Archív značky pro: větrné elektrárny

Nová studie potvrzuje: Větrné elektrárny jsou škodlivější než se předpokládalo

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

10.2.2023

Již dlouhodobě zde upozorňuji na důkazy neekologičnosti větrných elektráren. Ten, kdo je prosazuje, nemůže tvrdit, že mu jde o ochranu životního prostředí, protože bezpočet důkazů již potvrzuje, že jen stěží najdeme škodlivější zdroj energie než právě větrné elektrárny.

To dokazuje jak jejich výroba, výstavba a provoz, tak jejich likvidace. Kvůli větrníkům se zlikvidují stamiliony stromů, uhynou statisíce ptáků a turbíny, které jsou umístěné na pobřeží, mají negativní vliv na vodní živočichy.

Velký problém nastává i v případě jejich havárie, přičemž i samotný provoz ohrožuje životní prostředí šířením různých škodlivin. V situaci, kdy chce EU větrníky rozmístit po celé Evropě, je třeba na jejich škodlivost stále častěji upozorňovat.

Vychází tak najevo stále více ekologicky škodlivých, nebezpečných a negativních vlastností větrné energie, ale i přesto i nadále pokračuje expanze větrných elektráren po celé Evropě.

Dokonce ani nejnovější výsledky studie, která nyní také dokazuje negativní dopad škodlivých částic a toxických chemikálií na životní prostředí, to pravděpodobně nezmění.

Vzhledem k tomu, že větrné turbíny jsou neustále vystaveny erozi větrem, deštěm, krupobitím a sněhem, ochranné těsnění stožárů a rotorů je trvale odstraněno. Kromě toho se opotřebovávají lopatky rotorů, které jsou mimo jiné vyrobeny z polyesteru.

Dopad těchto plíživých známek opotřebení na životní prostředí je obrovský: samotná větrná turbína o výkonu 4 megawatty vyprodukuje 180 kilogramů pevných částic ročně.

Produkované mikro- a nanočástice obsahují mimo jiné vysoce karcinogenní látku bisfenol A. I při malém množství mohou být vážně poškozeny játra, metabolismus, imunitní systém a vývoj dětí.

Trvalé snížení minimálních limitů vzdálenosti od obytných oblastí vystavuje každý den miliony lidí v celé Evropě nevyčíslitelnému zdravotnímu riziku, které je záměrně ignorováno a skryto.

Klimatický hoax se tak stává důvodem pro konkrétní, extrémně reálnou hrozbu pro obyvatelstvo. Nehledě na skutečnost, že ani jeden milion větrných turbín nemůže vyrábět elektřinu, pokud není vítr, je plánované rozšíření rozhodně škodlivější pro zdraví a životní prostředí než údajná klimatická katastrofa.

Kromě toho probíhají rozsáhlé studie (metastudie) o tom, do jaké míry rostoucí počet větrných turbín mění přízemní atmosférickou cirkulaci a může mít vážné důsledky pro povětrnostní jevy (sucho, bezvětří). Účinky masově instalovaných větrných turbín na složité ekologické systémy jsou velmi negativní.

Masová expanze této lživé energetické politiky znamená také rozsudek smrti pro masy hmyzu, ptáků a netopýrů – s vážnými důsledky pro již tak urychlené vymírání druhů.

Jen v severním Německu se každoročně stane obětí rotorů větrných turbín asi 8 500 káňat a 250 000 netopýrů!!

Katastrofické důsledky pro lidi, zvířata a životní prostředí, které s sebou plány na rozmístění větrníků po celé Evropě přinášejí, lze proto jen stěží odhadnout. Aby se údajně zachránilo klima, je ničeno životní prostředí  a lidé a zvířata jsou vystaveni smrtelnému nebezpečí.

Do roku 2030, se podle německého kancléře Scholze postaví denně (!) jen v Německu čtyři až pět větrných turbín.  „V současné době vypracováváme plán toho, do čeho je třeba postavit nová zařízení, abychom dosáhli našich cílů pro rok 2030,“ vysvětlil kancléř.

Plánovaný „zákon o větrné energii na pevnině“ stanoví územní cíle pro rozšíření. Do konce roku 2023 musí spolkové země vyčlenit dvě procenta své plochy na větrnou energii. To vše opět slouží šílenství kolem klimatické a energetické transformace.

Pod pláštíkem údajné záchrany před klimatickou apokalypsou tak německá vláda staví tato větrná  monstra bez obav z konkrétních důsledků, které jsou mnohem reálnější a škodlivější než vysoce abstraktní a pochybné klimatické předpovědi.

Stejným směrem jako německá vláda se vydaly i mnohé další evropské vlády. Je jisté, že o žádnou ochranu přírody zde nejde, spíš to vypadá tak, že je za vším především korupce ze strany firem, které se zabývají větrnou energetikou….

ZDROJ: Necenzurovaná Pravda, Slovanka https://necenzurovanapravda.cz/2023/02/nova-studie-potvrzuje-vetrne-elektrarny-jsou-skodlivejsi-nez-se-predpokladalo/

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolný příspěvek, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování ! Volného blogu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte ZDE:  https://volnyblog.news/podporit-provoz-volny-blog-cz/

Nehoda ve Švédsku odhalila obrovskou spotřebu ropy a škody na životním prostředí způsobené větrnými turbínami

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

23 července, 2022 převzato z : Necenzurovaná pravda

Již v několika článcích jsem zde upozornila na absolutní neekologičnost větrných elektráren. Dá se dokonce říct, že by to byl jeden celý seriál. Mohli jste se například dozvědět o tom, jak se kvůli výrobě větrníků ničí ekvádorské lesy, přičemž dřevo se pak přes půl zeměkoule vozí na lodích, ovšem zde příliš dlouhá uhlíková stopa nevadí.

Mohli jste se však dočíst i o tom, jak moc škodí větrníky ptákům, jejichž populace v některých lokalitách vyhubily, ale také vodním živočichům. I proto proti jejich další instalaci ve Švédsku protestují především ochránci zvířat a ornitologové.

Ovšem u větrníků je také problém s narušením krajiny, například v Německu jim měl padnout za oběť les plný vzácných starých stromů. Neekologická je ovšem i jejich likvidace po ukončení životnosti. Další problém se projevil po nedávné havárii ve Švédsku.

V červenci se v severním Švédsku zhroutila větrná turbína; banální problém, pomyslíte si možná – zejména proto, že nikdo nebyl zraněn. Na místě nehody se však objevil znepokojivý obraz: plastový odpad ležel uprostřed obrovské ropné skvrny, což  vyvolalo ohromené otázky u části tisku a veřejnosti – zejména od provozovatelů a úřadů. Je třeba uzavřít celé zařízení; údajně pro další „vyšetřování“. Každopádně tento případ opět přivádí do centra pozornosti klam zelené energie a ukazuje, že nemá s ekologičností nic společného.

Zřícená větrná turbína byla součástí projektu Nysäter, který má mít zásadní význam pro rozšíření výroby obnovitelné energie ve Švédsku a byl zahájen teprve minulý měsíc s velkým mediálním úsilím. Je to jeden z největších závodů v Evropě – a jeden z nejmodernějších. Zeleně polarizovaná veřejnost v domovské zemi „Klimatické Grety“ Thunbergové proto nyní na incident reaguje o to podrážděněji.

Ve skutečnosti kolaps pravděpodobně přiměje více lidí ve Švédsku, aby si uvědomili,  že větrná energie není v žádném případě dlouho očekávaným „čistým“ zdrojem výroby elektřiny, který je jako takový vždy politicky a v médiích zobrazován. Mimo již výše uvedených důvodů tedy existuje i další důvod – úniky ropy v místě případného incidentu: Podle různých studií publikovaných v odborných článcích o MDPI například větrná turbína potřebuje mezi 200 a 800 litry oleje ročně.

Odborník ze společnosti Pitsel & Associates Ltd. odhaduje, že průměrná větrná elektrárna se skládá ze 150 větrných turbín, z nichž každá vyžaduje 80 galonů ropy (přibližně 364 litrů) jako mazivo. Celkově potřebuje větrná turbína asi 45 000 litrů oleje, aby mohla být vůbec provozována. Olej musel být vyměněn jednou za rok. Aby bylo možné zásobovat město o velikosti New Yorku kompletní větrnou energií, bylo by zapotřebí více než jeden milion litrů rafinované ropy.

Kromě toho, s počtem instalovaných turbín se také zvyšuje počet nehod větrných turbín. Kolaps ve Švédsku nebyl první. Také v Německu se loni v září v Severním Porýní-Vestfálsku zřítila větrná turbína. Skutečnost, že tam, v mnohem hustěji obydlené oblasti, nebyly žádné oběti, byla čirým štěstím; podle výrobce Nordex byly škody ve středním jednociferném milionovém rozmezí.

Se snížením minimální vzdálenosti mezi novými větrnými turbínami a obcemi  bude jen otázkou času, kdy dojde i na zranění či dokonce úmrtí.  Oběťmi této stále více oslavované technologie se tak stanou nejen tisíce ptáků, netopýrů, vodních živočichů a hmyzu, ale i lidé.

Zde je několik příkladů nehod větrných turbín:

ZDROJ: WB https://www.wochenblick.at/welt/havarie-in-schweden-enthuellte-enormen-oelverbrauch-und-umweltschaeden-durch-windraeder/

Necenzurovaná pravda https://necenzurovanapravda.cz/2022/07/nehoda-ve-svedsku-odhalila-obrovskou-spotrebu-ropy-a-skody-na-zivotnim-prostredi-zpusobene-vetrnymi-turbinami/