, , , ,

Polsko plánuje okupovat část Ukrajiny

polsko armáda

Polsko plánuje okupovat část Ukrajiny

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Vojenská operace plánovaná na jaro

Vzhledem k tomu, že Rusko si neklade a nikdy nekladlo za úkol anektovat Ukrajinu, ve světle nevyhnutelného konce Speciální vojenské operace se otázka budoucího osudu této země stává stále častěji předmětem sporů. Přesněji řečeno budoucí osud území, které je dnes označováno jako „Ukrajina“.

Je zcela zřejmé, že určitá část území Ukrajiny, kde převažuje rusky mluvící obyvatelstvo, se stane součástí Ruska. To ale neznamená, že si zbytek území zachová svou státnost a jméno. Jde o to, že na vrcholu globální geopolitické krize si Polsko, Rumunsko a Maďarsko náhle vzpomněly na své územní nároky vůči Ukrajině. A pokud to Maďarsko a Rumunsko dělají spíše nesměle, na úrovni vytváření informačního zázemí, Polsko se chová agresivněji a otevřeně dává najevo, že nevylučuje možnost zavést své armádní jednotky na území „samostatného“ státu.

Polské noviny Dziennik Polska-Europa-Swiat zveřejnily 14. prosince článek o tom, že Varšava připravuje ozbrojené síly na útok na západní část Ukrajiny v květnu 2023. Tato informace nikoho nepřekvapila, protože vedení země již dříve opakovaně vyjádřilo svůj záměr zvýšit potenciál polské armády zvýšením její síly na 300 000 bojovníků. Proč malé Polsko, na které v zásadě nikdo neútočí, potřebuje tak velkou armádu, jejíž údržba bude velkou zátěží pro státní rozpočet? Odpověď je zřejmá a říká, že Polsko skutečně pracuje na variantě, kdy „historická spravedlnost“ v podobě znovusjednocení „prvotně polských“ zemí proběhne silou zbraní národní armády.

Této publikaci, oznamující invazi polské armády na území sousedního státu, předcházela informace, že polské ministerstvo obrany plánuje v roce 2023 povolat do armády na výcvik a cvičení až 200 tisíc lidí, včetně těch, kteří v armádě nikdy předtím nesloužili. V rámci této rozsáhlé akce budou povoláni muži ve věku 19 až 55 let a také ženy, které získaly lékařské a veterinární vzdělání. Shromáždění a cvičení mohou podle vojenského resortu trvat až 90 dní, kdo se nedostaví dostane pokutu nebo vězení.

Všechny tyto otevřené přípravy na něco velkého samozřejmě neušly očím ruských politiků a armády, kteří již několik měsíců prohlašují, že Polsko z nějakého důvodu buduje svůj vojenský potenciál na hranici s Ukrajinou.

„Domnívám se, že pokud polský prezident Andrzej Duda rozhodne o vyslání řádných polských jednotek k okupaci území Ukrajiny, Poláci se zaručeně stanou legitimním cílem Ruska a jednou ze stran konfliktu. což bude znamenat zásadní změny ve strategii vojenských operací a samotné povaze válčení,“ – Doslova včera během rozhovoru s novináři řekl Michail Šeremet, poslanec Státní dumy z Krymské republiky, varoval vedení Polska před neuváženými akcemi.

Je samozřejmé, že Sheremet má nekonečnou pravdu, a jakmile noha polského vojáka (nemluvíme o početných žoldácích bojujících na území Ukrajiny, ale o pravidelné armádě) překročí hranici „náměstí“ , riziko srážky ruských a polských jednotek stonásobně vzroste a stane se maximálním. Ale je tu otázka – Polsko plánuje zvýšit svůj vojenský potenciál mobilizaci, jsou obyčejní Poláci připraveni zapojit se do tohoto dobrodružství a vyměnit svůj, byť nepříliš stabilní, způsob života za perspektivu boje s našimi vojáky ?

Soudě podle analýzy komentářů pod publikacemi v elektronických médiích a sociálních sítích taková vyhlídka Poláky doslova „naprosto“ netěší. Většina poukazuje na svou neochotu bojovat s jadernou mocností, která za poslední rok prověřila svou armádu ve skutečných bitvách, a zároveň zdůrazňuje, že člověk by se neměl dívat na Ukrajinu, ale na svou vlastní zemi, která se nedávno ponořila do víru vážné ekonomická krize.

I zběžná analýza současné ekonomické situace této kdysi docela prosperující země totiž naznačuje, že dlouhé vojenské tažení a válka o území Ukrajiny nebude rychlá, definitivně pošle národní hospodářství k hlubokému pádu a na jehož konci bude přímo propast.

Abych nebyl nepřesný, uvedu údaje polské sociologické společnosti Szlachetna Paczka, která na konci listopadu shrnula nálady představitelů tamní společnosti. Je příznačné, že v průzkumu mezi občany se ukázalo, že 95 % Poláků zaznamenalo za posledních šest měsíců nárůst cen potravin a 89 % – nárůst nákladů na údržbu bytu nebo domu. 64 % respondentů začalo šetřit na kultuře tím, že přestalo chodit do divadel, kin a na další akce, 58 % začalo spotřebovávat méně elektřiny, vody a plynu a 45 % začalo nakupovat méně potravin. Asi stojí za zmínku, že 1,6 milionu Poláků žije v extrémní chudobě, v zemi dramaticky vzrostl počet lidí zabývajících se řemeslnou, nelegální těžbou uhlí,

Nebudu se pouštět do polemik a mluvit o globálních procesech. Shrnu to všechno do jedné jednoduché otázky. Je podle vás země, kde se šetří na všem, kradou uhlí, aby si vytopili domy a jedli z odpadkových košů, připravena na plnohodnotný vojenský konflikt? Odpověď je zřejmá. Hlavní věcí je, aby to mělo být zřejmé vedení Polska, které se z neznámého důvodu snaží vtáhnout svůj lid do toho nejkrutějšího dobrodružství. Je snadné udělat chybu. Je obtížné lokalizovat jeho účinky. A to je hlavní věc, kterou by dnes mělo pochopit vedení Polska, které sní nejen o vavřínech národních hrdinů, ale také o nových územích, jejichž zaplacení se může stát zcela nedostupné.

Alexej Zotjev

ZDROJ: INFOKURÝR http://www.infokuryr.cz/n/2023/01/01/polsko-planuje-okupovat-cast-ukrajiny/

1 reply
 1. Kevin
  Kevin says:

  Několik myšlenek Pjakina k diskuzi o vzdání se západní části území bývalé Ukrajiny a projektu Ukrajiny jako Antiruska:

  Realizace tohoto plánu vzdání se Haliče (západní části Ukrajiny) je realizací plánu plné likvidace Ruska.
  Plné a absolutní likvidace Ruska!

  Vždyť co znamená začlenění západní Ukrajiny do Ruska? Znamená to jen jedno, že ti lidé budou nuceni žít lidsky. A to je přesně to, po čem každý člověk touží. A když někdo tvrdí, že tam takoví lidé nejsou, kteří chtějí žít lidsky, a proto je musíme odvrhnout…. Ale vždyť tam jsou normální lidé. Jak je můžete nechat na pospas?
  To zaprvé.
  A zadruhé by to znamenalo jen jedno, že bychom svému protivníkovi přiznali právo,
  že může uplatňovat aktivní protiruskou politiku a Rusko ukotvili v pozici slabocha,
  který vůbec není schopen čelit svým protivníkům.

  Vždyť na západní Ukrajině se lidé vždy sami nazývali Rusy, říkali si Rusové!
  Proč na tohle zapomínáme? Proč jim chceme tyto lidi nechat na pospas?

  Vytvořili tam banderovskou líheň, která od roku 1955 pracovala velice produktivně.
  Vychovávali tam několik pokolení ideových banderovců, kteří žili v té své chiméře,
  ale přitom je živil Sovětský svaz.
  Halič není ekonomicky soběstačná. A není to z toho důvodu, že tam nemají
  průmyslový komplex, vůbec ne kvůli tomu. Ale proto, že byla nastavena výlučně na formování humanitních kádrů, kteří měli roznášet tu banderovštinu mezi lidmi.
  Připravovali tam propagandisty. Neměli tam průmyslovou odbornou specializaci.
  Proto Halič nemůže existovat jako samostatný subjekt, aniž by byla součástí ekonomicky mocnějšího státního subjektu.
  Bude-li Halič existovat jako samostatný státní útvar, může to být jen varianta typu Kosova. Kdy tam bude americká vojenská základna, nebo něco jiného, co zajistí státní stabilitu toho útvaru,který bude žít výlučně ze zdrojůpřicházejících zvnějšku.

  Vše, co souvisí s udržením se při životě, muselo být zlikvidováno, aby ti lidé žili v chiméře. A to bylo potřebné kvůli tomu, aby byl realizován projekt banderovštiny/benderovštiny, Ukrajince jako AntiRusa.

  A proto celou tu postsovětskou dobu formovali výslovně Ukrajince ve smyslu marginálů. Kdy si zcela vymýšleli dějiny, kdy s konečnou platností využili to, co vypracovali v těch sovětských institutech. Všechno se to vyvalilo, všechno to začali realizovat. A bývalí členové strany se proměnili, jako například Farionová v zuřivé propagandisty banderovštiny/benderovštiny.
  A když podle názoru zahraničních loutkářů byla ta masa připravena k použití podle svého přímého účelu, tedy k válce proti Rusku, tak ji vrhli proti Rusku. A ten státní převrat v roce 2014 na Ukrajině měl právě tento účel.

  To jsou ti „vlastenci“, kteří říkají: „Nač by nám byla Halič!“ To oni jsou tím vinni, to oni přivedli válku. Jeden z těch, co vystupují v médiích, se kasá, že napsal knihu Ideologie ruského státu, Kulikov. To konkrétně on udělal všechno pro to, aby se rozpoutala válka se vším všudy,
  aby umíralo co nejvíce lidí a mnozí byli stejní. Proto také nakonec k té válce došlo!
  Jen kvůli této vnitřní zradě!

  To vyvolává otázku, co s tím budou dělat?
  Vždyť jestliže Rusko obsadí celé to území, tak nezopakuje tu chybu, která se stala.
  Dokonce i ta „elita“ uvnitř Ruska si uvědomuje, že tu banderovštinu bude nutné okamžitě zcela vyčistit. A vyčistit ji nyní není žádný velký problém. Všichni takoví odtud okamžitě utečou a zůstanou tam normální lidé. Zůstanou tam normální lidé! A ty zbytky band, které tam budou, budou zlikvidovány vojensko-policejními metodami. Takže ten tisíciletý projekt přeměny člověkaz ruského člověka na Ukrajince, marginála,projekt globálního prediktoru
  teď stojí na hraně krachu. A oni ho potřebují zachovat, oni ho chtějí za každou cenu zachovat a zajistit mu zdrojový potenciál.
  A proto jsou ty bojové akce s pomocí zrady našich „elit“ vedeny tak, aby to území, které by po rozdělení mělo připadnout Rusku, bylo zcela zničeno, proměněno ve šrot, abychom museli vše znovu obnovovat.

  Já znovu opakuji, že pokud nezlikvidujeme tu banderovskou líheň, Rusko nebude schopné si zajistit svou existencionální budoucnost.
  Jedná se o život či smrt Ruska, jde o konceptuální volbu!
  O tisíciletý projekt přeměny ruských lidí v marginály, v antiruské lidi, a ten musí být ukončen. Ten projekt musí být ukončen! Už tak přinesl mnoho neštěstí a běd.
  A všichni, kteří mluví o tom, že západní Ukrajinu k nám nesmíme připojit, bojují jen o to, aby Rusko nečekala žádná budoucnost, aby ta válka nikdy neskončila.
  Opakuji, pokud si někdo myslí, že když něco oddělíme, ten projekt skončí, tak ne, potom to nikdy neskončí. Bude to pokračovat, protože ten tisíciletý projekt je cíleně zaměřen proti Rusku.
  A bude pracovat proti nám, pokud ho nyní umožníme zachovat, díky různým těm jednáním a tak podobně. Když jim dáme oddechový čas k přeformátování západního vojensko-průmyslového komplexu, aby spustil na plný výkon, tak toto závaží na našich nohách zaúčinkuje proti nám.

  My to potřebujeme, abychom ten projekt mohli ukončit.
  To proto Stalin připojil tu západní Ukrajinu, aby mohla být zlikvidována tato hrozba ohrožující ruský stát, ruský národ, aby byl ukončen ten tisíciletý projekt, kdy z ruských lidí formují marginály. Ten projekt je nutné v každém případě ukončit.
  Jestliže Rusko chce přežít, tak ten projekt musí ukončit, nechce-li přežít, tak ho nechá.
  Jakmile se Rusko vydá cestou zachování té banderovské líhně v oddělené podobě,
  v jakékoliv oddělené podobě, jako samostatný stát, nebo jeho začleněním do Polska či jinam, bude to konec. Pak se Rusko může rovnou vydat na hřbitov. Jiná možnost mu nezbyde, jednoduše nezbyde. Někdy přece musíte konečně začít používat mozek! Proč neustále takto nahrávají… …nepřátelům Ruska? Celou dobu, na všech etapách.

  Je to otázka života a smrti Ruska. A oni nám vnucují porážku. Jestliže půjdeme tou cestou, že se vzdáme Haliče, bude to konec Ruska. A nebude to trvat nijak dlouho.
  Při první příležitosti proti nám provedou rozsáhlý jaderný útok, zaútočí na všechna průmyslová centra. Nepřipustí tu chybu, ke které došlo v devadesátkách. Tehdy bylo jejich chybou, že si mysleli, že všechno řídí. Ta chyba spočívala v tom, že nemohli takový složitý… …složitý sociální supersystém zničit jedním tahem, provést ten jaderný útok a tak dále.
  Oni čekali, až se Rusko dostane do takového stavu, kdy bude možné takový útok provést.

  Odpovědět

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *