, , ,

Jak se i bez lidského faktoru měnilo klima v průběhu existence naší planety

klima

Jak se i bez lidského faktoru měnilo klima v průběhu existence naší planety

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

,2.1.2023

Klimatičtí lháři se vám nyní snaží namluvit, že případné změny klimatu jsou zaviněny lidskou činností a nadprodukcí CO2. Jak jsme si ukázali již v tomto článku, tak lidmi produkovaný CO2 nemá na klima tak velký vliv, jak se tvrdí.

Ostatně, k reálnému oteplování celé planety nedochází, což je i důvod, proč klimatičtí propagandisté stále častěji hovoří o „klimatické změně“ a ne o „globálním oteplování“ jako tomu bylo v minulosti.

Dnes si připomeneme, jak se měnilo klima na naší planetě jak za celou historii lidstva, tak i předtím. Jisté je, že na globální klima má mnohem větší vliv například sopečná činnost než CO2 produkovaný lidmi.

Klimatická propaganda je základem pro v současné době prosazovanou politickou agendu. Právě za ní stojí různé uhlíkové daně, které mají být brzy uvaleny i na majitele domů či aut, ničivá politika zeleného údělu, likvidace zvířecích chovů a přechod na hmyz a umělé maso, plánované klimatické lockdowny a mnohé další agendy, které najdeme hezky pohromadě v rámci Agendy 2030, resp. Agendy 21.

Připomínám také, že Agenda 2030 byla většinou zemí světa schválena v roce 2015 a v roce 2018 ji i naše vláda implementovala do zákonů, čímž jsme se zavázali k plnění všeho výše uvedeného.

Ale nyní se vraťme k prolomení dalších lží klimatických manipulátorů, kteří již více než půlstoletí předpovídají apokalypsu, ke které zatím nedošlo. A za vše, co nás údajně čeká, může jen a jen člověk…

Klima se periodicky mění po celu dobu lidské existence. Bylo tak tomu i v dobách, kdy byla na naší planetě jen hrstka lidí, jejichž „uhlíková stopa“ byla minimální. I přesto se klima měnilo. Jaké tedy byly změny klimatu v průběhu existence lidské civilizace?

Nyní se podíváme na teplotní rekordy posledních 10 000 let, doby lidské civilizace. Když klimatičtí alarmisté říkají, že to či ono je teplotní rekord nebo hurikán nebo cokoli jiného, ​​mluví o konkrétním místě a pouze v době, kdy se vedly oficiální záznamy, možná něco málo přes století.

Civilizace však sahá mnohem dále a další měření ukazují na oscilující teplá a studená období, přičemž mnohá teplá období jsou teplejší než ta dnešní. Skeptici mají tendenci dívat se na mnohem delší časové rámce.

Jedním ze způsobů měření teplot v dřívějších epochách je poměr 18 O ku 16O v grónských ledových jádrech. Asi 0,1 % kyslíku na Zemi tvoří těžší izotop. Voda obsahující těžší a lehčí izotopy kyslíku se odpařuje mírně odlišnými rychlostmi, které závisí na teplotě. Měření poměru izotopů jako funkce hloubky v ledových pokryvech  proto poskytuje velmi dobrou indikaci teploty v daném roku.

V Grónsku se nejedná o místní měření. Grónský sníh pochází z vypařování z oceánů na velké části země jižně a západně od Grónska. Pochází z vody, která se vypařuje v tropech a středních šířkách a je unášena do severních šířek převládajícími západními větry.

zobrazení průměrné teploty za posledních 10 000 let naměřené na ledových čepicích Grónska

Graf výše ukazuje, že za dobu existence lidské civilizace na Zemi se podnebí střídalo mezi teplými a studenými obdobími. Není náhodou, že civilizace pokročila v teplých obdobích a upadala v chladných obdobích.

A není to zdaleka jediný důkaz, že tyto dřívější meziledové doby byly teplejší než dnes. Obrázek níže je diagram většiny severní polokoule ukazující nejsevernější hranice lesů před 4000 lety, v holocénním klimatickém optimu v době biblického exodu a dnes.

Zbytky těchto severních lesů z doby před 4000 lety stále existují a lze je prozkoumat i dnes. Opět se zjevně nejedná o lokální měření. Před 4000 lety se tyto lesy rozkládaly o 300 km dále na sever než dnes, což naznačuje mnohem teplejší klima. Existuje i několik podobných příkladů, např. zbytky lesů ve vyšších polohách na horách. Jde o lesy, které dnes v těchto nadmořských výškách již nemohou existovat.

Menší modré trojúhelníky jsou hranicemi nejsevernějšího lesa před 4000 lety během holocénního klimatického optima; větší červené trojúhelníky jsou dnešní hranice. Holocenní klima bylo zjevně mnohem teplejší než dnes, když lesy existovaly až o 300 km dále na sever. 

Dalším příkladem je prokázaná skutečnost, že v římském klimatickém optimu měli Římané vinice po celé Anglii, které sahaly až k Hadriánově valu. Mapa na obrázku níže ukazuje, kde byly v Anglii vykopány římské vinné háčky používané ve vinicích.

Ukazuje také, kde byly nalezeny zbytky šesti římských vinic. Prakticky veškerá literatura o římském víně v Anglii uvádí, že Británie byla tehdy mnohem teplejší než nyní. Hrozny, které dnes přežívají v mnohem chladnějších místech, jsou novější hybridní hrozny vyšlechtěné tak, aby se jim dařilo v chladném podnebí. V těch dobách neměli podobné odrůdy k dispozici.

mapa Anglie ukazuje, kde Římané pěstovali vinnou révu před 2000 lety, kdy měla Anglie teplejší klima než dnes

Nakonec se během středověkého teplého období Vikingové usadili v Grónsku a po staletí tam pěstovali ječmen, což už dnes není možné. Moderní průzkumníci našli  zrna ječmene v Grónsku a byli schopni dokázat, že se tam pěstoval asi před 1000 lety.

Obrázek níže ukazuje nedávno objevené zbytky 1000 let starého zrna ječmene nalezeného v Grónsku v roce 2012. V Grónsku je dnes již příliš chladno na pěstování ječmene.

Jinými slovy, v průběhu lidské civilizace byla mnohem teplejší období než dnes a v těchto obdobích civilizace vzkvétala; chladná období byla obecně katastrofální. Jak mohou učené vědecké společnosti zanedbávat tato zažitá fakta?

Jak mohou tvrdit, že oteplení přináší katastrofu, když tomu bylo vždy naopak? A jak mohou být masy natolik tupé, že tomu uvěří?

Ovšem klima se měnilo po celou dobu existence naší planety.

Nakonec se proto krátce podíváme na geologickou historii teploty a CO2 na Zemi. Opět platí, že grafů existuje mnoho a čím dále jdeme zpět do minulosti, tím jsou spekulativnější. Typickým příkladem je graf níže.

Geologická historie úrovní CO2 a teplotních rozdílů za posledních 400 milionů let. Úroveň CO2 je dnes asi 400 ppm (zelená), v historii planety byla většinou mnohem vyšší.

Níže můžete vidět bodový graf teploty a atmosférického CO2:

Graf jasně uvádí, že teplota a hladiny CO2 v zásadě nekorelují. Při použití zastoupení metodou nejmenších čtverců je dokonce vidět mírně negativní korelace.

I když by si někdo mohl myslet, že geologická historie má s moderní dobou pramálo společného, ​​existuje způsob, jak by to mohlo být relevantní. Jednou z největších obav zastánců změny klimatu je, že dodatečný CO2 by mohl rozpustit polární ledovce v Grónsku a Antarktidě a zvýšit hladinu moří o mnoho metrů.

Polární ledovce Antarktidy se však vytvořily asi před 40 miliony let. V té době byla na zemi teplota o 8 stupňů vyšší a obsah CO2 asi dvakrát vyšší než dnes. Grónské ledovce se vytvořily asi před 3 miliony let, kdy byla teplota Země asi o stupeň nebo dva vyšší než dnes a hladiny CO2 byly asi 500 ppm. Tyto údaje nedokazují, že zvýšením CO2 se rozpustí další ledový pokryv.

Tolik věda, která ovšem nezapadá do současného šířeného narativu. Připomínám, že mainstreamová média jsou v současné době velmi štědře uplácena za to, aby vedla klimatickou propagandu, která je podobná té covidové.

Na mainstreamu se tak zřejmě budou snažit tyto poplašné zprávy v nejbližší době vypouštět co nejvíc, neboť jen tehdy, kdy většina lidí uvěří klimatickým lžím, bude možné nastolit totalitu, která se nyní pro celý svět plánuje.

Vždy, když budete tyto zaplacené nesmysly číst, si vzpomeňte na Vikingy pěstující ječmen v Grónsku a vinnou révu v Anglii či na období, kdy bylo i vlivem značné sopečné činnosti mnohem víc CO2 v ovzduší než nyní – a to s nulovým vlivem člověka.

Lze jen doufat, že se lidé začnou probouzet a konečně si uvědomí, jak nechutně se s nimi již dlouhé roky manipuluje, Jen tak lze plány, které jsou založené na klimatických lžích, zvrátit…

ZDROJ: Necenzurovaná Pravda, Slovanka https://necenzurovanapravda.cz/2023/01/jak-se-i-bez-lidskeho-faktoru-menilo-klima-v-prubehu-existence-nasi-planety/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *