, , , , , , , ,

Rusko-Běloruská operace: Ukrajinská armáda začala stahovat část vojsk z Donbasu na severní hranice s Běloruskem

Ukrajinská armáda začala stahovat část vojsk z Donbasu na severní hranice s Běloruskem

Rusko-Běloruská operace: Ukrajinská armáda začala stahovat část vojsk z Donbasu na severní hranice s Běloruskem! Ruská zimní ofenzíva je očekávána každým okamžikem a v Bělorusku probíhá přeskupování vojsk obou spojeneckých armád! Vrchní velitel ruských pozemních sil pouhý den po svém jmenování zástupcem velitele SVO na Ukrajině přijel do Běloruska na inspekci “bojové” připravenosti ruských a aliančních vojsk! Valerij Zalužnyj podle ukrajinských zdrojů žádá Zelenského o okamžité vyklizení Bachmutu a navrhuje posílení obrany na hranicích s Běloruskem

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

12.1. 2023

Ukrajinská média ve čtvrtek spustila hotový poplach a na základě informací od NATO a USA začala ukrajinská armáda horečně stahovat část vojsk z Donbasu k severním hranícím s Běloruskem na základě informací o bezprostředně hrozící Rusko-Běloruské operaci v rámci Velké zimní ofenzívy. Informaci o přesunu části vojsk ukrajinské armády z Donbasu na sever k Bělorusku potvrdil ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii. “Kyjev stáhl část našich vojáků na sever země,” odpověděl [1] ukrajinský velvyslanec v Londýně Vadim Prystaiko na otázku, zda se Ukrajina obává situace na běloruských hranicích. A to není všechno.

 Čerstvě jmenovaný zástupce velitele SVO na Ukrajině a vrchní velitel ruských pozemních sil generál Oleg Saljukov přijel do Běloruska na inspekci [2] bojové připravenosti ruských vojsk a rovněž na součinnost a připravenost alianční armády.

Tím je myšlena Běloruská armáda. Valerij Zalužnyj v reakci nařídil stažení části vojsk z Donbasu a urychleně jsou vojáci transportováni k hranicím s Běloruskem. V důsledku toho ale nebude mít Ukrajina dostatek vojáků na udržení pozic na Donbasu, minimálně ne těch pozic, kde Rusové zahájili již vlastní malou ofenzívu s použitím žoldáckých jednotek PMC Wagner Group, které už nepokrytě pracují na čele fronty solitérně a Ruská armáda, tedy ta řadová a klasická pracuje prakticky jen z týlu. Jedinou výjimkou jsou výsadkáři Ruské armády, kteří spadají pod vzdušné a výsadkové síly, kterým velí generál Sergej Surovikin.

Velitel ruských pozemních sil gen. Oleg Saljukov, zástupce velitele SVO na Ukrajině

Ti se zúčastňují těch nejtvrdších bojů společně s oddíly PMC Wagner Group a jsou nasazování do útočných operací přímo na čele fronty. Tahle taktika vyhází z tzv. Gerasimovovy doktríny, kterou si musíme trochu popsat a vysvětlit. Valerij Gerasimov jako náčelník generálního štábu již před více jak 15 lety sepsal úplně novou doktrínu Ruské armády, která by se dala popsat jako hybridní válečná doktrína.

V západních médiích se o Gerasimovově doktríně vypráví, že přinesla systém boje pomocí dezinformací, které mají prý rozložit demokratický a liberální Západ zevnitř, ale to je brutální zjednodušení této doktríny, protože základem Gerasimovovy doktríny je reklasifikace války jako operace, kterou nejlépe vyřeší soukromé a dobře placené subjekty profesionálních firem, které poskytnou státu lepší služby než vojáci z povolání. Gerasimov byl první, který přinesl do doktríny pojem “Slojka” a vrstvené vedení války.

Gerasimovova doktrína přesunula frontové boje na bedra soukromých organizací a dobrovolných praporů

Slojka je rusky “loupáček” z listového těsta a tento model Gerasimovovy doktríny označuje vrstveně vedenou válku a můžete ji vidět na vlastní oči ve Speciální vojenské operaci na Ukrajině. Položte si otázku: Kdy naposledy jste zachytili, že by Ruská armáda a její řadové jednotky dobyli nějaké město? Pomohu vám: Slyšet jste to nemohli, protože takto Gerasimovova doktrína nefunguje.

V celé operaci jednotlivá města na Ukrajině dobývaly první linie soukromých žoldáckých a dobrovolnických organizací.

Organizace Jevgenije Prigožina, Ramzana Kadyrova a opolčenecké jednotky dobrovolníků DLR a LLR. Veškerá dobytá města a území dobyly tyto 4 subjekty, z nichž ani jeden nespadá pod Ruskou armádu! Dokonce i v těchto okamžicích obkličuje Bachmut soukromá armáda PMC Wagner Group, která prostupuje ruinami města po dělostřelecké přípravě Ruské armády vzdálené daleko v týlu cca. 10 až 15 kilometrů od Bachmutu a frontové linie.

Gen. Valerij Gerasimov, náčelník generálního štábu Ruské armády a vrchní velitel SVO na Ukrajině

Jedinou výjimkou jsou právě zmínění výsadkáři Ruské armády, kteří spadají pod Sergeje Surovikina, jenže ti mají bojové zkušenosti ze Sýrie a drtivá většina z nich sloužila za války v Čečensku. Jsou to elitní oddíly, které nelze přirovnat k běžné armádě. Kde je tedy Ruská armáda?

 Na toto dává odpověď právě Gerasimovova doktrína a systém “slojka” v podivném systému válečného divadla vrstvené války.

První vrstva loupáku je tvořena žoldáckými organizacemi a dobrovolníky. Všude tam, kde lze poslat žoldáky a dobrovolníky, tam jsou v první řadě nasazení právě oni a nikoliv regulérní Ruská armáda. Tato první vrstva loupáku nese podle Gerasimovovy doktríny 95% veškerých ztrát a obětí na životech ruských vojenských skupin. Pro Kreml je SVO na Ukrajině premiéra první realizace Gerasimovovy doktríny v praxi. Je to poprvé, kdy doktrína “loupáku” je nasazena v praxi válečné operace.

Systém 6 vrstev Gerasimovovy doktríny “loupáku” jako vrstveného modelu vedení války

Druhou vrstvu loupáku tvoří oddíly ruské artilérie a raketových vojsk Ruské armády umístěné v týlu. Ruská armádu dělostřelecky a raketově čistí prostor pro dobrovolnické a žoldácké skupiny v první vrstvě. Třetí vrstvou loupáku je vzdušná dominance, ovládnutí válečné zóny z nebe. Toto zabezpečuje v této chvíli generál Sergej Surovikin. Útoky raketami, stíhačkami, helikoptérami a drony tak tvoří třetí vrstvu loupáku.

Teprve ve čtvrté vrstvě slojky konečně najdeme řadové útvary Ruské armády, jejichž úlohou je “peresila” a plošné obsazení uvolněných prostor, ze kterých byl vytlačen nepřítel za použití předchozích 3 vrstev loupáku.

Pátou vrstvou loupáku je systém zásobování Ruské armády, tedy logistika. A teprve 6. vrstvou jsou útvary informačního a ideově-ideologického boje na podporu operací. Toto je struktura Gerasimovovy doktríny.

Mapa zachycuje současnou situaci a obkličování Bachmutu jednotkami PMC Wagner Group

Chápu, že někomu z toho můžou spadnout hodiny ze zdi, protože systém loupáku de facto ukazuje, že Ruská armáda má podružnou roli v Gerasimovově doktríně, ale to je omyl, není podružná, ale je to role silně podpůrná.

Ruská artilérie a raketové údery jsou nenahraditelné pro úspěšné vedení operací, ale pravda je taková, že čelo operací, frontové linie a nejprudší bitvy nebojuje Ruská armáda, ale soukromé žoldácké organizace a dobrovolnické prapory nejrůznějšího původu a určení.

Od bývalého kuchaře, který rád poslouchá skladby německého skladatele Richarda Wagnera a rozhodl se založit žoldáckou skupinu plnou “muzikantů” se zbraněmi (PMC Wagner Group), přes čečenského vůdce, syna ještě slavnějšího vůdce, který obrovskou silou vybojoval Rusku Mariupol (PMC Achmat Ramzan Kadyrov), až po opolčence z republik na Donbasu, kteří již 9. rokem čelí ukrajinským vojskům a mají s nimi nejvíce zkušeností a s pomocí Gerasimovova loupáku vybojovali zpět prakticky celou LLR.

Ruská armáda na 4. vrstvě Gerasimovovy doktríny spoléhá na model “peresily”

Pokud bychom měli definovat, co vlastně Gerasimovova doktrína změnila, to je přesun páteřních bojů z vojáků Ruské armády na soukromé žoldácké útvary a na dobrovolnické prapory. To je ta hlavní definice Gerasimovovy doktríny. Převratnost té doktríny spočívá v tom, že nejvíce obětí v bojích je přeneseno z Ruské armády na soukromé organizace a na dobrovolné prapory.

