, , , ,

Na obzoru je nový jasný den. Vidíš ho?

Na obzoru je nový jasný den. Vidíš ho?

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:


Kdo jsou lidé, kteří v dějinách změnili svět k lepšímu?

„Já vím! Já vím! Byli to věční pesimisté!“ 

Ti, kteří nikdy nebyli pozitivní, neměli naději  ani vizi a šli jen s tím, co v přítomnosti zaznamenávaly jejich omezené smysly.

Vždy kritizovali ty, kteří měli větší a pozitivnější vizi. Dokonce se cítili být chytří, protože nebyli tak ‚naivní‘ jako ti, kdo měli sny a naděje do budoucna.“

Byli to ti, kteří změnili historii k lepšímu a pomohli lidstvu.“

Že jo?

Ani náhodou.

Všichni víme, že to není pravda.

Věční pesimisté lidstvu nepomáhají.

Lidstvu nikdy nepomohli lidé, kteří mají negativní myšlení. Proč tedy mysl tolika z nás zahaluje takové temno? Proč se neustále zaměřujeme na to špatné, zatímco se vysmíváme těm, kdo vidí věci z vyšší perspektivy?

Nedávno jsem sdílel zprávu o historicky bezprecedentním povstání lidu Brazílie proti tyranii . Oni vědí, že volby jsou ukradené, a chápou, že zločinně postavený prezident je loutkou Světového ekonomického fóra Deep State, která kvůli agendě globalistů zavede v Brazílii extrémní tyranii. 

V posledních měsících po celé Brazílii nepřetržitě protestovalo mnoho milionů lidí a dokonce je podporovala i armáda, což ukazuje, že se v tomto krásném národě začíná rozmáhat něco mocného. Kriminální politici po celém světě se z toho na Twitteru doslova zbláznili a vyjadřují obavu, že by to mohlo inspirovat celý svět.

Po zveřejnění těchto povzbudivých zpráv jsem obdržel řadu e-mailů od lidí s dobrými úmysly, kteří se pokusili uhasit můj oheň vodou, když mi řekli, že celý tento protest je psychologickou operací vlády.

Když se dobře podívám na poslední protest, skutečně má všechny znaky pasti. Zatímco je armáda nejprve chránila, dostala rozkaz ustoupit a nakonec téměř dva tisíce lidí bylo uvězněno.

Ale přesto jsem nadšený z toho, co se v Brazílii děje. Počet lidí, kteří již několik měsíců protestují, je prostě neuvěřitelný. Dostal jsem několik e-mailů od lidí z Jižní Ameriky a jeden byl od skupiny Brazilců. Osoba zastupující tuto skupinu mi napsala větu, která byla trefou do černého:

„VĚŘ SVÉ INTUICI. V JIŽNÍ AMERICE NĚCO BUBLÁ.“

To mě zasáhlo, protože přesně to jsem se naučil dělat. I když víme, že nelegitimní vláda zasahuje proti brazilskému lidu, cítím ve svých „útrobách“ hluboké vzrušení. V posledních desetiletích jsem zažil, že naslouchání mým hlubším smyslům mi poskytuje přesnější informace než to, co vidí mé oči, slyší mé uši, ví má mysl a co mi říkají lidé. Proto naslouchám mnohem hlubšímu a vždy přesnějšímu vnitřnímu hlas Stvořitele, který šeptá hluboko v našem nejhlubším nitru. Říkáme, že to je naše „střevo“. Písmo říká:

„Chraň své srdce, protože z něj plynou esence života.“

Náš mozek je přesně takový, jaký je: šedá hrudka neuronů. Ale lidé jsou mnohem víc než jen šedý pudink ve smrtelném těle. Každý, kdo ví něco o skutečném světě, si plně uvědomuje, že lidé jsou ve své podstatě duchovní bytosti. Naše tělo je jako slupka, která překrývá to, kým skutečně jsme. Když se naučíme být činní ve svých hlubších smyslech, budeme lépe rozumět. „Důvěřujte svému nitru.“

Věděli jste, že skutečně úspěšní podnikatelé jsou ti, kteří naslouchají svému nitru?

V průběhu historie to byli vždy ti, kdo naslouchali svému hlubšímu vnitřnímu člověku – od něhož pocházejí sny, vize, víra a odvaha – kteří vykonali neuvěřitelné činy. Viděli něco svýma duchovníma očima, něco pochopili svou duchovní myslí, něco cítili svými duchovními smysly, a to jim dalo sílu prostrkat se přes viditelné překážky do jiného světa.

Ve svém vnitřním člověku, ve svém duchu nebo nitru – jakkoli to chcete pojmenovat – cítím vzrušení a radost a vidím budoucnost tak skvělou, že je těžké tomu uvěřit. To je pevnější základ než současná situace. A vidím, že miliony lidí po celém světě sdílejí toto hluboké přesvědčení. Děje se toho víc, než že zlo vystrkuje svou ošklivou hlavu. Vulkán pravdy začíná vybuchovat, začíná se zvedat vlna osvobození, v dálce duní řev spravedlnosti.

Když odhaluji strašlivé praktiky zločinců, není to proto, abych přes vás rozprostřel temný mrak, ale abych vámi zatřásl až do úplné bdělosti, abyste povstali a stali se součástí největšího probuzení všech dob.

Ale mými nejhoršími odpůrci jsou někteří z takzvaných „hrdinů pravdy“, kteří si myslí, že vědí všechno mnohem lépe než kdokoli jiný; dělají však jen to, že hlásají „nevyhnutelné vítězství zla“. To je opravdu smutné. Nebuďte prosím jedním z těch temných pesimistů, kteří si myslí, že jsou chytří, ale jsou zaslepeni temným závojem nad svou myslí. Někteří lidé se natolik soustředili na zlo v tomto světě, že zapomněli, jak nádherné je SVĚTLO.

Podívejte se na jasné světlo slunce. Nastala někdy noc, po které nenásledovalo slunce?

 

Pokusili se mě zabít


Když jsem byl počat, temný hlas zašeptal mým rodičům: „Zabijte ho!“ Uvažovali o potratu. Moje matka však také uslyšela jiný šepot… a nechala mě žít. Když jsem se narodil, slyšela hlas Dárce života jasněji než kdy jindy. Hlas k ní promluvil nahlas:

„Dej tomuto dítěti hodně lásky, protože ho moc miluji.“

Při několika nehodách jsem málem zemřel. Jednou mě auto srazilo tak tvrdě, že jsem letěl vzduchem, ale náhodný kolemjdoucí vyskočil dopředu a zachytil mi hlavu, než dopadla na beton.

Jako teenager jsem měl existenční krizi a rozhodl jsem se vzít si život. S břitvou u zápěstí jsem zaslechl hlas: „Nedělej to. Bůh má s tebou plán.“ Léta jsem před touto Realitou utíkal a nemohl jsem uvěřit, že jsem to slyšel. Ale nasedl jsem na kolo a jel domů.

Vím, že jsem tady z nějakého důvodu. Můj život byl několikrát ušetřen, abych řekl světu:

Je naděje. Je budoucnost. Je víc než jen tma. Existuje svět mnohem krásnější a mocnější než hluboké kobky zla. 

Bezožní nemají žádnou autoritu. Jediné, co mají, je podvod. Pokud jsou jejich lži rozbity, nemají NIC. Vůbec nic. Zdroj všeho života NEURČIL ani nepomazal bezbožné, aby vládli na zemi. Nemají žádný mandát, žádné božské požehnání, žádnou korunu a žádné žezlo. Jsou zcela nelegitimní. Důvodem, proč mají tolik moci, jsou jejich sofistikované podvody, které oslepují a ovládají lidstvo.

Jakmile bude lidstvo osvobozeno od mnoha podvodů v naší mysli, povstaneme a uvidíme, že naši protivníci jsou hluboko pod námi, a ne nad námi. Proto se děsí pravdy, která vyjde najevo. To je také důvod, proč musíme vynaložit veškeré úsilí, abychom šířili pravdu mezi lidstvo.

Strategické vymývání mozků lidstva


Jedním ze způsobů, jak nám v posledních desetiletích strategicky vymývali mozky, je odmítnutí našeho Stvořitele. Nikdo z nás se k tomu nerozhodl. Důvod, proč odmítáme Dárce života a Původce lásky, je ten, že naše mysl byla ovládnuta naší kulturou, médii a vzděláním.

Jsme obětí těžkého vymývání mozků.

Před padesáti lety bylo pochopení, že existuje Ten, kdo dal život tomuto světu, něčím tak zřejmým jako 1, 2, 3. Dokonce i v některých raných disneyovských filmech herci ve filmu klečí a modlí se o pomoc. Můžete to vidět například v „Cestě do středu země“. Dobrodružní hrdinové žádají Všemohoucího Stvořitele o pomoc, než vstoupí do hlubin země. Bylo to normální. Hromadné odmítání Původce všeho dobrého je nedávným fenoménem, který se prosadil, když se rádio a televize začaly používat k vymývání mozků světové populace, aby se oddálila tomu, o čem každý člověk hluboko uvnitř ví, že je pravda.

Stali jsme se obětí rozsáhlého systému lží.

Ale příliv se obrací. Jsem tu, abych vám řekl: opusťte svůj temný, beznadějný způsob uvažování. Budoucnost je skvělá, krásná, jasná a větší, než si dokážete představit.

Musíme nejprve zdolat několik hor, abychom našli lepší svět. Musíme mít oči upřené na druhou stranu, protože v přítomnosti jej ještě nevidíme. Viděl Martin Luther King nějakou změnu? Ne. Byl zastřelen, než se něco stalo. Ale jeho sen se splnil. Nikdo, kdo přinesl v tomto světě významnou změnu, to ze začátku neviděl na vlastní oči. Proto je hluboko v nás stále ten tichý hlas, který říká:

„Hej, podívej se nahoru! Co tam vidíš? Věříš tomu?“

Otevřete oči, drazí lidé. Uvidíme změnu v našem světě. Vydržte. Nevzdávej to. Stůjte pevně. A dělejte, co můžete, abyste této transformaci pomohli.

My všichni jdeme různými cestami, máme odlišná zázemí, přesvědčení a kultury, všichni se budeme učit a v budoucnu se změníme. Ale naše srdce jsou nastavena ke stejnému cíli: lepší svět, kterému nevládnou satanští zločinci.

Kéž máme srdce naděje a odvahy.

David Sörensen

StopWorldControl.com

ZDROJ: https://stopworldcontrol.com/beyond-storm/?inf_contact_key=306a9898383e50d94cb349eed26f3160842e902fbefb79ab9abae13bfcb46658

1 reply
 1. Tomáš Salamon
  Tomáš Salamon says:

  Díky Jani,
  to je ten zásadní příspěvek, který popisuje to, co stále vidím na Luboškovi – je poddán Stvořiteli a následuje Ho – a tím vidí to, co není vidět a koná to, co bezduchý člověk nechápe, ale přitom je to východiskem.
  Já bych např.nikdy nevolil Babiša, ale souhlasil jsem hned na začátku s Luboškem, že to je teď cesta – ne ta přirozená (která se nabízela v Baštovi), ale je součástí té nadpřirozené. Málo lidí však pochopilo…
  Tak vám a nám všem fandím (a modlím 🙂 ) a dodávám, že tím probuzením v našem životě je Stvořitel přišlý v lidském těle = Ježíš (v překladu Zmocněná Záchrana), který je nyní přítomen jako Duch svatý. Když přijmeš Ježíše a vydáš Mu svůj život, staneš se uvnitř novým stvořením a jím pak můžeš nechat měnit svoji duši a ovlivnit i své tělo. A tvé okolí nezůstane stejné.
  To je pak ta nádherná budoucnost, o které zde píše David…
  Ať se vám daří, drazí.
  Tom

  Odpovědět

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *