezdrátové sítě 5G (páté generace), včetně 5G z vesmírných satelitů…Rozmístění 5G představuje experiment na lidstvu a životním prostředí, který je je podle mezinárodního práva definován jako trestný čin.

MEZINÁRODNÍ ODVOLÁNÍ Zastavte 5G na Zemi a ve vesmíru

Výzva, která byla zahájena v roce 2018 , vyzývá OSN, WHO, Evropskou unii, Radu Evropy a vlády všech národů:

 • Přijmout okamžitá opatření k zastavení rozmístění 5G na Zemi a ve vesmíru.
 • Řídit se Úmluvou OSN o právech dítěte a rezolucí Rady Evropy 1815 informováním občanů, včetně učitelů a lékařů, o zdravotních rizicích (pro dospělé a děti) vyplývajících z radiofrekvenčního („RF“) záření.
 • Upřednostňovat a zavádět drátové telekomunikace namísto bezdrátových.
 • Zakázat bezdrátovému/telekomunikačnímu průmyslu prostřednictvím svých lobbistických organizací přesvědčovat úředníky, aby učinili rozhodnutí povolující další rozšíření RF záření.
 • Okamžitě jmenovat – bez vlivu průmyslu – mezinárodní skupiny nezávislých, skutečně nestranných EMF a zdravotnických vědců bez střetu zájmů, za účelem stanovení nových mezinárodních bezpečnostních norem pro RF záření.
 • Okamžitě jmenovat – bez vlivu průmyslu – mezinárodní skupiny vědců s odbornými znalostmi v oblasti elektromagnetických polí („EMF“), zdraví, biologie a fyziky atmosféry, za účelem vytvoření komplexního regulačního rámce, který zajistí bezpečné využívání vesmíru pro lidi a životní prostředí.

Shrnutí odvolání

Telekomunikační společnosti po celém světě jsou s podporou vlád připraveny zavést bezdrátovou síť páté generace (5G). Prakticky vše, co vlastníme a kupujeme, od ledniček a praček po krabice od mléka, kartáče na vlasy a dětské pleny, bude obsahovat antény a mikročipy a bude bezdrátově připojeno k internetu.

Kromě milionů nových základnových stanic 5G na Zemi a 20 000 nových satelitů ve vesmíru bude podle odhadů 200 miliard vysílacích objektů do roku 2020 součástí internetu věcí („IoT“) a jeden bilion objektů za několik let nazpět.

Co není široce uznáváno, je to, že to povede také k bezprecedentní změně životního prostředí v celosvětovém měřítku. 5G povede k masivnímu nárůstu nevyhnutelného, ​​nedobrovolného vystavení bezdrátovému záření. Navzdory širokému popírání jsou důkazy, že radiofrekvenční (RF) záření škodí životu, již ohromující. Hrozí, že tyto plány 5G vyvolají vážné, nevratné účinky na lidi a trvalé poškození všech ekosystémů Země.

Nashromážděné klinické důkazy o nemocných a zraněných lidech, experimentální důkazy o poškození DNA, buněk a orgánových systémů u celé řady rostlin a zvířat a epidemiologické důkazy, že hlavní civilizační choroby – rakovina, srdeční choroby a cukrovka – jsou z velké části způsobené elektromagnetickým znečištěním, tvoří literární základnu více než 10 000 recenzovaných studií. Musí být přijata okamžitá opatření na ochranu lidstva a životního prostředí.

Pozemní 5G

K přenosu enormního množství dat potřebných pro IoT bude technologie 5G při plném nasazení využívat milimetrové vlny, které se špatně přenášejí pevným materiálem. To bude vyžadovat, aby každý dopravce instaloval základnové stanice každých 100 metrů v každé městské oblasti na světě.

Každá základnová stanice 5G bude obsahovat stovky nebo tisíce antén zaměřujících několik laserových paprsků současně na všechny mobilní telefony a uživatelská zařízení v její servisní oblasti. Pravidla Federální komunikační komise USA („FCC“) povolují, aby efektivní vyzařovaný výkon paprsků 5G základnové stanice byl desítky až stokrát silnější než úrovně povolené pro současné základnové stanice.

Vesmírné 5G

Nejméně pět společností navrhuje poskytovat 5G z vesmíru z kombinovaných 20 000 satelitů na nízké a střední oběžné dráze Země, které pokrývají Zemi výkonnými, soustředěnými a řiditelnými paprsky.

Přestože energie dopadající na zem ze satelitů bude menší než z pozemních antén, bude ozařovat oblasti Země, které jiné vysílače nedosáhnou. Satelity budou umístěny v zemské magnetosféře, která má významný vliv na elektrické vlastnosti atmosféry. Změna elektromagnetického prostředí Země může být pro život ještě větší hrozbou než záření z pozemních antén.

Země, ionosféra a spodní atmosféra tvoří globální elektrický obvod, ve kterém žijeme. Je dobře známo, že biologické rytmy – lidí, ptáků, křečků a pavouků – jsou řízeny přirozeným elektromagnetickým prostředím Země a že blaho všech organismů závisí na stabilitě tohoto prostředí, včetně elektrických vlastností atmosféry. .

Tyto prvky našeho elektromagnetického prostředí již byly pozměněny zářením z elektrického vedení. Ale umístění desítek tisíc satelitů přímo v ionosféře i magnetosféře, které vysílají modulované signály o milionech wattů a milionech frekvencí, pravděpodobně změní naše elektromagnetické prostředí nad rámec naší schopnosti se přizpůsobit.

Škodlivé účinky radiofrekvenčního záření

RF záření má okamžité i dlouhodobé účinky. Rakovina a srdeční choroby jsou příklady dlouhodobých účinků. Změna srdečního rytmu a změny ve funkci mozku jsou příklady okamžitých účinků.

Syndrom, který se v bývalém Sovětském svazu nazýval nemoc z rádiových vln a dnes se ve světě nazývá elektromagnetická hypersenzitivita (dále jen „EHS“), může být akutní nebo chronický. Profesor Dr. Karl Hecht publikoval podrobnou historii těchto syndromů, sestavenou z přehledu více než 1 500 ruských vědeckých prací a klinické historie více než 1 000 jeho vlastních pacientů v Německu. Objektivní nálezy zahrnují poruchy spánku, abnormální krevní tlak a srdeční frekvenci, poruchy trávení, vypadávání vlasů, tinitus a kožní vyrážky. Subjektivní příznaky zahrnují závratě, nevolnost, bolest hlavy, ztrátu paměti, neschopnost soustředit se, únavu, příznaky podobné chřipce a srdeční bolest.

EHS by již neměla být považována za nemoc, ale za poškození toxickým prostředím, které postihuje stále větší část populace, odhadovanou již na 100 milionů lidí na celém světě, a které může brzy postihnout každého, pokud bude povoleno celosvětové zavádění 5G.

Více než 10 000 recenzovaných vědeckých studií prokazuje poškození lidského zdraví v důsledku RF záření. Mezi účinky patří:

 • Změna srdečního rytmu
 • Změněná genová exprese
 • Změněný metabolismus
 • Změněný vývoj kmenových buněk
 • Rakoviny
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Kognitivní porucha
 • poškození DNA
 • Dopady na celkovou pohodu
 • Zvýšené množství volných radikálů
 • Poruchy učení a paměti
 • Zhoršená funkce a kvalita spermií
 • Potrat
 • Neurologické poškození
 • Obezita a cukrovka
 • Oxidační stres

Účinky u dětí zahrnují autismus, poruchu pozornosti s hyperaktivitou (“ADHD”) a astma.

A existuje mnoho důkazů o škodlivosti různých rostlin a volně žijících živočichů a laboratorních zvířat. Byly zaznamenány i negativní mikrobiologické účinky.

Úplné znění výzvy „ International Appeal Stop 5G on Earth and in Space “ s odkazy na kopie výzvy v několika jazycích si můžete přečíst ZDE . V nabídce v horní části webové stránky je možnost „podepsat zde“, buď jako jednotlivec, nebo jako organizace.

ZDROJ: https://expose-news.com/2022/11/19/an-international-appeal-halt-rollout-of-5g/

Rozpadající se krevní buňky

30.Října 2022

Návod, jak z těla odstranit grafen, látku přenášenou z COVID očkovaných na neočkované…

Oxid grafenu je látka jedovatá pro člověka, byla údajně nalezena ve „vakcínách“ proti Covid 19. Ve vodě, ve vzduchu, který dýcháme prostřednictvím chemtrails a dokonce je i v naší potravě. 

Interaguje a je aktivován elektromagnetickými frekvencemi („EMF“). Konkrétně širším rozsahem frekvencí nalezených v 5G, které mohou způsobit ještě větší poškození našeho zdraví.

Příznaky otravy oxidem grafenu a nemoci z ozáření EMP jsou podobné příznakům popsaným jako Covid.

Špatnou zprávou pro ty, kteří dosud odmítali i jedno očkování proti Covid-19 je, že někteří lékaři se domnívají, že se grafen přenáší z očkovaných proti Covid-19 na neočkované.

Ale dobrou zprávou je, že nyní když byl oxid grafenu identifikován jako kontaminant, existují způsoby, jak odstranit oxid grafenu z těla a obnovit své zdraví.

Jedná se o holistický přístup,který využívá několik různých metod současně pro dosažení nejlepšího účinku. Včetně specifických doplňků pro degradaci oxidu grafenu v těle.

Tyto informace pocházejí z několika zdrojů a jsou založeny na vědeckých studiích. Odkazy jsou uvedeny níže.

Pochopení glutathionu

Glutathion je látka vyrobená z aminokyselin: glycinu, cysteinu a kyseliny glutamové. Je produkován přirozeně v játrech a podílí se na mnoha procesech v těle. Včetně budování a opravy tkání, tvorby chemikálií a proteinů potřebných v těle  pro imunitní systém. V těle máme přirozenou zásobu glutathionu. To je to, co nám dává silný imunitní systém.

Když je hladina glutathionu v těle vysoká, nemáme žádné problémy a náš imunitní systém funguje dobře. Když ale množství oxidu grafenu v těle překročí množství glutathionu, způsobí kolaps imunitního systému a spustí cytokinovou bouři. Způsob, jakým může oxid grafenu v těle rychle růst tak, aby překonal glutathion  je elektronická excitace. To znamená EMP, které bombardují grafen, aby jej oxidovaly, což rychle spouští nemoc.

Ve věku 65 let hladina glutathionu v těle drasticky klesá. To může vysvětlit, proč nejvíce postiženou populací Covid-19 jsou starší lidé. Hladiny glutathionu jsou také velmi nízké u lidí s již existujícími onemocněními jako je cukrovka a obezita atd. Podobně jsou hladiny glutathionu velmi vysoké u kojenců, dětí a sportovců. To může vysvětlit, proč Covid-19 tyto lidi nezasáhl.

Oxid grafenu když je oxidován nebo aktivován specifickými EMF frekvencemi. Překonává schopnost těla vytvořit dostatek glutathionu, to ničí imunitní systém a způsobuje onemocnění. V případě onemocnění (jako jsou příznaky Covid a všechny „varianty“) je nutné zvýšit hladinu glutathionu v těle, aby se vyrovnalo s toxinem (oxid grafenu), který byl zaveden nebo elektricky aktivován.

Pacienti s intubací Covid na JIP se uzdravili během několika hodin při léčbě glutathionem a NAC, příklad od Ricarda Delgada

„Viděli jsme klinické studie se stovkami pacientů, kteří byli na JIP na respirátoru a intubovaní, prakticky na pokraji smrti. S bilaterálními pneumoniemi způsobenými šířením oxidu grafenu a následným 5G zářením v plicních plakech. No toto difuzní barvení u těchto pacientů je symetrické, což by se u biologického prostředku nestalo, protože by bylo spíše asymetrické, jako například při pneumokokové infekci, že? No a v tom případě se difúzní skvrna obvykle objeví v jedné části plic, ale ne v jiné ne v obou symetricky. Takže když byli lidé léčeni glutathionem přímo nitrožilně  nebo dokonce i perorálně , nebo N-acetylcysteinem (NAC) v dávkách 600 mg nebo vyšší lidé během několika hodin začali obnovovat saturaci kyslíkem“ – Ricardo Delgado,  La Quinta Colmuna

N-acetylcystein (“NAC”) je doplněk, který způsobuje, že tělo produkuje glutathion. Je známý jako prekurzor glutathionu a způsobuje, že tělo vylučuje glutathion endogenně, stejně jako když intenzivně sportujete. NAC pochází z aminokyseliny L-cystein a tělo jej využívá k tvorbě antioxidantů. Antioxidanty jsou vitamíny,  minerály a další živiny, které chrání   buňky a opravuji poškození. NAC můžete získat jako doplněk nebo lék na předpis.

Zinek v kombinaci s NAC jsou nezbytné antioxidanty používané k degradaci oxidu grafenu. Ricardo Delgado uvádí, že těmito dvěma antioxidanty osobně pomohl lidem postiženým magnetismem po očkování. To je u lidí se dvěma dávkami Pfizer, kteří se stali magnetickými a po těchto doplňcích již tento příznak nemají.

Další doplňky, které mohou být použity na pomoc při odstraňování oxidu grafenu jsou:

 • astaxanthin
 • melatonin
 • Ostropestřec mariánský
 • kvercetin
 • Vitamín C
 • Vitamin D3

Další informace o těchto doplňcích pro odstranění oxidu grafenu naleznete na tomto ODKAZU .

Pochopení spojení mezi EMF, 5G, oxidem grafenu hydrogely a Covidem

Oxid grafenu je aktivován EMF konkrétně frekvencemi, které jsou součástí spektra 5G. Všechny materiály mají takzvaný elektronický absorpční pás. Absorpční pásmo je rozsah vlnových délek frekvencí nebo energií v elektromagnetickém spektru, které jsou charakteristické pro konkrétní přechod z počátečního do konečného stavu v látce. Jedná se o specifickou frekvenci, nad kterou je látka excitována a velmi rychle oxiduje. Frekvence vysílané na lidské bytosti, které mají v těle nahromaděný oxid grafenu  mohou způsobit, že se oxid grafenu velmi rychle rozmnoží, naruší rovnováhu glutathionu a během několika hodin způsobí bouři cytokinů.

Oxid grafenu je hlavní složkou hydrogelů patentovaných DARPA. Právě tyto hydrogely jsou v injekcích Covid, testovacích tamponech PCR a maskách. Vodivý hydrogel je materiál podobný polymeru. Vyvíjejí se různé druhy vodivých hydrogelů, které se používají v mnoha věcech v našem jídle, vodě a vstřikují se do našich těl ve vakcínách. Vodivé hydrogely obsahují nanotechnologii, která se váže na vaši DNA a může být řízena 5G senzory. Umožňují sběr a manipulaci s DNA. Vodivé hydrogely umožňují sledování  lidských bytostí. Existují tisíce recenzovaných vědeckých studií a článků pojednávajících o vodivých hydrogelech. Jako záložní dokumentaci jsme dali dohromady krátký seznam některých relativních studií.

Shrnutí charakteristik hydrogelové a kvantové tečky nanotechnologie – klikněte pro stažení

Právě z těchto studií můžeme shrnout některé charakteristiky vodivých hydrogelů.

Charakteristiky vodivých hydrogelů: samo obnovitelnost, elektrická vodivost, průhlednost, mrazu vzdornost, natahování, samoléčení, citlivost na podněty, což znamená, že dělá určité věci, když jej zasáhne 5G (nebo jiné frekvence).

Jsme obklopeni EMF zářením z mobilních telefonů (nebo mobilních telefonů), televizorů a Wi-Fi. Mnoho oblastí také zapíná 5G a byla provedena šetření, která ukazují korelaci mezi sítěmi 5G a epidemiemi Covid v určité oblasti. Abyste se co nejlépe ochránili před otravou oxidem grafenu a aktivací oxidu grafenu ve vašem těle, je nutné udělat několik věcí abyste omezili vystavení EMP.

Některé návrhy  jak to udělat zahrnují: nežijte ve městě se spoustou antén. Pokud tomu můžete pomoci vypněte Wi-Fi na noc a držte se dál od chytrých měřičů a dalších chytrých zařízení pokud je to jen trochu možné. Další možností je použití ochranných produktů EMF, jako jsou zařízení s orgonovou energií, které pomohou transformovat záření EMF ke zmírnění škodlivých účinků.

Orgonová energie, EMF ochrana a oxid grafenu

Vzhledem k tomu, že oxid grafenu je aktivován EMP, chcete ve svém bezprostředním okolí vytvořit ochrannou bariéru, která zmírní EMP, aby neaktivoval oxid grafenu. Ve 30. letech 20. století byl učiněn objev, který lze dnes použít k ochraně EMF. Během série experimentů zesnulý Dr. Wilhelm Reich zjistil, že živé vzorky umístěné v nádobách vyrobených ze střídajících se vrstev oceli a nevodivého organického materiálu byly schopny využít zdravou „kosmickou energii“ z prostředí. Tuto energii nazval „orgon“. Tyto orgonové akumulátory a měly schopnost,, uchovávat vzorky krve po delší dobu“  ,,vyklíčit zdravější sazenice rostlin“ a poskytovat úlevu od bolesti svým pacientům.

Dnes místo ocelových a plastových plechů používáme kompozit vyrobený ze směsi oxidu železa, oceli, mosazi, šungitu a krystalových prášků zalitých v epoxidové pryskyřici. Konečným výsledkem je harmonizátor, který je schopen přeměnit škodlivá bezdrátová pole z mobilních věží, chytrých měřičů, chytrých telefonů, internetového routeru a vaší televize na energii prospěšnější pro vás a vaše rostliny a domácí mazlíčky. Účinky tohoto vědeckého jevu byly replikovány a dobře zdokumentovány ve studiích provedených Pensylvánskou univerzitou a mikroskopickou výzkumnou laboratoří Heraclitus.

Nápadná podoba Reichova krevního testu k nedávným vzorkům krve EMF oxidu grafenu

Nejvýraznější studii ve světle nedávných objevů oxidu grafenu lze nalézt v „ Reichově krevním testu “, který provedla mikroskopická výzkumná laboratoř Heraclitus . V tomto testu ukazují účinnost, kterou má energie orgonů na krev. Odebrali dva vzorky krve a jeden vložili do kontrolního boxu a druhý do orgonového energetického boxu. Postupem času pořídili mikroskopické fotografie vzorků krve a byli svědky toho, že vzorek orgonové energie si dokázal udržet svou životní sílu po delší dobu (byla to jako fontána mládí pro krev).

Když májí červené krvinky defekty a začnou odumírat, může se u nich vyvinout něco, čemu se říká tvorba akantocytů, kdy z buňky vyčnívá několik špičatých výběžků různé délky. Obrázky níže ukazují, jak to vypadá, když odumře krvinka.

Rozpadající se krevní buňky, které se formují do toho, co Dr. Reich nazval „bióny“ z práce Reich Blood Test provedené Hericlitus Labs.

Orgonový energetický krevní test, 30. září 2020 (23 minut)

Tyto snímky výše ukazují bionický rozpad živé a neživé hmoty. Zdravější buňka má pevnější membránu s modrým světlem kolem ní. Toto modré světlo je ve skutečnosti životní silou neboli „aurou“ buňky. To je to, co Dr. Reich nazval „orgonovou“ energií. Jak buňka odumírá a rozpadá se, membránová stěna tvoří špičaté výběžky, které z ní vycházejí.

Nanočástice na bázi oxidu grafenu používané v injekcích Covid jsou navrženy tak, aby pronikly membránou buněk, aby se do nich dostala mRNA. Toto neustálé pronikání stěnou buněčné membrány by mohlo být příčinou těchto deformací membrány. Podle Laboratorního průvodce klinickou hematologií na Open Education of Alberta:

„K tvorbě akantocytů dochází buď v důsledku dědičných nebo získaných membránových defektů. Defekty, které způsobují nerovnováhu mezi membránovým cholesterolem a obsahem lipidů, ovlivňují schopnost červených krvinek deformovat se, což má za následek tužší plazmatickou membránu.

Níže jsou uvedeny tři fotografie pořízené z nedávné [aktualizace 1. října 2021] krevních testů od Dr. Roberta Younga .

Jeho závěr je, že to, co vidíme v těchto krvinkách, pochází z účinku otravy EMF zářením, otravy oxidem grafenu. Tvorbu membrán krevních buněk nazývá „efektem korony“ a „efektem spike proteinu“.

To vypadá identicky s chováním umírajících krvinek v experimentu Reich Blood Test. To, co zde vidíme, jsou buňky, které byly otráveny a umírají. Na posledním snímku také vidíme tvorbu spike proteinu.

Pozoruhodný objev byl nalezen v Reichově krevním testu, který ukazuje, jak orgonová energetická zařízení zpomalují a zastavují tento rozpad krvinek. To ukazuje na buněčné úrovni, jak orgonová energetická zařízení chrání lidské tělo před škodlivým EMP.

Níže uvedený snímek ukazuje výsledky Reichova krevního testu. Vzorek vlevo je ten, který byl uvnitř krabice orgonového akumulátoru. Rychlost buněčné smrti a rozpadu je 5 %. Vzorek vpravo je ten, který nebyl ve skříni orgonového akumulátoru. Rychlost rozpadu je 50%. Je zřejmé, že energie orgonů dělá něco, aby pomohla zachovat životní sílu a zdraví krve.

Zdroj:The Exposé https://expose-news.com/2022/10/30/guide-how-remove-graphene-from-body/?fbclid=IwAR1lByOtr4kByjKeEyQN1TSenQDh6CUBlCltMNdKkrVwFaAPB78TCZ_EP-o