Spojené království zintenzivňuje válku proti informátorské žurnalistice novým zákonem o národní bezpečnosti.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

11.2.2024

 

Podle investigativního novináře Kita Klarenberga, který zkoumá roli zpravodajských služeb při utváření politiky a vnímání, „Spojené království zintenzivňuje válku proti informátorské žurnalistice pomocí nového zákona o národní bezpečnosti. V listu Grayzone Klarenberg uvádí, že „ V rámci nového represivního zákona by britští občané mohli čelit vězení za podkopávání londýnské národní bezpečnostní linie. Zákon, který má zničit WikiLeaks a další odhalující válečné zločiny, je přímou hrozbou pro kritickou žurnalistiku národní bezpečnosti. “

Klarenberg odhaluje, že nový zákon, který by mohl dostat britské občany do vězení za napadení britské národní bezpečnostní linie, je již uplatňován, aby ho zastrašil. Jeho popis jeho zkušeností, který byl původně publikován v Grayzone, byl znovu publikován níže:

Spojené království zintenzivňuje válku proti informátorské žurnalistice novým zákonem o národní bezpečnosti.

Kit Klarenberg – The Grayzone

Bylo odpoledne 17. května 2023 a já jsem  právě dorazil  na londýnské letiště Luton. Byl jsem na cestě do města mého narození navštívit svou rodinu. Před přistáním dal pilot všem pasažérům pokyn, aby si ihned po vystoupení z letadla připravili pasy ke kontrole. V tu chvíli jsem si všiml šestičlenné čety britských protiteroristických důstojníků v civilu s kamennou tváří, kteří čekali na asfaltu a intenzivně studovali identifikační dokumenty všech cestujících.

Jakmile mě policisté identifikovali, bylo mi nařízeno, abych je bez vysvětlení doprovodil na letištní terminál. Tam mi byli představeni dva úředníci, jejichž jména jsem se nemohl dozvědět, a kteří se následně vzájemně odkazovali pomocí nepopsatelných volacích značek. Byl jsem pozván, abych byl digitálně prohledán a podroben výslechu, ve kterém jsem neměl právo mlčet, neměl jsem právo odmítnout odpovídat na otázky a neměl jsem právo zadržovat čísla PIN pro moje digitální zařízení nebo SIM karty. Pokud jsem uplatnil nějaké právo na soukromí, hrozilo mi zatčení a až 48 hodin v policejní vazbě.

Rozhodl jsem se vyhovět. A tak se stalo, že během následujících pěti hodin jsem seděl s několika anonymními protiteroristickými policisty v nesnesitelně horkém zadním pokoji bez vzduchu a bez oken. Odebrali mi otisky prstů, odebrali invazivní výtěry DNA a prozkoumali každý myslitelný aspekt mého soukromého a profesního života, přátelské a rodinné vazby a vzdělání. Chtěli vědět, proč píšu, říkám a myslím na věci, které dělám, jaké jsou podrobnosti o tom, jak jsem placen za svou investigativní žurnalistiku a na jaký bankovní účet.

 

 

 

 

 

 

 

Byl jsem zadržen podle britského zákona o boji proti terorismu a bezpečnosti hranic z roku 2019, který OSN označila  za drakonický  a represivní.  Podle jeho  pravomocí podle Schedule 3  může být každý, kdo vstoupí na  britské území podezřelý z „nepřátelské činnosti“ jménem cizí mocnosti, zadržen, vyslýchán po dobu šesti hodin a obsah jeho digitálních zařízení může být zabaven a uložen. „Nepřátelské činy“ jsou definovány jako jakékoli chování považované za ohrožující „národní bezpečnost“ Británie nebo její „ekonomický blahobyt“.

Ještě znepokojivější je, že Plán 3 je bez podezření. Podle  jeho podmínek „je nepodstatné, zda si je osoba vědoma toho, že činnost, do které se zapojuje, je nepřátelskou činností, nebo zda se nepřátelský čin provádí stát, pro který nebo v jehož zastoupení nebo v jehož zájmu je nepřátelský čin prováděn. podnítil, sankcionoval nebo si byl jinak vědom provedení činu.“ Musí to být docela propracované spiknutí, když spiklenci ani nevědí, že konspirují.

Ukazuje se, že britský stát se mylně domníval, že The Grayzone měl vztah s nechvalně známou ruskou bezpečnostní službou FSB. Svůj předpoklad nezaložili na žádných důkazech, ale na našem talentu produkovat věcnou investigativní žurnalistiku založenou na dokumentech předávaných tomuto výstupu anonymně, prostřednictvím e-mailových účtů. Taková aktivita je běžnou praxí pro západní média, skupiny na ochranu práv a velmi uctívané „open source“ investigativní organizace,  jako je Bellingcat sponzorovaný americkou vládou . Pokud jsme já a zbytek The Grayzone udělali nějakou chybu, bylo to ve zveřejnění materiálů, které si stát národní bezpečnosti USA a Spojeného království nepřeje ve veřejné doméně.

Nyní britská vláda posouvá svou válku proti investigativní žurnalistice na novou úroveň prostřednictvím svého málo známého zákona o národní bezpečnosti. Podle tohoto zákona si úřady v Londýně udělily pravomoc sledovat, obtěžovat a nakonec uvěznit jakékoli britské občany, které si přejí, z podobně nepodezřelých důvodů. Disidenti všech vrstev se nyní musí obávat, že všechno, co udělají nebo řeknou, je může dostat do vězení na dlouhé tresty, jednoduše za to, že nedodrželi přísnou londýnskou linii národní bezpečnosti.

Mezi nejlepší lobbisty za tato autoritářská opatření patří Paul Mason, slavný novinář, který se vydával za vůdce britské levice, dokud ho The Grayzone neodhalil jako kolaboranta bezpečnostního státu, který se snaží zničit protiválečné hnutí zevnitř.

Inspirováno americkým zákonem o špionáži, jehož cílem je kriminalizovat whistleblowing

V prosinci 2023, po 18 měsících zpracování parlamentními procedurami,  vstoupil v platnost britský zákon o národní bezpečnosti . Pod záštitou ochrany Británie před hrozbou špionáže a sabotáže ze strany nepřátelských aktérů doma i v zahraničí zákon zavádí řadu zcela nových trestných činů s přísnými tresty – a širokými důsledky pro svobodu slova. Podmínky zákona jsou skutečně tak široké, že jednotlivci téměř nevyhnutelně zákon poruší, aniž by to chtěli, měli v úmyslu nebo dokonce věděli.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyl nikdo podle zákona stíhán, zůstávají jeho plné důsledky nejasné. Londýnský bezpečnostní a zpravodajský aparát má však nyní dalekosáhlé pravomoci dohlížet na to, co lze říci o aktivitách britské vlády v zahraničí.

Vzhledem k děsivým důsledkům zákona by měli být britskí novináři, skupiny za práva tisku a organizace pro občanské svobody pobouřeny. Přesto vážná kritika zákona do značné míry chyběla v běžných publikacích v různých fázích debaty v parlamentu.

Kontrola zákona proti svobodnému tisku byla téměř zcela ponechána nezávislým novinářům, jako je  Mohamed Elmaazi . Při psaní pro Consortium News v  červenci 2022 Elmaazi poznamenal, že „sdílí mnoho prvků“ s washingtonským „drakonickým zákonem o špionáži z roku 1917“, který je v současné době používán ke stíhání zakladatele WikiLeaks Juliana Assange.

„Nejvíce hrozí, že budou stíháni oznamovatelé, novináři a vydavatelé, kteří se zaměřují na záležitosti související s národní bezpečností,“ varoval Elmaazi.

Britští zákonodárci výslovně citovali WikiLeaks v několika parlamentních debatách o zákonu. Trvali na tom, že motivem zákona bylo  zabránit a odradit od  „neoprávněného zveřejnění“ ze strany jakéhokoli jednotlivce nebo organizace. Cestou opakovaně uráželi zakladatele Wikileaks Juliana Assange a papouškovali prokazatelně falešný příběh, že odhalení západních válečných zločinů WikiLeaks ohrožovalo nevinné životy.

Například během  debaty v Dolní sněmovně v červnu 2022  se jeden konzervativní poslanec zeptal stínové ministryně vnitra labouristů Yvette Cooperové, zda odsuzuje „masové vyhazování informací do veřejné sféry typu WikiLeaks“. Označili takovou činnost za „obrovsky nezodpovědnou“, protože „může ohrozit životy“. Cooper odpověděla, že „důrazně“ odsoudila takovou aktivitu:

„Některé příklady takových úniků, které jsme viděli, ohrožují životy agentů, ohrožují životně důležité části naší národní bezpečnosti a zpravodajské infrastruktury a jsou vysoce nezodpovědné. Potřebujeme záruky na ochranu před tímto druhem škodlivého dopadu na naši národní bezpečnost.“

Ve skutečnosti uniklá  zpráva Pentagonu z roku 2011  dospěla k závěru, že zveřejnění deníku války v Afghánistánu nebo deníků z války v Iráku, které Assangeovi poskytla tehdejší americká vojačka Chelsea Manningová, nemělo „žádný významný „strategický dopad“ na WikiLeaks. Během následného procesu s Manningovou byli právníci americké vlády  nuceni přiznat,  že nikdo nebyl v důsledku jejího odhalení nijak poškozen. Obžaloba  připustila  toto zjištění během prvního Assangeova extradičního řízení v únoru 2020. Ústřední pilíř sporu britského státu o zákon o národní bezpečnosti je proto založen na lži.

Ve skutečnosti britská vláda rozvinula svou pomstu proti Wikileaks poté, co byla opakovaně odhalována za porušování vlastních lidských práv a zabíjení nevinných civilistů.

Probíhající vyšetřování potvrzuje  vyšetřování BBC  , které odhalilo, že „eskadra SAS zabila 54 lidí za podezřelých okolností během jednoho šestiměsíčního turné“, poté zfalšovala důkazy, aby je označila za ozbrojené povstalce.

V únoru 2011, po zabití osmi neozbrojených afghánských civilistů britskými speciálními jednotkami při náletu, jeden důstojník soukromě  napsal druhému : „Zatímco vražda a [SAS] byly často obyčejnými společníky v posteli, začíná to vypadat jako kost! “ Jeho kolega odpověděl: „Považuji za depresivní, že [sic] došlo k tomuto… v konečném důsledku k masivnímu selhání vedení… a až dojde k dalším Wikileaks, budeme s nimi staženi dolů.“

Zákon konkrétně určený ke kriminalizaci WikiLeaks ohrožuje informátory

Během debaty v Dolní sněmovně v roce 2022 vedl obvinění proti WikiLeaks rytířský konzervativní poslanec Sir Robert Buckland. Buckland, který byl   ve své bývalé roli  ministra spravedlnosti odpovědný  za „prosazování právního státu a ochranu soudní nezávislosti“, tvrdil, že zákon o národní bezpečnosti je zásadním nástrojem pro stíhání „tych, jako je Julian Assange, kteří ukládají data do způsobem, který nebere ohled na bezpečnost dělníků a dalších postižených lidí.“ Později poznamenal: „Nikdo z nás [v parlamentu] nechce vidět Juliana Assange a jeho typ, jak se tady uchvacuje.

Nejvyšší soud Spojeného království vyjádřil zcela odlišný názor, když v roce 2018  jednomyslně rozhodl  , že kabely publikované WikiLeaks jsou přípustné jako důkazy v soudních řízeních.

Jiný konzervativní zákonodárce, sir John Hayes, odmítl návrhy, aby zákon o národní bezpečnosti mohl mít dopad na legitimní novinářské aktivity, a tvrdil, že by se zaměřoval pouze na „zveřejnění typu WikiLeaks převlečené za strážce svobody nebo podobný nesmysl“. Nicméně připustil, že zatímco ti, kdo jsou primárně ohroženi legislativou, jsou ti, kteří „pracují přímo pro cizí mocnost“, její cíle mohou zahrnovat i ty, kteří „nepracují přímo pro cizí mocnost, ale… mohou  [zdůraznění přidáno] napomáhat cizí mocnosti nebo nepřímo jednat pro takovou cizí mocnost.“

Podobně spekulativní, vágní výrazy se vyskytují v celém zákoně, který  kriminalizuje každého  , kdo „kopíruje“, „uchovává“, „zpřístupňuje“, „distribuuje“ nebo „poskytuje přístup k“ chráněným informacím, pokud je splněna „ podmínka cizí moci “. „Chráněné informace“ jsou definovány jako materiál, který je „jakýmkoli způsobem omezen“ nebo materiál, u kterého „je rozumné očekávat“, že bude jakýmkoli způsobem omezen.

Těm, kteří byli shledáni vinnými ze sdílení nebo zveřejnění takových informací, hrozí sankce od vysokých pokut až po doživotí. Z pohledu britského státu je nepodstatné, zda k nim chráněné informace unikly přímo, nebo na ně prostě narazili náhodou.

Znepokojivější je, že zákon odmítá jakoukoli obranu „veřejného zájmu“ těm, kdo odhalují chráněné informace. Hrstka britských zákonodárců přítomných během parlamentní debaty v červnu 2022  vyjádřila znepokojení  nad tímto varováním, ale ministr bezpečnosti a hranic Damian Hinds je agresivně odmítl. Hinds tvrdil, že takové ustanovení „nepochybně povede k dalším neoprávněným zveřejněním“.

Poté trval na tom: „Pro [informátora] je nemožné mít úplný obraz o tom, jaká škoda by mohla pocházet z jejich odhalení. Tohoto bodu mohou zneužít lidé se zlými úmysly.“

Dva další trestné činy vytvořené zákonem  se týkají  „získávání majetkových výhod od cizí zpravodajské služby“. Pokud tedy britský občan v zemi nebo mimo ni „získá, přijímá nebo souhlasí s přijetím nebo si ponechá materiální výhodu“ od zámořské vlády „za okolností, kdy pro tuto výhodu neexistuje žádný legitimní základ“, může očekávat maximální vězení. dobu 14 let. Pokud přijmou „hmotný prospěch“, který se ve skutečnosti neuskuteční, stále mohou být uvězněni až na deset let.

V oficiálním  informačním listu  britská vláda připouští, že tyto trestné činy výslovně trestají občany, když je „obtížné prokázat“, že „spáchali špionážní trestný čin“. Vláda podobně uznává, že „není možné prokázat souvislost mezi [poskytovanou] dávkou a tím, co daná osoba udělala – nebo se od ní očekává – na oplátku.

Jak se v dokumentu uvádí, „hmotné výhody mohou zahrnovat finanční výhody, cokoli, co má potenciál vést k finančnímu prospěchu, a informace“. Tyto výhody „mohou být poskytovány… přímo nebo nepřímo“.

Tato znepokojivě široká definice zvyšuje pravděpodobnost, že by britští občané mohli porušit zákon, aniž by to měli v úmyslu. Bylo by čtení příspěvku na anonymním účtu na sociálních sítích, spravovaném v tajnosti „nepřátelským“ státem, klasifikováno jako přijímání „informací“, a tedy „materiální výhody“?

Nyní mají britské úřady více pravomocí než kdy jindy zadržovat občany i návštěvníky na základě pouhého podezření z jejich nebezpečí pro nejasně definované imperativy národní bezpečnosti. Podle zákona o národní bezpečnosti „není nutné identifikovat konkrétní zahraniční zpravodajskou službu“, aby bylo možné stíhat britské občany za získání „materiálních výhod“ od „nepřátelských“ států.

Jinými slovy, pokud by úřady v Londýně pouze podezíraly někoho, kdo  by mohl  nějakým způsobem těžit z držení „informací“, které jim poskytla neznámá „cizí“ mocnost, na které by mohli náhodou narazit na internetu nebo jim byly poskytnuty tak či onak bez jejich výslovnou žádost nebo souhlas, mohli být označeni za zločince a uzamčeni.

Britští novináři více než kdy jindy dodržují autoritářská opatření

Kampaň britského státu za potlačení nesouhlasných hlasů čerpá z londýnského fungování málo známého, ale zničujícím způsobem účinného  cenzurního mechanismu  známého jako  Poradní výbor pro obranu a bezpečnost (DSMA) .

Výbor, složený ze zástupců bezpečnostních a zpravodajských služeb, vojenských veteránů, vysokých vládních úředníků, šéfů tiskových sdružení, redaktorů a novinářů, za zavřenými dveřmi určuje, které otázky související s národní bezpečností mohou být pokryty tiskem a jakým způsobem .

Příležitostně výbor vydává  takzvaná  „oznámení D“. Teoreticky se jedná o dobrovolné žádosti, aby zpravodajské stanice nevysílaly konkrétní informace nebo vynechaly podrobnosti považované za škodlivé pro národní bezpečnost. Příjemci sice nejsou ze zákona povinni vyhovět, jsou si však plně vědomi toho, že odmítnutí může znamenat stíhání podle zákona o úředních tajemstvích z roku 1989, zejména pokud jsou příslušné informace výsledkem „ neoprávněného zveřejnění “. Alternativně by se novinář, který se provinil, mohl jednoduše dostat na černou listinu a ztratit tak přístup k brífinkům a informacím mimo záznam a privilegovaným informacím od úředníků, což by pak ohrozilo jeho zaměstnání. Výsledkem je, že příkladů prodejen  ignorujících  „D-notice“ je málo a jsou velmi vzdálené.

Výbor DSMA odhaduje, že novináři dobrovolně předkládají 80 až 90 procent svých příběhů ke kontrole, když mají podezření, že by to orgán mohl považovat za nežádoucí, podle knihy novináře Iana Cobaina z roku 2016  The History Thieves . Rok před vydáním Cobainovy ​​knihy se místopředseda výboru  chlubil  , že „žurnalista konzultuje sekretariát v průměru každý pracovní den“.

V roce 2013, když informátor Edward Snowden unikly dokumenty, které ukazují, že Spojené království tajně sledovalo komunikaci zahraničních diplomatů na schůzkách G20 v Londýně, výbor okamžitě  podrobil  zveřejnění  oznámení D. S neobvyklou výjimkou The Guardian britská média  do značné míry vyslyšela  žádost o cenzuru.

Kdysi nepřátelský Guardian však v říjnu 2023 mlčel, když DSMA  rozeslal  D-oznámení hlavním publikacím, v nichž požadoval, aby nezmiňovaly „zvláštní síly a další jednotky zapojené do bezpečnostních, zpravodajských a protiteroristických operací“ v Gaze. Diskuse o této záležitosti se od té doby z veřejného diskursu do značné míry vytratila a s tím i jakékoli úvahy o tom, zda se SAS – a potažmo britský stát – aktivně podílí na  izraelské genocidě  proti palestinskému lidu.

Veřejně dostupné zápisy  ze schůze výboru v červnu 2023 ukazují, že účastníci diskutovali o zákonu o národní bezpečnosti. Zástupce ředitele pro národní bezpečnost Tom Murphy ujistil shromážděné zástupce tisku, že legislativa „směřuje k ochraně novinářských svobod“. Přesto tvrdil, že „obrana veřejného zájmu“ nemůže být součástí zákona, protože je „nevhodná“.

Murphy poté tvrdil, že zákon klade „silný důraz… na potírání špionáže a [jeho] explicitní důraz na cizí státy znamená, že je vysoce nepravděpodobné, že by do jeho sítě byl chycen skutečný informátor. Ale právník britského mediálního obchodního orgánu  News Media Association , který byl „rozsáhle zapojen do diskusí kolem návrhu“ zákona, prosil o jiný názor.

Právník prohlásil, že „ochlazující účinek“ legislativy je „nevyhnutelný“ a varoval novináře, aby „byli opatrní“ do budoucna. Úřadující místopředseda výboru, ředitel redakční politiky a standardů BBC David Jordan, také vyjádřil své obavy, že „přetrvává skutečné nebezpečí nezamýšlených následků“.

Je zřejmé, že i někteří členové výboru uznali, že pouhá existence zákona slouží k dalšímu roubení britských novinářů a že odmítnou sledovat příběhy o bezpečnostním stavu ze strachu, že by je zpravodajství ve veřejném zájmu mohlo dostat do vězení.

Na stejném setkání zástupce tajemníka DSMA, bývalý kapitán námořnictva Jon Perkins, poznamenal, že v období od října 2022 do dubna 2023 byl materiál „extrémně citlivý (z hlediska národní bezpečnosti)“ „chráněn před neúmyslným prozrazením“. Tento materiál byl „nejcitlivější povahy, jakou kdy viděl“ od chvíle, kdy se připojil k tělu.

I když „povaha“ tohoto „materiálu“ není uvedena, je těžké se divit, že Perkins měl na mysli  sérii vyšetřování The Grayzone  během přesně stejného období o londýnské tajné  hlavní roli  v proxy válce na Ukrajině. Tyto  průkopnické expozice  získaly obrovskou mezinárodní pozornost, a proto o nich informovala hlavní média ve  všech koutech  světa – kromě Británie.

Během mého výslechu britskou protiteroristickou policií jsem byl intenzivně vyšetřován ohledně mého vyšetřování týkajícího se Ukrajiny pro tento obchod. Také se zdá, že moje zpravodajství o jedné z nejznámějších – a zřejmě kompromitovaných – mediálních postav mezi britskou levicí, vyvolalo mé zadržení.

 

Paul Mason navrhuje, aby byl The Grayzone stíhán za jeho odhalení

V červnu 2022 odhalil The Grayzone britského reportéra Paula Masona za jeho  tajnou dohodu  s vysokým zpravodajským důstojníkem britského ministerstva zahraničí v tajné kampani s cílem označit britskou protiválečnou levici za prostředek pro ruskou a čínskou vládu. Zveřejnění materiálu, který byl do této prodejny zaslán prostřednictvím anonymních účtů hořáků, bylo zjevně ve veřejném zájmu.

Mason od té doby tvrdil, že jeho e-maily byly hacknuty a šířeny ruskou Federální bezpečnostní službou. V prosinci 2023  napsal  komentář, v němž tvrdí, že uniklé e-maily „ mohou  [zdůraznění přidáno] být směsí skutečných, upravených, pozměněných a falešných“, aniž by upřesnil, zda byly, a pokud ano, jak.

Mason tvrdil, že byl cílem „kybernetické špionáže, která měla narušit fungování naší demokracie“ a jeho „schopnost fungovat“ tím, že „zničil“ jeho pověst a „sabotoval“ jeho práci. Poté, co britská média téměř všeobecně odmítla informovat o zjištěních The Grayzone, Mason připsal jejich mlčení novinářům zastávajícím „základní princip nepoužívat materiál, který je nezákonně získaný a neověřitelný“.

Alternativním vysvětlením by mohlo být, že novináři byli šikanováni státními subjekty proti informování o skandálu. Zdá se, že Mason přinejmenším úspěšně zastrašil nezávislá média, aby mlčela, v  jednom případě  údajně použil hrozbu soudního sporu, aby přinutil publikaci k úplnému odstranění článku z webu. Mezitím právníci samozvané „odbornice na dezinformace“ Emmy Briantové, jmenované v Masonových uniklých e-mailech, rozeslali hrozivé dopisy o zastavení a ukončení do The Grayzone, MintPress News a Novara Media.

Mason zakončil svůj názor poznámkou, že „naštěstí díky zákonu o národní bezpečnosti z roku 2023, jehož plná ustanovení vstoupí v platnost tento měsíc, bude mít stát v budoucnu lepší nástroje k řešení takových útoků“. Skončil se skrytou hrozbou a argumentoval, že podle zákona:

„Pokud někomu poškodíte reputaci, vyhrožujete mu nebo o něm úmyslně lžete, a děláte tak úmyslně, abyste podpořili zásahovou operaci cizího státu, hrozí vám až 10 let vězení… Tyto pravomoci zůstávají soudy neprověřeny. . Těším se, až budou testováni.“

Mezi mnoha podmínkami, které musí být splněny, však patří, že došlo k „nepravdivým prohlášením“ a že   je splněna podmínka cizí moci .

Možná, že britské zákony na urážku na cti a Masonovo mylné přesvědčení, že si musí zachovat nějakou důvěryhodnost, ho odradily od toho, aby otevřeně požadoval, aby byli zaměstnanci The Grayzone stíháni za faktické zpravodajství. Ale to byla jasná jeho implikace.

Naštěstí pro nás by to vyžadovalo, aby britské úřady uplatňovaly zákon o národní bezpečnosti zpětně (ex post facto). Takové jednání zakazuje článek 7 Evropské úmluvy o lidských právech, jejímž signatářem zůstává Británie – alespoň prozatím.

Zdroj a hlavní obrázek Kit Klarenberg – The Grayzone

 

 

ZDROJ:https://expose-news.com/2024/02/11/uk-steps-up-war-on-whistleblower-journalism-with-new-national-security-act/

 

Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“: 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
SWIFT: KOMBCZPP
DĚKUJEME 🌹👍🍀
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

 

 

 

Všeobecná škola v Hannoveru se potápí do chaosu – a Německo také

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

12.2.2024 

Josef KrausIGS Stöcken je jednou z mnoha a mnoha „horkých škol“ v celém Německu. Školu „navštěvuje“ kolem 900 studentů odhadem ze 40 zemí. Někteří studenti s sebou stále nosí nože nebo jiné zbraně. Teprve v prosinci 2023 požádali učitelé na IGS Büssingweg v Hannoveru úřady a politiky o pomoc proti násilí a vandalismu ve škole.

Nevěříte svým očím a uším. Norddeutsche Rundfunk (NDR) skutečně poctivě a realisticky informuje o tom, jak multikulturní školy fungují a nefungují. Nemůžete se ubránit myšlence, že tato stanice veřejnoprávního vysílání padla do rukou rasistických pravicových konspiračních teoretiků.Uznejte, že NDR podává zprávu srozumitelným jazykem. Titulek zní „Když si učitelé zoufají: IGS Stöcken bije na poplach“ a dále se píše:

„Násilí, vandalismus, hrozby: Integrovaná komplexní škola (IGS) Stöcken v Hannoveru bije na poplach.“

Jaká je na této škole po léta realita? Studenti musí být téměř každý den vyloučeni z vyučování, vyplývá z dopisu pedagogického sboru adresovaného vedení školy. Zaměstnanci školy již nemají žádné rezervy energie.

Die IGS Stöcken in Hannover schlägt Alarm: Wegen zunehmender Gewalt, Vandalismus und Bedrohungen haben sich die Lehrkräfte mit einem Hilferuf an die Schulbehörde gewandt. #NDRNDS #Hannover #GewaltanSchulen https://t.co/AM4yosYcGp

— NDR.de (@ndr) 10. února 2024

Teprve v prosinci 2023 popsali učitelé na IGS Büssingweg v Hannoveru v pobouřeném dopise úřadům a politikům násilí a vandalismus ve škole – a požádali o pomoc.

IGS Stöcken je jednou z mnoha „horkých škol“ v celém Německu. Školu navštěvuje kolem 900 studentů odhadem ze 40 zemí. Někteří studenti sebou stále nosí nože nebo jiné zbraně. Před časem bylo před školou zbito dítě do bezvědomí. Po pobytu v nemocnici se už neodvážilo jít do třídy. Mnoho studentů se vyhýbá záchodům, protože by je tam obtěžovali a natáčeli. Videa se pak objeví na sociálních sítích.

V dopise se také uvádí:

„Homosexualita a sexuální rozmanitost odporují náboženským názorům mnoha studentů. Pro ně a jejich rodiny má jejich náboženské přesvědčení vyšší morální hodnotu než náš základní zákon. Odpovídající programy tolerance se setkávají s odporem. Do školy musí být znovu a znovu volána policie.”

Anja Mundt-Backhaus, didaktická ředitelka IGS, říká:

“Chyba začíná v rodinách. Děti tam často získávají obraz maskulinity, který považuje násilí za legitimní a mužné. Rodiny pachatelů jsou často obtížně dostupné, říká Backhaus. „Většinou jednáme s rodiči, kteří jsou méně vzdělaní. Mnozí mají skutečně odpor ke škole. Mnozí nemluví německy nebo nemluví dostatečně německy, takže s nimi nemůžeme správně spolupracovat, protože nemáme tlumočníky.“

Město Hannover, ovládané Zelenými, reaguje bezmocně

Seznam opatření, která by podle názoru školy byla nezbytná ke zlepšení, je dlouhý. Škola zatím vyžaduje bezpečnostní službu při cestě do školy i na hřišti. Město Hannover – jeho školský úřad a starostka Belit Onay (Zelení) – však tomu nejsou přílíš nakloněni. Nechtějí americké podmínky. Místo toho je podle „zelených“ snílků potřeba „závazek, společná dohoda se studenty, která zakazuje násilí“.

Vedoucí didaktiky, Anja Mundt-Backhaus ,říká, že se o to snaží léta. Zdá se, že všechny dosavadní snahy nebyly úspěšné. Je toho zapotřebí více, například: menší třídy, více personálu na organizování přestávek, více učitelů a školních sociálních pracovníků, strukturální změny na toaletách, aby se zabránilo natáčení a fotografování a výrazně více prostředků na prevenci násilí a na tlumočníky.

Ministerstvo kultury uvádí, že od podzimu 2024 by měl být zaveden sociální index, aby se zdroje využívaly tam, kde jsou nejnutnější. Spolková vláda rovněž zahájila program startovacích příležitostí, z něhož by profitovala i společnost IGS Stöcken.

Kdo tomu věří…

Už léta víme, že peníze problém nevyřeší

V tomto „nejlepším Německu, jaké kdy existovalo“, tedy v tomto „semaforovém“ Německu Merkelové-Faeserové, se už ve školách všechno rozpadá. Miliardové programy na tom nezmění nic . Bez ohledu na to, kolik dostanou milionů a kolik mají zaměstnanců, se školy nemohou vyrovnat s tím, co jim přináší zcela iracionální imigrační politika.

Víme to už asi deset let. Mimochodem, opakovaně jsme zde na TE (Tichys Einblick) popisovali, že se Německo ve školních výkonnostních testech přibližuje úrovni rozvojových zemí.

Tisíce německých škol se dnes ani v budoucnu nedokážou vyrovnat s nekontrolovanou migrační politikou. Od roku 2019 se opakovaně na trh dostávají knihy, ve kterých učitelé (a výraznou většinou učitelky) popisují katastrofální poměry v německých školách s 80 a 90 procenty migrantů. (Viz Ingrid König: Škola před kolapsem. Mnichov 2019; Katha Strofe: Úniky z učebny. Můj rok učitelky na základní škole hororu. Berlín 2020.) V těchto knihách je popsána reálná zkušenost, která se v žádných chytrých studiích a zdvořilostních zprávách nevyskytuje. Totiž to, že multikulturní školy nejsou možné.

Tyto knihy věrohodně uvádí, že pravidelné vyučovací hodiny již nepřichází v úvahu. Otcové odmítají hovořit s učiteli. Pokud učitelé a zejména učitelky kritizují šátky, dětské sňatky, nucené obřízky, příbuzná či vícečetná manželství a podobně, radikální muslimští rodiče a jejich potomci jim vyhrožují.

Učební látka, která se ještě v 90. letech dala zvládnout ve 2. ročníku, se nyní musí přesunout do 4. ročníku. To nepřímo potvrzuje závěr první studie PISA z roku 2000 o dopadech podílu migrantů ve třídě na její výkonnostní úroveň. A to sice, že podíl cizinců nad dvacet procent vede k „náhlému“ snížení úrovně výkonu.

Naše předpověď: Dobrou noc, Německo – dna ještě nebylo dosaženo.

Gesamtschule in Hannover versinkt im Chaos – und Deutschland mit vyšel 10.2.2024 na tichyseinblick.de. Překlad Maru – děkuji.

Poznámka překladatele

A co Česká republika?

Rakušan (STAN) podepsal migrační pakt. Tento krok nám zcela jistě přinese další nárůst migrantů. Jak se na to připravuje Ministerstvo školství?

Školy dostávají od vlády reálně čím dál méně peněz.

Náměstek Ministra školství Jiří Nantl (ODS) a poslankyně za ODS, Renáta Zajíčková, vypracovali novelu vyhlášky o hygienických normách na školách. Upravené hygienické požadavky by prý měly odstranit nyní „přehnané“ hygienické limity na školní prostory.

Některé z bodů:

  • Nově jsou povoleny společné záchody.
  • Počet žáků se může zvýšit až na 34, pokud to neohrozí vzdělávání či bezpečnost žáků.
  • Z vyhlášky vypadávají povinné plochy v místnostech na dítě a na žáka, což byly například ve školce 4 m² nebo v učebně základní školy necelé 2 m².
  • Rovněž vypadává povinné vybavení šatnami s určenou plochou na žáka.
  • Školky ani základní školy již nemusí být oploceny,
  • Školy se již nemusí pravidelně vymalovávat.
  • Ve třídách nemusí být umyvadla.
  • Pokud jde o výtvarnou výchovu, mizí požadavek na dřez s přívodem tekoucí studené i teplé vody. Pokud se dítě například zamaže lepidlem, půjde se patrně umýt na smíšené toalety.

ZDROJ:https://zvedavec.news/komentare/2024/02/9971-vseobecna-skola-v-hannoveru-se-potapi-do-chaosu-ndash-a-nemecko-take.htm

 

Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“: 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
SWIFT: KOMBCZPP
DĚKUJEME 🌹👍🍀
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

12.02.2024: Odpolední zprávy z domova i ze světa, které Vám posílám 2x denně:

📌💥💥💥12.02.2024, Wion Gravitas, Roman Kirsch: Donald Trump obviňuje Joe Bidena z nedostatku mentální kapacity pro funkci prezidenta; volby 2024. Oprava jedné věty v překladu: Biden zatím dodržuje svoji běžnou denní rutinu stravování v restauraci a návštěv podle scénáře. Nikoliv tedy že už ani toto nedodržuje. Za chybu se omlouvám.     https://youtu.be/x9ulVVVh4AY?si=EX3ICjZAkhmxLPOD

 

📌💥💥💥11.02.2024, Wion Gravitas, Roman Kirsch: Rusko-ukrajinská válka: ruský noční dronový útok na Charkov si vyžádal 7 životů včetně tří dětí…        https://youtu.be/3jGSiAxFNwM?si=Pp7Zn5Lp8QGab04_

 

📌💥💥💥12.02.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: Šéf aliance NATO reaguje na slova Donalds Trumpa „Řeknu Putinovi, aby vás napadl…“; varování po sporu o izraelské „půjčce“ na zbraně, nikoliv jako o dalším „daru“…

Včera, budoucí prezident Donald Trump si zařádil na svém předvolebním mítinku…                                        https://youtu.be/r0QmuMlm2Vc?si=mX3nU4D618K5fgcx

 

📌💥💥💥12.02.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: „Zastavte rozdávání peněz…“: členská země aliance NATO, Polsko je nyní svědkem velké proti-ukrajinské občanské vlny odporu jako nikdy předtím. V opozici je více, než polovina Poláků proti těm příspěvkům, benefitům pro Ukrajince ze strany polské vlády…..

https://youtu.be/siLCr6rWYoA?si=3FUeGrXhgJRVgq59

 

📌💥💥💥12.02.2024, WION, Roman Kirsch: „Senát Spojených států schválil zákon o pomoci Ukrajině, Izraeli a Taiwanu ve výši 95 miliard USD“…    https://youtu.be/_dROGGEE0yo?si=l3efgcVBPVxicCqQ

 

📌💥💥💥11.02.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: Zaútočí Egypt na izraelskou armádu? Káhira nasazuje tanky a varuje Izrael před operací v Rafahu…                                           https://youtu.be/6kL2-azCkxQ?si=HlEZD84htBh2jeFp

 

📌💥💥💥12.02.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: Izraelské bombardování v Gaze zabilo další dva rukojmí, ohlašují brigády Al-Qassam z Rafahu…         https://youtu.be/VLM_EId1pp8?si=YQXhkN-QWvGXEvI-

 

 

📌💥💥💥12.02.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: Pomáhá Elon Musk Putinově armádě proti armádě Zelenského? Ukrajinská informační bomba o Starlinku. (Starlink je satelitní konstelace připravovaná společností SpaceX. Měla by celkem zahrnovat téměř 12 tisíc družic, jež budou poskytovat širokopásmové připojení k internetu (satelitní internet).)                                               https://youtu.be/gC4PzZA8YyY?si=1cXAVWdezwinC4QS

 

📌💥💥💥12.02.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: Spojenému království zrudly tváře ostudou, když již druhá válečná loď – „Princ z Walesu“ – pro poruchu neodplula na letošní „válečné hry“ aliance NATO

https://youtu.be/0jyBaXQ_j2Q?si=ok8cLnwJXk_DyKG6

 

📌💥💥💥12.02.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: Hlava arabského státu – jordánský král – vstoupila do vzdušného prostoru pásma Gazy při shazování humanitární pomoci v době pokračujícího izraelského útoku…                                 https://youtu.be/vH0n5uTry9Q?si=1bb9pyLhBuPpnxrr

 

📌💥💥💥12.02.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: „Jsme připraveni na válku“: velké prohlášení Putinova spojence proti Izraeli; íránský ministr zahraničních věcí je na návštěvě za „izraelskými humny“

https://youtu.be/akjfFcsaAxs?si=-3NVOUvJFyQ5YY2P

 

📌💥💥💥12.02.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: Nový posun mezi premiérem Indie Modim a prezidentem Putinem otřese Spojenými státy? Indie a Rusko podepíší nový kontrakt na dovoz ropy do Indie

https://youtu.be/5cwP9X46oQ4?si=wUUrVpKy84-TZ_y3

 

📌11.2.2024, Aktuality SK: „Prehratá bitka“.

🔈 Zdá sa byť rozhodnuté. Ukrajinci zrejme prehrajú ďalšiu veľkú bitku.

📣 Neschopnosť Európskej únie spôsobuje tisíce zbytočných úmrtí u našich susedov.

Nemajú čím páliť z diel a tak Ukrajinci zrejme prehrajú ďalšiu veľkú bitku.

https://youtu.be/EVN-qAGmPjA?si=rXu-bmAKG1NQm6E7

 

📌 💥💥💥💥💥💥12.2.2024: Korecký: Dosazení zmocněnce pro euro bylo kopnutím Fialy do kotníku. Vláda mohla padnout. Zřízení zmocněnce pro euro ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem (STAN) bylo provokací a nakopnutím premiéra Petra Fialy (ODS) přímo do kotníku. Uvedl to v pořadu K věci na CNN Prima NEWS komentátor MF DNES Miroslav Korecký. Pětikoalice se nakonec dohodla, že zmocněnec pro euro stanoven nebude. Pokud by se to nestalo, mohlo to podle Koreckého skončit i pádem vlády.

Celý článek ZDE: https://cnn.iprima.cz/korecky-dosazen

https://youtu.be/WdTpUnDgeTk?si=fyV-87oASDbk04OW

 

📌 💥💥💥💥💥💥12.02.2024, Ranní zprávy @doktoregg ❤️🥚🇨🇿🇸🇰.

Jak je to s Německem, firma Mile, nejproslulejší elektrické spotřebiče odcházejí z Německa…

Členské státy EU schválili zpřísnění emisních předpisů pro nákladní vozy a to o 90% snížení…

Morálka UA vojáků je na minimu, vzali jim jejich oblíbeného generála….

Hejtman Martin Kuba se velice ostře opřel do STAN. Zavedení eura…

Volby do EU parlamentu, mohutné boje….Kdo má našlápnuto….

Další prodražená exotická mise idividuálů do Afriky, tentokrát po Rakušanovi, Fialovi, předseda senátu Tajvančík na výletě do Afriky zahrát si na šamana?…..

Zdravotnictví: Za pohotovost se má platit minimálně 2.000 Kč. Zoufalství nemocnic roste…..

https://youtu.be/55aSZTbNgUY?si=ku9W0QMtJ2fsZR1J

 

📌💉🎚️👶 🇦🇺 AUSTRÁLIE: Australská influencerka Veruca Salt (Kimberley Summer Hartley-25let) se podělila o tragickou zprávu, že její šestitýdenní miminko Cassie náhle zemřelo ve spánku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pouhé čtyři dny před smrtí Cassie bylo dítě odvezeno k lékaři v Austrálii na „šestitýdenní injekci“:

🔹Prevnar13 (pneumokok).

🔹Rotarix (Rotavirus (perorální)).

🔹Infanrix Hexa nebo Vaxelis, který je zaměřen na šest nemocí: záškrt, tetanus, černý kašel, 🔹chřipku (Hemophilus infuenzae b), žloutenku typu B a dětskou obrnu…

Je smutné ukazovat taková to videa, ale dělám to proto, aby si lidé uvědomili, jak nebezpečné jsou vakcíny. Proto varujte každého blízkého, který se chystá očkovat své děti.

https://t.me/absurdnisvet/68793

 

📌 12.2.2024, CNN Prima NEWS: Fiala: Udělám vše proti koalici ANO a SPD, Babišovo hnutí ohrožuje bezpečnost země. ANO podle premiéra Petra Fialy (ODS) sklouzává čím dál více k extremistické rétorice a reálně ohrožuje směřování země a bezpečnost. Proto chce udělat vše proti koalici ANO a SPD. Podle předsedy vlády se jeho předchůdce Andrej Babiš (ANO) stále nesrovnal s porážkami ve volbách.

Celý článek ZDE: https://cnn.iprima.cz/fiala-udelam-vs…                   https://youtu.be/UuJQoHjw2xs?si=JGCUDlxLJ2GMXwPf

 

📌12.2.2024, Redacted, Volný Blog: V USA NEVĚDÍ, kam zmizely zbraně, které údajně poslali na Ukrajinu.

USA říkají, zdá se, že nemůžeme najít všechny ty zbraně, které jsme poslali na UA. Ale přesto to je vše v pořádku, protože Kongres se chystá schválit dalších 60 miliard dolarů na zbraně a pomoc Ukrajině. Máme pro vás ohromující aktualizaci toho příběhu. Ale nejprve…před rokem havarovalo nákladní letadlo, v té době se tomu dostalo velmi malé pozornosti. V té době nám ten příběh připadal velmi kuriozní, a tak jsme oněm v pořadu nepsali ale měli jsme spoustu otázek, jako táto žena, která žila přímo v místě, kde se to letadlo zřítilo. V době havárie se nám něco nezdálo v pořádku. Místní obyvatelé uvedli, že letadlo bylo v plamenech, než se zřítilo. A pak po havárii se k němu žádná záchranná posádka nedokázala přiblížit, protože hádejte co? Letadlo explodovalo celou noc, což je zvláštní. Víte, když letadla havarují, obvykle už dále nevybuchují celou noc. Proč by to po havárii stále explodovalo? No a samozřejmě, že jsme se tehdy dozvěděli, že letadlo pochází z Ukrajiny. Na cestě do Bangladéše se zastavilo v Srbsku, když havarovalo v Řecku. Můžete sledovat tu podivnou trajektorii, že? Později jsme se dozvěděli, že toto nákladní letadlo bylo plné Ukrajinců, bylo jich na palubě osm. Dozvěděli jsme se, že letadlo bylo až po okraj naplněno zbraněmi a výbušninami, když začalo hořet a zřítilo se v Řecku. Hádejte třikrát, která země tyto zbraně a výbušniny poskytla. Tak proč by ukrajinské nákladní letadlo plné zbraní a výbušnin mířilo do Bangladéše? Nevím. Necháme vás rozhodnout v chatovací místnosti. Co si o tom myslíte? Ukrajina samozřejmě dostává od Spojených států, aby mohla vést válku. Zdá se, že není vhodná doba na praní zbraní do jiných částí světa. Ale to je přesně to, co se děje. Nejen v Bangladéši, ale samozřejmě v Afganistánu, v Iráku, v zemích po celé Africe, v Asii, které údajně dostávají Americké zbraně původně určené pro Ukrajinu. Vzpomeňte si na tuhle šokující zprávu CNN, kyd mnozí z nás byli šokování že CNN vůbec tuto zprávu udělala. Pak tam ale, myslím si, že k této zprávě byly nějaké výhrady. Vzpomeňte si, že pak tuto zprávu změnili. Co se stane se zbraněmi zaslanými na Ukrajinu, ptá se CNN. USA ve skutečnosti to neví. To byla usvědčující zpráva. Mnozí z nás byli opět šokování, že to udělali. A dnes je venku nový audit, který není pro USA dobrý. Nový audit provedený Ministerstvem obrany USA zjistil, že na Ukrajině se jednoduše se ztratili americké zbraně za více než 1 miliardu dolarů. Nevíme, kde jsou. A to je jen malý kousek celé té skládačky, že? Takže se to zaměřilo jen na konkrétní podsekci množství zbraní, které byli zaslány. Pryč. Fuč. Hotovo. No a to zní, jako by byli velmi štědří. Protože si vzpomeňte, že jsme o tom psali už dávno, že vůbec nesledovali, kam se ty věci podějí. Co říkal ten reportér? Kolik procent z nich se na UA vůbec dostalo? …… (Je to dlouhé, vyslechněte si to sami!)

https://fb.watch/q9YIz-OhAe/

 

📌Překlad: 🥩🍖 „Lidské maso v potravinách“:

🔹 1 – McDonald’s a další řetězce rychlého občerstvení dlouhodobě pomáhají obchodníkům s lidmi likvidovat těla. Existují také svobodní zednáři na vysoké úrovni, kteří říkají: „Potom přinášíme oběti rituálů do našich obchodů.“

🔹 2 – Američtí regulátoři potravin nalezli lidské maso na 90 % míst při kontrolách továren a restaurací McDonald po celé zemi. Agent FBI: Nejhorší je, že to není jen lidské maso, je to i maso dětí. Části těla byly nalezeny ve všech amerických továrnách a byly považovány za příliš malé pro dospělé.

🔹 3 – Film se stal virálním na internetu, lidem se říká, že McDonalds nezpracovává pouze lidské maso, ale také maso mučených a zabitých dětí, které pak lidé jedí.

Podle CBS obsahují párky v rohlíku také 2 % lidského masa. Prošlo jim to, protože by tomu nikdo nevěřil.

https://t.me/absurdnisvet

🔹 McDonald’s 👇👇👇☠️

https://t.me/absurdnisvet/68801

 

📌 12.2.2024, ABJ, Jana Bobošíková: Rozhovor jsem neviděl. Ale mám jasno. Pedagog z Karlovy univerzity promluvil. Stojí to za to. Víte, že někteří akademici a novináři hodnotili rozhovor Tuckera Carslona s Vladimírem Putinem, a přitom ho vůbec neviděli? Víte, že podle některých je americký novinář blb a mediální cirkusák, který sedí a čumí? Víte, že Putin je paranoidní a v otázce Ruska a Ukrajiny je Carlson naprostý ignorant? To neříkáme my, ale pedagog Karlovy Univerzity, který za naše peníze učí studenty. Pojďme na to.

(Tady na tom je vidět knižní ukázka, jaké analfabety platíme ze svých peněz na postech pedagogů, kteří mají za úkol vzdělávat mladé lidi, ale je místo toho degenerují!!!! Takové lidi spíš patří na psychiatrii!)

https://youtu.be/YqafG-5qME8?si=76-hf1CxM8OxZqYQ

 

📌 „Šéf polské vlády varuje před migrací, pak se náš svět zhroutí“

Také polský liberální premiér Donald Tusk je v otázkách azylu mnohem tvrdší než semafory.                Kancléř Olaf Scholz (65, SPD) přivítá v pondělí odpoledne nového polského premiéra Donalda Tuska (66) na jednání v Berlíně. Jedná se o první návštěvu bývalého předsedy Rady EU ( 2014–2019) od jeho nástupu do funkce dne 13. prosince 2023 . Aktuální témata pro šéfy vlád: ukrajinská válka, Trumpovy hrozby evropě – a migrační krize!

Protože: Tusk má v zavazadlech tvrdý migrační plán! Těsně před odjezdem se proevropští politici jasně vyjádřili k otázkám nekontrolovaného přistěhovalectví.

Tusk: „Je to otázka přežití západní civilizace,“ řekl polský premiér před zástupci tisku na schůzce ve východopolském městečku.

A dále: „Musíme se probudit a pochopit, že musíme chránit své hranice. Pokud budeme otevřeni všem formám migrace, náš svět se zhroutí.“

Fakt je: Během předvolební kampaně vstoupil Tusk se svou aliancí do soutěže o nejtěžší migrační politiku s pravicově populistickou PiS.

Hraniční zeď s Běloruskem, postavená pod PiS v roce 2022, byla kritizována opozicí jako příliš „rozmazaná“, protože migranti stále přicházejí do Polska po trase z Běloruska.                        „Hlavní rozdíl mezi PiS a Tuskem spočívá v tom, že Tusk je připraven vyjednávat a chce v Evropě něčeho dosáhnout. Pokud jde o migraci, bude tvrdý,“ říká Adam Traczyk, ředitel think tanku More in Common Polska v rozhovoru pro WELT (patří jako BILD k Axelu Springerovi).

 

Politika přerozdělování uprchlíků nebo žadatelů o azyl přes Evropu nebude s Tuskem existovat. To není jen jeho osobní postoj, ale i postoj Poláků obecně.“

Tusk vedl volební kampaň s Merkelovou

Tusk dokonce loni vedl kampaň s Merkelovou hádkou: Hovořil o hádce s bývalou kancléřkou Angelou Merkelovou (69, CDU) na zasedání Rady, zatímco Merkelová prohlásila, že „nemůžeme lidem zabránit v překročení hranic Evropy, protože jich je příliš mnoho.“

Jeho údajná odpověď: „Řekl jsem jí, že ji musíme zastavit na našich hranicích právě proto, že jich je příliš mnoho.“

Podle Tuska neexistuje žádná migrační politika, pokud neexistuje možnost kontroly hranic a území.                                                                                                                                                                                https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/polens-regierungschef-warnt-vor-migration-dann-wird-unsere-welt-zusammenbrechen-87129682.bild.html

 

📌💥💥💥💥💥💥 💥💥💥💥💥💥 Izrael vybombardoval uprchlický tábor v Rafahu asi 👉 před 4 hodinami…to je nejhorší válečný zločin v moderní historii. ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️

https://t.me/absurdnisvet/68808

 

📌„Vlna násilí“: Vídeňský školní  odborář Thomas Krebs volá po hlídání škol. V poslední době je stále více studentů vyloučeno z vyučování kvůli násilným činům!!!

https://t.me/absurdnisvet/68809

 

📌🔥🔥🔥🔥🔥🔥Studie varuje: Oxid uhličitý nezpůsobuje klimatickou krizi🔥🔥🔥🔥

Skupina předních klimatických vědců vydala varování vládám a veřejnosti poté, co zveřejnila studii, která vyvrací globální antiuhlíkovou agendu.Tři vědci, včetně světoznámého atmosférologa Yi Huanga z kanadské McGillOvy univerzity, zveřejnili studii, která ukazuje, že oxid uhličitý nezpůsobuje takzvanou „klimatickou krizi“.

Analyzovali údaje, které se často používají pro agendu „net zero“ Světového ekonomického fóra… I když se však ve výpočtech zdvojnásobí současné množství atmosférického oxidu uhličitého (CO2), uváděné údaje o dopadu na „globální oteplování“ jsou přinejmenším o 40 % přehnané. Kromě toho zjistili, že CO2 není schopen ohřívat atmosféru nad rámec toho, co bylo dosaženo v předindustriálním období. „Propustnost ve středu CO2 pásma zůstává s rostoucí koncentrací CO2 nezměněna, protože absorpce je již nasycena,“ konstatují.

Výsledky studie ničí „zavedenou“ klimatickou vědu, která podporuje kolektivistickou agendu „Net Zero“ Wef a jeho spojenců.

 

Jak uvádí Slay News, oxid uhličitý je stále více démonizován korporátními elitami, globalistickými vládními činiteli, Wef, Organizací spojených národů (OSN), Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími nevolenými byrokraty. Pro dosažení cílů „čisté nulové agendy“ se očekává, že veřejnost drasticky omezí kvalitu svého života a zároveň přijme výrazné zvýšení daní, které pokryje náklady systému.

 

Mezi oběti propagované WEF a OSN patří zákaz soukromého vlastnictví automobilů, cestovní omezení, zrušení většiny zemědělství, nahrazení masných a mléčných výrobků „potravinami“ pěstovanými v laboratoři a založenými na hmyzu. zavedení digitálních ID, CBDC, „bezhotovostních společností“ a omezení soukromí.

 

Šéf OSN Antonio Guterres dokonce očekává, že obyvatelstvo bude žít v hliněných chatrčích, aby dosáhlo cílů „Net Zero“. Jednou z myšlenek, která je často vychvalována členy WEF, je masivní globální vylidňování. Podle zprávy Slay News jeden člen WEF nedávno navrhl, že 90% snížení světové populace by pomohlo globalistům dosáhnout jejich cílů „Net Zero“.

Samozřejmě, že tato omezení se budou vztahovat pouze na širokou veřejnost a ne na mocné elity, které potřebují soukromá letadla, aby „zachránily planetu“.

 

Mezitím je pravděpodobné, že výsledky této průlomové studie budou mainstreamovými médii ignorovány. Pravděpodobnější je, že někteří aktivističtí „novináři“ a vědci se pokusí studii stáhnout.

 

Prozatím je studie zveřejněna Americkou meteorologickou společností ve svém peer-reviewed journal of Climate. Vědci však vyvrátili nejen protiuhlíkový narativ „globálního oteplování“.

 

Další senzační výsledek: Zdá se, že vyšší koncentrace CO2 Antarktidu ochlazuje.

„[Dvojnásobný] co2 pohon v polárních oblastech je hemisféricky silně asymetrický a v Antarktidě negativní,“ píší vědci. Pro pravidelné čtenáře to není žádné překvapení, protože pozorování, jak se zdá, potvrzují, že se region za posledních 70 let „sotva oteplil“.

 

Nedávné „ohromující“ obavy, že zimní mořský led je příliš nízký, vyvrátily důkazy z raných meteorologických satelitů, které v roce 1966 ukázaly podobné hodnoty. Hlavní dokument je skrytý za platební závorou, ale vědecký blog No Tricks Zone nabízí vynikající shrnutí obsahu.

Věda je složitá. V „Shrnutí“ je vysvětleno, že práce zkoumá „prostorově-časovou variaci současného dlouhovlnného radiačního pohonu CO2 jak na TOA [horní vrstva atmosféry], tak na povrchu“.

 

Stručně: Práce zkoumá nárůst teploty na třech úrovních v atmosféře, kdy Země upravuje svou tepelnou rovnováhu teplem uzavřeným do tzv. „skleníkových plynů“.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) předpokládá, že při zdvojnásobení koncentrace CO2 ve wattech na metr čtvereční (3,7 W/m2) dojde ke zvýšení teploty o 1,2 °C na TOA.

Vědci tuto hodnotu snížili na 2,26 W/m2, což představuje snížení o 39 % a zvýšení teploty o 0,72 °C. Na zemském povrchu je nárůst pouze 0,55 °C.

Ve velké části Země se měří 0 W/m2, v Antarktidě dokonce pod nulou.

Nepříjemná představa, že CO2 je „nasycen“ nad určitými atmosférickými hodnotami, možná pod současnými koncentracemi, byla dlouho odmítána.

Má však tu výhodu, že může vysvětlit vyšší koncentrace plynu pozorované v minulosti.

 

Oxid uhličitý absorbuje teplo pouze v úzkých oblastech infračerveného spektra a často se překrývá s jinými oteplovacími plyny, jako je všudypřítomná vodní pára.

„Překrývání vodní páry a CO2 v absorpčním pásu zabraňuje absorpci dodatečným CO2,“ říkají autoři. Vodní pára obvykle tlumí dvojnásobný pohon CO2 tím, že snižuje energii, která může absorbovat dodatečný CO2,“ dodávají. Číslo W/m2 je důležitým stavebním kamenem při pokusu kvantifikovat konečný nárůst teploty způsobený zdvojnásobením CO2, což je proces známý jako citlivost na klima.

 

Vědci také poukazují na další vlivy na klima, např. zpětné vazby z mnoha zdrojů, jako je odpařování, vaječné mastido (odraz) a mraky.

Pro „solidní“ vědecký výklad je pozoruhodně málo známo o tom, jak takové zpětné vazby skutečně probíhají.

V chaotické, nelineární atmosféře pravděpodobně nejsou přesně měřitelné.

Výsledky klimatických modelů za posledních 40 let to potvrzují.

Nic z toho nezabránilo aktivistickým vědcům v tom, aby tvrdili dvojnásobné oteplení o 2-6 °C.

Jedná se v podstatě o vymyšlené číslo, často označované jako hypotéza – vědecký žargon pro názor.

Navzdory tvrzení, že nemůže být „popírána“, není ani „teorií“, ani „zákonem“.

Je to názor, který je neprokázaný již více než 50 let.

Žádná vědecká práce nám nemůže říci, jak velká je citlivost klimatu.

Někteří vědci tvrdí, že teploty se zvýší až o 6 °C.

Jiní tvrdí, že nárůst je hluboko pod 1°C a nelze jej odlišit od přirozených klimatických výkyvů.

Nicméně většina vědeckých publikací káže katastrofické scénáře pomocí modelů RCP 8,5″, které předpovídají nárůst globální teploty až o 4°C za méně než 80 let.

 

Jiní „experti“ na zelenou agendu používají počítačové modely, aby tvrdili, že mohou připsat jednotlivé povětrnostní události dlouhodobým klimatickým změnám.

To vše je pseudověda, protože není falzifikovatelná, a proto neobstojí při zkoušce vědecké hypotézy.

To je však ústředním bodem argumentu, že diskuse o klimatické vědě nemá smysl a všichni kacíři by měli být umlčeni v zájmu drastické ekonomické a sociální kontroly založené na Net Zero.

(Všechny tyto pseudovědce  postavit na stavbu s krompáči a lopatami, tam by je ty vědecké výmysly rychle přestali bavit!!!)

https://uncutnews.ch/studie-warnt-kohlendioxid-verursacht-keine-klimakrise/

 

📌 Kancléř Olaf Scholz (65, SPD) přivítá v pondělí odpoledne nového polského premiéra Donalda Tuska (66) na jednání v Berlíně.

 

Jedná se o první návštěvu bývalého předsedy Rady EU ( 2014–2019) od jeho nástupu do funkce dne 13. prosince 2023 . Aktuální témata pro šéfy vlád: ukrajinská válka, Trumpovy hrozby Evropě a migrační krize!

Protože: Tusk má v zavazadlech tvrdý migrační plán! Těsně před odjezdem se proevropští politici jasně vyjádřili k otázkám nekontrolovaného přistěhovalectví.

Tusk: „Je to otázka přežití západní civilizace,“ řekl polský premiér před zástupci tisku na schůzce ve východopolském městečku.

A dále: „Musíme se probudit a pochopit, že musíme chránit své hranice. Pokud budeme otevřeni všem formám migrace, náš svět se zhroutí.“

Fakt je: Během předvolební kampaně vstoupil Tusk se svou aliancí do soutěže o nejtěžší migrační politiku s pravicově populistickou PiS.

Hraniční zeď s Běloruskem, postavená pod PiS v roce 2022, byla kritizována opozicí jako příliš „rozmazaná“, protože migranti stále přicházejí do Polska po trase z Běloruska.                                       „Hlavní rozdíl mezi PiS a Tuskem spočívá v tom, že Tusk je připraven vyjednávat a chce v Evropě něčeho dosáhnout. Pokud jde o migraci, bude tvrdý,“ říká Adam Traczyk, ředitel think tanku More in Common Polska v rozhovoru pro WELT (patří jako BILD k Axelu Springerovi).

 

Politika přerozdělování uprchlíků nebo žadatelů o azyl přes Evropu nebude s Tuskem existovat. To není jen jeho osobní postoj, ale i postoj Poláků obecně.“                                                                Tusk dokonce loni vedl kampaň s Merkelovou hádkou: Hovořil o hádce s bývalou kancléřkou Angelou Merkelovou (69, CDU) na zasedání Rady, zatímco Merkelová prohlásila, že „nemůžeme lidem zabránit v překročení hranic Evropy, protože jich je příliš mnoho.“

Jeho údajná odpověď: „Řekl jsem jí, že ji musíme zastavit na našich hranicích právě proto, že jich je příliš mnoho. Podle Tuska neexistuje žádná migrační politika, pokud neexistuje možnost kontroly hranic a území.“

https://m.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/polens-regierungschef-warnt-vor-migration-dann-wird-unsere-welt-collapse-87129682.bildMobile.html

 

📌Zítra nás na 95% zastihne sluneční erupce mezi 6:00 a 13:00 hod. Měli byste pít hodně opravdu hodně vody zůstat vnitřně klidní. Je to velmi silná energie, to tu nikdy předtím nebylo…mluví o „Božím daru“                                                                                                                                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=z-hCuKlgOsU

 

📌☭☆ „Informace přímo z Ruských kanálů ze dne 12.02.2024“

➡️☭☆ ❗️TAK A TO JE VŠE, ROZHODNUTÍ JE KONEČNÉ A NENÍ PLATNÉ DISKUZI.

V poslední době neutichají zvěsti o nové vlně mobilizace, právě z tohoto důvodu byla případným brancům zakázána cesta do zahraničí, nyní dostáváme první potvrzení této informace. Seznamy těch, kteří budou povoláni v srpnu, unikly online, počet branců je prostě obrovský, to se nikdy v naší historii nestalo, seznamy jsou pravé a již byly zveřejněny ve vládním kanálu, doporučujeme, aby si je každý přečetl a buďte připraveni na cokoli, to se dotkne téměř každého.

Všeobecná.mobilizace.srpen. (https://t.me/+V5sXIApsDSIxZTli)

➡️☭☆ Útočný letoun Su-25 provedl útok neřízenými letadlovými střelami na maskované nepřátelské vybavení a živou sílu v doněckém směru. Podle hlášení předsunutých leteckých střelců byl cíl úspěšně zasažen.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆ 🇷🇺FSB vyšetřuje nelegální vývoz 59 letadel a vrtulníků do zahraničí. Zaměstnanci ruské FSB provedli pátrání v ústředí Federální agentury pro leteckou dopravu (Rosaviation), uvedl list Izvestija s odkazem na zdroje. „FSB zahájila trestní řízení z nedbalosti proti několika zaměstnancům Federální agentury pro leteckou dopravu, kteří po zahájení SVO nezákonně vyřadili z ruské jurisdikce téměř 60 letadel a vrtulníků,“ píší autoři článku. Izvestija objasňuje, že několik letadel nelegálně vyvezených do zahraničí později skončilo na Ukrajině a byly použity nepřítelem v zóně Severního vojenského okruhu. 🤬Trest za to by měl být přísný.

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆Chlap měl na tričku nápis: „Sháním peníze na stroj času, abych se mohl vrátit do roku 1941 a dát otci Joea Bidena kondom.“🤣Mnoho lidí to chce

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆ Dva strategické raketové nosiče Tu-95MS dálkového letectva ruských leteckých sil provedly plánovaný let ve vzdušném prostoru nad neutrálními vodami Barentsova a Norského moře. Délka letu byla více než 5 hodin. Stíhací doprovod zajišťovaly posádky letounů Su-35S leteckých sil. V určitých fázích trasy byly nosiče strategických raket doprovázeny stíhačkami z cizích zemí. „Let byl proveden v přísném souladu s mezinárodními pravidly pro využívání vzdušného prostoru,“ řekl generálporučík Sergej Kobylash, velitel dálkového letectví.

„Piloti dálkového letectví pravidelně létají nad neutrálními vodami Arktidy, severního Atlantiku, Tichého oceánu, Černého a Baltského moře,“ zdůraznil.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆ ❗️Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo nové sankce proti Londýnu – v reakci na probíhající konfrontační kurz. Na sankční seznamy jsou zahrnuti někteří britští úředníci a zástupci vědecké a akademické obce.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆ Helsinky nebudou mít vztahy s Moskvou až do konce Velké vlastenecké války, řekl nový finský prezident Alexander Stubb.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆ „Musíme zabít 10 000 Rusů měsíčně,“ – VSUshnik vyjadřuje příběhy kyjevského režimu

Na novinářovu otázku: „Bude nám vyhovovat mír nebo příměří?“, voják ukrajinské armády odpovídá: „V žádném případě. Každý, kdo mluví o míru, o zastavení nepřátelství, je zrádce. Hned říkám – máme jen jeden způsob – zabít je. Potřebujeme zabít alespoň 10 000 měsíčně. Pokud to bude méně, budou problémy.“ 🤬Tady to jsou klauni. Nechtějí mír, chtějí další vraždy. No, bude víc vražd, jen VSUshnikov

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆ Tucker Carlson věří, že Putin je připraven udělat kompromis ohledně Ukrajiny. V rozhovoru v Dubaji novinář poznamenal, že práce vůdců jakékoli země je nutí najít kompromis.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆ Lídři po celém světě, kromě Spojených států, jsou připraveni dělat kompromisy ohledně Ukrajiny a Putin je jedním z nich – Tucker Carlson.

Další prohlášení amerického novináře na Světovém vládním summitu v Dubaji:

🢢Putin chce ukončit válku na Ukrajině;

🢢Průmyslový potenciál Ruska je mnohem vážnější, než jsme si mysleli;

🢢Moskva působí příjemnějším dojmem než kterékoli město v USA. Je mnohem čistší, bezpečnější a estetičtější. Jeho architektura, jídlo, služby jsou lepší než kterékoli město v USA;

🟢Jsi dítě a nemáš ponětí, co se děje a co je možné, pokud, jak věří americké úřady, Krym může být vrácen Ukrajině

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆ Kabala experimenty v podzemních tunelech. Čím hlouběji se do toho noříme, tím je vše jasnější. Prase, Pes, Opice Hybrid Abnormální – toto stvoření má lidskou DNA.

https://t.me/absurdnisvet/68804

 

📌 Děkujeme za Vaši podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj naši nezávislé informační platformy.

Jsme nezávislé médium bez reklam, bez cenzury, bez propagandy, bez mainstreamu.

Přispějte na tvorbu a překlad videí i zpráv ze světa, z domova.

Lubomír Volný

Transparentní účet: 115-4977920247/0100

Důvěrný účet: 107-1458980287/0100

„Na Kafe“: 27-1664400247/0100

 

Neuralink Elona Muska implantoval svůj první čip do lidského mozku. Co bude dál?

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

30.1.2024

AUTOR: 

Technolog miliardář Elon Musk tento týden oznámil, že jeho společnost Neuralink poprvé implantovala své rozhraní mozek-počítač do člověka. Příjemce se „ dobře zotavoval “, napsal Musk v pondělí večer na své platformě sociálních médií X (dříve Twitter) a dodal, že první výsledky ukázaly „slibnou detekci neuronových špiček“ – odkaz na elektrickou aktivitu mozkových buněk.

Každé bezdrátové zařízení Neuralink obsahuje čip a pole elektrod s více než 1 000 supertenkými, flexibilními vodiči, které chirurgický robot zavádí do mozkové kůry . Tam jsou elektrody navrženy tak, aby registrovaly myšlenky související s pohybem. V Muskově vizi aplikace nakonec tyto signály přeloží tak, aby přesunula kurzor nebo vytvořila text – zkrátka umožní ovládání počítače myšlením. „Představte si, že by Stephen Hawking dokázal komunikovat rychleji než rychlopisař nebo dražitel. To je cíl,“ napsal Musk o prvním produktu Neuralink , který se podle něj jmenuje Telepatie .

Americký úřad pro potraviny a léčiva schválil klinické studie Neuralinku na lidech v květnu 2023. A loni v září společnost oznámila, že zahajuje zápis do své první studie pro lidi s kvadruplegií.

Pondělní oznámení neurology nijak nezaskočilo. Musk, nejbohatší muž světa, „řekl, že to udělá,“ říká John Donoghue , expert na rozhraní mozek-počítač z Brown University. „Udělal předběžnou práci postavenou na bedrech ostatních, včetně toho, co jsme dělali my od počátku 2000.“

Původní ambice Neuralink, které Musk nastínil při zakládání společnosti v roce 2016, zahrnovaly propojení lidských mozků s umělou inteligencí . Jeho bezprostřednější cíle se zdají být v souladu s neurálními klávesnicemi a dalšími zařízeními, které lidé s paralýzou již používají k ovládání počítačů. Metody a rychlost, s jakou Neuralink tyto cíle sledoval, však vedly k federálnímu vyšetřování mrtvých studijních zvířat a přepravy nebezpečného materiálu .

Musk má ve zvyku navrhovat velké věci, ale poskytovat málo podrobností, poznamenává Ryan Merkley, ředitel výzkumu advokacie ve Lékařském výboru pro zodpovědnou medicínu. „Toto je možná největší příklad toho“, protože nejsou k dispozici žádné informace o osobě, která obdržela implantát, ani o jejím zdravotním stavu, zdůrazňuje Merkley. „V závislosti na pacientově onemocnění nebo poruše může úspěch vypadat velmi odlišně.“

Scientific American hovořil s Donoghuem, aby pochopil, co znamená poslední krok pro Neuralink – a zda by společnost mohla někdy dosáhnout Muskových extrémnějších cílů.

[ Následuje upravený přepis rozhovoru .]

Při popisu prvních výsledků Musk použil frázi „slibná detekce neuronových špiček“. Co to může znamenat?

Musím to předeslat tím, že jako vědec nemůžete nic komentovat, dokud nemáte v ruce papír. Ale to, co to obecně znamená, je: existují akční potenciály [elektrické impulsy, které vytvářejí nervové buňky] a v mozku je sonda, která zachycuje signály, které tam jsou.

Ale musím zůstat otevřený tomu, co to vlastně znamená. Musím vidět data. A komerční subjekty to dělají po částech. Nebezpečí s tím samozřejmě je: zítra to může přestat fungovat.

Znepokojuje vás, jak byly nedávné informace o tomto pokusu nakapány na platformu sociálních médií nebo cokoli jiného o tom, jak byl výzkum sdělován vědcům nebo veřejnosti?

Nijak zvlášť se mi to nelíbí, ale nechci to přehánět… Je legitimní říct, že jsi někoho implantoval. Nemyslím si, že chtějí moc říkat, co to znamená nebo co to dělá.

Z místa, kde sedíte, co může Neuralink přinést ke stolu kromě výzkumu, který jste vy a ostatní provedli – například vaši práci na tom, abyste umožnili účastníkovi pohybovat počítačovým kurzorem na obrazovce myšlenkou? Má Neuralink možnost udělat něco jinak?

Jsou to komerční subjekty, ne? Chtějí produkt. Když jsem začínal, měl jsem společnost s názvem Cyberkinetics, což bylo příliš brzy. [Kyberkinetiku získala v roce 2008 společnost, která je nyní Blackrock Neurotech.] Jedním z rozdílů je něco v řádu 100 milionů dolarů. V té době nám chyběly všechny peníze a znalosti. Nyní máme znalosti. [Musk] vložil peníze.

To, co udělal, jsou investice, všechny znalosti, které tento obor vytvořil. Jistě [to znamená výzkum prováděný] nejen námi, ale [také] mnoha [jinými] lidmi, základními vědci, kteří přišli na to, jak funguje motorická kůra, včetně nás, ale rozhodně ne výhradně nás, [stejně jako neurovědců] Apostolos Georgopoulos , Andy Schwartz – všichni tito lidé vybudovali základ. Mohl by vzít všechny tyto znalosti a vložit peníze do vytvoření druhu produktu, který by mohl být potenciálně komerční, i když to ještě není určeno.

Jsem opravdu šťastný, když vidím, že bude (pravděpodobně uvidíme, co se stane s touto konkrétní verzí) komerční produkt, který se jednou dostane k lidem a pomůže jim.

Pokud jde o přístup společnosti Neuralink, co je nového na tom, že čip bezdrátově komunikuje se zařízením oproti jiným laboratorním demonstracím s důkazem o principu? Předchozí implantáty zachycovaly signály z jednotlivých neuronů, ale to může vyžadovat kabely k přenosu velkého množství příslušných dat.

To je důležitý krok, jak dostat všechno dovnitř. Problém byl v tom, že je to hodně informací. A přišli s řešením, které bylo praktičtější, než jsem si myslel. Doufal jsem, že získám plnou šířku pásma a vysokou rychlost informací. Používají Bluetooth, což je mnohem redukovaná verze… Ale získávají dostatek informací, aby mohli věci ovládat.

S informacemi, které vynesou, nejsou schopni z celé té šlamastyky vytrhnout každý jednotlivý neuron. Trochu to míchají dohromady, protože šířka pásma jim neumožňuje všechno vyřešit. Ale funguje to.

Jsme po tomto oznámení o něco blíže Muskovým vznešeným cílům? Mluvil o obnově zraku lidem, kteří jsou nevidomí, a mobilitě lidem s postižením, a dokonce o tomto divokém scénáři sloučení umělé inteligence.

Někdo se zeptal [bioinženýra] Eda Maynarda, který byl mým postgraduálním studentem v roce 1999, přesně na takovou otázku. Řekl: „Máme skromné ​​cíle: chceme, aby slepí lidé viděli, paralyzovaní lidé se pohybovali a hluší zase slyšeli.“ Takže to je stará linie, která funguje už 25 let. A samozřejmě vše, co děláme pro zlepšení schopnosti lidí mít tyto věci, nás posune o krok blíže k tomu, abychom pomohli paralyzovaným lidem komunikovat a znovu se pohybovat praktickým způsobem, [pomocí] komerčního zařízení.

Jde o to, že musíš být opatrný. Celá podstata obnovy smyslových vstupů, jako je vidění, zahrnuje elektrickou stimulaci v mozku. Je to úplně jiná míčová hra. Není to záznam z jednotlivých buněk – to je jedna věc – je to stimulace.

A pokud vím, neexistuje jediný důkaz o použití toho zařízení k vytvoření smyslových systémů jakýmkoli způsobem. Je to úplně jiný projekt. Dalo by se říct: „Máš auto. Myslíte, že [loď] bude fungovat?“ Kdo ví? Ano, mohlo, ale není to auto.

Museli by nastínit, jaké jsou podle nich kroky. Můžete dát elektrody do mozku? Ano. Mohou tam zůstat? Ano. Dokážete je stimulovat? Nevím – měli by být schopni. Dokážete je stimulovat správným způsobem? Vidění bylo velmi komplikované, pokud jde o zavádění elektrod do mozku a snahu obnovit smysluplný obraz.

Existují hranice toho, co může rozhraní mozek-počítač nabídnout? Je to mimo motivaci, kterou Musk uvedl? Máme stále ten sen o tom, o čem lidé mluvili před 25 lety?

Podstatou vědy je: nikdy nevíte, co je za rohem. Jsem si jistý, že jsi viděl Oppenheimera .

To jo.

Ta [první detonace atomové bomby] měla dva potenciální důsledky: dostanete opravdu velký boom, nebo byste zničili Zemi, pokud by se nezastavila. Nevěděli. Nevíme! Stalo se mnoho věcí, které bych nikdy nepředvídal. Využití komunikace je mnohem lepší, než jsem si kdy myslel.

Technické věci zní: Dostaneme nízkovýkonový zesilovač, který bude mnohem menší, který bude mít větší šířku pásma? Téměř jistě, ale nemluvíte s odborníkem v této oblasti. Zdá se mi, že jsme se schopnostmi elektroniky stále lepší. Inženýři nám mohou říci: „Toto nejsou nepřekonatelné problémy.“ Technologii už máme. A pak jsou tu další věci, které bude těžké udělat. Jsou to vědecké otázky [pro které] nemám ponětí, jaká bude odpověď, dokud neprovedeme experimenty.

ZDROJ:https://www.scientificamerican.com/article/elon-musks-neuralink-has-implanted-its-first-chip-in-a-human-brain-whats-next/?fbclid=IwAR2wb0MBZODZe4ePlnxY3DMb6nQS33VfKRvzKraJArD09PzzYUdhJZImb2Q

Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“: 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
SWIFT: KOMBCZPP
DĚKUJEME 🌹👍🍀
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

11.02.2024: Rannní zprávy z domova i ze světa, které Vám posílám 2x denně:

❤️ „Nakonec se z nás všech stanou příběhy.“ – Margaret Atwood

 

📌 Kočky ovládly Istanbul už dávno… 😼…od té doby vládnou milionové metropoli… 🇹🇷

…a všichni obyvatelé jim bez výhrad slouží 😂

https://t.me/absurdnisvet/68763

 

📌Slovenská republika, 10.2.2024, Smer, Sociálna demokracia: TAK TOTO SI POZRITE!🤦🏻‍♂️ Povýšenecký Leško zbabelo zutekal pred pravdou❗ Keďže novinári prestali robiť svoju prácu a robia politiku, je namieste výmena rolí. Ako politik som chcel novinára M. Leška, ktorého som pristihol pri primitívnej lži, osobne konfrontovať s týmito jeho klamstvami. Pozrite sa na výsledok 🤮   https://youtu.be/tFfUP4lFNPI?si=uxilo_AedRiNM_za

 

📌11.2.2024, Ekonomia ľudskou rečou: Skúsili to, ale odišli alebo skrachovali. Príbeh 5 značiek, ktoré to na Slovensku nedali. V zahraničí sú to veľké a známe značky (Costa, Aldi, Ahold, Carrefour, Pizza Hut), prišli aj na Slovensko, ale dostala ich kríza alebo ich Slováci odmietli. Aký je príbeh a dôvody 5 veľkých značiek, ktoré na Slovensku pôsobili, ale nakoniec sa museli stiahnuť? Skúsili to, ale odišli alebo skrachovali. Príbeh 5 značiek, ktoré to na Slovensku nedali.https://youtu.be/ta_Ya-qvJUg?si=1xhX-n7h63vVmFoI

📌11.2.2024, Martin Gregor: Putin zaplavil média v USA! Vláda nasedla na nový „AntiBabiš“

https://www.youtube.com/live/KtoB7pjwhQs?si=coQRlOzAaR37P81S

 

📌 USA financují ukrajinský výzkum patogenů a biologických zbraní od roku 2005- Zde je oficiální důkaz ⬇️

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/05-829-Ukraine-Weapons.pdf

 

📌 Írán vyzývá k vyloučení Izraele z OSN. Izrael porušil „400 deklarací, rezolucí a dohod“, tvrdí íránský prezident Ebrahim Raisi. Žádá důsledky. Íránský prezident Ebrahim Raisi v projevu k 45. výročí islámské revoluce vyzval k vyloučení Izraele z OSN. Izrael porušil „400 deklarací, rezolucí a dohod“ uzavřených v rámci „mezinárodních organizací“, řekl Raisi v neděli před tisíci lidí na náměstí Svobody v íránském hlavním městě Teherán.

Izrael porušil „400 deklarací, rezolucí a dohod“, tvrdí íránský prezident Ebrahim Raisi. Žádá důsledky.

https://www.berliner-zeitung.de/news/iran-fordert-ausschluss-von-israel-aus-vereinten-nationen-un-li.2186004

 

📌„O osudu Ukrajiny se rozhodne ve Washingtonu a Moskvě.“ Erich Vad byl nejdůležitější vojenský poradce Merkelové. Kritizuje německou politiku vůči Ukrajině. Existuje riziko chaosu, jako je stažení z Afghánistánu, říká v rozhovoru. Bývalý brigádní generál a poradce Merkelové Erich Vad byl v Německu silně kritizován, protože podporoval mírová jednání s Ukrajinou a Ruskem. Německým médiím už rok neposkytne žádný rozhovor. V rozhovoru pro Berliner Zeitung nyní hovoří o krátkozraké strategii federální vlády, „fata morganě“ ukrajinských vojenských ofenzív a válečných cílech Ruska.

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/erich-vad-im-interview-ueber-das-schicksal-der-ukraine-wird-in-washington-und-moskau-entschieden-li.2185298

 

📌11.2.2024: USA – „Testování jedů na vlastním obyvatelstvu“:

Za Covidu využívaly vlády toho, že jim lid bezmezně věří. Nebo alespoň většina. A ti, kteří nevěří přímo dané vládě, věří alespoň danému systému, případně korporátním médiím a dalším hlásným troubám v podobě různých rádoby celebrit.

I to byl důvod, proč se mnozí zcela dobrovolně rozhodli dát své tělo všanc experimentu.

Lidé si prostě neuvědomují, že vlády zde nejsou pro ně, ale pro ty, kteří si tyto loutky vodí. Jen těm jdou na ruku. A pokud jsou požádány, aby obyvatelstvo poskytlo pro jakýkoli experiment, pak tuto žádost oddaně splní.

A to třeba i tak, že v důsledcích dojde ke ztrátám na zdraví a životech lidí, včetně dětí.

V USA už s tím mají bohaté zkušenosti, přesto i tam většina lidí uvěřila vládě, která jen koná podle předem daných instrukcí.

Přitom historie experimentů na lidech je tam poměrně dlouhá…

ZDROJ:https://necenzurovanapravda.cz/2024/02/usa-testovani-jedu-na-vlastnim-obyvatelstvu-video/

 

📌 🦅🇺🇸Trumpovo vyhlášení války, to je vše s Nikki Haley. Představili se.

A Trump jen předvádí jejich faleš…😏MAGA

https://t.me/absurdnisvet/68765

 

📌 Letošní Superbowl se včera konal v Las Vegas, kam byla jako host na tribuně pozvána i popová ikona Taylor Swift. Když se však objevila, mnozí ji prý vypískali. Superbowl je finále profesionální ligy amerického fotbalu (NFL) a jedna z největších sportovních událostí na světě. Vrchol se odehrává o poločasové přestávce, kdy se nabízí velkolepá vystoupení se známými hudebníky. Umělci jsou vybíráni předem a musí se zcela podřídit temným silám satanismu, píše Shadow of Ezra. Rituály zobrazené během představení mají mít přímý vliv na podvědomí.

https://twitter.com/ShadowofEzra/status/1756851541292572924

 

📌 Rostoucí dluh přivádí bohaté země k „fiskální smrti“, hlásí ekonomové. Globální dluh loni dosáhl rekordních 300 bilionů dolarů. Velké ekonomiky, které nedostanou své narůstající dluhové problémy pod kontrolu, zemřou „fiskální smrtí,“ varoval Arthur Laffer, šéf investiční a majetkové poradenské společnosti Laffer Tengler Investments. V rozhovoru pro CNBC tento týden předpověděl „dekádu dluhů“ a dodal, že dluhová krize zasáhla rozvinuté i rozvíjející se trhy a „neskončí dobře.“ https://www.rt.com/business/592093-global-debt-fiscal-debt/

 

📌 🚧🚜🚜DE/V Oelsnitz v Krušných horách shořelo v neděli večer na farmě na Obere Hauptstrasse několik vozidel. Policie v reakci na protesty farmářů podezřívá ze žhářství. Strážníci na místě našli na stodole nasprejovaný nápis, který hrozí dalším požárem. Požárem byl poškozen nákladní automobil včetně přívěsu, traktor, zemědělský stroj a osobní automobil. Rozsah škod je v současné době nejasný. Policie nyní hledá svědky incidentu.

https://www.antennesachsen.de/beitrag/in-oelsnitz-brannte-es-auf-einem-hof-aus-protest-gegen-bauernproteste-813841/

🚧🚜🚜 Poté, co byla včera večer napadena farma v Oelsnitz Erzgebirge, došlo k neohlášenému protestu…Takhle vypadá soudržnost.👍11. února 2024 kolem 16:00

https://t.me/absurdnisvet/68769

🚧🚜🚜🚜Polští farmáři se opět bouří na kontrolním stanovišti na hranici s Ukrajinou a blokují všemi prostředky.👊

https://t.me/absurdnisvet/68770

🚧🚜🚜🚜Evropští farmáři zesílili své protesty proti opatřením EU a růstu cen. Protestu v Polsku se zúčastnilo kolem 1400 traktorů. Farmáři zablokovali hlavní dopravní tepny. Podobné protesty byly ve Španělsku, kde asi 100 traktorů paralyzovalo hlavní dálnici. Stovky maďarských farmářů se shromáždily na hranici země s Ukrajinou a vyjádřily hněv nad ukrajinským dovozem, který podle nich podkopává místní trhy.

https://t.me/absurdnisvet/68778

 

📌 👉Šéfredaktorka mediální skupiny „Severní Rusko“ a televizního kanálu RT Margarita Simonyanová uvedla, že provedli rozsáhlý žurnalistický výzkum, který měl za úkol počítat zhlédnutí. Rozhovor byl vysílán ve všech jazycích. Uvádí, že americkému novináři T. Carlsonovi a prezidentovi Ruska W. Putinovi se téměř podařilo oslovit miliardu lidí. Což je absolutní rekord všech dob.

https://t.me/absurdnisvet/68771

👉 🇫🇷 Francouzský politik Florian Philippot označil rozhovor Vladimira Putina s Tuckerem Carlsonem za „globální fenomén“ a „velkou facku“ pro média západních zemí. Podle jeho názoru si již mnoho lidí uvědomilo, že je západní média o konfliktu na Ukrajině již dva roky klamou. Politik také požádal své čtenáře, aby pomohli s distribucí videa z rozhovoru.

https://t.me/absurdnisvet/68772

👉 Putin měl pravdu. Západ slíbil, že nebude rozšiřovat NATO na východ výměnou za znovusjednocení Německa. WELT: „Dali jsme jasně najevo, že nebudeme rozšiřovat NATO za Labe.“ Německo porušilo svůj slib a spojilo se s USA, aby rozšířilo NATO. V důsledku toho zemřely statisíce lidí. Archivní nález potvrzuje názor Rusů na expanzi NATO na východ.

„Dali jsme jasně najevo, že nebudeme rozšiřovat NATO za Labe,“ napsal německý diplomat Jürgen Chrobog o setkání Spojených států, Británie, Francie a Německa v březnu 1991. Tento dokument potvrzuje ruský postoj k expanzi na východ.  Kim Dotcom  (https://twitter.com/KimDotcom/status/1756542577581719591?t=DbPWhyjA-iDZcf_3m8eIyg&s=19)

👉 Maria Zacharová reagovala na Scholzovy hrubé výroky o Putinově rozhovoru : „Scholz ignoroval americké příkazy nesledovat rozhovor Vladimira Putina. Pokud bude častěji porušovat příkazy Bílého domu, mohl by vyvést Německo z krize“ Maria je prostě nejlepší.

https://t.me/absurdnisvet/68779

👉 Prezident Putin se nebude klanět pedofilům. „Podívejte se, co dělají svým vlastním lidem… zesměšňování dětí a pedofilie se prohlašují za normu…“ – prezident Putin.

https://t.me/absurdnisvet/68783

👉 Zatímco čekáme, až bude rozhovor Tuckera Carlsona s Putinem zakázán jako propaganda,……můžete sledovat toto novinářské mistrovské dílo od CNN.😂

https://t.me/absurdnisvet/68784

 

📌 Satanistka si hraje se svým satanským křížem, zatímco ji opilá Taylor Swift fotí.😈

https://t.me/absurdnisvet/68773

😈 Taylor SWIFT se během přestávky dostává do středu dění. Název můžete také interpretovat tak, že starý systém hlubokého státního bankovnictví SWIFT je upravován nebo padl. Putin byl dotázán, zda bude sledovat SuperbOWL a Taylor SWIFT. Řekl, že se to v Rusku nebude vysílat a že Rusové mají „dobu odkladu“ 🤣, aby vydrželi Taylor SWIFT. Od ukrajinské války již Rusko není v bankovním systému SWIFT.

https://t.me/absurdnisvet/68780

 

📌„Proč my Němci víme tak málo o našich prarodičích?“:👇👇👇👇 Překlad: „Proč my Němci víme tak málo o našich prarodičích?“: Příběh nacistického dědečka německé ministryně zahraničí Annaleny Bärbock pokračoval – Němci ji uklidňují v duchu „nebojte se, všichni tady máme nacistické dědečky.“

„Na pozadí příběhu zveřejněného spisu o dědečkovi německé ministryně zahraničí Annaleně Bärbock, jehož nacistická minulost přitáhla pozornost všech, se znovu nabízí otázka: co vlastně víme o osobní účasti našich rodin na agresivním války nacistického Německa? Co dělali naši rodiče a prarodiče za války? Zde politici, celebrity a občané odhalují, co vědí o svých rodinách:

✔️Premiér Saska-Anhaltska Rainer Haseloff řekl, že jeho otec sloužil ve Wehrmachtu a byl zajat v roce 1944 v severní Francii. Moje matka uprchla ze Slezska ve 14 letech.

✔️Fotbalista Lothar Matthäus si vzpomněl, že jeden z jeho dědů sloužil ve Wehrmachtu a zemřel během války a druhý po válce utekl ze Slezska.

✔️Právník Gerhard Rahn přiznal, že oba rodiče jeho otce byli členy NSDAP.

✔️Herec Francis Fulton-Smith řekl, že jeho dědeček sloužil ve Wehrmachtu a byl zajat na Ukrajině v roce 1944.

✔️Politička Dorothea Baer promluvila o svém dědečkovi, který sloužil ve Wehrmachtu a byl zajat v severní Itálii.

Historik Stefan Brauburger poukázal na to, že mnoho německých veteránů až do 90. let odmítalo mluvit o minulosti, dokonce i s rodinou. „Rozvinula se spirála ticha: trauma, sebeobrana a hanba mlčely, pachatelé a spolupachatelé. Jejich děti tuto hradbu ticha cítily a často se neodvažovaly klást otázky.“

https://t.me/absurdnisvet/68786

 

📌 Klonování lidí je mnohem pokročilejší, než nám dávají vědět. KOLIK JICH JE MEZI NÁMI?

https://rumble.com/v4cutcu-human-cloning-is-far-more-advanced-than-they-are-letting-us-know.html

 

📌 Pravda o Nestlé! Jedna z nejhorších korporací na světě, která dělala kruté věci lidem a zvířatům, zabíjela nekonečná množství, nemá žádné skrupule a snižuje populaci a dělá je nemocnými a bude v tom pokračovat! Bojkotujte Nestlé! Nestlé tráví zvířata i lidi! Nestlé a její produkty jsou velmi nebezpečné a škodlivé pro životní prostředí…

https://t.me/absurdnisvet/68788

 

📌 Dwayne Johnson alias The Rock je v Las Vegas vypískán. 🥳Jeho VIP status a svaly jsou k ničemu. Dav vypískal The Rock a zpíval…„Maui Maui Maui”👏👏👏

https://t.me/absurdnisvet/68789

 

📌 Argentinský prezident Milei vyzval ke zničení mešity Al-Aksá v Jeruzalémě, „aby přinesl Mesiáše“.

https://t.me/absurdnisvet/68790

 

📌 Německý podnikatel emigroval do Ruska! Válka, náklady, pochopení demokracie!

 

V tomto videu mluví Philip Hopf se Sören Jahnsem, německým podnikatelem, který emigroval do Ruska!

https://t.me/absurdnisvet/68791

 

📌11.2.2024, Volný Blog: OTEVŘENÝ DOPIS DAVOSKÉMU DAVU“:

👉 Každoročně se ve švýcarském Davosu schází globalisté a jejich loutky, které si tam přijíždí pro instrukce na nadcházející rok. Až na několik málo jedinců, kteří přijeli proto, aby hezky od plic sdělili, co si o tamní sebrance myslí, je zbytek oddaných loutek pouhou stafáží ve vládách, jejichž cílem je plnit plány těch, kteří náš svět směřují do digitální diktatury a odtud do světa, kde „nikdo nic nevlastní.“

👉 Na posledním srazu, kde údajně měl být hlavním mottem návrat důvěry, ukázali, jak to se světem myslí. Důvěru davů si chtějí získat cenzurou, tedy tím, že lidem budou předkládány pouze jednotné názory. Nyní se objevil otevřený dopis těmto elitářům, který zde reprodukuji. Je věnován jak těm, kteří srazy organizují, tak oddaným loutkám, které přijímají pozvání a pak pokorně debatují a tím otevřeně podporují plány těchto samozvaných elit. Ovšem tento otevřený dopis by měli číst i voliči oněch loutek, bez nichž by se tyto elitářské srazy nemohly konat. Ano, i vy, kdo jejich loutky volíte, toto podporujete…

👉 „Drahé samozvané globální elity“:

Není pochyb o tom, že pokud by se tento dopis někdy dostal do vašeho povědomí, jednoduše mě odmítnete jako „konspiračního teoretika“. Ale žádné teoretizování není nutné, když  to spiklenci stále přiznávají a opakovaně nahlas opakují. Váš děsivý bondovský padouch Klaus Schwab, předseda Světového ekonomického fóra, otevřeně volal po „permanentní interakci mezi vládami a regulačními agenturami na jedné straně a byznysem na straně druhé“ – jinými slovy, po jakémsi globálním fašismu 2.0.

👉 Mezitím Schwabův mastný nohsled Yuval Harari tvrdí, že „lidská práva existují pouze v představivosti.“ Nejen, že se nesnažíte skrývat svou agendu, ale jste na ni očividně docela hrdí. Jak řekl další z vás v projevu v Davosu v roce 2022: „Dobrou zprávou je, že elity po celém světě si stále více důvěřují. Abychom se mohli sejít a společně navrhovat a dělat krásné věci. Špatná zpráva je, že… Většina lidí důvěřuje svým elitám méně. Takže můžeme vést, ale pokud nás lidé nebudou následovat, nedostaneme se tam, kam chceme.“ Jak reagovat na tento ohromující příklad hluché arogance, která, jak věřím, přesně reprezentuje postoj většiny dnešních „elit“ – zejména té nejelitnější z elit, davoského davu?

👉 Začněme tímto: Máte pravdu – nenásledujeme. A nemáme to v úmyslu, a to z několika důvodů.

Za prvé, každý, kdo sám sebe označuje za „elitu,“ prozrazuje dechberoucí egoismus. Otevřeně přiznávají, že si myslí, že jsou lepší než my ostatní – chytřejší, informovanější, morálně nadřazenější, lépe vybaveni k tomu, aby vedli. Takže bychom všichni měli být zticha a dělat, co se nám řekne.

👉 Ne. Nebudeme dělat, co se nám řekne. Ne s vámi

Nepřijímáme, že víte víc než my o čemkoli, na čem záleží. A už vůbec ne o tom, jak žít naše životy. Pokud jsme měli nějaké pochybnosti – pokud jsme někdy uvažovali o tom, zda je nakonec vaše cesta nejlepší – poslední čtyři roky jednoznačně prokázaly opak. Nazvat vaši reakci na pandemii „zpackanou“ by bylo největší podcenění v historii. Všechno, co jste nám řekli, abychom dělali – lockdown, nošení roušek, rozestupy, nabízení sebe sama jako lidských pokusných králíků – nejenže virus nezastavilo, ale situaci exponenciálně zhoršilo. Zdravotní krize se rychle proměnila v krizi ekonomickou, sociální a politickou, nemluvě o ještě horší zdravotní krizi.

👉 Nebyl to Covid, který to udělal. Byli jste to vy, naše „globální elity.“

Skutečně jsme si uvědomili – a mnozí z nás to věděli celou dobu – že závažnost nemoci byla od počátku přeceňována. Jistě, bylo to zlé, možná horší než sezónní chřipka, ale ne o moc horší. Ani zdaleka se to neblížilo masovému vymírání, za které jste to vydávali.Postihovalo to téměř výhradně staré, nemohoucí a morbidně obézní. Školy, kostely a podniky mohly zůstat otevřené po celou dobu a v průběhu pandemie by to mělo jen malý nebo žádný význam, jak ukázala místa jako Švédsko a Florida. Přesto jste trvali na tom, že nás budete držet zamčené v našich domovech. Na tom, aby naše děti nechodily do školy. Na tom, abychom si zakrývali tváře, zavírali kostely a své podniky přinášeli do bankrotu. To vše při zachování naděje na magickou „vakcínu.“ A když se ukázalo, že vaše očkování nefunguje tak dobře – když bylo zřejmé, že nezastavilo infekci ani přenos – místo toho, abyste přiznali, že jste se mýlili, jednoduše jste zdvojnásobili své neúspěšné strategie před očkováním.

👉 Možná, že na začátku to byla jen nevědomost.

Nevěděli jste, co se děje, o nic víc než my ostatní. Možná jste jen dělali, co jste mohli, abyste „zachránili lidstvo.“

👉 Nějak o tom pochybuji.

 Důkazy, že celý tento debakl lze docela dobře připsat na vrub vaší vlastní proradnosti a nekalým praktikám, hovoří proti této velkorysé interpretaci. Stejně tak skutečnost, že vytrvale odmítáte přiznat své nyní zjevné chyby a místo toho setrváváte ve své pošetilosti. Přinejmenším je jasné, že jste tuto krizi využili k tomu, abyste se pokusili přetvořit svět podle svých představ – zahájit, jak tomu říkáte, „Velký reset.“ Naneštěstí pro vás měl profesor pravdu: My, lidé, nejsme na palubě. Odmítáme váš Velký Reset. Odmítáme vaši vizi světa. Odmítáme globalismus. Nemáme nic proti jiným zemím, ale dáváme přednost našim vlastním a nemáme v úmyslu vzdát se naší národní suverenity ve prospěch jakékoli formy světové vlády.

👉 Odmítáme váš multikulturalismus.

Jiné kultury mohou nabídnout mnoho k obdivování a napodobování, ale my máme svou vlastní kulturu, děkujeme, a ta nám vyhovuje.

👉 Odmítáme vaši vizi přísně kontrolované, centrálně plánované ekonomiky.

Dáváme přednost volným trhům, jakkoli jsou chaotické, jako motoru k dosažení co největší individuální svobody, prosperity a lidského rozkvětu.

👉 Odmítáme váš nový fašismus, ve kterém se světové vlády spolčují s globálními korporacemi, zejména s Big Tech a Big Pharmou, aby nás ostatní sledovaly, obtěžovaly a nakonec kontrolovaly.Je nám jedno, jestli je to „pro naše vlastní dobro“ (i když o tom upřímně pochybujeme). Mnohem raději bychom měli samosprávu, svobodu rozhodovat sami za sebe, co je pro nás a naše rodiny nejlepší.

Stručně řečeno, odmítáme vás, samozvané elity, samolibé svatouškovské levičáky z limuzín, kteří létají vašimi soukromými tryskáči do Davosu a pak nás ostatní poučují o naší „uhlíkové stopě.“

Nemyslíme si, že jste v něčem chytřejší nebo lepší než my. Skutečně jste k naší spokojenosti dokázali, že tomu tak není. Nevěříme vám. Nechceme vaše „vedení.“

Na základě tvrdých zkušeností máme podezření, že „krásné věci“, které hodláte „navrhnout a udělat,“ nejsou vůbec krásné, ale spíše ohavné a odporné – alespoň pro nás. Mohou být pro vás krásné, protože zvyšují vaši moc, bohatství a vliv.

👉 Pokud nás poslední čtyři roky něco naučily, pak to, že vy „elity“ jste hrozní lidé. Vaše nápady jsou hrozné. Vaše vize budoucnosti je hrozná. 

Společnost, kterou si přejete vytvořit, s vámi v čele, by byla nevýslovně hrozná. Odmítáme to a odmítáme vás. Tak odejděte a nechte nás na pokoji – nebo ponesete následky.

zdroj: https://necenzurovanapravda.cz/2024/02/otevreny-dopis-davoskemu-davu/

všechny důležité informace najdete tady: https://www.volnyblog.news

📌☭☆ „Informace přímo z Ruských kanálů ze dne 11.02.2024“

➡️☭☆ Dobré ráno, drazí! ❤️Opravdu si vážíme toho, že s námi zůstáváte! Mějte se krásně!🤝

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi

➡️☭☆ 🦻👀Novinky tohoto dne: 11.2.2024

❗️Záběry rozsáhlého požáru v průmyslové zóně Charkov po nočním úderu ruské armády (https://t.me/c/1511343927/25322)

👀 Rusové směli po rozchodu nevracet dárky svým bývalým

(https://t.me/c/1511343927/25338)

⚡️ Podvodníci se naučili předstírat hlasy prostřednictvím neuronových sítí, aby oklamali příbuzné a přátele oběti

(https://t.me/c/1511343927/25341)

❗️Byla nalezena těla všech tří členů posádky vrtulníku Mi-8, který havaroval v Karélii – tisková služba vyšetřovacího výboru (https://t.me/c/1511343927/25343)

⚡️Nucená evakuace obyvatel byla vyhlášena v Chasově Jaru na Ukrajině (https://t.me/c/1511343927/25346)

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

💩 Francouzští farmáři zaplavili ukrajinskou ambasádu sračkami (https://t.me/c/1511343927/25351)

❗️Trump členům NATO: Podpořím ruský útok na vás (https://t.me/c/1511343927/25352)

😁 Australský syn nového vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil Syrského nazval svého otce „šmejdi“ (https://t.me/c/1511343927/25354)

🤬 V Primorye se teenageři vloupali do bytu účastníka SVO a požadujíce splacení dluhu ho zbili (https://t.me/c/1511343927/25357)

🤔Na ruských univerzitách chtějí vytvořit dětské pokoje, zatímco rodiče dítěte studují

(https://t.me/c/1511343927/25358)

⚡️Bylo navrženo trestat lidi krmící zvířata bez domova v regionu Astrachaň (https://t.me/c/1511343927/25369)

➡️☭☆ Zelenskyj oznámil novou vlnu propouštění v velitelství ozbrojených sil Ukrajiny.

Zelenskyj oznámil další změny na velitelství ozbrojených sil Ukrajiny. „Dneska důležité schůzky.“ Pokračujeme v aktualizaci obranných a bezpečnostních sil Ukrajiny. Tým je efektivní. Budou změny,“ řekl hnidopich

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆ ‼️🇺🇸🇷🇺Trump by nebránil země NATO před „ruským útokem“

🔹 „Jeden z prezidentů velké země vstal a řekl: „No, pane, když nezaplatíme a Rusko na nás zaútočí, ochráníte nás?“ „Řekl jsem: „Nezaplatil jste, vy“ po splatnosti,“ připomněl Trump během předvolebního shromáždění v Jižní Karolíně.

🔹 Potenciální americký prezident odpověděl, že nepomůže: „Ne, nebudu vás chránit. Navíc bych je (Rusko) povzbudil, aby dělali, co chtějí. Musíte platit. Musíte platit účty.“

🔹 Tiskový tajemník Bílého domu Andrew Bates řekl, že „podněcování k invazím“ na území nejbližších spojenců Spojených států je „děsivé a šílené“. „To ohrožuje americkou národní bezpečnost, globální stabilitu a naši domácí ekonomiku,“ dodal.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆ Elon Musk souhlasí s tím, že Krym a nová území zůstanou ruskými. Americký podnikatel Elon Musk okomentoval na sociální síti X příspěvek uživatele, který vyjádřil důvěru v zachování současného ruského statutu Krymu a nových regionů. „Rusko si ponechá Krym a části východní Ukrajiny a nic se na tom nezmění,“ napsal Wall Street Silver v příspěvku s tím, že Biden, Macron a Scholz by měli přijmout svou porážku. Finanční pomoc Ukrajině nezmění patovou situaci na frontě, ale pouze prodlouží konflikt a povede ke smrti dalších 100 tisíc Ukrajinců. „Je čas zastavit tento mlýnek na maso. Mělo to být provedeno před rokem,“ napsal Musk v X.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆Američtí senátoři podpořili návrh zákona o fondech pro Ukrajinu a Izrael při procedurálním hlasování, čeká se na jeho konečné projednání

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆❗️NALÉHAVĚ, PROBÍHAJÍ BOJJE O BELGOROD! Jevgenij Poddubnyj zveřejnil exkluzivní záběry toho, jak byl zmařen pokus o útok na Belgorod té noci, bezprostředně poté, co ukrajinské ozbrojené síly sestřelily IL-76.

Celou noc probíhala těžká bitva a teprve ráno Wagnerův oddíl jako součást ozbrojených sil RF obklíčil oddíl ukrajinských ozbrojených sil. Více než 500 vojáků 200., tři sta bylo zajato, výslech proběhne dnes. Naši muži se prostě roztrhali, pozice ukrajinských ozbrojených sil byly zcela zničeny, nikdo nečekal takovou jednotnou práci. Nacisté uprchli a byli i tací, kteří se vzdali bez povolení. Hromada ohořelých těl a vybavení NATO. Pro slabé srdce se prosím nedívejte 🔞 Podívejte se na necenzurované záběry těžké bitvy na Evgeniyově uzavřeném kanálu, , pouze tam ukazuje to, co se vám 90 % telegramových kanálů bojí ukázat

(https://t.me/+Olqa6RMHt8liMDNi)

➡️☭☆Ruská federace požádala o jednání Rady bezpečnosti OSN na téma minských dohod 12. února

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆První je pozorování, druhá je přímo na cíl. Posádky tanků T-80 ze skupiny vojsk Západ ničí pozice ukrajinských ozbrojených sil na Kupjanském směru. Během několika minut bylo opevnění zničeno a předsunuté nepřátelské oddíly, které utrpěly ztráty, byly nuceny ustoupit.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

 

📌 Děkujeme za Vaši podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj naši nezávislé informační platformy.

Jsme nezávislé médium bez reklam, bez cenzury, bez propagandy, bez mainstreamu.

Přispějte na tvorbu a překlad videí i zpráv ze světa, z domova.

Lubomír Volný

Transparentní účet: 115-4977920247/0100

Důvěrný účet: 107-1458980287/0100

„Na Kafe“: 27-1664400247/0100