Archív značky pro: ůmrtí dětí

úmrtí dětí

Proč je tolik úmrtí dětí? To je velmi znepokojivé.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

31.1.2023

Již dlouho se zabývám znepokojivým trendem, který vidíme s velmi vysokým počtem nadměrných úmrtí. Z nějakého důvodu nyní lidé umírají mnohem rychleji než normálně a většina mainstreamových médií to zcela ignoruje.

Věci se však v posledních měsících skutečně obrátily k horšímu. Nadměrná úmrtí byla špatná již dříve, ale nyní je to ještě horší.

Norští lékaři už před měsíci bili na poplach ohledně záhadného nárůstu pacientů a úmrtí a pohřební ústavy v zemi varovaly před nutností ukládat mrtvá těla na pohotovost, protože jim došel prostor, a počet pohřbů se zvýšil o 30 %.

Nyní to vypadá, že podobná situace je i ve Spojeném království, kde na parkovištích zřizují provizorní márnice, kde se ukládají všechny mrtvé. Ve skutečnosti měli v loňském roce více než 50 000 úmrtí. To je špatné.

Rozhodl jsem se, že je čas podívat se na nová data, která vycházejí, protože věci se nezlepšují. Jsou čím dál horší. Ve skutečnosti je to překvapivě špatné.

A ne, většina nadměrných úmrtí není způsobena covidem. Způsobuje to něco jiného a myslím, že všichni můžeme hádat, co to je…

To není v pořádku!

Věc se má tak, že nejenže jsme byli svědky vysoké nadměrné úmrtnosti u starších lidí, ve skutečnosti jsme nyní svědky velmi vysoké nadměrné úmrtnosti i mezi mladšími lidmi, což během covidu NEBYLO. Něco se změnilo.

V Evropě během 49. týdne došlo k obřím 43,3 % více úmrtí mezi dětmi ve věku 0-14 let ve srovnání s průměrným počtem týdenních úmrtí během covidu od roku 2020 do poloviny roku 2021. To by mělo zazvonit na poplach.

Již jsem informoval, že mezi mladými dospělými došlo k velkému nárůstu smrtelných infarktů a viděli jsme mnoho příběhů o mladých lidech, kteří náhle zkolabovali a zemřeli na srdeční problémy.

Pamatujete si, když média měla neustále sledovače, aby počítala všechna úmrtí na covid? No, v roce 2022 bylo v Evropě více než 408 000 úmrtí a ve zprávách o tom sotva něco. Kde jsou přebytečné sledovače smrti?

Pojďme se na data podívat hlouběji…

 

ZDROJ: Peter Sweeden https://petersweden.substack.com/p/child-excess-deaths

Dočetli jste jeden z našich článků?
Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolný příspěvek, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování ! Volného blogu a také investicí do jeho budoucnosti.
Více o financování zdola se dozvíte ZDE: https://volnyblog.news/podporit-provoz-volny-blog-cz/

skandál

Australské úřady zatajily smrt dětí po očkování vakcínami, prý chtěly udržet důvěru veřejnosti v očkování

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

16.2.2023

AUSTRÁLIE: Austrálií hýbe další skandál. Vyšlo najevo, že vládní agentura Therapeutic Goods Administration (obdoba SUKL) záměrně zatajila smrt nejméně 2 dětí (7 a 9 let), které zemřely bezprostředně po očkování experimentálními vakcínami proti koronaviru a souvislost mezi jejich úmrtím a očkováním byla nepopiratelná. Pravda vyšla najevo poté, co se skupina lékařů začala o problematiku zajímat a požadovat pravdivá čísla o počtech vedlejších účinků po očkování proti koronaviru. Oficiální tvrzení o údajné bezpečnosti vakcín totiž byla v rozporu s jejich klinickou zkušeností na jejich pracovištích.

Vládní agentura dokonce tuto skutečnost nesdělila ani rodinám obětí, prý aby se udržela „důvěra veřejnosti v očkovací kampaň“. V Austrálii byl v době koronaplandemie nastolen skutečný teror a řada lidí byla bita policií a následně zatčena za tak banální přestupky jako pohyb na liduprázdné ulici mimo domov.

Přitom řada skutečných odborníků poukazovala na pravděpodobná rizika očkování a možnosti úmrtí, či vážného poškození zdraví. Byli za to vláčeni medii a úřady jako „dezinformátoři a šarlatáni“. Dnes víme, že měli ve všem pravdu. Omluvil se jim nějaký vakcinační lump typu Vojtěch, Maďar, nebo Prymula?

Celý svět je konfrontován s vážnými důsledky vedlejších rizik nevyzkoušených vakcín. Bohužel zatím nebyl nikdo povolán k odpovědnosti a tak si výrobci vakcín a úplatní politici a úředníci, kteří korona plandemii jménem globální finanční oligarchie implementovali, namastila pěkně kapsy a dnes se posmívají obětem jejich experimentů.

 

ředitel společnosti Pfizer A. Bourla si (stejně jako jeho firma, která vyrobila nejvíce korona vakcín) namastil kapsu na prodeji experimentálních vakcín proti koronaviru, které lživě prohlašoval za bezpečné. Dnes si v poklidu zapaluje židovský svícen chanuku a trestu za katastrofální vedlejší účinky jeho korona vakcín se zjevně nebojí… Kdo ho kryje?

Dr. McCann podala žádost poté, co viděla neočekávaně vysoký počet pacientů přicházejících přes její kliniku s nežádoucími účinky po imunizaci (AEFI).

Všimla si také vysokého počtu závažných hlášení AEFI v databázi DAEN , včetně hlášené smrti 14letého v říjnu 2021.

Ve své původní žádosti o FOI Dr. McCannová požadovala posouzení kauzality pro všechna hlášená úmrtí v databázi DAEN.

Tato žádost byla zamítnuta kvůli velkému rozsahu a při vyjednávání s TGA Dr. McCann souhlasil s revizí žádosti na 11 dokumentů, které byly nakonec předány.

Z toho deset se týkalo zpráv o úmrtích DAEN.

Když byly dokumenty v červenci 2022 konečně poskytnuty Dr. McCannové, s zděšením zjistila, že existuje několik zpráv, které TGA vyhodnotila jako kauzálně spojené s očkováním proti Covid, ale s výjimkou jednoho úmrtí nebyly hlášeny v pravidelné bezpečnostní zprávy TGA  .

Níže je uveden seznam úmrtí, která vlastní zprávy TGA vyhodnotily jako kauzálně spojené s očkováním proti Covid:

  • 21letá žena Case 729139, booster Document 1 Moderna. Fatální AEFI, včetně myokarditidy, srdeční zástavy, poškození ledvin, embolie do stehenní tepny, infarktu míchy. Výsledek hodnocení: „Příčinný“ * Původně určen jako „nezařaditelný“. VSIG (FOI 4049 Doc 5) aktualizoval výsledek hodnocení na „kauzální“.
  • 9letý případ 724023, dokument 2 Očkování společnosti Pfizer. Fatální AEFI, srdeční zástava. Výsledek hodnocení: „Výsledek posouzení kauzality“
  • 24letá žena Případ 718277, dokument 3 Očkování společnosti Pfizer. Fatální AEFI, srdeční zástava. Výsledek hodnocení: „Příčinná souvislost“
  • 7letý muž Případ 719838, dokument 5 Očkování společnosti Pfizer. Fatální AEFI, srdeční zástava. Výsledek hodnocení: „Příčinná souvislost“
  • 21letý muž Případ 644148, dokument 6 Očkování společnosti Pfizer. Fatální AEFI. Výsledek hodnocení: „? kauzalita“

Z výše uvedených pěti úmrtí bylo v TGA Safety Reports zveřejněno pouze první (21letá žena, případ 729139), které byly přidány 13. září 2022 .

Hlášená úmrtí jsou uvedena v DAEN, ale posouzení kauzality není pro veřejnost viditelné.

Australané byli nepravdivě a zavádějícím způsobem informováni TGA a oficiálními zdravotnickými zástupci, že z 973 hlášených úmrtí bylo pouze 14 posouzeno jako kauzálně spojené s vakcínami Covid (13 po Astra Zeneca, jedno po Moderna).

Zprávy o hodnocení kauzality vydané v rámci FOI dokazují, že toto prohlášení je lež.

Zpráva o bezpečnosti vakcíny TGA Covid z 15. prosince 2022

Bezpečnostní zpráva TGA z listopadu 2022 uvádí, že „nedošlo k žádným úmrtím u dětí nebo dospívajících, u kterých by bylo zjištěno, že by byli spojeni s očkováním proti COVID-19“.

Hodnotící zprávy naznačující kauzální roli vakcíny Pfizer v případech sedmi a devítiletých dětí však byly poskytnuty Dr. McCannovi v červenci 2022.

Zprávy o hodnocení kauzality dokazují, že i toto tvrzení je lživé.

Zpráva o bezpečnosti vakcíny TGA Covid z 3. listopadu 2022

Při čtení hodnocení kauzality, které jí byly poskytnuty v rámci FOI, se Dr. McCann cítil šokován a zmaten.

„Proč nebyly tyto informace poskytnuty zdravotníkům a veřejnosti, kteří rozhodují o souhlasu?“ Dr. McCann řekl Dystopian Down Under .

„Děti jsou nadále očkovány a to je něco, co si rodiče zaslouží, aby mohli zvážit.“

Zhoršuje se to. Dr. McCann byl překvapen, když zjistil, že dokumenty 1-10 z celkových 11 dokumentů z FOI nebyly  nahrány do  protokolu veřejného zpřístupnění TGA podle běžného protokolu.

Poslala e-mail TGA, aby se zeptala, proč byly dokumenty 1-10 zadrženy v protokolu o zveřejnění, a ve sdělení ze dne 24. srpna 2022 jí bylo doporučeno:

Osoba s rozhodovací pravomocí o této žádosti se rozhodla nezveřejňovat dokumenty 1-10 podle § 11c odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť obsahují citlivé osobní údaje o zemřelých osobách.

Jak byste ocenili,  konzultace s rodinami zesnulých nebyly považovány za vhodné, a jako takové nebyly s těmito rodinami provedeny . Osoba s rozhodovací pravomocí dále určila, že  zveřejnění dokumentů by mohlo podkopat důvěru veřejnosti  a snížit ochotu veřejnosti hlásit nepříznivé události TGA. (zvýraznění přidáno)

Zdá se, že TGA předpokládala, že rodiny zesnulých o nich nebudou chtít slyšet.

Naopak Deb, matka 21leté Natalie (případ 729139), řekla Jab Injuries Australia , že nedostatek kontaktu ze strany TGA byl „hanebným zacházením s truchlící matkou, která mohla významně přispět k jejich vyšetřování. .“

Deb říká, že ji TGA nikdy nekontaktovala a výsledek posouzení kauzality smrti své dcery zjistila pouze prostřednictvím bezpečnostní zprávy TGA ( 23. září 2022 ), ke které měla přístup online.

Pokud jde o tvrzení TGA, že zpřístupnění dokumentů by mohlo podkopat důvěru veřejnosti, lze velmi dobře argumentovat opačným případem.

Vnímaný nedostatek transparentnosti vyvolává nedůvěru veřejnosti.

Poslední věc, kterou TGA potřebuje, je veřejné podezření, že pohřbívá úmrtí způsobená očkováním.

Úplná transparentnost je jediným způsobem, jak vytvořit a udržet důvěru ve veřejné zdraví.

Dr. McCann uvedl tento argument v dalším sdělení, ale rozhodnutí TGA proti nahrávání dokumentů 1-10 do protokolu o zveřejnění bylo konečné.

Během této doby Dr. McCann ve spolupráci s dalšími dotčenými lékaři opakovaně psal ministrům zdravotnictví a panu profesorovi Johnu Skerrittovi z TGA, aby je informoval o obavách ohledně bezpečnosti vakcíny a vyzval k okamžitému pozastavení zavádění vakcíny, dokud nebude mohl by být proveden okamžitý přezkum hlášení nežádoucích příhod.

Dopis od adj. Profesor John Skerritt Dr. Melisse McCannové, 22. listopadu 2021

Tyto korespondence se střídavě setkávaly s mlčením, mlžením nebo plošným ujištěním, že TGA pečlivě sleduje bezpečnost a že vakcíny jsou bezpečné a účinné.

TGA trvale uvádí, že pouze 14 z 973 hlášených úmrtí bylo kauzálně spojeno s očkováním.

Ale obsah FOI 3727 vyvolává otázky:

  • Jak může být tvrzení TGA pravdivé? Vlastní posouzení kauzality TGA naznačují, že existují nejméně čtyři další úmrtí, která má TGA kauzálně spojenou s očkováním (dva dospělí, dvě děti), která v oficiálním počtu 14 zůstávají nezodpovězená.
  • Kolik z 959 úmrtí, které TGA naznačuje, není kauzálně spojeno s očkováním, bylo vůbec vyšetřeno? „Probíhá“ 900 zpráv? Kolik z nich bylo označeno jako „bez příčinné souvislosti“? Dr. McCann požádala TGA, aby uvedl počet zpráv o hodnocení kauzality, které byly dokončeny, ale její žádost byla zamítnuta.

Dr. McCann se obává důsledků pro veřejné zdraví a bezpečnost: „Pokud všichni pracují na základě toho, že všechna tato úmrtí byla vyšetřena a byla stanovena jako bez příčinné souvislosti, nemůžeme si být jisti, že tomu tak je. .“

Doktorka McCannová nyní obrací své úsilí ke  skupinové žalobě na vakcínu proti Covidu , která by měla být podána do měsíce.

Hromadná žaloba obdržela více než 350 projevů zájmu a počet stále roste.

„Doufáme, že tato skupinová žaloba přinese určitou transparentnost, takže bude jasnější, jak jsou nežádoucí příhody přezkoumávány a kolik z nich bude pravděpodobně spojeno s vakcínami,“ říká Dr. McCann.

Včera federální poslanec Russell Broadbent  přidal další tlak na TGA s odkazem na FOI 3727 Dr. McCanna v parlamentu: „Proč TGA neodpověděla na lékaře, kteří s vámi před šesti měsíci upozornili na tyto problémy, včetně toho, že vás upozornila na tyto kazuistiky? ?

„Tato informace je extrémně alarmující a vyžaduje okamžitou reakci od TGA.“

 

Právník ze Sydney Tony Nikolic z  AFL Solicitors zastupoval rodiče dětí, kteří zpochybňují nutnost nechat své dítě očkovat proti Covidu.

Nikolic nyní vidí případy související s poškozením vakcínou Covid také u dětí.

Pan Nikolic řekl Dystopian Down Under :

Za okolností, kdy jsou dětská úmrtí a vážná dlouhodobá zranění uvedena v databázi TGA DAEN týkající se nových a neuspokojivě testovaných očkovacích technologií, by neměla existovat jiná reakce než úplné pozastavení injekcí, dokud nezávislí právníci a zdravotníci neprovedou důkladné vyšetřování, který by měl vzít v úvahu veškeré občanské křivdy, zločiny nebo jiné provinění spojené s zavedením injekcí v Austrálii.

ZDROJ: SLAY https://slaynews.com/news/australia-drug-regulator-covered-up-child-vaccine-deaths-maintain-public-confidence/

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolný příspěvek, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování ! Volného blogu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte ZDE:  https://volnyblog.news/podporit-provoz-volny-blog-cz/
nadměrná úmrtí dětí

Velká Británie nyní za posledních 6 měsíců utrpěla 41 000 nadměrných úmrtí a další 2 000 jen za poslední týden

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Podle oficiálních údajů zveřejněných jak Úřadem pro národní statistiku, tak Skotským úřadem pro veřejné zdraví, Británie utrpěla od poloviny dubna 2022 343 906 úmrtí, což znamená 41 025 nadměrných úmrtí oproti pětiletému průměru 2015-2019.

Úřad pro národní statistiku (ONS) zveřejňuje týdenní údaje o úmrtích registrovaných v Anglii a Walesu. Nejnovější údaje ukazují úmrtí do 4. listopadu 2022.

V týdnu končícím 4. listopadu došlo v Anglii a Walesu k 11 795 úmrtím, což vedlo k 1 517 nadměrným úmrtím oproti pětiletému průměru 2016–2019 + 2021 a 1 904 nadměrným úmrtím proti pětiletému průměru 2015–2019.

Nárůst během tohoto týdne nelze vinit z Covid-19, protože údajné nemoci bylo připsáno pouhých 650 úmrtí. To odpovídá pouze 5,5 % všech úmrtí.

Mezitím podle Public Health Scotland (PHS) utrpělo Skotsko 1 194 úmrtí v týdnu končícím 23. října, což vedlo ke 132 nadměrným úmrtím.

Podle ONS dochází v Anglii a Walesu k nadměrným úmrtím na týdenní bázi od 16. týdne (týden začínajícího 18. dubna) roku 2022. Stáhli jsme si tedy jejich datový soubor, který najdete zde , abychom odvodili, kolik lidí skutečně zemřelo za posledních 6 měsíců ve srovnání s pětiletým průměrem.

Následující graf ukazuje týdenní počet úmrtí mezi týdnem 16 a týdnem 44 roku 2022 a pětiletý průměrný počet úmrtí v letech 2015-2019 mezi týdnem 16 a týdnem 44

Graf ukazuje, že za posledních 29 týdnů byly pouze dva týdny, kdy Anglie a Wales nezaznamenaly nadměrná úmrtí. Ale tyto dva týdny se shodují s platinovým jubileem zesnulé královny a pohřbem zesnulé královny, což bude mít za následek zpoždění v registracích úmrtí kvůli státním svátkům.

Na základě poskytnutých údajů zaznamenaly obě země od 18. dubna 2022 každý týden v průměru 1 298 nadměrných úmrtí.

Následující graf je převzat z Public Health Scotland’s Covid-19 Dashboard a ukazuje týdenní počet úmrtí ve srovnání s pětiletým průměrem 2015–2019

Protože graf neodhaluje pravdivý obrázek, stáhli jsme údaje o úmrtích z panelu Public Health Scotland Covid-19 Dashboard, který můžete provést také zde , a vypočítali celkový počet úmrtí mezi 15. a 42. týdnem roku 2022.

Podle údajů za toto období zemřelo v pětiletém průměru 28 810 a v roce 2022 za toto období zemřelo 32 208 lidí.

To znamená, že Skotsko za posledních 28 týdnů utrpělo 3 398 nadměrných úmrtí oproti pětiletému průměru.

Následující graf ukazuje celkový počet úmrtí a nadměrných úmrtí v Anglii, Walesu a Skotsku

Pětiletý průměrný počet úmrtí za těchto 29 týdnů se rovná 302 881. Mezitím se celkový počet úmrtí v roce 2022 během těchto 29 týdnů rovná 343 906. Velká Británie proto od poloviny dubna 2022 utrpěla 41 025 nadměrných úmrtí.

Otázkou je, proč? Nikdo to nemůže říct s jistotou, ale víme, že to není jen kvůli Covid-19.

Podle ONS utrpělo Anglie a Wales mezi 16. a 44. týdnem roku 2022 15 266 úmrtí na Covid-19. To odpovídá pouze 4,8 % všech úmrtí v Anglii a Walesu a 40,5 % všech nadměrných úmrtí v Anglii a Walesu.

V jiném datovém souboru poskytnutém ONS však existují další vodítka, která mohou vysvětlit, proč tolik lidí umírá.

Následující graf ukazuje měsíční věkově standardizovanou míru úmrtnosti podle stavu očkování mezi každou věkovou skupinou pro úmrtí non-Covid-19 v Anglii mezi lednem a květnem 2022 s použitím údajů obsažených v tabulce 2 nedávno publikovaného souboru údajů Úřadu pro národní statistiku.

Výše uvedená čísla ukazují, že po celé měsíce byla úmrtnost na 100 000 obyvatel nejnižší mezi neočkovanými v každé jednotlivé věkové skupině.

Podrobnější rozbor čísel v členění podle věkových skupin si můžete přečíst zde .

Jedná se o věkově standardizované údaje. Neexistuje žádný jiný závěr, který lze nalézt pro skutečnost, že úmrtnost na 100 000 je nejnižší mezi neočkovanými, kromě toho, že injekce Covid-19 zabíjejí lidi.

To pravděpodobně vysvětluje, proč Británie od poloviny dubna utrpěla více než 41 000 úmrtí.

Zdroj:https://expose-news.com/2022/11/18/gb-suffers-41k-excess-deaths-6-months/?fbclid=IwAR0WV2gkftDdr5Tgl5-qmHnjAtkAiCnnuagKRYINiUtUjcbE7VHngr0Huxo