VIDEA: BEZPRESSU.NEWS

Jak přivést lidstvo na kolena? Jednoduše!

David Icke ve videu z ledna tohoto roku vysvětluje jednoduché, vzájemně propojené, sekvence plánu globalistů a jejich výkonných hybatelů, globálních korporací, na ožebračení a podrobení si obyvatel planety Země.

Potřeba mediální platformy pro „druhý hlas“

„Lidé z ,druhé´ strany nemají hlas. Nemají nikde v médiích platformu. Nikdo nemluví o tom, jaké to je pro obyčejného člověka, který je nyní bombárdován lžemi, falší a propagandou. Potřebujeme někoho v médiích, pár lidí v médiích, aby dali hlas druhé straně. Oni to nechtějí dopustit, protože chápou sílu sĺov.“

EU komise také věděla, že vakcíny nezastavují šíření viru!

EP Cristian Terhes: „Zastavení přenosu viru nebylo cílovým bodem studie.Tedy, pokud vlády a výrobci těchto vakcín věděli, že nezastaví šíření viru, proč politici vnucují očkování prostřednictvím digitálního covid pasu? Všichni nám lhali a všichni musí být pohnáni k odpovědnosti.“ Více ve videu.

Od: Daniela

ZDROJ: BEZPRESSU news https://bezpressu.news/