, , , , , ,

Globalisté na obálce časopisu The Economist předpovídají na rok 2023 energetickou smrt obyvatelstva

Globalisté na obálce časopisu The Economist předpovídají na rok 2023 energetickou smrt obyvatelstva, ukončení produkce živočišných potravin

Globalisté na obálce časopisu The Economist předpovídají na rok 2023 energetickou smrt obyvatelstva, ukončení produkce živočišných potravin, lidé budou žít ze psích konzerv, jedinou starostí veškeré populace na planetě Zemi bude obživa a procesy na Ukrajině směřují k zažehnutí jaderné války! Trans-atlantický svazek Londýna a Washingtonu se dostane do střetu zájmů! Muž a žena budou od sebe odloučeni! Ekonomické fórum Klause Schwaba umístilo na obálku časopisu úplně všechno, už nemají vlastně co skrývat!

Pro 26, 2022

Koncem každého roku publikuje globalistický časopis The Economist tzv. novoroční číslo, které vychází na přelomu starého a nového roku a hlavní obálka tohoto čísla je vždy naplněna podivnými a nezvyklými symboly a odkazy, které předznamenávají budoucnost. Dopředu je třeba zdůraznit, že nejde o předpovědi a ani o věštění z křišťálové koule, ale jde o oznámení procesních plánů globalistů do nadcházejícího roku, čímž vytrubují a dávají na vědomí své hlavní cíle, které by rádi splnili. Jelikož jde o plány, ne všechny se musí naplnit, protože jde o konceptuální vzkazy, které vyžadují odpovídající procesy řízení ke své realizaci.

 Tyto obálky časopisu jsou proto určitým orientačním vodítkem, ale nedá se na ně pohlížet jako na projekci budoucnosti, protože to není úlohou časopisu The Economist.

Ten se zabývá plněním úkolů globalizace a popularizace plánů globalistů mezi veřejnosti. Hlavní stránka časopisu pro rok 2023 si ovšem žádné servítky nebere. Obálka časopisu The Economist pro rok 2023

Okolo hlavní obálky kolem dokola jsou nápisy, které ale nemají žádný vzkaz, protože to jsou témata článků uvnitř daného čísla časopisu The Economist, takže tím se nebudeme zabývat. To zásadní je na obrázku vánočního stromku a na jeho ozdobách okolo stromku a symbolů se specifickým významem, které není tak těžké rozluštit, pokud disponujete určitými konceptuálními znalostmi. Začneme úplně vlevo dole.

Jedná se o čínský znak z tzv. tchangské poezie, který je specifickým tím, že v průběhu času se jeho překlad a význam mění, přestože znak se nemění.

Tohle je typickým znakem pro Čínu, kdy věci zůstávají beze změny, ale mění se jejich politický výklad, který je přizpůsoben době. Znak je proto překládán jako symbol “čínské adaptability” a schopnosti přizpůsobovat se změnám ve světě, aniž by došlo ke změně samotné Číny. Anglosasové znak překládají jako “resilience” ve smyslu “odolnosti” v toku času. Čína se prostě přizpůsobí a promění, aby fungovala v novém rozděleném světovém řádu v roce 2023.

Hyperinflace změní priority populace v roce 2023 a hlavní starostí lidí se stane obživa, nikoliv nové auto, ani dovolená

Další ozdobou nad tím je obrázek lidské hlavy, která má místo mozku žaludek. Ano, tohle je jasný symbol ekonomických problémů lidstva a především západní populace, která začne mít zásadní starosti o to, jak se nasytit, jak zajistit jídlo, kde sehnat peníze na rostoucí ceny potravin, mozek člověka začne být zaměstnáván starostmi žaludku o jídlo více než o cokoliv jiného.

Lidé budou mít v roce 2023 v hlavě daleko více starostí o to, jak zaplatit za jídlo, když všechno bude strašně drahé. S tímto symbolem hlavy a žaludku souvisí ještě další symboly na stromku, ale k tomu se dostaneme. Je zcela patrné, že zatímco dříve se lidé starali o jiné věci než jídlo, v současné ekonomické a bezpečnostní krizi se hlavní starostí lidí stane obživa, podobně jako v době války a válečných konfliktů, ke kterým svět míří a na stromečku je na to pamatováno. Dole je promo video z Twitteru WEF na menu z červů, které nabízí řešené pro lidskou hlavu z žaludkem místo mozku.

 

Třetím symbolem od zdola na levé straně stromku je lidská lebka uprostřed jakéhosi kruhu s kostičkami. Pokud nemáte technické vzdělání, tak vám to asi nic neřekne, ale pokud jste studovali elektrotechniku nebo strojařinu, tak hned je vám jasné, na co se díváte. Je to samozřejmě nákres elektrického motoru, ty kostičky okolo kruhu jsou cívky statoru, zatímco lidská lebka uprostřed symbolizuje rotor. Tohle je symbol elektrické krize, která dovede člověka doslova k jeho vlastní energetické smrti, protože člověk se bude točit uvnitř elektrické éry a problémů s platbami za elektřinu až k smrti.

Na obrázek se přitom lze dívat nejen jako na symbol elektrického motoru v autech, ale i naopak jako na elektrický alternátor, kdy se točí rotorem a v cívkách statoru se indukuje elektrický proud, tedy jako v elektrárnách fungují generátory na výrobu elektrického proudu. Lidé prostě elektrickou éru starého světa nepřežijí a symbol lebky ve statoru naznačuje, že v roce 2023 dojdou nejen k masivnímu prohloubení energetické krize, ale i k drastickému přechodu na elektrickou dopravu.

Konflikt na Ukrajině letí vstříc jaderné válce

Čtvrtá ozdoba na levé straně stromku zachycuje tradiční indickou krávu, tzv. brahmu, která je základem živočišné bílkovinové výživy v Indii. Mléko z indické krávy je symbolem hojnosti. Jenže na obrázku je v břiše krávy symbol exploze, výbuchu, což je symbol konce živočišné výživy v populaci, a to nejen v Indii.

Symbolů explozí a prskavek je na obrázku opravdu spoustu a zdánlivě by mohly symbolizovat ohňostroj a oslavy příchodu nového roku, ale to nejsou výbuchy prskavek, to jsou skutečné exploze a válečné výbuchy uprostřed války, a to nejen té na Ukrajině, ale i války proti starému světovému pořádku. Celý svět míří podle časopisu The Economist k jaderné válce kvůli Ukrajině. Na obálce časopisu je to naprosto nepochybně zobrazeno tak očividně, že více to ani zdůraznit nejde.

Nad stromkem vlevo a vpravo je možné vidět jakési ptáčky, kteří letí směrem ke špici stromečku, na kterém je koule se symbolem atomového jádra, tedy symbolu vodíkové bomby a jaderné války. Při podrobném pohledu na ptáčky zjistíte, že nejde o ptáky, ale o ukrajinské trojzubce, které symbolizují sokola. To je symbol Ukrajiny, sokol letící střemhlav k zemi a lovící kořist. Přestože Ukrajinci svému podivnému zakroucenému symbolu říkají trojzubec, ve skutečnosti je to symbol k zemi letícího sokola. Sokol byl symbolem knížat Kyjevské Rusi, takže odtamtud tento symbol Ukrajiny pochází. Symboly ukrajinských trojzubců, resp. sokolů letících ke špici stromku se symbolem atomového jádra tedy předpovídá hrozbu jaderné války pro rok 2023.

Lidé budou jíst psí konzervy v důsledku energetické krize a inflace, zatímco psi budou vychrtlí a o hladu

Dalším symbolem na pravé straně stromku je vychrtlý a vyhublý pes. To má souvislost s ozdobou hlavy s žaludkem místo mozku. Lidé budou tak zchudlí kvůli energetické krizi, že budou kupovat psí konzervy a budou psům jíst jejich žrádlo, takže psi budou hubení na kost. Lidé budou mít málo peněz, takže nebudou peníze pro mazlíčky a nejvíce to odnesou psi.

Ekonomická krize se podepíše ve všech segmentech západního vyspělého života, který byl reprezentován ještě donedávna vysokými rodinnými výdaji pro mazlíčky, což jinde ve světě bylo a je nevídané. Vychrtlý pes tak symbolizuje konce západního světě a jeho blahobytu v roce 2023. Další symbol zachycuje jadernou fúzi a stlačování deuteria a tritia ve fúzní reakci. To je zřejmý odkaz na pokrok v oblasti jaderné fúze, ke kterému by mělo dojít v roce 2023.

V posledních měsících se začalo mluvit o tom, že jaderná fúze by vyřešila energetické problémy lidstva, ale první fúzní reaktor pro komerční využití se neočekává dříve než okolo roku 2050. Energetický rozkol globálního světa je přitom součástí procesu na ukončení unipolárního zřízení Pax Americana, který je řízen z Londýna a nikoliv z Moskvy.

Na Rusko je třeba se v globální politice pořád dívat jako na tu zemí, která vykonává vůli Domu Rothschild na nové rozdělení světa proto, že to vyhovuje Ruskému židovskému kongresu a uděluje mu trvalé dominium nad prostorem post-sovětských republik, což nechce pochopit nejen Kyjev, ale ani Washington. Nepřítel mého nepřítele je mým spojencem. Přesně tak se dívá Moskva na úlohu globalistů v Londýně proti americkým neoconům za mořem. A právě proto v roce 2023 dojde ke střetu mezi Londýnem a Washingtonem kvůli globálnímu resetu světa.

Střet mezi Londýnem a Washingtonem kvůli resetu světa z unipolárního na multipolární svět a globalismus je sionistický proces FC

A právě tento střet symbolizují dvě zkřížené pálky na britský kriket a na americký baseball. Zkřížení obou pálek na další ozdobě symbolizuje nadcházející politický střet a konflikt mezi USA a Velkou Británií, a to především ve vztahu k Číně [1], kde Londýn zainvestoval obrovský kapitál. A když mluvíme o Londýně, nemluvíme o britské goyim vládě, ale o britském City, tedy o bankovním nervovém bodě západního kapitalismu, který je pod kontrolou Rothschildova bankovního impéria. Američané jsou Londýnu již na obtíž v této situaci a systém Pax Americana škodí plánu na Velký reset globalismu ve světě. Tento reset má být komplexní a bude zahrnovat všechny vrstvy společnosti, včetně mezilidských vztahů.

To potvrzuje poslední ozdoba vpravo dole na stromku, a to je obrázek muže a ženy, kdy žena nese tašku s nákupem, ale muž má ruce v kapsách a nepomáhá ji. Tento symbol je naprosto trefný. Je to symbol rozpadu tradiční rodiny a odcizení se muže od ženy a opačně. Vánoční strom má celkem 6 svící, po každé straně 3 a sedmou svíci uprostřed na špici tvoří symbol jaderné války, tedy atomového jádra. A co to znamená 7 svící? To je samozřejmě židovský svícen Menorah, tedy vzkaz, že se jedná o židovský strom procesů řízení, je to jejich proces řízení světa. A to, co ze stromu opade, to dole sezobou Ukrajinci, což symbolizuje jeden z ptáků, sokolů, který přistál pod konceptuálním stromkem židovského řízení globalismu a sezobává to, co ze stromku opadlo. To je trefný odkaz na osud Ukrajinců v roce 2023, dostanou od světového společenství jen to, co spadne ze stolu globalistům po porcování Ukrajiny, resp. ze stromu globalismu.

Konec systému Pax Americana přinese nový společenský řád se změnami na všech úrovních společenského řízení

Pod čínským symbolem na levé straně je kalich a ovoce, symbol hojnosti pod čínským symbolem. Zatímco na druhé straně stromu pod symbolem rozvratu rodiny je ukrajinský pták, který vyzobává paběrky. Zkrácený překlad symbolů tak lze vykreslit a popsat tak, že podle předpovědi The Economist míří Ukrajina k jaderné události, což uvede celý svět do výbuchu a prskavky okolo vánočního stromečku by se v roce 2023 mohly snadno proměnit v exploze a výbuchy světové války

Na stromečku jsou přitom už navěšeny konceptuální ozdoby přechodu populace od živočišné stravy k udržitelné, rozuměj k hmyzu a červům.

Ukrajinský sokol při lovu střemhlav

Rovněž je zdůrazněn přechod k elektrické éře, který ale položí rodinné rozpočty natolik, že lidé budou vykupovat psí konzervy. Jedinou starostí člověka bude obživa a tradiční rodina dojde v roce 2023 dalšího destrukčního úpadku. Dojde k rozštěpení konceptuálních plánů Londýna a Washingtonu kvůli tomu, že Pax Americana musí skončit, aby Rothchsildovo City v Londýně mohlo realizovat Velký reset zahrnující jak Rusko, tak i Čínu. Proto ani Moskva nejde doopravdy proti Londýnu a Západu, protože není dovoleno, šlo by to proti plánu resetu.

Časopis The Economist je úzce napojený na Světové ekonomické fórum a všechny tyto symboly jsou odvozené od plánů představených již dříve Klausem Schwabem, který má roli zvěstovatele a emisara Komise 300, který popularizuje chystané procesy a atributy nového světového řádu.

 Všimněte si, že když se podíváte na web WEF [2], tak tam nikde nenajdete podporu Ukrajině. Vůbec nikde.

Světové ekonomické fórum zůstalo úplně nedotčeno tou ukrajinskou hysterií, kdy každá z významných organizací si dává na web symboly podpory Ukrajině, ale Světové ekonomické fórum nic. Chápete? Rusko dělá pro globalisty na Ukrajině pouze to, co bylo v plánu a Světové ekonomické fórum tak nemá důvod proti tomu procesu se nijak angažovat. Angažují se pouze ty subjekty, které jsou pod kontrolou Pax Americana.

Kdokoliv je napojen na americké neocony a starý světový řád, podporuje Ukrajinu a dává to hlasitě a okatě najevo na svých webech.

 Podporovat starý systém ale znamená vyvolat jadernou válku, nikoliv proti Rusku, ale proti globalistům, kterým Ruský židovský kongres jen pomůže skrze Ruskou armádu.

Rusko bude to zlé a špatné, globalisté se na 6. prioritě neušpiní, protože tu špinavou práci na Ukrajině za ně udělá a již dělá Ruská armáda. Web WEFu nekřičí nic o válce na Ukrajině, ani na podporu Ukrajinu, prostě ticho po pěšině, Rusko dělá vše podle plánu, protože je to pro něj výhodné v rámci nového rozdělení světa.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj:https://aeronet.news/globaliste-na-obalce-casopisu-the-economist-predpovidaji-na-rok-2023-energetickou-smrt-obyvatelstva-ukonceni-produkce-zivocisnych-potravin-lide-budou-zit-ze-psich-konzerv/

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *