, , , , , ,

Novináři Aeronetu odhalili, že sčítací archy petentů prezidentských kandidátů v ČR ověřuje firma s neprůhlednou vlastnickou strukturou vedoucí do daňového ráje na Kajmanských ostrovech!

Jana Peterková podala žalobu na ministerstvo vnitra a žádá soud o předběžné opatření a odsunutí konání prezidentských voleb v ČR

Investigace Aeronetu odhalila, že sčítací archy petentů prezidentských kandidátů v ČR ověřuje firma s neprůhlednou vlastnickou strukturou vedoucí do daňového ráje na Kajmanských ostrovech! Holdingová struktura firem dokonce figuruje v uniklých dokumentech Paradise Papers! Jana Peterková podala žalobu na ministerstvo vnitra a žádá soud o předběžné opatření a odsunutí konání prezidentských voleb v ČR! Karel Janeček asi bude v šoku až zjistí, že jeho petiční hlasy sčítala firma v holdingovém spletenci s nedohledatelnou vlastnickou strukturou

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

8.1. 2023

Jen několik dnů před volbami prezidenta v ČR vypukl neuvěřitelný skandál, který může vést až k odsunutí termínu voleb v ČR, i když osobně tomu moc nevěřím. Důvod pro takový odsun je ale po naší investigaci nabíledni a jak se ukazuje, nejsme jediní, kdo odhalil, že sčítání petičních archů na podporu prezidentských kandidátů v ČR zabezpečuje subjekt, který doprovází velmi podivné souvislosti.

Občanská aktivistka Jana Peterková před několika dny podala žalobu k soudu s žádostí o předběžné opatření a odsunutí data konání prezidentských voleb v důsledku porušení zákona o výběrových řízeních. Naše redakce zašla ale mnohem dál a zahájili jsme investigaci vlastnické struktury dotčené firmy a nestačili jsme se divit. Česko snese fšecko, toto rčení v tomto případě, jak se sami za chvíli dočtete, platí na více jak 100% a znovu se utvrdíte v tom, že Česká republika prostě není právní stát, je to struktura řízená na 7. prioritě procesů řízení.

Výpis z obchodního rejstříku

Bývalá novinářka a občanská aktivistka Jana Peterková uveřejnila [1] na svém profilu na Facebooku video a informace, které ve videu zazní, vám dají možnost nahlédnout do králičí nory neuvěřitelných a korupcí zavánějících procesů, které okolo sčítání a ověřování petičních archů pro volby prezidenta probíhají již od roku 2012, tedy již od dob vlády Petra Nečase.

Není to tedy problém jenom současné vlády a současného vnitra, je to systémový problém, kdy někdo má zájem na tom, aby ověřování petičních archů, podpisů, nacionálů naproti databázi obyvatel ministerstva vnitra prováděla firma bez výběrových řízení a navíc firma, která nefiguruje jako samostatný subjekt a česká firma s českým vlastnictvím, ale jako dceřiná společnost nadnárodního holdingu. Nejprve si ocitujeme text žaloby, který sepsala Jana Peterková a předala soudu.

Jana Peterková Official

Věc : žádost o předběžné opatření k zastavení volební kampaně a voleb prezidenta v roce 2023 z důvodu nezákonného postupu Ministerstva vnitra při zadávání veřejné zakázky firmě Hewlett – PACKARD s.r.o., která má výhradní smlouvu s Ministerstvem vnitra jako autor ověřování petice pro volbu prezidenta 2017, smlouva číslo 3254366, aniž by byla zveřejněna nová smlouva s výše uvedenou firmou pro volby prezidenta 2023 a okolnosti, jak byla firma Hewlett – Packard Ministerstvem vnitra vybrána.

Již v roce 2012 uzavřelo Ministerstvo vnitra smlouvu s firmou Hewlett Packard o ověřování petice pro volbu prezidenta 2013 bez výběrového řízení, čímž vzniká důvodné podezření, že byla protizákonně vyvedena kontrolní úloha státu v případě voleb hlavy státu České republiky. Navíc petenti – občané ČR neuvedli při podepisování petičních archů jednotlivým kandidátům informovaný souhlas a souhlas v souladu s GDPR s nakládáním s jejich osobními údaji s jejich souhlasem a zásahem státu – subjektem ministerstva vnitra – tak výše uvedené proběhlo bez vědomí a souhlasu jednotlivých petentů.

Odůvodnění:

Dne 30.8.2017 obvinil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS – SO277/2017/532/KSt Ministerstvo vnitra ze spáchání přestupku podle paragrafu 120 odst.1 písm. a) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ( viz. příloha, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) z důvodu, že obviněný – Ministerstvo vnitra při zadávání veřejné zakázky „Technická podpora a zajištění rozvoje aplikace NS -SIS II v letech 2016 -2018“ na základě výzvy k jednání ze dne 26.1.2016 v jednacím řízení bez uveřejnění a spáchal tím přestupek podle paragrafu 120 odst.1 písm. a) zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a neprokázal, že by předmětnou veřejnou zakázku mohl z technických důvodů realizovat pouze vybraný uchazeč – Hewlett- PACKARD s. r.o., IČO 17048851 a důvod spočívající v nutnosti ochrany výhradních práv jmenovaného vybraného uchazeče vytvořil jmenovaný obviněný (Ministerstvo vnitra) v důsledku svého předchozího vědomého postupu při uzavírání smluv týkajících se předmětu plnění výše specifikované veřejné zakázky, tzn. Schengenského informačního systému, přičemž uvedený postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Výpis z obchodního rejstříku zachycuje jediného vlastníka české firmy, který je v Holandsku

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí ( ÚOHS-SO277/2017/VZ -25 377/2017/532/ KSt ) se obviněnému – Česká republika – Ministerstvo vnitra – ukládá pokuta ve výši 1.000 000 korun českých. Závěrem úřadu – ÚOHS, je zjištění, že obviněný – Ministerstvo vnitra – nepostupoval v souladu se zákonem ( příloha rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS – S0277/2017/VZ – 25377/2017/532/KSt) a vzhledem k tomu, že smlouva uzavřená mezi obviněným ministerstvem vnitra a předmětnou firmou HEWLETT – PACKARD s.r.o. byla uzavřena dle zjištění ÚOHS protizákonně a to pro celé období „Technické podpory a zajištění rozvoje aplikace NS – NS II v letech 2016 – 2018 předmětným subjektem a obviněným Ministerstvem vnitra, tedy přesně v období, kdy smluvně uzavřel obviněný – Ministerstvo vnitra – také technickou podporu se stejným subjektem, tedy firmou HEWLETT – PACKARD s.r.o. i pro autorizaci ověření petice pro volbu prezidenta 2017, vzniká důvodné podezření, že i tato smlouva byla uzavřena protizákonně, v rozporu s platnými předpisy o zadávání veřejných zakázek uvedených v rozhodnutí Úřadu pro ochranu výši 1.000 000 korun českých.

Závěrem úřadu – ÚOHS, je zjištění, že obviněný – Ministerstvo vnitra – nepostupoval v souladu se zákonem ( příloha rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS – S0277/2017/VZ – 25377/2017/532/KSt) a vzhledem k tomu, že smlouva uzavřená mezi obviněným ministerstvem vnitra a předmětnou firmou HEWLETT – PACKARD s. r.o. byla uzavřena dle zjištění ÚOHS protizákonně a to pro celé období „Technické podpory a zajištění rozvoje aplikace NS – NS II v letech 2016 – 2018 předmětným subjektem a obviněným Ministerstvem vnitra, tedy přesně v období, kdy smluvně uzavřel obviněný – Ministerstvo vnitra – také technickou podporu se stejným subjektem, tedy firmou HEWLETT – PACKARD s.r. o. i pro autorizaci ověření petice pro volbu prezidenta 2017, vzniká důvodné podezření, že i tato smlouva byla uzavřena protizákonně, v rozporu s platnými předpisy o zadávání veřejných zakázek uvedených v rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS – SO277/2017/NZ – 25377/2017/532/KSt, a v rozporu se zákonem o zadávání veřejné zakázky, tedy též v jednacím řízení bez uveřejnění.

Navíc není veřejně dohledatelná smlouva s firmou HEWLETT– PACKARD s.r.o. pro volbu prezidenta 2023, ani veřejně zveřejněn dodatek k smlouvě číslo 3254366 z roku 2017 pro rok 2023, ani způsob výběru firmy HEWLETT – PACKARD s.r.o. pro tuto činnost – autorizaci podpisů v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, a existuje tak podezření, že smlouva s předmětnou firmou pro aut. ověř, petice pro volbu prezidenta 2023 nebyla také uzavřena v souladu se zákonem o zadávání veřejné zakázky.

Existuje tak důvodné podezření, že podpisy občanů České republiky byly vyřazeny protizákonně z jednotlivých petičních archů z důvodu podezření z nezákonnosti uzavřených smluv mezi předmětnými subjekty obviněnými z nezákonného jednání ÚOHS a byly tak vyřazeni kandidáti, které tito občané podpořili v rozporu se zákonem o zadávání veřejné zakázky, tedy též v jednacím řízení bez uveřejnění. Navíc není veřejně dohledatelná smlouva s firmou HEWLETT– PACKARD s.r.o. pro volbu prezidenta 2023, ani veřejně zveřejněn dodatek k smlouvě číslo 3254366 z roku 2017 pro rok 2023, ani způsob výběru firmy HEWLETT – PACKARD s.r.o. pro tuto činnost – autorizaci podpisů v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, a existuje tak podezření, že smlouva s předmětnou firmou pro aut. ověř, petice pro volbu prezidenta 2023 nebyla také uzavřena v souladu se zákonem o zadávání veřejné zakázky.

Existuje tak důvodné podezření, že podpisy občanů České republiky byly vyřazeny protizákonně z jednotlivých petičních archů z důvodu podezření z nezákonnosti uzavřených smluv mezi předmětnými subjekty obviněnými z nezákonného jednání ÚOHS a byly tak vyřazeni kandidáti, které tito občané podpořili, též protizákonně. Voleb prezidenta se tak z důvodného podezření z výše uvedených skutečností nemohou účastnit zcela nezákonně ti kandidáti, které podpořili svým údajem občané ČR jejichž podpisy mohli být též nezákonně vyřazeny.

Z prezidentských voleb 2023 tak mohli být proti pravidlům volebního zákona vyřazeni kandidáti. které podpořilo zákonných 50 000 občanů ČR, neboť byl zpochybněn z výše uvedených skutečností způsob jejich vyřazení zcela důvodným nezákonným postupem, jak Ministerstvem vnitra, tak firmou Hewlett Packard. Je tak zcela nepochybně zásadní a je nepochybně naplněn zákonný důvod, volby okamžitě zastavit a zkontrolovat sjednat zákonnosti smluv mezi Ministerstvem vnitra a firmou HEWLETT – PACKARD s.r.o. a systém kontroly i důvod a způsob vyřazení jednotlivých petentů – občanů české republiky. Ti NEVYJÁDŘILI PÍSEMNÝ a INFORMOVANÝ SOUHLAS, aby s jejich osobními údaji nakládala společnost registrovaná v zahraničí – HEWLETT – PACKARD -stejně jako jeví znaky nezákonného jednání přístup zahraniční, registrovaná v Kalifornii, což je také protizákonné, stejně jako její přístup do registru obyvatel České republiky.

Jana Peterková.

Stopy koncových vlastníků firmy, která v ČR sčítá petiční prezidentské archy, končí na Kajmanských ostrovech

Naše redakce zahájila vyšetřování po vlastní ose a objevili jsme daleko hlubší důvody pro znepokojení občanů ČR, než jsou ty, které uvádí paní Peterková. Podívali jsme se totiž na vlastnickou strukturu zmíněné firmy HEWLETT – PACKARD s.r.o. registrované v České republice [2], která je českou firmou s českými statutárními orgány, ovšem jediným a 100% majitelem a vlastníkem této firmy žádný Čech není.

Adresy holandské matky

Vlastníkem firmy HEWLETT – PACKARD s.r.o., IČO 17048851, je totiž holandská holdingová společnost Hewlett-Packard The Hague B.V. [3] s registrovaným sídlem na adrese Startbaan 16, Amstelveen, 1187XR Holandsko a s adresou kanceláří vedení firmy na adrese Stroombaan 16, Amstelveen, 1181VX Holandsko. Petiční archy občanů ČR na podporu prezidentských kandidátů v ČR od roku 2012 kontroluje, sčítá a ověřuje firma uvnitř holandského majetkového holdingu. Jenže, tím se teprve dostáváme na počátek králičí nory.

Vlastnická struktura holdingu

Holandská firma Hewlett-Packard The Hague B.V. má totiž v holandském obchodním rejstříku holandské nominanty, tedy statutáry, ale spolumajiteli, resp. akcionáři této firmy jsou další dvě holdingové struktury [4]. Ta první se jmenuje Hewlett-Packard Technology Holdings I a ta druhá Hewlett-Packard Solutions Company. A teď to přijde: Obě dvě holdingové matky, které vlastní dceru – holandskou Hewlett-Packard The Hague B.V., která ovládá jejich vnučku – českou HEWLETT – PACKARD s.r.o., jsou registrovány v nedohledatelném daňovém ráji na Kajmanských ostrovech, který neposkytuje veřejný přístup k obchodnímu registru. A to není všechno.

Všechny 3 holdingové matky figurují v uniklých dokumentech Paradise Papers [5] amerických investigativních novinářů z ICJ – International Consortium of Investigative Journalists. Je třeba zdůraznit, že samotné uvedení a figurování v Paradise Papers ještě neznamená, že se dotyčné firmy dopustily něčeho nekalého, ale každopádně je divné, že akcionáři a spolumajiteli holandské firmy, jejíž česká dceřinka už od roku 2012 sčítá petiční archy prezidentských kandidátů v ČR, jsou korporace a firmy s adresami v nedohledatelném daňovém ráji na Kajmanských ostrovech.

Karel Janeček se domáhá spravedlnosti, že mu špatně sečetli na vnitru petiční archy, jenže technicky to sčítání zajišťuje firma s vlastníky až někde na Kajmanech

Aeronet je první a vlastně jediný server, který v ČR přichází s tímto odhalením a je nám záhadou, proč tzv. velcí novináři z velkých médií nezjistili tento obrovský bezpečnostní střet zájmů sami a vlastními silami, když v České republice panuje stav, kdy petiční archy prezidentských kandidátů sčítá firma s vlastnickou strukturou vedoucí přes Holandsko až do nedohledatelného daňového ráje na Kajmanských ostrovech a vlastnictví vede dokonce přes firmy figurující ve skandálních dokumentech Paradise Papers.

V tomto ohledu jde o daleko větší skandál, než je nějaké nevypsané výběrové řízení, protože tady už jde veškerá legrace stranou. Je absurdní, když Fialova vláda křičí o ochraně demokracie a Vít Rakušan mluví o tom, že je potřeba blokovat dezinformace, ale přitom samotné vnitro nechává technologickou stránku sčítání a ověřování petičních archů kandidátů na prezidenta na bedrech firmy s nedohledatelnou koncovou vlastnickou strukturou na Kajmanských ostrovech! Chucpe!

Karel Janeček

Karel Janeček, až si přečte tento článek, bude mít zřejmě pocit jako ve zlém a absurdním snu. Právě on jako zakladatel Nadačního fondu proti korupci se stal obětí podivného sčítání svých petičních archů a nebyl připuštěn do volby prezidenta, ale určitě do této chvíle netušil, že firma, která pro Ministerstvo vnitra technicky zajišťuje sčítání těchto archů, je ve skutečnosti firmou na konci řetězce holdingu s nedohledatelným vlastnictvím až na Kajmanských ostrovech.

Panečku a musí to odhalit teprve až Aeronet, paradoxně ten údajně konspirační, proruský a dezinformační server, který chce vnitro definitivně zablokovat.

Osobně nevěřím, že nějaký soud v ČR odsune termín voleb, aby se toto prošetřilo, jak je možné v demokratické zemi, která je prý podle Petra Fialy ve válce, že petiční archy prezidentských kandidátů v ČR sčítá firma s neznámými koncovými vlastníky, jejichž stopy končí až někde v exotickém daňovém ráji. Česko snese fšecko! O tomto obrovském skandálu budeme hovořit exkluzivně v pátek 13. ledna na Svobodném vysílači CS.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj:https://aeronet.news/exkluzivne-investigace-aeronetu-odhalila-ze-scitaci-archy-petentu-prezidentskych-kandidatu-v-cr-overuje-firma-s-nepruhlednou-vlastnickou-strukturou-vedouci-do-danoveho-raje-na-kajmanskych-ostrovech/

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *