, , , ,

Kněz z kostela Římsko-katolické církve v Rokytnici nad Rokytnou vyhrožoval během nedělní bohoslužby voličům Andreje Babiše. Fašizace je proces, který prostupuje veřejností, politikou, médii, průmyslem a v závěrečné fázi dokonce i církvemi!

fašizace

Kněz z kostela Římsko-katolické církve v Rokytnici nad Rokytnou vyhrožoval během nedělní bohoslužby voličům Andreje Babiše a nepřímo označil ex-premiéra za nedemokratického kandidáta! Přímo od oltáře vyzval věřící k volbě “demokratického” a nepopulistického kandidáta ve 2. kole! Fašizace v ČR tak už překročila i prahy církevních svatostánků! Pamětníci se děsí, co přijde dál, protože fašizace církve probíhala i ve 30. letech! Fašizace je proces, který prostupuje veřejností, politikou, médii, průmyslem a v závěrečné fázi dokonce i církvemi!

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

18.1.2023

Naše redakce byla ve středu hned z několika zdrojů upozorněna na neuvěřitelný skandál, který nás opravdu vyděsil a s něčím takovým jsme opravdu nepočítali. Občanský aktivista a komentátor František Kubásek ze serveru Incorrect.cz totiž na TikToku publikoval naprosto neuvěřitelné video pořízené podle informací minulou neděli v Rokytnici nad Rokytnou v místním římsko-katolickém kostele Narození Jana Křtitele.

Jistý a dosud neidentifikovaný kněz Římsko-katolické církve v tomto kostele na pořízeném videu komentuje výsledek 1. kola prezidentské volby v Rokytnici a konstatuje, že Andreje Babiše volilo 199 lidí. Vzápětí ale dodává, že doufá, že nikdo z nich v kostele právě nesedí, protože jinak by jim ublížil. Místní věřící se zasmáli a kněz pokračoval. Vyzval je, aby šli ke druhému kolu voleb a tam volili nepopulistického a “demokratického” kandidáta, rozuměj toho druhého než Babiše, protože více kandidátů ve 2. kole nebude, čili generála Petra Pavla.


nbsp;

Skandální video se začalo okamžitě lavinovitě šířit a podle našich informací již několik věřících z Rokytnice se obrátilo na vikariát a rovněž na arcibiskupství, aby se prošetřila naprosto neuvěřitelná komunikace kněze během bohoslužby. Výroky totiž nelze brát na lehkou váhu pouze jako vtip církevního hodnostáře, ale doslova jako popření základních církevních nauk.

Nejde vlastně jen o to, že kněz vyslal vzkaz, že doufá, že nikdo z voličů Babiše není v kostele, protože jinak by jim “ublížil”, což i nakrásně mohlo být myšleno jen v nadsázce, ale možná ještě horší je ta rada, že mají věřící jít a volit “demokratického” kandidáta, tedy toho druhého u voleb, gen. Pavla. Tím byl vyslán nepřímo vzkaz, že Andrej Babiš není demokratickým kandidátem, a že jeho voliči nesmí do místního kostela, protože jinak by jim kněz “ublížil” ve smyslu toho, že nevolí “demokratického” kandidáta Pavla.

Když kněz v kostele vyhrožuje a dělí kandidáty na prezidenta na demokratické a nedemokratické

Na záběry z videa se nedá prostě říct nic dalšího, jenom s hrůzou lze konstatovat, že se vrací duch nacismu a fašistických procesů do České republiky a dokonce už i do kostelů stejně, jako tomu bylo před vypuknutím II. sv. války v Evropě, zejména v Německu, ale později i v Československu. Církevní hodnostáři kázali proti Židům, velebili kroky Říše na ochranu čistoty církve atd. Zpronevěření Písmu zejména ze strany římsko-katolické církve v dobách nacismu je historicky dobře zdokumentováno. Ovšem nikoho by nenapadlo, že proces fašizace je v ČR už tak daleko, že přímo v kostelech při bohoslužbách zaznívají slovní útoky proti části obyvatel, kteří přímo od oltáře jsou knězem dehonestováni, je jim de facto vyhrožováno a přímo kněz burcuje do volby druhého a údajně demokratického kandidáta.

Bohoslužba v kostele v Rokytnici. FOTO: Facebook

Abyste rozuměli, v prezidentských volbách v 1. kole v Rokytnici nad Rokytnou zvítězil právě Andrej Babiš a získal 199 hlasů [1]. Generál Pavel získal 171 hlasů. Církevní hodnostář tak přímo z kostela zaútočil proti vítězi demokratických voleb v místní obci, vyjádřil naději, že nikdo z těch Babišových voličů do kostela nepřišel, jinak by jim ublížil, a že lidé mají ve druhém kole volit nepopulistického a demokratického kandidáta (Pavla).

To je neuvěřitelné nejen z pozice kněze, aby pronášel taková slova v obecné rovině, ale natož aby je adresoval místním lidem v Rokytnici, místním obyvatelům, kteří teď v případě, že volili Babiše, budou mít nálepku přímo od církve, že volili nedemokratického a populistického Babiše a až budou potřebovat pohřeb, křest, svatbu nebo něco jiného, tak vědí, že do tohoto kostela už přijít nemohou.

Fialova vláda za pouhý rok fašizovala ČR doslova k nepoznání, tohle předtím nikdy nebylo

Naše redakce video přeposlala s dotazy na místní Diecézi a rovněž na Arcibiskupství a čekáme na odpověď a reakci, jak se k výrokům staví oficiálně Římsko-katolická církev. Do redakce nám totiž napsala naše čtenářka, sama již v požehnaném věku, která video viděla od vnuka, který ji video ukázal a sdělila nám, jestli bychom o tom nechtěli napsat, co se děje v církvi, protože jako malé dítě prý zažila před válkou podobné bohoslužby, když římsko-katolický farář burcoval, aby věřící volili SDP, tedy Sudetoněmeckou stranu Konráda Henleina.

Tyto vzpomínky se jí ihned vrátily po zhlédnutí videa z Rokytnice. Přání naší čtenářky jsme nejen rádi vyhověli, ale článek by vznikl tak jako tak, protože toto je neuvěřitelný a dokonce přelomový skandál, který potvrzuje to, o čem tady píšeme už delší dobu. Česká republika se za pouhý rok despotické vlády Petra Fialy hluboce propadla do fašizačních procesů na všech úrovních společnosti a nyní vidíme, že už i na úrovní církve.

Nelze se divit fašizaci v ČR, když premiér žehná tankům a zbraním posílaným na Ukrajinu stejně, jako to dělal Heinrich Himmler

Vláda Petra Fialy je ale obrazem české společnosti. Není to okupační vláda, bohužel. Kdyby to byla okupační vláda, mohli bychom říci, že jde o nepřítele zvenku, který obsadil ČR a teď nám vládne a páchá teror na obyvatelstvu. Ale tak to není. Ta vláda je odrazem obrazu v nastaveném zrcadle nemocné, zdegenerované a chorobně fašizované společnosti, kde už tato část populace tvoří volební většinu u voleb.

Ještě donedávna šlo o volební menšinu, těsnou menšinu, minimálně v roce 2018 při volbě prezidenta. Ale dnes po 5 letech je to již mírná většina voličů, která je fašizována a tato fašizace vychází ze všech vrstev společnosti, včetně církevních stavů. Fašizace je totiž proces svazkového řízení, které má společnou fašistickou ideologii, která je spojovacím tmelem všech vrstev fašizované populace.

Svazkové řízení fašismu je založeno na ideovém střetu dvou společenských skupin

Fašizace vzniká v malém svazku politiky, korporací, bank, médií a vojensko-průmyslového komplexu. Postupně přechází do školství, do literatury a vzdělávacích procesů. Následně prostupuje do pracovně-právních vztahů, do lékařství, medicíny a nakonec prostupuje i do církví. Fašismus jako forma svazkového řízení je založena na segregaci společnosti na dvě ostře oddělené skupiny: Jednu tvoří ti, kteří mají pravdu a všechno, co říkají, je pravda. A druhou skupinu tvoří vnitřní nepřítel, který má vlastní a tedy jiný názor než první skupina. To je princip ideo-střetu v pojetí fašismu.

Inspiraci k fašismu našel Petr Fiala na Ukrajině u Zelenského a jeho junty

Když nejsi s námi, jsi proti nám a zničíme tě! Tohle přesně vidíte v tom, jak Fialova garnitura fašizuje pojetí médií. Kdo nepíše pro vládu, pro její narativ, ten je ruský šváb, dezolát, Putinův agent a není demokrat. Kdo bude psát jinak, než jak je oficiální narativ vlády, ten bude zablokován, jeho web se dostane na index. A když bude psát dál, bude zavřen do kriminálu. A kdo bude psát pro vládu, dostane od vlády dotace a peníze. To je mediální fašizace jako vyšitá. Všechny tyto procesy vychází z fašistické nauky o ideovém střetu elit a lůzy.

Duch času se vrací s trestem pro národ, který se nepoučil z vlastní historie

Elity jsou všichni ti, kteří opakují to, co vykládá vláda. Společně ve svazku a unisono převyprávějí stanoviska vlády. Kdo neopakuje stanoviska vlády, konfrontuje je s argumenty jiných postojů, ten se stává lůzou a vnitřním nepřítelem. Taková osoba je vyhozena ze zaměstnání pod nějakou záminkou, dostane se na černou listinu, už žádný státní úřad ji nezaměstná. Tyto procesy fašizace přichází po neslyšných krůčcích, jako holoubci, kteří se prochází po parapetu, cupitají sem a tam, ale brzy se to cupitání mění v dusot kopyt válečných spřežení dole na ulici pod parapetem okna.

Petr Fiala, autor fašizačních procesů v ČR, od blokací webů až po zmocňovací zákony na posílání českých vojáků do ciziny bez souhlasu parlamentu

Už to nejsou holoubci, ale jsou to váleční koně. Postupně a neslyšně se náznaky změny ve společnosti zesilují a po několika letech si člověk ani neuvědomí, jak neslyšně přišel o všechny svobody a práva. Svoboda nemizí ze dne na den, ztrácí se postupně s tím, jak společnost a národ churaví a svoboda umírá. Jakou naději může mít věřící, když kněz jej odvrhuje, kněz mu vyhrožuje ublížením a kněz odsuzuje jeho volbu kandidáta jako údajně nedemokratického populisty? Duch minulosti a dávné doby se vrátil. Je to duch Zeitgeist. Duch času. Přichází pokaždé, když národ zapomněl vlastní historii a musí si ji zopakovat. Už zase slyšíme dusot kopyt válečných koňů. Už zase nesmí skupiny lidí do kostela.

-VK-

Šéfredaktor AE News

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *