pfizer criticism

The Lancet je už jen pro smíchi s jejich pochybnou studií účinnosti vakcíny

15. ledna 2023
Norman Fenton a Martin Neil

Dne 6. května 2021 zveřejnil The Lancet nehorázně pochybnou studii účinnosti covid vakcíny Pfizer na populaci Izraele, která tvrdila, že dosahuje 95%.

Dne 17. května 2021 jsme Lancetu zaslali rychlou odpověď o 250 slovech s vysvětlením, proč byla studie chybná.

Po první odpovědi, že požádají autory o odpověď na náš dopis, jsme od nich 20 měsíců nic neslyšeli.

Dne 8. ledna 2023 jsme z ničeho nic dostali e-mail od hlavní redaktorky The Lancet Josefine Gibsonové s omluvou za to, že se nám ohledně dopisu neozvali, že požádali hlavní autorku Dr Sharon Alroy-Preis, aby na náš dopis reagovala, ale protože neposkytla žádnou formální odpověď, rozhodli se náš dopis nezveřejnit.
Tweetovali jsme odpověď z The Lancet a během 24 hodin získala více než milion zobrazení. Publikovali jsme také článek na substack.com, který zdůrazňuje další problémy se vztahem Dr Sharon Alroy-Preis ke společnosti Pfizer.

Dne 10. ledna 2023 jsme dostali nevyžádaný e-mail od Josefine Gibsonové (o kterém se můžeme jen domnívat, že byl výsledkem poškození reputace, které způsobil náš tweet), ve kterém stálo: „Děkujeme, že jste nás upozornili na váš dopis z května 2021. Zvažujeme další kroky a ozveme se vám, jakmile to bude možné.“

Dne 11. ledna 2023 (v 10:58) jsme poslali e-mail šéfredaktorovi The Lancet Richardu Hortonovi, v němž jsme ho nasměrovali na náš článek na substack.com (který zdůrazňoval tyto nové problémy týkající se vztahu Dr Sharon Alroy-Preis se společností Pfizer), v němž jsme uvedli, že důvěryhodnost The Lancet dostala zveřejněním studie Israel-Pfizer a jeho reakcí na kritiku této studie vážné trhliny.

11. ledna 2023 (v 11:21) jsme dostali e-mail od Josefine Gibsonové, která se omlouvala za „nestandardní zkušenost“, kterou jsme měli s The Lancet. Řekla, že poté, co to probrali s Hortonem, nás nyní vyzývají, abychom zveřejnili původní dopis nebo jeho aktualizaci, přičemž navrhli, aby aktualizace „odrážela současnější zkušenosti s vakcínou“.

Dne 12. ledna 2023 jsme zaslali náš aktualizovaný dopis (v dohodnutém rozsahu 350 slov).

Dne 13. ledna 2023 jsme dostali odpověď od Josefine Gibsonové, že se rozhodli dopis nezveřejnit.

Zde je úplný popis a korespondence z ledna 2023 v pořadí podle data (osobní údaje byly upraveny):

1. E-mail „z ničeho nic“ z The Lancet ze dne 8. ledna (20 měsíců poté, co jsme odeslali náš původní dopis, který si můžete přečíst v tomto článku na substack.com):

2. Tweet ze 6. ledna po obdržení e-mailu:

3. Náš článek na substacku z 10. ledna popisující zjištěné problémy týkající se hlavní autorky Sharon Alroy-Preis:

Zvláštní případ Dr Sharon Alroy-Preis a tvrzení o bezpečnosti a účinnosti vakcíny Pfizer
Shrnutí: Svět se výrazně spoléhal na velkou izraelskou studii v časopise Lancet, která potvrdila účinnost vakcíny Pfizer, jenže hlavní autorka neuvedla střet zájmů, ve kterém podepsala smlouvu, že bez svolení Pfizeru nezveřejní informace poškozující jejich produkty…

4. E-mail od Josefine Gibsonové ze dne 10. ledna (zajímavý a „nevyžádaný“, protože jsme neodpověděli na „odmítnutí“ The Lancet z 8. ledna):

5. E-mail odeslaný Richardu Hortonovi dne 11. ledna v 10:58:

6. Odpověď, kterou jsme dostali od Josefine Gibsonové dne 11. ledna v 11:21:

7. Naše odpověď:

8. Souhlas Lancetu s novým článkem o 350 slovech s limitem 5 odkazů:

9. Náš dopis doručený 12. ledna (349 slov):

Zavádějící tvrzení ve studii účinnosti vakcíny Pfizer
Norman Fenton a Martin Neil, 12. ledna 2023

Článek o izraelských zkušenostech s vakcínou Pfizer covid-19 vyšel v The Lancet v květnu 2021 [1]. Napsali jsme dopis s odpovědí [2], ve kterém jsme vysvětlili, proč bylo jeho tvrzení o 95% účinnosti přehnané, a poukázali na to, že studie se nedokázala přizpůsobit klesající míře infekce a velmi odlišným testovacím protokolům aplikovaným na očkované a neočkované osoby. Studie také ignorovala všechny případy covid hlášené u lidí, kteří dostali pouze jednu nebo druhou dávku před méně než sedmi dny; tito lidé nebyli považováni za „plně očkované“, což nevyhnutelně vedlo k zveličování účinnosti vakcíny [3].
Tyto obavy vyjádřené před 20 měsíci byly potvrzeny údaji, které prokázaly, jak přehnané bylo tvrzení o účinnosti.
Lancet poslal náš dopis hlavní autorce studie Sharon Alroy-Preis k vyjádření, ale ta na kritiku nereagovala, takže jej Lancet nezveřejnil.
Máme další obavy o integritu článku. Sharon Alroy-Preis nebyla mezi 8 z 15 autorů, kteří deklarovali držení opcí na akcie a akcie ve společnosti Pfizer; také prohlásila, že není ve střetu zájmů. Avšak byla vedoucí oddělení veřejného zdraví na izraelském ministerstvu zdravotnictví (IMOH) v době, kdy se Izrael stal ‚laboratoří společnosti Pfizer‘ [4]. Vztah mezi společností Pfizer a IMOH (počínaje 6. lednem 2021, čtyři měsíce před zveřejněním článku Lancet) je stanoven v jejich dohodě o spolupráci [5] z níž jasně vyplývá, že výsledky nemohou být zveřejněny bez souhlasu obou stran, a určuje jmenovitě Sharon Alroy-Preis jako pověřence IMOH odpovědného za management tohoto vztahu se společností Pfizer.
Článek Lancet neposkytoval žádné informace o nežádoucích účincích vakcíny, o kterých nyní víme, že jsou podstatné. Sharon Alroy-Preis ve své prezentaci o boosteru expertní komisi FDA tvrdila, že Izrael pečlivě sleduje bezpečnost, zatímco nyní už víme, že do konce roku 2021 k tomu neměl žádný funkční systém [4].
Domníváme se proto, že zjištění tohoto dokumentu – která vedla mnohé k přesvědčení, že vakcína Pfizer je extrémně bezpečná a účinná – nejsou skutečně věrohodná a že by článek měl být stažen.

Reference
[1] Haas et al: „Dopad a účinnost vakcíny mRNA BNT162b2 proti infekcím SARS-CoV-2 a případům COVID-19, hospitalizacím a úmrtím po celonárodní očkovací kampani v Izraeli: observační studie využívající data národního sledování“ https: //doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00947-8
[2] Fenton NE a Neil M „Je vakcína Pfizer tak účinná, jak se tvrdí?“, 17. května 2021. https://wherearethenumbers.substack.com/important-caveats-to-pfizer-vaccine
[3] Neil M, Fenton N, Smalley J., Craig C., Guetzkow J., McLachlan S., Rose, J. Nejnovější statistiky o údajích o úmrtnosti v Anglii naznačují systematickou chybnou kategorizaci stavu vakcíny a nejistou účinnost Covid-19 očkování, prosinec 2021. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14176.20483
[4] Fenton NE a Neil M, „Zvláštní případ Dr Sharon Alroy-Preis a tvrzení o bezpečnosti a účinnosti vakcíny Pfizer“.
https://wherearethenumbers.substack.com/p/alroy-preis
[5] Skutečná dohoda o spolupráci v oblasti epidemiologických důkazů mezi izraelským ministerstvem zdravotnictví jednajícím jménem Státu Izrael a společností Pfizer Inc, 6. ledna 2021. https://govextra.gov.il/media/30806/11221-moh -pfizer-colaboration-agreement-redacted.pdf

10. Odmítnutí dopisu (který sami vyžádali) ze strany Lancet dne 13. ledna:

Tak, tady to máte. Říká se nám šiřitelé dezinformací, protože The Lancet má jedinečný přístup k pravdě, a navíc integrita údajů z izraelských studií je nepochybná, i když izraelský aparátčík pro veřejné zdraví Sharon Alroy-Preis, který má být nezávislý na zájmech korporací, je právně vázána zveřejňovat výsledky schválené společností Pfizer.

Naše zkušenost je samozřejmě jen jedním z mnoha případů zkorumpovanosti The Lancet.

Zdroj: https://jameshfetzer.org/2023/01/horman-fenton-and-martin-neil-the-lancet-has-become-a-laughing-stock/

Send us mail