Německo: Odpověď na žádost o informace FOI poskytuje údaje pro vyčíslení nákladů na lidské životy v důsledku experimentálního injekčního programu Covid

Celý článek si můžete poslechnout v audioverzi ZDE:

Před několika dny byl zveřejněn pravděpodobně nejdůležitější soubor dat o „pandemii“. Údaje byly získány na základě žádosti o svobodný přístup k informacím německou politickou stranou AFD. Vzhledem k mimořádně znepokojivým důsledkům německých údajů není překvapivé, že se vlády po celém světě a zdravotnické systémy či pojišťovny zdráhají zveřejnit své vlastní údaje.

Takoví lidé jako Joel Smalley, profesor Norman Fenton a John Dee poukazují na to, že v údajích britského Národního statistického úřadu („ONS“) jsou zející díry. Čtyři vědci, včetně profesora Fentona, se domnívali, že údaje ONS o úmrtnosti na očkování jsou natolik chybné, že minulý měsíc vyzvali ke stažení souboru dat a uvedli: „V současné době se v něm nachází několik chybných údajů:

„Všechny anomálie v souboru údajů představují zkreslení ve prospěch analýz podporujících ‚bezpečnost a účinnost‘ vakcín. Skutečnost, že tyto údaje jsou nadále používány jako ospravedlnění účinnosti a bezpečnosti kovidových vakcín, je proto nyní předmětem celostátního znepokojení a skandálu.

„Jsme přesvědčeni, že je nutné vyšetřit, jak a proč je soubor dat ONS tak chybný a zkorumpovaný. Do té doby vyzýváme ke stažení souboru údajů ONS z veřejných zdrojů a ke stažení všech tvrzení, která na jeho základě učinili jiní.“

Tento nedostatek spolehlivých údajů po očkování – pro zjištění míry poškození očkováním a počtu osob, které zemřely po očkování – z oficiálních zdrojů je rozšířeným problémem, a to po celém světě.

Díky pečlivě naplánované kampani masové cenzury, v níž jsme se všichni ocitli, bylo „velmi přísnými“ systémy dohledu nad očkováním, které údajně zajišťovaly, že s těmito vakcínami nejsou žádné bezpečnostní problémy, ignorováno více červených praporků, než lze spočítat.

Farmaceutickému průmyslu se podařilo v rámci právního systému vytvořit zvláštní druh výsad a velmi ztížit prokázání toho, že vakcíny mohou být někdy za něco zodpovědné. Vzhledem k obrovské moci, která stojí za medicínsko-průmyslovým komplexem, se diskutující o tomto programu dostali do situace, která se podobá snaze soutěžit a zároveň mít svázané ruce za zády.

Nedávno německá politická strana AFD získala údaje prostřednictvím žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ta prokázala, že mnoho stavů, které spojujeme s úrazy Covid-19, se po zahájení očkovací kampaně znatelně zvýšilo, a to pětkrát i vícekrát.

V únoru zveřejnila německá zdravotní pojišťovna BKK ProVita analýzu údajů od 10,9 milionu u ní pojištěných osob. Údaje, které získala AFD, však odhalují informace o sedmkrát větším počtu osob. Dne 12. prosince uspořádala AFD tiskovou konferenci, na níž odhalila údaje o 72 milionech pacientů, které získala – 90 % Němců se zákonným zdravotním pojištěním.

Lékař ze Středozápadu poskytl další podrobnosti v nedávném Substacku, který přetiskujeme níže. „Dá se toho zjistit nesmírně mnoho a věřím, že to představuje věrohodný důkaz, který jsme hledali od začátku pandemie, abychom měli objektivní metriku pro vyčíslení dopadu poškození vakcínou.“

Většina rozumných lidí se domnívá, že důkazní břemeno bezpečnosti by mělo ležet na straně, která spornou akci provádí, a nikoli na její oběti. Pokud například zločinec někoho zastřelil, obžaloba by neměla povinnost prokázat, že náhlá smrt oběti po střelném zranění nebyla jen spontánní náhodou, důsledkem extrémního stresu ze situace nebo v důsledku již existujícího zdravotního stavu.

Farmaceutický průmysl si bohužel dokázal v rámci právního systému vytvořit zvláštní druh výsady a velmi ztížil prokázání toho, že vakcíny mohou být někdy za něco zodpovědné. Z tohoto důvodu jsme se nedávno dočkali záplavy experimentálních vakcín, které byly povinně aplikovány na populaci a jejichž bezpečnost nebyla nikdy testována (navzdory mnoha vážným pochybnostem o jejich konstrukci) a jejichž (pravděpodobně podvodné) údaje z klinických studií nebyly nikdy zpřístupněny veřejnosti. Poté jsme měli, pokud vím, nejagresivnější propagandistickou kampaň v historii a já jsem sledoval, jak většina mých kolegů ztratila schopnost rozpoznat jakékoli problémy spojené s vakcínami. Místo toho se u nich vyvinula téměř surrealistická náboženská oddanost nadcházející spáse (zpřístupnění vakcín).

Jakmile se vakcíny dostaly na trh, začaly se objevovat různé červené vlajky, které naznačovaly, že tyto vakcíny zabíjejí lidi, a místo aby se vláda – ve spolupráci s médii – těmito obavami zabývala, rozhodla se popírat, že by k něčemu takovému docházelo. Místo toho nařídila očkování celé populaci. Pochopitelně jsem se obával, že vakcíny způsobí problémy, a snažil jsem se tomu v roce 2020 zabránit, ale nečekal jsem nic takového, s čím jsme se od té doby setkali.

Osobně jsem se do toho všeho zapojil, protože brzy po uvedení vakcín na trh se na mě začalo obracet mnoho přátel a pacientů s dotazem, zda vakcína může zabíjet, protože někdo z jejich známých po očkování tragicky náhle zemřel. Jakmile mi došel rozsah problému, uvědomil jsem si, že i když jsou mé dostupné možnosti omezené, mohu se alespoň snažit zdokumentovat každý případ, který mi byl zaslán, aby někdo podal svědectví o tom, co se stalo. Jinak by mrtví neměli hlas. Kromě vědomí, že mám povinnost tento seznam sestavit, jsem si nebyl jistý, co s ním mám dělat. Později, poté co mi někdo laskavě pomohl spustit TENTO PODSTAVEC, jsem se rozhodl ho zveřejnit a nakonec ho viděla spousta lidí… a tak jsem v podstatě skončil u psaní ZDE.

Vzhledem k tomu, jak dlouho trvalo ověřování jednotlivých případů, jsem si uvědomil, že jsem to musel ukončit po roce (v té době jsem věděl o 45 osobách, které měly buď kritická, nebo smrtelná zranění podobného charakteru v těsné blízkosti očkování). Od té doby se mi stále ještě ozývají zprávy, které pravidelně dokumentuju a probírám.

Například jedna dobrá kamarádka je zdravotní sestrou na kardiologickém oddělení a řekla mi, že mnoho pacientů se srdečním selháním, které nyní přijímá, je mnohem mladších než před několika lety. Dříve jsem jí nedoporučoval očkování kvůli její anamnéze revmatické horečky (onemocnění, při kterém imunitní systém napadá a poškozuje část srdce). Bylo to proto, že jsem si všiml, že jak Covid-19, tak zejména jeho vakcína zřejmě způsobují zánětlivá vzplanutí v místech dřívějších zánětů (vakcína má také pozoruhodně vysokou míru zhoršení již existujících autoimunitních onemocnění – například 24,2% míru zjištěnou v nedávném izraelském průzkumu, což je srovnatelné s tím, co pozorovalo několik kolegů). Před měsícem mi tatáž kamarádka sdělila, že se u ní po očkování objevily srdeční potíže, u její matky také a že partner jejího sourozence trpí dlouhodobými komplikacemi po mrtvici, která následovala bezprostředně po očkování.

Když se na to dívám zpětně, nejvíce mě na mém vlastním projektu dokumentace zklamalo to, že jakmile se to rozneslo po světě, mělo to přimět lékové regulační orgány, které vakcíny vyhodnocují, aby přijaly preventivní opatření. Místo toho bylo kvůli pečlivě naplánované kampani masové cenzury, v níž jsme se všichni ocitli, „velmi přísnými“ systémy dohledu nad očkováním, které údajně zajišťovaly, že s těmito vakcínami nejsou žádné bezpečnostní problémy, ignorováno více červených vlajek, než dokážu spočítat.

Vzhledem k obrovské moci, která stojí za medicínsko-průmyslovým komplexem, se diskutující o tomto programu dostali do situace, která se podobá snaze soutěžit a zároveň mít svázané ruce za zády. Navzdory obrovské míře korupce, zatajování kritických údajů a cenzury jsou však tyto vakcíny natolik nebezpečné, že se přesto objevuje stále více důkazů o jejich nebezpečnosti a veřejnost si to začíná uvědomovat. V předchozím článku, který byl zveřejněn, bylo podrobně popsáno, jak k tomu zřejmě dochází.

Po jeho zveřejnění mě jeden čtenář informoval, že 13. prosince byl zveřejněn pravděpodobně nejdůležitější soubor dat za poslední dva roky. Většinu souvislostí k tomuto článku lze nalézt ve výše uvedeném článku.

Německá data
Jedním z deprimujících zjištění, které člověk získá při studiu literatury založené na důkazech, je zjištění, kolik problémů v ní existuje a jak obtížné je poznat, kterým zdrojům dat lze věřit. Jeden z mých oblíbených autorů, Dr. Malcom Kendrick, věnoval tomuto tématu svou knihu a podělil se o výstižnou anekdotu pro dnešní události:

Ve skutečnosti je nesmírně obtížné analyzovat údaje o škodách způsobených očkováním, protože příčinnou souvislost je velmi obtížné prokázat případ od případu. Pokud však jde o negativní nálezy, vždy se rád vydám do Německa. Mnohokrát bylo prokázáno, že Němci nejčastěji uvádějí negativní nálezy přesně. Ano, já vím, hrozné rasové stereotypy, ale fakt je fakt. Co na to říkají Němci?

V letech 1978 až 1993 bylo Institutu Paula Ehrlicha (PEI) nahlášeno přibližně 13 500 případů nežádoucích účinků léků na očkování… většinu z nich nahlásil farmaceutický průmysl. Ve 40 % [5 400] těchto případů se jednalo o závažné komplikace a 10 % [1 350] se týkalo úmrtí na následky účinků.

Navíc, jak jsem se dozvěděl od Kendricka, od počátku roku 2001 federální zákon o ochraně před infekcemi nařizuje, aby konkrétní závažná poškození způsobená vakcínami byla okamžitě hlášena přímo PEI (německá obdoba FDA pro vakcíny a biologické přípravky). Německý seznam zranění podléhajících hlášení je mnohem širší než ten, který jsem viděl uznávat v mnoha jiných zemích (např. těch, za které je možné získat odškodnění ve Spojených státech), a zahrnuje již dříve diskutované komplikace DPT spolu s mnoha reakcemi typickými pro vakcíny Covid-19.

Vzhledem k tradici hlášení nežádoucích účinků očkování je Německo (nebo alespoň někteří Němci) odolnější vůči zastírání nebezpečí vakcín Covid-19 než mnoho jiných zemí (ačkoli i přesto došlo k závažným problémům s podhodnocením hlášení a záměrnému zatajování kritických bezpečnostních údajů ze strany německé vlády, nad čímž se moji přátelé rozčilují). Některé z nejkritičtějších dostupných údajů o vakcínách zase pocházejí od Němců, protože mnozí z nich si po celou dobu pandemie zachovali intelektuální integritu.

Například ačkoli by se měly vždy provádět pitvy osob, které zemřely podezřele po očkování, kvůli celosvětové atmosféře zastrašování proti provádění jakéhokoli výzkumu, který by zpochybňoval vakcinační program Covid, se to dělá jen zřídka. Místo toho téměř každou pitvu provedlo několik odvážných patologů v Německu a já jsem se snažil práci patologů podrobně popsat v celém svém příspěvku.

Mezi nejdůležitější přínosy těchto pitev patří:

Prokázání, že u osob, které zemřely po očkování, dochází k velmi neobvyklému zánětu tkání. Patologové tento jev před vakcínami Covid-19 nepozorovali a předpokládali, že tento zánět bude mít fatální následky.
Prokázání, že protein Covid spike lze nalézt i v tkáních zemřelých.
Prokázání, že další klíčová část viru SARS-CoV-2 nebyla přítomna, což znamená, že jediným možným zdrojem proteinu spike byla vakcína.
Nedávno byla dokončena nejrozsáhlejší studie na toto téma. Bylo v ní zkoumáno 35 osob, které zemřely do 20 dnů po očkování, a po dlouhém zkoumání bylo vyloučeno 10 osob, u nichž byla možná příčina smrti jiná než očkování. Ze zbývajících 25 osob měla většina příčiny úmrtí, které byly často spojovány s očkováním, a u 5 z nich byla zjištěna myokarditida potenciálně spojená s vakcínou a ve 3 případech byla vakcína určena jako definitivní příčina jejich myokarditidy a úmrtí. Tyto výsledky jsou velmi důležité pro usvědčení vakcín, pokud se zároveň prokáže, že po očkování dochází k velkému počtu neočekávaných úmrtí.

Víra v data. Každá skupina potřebuje mít nějakou ideologii, za kterou se může sjednotit. V současné době je jednou z myšlenek západního světa, že spásou všeho je stále více dat. Na druhou stranu je s tímto přístupem spojeno mnoho obav (např. dehumanizuje lidi, jeho „nezbytnost“ se používá k ospravedlnění porušování práva občanů na soukromí a je využíván k budování infrastruktury, která kontroluje každý aspekt našeho života).

Ačkoli se často tvrdí, že data jsou naší spásou, a připouštím, že někdy jsou docela užitečná, v mnoha jiných případech při řešení našich problémů naprosto selhávají. Hlavním důvodem tohoto selhání je, že nikdo nechce kriticky analyzovat všechna shromážděná data, pokud z nich vyplývá, že bychom měli přestat podporovat nějaký zakořeněný finanční zájem.

Nejlépe si to uvědomuji v oblasti zdravotnictví, protože vím o mnoha systémech, které byly navrženy tak, aby analyzovaly elektronické lékařské záznamy a buď určily, který lék nejlépe zabírá na dané onemocnění, nebo zda je lék (nebo vakcína) nebezpečný. Není divu, že všechny tyto systémy nebyly přijaty, a totéž lze pozorovat i v jiných aspektech zdravotní péče (např. všechny údaje o diagnostickém kódování, které zdravotní pojišťovny shromažďují jako podmínku úhrady nákladů poskytovatelům zdravotní péče).

Největší německá pojišťovna BKK poskytuje pojištění přibližně 10,9 milionu Němců. Člen představenstva Andreas Schöfbeck si v jejich údajích všiml některých velmi znepokojivých příznaků a na rozdíl od všech ostatních měl odvahu je zveřejnit v dopise německé vládě (např. se obrátil na PEI), načež byl ze své funkce odvolán. Právě soubor dat BKK ukázal, že 2,05 % příjemců vakcíny následně vyhledalo lékařskou péči u poskytovatele zdravotní péče (podle jiných odhadů prokázal, že 3,5 % se potýká s přetrvávajícími nežádoucími účinky vakcíny).

Tento znepokojivý bezpečnostní signál přiměl jednu německou politickou stranu, AFD (kontroverzní pravicovou stranu, která získala přitažlivost díky odporu proti povinnému očkování), aby podala německou obdobu žádosti o poskytnutí zbytku údajů o pojištění podle zákona o svobodném přístupu k informacím (poznámka: několik dlouholetých liberálních přátel v Německu, kteří se přidali k AFD, se domnívá, že vhodnější označení je „konzervativní“). Nedávno AFD získala údaje AOK Sachsen-Anhalt, které po analýze prokázaly, že mnoho stavů, které spojujeme s úrazy Covid-19, se po zahájení očkovací kampaně znatelně zvýšilo. Podle tohoto rozhovoru a překladu Googlu se jednalo o stavy, které se zvýšily pětinásobně a více:

Dne 12. prosince uspořádala AFD tiskovou konferenci, na níž představila údaje o 72 milionech pacientů (90 % Němců se zákonným zdravotním pojištěním), které získala od KBV, sdružení zastupujícího všechny lékaře, kteří jsou v Německu pojištěni. Tyto údaje shrnují, kolikrát byly u těchto pacientů (mimo nemocnice) německými poskytovateli zdravotní péče použity všechny diagnostické kódy ICD-10 (mezinárodní standard) od prvního čtvrtletí roku 2016 do prvního čtvrtletí roku 2022.

Tom Lausen je datový aktivista, který již dříve odhalil, že PEI a RKI (německá obdoba CDC) zatajují údaje týkající se bezpečnosti vakcín, a bylo mu umožněno analyzovat data BKK i AOK. Pro tuto prezentaci mohl Lausen poskytnout předběžné shrnutí údajů KBV několik dní po jejich zveřejnění:

Hrubý překlad této prezentace najdete ZDE (určitě bude brzy k dispozici lepší). Pokud bude toto video smazáno, najdete ho také ZDE.

Několik bodů, na které je v této prezentaci kladen důraz:

PEI a RKI nesplnily svou povinnost stanovenou federálním zákonem vyhodnotit poškození způsobená vakcínou Covid-19. Mnozí z mých přátel a čtenářů se podobně domnívají, že odvedly ohavnou práci, když se snažily zranění způsobená vakcínou utajit, a tyto úřady jsou za své jednání často kárány německým lidem.
Odhaduje se, že 90 % podezřelých úmrtí, k nimž dojde po očkování, není hlášeno PEI a přibližně 90 % z nich pochází od samotného pacienta nebo jeho příbuzného (což svědčí o tom, že poskytovatelé zdravotní péče neplní svou povinnost hlásit zranění způsobená očkováním).
PEI nicméně obdržel více než 3 000 hlášení o podezřelých úmrtích po očkování, ale nemá pravomoc nařídit pitvu, a proto ji neprovedl (naštěstí, jak je uvedeno výše, se této iniciativy chopily jiné skupiny).
Pro tuto tiskovou konferenci byla sestavena prezentace, která podrobně popisuje Lausenova předběžná zjištění a korespondenci s regulačními úřady, vše naleznete ZDE. V rámci svých možností jsem přeložil a mírně upravil klíčové části prezentace tak, aby byly přístupné anglicky mluvícím osobám, ale jsem si jistý, že další části budou přeloženy v následujících dnech.

Údaje KBV
Všechna data KBV si můžete prohlédnout pomocí jednoduchého vyhledávacího nástroje ZDE, i když se zdá, že pro některé kódy ICD-10 nefunguje. Vzhledem k důležitosti těchto údajů poskytuji pro účely jejich uchování také kopii nezpracovaných údajů, které AFD obdržel: PDF ke stažení ZDE.

Jeden z mých čtenářů je navíc dokázal přesunout do snadno tříditelné tabulky: Stáhněte si sešit Excelu ZDE.

Nakonec tuto tabulku tento čtenář seřadil tak, aby zvýraznil, u kterých kódů došlo v letech 2021-2022 k největšímu nárůstu (ti z vás, kteří mají sklony k práci s daty, si pravděpodobně budou chtít tuto tabulku vytvořit sami, ale pro všechny ostatní je to vynikající pomůcka pro začátek): Sešit Excelu ke stažení ZDE.

Vím, že v nadcházejících dnech mnozí využijí tato data k ověření naší práce při zjišťování, které kódy v letech 2021-2022 zaznamenaly největší nárůst (to můžete také provést po částech pomocí již dostupného nástroje), a poté je porovnat s nárůstem hlášeným ve VAERS nebo jiných souborech dat. Zde je možné zjistit nesmírně mnoho a věřím, že to představuje věrohodný důkaz, který jsme hledali od začátku pandemie, abychom měli objektivní metriku pro kvantifikaci dopadu poškození způsobeného očkováním.

Toto je pravděpodobně nejdůležitější graf jejich prezentace. Všichni jsme slyšeli příběhy o jedincích, kteří po očkování náhle zemřeli (dokonce jsem četl zprávu o jedinci, který se zdál být v dobrém zdravotním stavu, jak si v jiné místnosti omdlel a krátce nato ho našel mrtvého jeho manžel/ka).

Na tuto problematiku nedávno upozornil veřejnost dokumentární film „Náhle zemřelí“, který sice účinně upozornil na tuto problematiku, ale zároveň obsahoval faktické chyby, které byly kontraproduktivní pro přesvědčení veřejnosti, že tento problém je skutečný. Zatímco však některé důkazy, které „Died Suddenly“ poskytl k potvrzení existence fenoménu náhlého úmrtí, nemohly obstát při vnějším zkoumání, totéž nelze říci o údajích KBV.

Navíc jedním ze způsobů, jakým jednotlivci analyzovali neobvyklé změny zdravotního stavu po očkovacích kampaních, bylo posouzení, nakolik se vymykají očekávanému rozmezí variability (to bylo provedeno i u závěrečné tabulky). Provedl jsem rychlý výpočet pro výše uvedený graf a zjistil jsem, že nárůst v roce 2021 v období 2016-2020 činil 37,7σ, zatímco v roce 2022 to bylo 41,0σ. To je docela velký rozdíl (vzácnost náhodné události se exponenciálně zvyšuje s rostoucí hodnotou σ). Pro kontext: událost 7σ má šanci 1/390 632 286 180, že nastane samovolně (předpokládá se, že nastane jednou za miliardu let), událost 10σ nastane samovolně jednou za 5,249e+020 let a událost 25σ nastane náhodně jednou za 1,309e+135 let (nepodařilo se mi najít odkaz na pravděpodobnosti ještě vyšších σ událostí, které zde byly pozorovány).

Vzhledem k těmto číslům je velmi obtížné tvrdit, že tyto události nebyly něčím způsobeny. V tomto ohledu máme také docela štěstí, že ačkoli byly vakcíny na trh uvedeny narychlo v příliš krátkém časovém období, než aby bylo možné zjistit jejich bezpečnost, tento proces přesto trval rok. Díky tomuto zpoždění je možné vyvrátit běžně uváděný argument, že tyto změny byly způsobeny Covidem-19, protože k nim došlo až v roce 2020 (jediná možná výjimka, která mě napadá, je, že Delta se objevila ke konci roku 2020).

Tento graf je podobný předchozímu, ale zahrnuje i náhlou srdeční smrt, která, jak mnozí z vás vědí, také „nečekaně“ vzrostla.

Vzhledem k tomu, že v Německu se dlouhodobě sledují úrazy způsobené očkováním, je tento graf velmi důležitý. Dochází ke skutečnému nárůstu počtu poranění způsobených očkováním a není to důsledek zkreslení vedoucího k nadměrnému hlášení; je to důsledek toho, že vakcíny jsou nebezpečné.

Vzhledem k tomu, že existují tisíce ICD kódů, které bych mohl v databázi vyhledat (na mnoho dalších nárůstů, například u některých druhů rakoviny, upozornil ve své prezentaci Lausen), musel jsem se zamyslet nad tím, který z těchto mnoha nárůstů bude pro tento článek nejvhodnější zobrazit.

Dříve jsem navrhl model neobvyklých vláknitých sraženin pozorovaných u Died Suddenly, který se točil kolem proteinů hrotů způsobujících nesprávné skládání proteinů. Na podporu tohoto modelu jsem zdůraznil pozorovaný nárůst extrémně vzácného onemocnění spočívajícího v nesprávném skládání bílkovin.

Creutzfeldt-Jakobova choroba se obvykle vyskytuje u jednoho z milionu lidí ročně, takže její výskyt bezprostředně po očkování je natolik vzácný, že naznačuje příčinnou souvislost. Mnou navrhovaný nárůst byl klíčovým bodem sporu pro ty, kteří nesouhlasili s mou hypotézou o nesprávně složené sraženině, a tak jsem se chtěl přesvědčit, zda by aktuální soubor dat mohl vyhodnotit, k čemu dochází.

Tento nárůst je také poměrně velký a prakticky není možné, aby k němu došlo náhodou (i když zmíním, že autoři, kteří publikovali původní sérii případů spojující očkování proti Covidu s 26 případy CJD, také zjistili, že Delta má zřejmě zvýšenou schopnost vyvolat nesprávné skládání bílkovin, ale nevěřím, že to může vysvětlit výše uvedený trend).

A konečně, v prezentaci o údajích KBV je navržena míra úmrtnosti u vakcín Covid. Metodiku tohoto grafu se mi nepodařilo ověřit, ale usuzuji, že byla odvozena z míry úmrtnosti pozorované v rámci údajů pojišťoven.

Závěr
Vzhledem k mimořádně znepokojivým důsledkům německých údajů není překvapivé, že se vlády po celém světě a zdravotnické systémy či pojišťovny zdráhají zveřejnit své vlastní údaje. Upřímně doufám, že toto zveřejnění otevře stavidla pro další zveřejňování, a se závěrem této prezentace naprosto souhlasím:

Kéž bychom měli americkou politickou stranu, která by tvrdila totéž. Existují však náznaky naděje; 13. prosince udělal Ron DeSantis něco neuvěřitelného a požádal o svolání velké poroty proti společnostem Pfizer a Moderna, což je zásadní krok, na jehož přípravě pracovalo několik vůdců našeho hnutí poslední dva roky. Doufám také, že tato velká porota donutí stát Florida zveřejnit podobné údaje, které lze použít k posouzení bezpečnosti těchto vakcín.

Důrazně vyzývám ty z vás, kteří jsou schopni, aby začali procházet soubor dat KBV a identifikovali důležité trendy, které lze dát do souvislosti s dalšími pozorováními, jež jsme učinili během posledních dvou let. Věřím, že by o nich mohlo být napsáno mnoho vynikajících článků. Upřímně vám všem děkuji za vaši trvalou podporu!

A konečně, protože je důležité představit obě strany sporu, toto je vyvrácení trendů naznačených jejich údaji ze strany KBV. V tuto chvíli nesouhlasím s jejich protiargumentem vzhledem k tomu, jak velké σ jsem zjistil při pohledu na data s mnoha podmínkami kromě pouhého úmrtí, takže bych se přikláněl k tomu, že tento protiargument je dalším příkladem zatajování německé vlády týkající se údajů o bezpečnosti vakcín. Mým hlavním cílem je upozornit na tyto údaje, aby je řada nezávislých stran mohla objektivně analyzovat. Stejně tak, pokud někdo může poskytnout silnější vyvrácení zde prezentovaných údajů než KBV, budu za to také vděčný, abychom zůstali upřímní.