, , , ,

Lékaři upozorňují ministra Válka na „závažné nedostatky“ při schvalování vakcíny Pfizeru pro děti od 6 měsíců do 4 let

Dvacetiměsíční dítě dostává první dávku vakcíny COVID-19 společnosti Pfizer v UW Medical Center v Seattlu ve státě Washington 21. června 2022. (David Ryder / Getty Images)

MILAN KAJÍNEK | 28. 7. 2022

Skupina českých lékařů [2] se obrátila na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka ohledně vakcinace dětí vakcínou firem Pfizer/BioNTech a Moderna, která je určená proti nemoci covid-19. Nedávno byla tato vakcína schválena americkým úřadem pro kontrolu léků a potravin FDA. Schvalovací proces FDA byl silně kritizován skupinou českých odborníků, mezi nimiž jsou vědci, lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci a právníci, kteří se v této věci obrátili na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Skupina 40 renomovaných českých lékařů, vědců a právníků, včetně tří senátorů [1] požádala Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) o pečlivé posouzení klinické studie vakcíny Comirnaty pro děti ve věku 6 měsíců až 5 let. Signatáři dopisu poukazují na faktické „selhání amerického úřadu pro kontrolu léčiv (FDA)“ při schvalování této vakcíny pro děti.

Více o apelu českých odborníků na SÚKL naleznete zde.

„Jsme znepokojeni výslednou analýzou, kterou odborníci provedli,“ sdělují čeští lékaři ministru Válkovi.

„Ke shodnému závažnému zjištění dospěli i britští lékaři, kteří následně 30. června 2022 oslovili britského ministra zdravotnictví a britský regulační úřad (MHRA) s podobnou výzvou, jako čeští odborníci,“ uvádí Iniciativa 21 s odvoláním na zdroj Childrensunion.org.

Podobnou výzvu zaslali 14. července také kanadští lékaři ze sdružení Canadian Covid Care Alliance přímo kanadským zdravotnickým autoritám. (zdroj)

Deník The New York Post situaci v komentoval v článku ze 14. července nazvaném Americké agentury se v oblasti covidu „neřídí vědeckými poznatky” a zaměstnanci se bojí stěžovat si. (zdroj)

Podle nového průzkumu, který vydala v úterý nadace Kaiser Family Foundation (KFF), se většina amerických rodin zdráhá nechat své malé děti očkovat proti covidu-19. (zdroj) Podle údajů KFF 43 % rodičů s dětmi ve věku od 6 měsíců do 4 let tvrdí, že „rozhodně“ nenechají své dítě očkovat. 7 % rodičů již nechalo své děti v této věkové skupině očkovat. 10 % je plánuje nechat očkovat a 13 % uvedlo, že své dítě nechají očkovat pouze v případě, že to bude vyžadovat škola nebo zařízení pro péči o děti. Více…

Skupina 40 českých odborníků uvádí, že komise odborníků FDA schválila 15. června 2022 vakcínu Comirnaty pro nouzové použití pro děti ve věku od 6 měsíců do 5 let, „navzdory důkazům o neúčinnosti dětské vakcíny Pfizer prokázané přímo v předložené klinické studii a navzdory nedostatku údajů o bezpečnosti vakcíny“.

Vakcína pro děti míří do EU

Firma Pfizer podala 8. července 2022 žádost o schválení své vakcíny pro nejmenší děti k Evropské lékové agentuře (EMA).

Skupina 40 českých odborníků [1] se rozhodla oslovit zodpovědné činitele v EMA včetně výkonné ředitelky Dr. Emer Cookové, MBA, MSc. Dopis adresovaný také dalším deseti činitelům včetně předsedy pediatrického výboru a ředitelky sekce vakcín odeslali 25. července 2022. (zdroj)

Pro případ, že by mělo Ministerstvo zdravotnictví povolit distribuci a používání výše uvedených mRNA vakcín proti covidu-19 pro věkovou skupinu od šesti měsíců věku vyzývají čeští lékaři ministra Válka, aby „pečlivě zvážil krok k očkování stále mladších a mladších dětí“.

Hlavními argumenty pro zdrženlivost je podle lékařů „především postupné snižování virulence po sobě jdoucích variant, narůstající množství důkazů o rychle slábnoucí účinnosti proticovidových vakcín a rostoucí obavy z možných dlouhodobých nežádoucích účinků na vyvíjející se organismus malých dětí“.

O dlouhodobých účincích na lidský organismus není podle lékařů nic známo již proto, že jsou genetické vakcíny používány teprve krátkou dobu.

„Navíc naprostá většina dětí z dotčené věkové skupiny již byla viru SARS-CoV-2 způsobujícímu covid-19 vystavena, často i opakovaně, obvykle s asymptomatickým či minimálně symptomatickým průběhem,“ uvádějí lékaři ve výzvě ministrovi. „Imunita, kterou děti proděláním infekce získaly, má dlouhodobý ochranný účinek.“

Dále experti dodávají, že očkování dětí v této věkové kategorii „není ospravedlnitelné ani tím, že by poskytovalo stoprocentní ochranu proti velmi vzácné komplikaci syndromu PIMS (paediatric inflammatory multisystem syndrome)“. Syndrom byl podle lékařů popsán již i u očkovaných dětí v časopise Lancet. (zdroj) Navíc v případě nákazy variantou Omicron byl výskyt tohoto syndromu nižší než při nákazách předchozími variantami. (zdroj)

Zdroj: THE EPOCH TIMES https://www.epochtimes.cz/2022/07/28/lekari-upozornuji-ministra-valka-na-zavazne-nedostatky-pri-schvalovani-vakciny-pfizeru-pro-deti-od-6-mesicu-do-4-let/


Poznámky:

[1] 
MUDr. Vladimír Čížek, angiolog, předseda etické komise Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., vysokoškolský pedagog a datový analytik
RNDr. Jaroslav Janošek, Ph.D., přírodovědec, editor medicínských textů
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., klinická imunoložka
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., epidemiolog a vakcinolog
MUDr. Emil Berta, Ph.D., anesteziolog a lékař JIP
MUDr. Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař a pneumolog
Mgr. Zuzana Candigliota, advokátka
MUDr. Alena Dernerová, dětská neuroložka, senátorka
Prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc., profesor v oboru aplikované statistiky
MVDr. Václav Fejt, vedoucí laboratoře imunologie a sérologie
MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka
MUDr. Radan Gocal, internista, ambulantní specialista
MUDr. Jan Hnízdil, internista, psychosomatik
MUDr. Jitka Chalánková, lékařka, senátorka
Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., biostatistik, Matematicko-fyzikální fakulta UK
MVDr. Roman Kovařík, epizootolog
MUDr. Mgr. Jana Králová, praktická lékařka pro děti a dorost
Mgr. Vladimír Mrkvička, advokát
JUDr. Tomáš Nielsen, advokát, předseda institutu Pro Libertate
Doc. RNDr. Marek Petráš, Ph.D. vakcinolog a epidemiolog
Ing. Lenka Piherová, Ph.D., molekulární biolog
MUDr. Lukáš Pollert, lékař, anesteziolog
JUDr. Jindřich Rajchl, právník, mluvčí Charty 2022
MUDr. Šimon Reich, lékař
Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA, přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství
Mgr. Ondřej Svoboda, právník
RNDr. Jiří Šinkora, imunolog
PhDr. Daniel Štach, psycholog
MUDr. Hana Štefaničová, kardioložka a sportovní lékařka
Mgr. Lenka Trkalová, advokátka
MVDr. Jiří Urbánek, MBA, poradce pro oblast zdravotnictví
JUDr. Petr Vacek, právník
JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D., statistik
MUDr. Hana Zelená, Ph.D., viroložka
Prof.. MUDr. Jan Žaloudík, lékař, onkolog
MUDr. Martin Gabryš, lékař FN Olomouc,
Martina Suchánková, předsedkyně spolku ROZALIO

[2]
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., epidemiolog a vakcinolog
MUDr. et Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog
MUDr. Vladimír Čížek, angiolog, předseda etické komise
MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka
MUDr. et Mgr. Jana Králová, praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Hana Štefaničová, kardioložka a sportovní lékařka

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *