, , , , , , ,

Existence žádného viru nebyla nikdy prokázána

Existence žádného viru nebyla nikdy prokázána

Ramese Sanders: Existence žádného viru nebyla nikdy prokázána

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Virologie je pseudověda, přečtěte si tento článek, abyste zjistili proč.

Zdroj

Než budu pokračovat, chci jen, aby se vědělo, že když říkám „existence žádného viru nebyla nikdy prokázána“, neříkám, že lidé „neonemocní“ nebo neumírají, jen konstatuji, že nikdy nebylo prokázáno, že příčinou „onemocnění“ nebo úmrtí lidí je „virus“, abyste dokázali, že „virus“ je příčinou „nemoci“ nebo smrti, musíte nejprve prokázat existenci zmíněného „viru“, to se nikdy nepodařilo, nikdy.

Nikde nebyla publikována jediná vědecká studie, která by prokázala, že „virus“ byl izolován, purifikován, charakterizován a sekvenován přímo z tekutin nemocného hostitele. To je obrovský problém, protože „viry“ se prý šíří prostřednictvím tekutin nemocného hostitele, takže pokud nikdy nebyl nalezen „virus“ v tekutinách nemocného hostitele, jak to může být známý fakt?!

Při pokusech s buněčnými kulturami vědci odeberou vzorek od někoho, kdo byl pozitivně testován na zmíněný „virus“ (a mnohdy i bez testu, pouze předpokládají, že “virus je ve vzorku, pozn. překl.) a zkombinují ho s dalším materiálem, jako jsou opičí ledvinové buňky (Vero buňky), fetální hovězí sérum, antibiotika, živiny atd. a kultury se obvykle kultivují ve zvlhčeném inkubátoru s CO2 a po několika dnech buňky projdou cytopatickým efektem, kdy se rozpadnou a odumřou a příčina se svede na „virus“. Nyní se vraťme zpět, když vědci odebrali vzorek od osoby, která měla pozitivní test na zmíněný „virus“, kde vůbec izolovali „virus“ ze vzorku před jeho kombinací s jiným materiálem? Jak vědí, že se „virus“ ve vzorku nachází, když ho nikdy neviděli? Jak lze cytopatický účinek připsat „viru“, když „virus“ nebyl nikdy izolován a zaveden do kultury sám o sobě? Oni jen předpokládali, že je ve vzorku, nikdy „virus“ ve skutečnosti nenašli. Pokusy na buněčných kulturách nedokazují existenci „virů“, protože jejich metody jsou chybné. *Metody experimentu si můžete prohlédnout níže*.

Cz překlad buněčné kultury CDC, pozn. překl.

Izolace a charakterizace viru SARS-CoV-2 od prvního amerického pacienta s COVID-19

Zdravotnické instituce a úřady po celém světě byly vyzvány prostřednictvím žádostí o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím k existenci všech údajných „virů“ a všechny tyto instituce potvrdily, že nemají žádnou dokumentaci o izolovaném „viru“ ze vzorku nemocného hostitele bez použití buněčných kultur.

Z žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyplývá, že zdravotnické/vědecké instituce nemají žádné záznamy o tom, že by byl izolován/purifikován nějaký „virus“.

Pokud se podíváme na práci Johna Franklina Enderse z roku 1954, která položila základy moderní virologie, zjistíme, že obsahovala omezený negativní kontrolní pokus, který byl proveden přesně stejným způsobem jako běžné kultury, ale bez jakéhokoli „infekčního materiálu“, který ukázal, že buňky procházejí cytopatickým účinkem, což vyvrací tvrzení výzkumníků, že cytopatický účinek je způsoben „virem“ a dokazuje, že podmínky buněk a materiál použitý v kulturách jsou tím, co způsobuje rozpad a smrt buněk.

V novější době bylo provedeno několik negativních kontrolních pokusů, které prokázaly, že buňky odumírají bez jakéhokoli „infekčního materiálu“, prokázaly to dvě nezávislé laboratoře v Německu a také Dr. Stefan Lanka v roce 2021.

CPE – kontrolní experiment – 21. dubna 2021 – Stefan Lanka

(ZDE česká verze textu 1. fáze kontrolního experimentu Dr. Lanky)

Lidé rádi tvrdí, že byl nalezen genom „virů“, ale jak můžete najít genom něčeho, u čeho nebyla prokázána vůbec žádná existence! Nemůžete. Všechny genomy „virů“ se dělají pomocí počítačových programů z procesu zvaného „alignment“, proces alignmentu začíná s fragmenty RNA a konstruuje genom, tento genom neexistuje u žádného člověka, zvířete ani rostliny, ani z buněčných kultur nebo čehokoli jiného, je teoretický. Proto se jim říká genomy „in silico“, in silico znamená „pomocí počítačového modelování nebo počítačové simulace“. *Experiment si můžete prohlédnout níže*

Ve druhé fázi experimentu Stefana Lanky se mu podařilo obnovit 100 % údajného genomu SARS-CoV-2 bez jakéhokoli „infekčního materiálu“, ale se vzorkem kvasinek.

Výsledky 2. fáze kontrolních pokusů – Lanka

(ZDE česká verze textu 2. fáze kontrolního experimentu Dr. Lanky)

Kromě toho jsou všechny fotografie údajných „virů“ pořízeny až po experimentu s buněčnou kulturou pomocí elektronového mikroskopu, nikdy ne před experimentem. Nikdy nikdo nikde neizoloval žádnou „virovou“ částici přímo ze zvířete, člověka nebo rostliny a nevyfotografoval ji. Neexistuje jediné video, na kterém by se některá z částic nazývaných „viry“ pohybovala, snažila se unést buňky nebo prováděla jakoukoli činnost, která je jim vůbec připisována. To, co vědci fotografují, jsou zbytky buněk nebo artefakty z experimentu způsobené použitou metodikou.

A o tomhle je právě teď vždycky zajímavé mluvit, protože lidé se domnívají, že testy na protilátky dokazují existenci „viru“, ale není to pravda. Jak může test protilátek prokázat existenci něčeho, co nikdy nebylo prokázáno? Nemůže, ale také protilátky jsou špatně interpretovány. Bylo opakovaně prokázáno, že tyto bílkoviny zvané protilátky nejsou specifické, vážou se na cokoli. Proto je známo více než 50 stavů, které mohou způsobit falešně pozitivní výsledek testu na HIV, mezi tyto stavy patří těhotenství, tzv. autoimunitní onemocnění, léky atd. Jejich úkolem je chránit tělo před toxémií a pomáhat tělu se uzdravit. Proto se po očkování zvyšuje hladina protilátek, protože jste byli právě otráveni. Níže uvedené video dokazuje, že to, co říkám, je správné.

Dům čísel – testování na HIV

Jak vidíme, jejich testy neprokazují existenci „virů“ ani to, že je někdo nemocný kvůli „viru“, a navíc jejich testy nejsou ani standardizované, různé země mají různé testovací protokoly, takže na jednom místě můžete být pozitivní a na jiném negativní.

Metodika prokazování existence „virů“ se neřídí vědeckou metodou a byla mnohokrát vyvrácena a testy, které údajně detekují „viry“ nebo jejich údajný genetický materiál, jsou chybné, což vede k závěru, že virologie je pseudověda.

Bohužel jsou tyto informace cenzurovány a označovány jako dezinformace, aby byly chráněny podvodné zločinecké korporace, které tyto lži propagují a vydělávají na nich svými „řešeními“, známými také jako léky a vakcíny.

Zdroj:Ramese Sanders https://cognizantminds.substack.com/p/no-virus-has-ever-been-proven-to

Symbioza života https://www.symbiozazivota.cz/ramese-sanders-existence-zadneho-viru-nebyla-nikdy-prokazana/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *