, , , , , ,

Ruský prezident Vladimir Putin k výročí Dne lidové jednoty prohlásil před historiky, že válka na Ukrajině byla nevyhnutelná

Ruský prezident Vladimir Putin k výročí Dne lidové jednoty prohlásil před historiky, že válka na Ukrajině

Lis 6.2022,

Ruský prezident Vladimir Putin k výročí Dne lidové jednoty prohlásil před historiky, že válka na Ukrajině byla nevyhnutelná, protože bývalá bratrská země byla Kolektivním Západem transformována na anti-ruskou a válečnou platformu proti Rusku! To potvrzuje o víkendu uniklé video natočené českou žoldáckou skupinou, jejíž mluvčí žádá české občany o finanční a materiální podporu před zimou! Ze záhadných důvodu nemají podporu od Fialovy a Rakušanovy vlády a musí tak prosit české občany o přímou pomoc na transparentním účtu!

Celý článek si můžete poslechnoutv audio verzi ZDE:

VIDEO: Ruský prezident Vladimir Putin k výročí Dne lidové jednoty prohlásil před historiky, že válka na Ukrajině byla nevyhnutelná, protože bývalá bratrská země byla Kolektivním Západem transformována na anti-ruskou a válečnou platformu proti Rusku! To potvrzuje o víkendu uniklé video natočené českou žoldáckou skupinou, jejíž mluvčí žádá české občany o finanční a materiální podporu před zimou! Ze záhadných důvodu nemají podporu od Fialovy a Rakušanovy vlády a musí tak prosit české občany o přímou pomoc na transparentním účtu!

Ruský prezident Vladimir Putin pronesl v pátek projev u příležitosti Dne lidové jednoty a před ruskými historiky prohlásil, že válka na Ukrajině byla nevyhnutelná. Může za to prý Kolektivní Západ, který Ukrajinu po rozpadu SSSR brutálně transformoval a převychoval do anti-ruské válečné platformy, která je prostoupena neonacistickými hnutími, jejichž hlavní doktrínou je válka proti Rusku a rozvrat Ruska jako takového, což je cíl, který mají společný s elitami Kolektivního Západu, jmenovitě tedy s těmi zeměmi, které nesnáší Rusko nejen po stránce ideové, ale přímo usilují o rozbití Ruska a následného přerozdělení jeho nerostných zdrojů. Projev patří opět do skupiny konceptuálních prerekvizit, takže jsem připravil video s českými titulky. Je to opět zásadní materiál, ale tentokrát kratší, okolo deseti minut.


Rozpad Sovětského svazu neměl být posledním krokem. Původním plánem Domu Sion bylo následné rozdělení a rozbití Ruska na menší státní útvary, které budou slabé, chudé a zcela závislé na pomocné ruce Západu, na půjčkách a úvěrech od IMF a Světové banky, tedy plně závislé na bankovních a úvěrových institucích kontrolovaných Rothschildovým impériem, které usiluje již od dob Napolenských válek o dobytí a obsazení Ruska a jeho zdrojů.

Zatímco v případě Ruska a rovněž v případě Běloruska a několika dalších svazových republik se to Západu nepodařilo, v případě Ukrajiny to byl obrovský úspěch. Ukrajina byla okamžitě infiltrována Domem Sion na bázi úvěrů a především oligarchů s izraelskými pasy, kteří navzdory svým židovským předkům začali na Ukrajině podporovat hnutí a organizace oživující odkaz Stěpana Bandery a jeho organizací UPA a OUN.

Ukrajina byla transformována po rozpadu SSSR do protiruské nástupní platformy pro válku

Tyto organizace za II. sv. války formovaly nejen ukrajinskou divizi SS Galizien, ale podílely se na vyvražďování Židů, Poláků a rovněž Čechů na Volyni. Podpora oligarchů jednotkám jako jsou Divize Azov a Divize Aidar vychází nikoliv z obdivu k jejich nacistickým ideologiím, ale kvůli jejich chorobné anti-ruské nenávisti, která je pro Dům Sion jako dar z nebes, protože tito přesvědčení neonacisté bojují proti Rusům s odhodláním, z vlastního přesvědčení a v drtivém počtu případů zadarmo, s výjimkou peněz potřebných na výstroj a výzbroj. Tito neonacisté sice nesnáší Židy, v tom se nic nezměnilo, ale mnohem více než Židy nenávidí Rusy.

Mezi pozvanými hosty byl i šéf Federace ruských židovských obcí Berel Lazar, tzv. Putinův rabín

A když židovští oligarchové s izraelskými pasy jako je Igor Kolomojský sponzorují Azov nebo dokonce volební prezidentskou kampaň Volodymyra Zelenského, tak je jasné, že se jedná o podporu nikoliv s cílem kázat a razit antisemitismus, ale naopak přesměrovat jejich nenávist z původně anti-semitské roviny proti Rusům.

A nebude jim ani vadit, když to bude proti ruským Židům a Ruskému židovskému kongresu a proti Federaci ruských židovských obci pod vedením Berela Lazara, tzv. Putinova rabína v Kremlu. Antiruský program na Ukrajině je tak financován z Izraele a z Londýna proti RŽK a FŽO v Moskvě. Ano, znovu to vidíte jako na talíři, je to opět válka mezi ž a Ž a nic jiného. Pokud nemáte čas na zhlédnutí videa nahoře, tak tady máte přepis.

Projev Vladimira Putina ke Dni lidové jednoty

Dobrý den, vážení kolegové, Vaše Svatosti, vážení představitelé náboženských organizací v Rusku!

Setkáváme se v Den lidové jednoty. Blahopřeji vám i všem občanům naší země k tomuto svátku, který je znamením naší společné srdečné oddanosti Rusku, naší lásky k němu, jednoty mnohonárodnostního lidu země jak v letech zkoušek, tak při řešení rozsáhlých rozvojových úkolů – to byl vždy jeden z klíčových momentů naší existence. Dobře víte, že počátky svátku sahají několik staletí zpět – k činům lidí, kteří sami povstali do boje za svou zemi, očistili ji od svárů, zrady a ponížení, sjednotili se, aby ukončili potíže, obnovili legitimní autoritu a naši jednotnou státnost.

Takové klíčové etapy, kdy se lidé různých národností a náboženství sjednotili pro záchranu a prospěch vlasti, zní jako refrén procházejí celou ruskou historií. Chápeme a ctíme tuto neocenitelnou zkušenost našich předků, jejich tradice a odkazy. Dějiny naší země jsou nepřetržité, plynou nepřetržitě. Musíme ji brát jako celek, se všemi jejími někdy nesmírně obtížnými a dokonce rozporuplnými obdobími. Objektivní a komplexní znalosti o naší minulosti, dávné i nedávné, jsou pro stát, pro vládu, pro veřejnost, pro občany životně důležité. Záleží zde na všem, zejména dnes. To znamená, že roste poptávka po práci vysoce profesionálních historiků, vědců, vysokoškolských pedagogů a učitelů.

Zároveň bych rád zdůraznil, že je nepřípustné opakovat chyby, k nimž došlo v sovětském období, kdy byly závěry humanitních vědců často přizpůsobovány daným šablonám. Šablony jsou špatné obecně, ale obzvlášť špatné jsou v historii. Něco podobného se nyní děje v některých zemích Západu, kde mnohé určuje současná radikálně liberální konjunktura. Aby se mu zalíbila, jsou klíčové historické události prezentovány ve zcela zkreslené, převrácené podobě a pravda je zrušena. Takový záměrně zvrácený přístup k dějinám, volné zacházení s nimi narušuje vědomí lidí, podkopává hodnoty a podkopává oporu života.

Je známo, že když chce někdo zbavit stát suverenity a udělat z jeho občanů vazaly, prvním krokem je změnit historii země, zbavit lidi jejich kořenů a odsoudit je k zapomnění. Víme, že takové přístupy bohužel fungují a vedou k tragédii lidí. I takové pokusy proti Rusku byly a nepřestaly, ale my jsme jim včas a tvrdě postavili do cesty překážku. Vždyť ruská historie a kultura jsou základem naší národní identity, naší mentality, tradičních hodnot, výchovy mladé generace a, což je životně důležité, základem ruské státnosti.

Náš postoj k zachování historické paměti, a tím i naší suverenity, dráždí některé země na Západě. Ve skutečnosti tomu tak bylo po staletí. A dnes se nám stále pokouší podkopávat půdu pod nohama. Tyto pokusy samozřejmě nemohou změnit minulost, jsou odsouzeny k nezdaru. Není možné připravit zemi o vítězství, kterých dosáhli naši předkové. Je však ctí státu, společnosti a samozřejmě i historiků, aby hájili naše skutečné dějiny i naše hrdiny a zvyšovali kvalitu dějepisného vzdělávání. Rád bych upozornil, že tento předmět dnes studují studenti všech vysokých škol, nejen humanitních. Důležité je také provádět kompetentní a důsledné historické vzdělávání, a to již od rodin, mateřských škol a škol.

Vážení kolegové!

Určitě jste to viděli sami a teď jsem se setkal s mladými lidmi, s nimiž jsem položil květiny k pomníku Minina a Požarského, a prošli jsme si výstavu (nazvanou “Ukrajina na přelomu epoch”). Celý obsah této výstavy potvrzuje správnost a aktuálnost závěru Nikolaje Michajloviče Karamzina, že současnost je důsledkem minulosti, minulostí. Po desetiletí po rozpadu Sovětského svazu Ukrajina zažívala přímé a zjevné vměšování západních zemí do svých vnitřních záležitostí.

Ve skutečnosti se o totéž pokoušeli i v Rusku, ale bohužel na Ukrajině se jim podařilo vštípit milionům lidí takové pseudohodnoty, které vedly k tomu, že na tomto území vytvořili antirusismus, zasévali nenávist, znásilňovali vědomí lidí, zbavovali je jejich skutečné historie. Bylo učiněno vše pro to, aby se přetvořilo vědomí milionů lidí, a rozbuška byla velmi obratně přivedena ke zhroucení naší země. Teď jsme se podívali: v jednom ze sálů na výstavě se právě mluví o tom, jak profesionálně k této práci přistupovali v některých západních zemích, pracovali na ní desítky let na úrovni seriózních vědeckých center s dobrým financováním. Střet s neonacistickým režimem – střet Ruska s neonacistickým režimem, který vznikl na území Ukrajiny – byl nevyhnutelný, a kdybychom v únoru nepodnikli příslušné kroky, dopadlo by to stejně, jen z pro nás horší pozice. Situaci na Ukrajině dovedli její takzvaní přátelé do bodu, kdy se stala pro Rusko smrtící a pro samotný ukrajinský lid sebevražednou.

A vidíme to i na povaze bojů – je neuvěřitelné, co se tam děje: Ukrajinci jako by neexistovali, jsou hozeni do pece a hotovo. Právě Ukrajina, ukrajinský lid, je první a hlavní obětí záměrného podněcování nenávisti vůči Rusům, vůči Rusku. V Rusku je to přesně naopak, to dobře víte: vždy jsme se k ukrajinskému lidu chovali s úctou a vřelostí. Navzdory dnešní tragické konfrontaci to tak vždycky bylo. Opakuji: převzali jsme odpovědnost, abychom zabránili mnohem horší situaci. Vzpomínáme a připomínáme si, co se stalo v roce 1941, kdy navzdory informacím zpravodajských služeb o nevyhnutelnosti útoku na Sovětský svaz byla nutná obranná opatření odložena a jaká vysoká cena byla tehdy zaplacena za vítězství nad nacismem.

Ano, i nyní je to těžké, těžké, trpké i z toho důvodu, že jeden národ bojuje s druhým, vlastně konfrontace je uvnitř jednoho národa, stejně jako tomu bylo po vřavě v roce 1917, lidé byli opět postaveni proti sobě. V té době si cizí mocnosti mnuly ruce nad tragédií našich lidí. Nezajímali se o bílé ani o rudé, sledovali své vlastní zájmy, oslabovali a rozbíjeli historické Rusko na kusy. A dnes neustále dodává zbraně na Ukrajinu, nasazuje tam žoldáky a je naprosto bezohledná ke svým občanům. Na jejich úkor prosazují své geopolitické cíle, které nemají nic společného se zájmy ukrajinského lidu. Tyto snahy rovněž pokračují s cílem oslabit, rozložit a zničit Rusko. Jsou jádrem dění na Ukrajině. To nikdy nedopustíme. Budeme bránit svou vlast stejně jako naši hrdinní předkové.

Vážení kolegové!

Než přejdeme k rozhovoru, rád bych poznamenal, že Ruská historická společnost letos oslavila desáté výročí svého obnovení. Je potěšující, že se naděje do něj vkládané rozhodně naplnily. Všichni členové Ruské historické společnosti, včetně významných akademických institucí, univerzit, muzeí, archivů, knihoven a mnoha autoritativních historiků, významně přispívají k formování celoruské historické kultury a popularizaci historických znalostí. Ruská vojensko-historická společnost, která letos slaví 10. výročí svého znovuzrození, vykonává důležitou, užitečnou a populární činnost. Ještě jednou vám všem blahopřeji k tomuto svátku.

Děkuji vám za pozornost.

VIDEO: Skupina českých žoldáků na Ukrajině natočila video s žádostí o finanční a materiální pomoc

Vladimir Putin v projevu správně zopakoval, že za antiruským programem na Ukrajině po rozpadu SSSR stojí Kolektivní Západ, který transformoval Ukrajinu do válečné platformy proti ruskému etnickému obyvatelstvu na Ukrajině a proti Rusku jako takovému. A právě tento proces o víkendu potvrdilo uniklé video skupiny českých žoldáků na Ukrajině, kteří natočili video s prosbou o finanční a materiální pomoc před nadcházející zimou na Ukrajině. Prosby jsou rovněž směřovány k lidem, kteří by mohli darovat automobily, se kterými by bylo možné jezdit do akcí, protože auta dlouho nevydrží a brzy se rozbíjí, resp. jsou zničena v boji, ale zde se nemyslí vojenská, ale výhradně civilní technika, kterou žoldáci z ciziny na Ukrajině používají.

Skupina 6 českých vojáků na videu je maskována a mají na rukách žluté identifikační bannery ukrajinské armády. Skupina má podle informací naší redakce otevřený bankovní účet v Česku, který jim založila Fiobanka a účet je vedený na jistou ženu. Na účtu [1] začíná historie výpisů od 06.09.2022 a za tu dobu se vysbíralo necelých 55 000 Kč, což je opravdu velice málo, vzhledem k tomu, jakou politickou angažovanost v protiruské hysterii předvádí Fialova pětidemolice.

Protože je celkem nepochopitelné, proč taková skupina českých žoldáků na Ukrajině nemá podporu od českých vládních orgánů, od Úřadu vlády, od Ministerstva obrany a rovněž od Rakušanova Ministerstva vnitra. Vyvěšovat stupidní vlajky s Putinem v pytli na budovu vnitra, do toho Vítek Rakušan peníze nacpe, ale na podporu českých žoldáků nepřispěje? No toto? Ne, teď bez legrace a beze srandy, protože tohle je opravdu velice nebezpečné.

Vybírat peníze pro žoldáky zabíjející Rusy přes transparentní účet je znakem šílenství, sorry jako

Vybírat peníze pro žoldáky skrze transparentní účet je doslova hra s otevřeným ohněm. Video se žoldáky se objevilo na ruské sociální síti Telegram a začalo se nejen masově šířit, ale podle našich informací se o něj už zajímají ruské tajné služby, které určitě budou zajímat jména na transparentních účtech. Z hlediska ruských zákonů jde o financování terorismu na Ukrajině a mohou začít pátrat po lidech, kteří na tyto žoldácké skupiny přispívají. Ruská prokuratura, podobně jako ta česká nebo americká, uplatňuje platnost svých trestních příkazů celosvětově, neomezují se jen na území Ruské federace.

Žoldáci z principu nemohou být financování z veřejných sbírek, protože dochází k veřejnému ztotožnění osob, které stojí za financováním žoldáků, kteří na Ukrajině zabíjí ruské občany, a je úplně jedno, jestli jde o ruské vojáky nebo civilisty s ruským etnickým původem. Osoby, které veřejně financují žoldákům zabíjení ruských občanů, se stanou terčem pátrání ruské vojenské prokuratury spadající v zahraničí pod GRU, konkrétně pod 5. odbor zahraničního pátrání GRU.

Vladimir Putin při projevu ke Dni lidové jednoty

Pokud někdo jede na Ukrajinu a nemá zajištěné financování, přičemž ho nenapadne nic lepšího, než odhalovat ruské vojenské prokuratuře jména přispěvatelů posílajících peníze žoldákům na transparentním účtu, tak je to známkou naprostého diletantství, resp. zhůvěřilosti, protože se může stát, že když někdo z těch českých žoldáků v blízké budoucnosti sejme nějakého vysokého ruského důstojníka nebo velitele, půjde po něm a po jeho sponzorech útvar GRU, a s těmi vážně není žádná legrace.

Minimálně ne ve chvíli, kdy jdou po někom, kdo jim zabíjí jejich důstojníky nebo vysoké štábní důstojníky na frontě, a ve chvíli, kdy prezident Putin mluví o tom, že Kolektivní Západ usiluje o zabíjení Rusů. Tohle nejde vyloučit. Takže, zatímco Fialova vláda jezdí do Kyjeva na výjezdní zasedání, tak mezitím čeští žoldáci bojující za Ukrajinu žádají české občany o peníze, auta, svetry a další vybavení na zimu na frontě. A žádají přes transparentní účet, aby asi Rusové viděli, kdo konkrétně přispěl a kolik. Tohle opravdu nevymyslíš.

Zdroj:https://aeronet.news/video-rusky-prezident-vladimir-putin-k-vyroci-dne-lidove-jednoty-prohlasil-pred-historiky-ze-valka-na-ukrajine-byla-nevyhnutelna-protoze-byvala-bratrska-zeme-byla-kolektivnim-zapadem-transformovana/

Všechno důležité najdete ZDE :https://volnyblog.news/
1 reply
  1. Kevin
    Kevin says:

    7. listopadu – 105. výročí VŘSR. Tehdy bolševici zabránili Kolektivnímu západu v ovládnutí a rabování Ruského imperia.a vybudovali světovou velmoc. Střet pokračuje nyní na ukrajinském území a Západ bude opět poražen..

    Odpovědět

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *