Nenávist přichází z Bruselu

 

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

Nenávist ke svobodě slova. Pod záminkou „boje s nenávistí“ odhlasoval před dvěma týdny Evropský parlament za významné podpory českých koaličních europoslanců (5 pro, 3 se zdrželi, 4 proti vs. opozice 0:1:3) návrh nové legislativy rozšiřující seznam trestných činů EU o nenávistné verbální projevy. Vedle nedávno schváleného Digital Services Act a návrhu Media Freedom Act se jedná o další útok na svobodu projevu ze strany unijních orgánů.

Podívejte se dobře, kdo z českých europoslanců hlasoval pro. Všichni tři Piráti asi nikoho nepřekvapí, ale s nimi zvedli ruku i Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) a Luděk Niedermayer (Top09), který už jen předstírá soudržnost lídrů SPOLU. Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se jen zdržel, tedy polovina lídrů kandidátky SPOLU se proti cenzurnímu návrhu nepostavila.

Europoslankyně Vrecionová (ODS) zpochybnila zápis svého hlasování, které bylo opraveno na PROTI.

Odpor proti návrhu jsme organizovali už před 3 lety

Připomeňme, že poprvé jsme před tímto záměrem Evropské komise (EK) varovali v dubnu 2021, kdy jsme vyzvali české občany a organizace, kterým na svobodě projevu záleží, aby na unijní web napsali své názory v rámci tzv. veřejných konzultací. Za necelé 3 dny se nám podařilo rozšířit původních asi 300 komentářů o více než dvojnásobek a celkový počet odmítavých reakcí k návrhu zákona, převážně z ČR, překročil tisícovku. Ze žádné jiné země se jich nesešlo tolik. Jak je vidět, Komise si z tisíců odmítavých připomínek evropských občanů nic nedělala a naší židli u evropského stolu ukázala, jak nás bere vážně.

Náš komentář tehdy zněl takto. “Tento návrh by byl ohrožením svobody projevu v ČR a vměšováním se do vnitřních záležitostí členské země. Ve střední Evropě máme se snahami omezovat svobodu slova vágní definicí „nenávisti“ ty nejhorší zkušenosti z doby komunistické totality. Pokud bude tato legislativa přijata, je pravděpodobné, že povede k občanským protestům a ke zvýšení tlaku na vystoupení země z EU.”

Čím návrh ohrožuje svobodu projevu

Podstatou návrhu je ve zkratce zařadit verbální projevy tzv. nenávisti mezi závažné trestné činy mezinárodního charakteru a odebrat pravomoc členským zemím je vymezit. Podrobněji “rozšířit unijní seznam trestných činů, aby zahrnoval nenávistné verbální projevy” s tím, že “se jedná o zvlášť závažné trestné činy, které se mohou šířit přes hranice”. Rozsah svobody projevu by po přijetí nové legislativy stanovovaly unijní orgány a členské země by musely všechny projevy označené jako nenávistné potírat bez ohledu na postoj své vlády.

Návrh zákona chce unifikovat definici projevů nenávisti coby trestného činu napříč EU. Prakticky to znamená odebrat pravomoc ČR takové projevy vymezit a podřídit českou definici přísnější podobě v západní Evropě. Podle návrhu se má stávající seznam trestných činů z nenávisti založených na barvě pleti, náboženství a etnickém nebo národním původu doplnit o projevy nenávisti založené na věku, zdravotním hendikepu, genderové identitě (!) a sexuální orientaci.

Bylo by pak možné kritizovat příslušníky výše uvedených menšin? Dělat si z nich legraci? Stále častěji vidíme bourání soch, které se dotýkají něčích citů, pokusy umlčovat komiky, cenzurovat slavné knihy a filmy. Celý konstrukt nenávisti se zneužívá k mazání příspěvků a k blokacím uživatelů na sociálních sítích. Nejrůznější aktivisté se snaží kriminalizovat nevinné verbální projevy a ostrakizovat lidi, jejichž názory se jim nelíbí. Snadno se tak likviduje politická opozice.

Od roku 2008 platí v EU tzv. Rámcové rozhodnutí o nenávistných projevech. Členské státy jsou ze zákona povinny kriminalizovat a udělovat „účinné, přiměřené a odrazující sankce“ za jakékoli podněcování k nenávisti na základě rasy nebo náboženství, za popírání holocaustu, genocidy apod. Asi před 3 lety EU upustila od svého umírněného postoje a začala vyvíjet nátlak na státy, jejichž činnost v této problematice se jí zdá nedostatečná.

Snaží se vytvářet dojem, že členským státům nelze věřit v tom, že by dokázaly adekvátně nastavit zákony týkající se nenávistných projevů. Podle článku 83 Smlouvy o fungování EU může Unie zavést trestněprávní normu, která definuje některé trestné činy na celounijní úrovni, stanovuje sankce a vyžadovat, aby členské státy začleňovaly tyto zákony do své legislativy. Tato pravomoc je ale omezená: podle smlouvy se vztahuje pouze na „terorismus, obchodování s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí, nedovolené obchodování s drogami, nedovolené obchodování se zbraněmi, praní peněz, korupci, padělání platebních prostředků, počítačovou kriminalitu a organizovaný zločin“.

EU má však pravomoc přidávat na tento seznam další trestné činy a chce ji využít k rozšíření zločinů z nenávisti (hate crimes), které by se týkaly nejen rasy a náboženství, ale také pohlaví, sexuální orientace, zdravotního postižení a věku. To by nás mělo znepokojovat z mnoha důvodů. Je přinejmenším zarážející, že nadnárodní entita, jako je EU, stanoví de facto maximální úroveň svobody projevu, kterou povoluje svým členským státům tolerovat, a vyžaduje, aby aktivně potlačovaly cokoli, co je za touto hranicí – přestože to přesahuje rozsah např. českého práva. Navíc, i pokud někdo souhlasí s kriminalizací verbálních projevů vůči etnickým a náboženským menšinám, osob se zdravotním postižením nebo seniorům, návrh spojovat tyto trestné činy s terorismem a obchodem s narkotiky je hrubě nepřiměřený. Další výhrady uvádí např. námi přeložený text z britského Spiked.

Jak se k projevům nenávisti stavěli před volbami politické strany

V létě 2021 před volbami v létě 2021 jsme se obrátili na vedení a zákonodárce všech politických stran s otázkou, která se speciálně týkala tzv. projevů nenávistiPovažujete definici nenávisti v našem právním řádu za srozumitelnou? Jak chcete zabránit zneužití tohoto pojmu ke kriminalizaci jakékoli kritiky namířené vůči politikům, ideologiím nebo příslušníkům menšin?

Za ODS nám odpověděli Marek Benda, Jan Skopeček a Alexandr Vondra takto: “Nenávist je v českém právním řádu vymezena v trestním zákoníku a zatím je soudy vykládána poměrně rozumně a značně restriktivně. Nebojíme se příliš široké interpretace uvnitř České republiky, tady je justice poměrně konzervativní. Co ovšem pokládáme za riziko, je nebezpečí, že nějaké velmi extenzivní výklady dojdou ať už přes globální platformy nebo z evropské legislativy. Musíme být pozorní, svoboda slova je zásadní demokratickou hodnotou.”

Za KDU-ČSL Marek Výborný takto: „Nenávist jako taková není v českém právním řádu definována. Jedná se o emoci a je na soudu, aby spravedlivě posoudil, co v daném kontextu nenávistný projev je nebo není a zda daný projev naplňuje znaky některého z trestných činů.“ K tomu je třeba doplnit poznámku, že o podněcování k nenávisti pojednává §356 trestního zákoníku (č. 40/2009 Sb.).

Zajímavé je, že při letošním hlasování se zdržel Tomáš Zdechovský, který byl před 3 lety s Janem Zahradilem v TV debatě jasně proti. Není divu, europoslanec Zdechovský se minulý rok přesunul do cenzurního tábora a propaguje dokonce aplikaci BezDezinfa, která na síti X automaticky zablokuje všechny sledující, jejichž názory se nelíbí skupině fanatiků, která chce ostatním určovat, co je pravda.

Top09, STAN ani Piráti na otázky neodpověděli. Odpovídá to jejich dlouhodobým postojům, v nichž všechny tři strany stojí na straně omezování svobody projevu. Pirátský europoslanec Marcel Kolaja patřil k těm, kteří už tenkrát návrh podpořili. Paradoxem je, že svou argumentaci postavil na stereotypu špatných Maďarů, kteří oznámili, že budou proti návrhu. Zda tím nešíří proti Maďarům nenávist, s tím si hlavu evidentně nelámal. Podobně jako jeden jeho stranický kolega, který nenávistně zesměšňoval “bílé páprdy”, tedy muže bílé rasy a vyššího věku.

Co je to ten nenávistný projev, Kefalín?

Bezprostřední výhrůžky násilím to rozhodně nejsou, protože na to pamatuje náš právní řád už dávno před tímto záměrem EK. Z nedávné doby se dá uvést bezpočet příkladů z celé EU, které pravidelně publikujeme na našich kanálech. Je mezi nimi např. soudní proces s bývalou ministryní Finska za citáty z Bible nebo kritické výroky na adresu pachatelů znásilnění v Německu. Níže zmíním dva nejnovější příklady z Británie, odkud se online trendy nejčastěji rozšiřují do zbytku Evropy.

Naši partneři z Free Speech Union právě oznámili jeden z největších cenzurních skandálů v zemi. Fotbalová Premier League má zpravodajské oddělení, které slídí po profilech fanoušků na sociálních sítích. A když třeba napíšete, že osobám bez penisu se říká ženy, váš klub vám dá za “projev nenávisti” tříletý zákaz vstupu na stadion. Stalo se v Newcastle, případu se ujímají právníci.

Dalším příkladem je školení státních úředníků v Británii, podle něhož koulet očima, zpochybňovat něčí profesní zkušenosti nebo používat během konverzace zažité výrazy jako „černota“ mohou představovat „mikroagresi“, pokud je osoba na druhé straně z „marginalizované“ skupiny. Tedy opět „projev nanávisti“, který může být trestaný.

Konec dobrý, všechno dobré?

Po schválení návrhu Evropským parlamentem hrozilo, že poslední pojistkou bude muset být český hlas v Evropské radě a hlasování jednotlivých států. Na ODS ve vládě už nelze moc spoléhat, protože prakticky ve všech kulturních otázkách ustupuje progresivistické koalici (podpora Istanbulské úmluvy od předsedy Senátu Vystrčila, bezvýhradná podpora korespondenčnímu hlasování, rozpolcenost při zpochybňování institutu manželství nebo odchodu od české koruny, neochota postavit se podpisu migračního paktu s jeho de facto kvótami ad.).

Bylo by tedy krajně nejisté, zda návrh EP česká vláda odmítne a umělý konstrukt nenávisti nebude v české legislativě dále rozšiřovat. Už i současná podoba je ostudou, gumový pojem „nenávist“ do právního řádu demokratické země nepatří. Bezprostřední výhrůžky násilím dostatečně pokrývají jiné paragrafy, toto se spíš blíží k “podrývání socialistického zřízení”.

Naštěstí se v tomto případě uplatňuje právo veta při hlasování premiérů a je pravděpodobné, že minimálně Maďaři, Poláci a Slováci by si další omezení svobody projevu nenechali líbit. Podle europoslance Vondry, který byl stínovým zpravodajem, byl návrh z důvodů neshody stažen z dalšího jednání. Alespoň vidíme, jak to při projednávání chodí.

Má to být důvod ke spokojenosti? Pokusný balonek byl jako džin vypuštěn z lahve a bez pozornosti mainstreamových médií málem dokázal kouzlo nemožného – opět prosadit v Bruselu něco, co žádná česká strana neměla ve volebním programu. Zkusí to Evropský parlament znovu za 2-3 roky? Jen pokud mu to dovolíme a necháme v něm za nás hlasovat ty, kteří nemají odvahu se postavit totalitním návrhům beroucím nám základní občanské svobody.

 

ZDROJ:https://www.sosp.cz/nenavist-prichazi-z-bruselu/?fbclid=IwAR07MTfqPtf92Ved1W705MeEGkdBgPGxVYAa7O4TCxzVuyNRCQAULj41AtI

 

Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“: 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
SWIFT: KOMBCZPP
DĚKUJEME 🌹👍🍀
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

08.02.2024: Odpolední zprávy z domova i ze světa, které Vám posílám 2x denně:

📌 „Globalistická deviatura“:

👉 Před očima školáků ZŠ tancovali nazí herci „pudrový tanec” během slavnostního ceremoniálu otevření Evropského hlavního města kultury v Bad Ischlu v Horním Rakousku! Globalisté zobrazili výjev ze Satanské Bible z obrazu „Pandemonium” po vítězství Lucifera na Zemi, který donutí přeživší lidi posypat se popelem spálených lidí z padlých národů!

👉 Už není pochyb o tom, že globalistická hyena se nezastaví před ničím, protože rok 2024 je v okultní rovině rokem zlomu a přerodu. Nemají už co skrývat a tajit, takže nás vůbec nepřekvapuje, co se odehrálo v sobotu 20. ledna v lázeňském městě Bad Ischl v Horním Rakousku. Proběhlo tam slavnostní otevření Evropského hlavního města kultury pro rok 2024, kterým byl zvolen právě Bad Ischl. Ve městě svého času pobýval i Wolfgang Amadeus Mozart, takže se dalo předpokládat, že ceremoniál se ponese v klasickém komorním a důstojném duchu, jak by se na hlavní město kultury slušelo a patřilo. Jenže, to bychom nesměli žít v roce 2024 v Evropské unii, kde globalistická bestie se snaží zohavit a zdegenerovat evropské národy, zprznit jejich nejmenší děti, zvrátit jejich morálku, zkřivit charaktery, prostě zkazit a zničit národy stejně, jako se Satan podle Bible snaží o totéž. Nepřipadá vám to jako zvláštní shoda náhod?

👉 Odpornosti a deviace proti Bohu a Kristu jsou totiž znamením práce Satana, resp. nemusí to být jeho práce, ale práce jeho služebníků a úslužníků, tzv. servantů. Naprosto neuvěříte, k čemu došlo na tom ceremoniálu. Když jsme do redakce dostali upozornění na tuto událost, mysleli jsme nejprve, že jde o deep fake, že něco takového by přece nebylo možné. Jenže, není to podvrh.

👉 VIDEO: Pudrový tanec po vítězství 👹 Lucifera na Zemi.

Během slavnostního zahájení na pódiu vystoupila umělecká skupina, která byla úplně nahá. Na kauzu jako první na svém webu [2] upozornila rakouská strana přímé demokracie MFG (Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte). Muži a ženy na pódiu spustili bizarní pudrový tanec, kdy si na sebe začali sypat pudr a předváděli tanec podobný záchvatu spolu s alegoriemi nepohyblivých lidí na vozíčkách. Křepčení nakonec přešlo do šamanských tanců a válení se po zemi. A na samotném konci byla scéna kráčejících světlonošů s lampičkami na tělech, aby nebylo pochyb o tom, že jde o vzkaz „těch, kteří nesou světlo” – služebníků Lucifera, tedy toho, kdo nese světlo – Světlonoše.

👉 Celý nesestříhaný záznam ceremoniálu najdete na webu televize ORF v archivu [3]. Slavnostní zahájení přitom bylo určeno hlavně pro děti, které měli na ceremoniálu účast de facto povinnou, protože jak uvedla rakouská média, děti měly potom o události napsat školní referáty. Rakouská televize ORF přinesla svědectví, že děti tam byly úplně všude. Když hlavní aktérka umělecké skupiny ze sebe strhla kožich a zůstala úplně nahá, děti i dospělí v publiku doslova v šoku vykřikli. Co si museli myslet rodiče dětí, to asi si dovedete představit. Video níže vám v sestřihu přináší, jak to celé vypadalo. Musíme si ale vysvětlit, proč globalisté na ceremoniálu pustili na pódium nahé lidí a co tam vlastně předváděli. Drtivé většině veřejnosti to přišlo jako oplzlé a skandální publik-porno, jak to nazvala německá nezávislá média, ale to je omyl. Ti tanečníci totiž zcela jednoznačně předváděli obraz ze Satanské Bible, konkrétně obraz nazvaný „Pandemonium” zachycující, co se bude dít na Zemi po vítězství vojsk Jeho výsosti Satana Lucifera.

👉 Podle Satanské Bible jeho vojska spálí na prach všechny lidské národy na povrchu planety a lidí na zemi zůstane jen 100 milionů. Budou vyvolení, protože milostí Lucifera přežijí Armageddon a vyhnou se spálení světa v ohni, který sežehne veškeré národy a promění lidi na popel. Zasvěcenci okamžitě při pohledu na alegorickou scénu s lidmi sypoucími si pudr na nahá těla byli v obraze, o jakou děsivou scénu se jednalo a odkud se vzala.

👉 Deviatura dětem předvedla alegorii obrazu Pandemonia ze Satanské Bible

Lucifer totiž podle Satanské Bible přikáže, že kdo mu chce sloužit, musí strhnout ze sebe veškeré své šaty a uniformy a na znamení Luciferova vítězství se musí posypat „od hlavy až k patě sivým popelem z hromad a hor poražených národů“, tedy popelem ze spálených těl lidí, kteří padli v Armageddonu. Teprve poté, co se posypou tímto popelem, se stanou Vyvolenými a budou moci sloužit Novému světovému řádu na Zemi pod Satanem, latinsky Novum Ordo Seclorum.

👉 Doufám, že teď už vám dochází, co jste na pódiu vlastně viděli. Byl to alegorický oslavný tanec vítězství Lucifera na Zemi a porobení přeživších lidí, kteří na sebe sypou popel ze spálených mrtvol civilizací a národů planety. Jinými slovy, na pódiu proběhl satanský rituál na oslavu Pána temnot, který je nositelem světla. Jedná se o klasické signální dílo Satanovy synagogy. Nyní v roce 2024 je již deviatura, tedy procesní řízení deviace nad gójskými národy, nezvratná a globalistický nepřítel už se nebojí ani rodičů, protože rodiče v Rakousku mají strach se ozvat na ochranu svých dětí, aby jim sociálka neodebrala děti kvůli homofobní a inkluzivní nesnášenlivosti.

👉 Globalistický nepřítel to ví, že rodiče gójských dětí jsou posraní až za ušima, bojí se ozvat, aby je režim a polizei-gestapo nezahájilo. Proto si globalisté v roce 2024 už dovolí tyto zvrácenosti a perverznosti ukazovat před dětmi nejen potají ve školách, když rodiče jsou v práci a nevědí, co se ve škole děje, ale už narovinu, přímo před očima rodičů během městského slavnostního ceremoniálu k otevření Evropského hlavního města kultury.

👉 Globalistický nepřítel se v roce 2024 už nebojí ničeho, ani hněvu vyděšených rodičů, kteří tam děti přivedli, protože musí držet hubu a krok

Většina lidí nemá informace a znalosti o Kabale, o Satanově Bibli, o Satanově synagoze, o plánu na zprznění a zdegenerování dětí celých národů tak, jak přesně před tím varuje Bible, proto tyto ceremoniály považují za výstřelky a porno úlety, ale to je krutý omyl. Všechno je to součást procesního plánu na rok 2024, protože už je v mnoha ohledech hotovo. Nechci se znovu opakovat, ale znovu vás musím upozornit, abyste se zamysleli. Co asi tak plánuje globalistický nepřítel s národy Evropy, když usiluje o likvidaci zemědělské bezpečnosti a rozvinutosti v Evropě? Proč usiluje o manažovaný hladomor? Proč chce naše děti od útlého dětství a ve školství předělat na devianty pomocí nástrojů deviatury? Proč malým a normálním dětem ukazuje oplzlosti na hraně porna, jak si nazí lidé na sebe sypou jakýsi prášek nebo popel z lahviček? Proč se národy ženou do války s jadernou velmocí na východě? Co bude na konci střetu jaderných velmocí? Spálená Země a jenom 100 milionů lidí přežije! Globalistický nepřítel se tak snaží naplnit proroctví ze Satanské Bible a vytvořit na povrchu planety obraz Pandemonia, tedy pozemského hlavního města Satanova nového impéria na Zemi.

👉 Globalisté už nepotřebují v roce 2024 nic skrývat, prostě se cítí silní, že nikdo se jim již nedokáže postavit, tedy ne takovou silou, aby je zastavil. Místní a lokální odpory jsou pro ně už bagatelní, protože většina populace je už povolná s deviaturou, tedy procesním politicko-mediálním nástrojem deviace vlastních dětí a celých národů. Protestuje proti tomu jen menšina populace. Zbytek mlčí a přihlíží, není potřeba souhlasit, ne. Stačí mlčet, aby globalisté zvítězili!

👉 „Pryč z Evropské unie, dokud je čas“!!!

A tak si prostě dnes jdete s dětmi na kulturní akci a dětem říkáte, bude to tam hezké, bude tam muzika, umělci, na to musíme jít, hlavním evropským městem kultury se nestává naše město každý rok. A přijdete tam, z počátku to vypadá normálně a najednou tam je rakouská transgenderová babochlapová zpěvačka Conchita Wurst [4] s vousy a celé to zaklinčuje skupina nahých mužů a žen s pudřenkami, kteří se válí po zemi za zvuků nejprve klasické hudby a potom šamanských bubnů, tedy okultní vzkazy. Už včera bylo pozdě. Česko musí utéct z Evropské unie, dokud je čas! To říkám naprosto vážně, protože tento spolek satanistů, který řídí z Bruselu EU, je banda zvrácených magorů, kteří slouží Satanově synagoze a skrze deviaturu se snaží zdegenerovat a zprznit naše nejmenší pod rouškou kultury. Ani na okamžik nepochybujte, komu slouží.

👉 Dům Sion v okultní rovině slouží Satanově synagoze, tak tomu bylo vždy a poznáte jeho pohůnky velmi snadno – Jdou vám po 3 věcech: Po vaší svobodě (slova, písma, pohybu), po vašem zdraví (vax, chemky, éčka, kontaminanty) a po vašich dětech! Naprosto bezpečně tak identifikujete služebníky Satanovy synagogy. Očekávají totiž, že za odměnu a úsluhu Satanovi na likvidaci národů a prznění dětí budou odměněni, že budou mezi 100 miliony vyvolených!

-VK- Šéfredaktor AE News

https://aeronet.news/globalisticka-deviatura-pred-ocima-skolaku-zs-tancovali-nazi-herci-pudrovy-tanec-behem-slavnostniho-ceremonialu-otevreni-evropskeho-hlavniho-mesta-kultury-v-bad-ischlu-v-hornim-rakousku/

 

📌 4.2.2024: Zažila válku na Donbasu a odmítá lži politiků. Bude Nela Lísková za svou pravdu „upálena“? Nela Lisková je pronárodní politickou aktivistkou a ředitelkou institutu Ochrana práv občanů. Zažila válku v Donbasu a odmítá lži politiků a mainstreamu, nejen o faktech války na Ukrajině. Za své politické publikace a zveřejněné názory čelí ze strany protinárodních politiků mnoha trestním oznámením. Od roku 2018 podstupuje několik politických procesů, které iniciují váleční štváči, podporovatelé užívání omamných látek, aktuálně také strůjci nepovedené digitalizace Piráti a velký příznivec ukronacistů a sudetského landsmanšaftu , bývalý ministr kultury Herman za KDU-ČSL. Tito lidé jsou sami hodní žaloby, ale právě zneužívají svou politickou moc pro likvidaci politických oponentů.

Red-Pa, Jiří Havel,  Paraleleně.cz

https://paralelne.cz/2024/02/04/zazila-valku-na-donbasu-a-odmita-lzi-politiku-bude-nela-liskova-za-svou-pravdu-upalena/

 

📌- „UNIDROID – OBŽALOBA 6T7/2024 – ANULACE – JAK  SE BRÁNIT“ -Česká republika i Slovenská republika je členem SOUKROMÉHO PRÁVNÍHO ústavu UNIDROID od 13.01.1993. 👉 UNIDROID je Mezinárodní ústav pro sjednocení mezinárodního práva – SOUKROMÉHO jako nezávislá mezivládní organizace se sídlem v Římě. Tímto aktem se definitivně z České republiky stala korporace ČESKÁ REPUBLIKA, která podléhá mezinárodnímu obchodnímu právu. Člověk, ani duše není majetek korporace. Navrhovatel nezpůsobil nikomu žádnou fyzickou újmu, ani hmotnou újmu. Ba naopak násilí bylo použito na Navrhovateli.

—- SVOBODA NENÍ DAR, ALE VOLBA —-

https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2024/02/RUVA-ZU-2-015-UNIDROID-Obvodni-soud-pro-Prahu-2.pdf

VIDEO: https://rumble.com/v4bxmcl-vslech-7.11.2023-a-zfalovan-protokol-o-vslechu-obvinnho.html

 

📌7.2.2024: Robert Fico opäť predviedol politický majstrovský ťah: Opozícia odišla s dlhým nosom. Opozícia sa už tešila na víťazstvo, no predseda vlády SR Robert Fico im opäť prešiel cez rozum. Namiesto avizovaného zvyšovania platov ministrov ústavným zákonom, na ktoré by potreboval 90 hlasov, Fico elegantne využil obyčajné zvýšenie paušálnych náhrad, na ktoré stačí uznesenie vlády. Opozícia tak zostala bez argumentov a Fico si pripísal dôležité víťazstvo…

https://youtu.be/WHxIXoaewik?si=VstGN2NUbWf1-VmO

 

📌💥💥💥08.02.2024, Extra.cz, Roman Kirsch:  Dnešní „hlas lidu“ alias „vox populi“ aneb letem světem po článcích na českých médiích.

👉 Trapas Pekarové, Adamové!!! V Arménii slíbila boj za svobodu, v Ázerbájdžánu hned otočila. Ty země jsou totiž znepřátelené na život a na smrt!!! Ve dvou Evropských republikách, kudy vítr, tudy plášť!!! U demoliční čety typické, že nerozumí ani, kde patří, které státy!!! Dělá z lidu ČR totální idioty ve světě, negramota!!! Ta má opravdu dokonalou výzbroj na souboje, jek je vidět! Ona má vůbec celkově nestandartní mozkové pochody a to ve všech směrech!!!

Zatím, co v ČR je lidé vyčítají zmatky kolem manželství pro stejnopohlavní páry, o nemalý trapas se postarala na své návštěvě Arménie a Ázerbájdžánu. Zatím, co v Jerevanu tvrdila, že se v sousedním Ázerbájdžánu bude za Armény rvát, v sousední zemi musela svou rétoriku výrazně mírnit. Jinak by ji hned vykopli! Škoda, že ji hned nezavřeli! Protože Ázerbájdžán je autokratický režim.

MAP podnikla zahraniční cestu do Arménie a Ázerbájdžánu, dvou znepřátelených zemí, mezi kterými vládne obrovské napětí. Ozbrojený konflikt v podstatě probíhá už několik let. MAP prohlásila, že Česko chce, aby země na jižním Kavkaze byly v míru a prosperovaly, jak cituje tamní agentura ArmenPres na svém webu.

Píše Masojídek: „Kam vítr, tam plášť.“ S Arménii dlouhodobě pracujeme a podporujeme její proevropské směřování. V Jerevanu nedávno začalo docházet k politickému obratu v souvislosti s rostoucím uvědoměním, že Ruská federace představuje krajně nespolehlivého partnera. Arménií podporujeme nejen v rámci Východního partnerství, ale například i dvoustrannými projekty na posílení občanské společnosti. (To znamená, jako i je zotročit, tak jako i nás?), řekla podle tiskové zprávy na webu 🙈 Poslanecké sněmovny. Vyjádřila také podporu arménského lidu v boji proti sousednímu státu. A tam byl právě kámen úrazu. (No že nedali okamžitě Ázerbajdžáni na ní zatykač, že ji vůbec vpustili k sobě!) To si samozřejmě nedala líbit druhá strana konfliktu. MAP dostala zřejmě upozornění, že podobná slova o podpoře Arménie ji nebudou v Ázerbájdžánu tolerovaná, a jak vyplývá z vyjádření pro tamní tisk, po chvilce přednesla už jiný projev. To, že Karabach je nedílnou součásti Ázerbajdžánu, je nade vší pochybnost a ČR vždy podporovala územní celistvost Ázerbajdžánu, cituje MAP ázerbajdžánská tisková agentura AZERTAG. Jak je vidět na obou stranách hranice, tak zřejmě říkala to, co každá strana chce slyšet 🙈. (Ona hlavně není žádný diplomat a ani neumí diplomaticky vystupovat, jak se ukázalo.)………

https://youtu.be/cyyyX7sN330?si=6J-2XZuMQTaDU1Z6

 

📌💥💥💥08.02.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: Velký otřes pro Izrael; členské země aliance NATO zastavily vývozní zbraňové kontrakty; velká revolta velkých evropských výrobců zbraní…

Porážka jedna za druhou pro Izrael po vynesení rozsudku Mezinárodním soudním dvorem v Haagu v případu genocidy, nahlášen Jihoafrickou republikou. Velké společnosti přerušují vojenské vztahy s Izraelem. Izrael čelí silné realitě po tom rozsudku a stávajícím opatřením Mezinárodního soudního dvoru v Haagu v případu genocidy v Gaze. Izrael kromě palby od Hammásu nyní čelí hněvu velkých zbrojařských společností, po vyhlášeném opatření Mezinárodního soudního dvoru. Několik výrobců zbraní po celém světě ohlásilo konec vojenských vztahů s Izraelem. Japonská ITOCHU firma ohlásila, že její letecká pobočka končí memorandum o porozumění s Izraelskou společnosti ELBIT. „Bereme do úvahy rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a jeho nařízení z 26.1.2024, což znamená, že Japonská vláda podporuje rozhodnutí Mezinárodního soudu, tak jsme již přerušili nové aktivity spojené s memorandem o porozumění a ukončili platnost tohoto memoranda ke konci února“, říká Tsuhioshi Hachimura, vrchní finanční šéf firmy Itochus. Při podobném vývoji, Španělsko se taky rozhodlo přerušit všechny vývozy zbraní do Izraele. Prohlášení o zastavení exportu zbraní do Izraele bylo učiněno španělským ministrem zahraničí. Jose Manuel Albares se odvolal na Izraelské bombardování zařízení Spojených národů, škol a nemocnic v pásmu Gazy. Španělsko také vyzvalo Izrael, aby dodržoval ty opatření Mezinárodního soudního dvora ve věci genocidy v Gaze. Jižní Belgický region Wallonie také dočasně pozastavil armádní licence na odběr zbraní pro Izrael. Regionální vláda Valonska zastavila dvě licence na export munice do Izraele. Prezident tohoto regionu Elio di Rupo se odvolal na nejnovější nařízení Mezinárodního soudního dvora ve věci genocidy v Gaze, čím to rozhodnutí i zdůvodnil……

https://youtu.be/7xOzomOm2Jg?si=4xjCWE7UW8dy0QsI

 

📌8.2.2024, Seznam zprávy, IŘÍ PŠENIČKA, VOJTĚCH BLAŽEK:

👉 „Útok na majetky. Domy a parcely „bez vlastníka“ chce zabrat neziskovka.

👉 Katastr nemovitostí zasypaly žádosti o vklad u stovek nemovitostí, které nemají zapsaného majitele. Od Nového roku by měly připadnout státu, ale nárok si na ně dělá i nezisková organizace Ruce pro pomoc. Dnešní důchodce Ladislav Hart si už v 80. letech pořídil dřevěnou chatu u Štěchovic, v krásném údolí kolem říčky Kocáby.

Přestože, jak popisuje, za rekreační objekt tenkrát původnímu majiteli řádně zaplatil, nebylo vlastnictví zaneseno v katastru. Tehdy to nikdo moc neřešil, a když se to později Ladislav Hart jako majitel snažil dát právně do pořádku, zasekl se na tom, že neměl úředně ověřenou nájemní smlouvu k užívanému pozemku. Tak vše hodil za hlavu a myslel si, že už to takto na chatě dožije.

Jenže na konci loňského roku se vyděsil, když zjistil, že tisíce nemovitostí „bez vlastníka“, což byla podle katastru i jeho chata, mají od ledna připadnout státu. „Najednou mi došlo, že s tím musím rychle něco udělat, než mi to zabaví,“ popisuje penzista z Čakoviček u Prahy.

Všechny podklady dal dohromady a v polovině prosince podal návrh na vklad do katastru. Zkraje ledna se však dozvěděl, že o chatu u Kocáby už usiluje nečekaný zájemce – obecně prospěšná společnost Ruce pro pomoc.

👉 Zaskočeni byli i mnozí další. „Já to zjistil úplnou náhodou 16. ledna, že je tam plomba a probíhá řízení,“ popisuje František Kroupa, který vlastní pozemek ve Všenorech nedaleko Berounky. I na něm stojí chata s „neznámým vlastníkem a neznámou adresou“.

Ani pan Kroupa nechápal, o co jde neziskovce, která na svém webu tvrdí, že pomáhá potřebným: „Zkoušel jsem tam volat, někdo to sice vzal, ale stejně jsem se nic nedozvěděl.“

👉 „Nálet na celou republiku“:

Jen v jediném řízení, které bylo podáno u středočeského katastrálního úřadu a jehož součástí jsou pánové Kroupa a Hart, se Ruce pro pomoc domáhají vlastnického práva ke třem desítkám chat a domů. Zároveň k téměř dvaceti parcelám.

👉 Jde o nemovitosti v okrese Praha-západ, na Příbramsku, Benešovsku, ale i třeba na Kladensku. Často se jedná právě o chaty, které mají pouze evidenční číslo.

Podobný proces se ve stejné době rozběhl i v dalších krajích a řádově se týká několika stovek katastrálních území. Ve všech stejná neziskovka z pozice nabyvatele žádá nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.

👉 „Tisíce pozemků a staveb přechází na stát“:

V katastru nemovitostí bylo k 1. říjnu loňského roku 2023 evidováno celkem 115 779 „nedostatečně identifikovaných osob“, na které bylo zapsáno 328 532 položek.

👉 Jak sdělil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, reálně se jedná o 139 752 pozemků a 2 322 staveb. Jde o to, že jednu nemovitost může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků a stejně tak jeden neidentifikovaný vlastník může být majitelem vícero nemovitostí.

👉 Nemovitosti, které nemají po 1. lednu 2024 správně zapsaného vlastníka, přecházejí na stát.

Na konci loňského roku totiž skončila desetiletá lhůta stanovená občanským zákoníkem, během níž se mohli vlastníci nemovitostí přihlásit o svá práva.

V převážné většině případů s nedostatečně identifikovanými vlastníky se jedná o již nežijící osoby, jejichž majetek neprošel dědickým řízením.

Z jaké právní konstrukce Ruce pro pomoc svůj domnělý nárok odvozují a co tím vším sledují, není zatím zcela zřejmé. Jak se přesvědčil reportér Seznam Zpráv, navázat komunikaci s neziskovkou je navzdory velké snaze nemožné, na katastru samotném se o řízení nic nedovíte. Je neveřejné, do spisu mohou nahlédnout jen přímí účastníci.

👉 „Katastrální úřady na přelomu roku 2023 a 2024 obdržely od různých subjektů různé vkladové listiny, které se týkají nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků. U každého zahájeného vkladového řízení je nutné provést přezkum splnění podmínek pro povolení vkladu,“ uvedla pouze obecně na dotaz Seznam Zpráv Martina Hercegová, ředitelka odboru řízení územních orgánů z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Advokát Vojtěch Křikava, který se zabývá právními vztahy k nemovitostem, je i přes nedostatek informací přesvědčen, že jde o ryzí spekulaci. „Není důvod, aby někdo podával takové množství návrhů na vklad,“ uvedl. Opuštěný pozemek si lze ponechat?

Podobný postup jako Ruce pro pomoc zvolil podle zjištění Seznam Zpráv i advokátní koncipient Michal Krajčírovič. Na katastr podal loni na silvestra návrhy, ať mu stát – napříč Českem – nemovitosti s neurčitelným vlastníkem převede.

Z jeho popudu vede katastr nyní například řízení, v němž koncipient Krajčírovič požaduje zapsání vlastnictví k několika parcelám kolem bytových domů v Ruské ulici v pražských Vršovicích. Jeden pozemek leží rovnou pod domem, který patří hlavnímu městu Praze. Podle údajů z katastru teď běží lhůta pro posouzení, jestli úřad vyhoví, nebo ne.

Michal Krajčírovič nechtěl vysvětlovat, s jakým záměrem se do téhle akce pustil. „To je ještě předčasné,“ řekl pouze. Každopádně je jasné, že katastrální úřad si chce jeho záměr pohlídat: Do řízení, jak ukazují veřejně dostupné údaje, vstoupila i právnička katastru.

O Krajčírovičově plánu se zkraje roku diskutovalo v jedné facebookové právnické skupině. Shoda byla, že koncipient chce nejspíš argumentovat podle občanského zákoníku: Tedy že opuštěná věc patří po určité době tomu, kdo se o ni přihlásí.

👉 Jenže to se nevztahuje na nemovitosti. Jiní právníci v debatě odhadovali, že Krajčírovič ví, že katastr jeho žádost zamítne. A koncipient pak podá žaloby a případ skončí až u Ústavního soudu.

Už citovaný advokát Vojtěch Křikava usuzuje, že podobnou právní konstrukci jako Krajčírovič použily i Ruce pro pomoc – a dílčí informace z jednotlivých krajů tomu nasvědčují.

 

👉 „Co říká občanský zákoník o přivlastnění věcí“:

  • 1045

 

👉 (1) Věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet, nikomu nepatří.

 

👉 (2) Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.

 

👉 „Nový šéf přes nemovitosti“:

Neziskovka Ruce pro pomoc sídlí v zánovním bytovém domě v pražské Libni, podle jmen na zvoncích lze soudit, že ho obývají hlavně lidé ze zemí bývalého Sovětského svazu. Seznam Zprávy se na místo vypravily, ale nefunguje žádný z kontaktů uvedených na webových stránkách organizace. Ruce pro pomoc neodpovídají na e-maily, nikdo nyní nebere ani telefony!!!!!!!

Z obchodního rejstříku je zřejmé, že ve druhé polovině loňského roku se udály v neziskovce personální změny. Od listopadu je nově jako ředitel uváděn Štěpán Šmejkal. Jde o podnikatele z Mostu, který se angažuje ve vícero firmách, v zásadě všechny se točí kolem nemovitostí.

Jedná se například o firmu, která nabízí profesionální předsedy pro společenství vlastníků, další Šmejkalova firma nyní inzeruje prodej pozemku k developerskému projektu u severočeské obce Český Jiřetín. I telefon Štěpána Šmejkala zůstává hluchý, na e-mail ředitel neziskovky neodpovídá – pouze jeden kolega z jeho firmy uvedl, že odletěl na dva týdny do USA.

V lednu se však Štěpán Šmejkal vyjádřil pro Českou televizi, kde jako motivaci k úsilí o nemovitosti uvedl nesouhlas s přístupem státu k nemovitostem bez určeného vlastníka. Připustil však i zájem získat majetek – prý v zájmu neziskovky. „V neposlední řadě jde samozřejmě i o snahu opatřovat prostředky na veřejně prospěšnou činnost společnosti,“ uvedl Šmejkal.

👉 „Koupili byty ve Zlíně“:

👉 Jaké bohulibé aktivity Ruce pro pomoc doposud vykonávaly, není ale zřejmé, byť formálně existují už od roku 2004. Žádné výroční zprávy v rejstříku k dispozici nejsou. Seznam Zprávy narazily jen na dvě aktivity a obě se týkají Zlína.

Tam Ruce pro pomoc v minulých letech žádaly o dotaci ve výši sedm milionů korun na projekt „Ruce pro bydlení ve Zlíně“. A v roce 2022, jak lze vyčíst z katastru, neziskovka odkoupila od dvou soukromých vlastníků šest bytů (některé rozestavěné) ve zlínské ulici Hornomlýnská za zhruba 6,5 milionu korun. Jiný nemovitý majetek zatím nemá.

V čele správní rady stojí jméno Zdeněk Pala, které se uvádí i v roli zakladatele.

Jak Seznam Zprávy zjistily, Zdeněk Pala pracuje na manažerském postu ve firmě GE Aviation Czech, což je výrobce leteckých motorů v pražských Letňanech. I jeho se redakce pokoušela vícekrát kontaktovat – e-mailem i telefonicky, aby se ho na věci kolem Rukou pro pomoc a jejího úsilí o nemovitosti zeptala.

👉 Výsledek to nemělo. „Pan Pala si nepřeje, abych vás na něj přepojila, protože prý jde o osobní (?????) záležitost,“ uvedla poslední lednový den do telefonu žena z centrály firmy GE Aviation Czech.

👉 Říká jim „prasečí ruce“

Penzista Ladislav Hart z Čakoviček, uživatel chaty na Kocábě, na neziskovku nakonec vyzrál. Vzhledem k tomu, že sám stačil ještě v prosinci podat návrh na vklad a splnil všechny náležitosti, v katastru byl zapsán jako nový majitel rekreačního objektu on. „Chata už je moje,“ říká s uspokojením.

👉 Pro Ruce pro pomoc ani tak žádné vlídné slovo nemá. „Já jim říkám prasečí ruce,“ nevěří v jejich dobré úmysly. (Soroš má „ruce“ všude!!!)

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-utok-na-katastru-domy-a-parcely-bez-vlastnika-chce-zabrat-neziskovka-245263#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

📢  Pro osvěžení faktů z archívu, co ještě je v plánu:

 

👉 1) 9.5.2023: Rockefeller a jeho pohled na Goiny – ovce: „Budeme držet jejich životy krátké a jejich mysli slabé tím, že budeme předstírat, že je opak“. Magnát a americký filantrop John D. Rockefeller napsal „přiznání svobodného zednáře“, které začalo větou:       👉 👉 👉 „Budeme držet jejich životy krátké a jejich mysli slabé tím, že budeme předstírat, že je opak. Naše znalosti vědy a techniky využijeme rafinovanými způsoby, aby neviděli, co se děje. Měkké kovy, akcelerátory stárnutí a sedativa budou použity v potravinách a vodě i ve vzduchu. Ať se obrátí kamkoliv, budou pokryti jedy. Díky jemným kovům se zblázní. Slibujeme, že najdeme lék z našich mnoha fondů, ale dáme jim další jed. Chemické jedy se pohltí kůží debilů, kteří věří, že určité hygienické a kosmetické přípravky zavedené skvělými herci a hudebníky vnesou věčné mládí do tváře a těla, a žíznivými a hladovými ústy jim zničíme mysl, jejich vnitřní orgánové systémy, množení se. Jejich děti se však narodí postižené a zdeformované, a proto si tyto informace schováme. Jedy budou ukryty ve všem kolem sebe, v tom, co pijí, jedí, dýchají, v kosmetice a v oblečení. Musíme být chytří ohledně dávkování jedů, protože vidí daleko. Učíme ho, že jedy jsou dobré, s vtipnými obrázky a hudebními tóny. Kdo obdivuje, pomůže. Přinutím je, aby tlačili na naše jedy. Uvidí naše produkty použité ve filmu a zvyknou si na ně a nikdy se nedozví, jaký je jejich účinek. Když porodí, píchneme dětem jedy do krve a přesvědčíme je, že je to pro jejich pomoc. Začneme brzy, až budou jejich mysli malé, zaměříme se na jejich děti s tím, co mají děti nejraději, sladké věci. Když mají zlomené zuby, naplníme je kovy, které zabijí mysl a ukradnou jejich budoucnost. Když bude ovlivněna jejich schopnost se učit, vytvoříme léky, které jim způsobí a další nemoci, pro které vytvoříme ještě více léků. Svými silami je učiníme poslušnými a slabými. Stávají se depresí, pomalými a obézními a když ztratí pomoc, dáme jim více jedů. Jejich pozornost zaměříme na peníze a materiální majetek, takže se mnozí nikdy nespojí sami se sebou. Rozptýlíme je smilstvem, vnějším požitkem a hrami, aby nikdy nebyly jedny s jedinečností všech těchto věcí. Jejich mysl patří nám a udělají to, co mluvíme. Pokud to odmítnou, najdeme způsoby, jak zavést technologii měnící mysli do jejich života. Strach použijeme jako zbraň. Budeme budovat jejich vlády a vytvářet protiklady uvnitř. Budeme mít obě strany. Vždy schováváme svůj cíl, ale realizujeme náš plán. Udělají práci za nás a my budeme prosperovat na jejich dřině. Naše rodiny se nikdy nemíchají se svými. Naše krev musí být vždy čistá, protože je to cesta. Necháme je, aby se navzájem pozabíjeli, když se nám to hodí. Budeme je držet oddělené od břemene dogmat a náboženství. Kontrolujeme všechny aspekty jejich života a říkáme jim, co si mají myslet a jak. Budeme je provázet laskavostí a jemností tak, že se necháme přesvědčit o tom, že vedou. Budeme mezi nimi, abychom zamaskovali nepřátelství skrze naše frakce. Když mezi nimi svítí světlo, uhasíme ho výsměchem nebo smrtí, pokud nás to víc potěší. Roztrháme si navzájem srdce a zabijeme vlastní děti. Uděláme to tak, že budeme mít nenávist jako náš spojenec, hněv jako náš přítel. Nenávist je úplně oslepí a nikdy nás neuvidí, jak z jejich konfliktů vycházíme jako jejich vládci. Budou mít plné ruce práce se navzájem zabíjením. Budou se koupat v krvi a zabíjet své sousedy, dokud to uznáme za vhodné. Budeme z toho mít velký prospěch, protože nás neuvidí, protože nás nevidí. Budeme nadále prosperovat z jejich válek a jejich smrtí. Budeme to opakovat pořád dokola

👉 2) 9.5.2023: „V ČESKÉ REPUBLICE PRÁVĚ SKRYTĚ ZAČALA DALŠÍ FÁZE VELKÉHO RESETU – VELKÉ VYVLASTŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ“:

Po celé České republice lidé hlásí, že musí doplácet i statisíce korun za elektřinu a vytápění. Energetické společnosti říkají, že vám ochotně sestaví splátkový kalendář, abyste dlužnou částku mohly uhradit po částech. To však není řešení, pokud se situace bude opakovat další rok. Nakonec lidem nezbyde nic jiného, než své nemovitosti prodat pod cenou, protože vlastnění nemovitosti se stává dluhem. „Co se to vlastně děje,“ ptají se lidé!

Jsou případy, kdy energetické společnosti chtějí zaplatit po svých klientech doplatek ve výši 50 000 Kč jako se to stalo jedné 80leté paní. Když si starší paní nechala nedoplatek ověřit a spočítat, tak ji naopak ještě vraceli 1 900 Kč. Případ byl medializován, takže společnost ustoupila. V mnoha případech i když podáte reklamaci, tak musíte zaplatit v termínu, jinak vás odpojí od energií. Energetické společnosti testují, jestli se klient nechá napálit, a když se klient brání, tak tato společnost řekne „sorry jako udělali jsme chybu“. Zajímavé je, že se tyto „chyby“ dějí deseti tisícům lidí po celé České republice. Zhruba 150 občanů, kteří dostali nedoplatek až do výše 70 tisíc korun se proto v Lubech rozhodlo sepsat petici a společně vyúčtování reklamovali. Stejná situace je ve Slaném, kde lidé musí doplácet desetitisíce korun za teplo. Protestující lidé před radnicí správně prohlásili: „Je to monopol, nechceme se nechat vykořisťovat,“ v reakci na to, že zakázku dostal pouze jeden dodavatel tepla. Město nabídlo jako pomoc obyvatelům bezúročné půjčky. Známý je i případ pana Jiřího po kterém chtěla energetická společnost ČEZ doplatit 182 000 Kč. Poté co se pan Jiří obrátil na energetickou dluhovou poradnu, tak mu společnost snížila doplatek na 24 000 Kč. „Ten stav nám vypočítali odhadem. Nevím, jestli proběhla nějaká detailní kontrola toho stavu elektroměru. Nikdo nás neinformoval, že někdo přijde,“ řekl pan Jiří. Chápete to? Energetické společnosti si určují „odhadem“, jaký nedoplatek vám napaří!

👉 „Velký reset a vyvlastňování nemovitostí“.

Pravděpodobně už jste slyšely hlášku Klause Schwaba ze Světového ekonomického fóra (WEF), který řekl: „Nebudete nic vlastnit a budete šťastní“. Globalisté tohle myslí vážně a přešly do další fáze, kdy skrze vysoké ceny energií, daní a poplatků donutí lidi, aby prodali své nemovitosti. Jak jsme si na příkladech uvedli, tak tento ekonomický útok na lidi se děje převážně na vesnicích a v menších městech. Cílem je vystěhovat lidi do velkých měst, aby globalisté mohli zavést svou agendu 15minutových měst, což podle europoslankyně Christiny Andersenové není nic jiného, než „zájem elit ovládnout lidstvo a zavřít jej do digitálního vězení“.

👉 To, k čemu v současné době dochází je celkem nenápadné. Nejsou vyhlašovány lockdowny, nouzové stavy a jiná opatření bránicí občanským svobodám (zatím, protože už plánují další pandemii). Situace se dotýká pár uzavřených venkovních oblastí na území České republiky. Proces vyvlastňování je postupný, protože kdybyste to aplikovali na celé obyvatelstvo naráz, tak by se vzbouřilo. Globalisté proto plánují vyvlastňovat nemovitosti postupně, aby nahnali obyvatelstvo do velkých měst, kde náklady na život budou záměrně přijatelnější. Samozřejmě se bude tvrdit, že když lidé využívají elektřinu hromadně, tak je to levnější a ekologičtější, než když vlastníte nemovitost na venkově.

Po falešné Covid pandemii, což nebylo nic jiného, než psychologická operace, která měla za cíl donutit lidi k poslušnosti a finančně je zruinovat, dochází k další fázi Velkého Resetu. Tato fáze bude trvat do roku 2030, kdy bude naplněna agenda 2030. David Icke odkrývá podstatu této agendy. Bod 11. této agendy oficiálně prohlašuje: „Zajistit, aby města a lidská osídlení byla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná“. Icke říká, že to ve skutečnosti znamená: „Shromáždit lidi mimo půdu, zavřít je do hustě osídlených vězeňských kempů, které jsou zabezpečeny nepřetržitým kamerovým dozorem.“ Lidé teď čelí dvěma možnostem:

👉 1) Buď se budou dál zadlužovat, najdou si třetí práci a budou doufat, že ceny za vlastní bydlení nějak utáhnou.

👉 2) Prodají nemovitost pod cenou a přestěhují se do měst, kde ceny za bydlení budou „přijatelné“.

Pokud jste někdy hrály hru monopoly, tak víte, že v této hře může vyhrát pouze jedna figurka. Ta, když získá finanční převahu, tak začíná vybírat poplatky od jiných figurek za vstup na její území, až nakonec ostatní figurky finančně zruinuje a ekonomicky ovládne všechno. Lidé si neuvědomují, že globalisté díky bankovním, energetickým, plynárenským a vodárenským společnostem ovládli všechna políčka. Pokud si tedy myslíte, že vlastníte nemovitost, tak oficiálně možná ano, ale měli byste se ptát, komu všemu musíte měsíčně platit za „služby“, abyste mohli bydlet a neskončili v exekuci s údajným dluhem, který si může jakákoliv z těchto společnosti vymyslet. Závěrem: Ve Velké Británii se rozhodli, že nebudou platit lichvářské poplatky za elektřinu a vyhlásili stávku s názvem Don´t Pay UK. Do projektu se přihlásilo desetitisíce lidí. Otázkou je, jestli pak tyto energetické společnosti nepošlou exekutory na neplatiče, i když podle informací to ve Velké Británii není až tak jednoduché jako u nás. Když už strana PRO Jindřicha Rajchla říká, že každý člověk má mít právo na život offline (jeho reakce na datové schránky), tak já říkám, že každý člověk by měl mít také právo na život mimo finanční systém. To znamená, že když se například někdo rozhodně pro alternativní život bez peněz, tak systém po něm nemůže chtít jakékoliv povinné poplatky, daně, pojištění a platby za služby, do kterých se nepřihlásil. To by totiž znamenalo, že by daná osoba byla finančním otrokem nějakého subjektu, což je samo o sobě trestné. 👉 Také bychom měli podat celonárodní žalobu na politiky, kteří nám nezajistili důstojný život, okradli nás a uvrhli nás do otroctví, kdy jako nástroj k tomu použili lichvářský finanční systém.

👉 Otroctví je trestné podle mezinárodního práva Listiny základních práv a svobod, která říká: „Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví. Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce. Obchod s lidmi je zakázán.“ Pokud tedy musíte chodit každý den do práce, abyste zaplatili složenky nadnárodním korporacím, jinak o vše přijdete, pak jste otrokem a naplnila se skutková podstata trestného činu. Obchod s lidmi (s vámi) byl proveden prodejem vašeho rodného listu korporaci The Czech Republic LTD. Naše Ústava o otroctví říká, že „spáchá-li (někdo) takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, hrozí mu osm, až patnáct let vězení“. Víme, že naši politici nejsou nic jiného, než loutky nadnárodních korporací, které po celém světě zavádí Agendu 2030 z Velkého Resetu.

Ptám se: Jak dlouho se ještě necháme finanční mafií zotročovat a kdy se konečně jako národ zvedneme a postavíme se za naše práva? Vyšla již spousta článků o tom, jak se nás snaží o všechno okrást a WEF se tím ani netají. Je načase změnit tento systém od základu, protože jinak přijdeme o všechno a skončíme jako ti bezdomovci v Kalifornii, kteří nedokázali utáhnout roční daň z nemovitosti ve výši 8000 dolarů.

https://cz24.news/v-ceske-republice-prave-skryte-zacala…/

 

📌„Jak fungují nanočástice uvnitř těla“:

Nanotechnologie ke své činnosti nepotřebuje elektřinu, protože tyto nanočástice mohou využívat elektrony nacházející se v naší krvi.

Pomocí 5G antén mohou posílat signály těmto chytrým částicím, aby se přesunuly do jakékoli části těla, kterou chtějí.

https://t.me/absurdnisvet/68491

 

📌👶💉Americký pediatr prolomil mlčení: Ze 150 vyšetřených případů autismu bylo 74 následkem dětského očkování a 44 z nich bylo „přes noc“!!!

Přestože Dr. Sám Douglas Hulstedt nepochybuje o tom, že vakcíny způsobily 40–50 % případů autismu, které viděl ve své praxi, řekl Stevu Kirschovi v rozhovoru, že vakcíny způsobují až 90 % případů autismu, podle údajů lékaře, který praktikuje rodinná medicína v Louisianě a léčila přes 8 000 případů.                                                                                       https://legitim.ch/amerikanischer-kinderarzt-bricht-das-schweigen-von-150-untersuchten-autismus-faellen-waren-74-infolge-der-kinderimpfungen-und-44-davon-ueber-nacht/

 

📢  Pro osvěžení faktů z archívu, informace o očkování:

„Očkování proti TETANUSU. Stejně jako mnoho věcí je tetanus lež Jasné informace o zlém tetanu.V

Lidé se stále ptají na očkování proti TETANUSU – očkování, které je mezi populací pravděpodobně nejuznávanější. Není snad nikdo starší 30 let, kdo nebyl nikdy očkován proti tetanu (téměř 100% proočkovanost

👉 Zejména u mladých rodičů vždy existuje určitý zbytkový strach: „Co když je“ Zde je několik vysvětlení:

Tetanus (lockjaw) způsobuje patogen Clostridium tetani, který se vyskytuje prakticky všude: v pouličním prachu, v hnoji, v zemi, ano, lze ho najít i v použitém oblečení! Může se však množit pouze za anaerobních podmínek (málo až žádný kyslík

👉 To znamená, že se pro nás může stát nebezpečným pouze tehdy, pokud v nás může žít v podmínkách chudých na kyslík

Tento patogen produkuje dva toxiny: tetanospasmin a tetanolysin – a tyto dva toxiny jsou zodpovědné za samotné onemocnění, což znamená, že spouštějí známé příznaky: nejprve lokální, později generalizované křeče, které mohou vést k paralýze dýchání a tím i smrti.

Výrobci vakcín nyní dělají následující (a to, co následuje, není vtip, ani to nemá být cynické nebo sarkastické): 👉 „Detoxikují“ toxin Clostridium tetani, který se pak stává vakcínou (spolu s dalšími „léčími“ „), jako je rtuť, formaldehyd, fenoly, sloučeniny hliníku atd. atd.) se vstříkne do svalu. To znamená, že se sem nevstřikuje samotný patogen nebo jeho antigen – jak tomu u očkování většinou bývá – ale „detoxikovaný jed“  To je (h) nesmysl Nech mě to vysvětlit:

👉 1. „Ano, tetanus býval poměrně běžný“ – jednoduše proto, že jste nevěděli, jak rány léčit: nalilo se vroucí víno nebo horký olej a rána se zalepila kousky látky A právě to vytvořilo ideální (anaerobní) podmínky PRO tetanus Dnes snad každý ví, jak rány ošetřit: čištění, dezinfekci a nechat je co nejvíce otevřené – jinak jen zastavit krvácení a poté nechat co nejvíce otevřené (nevytvářet anaerobní podmínky). Tak se k němu dostává kyslík – který je k hojení ran tak jako tak potřeba – a patogen tetanu se nemůže vůbec rozmnožovat. Směřovat. I v případě hlubokých ran (bodnutí, kousnutí zvířetem) je nebezpečí jen velmi relativní: zejména děti a mladí lidé mají tkáň velmi dobře zásobenou krví. To znamená: hodně kyslíku To znamená: žádné množení patogenů To znamená žádný tetanus V případě pochybností je vždy dobré nechat ránu (píchnutí /Biss ) krvácet nebo ji nezalepovat Takže: LÉČBA RÁN je úplným a konečným cílem každé profylaxe tetanu

👉 2. „Proti jedům neexistuje imunita, nelze se proti nim imunizovat“ – lékařská pravda, kterou se naučí každý student medicíny Ve skutečnosti by to odhalilo očkování proti tetanu jako nadbytečné – nebýt marketingových dovedností výrobců vakcín: přeočkování Nikdo neví, jak výrobci vakcín „detoxikují“ tetanospasmin a botulotoxin – firemní tajemství (Ve skutečnosti to tak je) Ale buďme upřímní: Pokud by se dal „detoxikovat“ jed, který pak člověku vstříkne jako očkování a tím ho prý udělá imunním vůči tomuto jedu, proč nebylo očkování proti VŠEM po dlouhou dobu naše každodenní jedy Proč nedetoxikovat alkohol, neočkovat ho a můžete pít pivo na maximum To je nesmysl a pravděpodobně jeden z největších bláznů lidstva vůbec Mimochodem: očkování proti záškrtu funguje i takto: „detoxikovaný jed“  Nesmysl

👉 3. „A ne, tetanus dnes téměř nemáme kvůli vysoké proočkovanosti proti tetanu, jak do nás denně vtloukají medicína, úřady a především média“ Ale kvůli lepší péči o rány a hygieně Což může být bohužel často přehnané .

https://t.me/GHZFriedrichMaik

 

📌 Byl toto zdroj elektřiny našich předků? Podle Wikipedie červená rtuť neexistuje, ale v arabském světě kolují zvěsti, že tento záhadný kov byl také nalezen v pyramidě. Faktem je, že obrovské množství rtuti bylo nalezeno pod pyramidou Slunce v Mexiku a také pod terakotovou armádou v Číně. K jakému účelu tento materiál potřebovali?!

https://t.me/absurdnisvet/68494

 

📌 🔴 Děsivé metody „jídlové“ mafie.

https://t.me/absurdnisvet/68495

 

📌📢  Pro osvěžení faktů z archívu, informace Éčkach:

„E-kódy“:

👉 1. neškodné přísady:  E100, E101, E103, E104, E105, E111, E121, E126, E130, E132, E140, E151, E152, E160, E161, E162, E170, E174, E2021, E201, E201, E201, E201 E236, E237, E233, E260, E261, E263, E270, E280, E281, E282, E290, E300, E301, E303, E305, E306, E307, E308, E2309, E363, E3309, E36, E335, E336, E337, E382, E400, E401, E402, E403, E404, E405, E406, E408, E410, E411, E413, E414, E420, E421, E74, E41, E74, E74, E71, E47 E480

👉 2. podezřelé přísady: E125, E141, E150, E153, E171, E172, E173, E240, E241, E477

👉 3. nebezpečné přísady: E102, E110, E120, E124

👉 4. zdravotní poruchy:

Střevní porucha: E220, E221, E223, E224.

Poruchy trávení: E338, E339, E340, E341, E450, E461, E463, E465, E466, zmrzlina E407.

Kožní poruchy: E230, E231, E232, E233

Ničení vitaminu B12: E200

Cholesterol: E320, E321

Citlivost nervů: E311, E312

Hniloba v ústech: E330 je nejnebezpečnější (karcinogenní) (obsaženo např. SCWEPPES LEMON, AROMATIZOVANÉ HOŘČICE, HOUBOVÉ konzervy)

👉 5. karcinogenní přísady: E131, E142, E210, E211, E213, E214, E215, E216, E217, E239. POZOR: E123 velmi VYTVÁŘÍ RAKOVINU. Zakázaný v USA a zemích SNS.

Zvláštní pozornost věnujte těmto přídatným látkám v následujících potravinách: E123 / E110, POZOR: (Fazole, SMARTIES, vinná guma HARIBO, čokoládová čočka, Smetanový pudink, rybí tyčinky IGLO, KRAFT Dorahm s creme fraiche, salám KRAFT, tvarohová pomazánka, vanilkový pudink E102, E110, hotové omáčky všeho druhu). [všechny příklady převzaty z německého výběru potravin v supermarketu, takže všem začínajícím Sherlockianům, vezměte si na příští nákupy své lupy a najděte si vlastní podle čísel]

👉 6. POZOR:  Pro guanylát a glutamát z řady  E600, E605 – nervový jed.>> PROSÍM: Připněte a přihlaste <<Jde o vaše zdraví a zdraví vašich dětí. Zabraňte použití těchto přísad pečlivým výběrem produktů, které kupujete. Kupující nakonec určuje složení produktu. Myslete na zdraví svých dětí.

👉 7. hliník:

E173 (barvivo hliník)

E520 (stabilizátory síran hlinitý)

E521 (síran hlinito-sodný)

E523 (síran hlinito-amonný)

E554 (separační činidlo křemičité soli křemičitan sodno-hlinitý)

E555 (křemičitan hlinitodraselný)

E556 (křemičitan vápenato-hlinitý)

E598 (hlinitan vápenatý).

Hliník v pitné vodě: vodárny používají hliník jako flokulační činidlo. Zkopírujte tento seznam a rozšiřte jej mezi přátele a známé. Zdroj: Dětská nemocnice Uni-Düsseldorf, internetový průzkum.

 

 

📌💥💥💥07.02.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: „Odmítání zákona o pomoci Ukrajině hraje do karet Putinovi“, říká americký prezident Joe Biden

https://youtu.be/NDLEAU-nvaw?si=0wVHqHl8CsKFRwk9

 

📌💥💥💥07.02.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: „Šokující zpráva!!!“

Přes 30 izraelských rukojmí bylo zabito v pásmu Gazy; „Brutální bombardování si vyžádalo životy samotných Izraelců?“                                https://youtu.be/r6zqFCqTyH0?si=3rUycUC6xtXdEvCC

 

📌☭☆ „Informace přímo z Ruských kanálů ze dne 08.02.2024“

➡️☭☆ 🇺🇦🇷🇸🇷🇺Ukrajinci v Srbsku podporují Putina. „V Srbsku není mnoho Rusů, ale je zajímavé, že tito Rusové v Srbsku jsou orientováni hlavně proti prezidentu Putinovi. Je také zajímavé, že Ukrajinci, kteří jsou v Srbsku, jsou většinou rusky mluvící a jsou mnohem více proputinovští,“ řekl srbský prezident Aleksandar Vučič. 😂 Srbský paradox.

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆ ⚡️Peskov: Putinův rozhovor s Carlsonem bude zveřejněn na webových stránkách Kremlu ráno 9. února; na zdrojích novináře bude zveřejněn dříve.

👉 ⚡️Další vyjádření Peskova:

👉 Carlson po rozhovoru s Putinem stěží potřebuje ochranu ze strany Ruska, dokáže si stát za svým;

👉 Peskov poukázal na to, že Naděždin nedodržel pravidla pro registraci kandidáta na prezidenta;

👉 Ruská federace nemá žádné kontakty s Německem na vládní úrovni, komunikační kanály byly zničeny;

👉 Znárodnění majetku Rosněfti v Německu bude vyvlastněním, tento krok bude mít důsledky;

👉 Neexistují žádné předpoklady pro obnovení obchodu s obilím nyní;

👉 Strategie vědeckého a technického rozvoje Ruské federace bude dokončena na základě výsledků dnešního zasedání Rady pro vědu a vzdělávání;

👉 Ruská federace nevylučuje žádné způsoby ochrany svých společností;

👉 Datum Putinovy ​​návštěvy v Turecku nebylo stanoveno, přípravy na akci probíhají.

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆ 🗣Arestovič opět rozsévá nenávist: Armáda je podělaná a říkají nám o hranicích 91.

„Armáda je posraná, byla uvedena do podmínek, ve kterých je nemožné bojovat a nemožné plnit každodenní povinnosti a každým dnem se tato situace zhoršuje, nikdo nic neudělá, všichni ti vůdci a tak dále. A přitom sedí a poslouchají: „Brzy dosáhneme hranic 91, naším cílem jsou hranice 91.“ Chápou, že v Kyjevě se všichni prostě zbláznili, společnost toto šílenství podporuje a brání beznadějně nemocnou a šílenou zemi, která je dávno odtržená od reality,“ řekl Arestovič, který je na ruském seznamu extremistů a teroristů.

Navíc vysvětlil, že státní propaganda nemotivuje ukrajinské ozbrojence, kteří sedí v zákopech a neustále čekají na přílet FPV dronu. 👍 Je čas, aby to všichni vzdali a šli proti úřadům

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆ Americký novinář Tucker Carlson udělal poprvé rozhovor s Vladimirem Putinem.

👉 V tomto rozhovoru Tucker náhodou odhalil Trumpovy plány pro Ukrajinu po jeho zvolení prezidentem❗️

👉 Vladimir Putin hovořil o mobilizaci, konci Severního vojenského okruhu a také o nadcházejících volbách❗️

👉 TENTO ROZHOVOR MUSÍ SLEDOVAT KAŽDÝ! Již jsme to zveřejnili na našem kanálu! BĚŽTE se dívat! (https://t.me/+Vpa4QQ5HuLcyOGMy) 👈

​➡️☭☆ ⚡️Bývalý americký prezidentský kandidát Clinton: Tucker Carlson je užitečný idiot, je to štěně. „Carlson opakuje Putinovy ​​lži o Ukrajině jako papoušek; sám lže o Ukrajině a vysílá Putinovy ​​lži. V Americe ho vyhodili z tolika médií, že bych se nedivil, kdyby podepsal smlouvu s nějakou publikací v Rusku. Lže, je jako Putinův papoušek, proto mu Putin dává rozhovory, využívá ho,“ řekla Clintonová. 🤡 / 😂 Začali se něčeho bát? Okamžitě začali něco vymýšlet

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆ ❗️Ukrajinské ozbrojené síly ostřelovaly vesnici Rževka – v důsledku toho bylo zraněno pět lidí, z nichž jeden byl ve vážném stavu, řekl guvernér Gladkov. Šéf belgorodské oblasti uvedl, že podle předběžných informací bylo pět lidí zraněno v důsledku ostřelování ukrajinských ozbrojených sil ve vesnici Rževka, okres Šebekinskij. Jeden muž je ve vážném stavu – má traumatickou amputaci horních a dolních končetin. Další čtyři zranění měli střepiny na dolních končetinách. Všechny oběti jsou převezeny do nemocnice. Úlomky granátů poškodily i dvě obytné budovy. Na místo již vyjela záchranná služba. 🤬Šílenci

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆ ⚡️⚡️⚡️⚡️Ukrajincům, kteří se vzdali poblíž oblasti Belgorod, byly zabaveny telefony a byly tam nalezeny šokující záběry…(sledovat mp4)

(https://t.me/+r70MUmZ-Oho0NzQ6)

Naši vojáci byli šokováni tím, co viděli, tohle by měl vidět každý. Vytvořili jsme speciální kanál, kde budeme zveřejňovat exkluzivní záběry z výslechů Ukrajinců a také videomateriály z jejich telefonů. Pospěšte si hledat, protože odkaz v blízké budoucnosti odstraníme, protože existuje mnoho síťových útoků z hřebenů:

https://t.me/+r70MUmZ-Oho0NzQ6

➡️☭☆ Posádka protiletadlového raketového systému Tor-MU zničila průzkumné drony ukrajinských ozbrojených sil Každý den, ve dne i v noci protiletadloví střelci „východní“ skupiny sil „skenují“ oblohu a zajišťují spolehlivou ochranu našim jednotkám. „Hlavní věcí je detekovat, zachytit a zničit cíl včas. Jeden cíl, jedna střela,“ říká šéf posádky systému protivzdušné obrany Tor-MU s volacím znakem „Skala“. – Během bojových prací byly zničeny UAV „Furia“ a „Leleka-100“.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆ Putin poblahopřál Alijevovi k vítězství v předčasných prezidentských volbách, uvedla tisková služba ázerbájdžánského vůdce.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆Na poloostrově Reykjanes na Islandu ve čtvrtek ráno začala nová sopečná erupce

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆ ❗️Vojenský komisariát zveřejnil v únoru 2024 na webu seznam těch, kteří spadají pod MOBILIZACE. Je důležité sledovat ty, kteří mají služební fitness kategorie A a B!

🙏Zveřejnili také seznam zabitých v Severním vojenském okruhu od 24. února 2022 do 31. ledna 2024. Můžete se podívat na počet mrtvých, číslo je šokující😢

Každý se s nimi může seznámit👇🏻 voenkomat-mobilizant.spisok.rf spisok-pogibshih.rf (https://t.me/+6vP24bMqMH40NmEy)

➡️☭☆Rusové mají Starlink – ukrajinskou armádu. Uvádí se, že Ruská federace nakupuje terminály s pomocí SAE, zařízení je dodáváno s licencovanými účty. Vojáci ukrajinských ozbrojených sil si mezitím masivně stěžují na pomalý internet ze Starlinku na frontě.

👍 Pokud ano, skvělé

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

 

📌 Děkujeme za Vaši podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj naši nezávislé informační platformy.

Jsme nezávislé médium bez reklam, bez cenzury, bez propagandy, bez mainstreamu.

Přispějte na tvorbu a překlad videí i zpráv ze světa, z domova.

Lubomír Volný

Transparentní účet: 115-4977920247/0100

Důvěrný účet: 107-1458980287/0100

„Na Kafe“: 27-1664400247/0100

 

 

 

 

08.02.2024: Ranní zprávy z domova i ze světa, které Vám posílám 2x denně:

 

❤️Začni, kde jsi. Použij, co máš. Dělej, co dokážeš.

 

📌💥💥💥07.02.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: Putinův velký vzkaz do Berlína po švédském konci vyšetřování sabotáže na plynovodech Nord Stream; Švédsko předává ten případ Německu…

https://youtu.be/1YkLlqfov5Y?si=UaJFy8OuD4rrYP8M

 

📢  Pro osvěžení faktů dějin a historie Víta Rakušana z archívu:      

👉 3.1.2022 : 🤥Ministr vnitra Vít Rakušan v rozhovoru pro Aktuálně vysvětlil, jak hodlá bojovat s dezinformacemi. Sympatie s Ruskem prý trestná není. „Policie reagovala jen na flagrantní případy, například když někdo podporuje vyvražďování civilistů ruskými vojáky.  Samotná sympatie k Rusku není důvodem k trestnímu postihu. Postih hrozí tomu, kdo vyzývá k násilí nebo schvaluje násilí proti nějaké skupině lidí. Takže i vůči Ukrajincům,“ řekl v rozhovoru. ❓Doopravdy? Jako například ty výroky Černochové o vraždě Rusky Duginové?  Výrok je trvalý, nebo jenom v období, do zvolení prezidenta? Sledujte @neCT24

Rakušan žije s dcérou Ukrajinského oligarchy Tymošenka, kterému patří Nová pošta a a je to manžel bývalé premiérky Ukrajiny…Toto pelešení je důvod nechat zkrachovat Českou poštu a nadržování Ukrajincům v trestním stíhání, v dákách a ve všech směrech…NO NENÍ TODŮKAZ VLASTIZRADY A NEMĚL BY UŽ VISET?????

Sledujte @neCT24

👉 10.4.2022: Christine Lagarde jako šéfka Evropské centrální banky prozradila ruským imitátorům Vovan a Lexus děsivý plán na zavedení digitálního Eura již na podzim tohoto roku a padla dokonce i zmínka o možnosti, že nebudou povoleny už ani drobné hotovostní transakce okolo 300 až 400 EUR! V minulosti je prý zneužívali teroristé v Paříži v roce 2013🤣 ‼️ Už je jasné, proč Vít Rakušan spustil v České republice rušení poboček České pošty, brzy už nebude výplata důchodů v hotovosti možná nikde v Evropě, bezhotovostní budoucnost je skoro tady ‼️…

https://aeronet.news/video-christine-lagarde-jako-sefka-evropske-centralni-banky-prozradila-ruskym-imitatorum-vovan-a-lexus-desivy-plan-na-zavedeni-digitalniho-eura-jiz-na-podzim-tohoto-roku-a-padla-dokonce-i-zminka/

👉 [26.12.2022 15:14] Rakušan z Kašparem (oba Aspen Inst.) si v Kolíně pečlivě střežili pozici radního pro tzv „Zakázky malého rozsahu.“ Pamatuji si, jak jsem se na to na FB Rakušana opakovaně ptal. On arogantně odpovídal selfie svého oběda. Už se těším na jeho menu z Pankráce

https://cz24.news/nehorazna-korupce-a-ksefty-rakusana-nakup-peti-vyprostovacich-aut-za-100-milionu-pro-hmotne-rezervy/

Ovečky z měst jsme si už připoutali. Teď ještě nahnat do ohrady ty divočejší venkovany, Jak bojovat s dezinformacemi na zaostalém venkově Seznam Médium. Dnes bych chtěl doplnit návrh Víta Rakušana, který chce proti dezinformacím bojovat agitačními nástěnkami.

https://medium.seznam.cz/clanek/pokrokovy-euroobcan-jak-bojovat-s-dezinformacemi-na-zaostalem-venkove-1220, medium.seznam.cz (https://medium.seznam.cz/clanek/pokrokovy-euroobcan-jak-bojovat-s-dezinformacemi-na-zaostalem-venkove-1220)

Na vedení státní Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) je nominovaný právník Vladimír Chrástecký. Dříve byl pravomocně odsouzený za nadržování zlodějům.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nakit-vladimir-chrastecky-vit-rakusan-vladimir-dzurilla-pirati.A221227_085937_domaci_idvs

Chcete mít u moci psychopaty, kteří nás zatáhnou do předem připravené války? POLITIKASPOLEČNOST Danuše NerudovádemisedezinformaceJan LipavskýJana ČernochováJindřich RajchlležMarkéta Pekarová AdamováPavel NovotnýRuskoUkrajinaválkavideoVít RakušanVolodymyr Zelenskyj. Odkopali se v přímém přenosu všichni. Stačila k tomu jedna rádoby ruská raketa na území Polska. A hyeny vyrazily za potravou. Proukrajinský šváb Vít Rakušan a jeho nově budovaný ideově správně směrovaný útvar proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě si našel snadný cíl ve skupině lidí, kteří v Brně odstranili ukrajinskou vlajku z jezdecké sochy markraběte Jošta. Rakušan se stále jasně nevyjádřil ke kauze Dozimetr své strany STAN, jejíž významní představitelé čelí aktuálně vážnému podezření z dlouholeté korupce a organizovaného zločinu. Přitom by odhalené skutečnosti měly automaticky vést k jeho okamžité rezignaci z postu ministra vnitra. Namísto toho uráží jiné, a označuje je za bandu proruských švábů. “Ten mnou nově založený protiteroristický a protiextremistický útvar má mj. i za úkol zabránit podobným excesům, jaký se stal v Brně. Je nepřípustné, aby banda proruských švábů dehonestovala symbol okupovaného státu. NCOZ ztotožní všechny účastníky a bude je nadále sledovat…“Vyslechněte, co dělat, když Vám někdo vyhrožuje, zastrašuje…. 10. bodů.Pavel Cimbál 🇨🇿Sprovoďme ten pojem dezinformace ze světa. Nic takového v podstatě neexistuje, informace nemá nic, jako vlastnost či motiv.Twitter (https://twitter.com/xcimbal/status/1587559520397656069?t=cNahk6sW_0wRJXSevb-kcg&s=35

👉 Členství morálních ikon „pražské kavárny”, exkomunistů generála Petra Pavla, tohoto času želízka v ohni na post prezidenta coby “náhradníka” za Drahoše a vzoru kovaného havloida Petra Pitharta jistě neudiví nikoho. Výčet ministrů – členů Aspen institutu pak završuje ministr školství Robert Plaga, což plně koresponduje nejen s jeho trvalou podporou inkluze, ale i s tím, že se nedávno jeho ministerstvo ztotožnilo se skandálním rozsudkem v kauze “hidžáb na škole”, čímž podpořil islamizaci škol. Z pidistrany STAN zde pak najdeme nejen Farského, který je ve vedení Aspenu, ale i jeho spolustraníka a současného šéfa strany Víta Rakušana. Co je asi nejzajímavější je fakt, že mnoho ministrů je zároveň členy Aspen institutu. Lze tedy předpokládat, že právě Aspen institut je jakousi líhní budoucích ministrů. Samozřejmě patřičně instruovaných, či časem určených na ještě vyšší posty, třeba ve strukturách EU. Členy Aspen institutu nyní najdete rozdělené podobně, jako to známe z WEF. Členy najdete nově zde, ale v institutu jsou podobně jako ve WEF i mladí lídři, které najdete zde. V mladých lídrech najdete mimo jiné i Pekarovou Adamovou, Tatianu Gregor Brzobohatou, Jana Farského (který je i ve vedení), Jan Lukačevič (Seznam), Jiří Mádl, Vít Rakušan, Emma Smetana nebo Adam Vojtěch. Jisté je, že tito „mladí lídři“ jsou většinou odchováváni pro vysokou politiku, což se potvrdilo i v případě WEF. Zde najdete jakýsi povšechný přehled, mimo mnoha jiných jsou zde například také kandidáti na prezidenta, k nimž patří nejen Pavel Fischer, ale i hlavní hvězdy „pětikolky“ Danuše Nerudová a generál Petr Pavel. Pokud vezmeme do úvahy, že jistou dobu na seznamu Aspenu figuroval i Andrej Babiš, pak je jasné, že příští prezident bude s pravděpodobností hraničící s jistotou loutka instruovaná těmi, kdo Aspen řídí. Na seznamu najdeme i mnoho jmen ze Slovenska, za vše lze jmenovat například Mikuláše Dzurindu nebo Andreje Kisku. Chcete-li si přečíst o tom, co členství v podobných organizacích znamená, velmi podrobně to je rozebrané najdete : seznam – najdu tam co neznám – ASPEN

👉 Po více než 30 letech od změny politického režimu si vláda a Vojenské zpravodajství (VZ) náhle přisvojily pravomoc policie a soudu, což je trestný čin, a nechaly zablokovat nepohodlné weby. VZ vytvořilo se schválením vlády seznam nepohodlných webů a u poskytovatelů služeb důrazně požadovalo jejich zablo-kování. Tím VZ prokazatelně překročilo svou zákonnou působnost. Ale je to stejné, jako by to požadovala sama vláda, protože vláda jako celek ze zákona řídí všechny tři české zpravodajské služby včetně VZ. Pre-miér Petr Fiala se zbaběle vymlouvá, že vláda vydala jen obecnou výzvu, přitom zamlčuje, že vláda k za-blokování webů vydala úkol. Pokud by vláda úkol nevydala, musela by už dávno ředitele VZ Jana Berouna odvolat z funkce a podat na něj trestní oznámení pro zneužití pravomoci (což je další trestný čin). Ministr vnitra Vít Rakušan svým dopisem usvědčil sám sebe i ostatní členy vlády z páchání trestné činnosti. Raku-šanův dopis byl určen poskytovatelům služeb. Rakušan v dopise přiznal, že seznam webů určených k za-blokování vytvořilo VZ, a dále v dopise uvedl, že tyto určené weby je nutné zablokovat z důvodu obrany národní bezpečnosti, což je naprosto lživé, ubohé a z pozice člena vlády hlavně nezákonné. Dopis je jed-ním z klíčových důkazů a jako kopie je součástí trestního oznámení (TrO) na členy vlády a funkcionáře VZ. V TrO je tato nezákonná a protiústavní činnost popsána jako organizované spolčení, kdy se ve stejnou dobu domluvily nejméně tři subjekty (+ sdružení CZ.NIC) na provedení nezákonného aktu, a to takovým způsobem, aby si svou nezákonnou činnost vzájemně kryly. Toto počínání lze nazvat dělbou trestné čin-nosti se snahou zakrýt to, že se o trestnou činnost jedná. Celý obsah TrO je k dispozici na adrese wag-ner.exanpro@gmail.com (základní část a přílohová část – formát PDF). Pro informování o vývoji po podání TrO a k zasílání občasných hodnocení a analýz mohou být zájemci zahrnuti do skrytého adresáře. V e-mailové schránce prověřujte složky „Hromadná pošta“ nebo „Nevyžádaná pošta“ (spam), kam mohou zprávy spadnout. Jiří Wagner, Facebookové stránky Exanpro:

https://www.facebook.com/exanpro

 

👉 Novinky.cz, 17.4.2023, 12:28 Jan Menšík. Prezident Petr Pavel souhlasí s tím, že je potřeba změnit systém valorizací důchodů. Řekl to v pondělí na tiskové konferenci s tím, že „není možné žít dlouhodobě na dluh“. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) doplnil, že v současnosti každý šestý vyplacený důchod je už placen ze státního deficitu. „Můžeme si dovolit utratit jenom to, co si vyděláme, a není možné žít dlouhodobě na dluh. To, že jsme tak v poslední době žili, je špatně a je potřeba ten stav napravit. I když to bolí lidem to takhle říct, tak je to fér. Určitě by nebylo dobré dojít do stavu, kdy se nám začne hroutit systém veřejných financí,“ prohlásil k úpravě valorizací důchodů Pavel.

(https://www.novinky.cz/clanek/domaci-nelze-zit-dlouhodobe-na-dluh-vzkazal-pavel-k-penzim-40428855)

👉 10.6.1023: 💥💥💥🔪 Syřan ve věku 30 let, kterému byl v dubnu ve Švédsku udělen status uprchlíka, řekl agentuře AFP policejní zdroj. Svědci uvedli, že podezřelý útočník pobíhal závratnou rychlostí a očividně náhodně útočil na lidi, než ho policie pokořila poblíž břehu jezera Annecy. „Chtěl zaútočit na všechny. Odešel jsem a on se vrhl na starého muže a ženu a toho starého muže pobodal,“ řekl místnímu listu Dauphine Libere bývalý profesionální fotbalista Anthony Le Tallec. Dvě z dětí, kterým jsou asi tři roky, a jedna dospělá oběť jsou v kritickém stavu a bojují o život v nemocnici, řekl agentuře AFP bezpečnostní zdroj. 👹

https://www.france24.com/en/europe/20230608-several-children-injured-in-mass-stabbing-in-french-alps

💥VIDEO: Děsivé záběry syrského uprchlíka, který nožem pobodal 4 batolata v parku ve francouzském Annecy, jsou varováním pro zbytek EU, aby okamžitě evropské státy zavřely hranice před další migrací‼️‼️‼️ Jenže namísto toho ve stejný den ministři vnitra zemí EU schválili v Bruselu děsivý migrační pakt, který bude spočívat v placení odpustků těm zemím, které migranty přijmou a budou na ně čerpat trvalé přísuny peněz! Vít Rakušan už se dokonce na Twitteru zaradoval, že ČR bude brzy od EU dostávat peníze na Ukrajince‼️ 👹 🙈

https://aeronet.news/video-desive-zabery-syrskeho-uprchlika-ktery-nozem-pobodal-4-batolata-v-parku-ve-francouzskem-annecy-jsou-varovanim-pro-zbytek-eu-aby-okamzite-evropske-staty-zavrely-hranice-pred-dalsi-migraci/

👉 2.7.2023: Bezpečnost v České republice se zhoršuje. Dnes v Pardubicích byl pobodán do krku další Rom s řad Ukrajinců‼️ Jel do nemocnice na šití, chtěl ho bodnout do srdce, ale to se mu naštěstí nepodařilo‼️ Romové sesvolávají na dnešek 11:30 do Pardubic, vlakové nádraží. Toto vyhrocení situace s Ukrajinci, kteří ohrožují české občany, má na svědomí ministr vnitra Vít Rakušan, který nezasáhl již v předchozích incidentech, útoků agresivních ukrajinských přistěhovalců, dezertérů, kteří se mají možnost vybouřit z agresivity na vlastním území, na frontě, proti lidem všech národností v ČR. Pane Rakušane a bezpečnostní rado státu: Je důležité přestat zametat problémy pod koberec, strkat hlavy do písku jak pštrosy a začít konečně řešit aktuální situaci ‼️‼️‼️ Myslíte si snad, že se lidé přes sociální sítě nedozví, co se kde a jak stalo❓❓❓ 👆👆👆Úplně stejná situace: ČR nechte Afričany, dostala Ukrajince, ozbrojené a vycvičené, možná tvrdým životem, možná záměrně. Každopádně se jak je vidět, nebojí zabíjet‼️ 🤬 Rom zabitý  v Brně v červnu 2023… 🤬

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/vrazda-brno-romove-demonstrace-vrah-ukrajinec-nenavist.A230612_103459_brno-zpravy_krut

iDNES.cz (https://www.idnes.cz/brno/zpravy/vrazda-brno-romove-demonstrace-vrah-ukrajinec-nenavist.A230612_103459_brno-zpravy_krut)

👉26.10.2023: Patrik Nacher: Dnes v 10:00: Stále neobjasněná kauza Dozimetr. Vít Rakušan si zřejmě myslí, že všechno hodí na Petra Hlubučka a poté si nad ním umyje ruce. Jenže tato kauza tak jednoduchá není a podezření, že do celé věci je namočeno více lidí, nahrávají další zjištění                                                                                                                                                                         https://www.facebook.com/NacherPatrik/posts/pfbid02cWWSpw5m2gAv4EfSUqS9qAtEBF8E2tumDFdTKVHFUVBHddXLUJMpNWD2XDryfGBQl

👉31.10.2023: 📌Včera v 18:51: ‼️  Jak to chodí na zastupitelstvu v Řeporyjích, kde Pavel Novotný uráží důchodce ‼️

✅STAROST-Pavel Novotný-starosta@prahareporyje.cz

✅I.MÍSTOSTAROSTA-David Roznětinský mistostarosta@prahareporyje.cz

✅NEUVOLNĚNÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA

✅II.MÍSTOSTAROSTKA Lenka Fialová-mistostarostka@prahareporyje.cz

✅Členové zastupitelstva Pavel Bechyně, František Blažek, Jiří Blažek, Radek Hanák, Aleš Hubálek, Iveta Olšovská, Luboš Ruda, Jan Zika. https://www.prahareporyje.cz/samosprava/zastupitelstvo KTV Live Úřad vlády ČR Frekvence 1 čest.svoboda.respekt Za pravdu – Patrik Pečénka Jindřich Rajchl Vít Rakušan Policie České republiky Andrej Babiš

https://www.facebook.com/ktvlive.zpravodajstvi/posts/pfbid029Vth75FLc2zrVho5CFh8vZkaxC6PRnrtEsFcTGfNURWbD5rbvnPSKtmcLAETaDmdl

 

👉21.11.2023: ⏩ Vážení, jak již jistě mnozí, kdož jste na sítích, něco víte, a bohužel většina běžného obyvatelstva vůbec nic netuší, schyluje se k dosti zásadnímu kroku.

➡️ Pokud vláda ČR nepodá do konce listopadu 23 jasný nesouhlas s doplňky IHR, které jsou též nesprávně nazývány Pandemickou smlouvou, tak získá WHO v květnu příštího roku nebývalou moc (https://t.me/JaS_nec/6710) a MY VŠICHNI skončíme pod jejich nikým nevolenou nadvládou.

▶️ Abychom se pokusili tuto možnost odvrátit, sestavili jsme tuto níže uvedenou žádost o poskytnutí informace, jako jednu z možností to vládě „připomenout“. ‼️‼️

➡️ Jednejte samostatně, po lehké úpravě záhlaví odesílejte též poslancům i senátorům, jak písemně, tak mailem. Kontakty v zápatí.

🔽 ⬇️ ⏬ 🔽 ⬇️ ⏬

Jméno a příjmení

Dat. Nar.

Bydliště:

Telefon:

e-mail:

(vše výše jsou to povinné údaje)

 

Vláda ČR ve složení:

Premiér:

Petr Fiala

 

Členové:

👉 Vít Rakušan, Petr Hladík, Martin Kupka, Marian Jurečka, Martin Baxa, Josef Síkela, Ivan Bartoš, Martin Dvořák, Jan Lipavský, Vlastimil Válek  Helena Langšádlová, Pavel Blažek, Zbyněk Stanjura, Michal Šalomoun, Mikuláš Bek, Jana Černochová, Marek Výborný

 

Úřad vlády ČR

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

Telefon: 224 002 111

e-mail: posta@vlada.cz

 

Věc:

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená vládo,

Světová zdravotnická organizace vydala návrh nových dodatků k Mezinárodním zdravotním předpisům (IHR, International health regulation). Pokud Vláda písemně návrh těchto nových dodatků do 30.11. 2023 neodmítne, budou navrhované dodatky automaticky schváleny. (https://t.me/JaS_nec/6710

 

👉Střelba, dodnes nevyjasněná pro občany ČR, střelba na FF KU

👉16.1.2024, CNN Prima NEWS: Závody v trapnosti? 😂🤩Rakušanovi marketéři zkouší trumfnout Fialovu Nutellu, míní Kolář Ač se ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) stavil ve videu z volejbalové šatny proti „přizdihráčství“, sám se tak podle komentátora Petra Koláře zachoval vůči premiérovi Petru Fialovi (ODS). Ve vysílání CNN Prima NEWS Kolář počin šéfa resortu ostře zkritizoval s tím, že se jeho marketéři nejspíše pokouší „v závodech trapnosti“ trumfnout již zlidovělé video předsedy vlády s Nutellou. Podle politického marketéra Petrose Michopulose může příspěvek u některých voličů hnutí zabodovat.

https://youtu.be/7jT8srtTXY8?si=d5DBa4Hn-xNtqOlB

 

👉23.1.2024: ➡️Vít Rakušan Vás zve na debaty bez cenzúry.cz!!!!!!

https://t.me/absurdnisvet/67055

Rakušan dokazuje, že současná vláda je tím nejhorším – co od roku 1945 vládlo v této zemi.

👉 Demise současné vlády je stejně nevyhnutelná, jako rozpad celé EU.

👉 Žádost o okamžitou rezignaci ministra vnitra

👉 Vnitřní nepřítel byl a je uvnitř Československa a České a Slovenské republiky.  Tento vnitřní nepřítel má mnoho podob, a to podle toho jakou agendu zrovna potřebuje prosadit.  Vnitřní nepřítel neslouží národu a v konečném důsledku způsobuje genocidu národa.

👉 Posláno na všechny Krajské policie, na dalších 40 oddělení policie, na vojenskou policii, na 50 státních zastupitelství, na univerzity a další místa …

👉 Zasílejte hromadné emaily a tím kontaktujte širokou veřejnost.

https://stop5g.cz/zadost-o-okamzitou-rezignaci-ministra-vnitra/

https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2024/01/Zadost-o-okamzitou-rezignaci-ministra-vnitra.pdf

video na fb ke sdileni:

https://www.facebook.com/61551549951801/videos/1023344135412689/

 

👉 22. ledna 2024  17:08,  aktualizováno  19:54

Demisi, fašisto, řvali v Karviné na Rakušana v „debatě bez cenzury

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan v pondělí večer odstartoval turné po českých městech zvané Debata bez cenzury a stál proti rozzuřenému davu. „Fašista, fašista! Demisi! Odstup, pokazils na cos sáhl.“ Sál pivnice Centrum v Karviné bouřil. Lidé pískali, bušili pěstmi do stolu. Kdosi si přinesl vidle a hrozivě s nimi máchal.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rakusan-demise-debata-bez-cenzury-karvina.A240122_170031_domaci_remy

 

👉24.1.2024, 23:14, Seznam zprávy.cz: 🤬Senát nepřijal Istanbulskou úmluvu. Žijeme ve středověku, ptá se Bartoš. „Děkuji všem senátorům a senátorkám, kteří dnes společně s Piráty podpořili přijetí Úmluvy o potírání a prevenci násilí. Bohužel zbytek dal najevo, že je boj proti domácímu a sexuálnímu násilí ani pomoc obětem nezajímá,“ uvedl Bartoš. Senát ve středu před půlnocí neschválil Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí.

Senát ve středu večer těsnou většinou neschválil Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Pro souhlas s její ratifikaci bylo jen 34 ze 71 přítomných senátorů, k přijetí chyběly dva hlasy. Schvalování předcházela téměř sedmihodinová debata, v níž se střetli zastánci a odpůrci úmluvy.

Česko tak bude patřit mezi menšinu zemí, které takzvanou Istanbulskou úmluvu sice podepsaly, ale neratifikovaly. „Senát o dva hlasy neschválil ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Mrzí mě to neskutečně,“ okomentoval verdikt ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Děkuju všem senátorům a senátorkám, kteří ratifikaci podpořili. A rozhodně neskládáme ruce do klína: v oblasti domácího a sexualizovaného násilí je spousta dalších věcí, na kterých můžeme a musíme pracovat. Redefinice znásilnění. Zákon o domácím násilí. Dětský certifikát. Pomoc obětem, edukace policistů a soudců. Prostě to nenecháme plavat.“

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-po-sedmi-hodinach-jednani-senat-neprijal-istanbulskou-umluvu-244440#dop_ab_variant=1164111&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=UjqAoHSNnhL-202401250849&dop_id=244440&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

👉 Seznam ČECHŮ VYSTUDOVANÝCH V USA pro zájmy USA – škoda, že to prasklo tak pozdě! 😈

➡️Americký VUML Seznam VYSTUDOVANÝCH V USA – Asspen Institut – škůdci naši vlasti!

Absolventi se tam neškolí pro to, aby jako činné osoby veřejného života ČR, hájili ČESKÉ národní zájmy!

To nemají „tyto páté kolony“, placené a školené zvenčí, v popisu práce. Slyšeli jste uvedené účastníky, aby kritizovali USA a EU za jejich zasahování do suverenity zemí, které vojensky napadly nebo ekonomicky poškodily? Pro doplnění – v USA podobné zasahování do vlastní suverenity absolutně nepřipouští! Tam je to ošetřeno zákony:

➡️1) Zákon o registraci zahraničních agentů („Foreign Agents Registration Act“ – FARA) je zákon Spojených států přijatý v roce 1938, který vyžaduje, aby agenti zastupující zájmy cizích mocností v „politické nebo kvazi-politické funkci“ zveřejňovali své vztahy se zahraniční vládou a informace o souvisejících aktivitách a financích. Účelem je usnadnit americké vládě hodnocení „aktivit těchto osob“. Zákon spravuje oddělení FARA, sekce kontrarozvědky a kontroly vývozu (CES) odboru národní bezpečnosti (NSD) ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických.

➡️2) Další právní normou je „USA PATRIOT Act“ z roku 2001 (https://cs.wikipedia.org/wiki/PATRIOT_Act).

Pro zajímavost:

Když podobné zákony před pár roky zavedlo Rusko, tak USA a EU rozpoutaly štvavou kampaň, kde tyto právní normy kritizovaly jako omezování svobod a demokracie. KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ!

➡️Právě v seznamu Čechů VYSTUDOVANÝCH V USA Asspen Institut leží kořeny současného neúměrného vlivu USA na politickém rozhodování v ČR včetně jejich inkasa desítek miliard korun z českých veřejných rozpočtů.

Ukázka ze školení programu v roce 2018: Účastníci si během víkendu poslechli inspirativní osobní příběhy – např. generála Petra Pavla o jeho cestě na pozici předsedy vojenského výboru NATO a o leadershipu v armádě …

➡️ Absolventy tohoto programu jsou mimo jiných:

Adam Vojtěch, exministr zdravotnictví

Aleš Michl, člen Bankovní rady ČNB

Andrea Procházková, novinářka z Bakalova Respektu

Emma Smetana, novinářka z Bakalovy DVTV

➡️Vít Rakušan, předseda STAN a ministr

Jan Farský, poslanec STAN

Jiří Mádl, aktivistický herec, režisér, protagonista nechutné předvolební kampaně „Přemluv bábu“

Lukáš Kovanda, ekonom

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09

A kdo třeba přednáší na výročních konferencích Aspen Institut Central Europe?

 

👉31.1.2024: 📌 👀🤬 👉 NAŠE OTÁZKA JE ZDA PAN MINISTR VÍT RAKUŠAN LŽE, NEBO JE NEKOMPETENTNÍ JAKO MINISTR VNITRA?

➡️ https://stop5g.cz/debaty-bez-cenzury-aneb-verejna-kontrola/

➡️ https://stop5g.cz/zadost-o-okamzitou-rezignaci-ministra-vnitra/

➡️ 2 VEŘEJNÁ KONTROLA: https://t.me/INFO_STOP_COVID/1670

➡️ 3 VEŘEJNÁ KONTROLA: https://t.me/INFO_STOP_COVID/1679

 

👉 1.2.2024: Zde jsou patenty na ZMĚNU A KONTROLU myšlení lidí, které usvědčují Víta RAKUŠANA ze lži a nekompetentnosti. Vít Rakušan je proškolený institutem ASPEN, kde se učí, jak pracovat s davem, což jsou minimálně psychologické operace. Na otázku „Znáte pojmy PsyOps, tj. Psychologické Operace a tzv. Neurologické Války?“ 👹 Vít Rakušan na tuto otázku odpověděl „NE“. ASPEN má svoji pobočku v Praze. Odpovědi Víta Rakušan s důkazy proti jeho tvrzením jsou na:

https://rumble.com/v4ahrou-veejn-kontrola-vt-rakuan.html

a na https://stop5g.cz/seznam-patentu-kontrola-a-zmena-mysleni-chytra-sit-o-vas-bez-vas/  a na https://stop5g.cz/debaty-bez-cenzury-aneb-verejna-kontrola/

 

👉4.2.2024: „Neurologické Zbraně a Vít Rakušan“:

🔹 Od roku 2016 se zvýšil počet hlášených případů, kdy zpravodajští důstojníci a diplomaté slyšeli pulzující zvuky a pociťovali neurofyziologické a kognitivní příznaky.

🔹Vyšetřování těchto událostí naznačuje důvody k obavám, že příčinou může být specifický typ neurovědomé zbraně – zbraň s usměrněnou energií (DEW). Neurovědomé zbraně, které jsou zaměřeny na mozek a ovlivňují poznávání a chování, vedou k nové oblasti války – neurovojenství.

Vít Rakušan odpověděl „NE” na otázku, jestli zná neurologické války a psychologické operace. Přitom jako člen ASPENU je školený tak, aby věděl, jak pracovat s lidmi, což jsou minimálně psychologické operace. A jako ministr vnitra musí znát základy radiofrekvenčního boje ve zpravodajských a vojenských službách.

https://stop5g.cz/neurologicke-zbrane-a-vit-rakusan/

 

📌 7.2.2024: STRACH Z VOLEBNÍ PORÁŽKY: VEDENÍ EU USTUPUJE PROTESTUJÍCÍM FARMÁŘŮM. Vliv mohou mít plošné masové protesty. To ukazuje reakci vedení EU na pokračující protestní opatření zemědělců v mnoha evropských zemích proti katastrofálním čistým nulovým opatřením. Protože zemědělství je nyní vynecháno z klimatické agendy s ohledem na takzvané „emise skleníkových plynů“.

 

Evropská unie posouvá klimatickou agendu kupředu již mnoho let. Na základě chybných klimatických modelů a neznalosti faktů o poměrně malé roli CO2 ve srovnání se sluneční intenzitou a tvorbou oblačnosti v klimatu a počasí se vede katastrofická kampaň proti oxidu uhličitému v atmosféře. Také Dr. Martin Steiner již předložil pádné argumenty proti narativu CO2 klimatické katastrofy. Ale globalistickou agendu, která v konečném důsledku vede k nejistým a drahým dodávkám elektřiny, stejně jako pokračující deindustrializaci a ničení zemědělství (a tím k podkopání potravinové bezpečnosti), to nezajímá.

 

Zatímco se však zdá, že průmysloví dělníci a pracovníci v dopravním průmyslu přijímají zničení své ekonomické základny ve jménu klimatu bez odporu, zemědělci se nesmiřují pouze se zničením svého životního díla. V posledních týdnech a měsících došlo na evropském kontinentu k rozsáhlým protestům. Tam, kde Nizozemci začali, pokračovali Němci, Francouzi, Řekové, Irové, Belgičané atd. A evidentně byli úspěšní. Jak jsme již informovali, francouzské vedení již ustoupilo a učinilo zemědělcům patřičné ústupky.

 

Ale to je jen začátek. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nyní oznámila, že chce farmářům vyjít vstříc. Zemědělský sektor bude z velké části vynechán. Podle zprávy v British Telegraph byla z rozsáhlého klimatického plánu EU odstraněna výzva ke snížení oxidů dusíku, metanu a dalších emisí ze zemědělství. Požadavek na snížení spotřeby masa lidmi a snížení používání pesticidů na polovinu už tam nelze najít.

 

Nyní je čas, aby pracovníci v energeticky náročných průmyslových odvětvích a dopravě, kteří rovněž trpí následky katastrofální klimatické agendy – jako jsou extrémně vysoké ceny energií – hromadně vyšli do ulic. Tlak veřejnosti funguje. Na podzim se blíží parlamentní volby do EU a politický establishment složený z centristů, sociálních demokratů, liberálů a zelených už čelí nastupujícím konzervativcům a pravičákům. Strany, které se stále více staví proti celé klimatické diktatuře a pravděpodobně dosáhnou skvělých volebních vítězství, pokud v mnoha zemích vzroste nespokojenost.

 

Eurokraté a globalisté pomalu (doslova řečeno) mají zadky na dně. Čím větší a rozsáhlejší budou protesty v ulicích, tím pravděpodobnější budou volební porážky. Nyní jsme svědky prvních pokusů establishmentu vytáhnout krk ze smyčky – aby v budoucnu prováděla svou politiku zadními vrátky. Ale co bude dál?

 

ZDROJ: https://report24.news/angst-vor-wahlniederlagen-eu-fuehrung-gibt-den-protestierenden-bauern-nach/

 

📌☭☆ „Informace přímo z Ruských kanálů ze dne 07.02.2024“

➡️☭☆ 🦻👀Novinky tohoto dne 7.2.2024:

⚡️Dospívající přišel do třídy v cizí škole se zbraní a přikázal celé třídě kleknout (https://t.me/c/1511343927/25223)

❗️Rusové chtějí mít legálně povolenou konzumaci potravin v obchodech, než za ně zaplatí (https://t.me/c/1511343927/25225)

👀 „Konec všeho“: Medveděv o válce Ruska s NATO (https://t.me/c/1511343927/25231)

⚡️ Na Ukrajině v Karpatské oblasti dav Ukrajinců zbil ženu a dítě, protože jim bylo řečeno, že na mužích vede vojenské komisaře (https://t.me/c/1511343927/25238)

❗️Moskvu zasypalo husté sněžení, srazilo se asi 30 aut (https://t.me/c/1511343927/25240)

⚡️V Belgorodu ostřelování z ukrajinských ozbrojených sil (https://t.me/c/1511343927/25244)

😳 V Kazani vyhodil narkoman svou dceru z okna a zachránil ji tak před neexistujícím požárem (https://t.me/c/1511343927/25253)

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆ ❗️Tucker Carlson oficiálně zveřejnil rozhovor s Vladimirem Putinem.

„Jsem si jist, že celý svět čekal na tento rozhovor s obavami, ale Amerika, respektive lidé, kteří dodnes páchají ten nejstrašnější zločin, na něj čekala ještě chvěji.

Co se mě týče, odhalil jsem vše, o čem jsem celou dobu mlčel a o čem mě americká junta donutila nemluvit.

Tento rozhovor změní vše možné, co se nyní děje. Moc toho neřeknu, to vše uslyšíte v rozhovoru s prezidentem velmoci Vladimirem Putinem.

Rozhovor je k dispozici na mém oficiálním kanálu v ruském i anglickém překladu. Děkuji.

T.me/TuckerCarlson (https://t.me/+gpT-07RE131mMGMy)

(odkaz na rozhovor – https://t.me/tucker_karson.vladimir_putin) (https://t.me/+gpT-07RE131mMGMy)

➡️☭☆Tucker Carlson oznámil, že rozhovor s Vladimirem Putinem bude vysílán ve 02:00 moskevského času 9. února. Mezitím koordinátor Bílého domu John Kirby říká, že Putinův rozhovor s Carlsonem není třeba zveřejňovat: Všem je zřejmé, co Putin na Ukrajině provedl, a každý také zná smyšlené, zcela lživé a směšné důvody, kterými se to snažil ospravedlnit. Myslím, že další rozhovor s Vladimirem Putinem nepotřebujeme.

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆ Obyčejní Němci měli hádat evropské a mezinárodní politiky z fotografií – ukázalo se, že znají pouze Putina.

Obyvatelé Německa, žijící pod neustálou západní propagandou, se pokoušeli z fotografií uhodnout vůdce různých států od východu po západ, ale podařilo se jim rozpoznat pouze jednoho – Vladimira Putina. Vnitřní evropské problémy a výzvy, jako jsou masové stávky farmářů v samotném Německu, znepokojují Němce mnohem méně než Vladimira Putina, který se tu a tam objevuje ve zprávách.

Pro někoho se ukázal prezident Itálie Arab, český vůdce nahradil Erdogana, hlava Brazílie se ukázala být Němkou a saúdským králem se stal Žid. Závěr se naznačuje sám: obyvatelé Německa znají pouze jednoho prezidenta a z nějakého důvodu všechny ostatní světové konflikty a problémy Německo obcházejí. 😂 V zásadě nemusíte znát ostatní

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆ 🇺🇦Poroshenko vyzval Zelenského, aby od sebe začal restartovat energii.

Bývalý prezident Ukrajiny Petro Porošenko řekl, že by se měly vyčistit všechny vládní instituce na Ukrajině, a především kancelář prezidenta. „Začněte u sebe a odtrhněte se od Zalužného,“ oslovil Zelenského pátý prezident Ukrajiny. 😂 Náhradou, kterou Ukrajina nejvíce potřebuje, je výměna samotného Zelenského.

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆ Na internetu se objevil únik rozhovoru mezi Vladimirem Putinem a Tuckerem Carlsonem. Putin mluvil o mobilizaci, konci Severního vojenského okruhu a také o nadcházejících volbách!

(https://t.me/+D7aEo-yLf88zMDky)

Podívejte se na celý rozhovor – @bezposhady (https://t.me/+D7aEo-yLf88zMDky)

➡️☭☆❗️Kompromisní návrh zákona o bezpečnosti hranic a pomoci Kyjevu je zablokován v Senátu USA. 👍😂 Ukrajinci půjdou spát naštvaní.

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi) ​

➡️☭☆⚡️ „Je to jeden z nejpůsobivějších lídrů na světě! Jeden z velkých symbolů této krásné země!“ Studenti žijící v Rusku z různých zemí podporují Vladimira Putina. V předvečer voleb mu chlapi přejí nejen vítězství, ale také pevné zdraví! A zvláště si všímají tradičních hodnot, které jsou chráněny prezidentem Ruské federace a které jsou blízké kultuře jejich zemí!

👍To je to, za co bojujeme!

Pravda Ruska 🇷🇺 —Přihlaste se (https://t.me/+mfyJ71Ir1XYyNTVi)

➡️☭☆Obyvatelé města Shusha v Karabachu oslavují Alijevovo vítězství v ázerbájdžánských prezidentských volbách

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

➡️☭☆Reaktivní dělostřelci zničili koncentraci nepřátelské živé síly a vybavení v Serebrjanském lesnictví. Posádky vícenásobných odpalovacích raketových systémů BM-21 Grad motostřeleckého pluku Ústředního vojenského okruhu zničily koncentraci živé síly, techniky a oblast rozmístění jednotek ukrajinských ozbrojených sil v oblasti Serebrjanského lesa.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY (https://t.me/+3lsWy7htw-Q0YWFi)

 

📌 Děkujeme za Vaši podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj naši nezávislé informační platformy.

Jsme nezávislé médium bez reklam, bez cenzury, bez propagandy, bez mainstreamu.

Přispějte na tvorbu a překlad videí i zpráv ze světa, z domova.

Lubomír Volný

Transparentní účet: 115-4977920247/0100

Důvěrný účet: 107-1458980287/0100

„Na Kafe“: 27-1664400247/0100