Ruská armáda je restrukturalizována a jejím úkolem je pouze obsluha těžkých zbraní z týlu a následná “peresila” uvolněných území, ze kterých byl vytlačen nepřítel. Zákeřnost této doktríny spočívá v tom, že území obsazuje armáda, jejíž vojáci nikdy neprojdou bojem fronty. To představuje do budoucna problém. Pokud totiž by teoreticky nastala protiofenzíva, potom “peresila” nemusí mít sílu území udržet, pokud nedisponuje početní a faktickou převahou a dobrým opevněním.

Střecha radnice v Chersonu, odkud se Ruská armáda musela stáhnout kvůli selhání koncepce 4. vrstvy Gerasimovovy doktríny

A přesně to jsme viděli na konci srpna loňského roku v Charkovské oblasti, odkud byla Ruská armáda hladce vytlačena, protože jí chyběla jak peresila, tak i opevnění pozic. Právě proto bylo potřeba provést mobilizaci v Rusku a rozmístit tyto mobíky na vyklizená území pro účely peresily. Je však jasné, že je nelze poslat na frontovou linii první vrstvy loupáku, to by byla jatka.

Gerasimovova doktrína má za úkol přenést cenu lidských ztrát na soukromé a komerční organizace, na dobrovolnické skupiny.

A proč to funguje, i když mouchy by se našly, je z toho důvodu, že finanční stránka věci je opravdu nebývalé vysoká, a to i na západní poměry. Pokud jde o PMC Wagner Group, ten platí zahraničním žoldákům v rozsahu od $3 800 až $5 000 měsíčně, ale k tomuto platu jsou až několikatisícové příplatky za výkon na bojišti.

Starý sovětský model Rudé armády je mrtev, nejvíce obětí na frontě přináší soukromí žoldáci a dobrovolníci

V bojích u Bachmutu se platy pohybují okolo $15 000 dolarů měsíčně, což jsou data čerpaná z ruského Telegramu. PMC Wagner Group platí vůbec jedny z nejvyšších žoldů v oboru, ovšem vzhledem k charakteru operací je riziko předčasného ukončení kontraktu v důsledku smrti velmi vysoké. Nicméně tyto žoldácké organizace nabízí opravdu intenzivní a profesionální výcvik, takže to není tak, že do boje jde civilista, který si chce vydělat peníze.

O kvalitě výcviku svědčí právě to, jak soukromá žoldácká firma vytlačuje profesionální ukrajinskou armádu z jednotlivých osad a měst na Donbasu.

Ovšem pozor, za obrovské podpory ruské artilérie zezadu z týlu a za masivní podpory letectva. Rusko-Běloruská zimní operace bude mít za cíl oslabit obranu ukrajinské obrany na Donbasu a dostat do obklíčení Kyjev. Není jasné, jestli bude mít Zimní operace dostatek personálu na obsazení Kyjeva zevnitř, to by spíše připadalo v úvahu až na jaře po další vlně mobilizace v Rusku.

Valerij Zalužnyj, vrchní velitel Ukrajinských ozbrojených sil

Systém peresily v Gerasimovově doktríně by totiž nefungoval a slojka se ukázala jako výhodná koncepce, ale poměrně nebezpečná, pokud není dotažena do dokonalosti.

 Slojka selhala nejen v Charkově, ale i v Chersonu, kde prostě Ruská armáda neměla dost vojáků na peresilu, tedy na udržení předtím a těžce vybojovaného Chersonu.

Z těchto chyb se musí Ruská armáda poučit. Stejně jako neměla muže na udržení ještě obtížněji vybojovaného Izjumu v Charkovské oblasti. Přesun velení SVO do rukou náčelníka generálního štábu Ruské armády Valerije Gerasimova tak předznamenává brzké spuštění Rusko-Běloruské operace. Cílem na nejbližší období je vytlačení Ukrajinců z celého území DLR a malého zbytku LLR. K tomu je ale potřeba oslabit ukrajinský kontingent a donutit Kyjev, aby ho přesunul jinam. Tím donucením bude ofenzíva z Běloruska.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj:https://aeronet.news/rusko-beloruska-operace-ukrajinska-armada-zacala-stahovat-cast-vojsk-z-donbasu-na-severni-hranice-s-beloruskem-ruska-zimni-ofenziva-je-ocekavana-kazdym-okamzikem-a-v-belorusku-probiha-preskupovani/

1 reply
  1. aamater
    aamater says:

    Na rade je Bachmut. Som zvedavý do kedy ho udržia Banderovské fašistické zvery. Budú tam kapať tak, ako kapali keď bránili Soledar? Alebo sa poučili a radšej sa stiahnu? Uvidíme.

    Odpovědět

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *