, , , ,

Ivan David: Ústava České republiky je cár papíru?

Ivan David:Ústava České republiky je cár papíru?

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

IVAN DAVID

To není moje cynické prohlášení. Takto to vidí stále ještě většina Evropského parlamentu. Před dvěma týdny totiž schválili zásadu, že právo Evropské unie, je nadřazeno právu členských států. Nikdo to našim poslancům neřekl. Fialově vládě to vyhovuje. Je služkou cizích zájmů.

Podle tohoto rozhodnutí tedy neplatí to, co říká Ústava České republiky ve svém prvním článku, tedy že Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát.

Svrchovanost totiž znamená, že Česká republika je plnoprávným subjektem mezinárodního práva a je nezávislá na cizí moci.

Podle většiny poslanců Evropského parlamentu máme být zcela závislí na vůli nikým nevolených úředníků Evropské komise, dojmech a představách poslanců cizích zemí a domácích zrádcích a premiérech v Evropské radě včetně Petra Fialy o němž už snad nikdo nepochybuje, že slouží cizí moci.

Pro tento návrh hlasovalo 430 poslanců včetně právníka Polčáka zvoleného za StaN, Niedermayera a právníka Pospíšila zvolené za TOP09, lidovce Zdechovského, Charanzové z hnutí ANO, Maxové za jakousi Socdem, Tošenovského z ODS a všech Pirátů. To je 12 z 21 poslanců zvolených za ČR. Ti všichni si přejí udělat z naší Ústavy cár papíru.

Plivu na ně! Hluboce jimi pohrdám. Už dlouho. Toto je jen další důkaz jejich zrady. Ti všichni pošlapali naši státnost vybojovanou ve světových válkách.

Jenže Evropská unie není žádný stát a nemá ústavu. Její přijetí bylo totiž opakovaně odmítnuto referendem v několika státech.

Evropská unie je jen mezinárodní organizace založená Smlouvou o Evropské unii. Sama Evropská unie není ani smluvní stranou této smlouvy.

Přijatý návrh přiznává, že Smlouva o Evropské unii nikde ani nenaznačuje, že by nařízení a směrnice Evropské unie byly nadřazeny právu členských států.

Dokument se snaží vzbudit dojem, že jde o drobné nedopatření. To je lež. Toto ustanovení bylo i v Lisabonské smlouvě záměrně vynecháno, protože návrh „evropské ústavy“ s principem nadřazenosti práva Evropské unie v referendech neprošel.

Pokud se nevzepřeme, Česká republika jako subjekt mezinárodního práva zanikne, protože už vůbec nebude moci uplatňovat vůli svých občanů. Zrádci ve zločinném spolčení s poslanci a premiéry jiných států a úředníky Evropské komise sloužícími nadnárodním korporacím chtějí zrušením zbytků práva veta dokonat likvidaci naší státnosti.

My v SPD nechceme čtvrtou říši. To, co se vojensky nezdařilo nacionálně socialistickému Adolfu Hitlerovi, pokládá za už jisté vítězství velvyslanec Německa Kühne, zastupující zelenosocialistickou koalici. Drze prohlásil: „Pokud se budeme schovávat za to, že si potřebujeme symbolicky zachovat zdání státní suverenity, a prosazovat do společných ujednání vlastní banální proklamace, nesmíme se divit, že se brzy ocitneme na smetišti dějin.“. A dodal: „Jednoduše zde není žádný zbytek suverenity, který by mohly členské státy uplatnit proti Společenství.“.

Pirátovi Lipavskému se to jako sluhovi cizích zájmů určitě libí.

Ještě jsme nepřestali být svrchovaným státem, jak se o to zrádci snaží.

Podle přijatého dokumentu náš stát byl zrušen judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Ten se odvolává na vlastní rozsudky a „duch“ Smlouvy o Evropské unii. Jednotlivé státy prý nesmějí uplatňovat vlastní vůli, protože by to prý ohrozilo cíle Smluv.

Jenže my jejich cíle nesdílíme. Ve všech členských státech Evropské unie sílí odpor proti vzniku „čtvrté říše“  z mezinárodní organizace, která měla sloužit občanům členských států, ale dnes jim chce diktátorsky vládnout.

Chceme Evropu nezávislých států, odmítáme diktaturu nadnárodních korporací.

Toto volební období Evropského parlamentu se chýlí ke konci. Sílí politické strany které s námi souhlasí. V mnoha zemích vyhrají volby. Svět se prudce mění a věřím, že zastavíme stoupence diktatury globálního zla a jejich velvyslance zlé vůle.

Na smetišti dějin se musí ocitnout oni. A všechna moc musí znovu vycházet z lidu.

 

 

ZDROJ:https://svobodny-svet.cz/ustava-ceske-republiky-je-car-papiru/?fbclid=IwAR0ay7cofbFIE8p11BuIzwZnM7C8l3Mx4dGtElBYU1kDu1hTKysJpBzn8eA

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *