, , , , ,

Čína provozuje po celém světě ilegální policejní stanice

Čína provozuje po celém světě ilegální policejní stanice

Čína provozuje po celém světě ilegální policejní stanice

15.1. 2023

Podle nedávné zprávy nevládní organizace Safeguard Defenders, která se zabývá ochranou lidských práv, zřídila Čína ve 30 státech nejméně 54 policejních stanic a zřídila je mimo jiné ve Spojených státech (New York), Kanadě, Španělsku, Itálii, Francii, Nizozemsku, Velké Británii, Maďarsku, Portugalsku, České republice, Brazílii, Argentině a Nigérii. Většina těchto policejních stanic se nachází v Evropě, mimo jiné devět takových stanic je ve velkých španělských městech, čtyři v Itálii a tři v Paříži.

Podle Petera Dahlina, ředitele organizace Safeguard Defenders, jsou však tyto policejní stanice jen špičkou ledovce:

„Jsme přesvědčeni, že jich je mnohem více, protože tyto patří pouze do dvou jurisdikcí  Fu-čou a Čching-tchien, odkud pochází většina Číňanů ve Španělsku  a Čína sama přiznává, že zahájila tento projekt v deseti jurisdikcích. Takže jich může být až pětkrát více.“

Policejní stanice jsou součástí čínské kampaně, jejímž cílem je „přesvědčit“ čínské občany podezřelé z trestných činů a zejména telekomunikačních podvodů, ale také politických „zločinů“, jako je politický disent – aby se vrátili do Číny a čelili trestnímu stíhání. Čína přitom nevyhrožuje pouze samotným čínským občanům, ale také členům jejich rodin, kteří zůstali v Číně. Podobné výhrůžky trvají již několik let  v roce 2020 upozornil ředitel FBI Christopher Wray na případ z USA, kdy čínský vládní „emisar“ navštívil jednoho Číňana (tzv. „cíl“) a řekl mu, že si může vybrat mezi návratem do Číny a sebevraždou.

Čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti 17. srpna 2022 uvedlo:

„Od dubna 2021 do července 2022 se v Číně výrazně snížil počet případů přeshraničních telekomunikačních podvodů zaměřených na čínské obyvatele, přičemž 230 000 podezřelých ze spáchání telekomunikačních podvodů bylo přesvědčováno k tomu, aby se vrátili do Číny a přiznali se ke svým trestným činům….“

„Oficiální pokyny výslovně uvádějí různé nástroje, které jsou k dispozici k ‚přesvědčení‘ těchto ‚cílů‘, aby se dobrovolně vrátily do Číny a čelily obvinění,“ napsala nevládní organizace Safeguard Defenders.

„Patří mezi ně i zaměření se na děti údajných podezřelých v Číně, kterým je odepřeno právo na vzdělání a také podobná taktika zaměřená na rodinné příslušníky a příbuzné. Stručně řečeno, jde o plnohodnotný trest za ‚asociaci s podezřelým‘, který má podezřelé ‚povzbudit‘ k návratu ze zahraničí.“

Čínské zahraniční policejní stanice údajně plní pouze administrativní a konzulární funkce, ale ve skutečnosti fungují jako organizace, které Číňanům v zahraničí vyhrožují, aby se vrátili do Číny, a neberou žádný ohled na nezbytné zákonné požadavky podle mezinárodního práva. Podle organizace Safeguard Defenders:

„Tyto metody umožňují Komunistické straně Číny a jejím bezpečnostním orgánům obcházet běžné dvoustranné mechanismy policejní a soudní spolupráce, čímž vážně narušují mezinárodní právo a územní celistvost dotčených třetích zemí…. Tím, že se Komunistická strana Číny vyhýbá běžným mechanismům spolupráce, se jí daří vyhýbat se rostoucímu dohledu nad dodržováním lidských práv a následným obtížím, s nimiž se potýká při získávání ‚uprchlíků‘ zpět prostřednictvím soudních řízení, jako jsou formální žádosti o vydání. Číňané legálně pobývající v zahraničí jsou tak plně vystaveni nelegálnímu pronásledování ze strany čínské policie, přičemž ochrana, kterou jim teoreticky poskytuje vnitrostátní i mezinárodní právo, je minimální nebo žádná….“

„Otevřeně označované jako zahraniční policejní služebny… například při obnovování čínských řidičských průkazů na dálku a dalších úkonech náležejících tradičně konzulátům… tyto policejní stanice slouží ovšem také zlověstnějším úkolům, neboť přispívají k ‚rozhodnému potírání všech druhů nezákonné a trestné činnosti, do níž jsou zapojeni Číňané žijící v zahraničí‘.“

Policejní stanice se také samozřejmě zaměřují na Číňany žijící v zahraničí, kteří nesouhlasí s režimem.

„Cílem těchto kampaní je jak potlačení disentu, tak i umlčení lidí,“ řekla Laura Harth, vedoucí projektů organizace Safeguard Defenders. „Lidé se proto bojí. Lidé, kteří jsou terčem útoků a mají rodinné příslušníky v Číně, se bojí promluvit.“

Zásadní je, že tyto policejní stanice fungují bez souhlasu a vědomí hostitelských zemí, jako například v Nizozemsku, kde jedna z policejních stanic působí v obyčejném přízemním bytě v Rotterdamu, který patří malé čínské firmě poskytující služby hodinového manžela. Několik zemí – například Kanada, Nizozemsko, Velká Británie, Portugalsko a Španělsko. Nyní tuto záležitost vyšetřuje a některé z nich již vznesly požadavek na uzavření čínských zahraničních policejních stanic na svém území.

„Požádali jsme čínského velvyslance o úplné objasnění takzvaných policejních služebních stanic, které v Nizozemsku plní úkoly jménem čínské vlády,“ tweetoval nizozemský ministr zahraničí Wopke Hoekstra.

„Vzhledem k tomu, že k tomu nebylo od Nizozemska vyžádáno žádné povolení, ministerstvo informovalo velvyslance, že tyto stanice musí být okamžitě uzavřeny. Kromě toho tyto policejní stanice vyšetřuje i samotné Nizozemsko, aby zjistilo jejich přesnou činnost.“

V USA ředitel FBI Christopher Wray uvedl, že FBI tuto záležitost vyšetřuje.

„Jsme si vědomi existence těchto policejních stanic. Podle mě je nehorázné, že by si čínská policie pokoušela založit pobočku, třeba v New Yorku řekněme, bez řádné koordinace. Porušuje to suverenitu a obchází to standardní procesy spolupráce soudů a orgánů činných v trestním řízení.“

Christopher Wray dodal, že FBI „zkoumá příslušné právní parametry“, a uvedl, že FBI zahájila vyšetřování obtěžování, pronásledování, sledování a vydírání Číňanů žijících v USA, kteří se kriticky vyjadřovali o čínském prezidentovi Si Ťin-pchingovi.

„Je to skutečný problém a něco, o čem hovoříme i s našimi zahraničními partnery, protože nejsme jedinou zemí, kde k tomu došlo.“

Peking naprosto nepřekvapivě jakékoliv pochybení popřel. „Organizace, které jste zmínil, nejsou policejní stanice ani centra policejních služeb,“ trval na svém mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien Čao.

„Jejich činnost spočívá v pomoci místním čínským občanům s prodloužením prošlého řidičského průkazu online a v poskytnutí místa konání pro lékařské prohlídky.“

Španělský deník El Correo nicméně citoval nejmenovaného úředníka čínského ministerstva zahraničí v Šanghaji, který údajně připustil, že policejní stanice v zahraničí odpovídají tomu, jak Čína obvykle postupuje:

„Dvoustranné smlouvy jsou velmi těžkopádné a Evropa se zdráhá vydávat údajné pachatele do Číny. Nevidím nic špatného na tom, že se na zločince vyvíjí nátlak, aby je bylo možné postavit před soud.“

Organizace Safeguard Defenders dotčené státy vyzvala, aby proti čínským policejním stanicím urychleně zakročily.

„Vyzýváme poslance, aby přinutili své vlády se tímto problémem zabývat: zeptali se jich, zda a jak je tato praxe monitorována; v jakém rozsahu se takové operace v jejich zemi provádějí a jaká opatření byla proti nim přijata. Pokud tyto země nechtějí Číně umožnit na svém území provádění policejních kontrol menšinových skupin – prováděných často záměrně na úkor cílové země a její politiky – tak musí přijmout opatření na ochranu rychle rostoucí čínské diaspory. Cílem těchto kontrol je čínskou diasporu zastrašit, aby se na celém světě podřídila Komunistické straně Číny. Je třeba urychleně zavést specializované mechanismy pro podávání zpráv a ochranu.“

Judith Bergman je komentátorka, právnička, politická analytička a významná spolupracovnice Gatestone Institute.

Nejnovější články od: Judith Bergman

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *