, , , , , , , ,

Informovaný souhlas – aneb co bychom měli vědět před očkováním

Informovaný souhlas - aneb co bychom měli vědět před očkováním

Informovaný souhlas – aneb co bychom měli vědět před očkováním

 

OČKOVACÍ TRILOGIE

Díl II.

Před provedením očkování proti onemocnění COVID-19 je třeba vyplnit a podepsat informovaný souhlas.

Informovaný souhlas je v právním systému zakotven v Zákoně o zdravotních službách a v Novém občanském zákoníku:

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak

Zákon o zdravotních službách, § 28, odst.

(1) Ke každému úkonu v rámci péče o zdraví se vyžaduje souhlas ošetřovaného, ledaže zákon stanoví, že souhlasu není třeba. Odmítne-li ošetřovaný souhlas, potvrdí to poskytovateli na jeho žádost v písemné formě.

(2) Požádá-li o to poskytovatel nebo ošetřovaný, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, k čemu byl souhlas udělen.

Souhlas pacienta musí být:

svobodný – pacient nesmí být pod nátlakem, ani ve stresu;

srozumitelný – souhlas musí být proveden takovou formou, že je jasné, k čemu pacient dává souhlas a za jakých podmínek;

kvalifikovaný – informaci podává ten, kdo je způsobilý (školený) v oboru (tzn. doktor s atestací);

informovaný – pacient musí být náležitě poučen, tj. musí znát příčinu a původ nemoci, účel, povahu, přínos, důsledky a rizika výkonu,

jiné možnosti (včetně alternativ v rámci EU), navazující léčbu, omezení a doporučení ve způsobu života

Samozřejmě nepostačuje, aby forma souhlasu tvrdila, že tyto podmínky byly naplněny (např. formulář písemného souhlasu s textem, že „souhlas byl učiněn svobodně, dobrovolně a bez stresu“), ale podmínky musí být všechny fakticky naplněny.

Jak se s tímto zákonem vypořádaly poskytovatelé aplikující očkovací látku proti nemoci COVID – 19?

 

Svobodný – nátlak, který byl a stále je na lidi vyvíjen je enormní a o svobodném rozhodnutí se určitě nedá hovořit. Stres vyvolávaný prezentováním tendenčně pojatých čísel nemalou měrou také přispíval k rozhodování mnoha lidí. Jenom pro představu v uplynulých 2 letech nebyla žádnou hygienickou stanicí v ČR vyhlášena epidemie žádného onemocnění, protože nebyla dosažena čísla nemocných, která by opravňovala k vyhlášení stavu epidemie podle našich platných předpisů. Přesto byla všechna média plná drastických zpráv o počtech pozitivně testovaných a hospitalizovaných. Pozitivně testovaný je pouze manipulativní číslo, které nic neříká o stavu testovaného, tedy jestli je nemocný, zdravý, nebo nakažlivý. Počty hospitalizovaných za rok 2021 jak uvádí ÚZIS byly maximálně 9 tisíc, ale z toho 7,5 tisíce lidí bez příznaků, s lehkým, nebo středním průběhem. Proč byli tito lidé hospitalizováni je na samostatný článek, ale k svobodnému rozhodování to moc dobré nebylo.

 

Srozumitelný – ze studovaných informovaných souhlasů není vůbec patrné, že se jedná o aplikaci podmínečně registrovanou vakcínou COMIRNATY, která je podmínečně registrovaná pro lidi starší 16 let. A následně doplněná o rozšíření pro děti ve věku od 5 let. Přesto se v rozporu s tímto uvolněním očkovali i mladší 16 let před tímto rozšířením

 

Kvalifikovaný  –   ani u jednoho ze sledovaných dokumentů není jasné, kdo konkrétně jej vydal, tedy atestovaný doktor, ale je deklarováno, že je možné potřebné informace u lékaře získat.

 

Informovaný – podrobně jsme prostudovali formuláře pro informovaný souhlas z Fakultní nemocnice Plzeň a Krajské zdravotní a.s. nemocnice Litoměřice. Ani v jednom z uvedených souhlasů není jediná zmínka o jiných možnostech a alternativách léčby v rámci ČR a EU. Plzeňská nemocnice si navíc dovoluje tvrdit, že očkované kojící matky ochraňují díky očkování i své kojené děti, což není nikde vědecky doloženo. Nikde se pak neuvádí  celá řada vedlejších účinků jako jsou třeba myokarditidy a perikaditidy, které jsou poměrně významným vedlejším účinkem.

 

Je možné, že existuje některé očkovací centrum, které plní zákonem stanovené podmínky, ale nám se takové najít nepodařilo

     

 

Zdroje:

https://www.sukl.cz/sukl/evropska-agentura-pro-lecive-pripravky-doporucila-udelit-1?highlightWords=comirnaty

https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/frm/INS_0652.pdf  

https://www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/covid-19-lecba-a-ockovani/   

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *