, , , ,

Zchudnout pro klima. Přemýšlejme o tom, týká se to každého z nás.

zchudnout pro klima

Zchudnout pro klima

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

5.1.2023

Petr Robejšek,politolog

Vyhodíte 3 800 miliard dolarů za to, že snížíte světový podíl fosilních zdrojů na spotřebě energie z 82 na 81 procent? Má to nějaký smysl? Má, jsme svědky dobře naplánovaného přesunu majetku obyčejných lidí do rukou finanční šlechty.

Za posledních deset let investovaly státy a firmy do rozvoje obnovitelných zdrojů energie nepředstavitelných 3 800 miliard dolarů. A výsledek? Podíl fosilních zdrojů na celosvětové spotřebě energie klesl z 82 na 81 procent. A nejspíše ani to ne.
Ať už s myšlenkou státem vynucené energetické změny souhlasíme, nebo ne, vidíme, že nefunguje. Podle Statistical Review of World Energy 2022 podíl uhlí, ropy a plynu na celosvětové spotřebě energie v roce 2021 činil 82 procent, vodní energie 6,8 procenta a jaderné energie 4,2 procenta. A hlavní trumf politických elit, větrná a solární energie, se na světové spotřebě podílel pouze 7 procenty.
Za deset let, po investování nepředstavitelných 3,8 bilionu dolarů a s pomocí likvidačního tlaku vlád na ostatní zdroje energií, se podíl větrné a solární energie na celosvětové spotřebě dobelhal ze 4 na 7 procent. Kdyby vlády za desetinu těch 3 800 miliard rozjely zalesňovací programy, bylo by to mnohem účinnější, levnější a jednodušší. A protože by CO2 pohlcovaly rostliny, tak by to bylo i (jak praví „ecospeak“)
i udržitelnější. Proč to nedokázaly?
Selhání státem nařízené energetické změny není překvapující. I laik chápe, že klima je složitý, povahou chaotický systém s mnoha nekontrolovatelnými vlivy. A navíc. Jen 10 až 15 procent ročních emisí C02 je přímo či nepřímo způsobeno člověkem. Za zbytek může metabolismus půdních a mořských bakterií. Proto je zcela absurdní představa, že by druhořadý politický personál, který teď Evropanům vládne, dokázal plánovitě působit na globální teplotu.
Potřebujete příklad? Studii, podle které západní elity vydaly od roku 2012 do dneška astronomických 3,8 bilionu dolarů a snížily podíl fosilních zdrojů na celosvětové spotřebě energie z 82 na 81 procent, vypracoval Jeff Curie z americké investiční banky Goldman Sachs. A právě on řekl v nedávném rozhovoru pro televizi CNBC: „Vzhledem k nedávným událostem a skutečnosti, že plyn je v poslední době stále více nahrazován uhlím, je současný podíl fosilních zdrojů na světové spotřebě energie dokonce vyšší než 82 procent.“ Curie tím naráží na bezhlavou politiku Západu po útoku Ruska na Ukrajinu.
Pokání za ekohříchy
Evropské vlády, které ve jménu záchrany klimatu již léta ztěžují život lidem zdražováním klasických energií, dosáhly jen toho, že se průmyslová výroba náročná na emise CO2, s ní spjatá pracovní místa a hlavně na ní závislý blahobyt Evropanů přesunuly do Asie. Politici vyhodili z okna gigantické peníze, popřeli principy tržní ekonomiky, okradli své občany, ale záchrana klimatu se přesto nekoná.
Na tom by se nic nezměnilo ani tehdy, kdyby Evropě vládnoucí „ekoinkvizice“ úplně srovnala se zemí kontinentální průmysl a zemědělství. Snad aby EU začala omezovat „škodlivé“ dýchání lidí – a kdyby ani to nepomohlo, tak i jejich počet. Zrůdné? Určitě, ale bylo by to zcela v logice myšlení těch, kteří lidstvo považují za škodlivý hmyz hyzdící panenskou tvář bohyně země Gaii.
Mediální vymývání mozků, které silně připomíná komunistickou propagandu, nasvědčuje tomu, že ve hře je spasitelská ekoideologie. Ale komunisté aspoň slibovali blahobyt, ekologisté nabízejí jen askezi. Takže jejich pokrevní příbuzné najdeme až hluboko ve středověku. Přívrženci sekty flagelantů se tehdy veřejně bičovali a chtěli tak strhnout ostatní k pokání před nadcházejícím koncem světa. Dnes to datum už známe. Kdo v minulých dnech zabloudil pohledem na pražskou letenskou pláň, dozvěděl se s vědeckou přesností z digitálního displeje obřích „klimatických hodin“, kolik času nám ještě zbývá.
Chtějí nás přesvědčit o tom, že musíme přijmout nuzný způsob života, protože se prý jinak ve stoupajících vodách oceánů zároveň utopíme a uvaříme. Ale ekoflagelanti hlásající konec světa jsou jen zneužití idealisté. V historii mají, od křížových výprav dodneška, spoustu předchůdců, které panstvo opakovaně zapřahalo do káry svých vlastních zájmů.
Chtějí vládnoucí opravdu zchudnutí pro záchranu světa? O tom pochybuji. Všichni přece víme, že politici milují peníze daleko více než své voliče. Ty ale zchudnout nechají, i když ne pro klima.
Pár tisíc nejbohatších lidí světa chce vlastnit všechno, a proto se chystá vyvlastnit zbytek. Říkají, že kapitalismus musí změnit pravidla, aby mohl „nově nastartovat“. A nová pravidla znamenají především přesun majetku obyčejných lidí do rukou finanční šlechty. Klimatická a energetická agenda je způsob, jak to morálně posvětit
a reálně provést. Jak přesně?
– Ekologicky a bezpečnostně politicky inscenované zdražování energií má přerůst do ničivého inflační procesu jako ve 30. letech minulého století.
– Zdražení energií zdůvodněné záchranou klimatu a bojem proti „říši zla“ má lidem znemožnit splácet hypotéky, aby jim banky mohly zabavit domy a byty.
– Připravovaná elektronizace peněz může zjednodušit jak vybírání „nevyhnutelných“ ekodaní, tak loupeživou měnovou reformu, která zbaví státy dluhů a občany úspor.
A proto nás vydírají domnělými dědičnými hříchy proti přírodě. Proto máme zchudnout pro matku zemi. Přemýšlejme o tom, týká se to každého z nás.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *