, , , , , , , ,

Fialova vláda si chce koupit poslušnost a servilitu českých médií za 100 milionů korun v rámci chystaného zákona, který má zavést nový trestný čin šíření dezinformací ohrožujících demokracii nebo bezpečnost státu

Fialova vláda si chce koupit poslušnost a servilitu českých médií za 100 milionů korun

Fialova vláda si chce koupit poslušnost a servilitu českých médií za 100 milionů korun v rámci chystaného zákona, který má zavést nový trestný čin šíření dezinformací ohrožujících demokracii nebo bezpečnost státu! Podle informací má vzniknout “index” závadových webů, které mají nepřátelské postoje vůči Fialově vládě! Index bude spravovat nově zřízený úřad na způsob Ministerstva pravdy! Znovu chtějí zavírat lidi do kriminálů za texty a názory! Znovu povstanou noví disidenti, znovu se pojede samizdat!

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

29.12. 2022

Česká média přinesla ve středu informaci, že vláda Petra Fialy ve spolupráci s ministerstvem vnitra prý dokončily přípravu zákona proti dezinformacím. Zákon by měl nově zavést úplně nový trestný čin vědomého šíření dezinformace, která ohrožuje demokratické zřízení anebo bezpečnost země.

 Kromě toho zákon zavede tzv. index, na který budou umisťovány nepohodlné weby a poskytovatelé internetu v ČR se budou muset tímto indexem řídit a budou muset blokovat svým klientům přístupy na tyto weby.

Zatím není jasné, kdo bude tento index spravovat, ale očekává se, že to bude nově zřízený úřad, který bude mít charakter Ministerstva pravdy, jehož zaměstnanci budou určovat a deklarovat, co je pravda a co je dezinformace. Jakkoliv je myšlenka na takový úřad absurdní a v demokratické společnosti nemyslitelná, Fialova vláda si to nemyslí a má pocit, že pravdu musí určovat nově zřízený úřad, zaměstnanci úřadu, prostě státní orgán, který bude blokovat všechny weby, které budou psát něco jiného a tím budou ohrožovat “demokratické” zřízení Fialova státu.

Petr “Mrazík” Fiala. Lid v mé zemi bude bez ruského plynu, bez ruské ropy, i bez ruské zmrzliny. A teď i bez svobody opačného názoru

Jenže, to není to největší překvapení. Podle Deníku N je v návrhu zákona i směrnice, která navrhuje poskytovat “nezávislým” médiím 100 milionů korun ročně a k tomu dalších 50 milionů korun ročně tzv. fact-checkingovým organizacím a spolkům, jako jsou Manipulátoři Jana Cempera nebo Čeští Elfové Bohumila Kartouse.

Fialova vláda si tak chce de facto koupit česká média, která píšou ve prospěch vlády a v souladu s narativem vlády, zatímco opoziční média budou umlčována, umisťována na index a jejich redaktoři dokonce stíháni a zavíráni do kriminálů.

Je to de facto korupce Fialovy vlády za bílého dne. Za 100 milionů korun si vláda koupí přízeň mainstreamových médií, za dalších 50 milionů si koupí ověřovatele zpráv a opoziční média se onálepkují jako dezinformační a umístí se na index, takže bez VPN se lidé na ty weby nedostanou. Fialova vláda tak přiznává, že velká média v ČR ztrácí vliv a důvěru čtenářů, protože lidé odmítají číst pro-vládní narativ.

Vláda Petra Fialy si chce de facto koupit média v ČR za 100 milionů korun

Financování soukromých webů ze státního rozpočtu je přitom něco, co v Evropské unii je označováno za subsidiaritu, tedy formu plnění a subvencování rozpočtů soukromých subjektů, ale ze všeho nejvíce to připomíná státem financovanou korupci. Stát si vybere soukromá média, která se mu líbí a označí je za “nezávislá” a nasype jim peníze ze státního rozpočtu.

Takže vláda si tímto de facto kupuje soukromá média a ta na oplátku budou psát tak, jak si vláda bude přát, zatímco jiná a skutečně nezávislá média budou blokována anebo dokonce kriminalizována. Nepohodlné názory tak mají být úplně umlčeny, a to nejen blokací webů, ale i kriminalizací redaktorů. Tímto zákonem má být dosaženo stavu, kdy na mediálním trhu zůstanou jen média jednoho typu, tedy média pro-vládní, pro-evropská, pro-unijní a hlavně pro-ukrajinská. Servery píšící jinak budou dříve či později zaneseny na index a zablokovány. Pojďme si ocitovat, co napsala o celé věci ČTK [1]:

Praha – Pracovníci Úřadu vlády ČR a ministerstva vnitra vypracovali plán na boj s dezinformacemi. Stát by mohl jejich šiřitele stíhat, odstřihnout takové weby od reklamy státních institucí nebo desítkami miliony korun podporovat nezávislá média, která se snaží dezinformace potírat. Současný vládní zmocněnec pro oblast dezinformací Michal Klíma by se pak mohl stát národním gestorem této politiky a určovat způsob, jak s takzvanými fake news bojovat. Klíma to dnes potvrdil Deníku N [2].

V první polovině příštího roku by měl vzniknout zákon určující podmínky, za kterých mohou být zablokované konspirační stránky na internetu. V plánu je také zákon umožňující policii stíhat záměrné šíření dezinformací. “Předloží se vládě návrh zákona doplňujícího trestní zákoník o trestnou činnost vědomého a záměrného šíření dezinformací s cílem významně poškodit demokratický charakter státu či jeho klíčových bezpečnostních zájmů,” píše se podle serveru v dokumentu.

Experti doporučují rovněž podporovat 50 miliony korun ročně neziskové organizace, které se zabývají bojem s dezinformacemi. 100 milionů korun ročně by pak měla dostávat nezávislá média, která v boji s fake news pomohou.

Považuji pomoc profesionálním zpravodajským a nezávislým médiím v této oblasti za velmi důležitou. Navíc poslední rána pro média byla novelizace autorského zákona, kdy tito vydavatelé přišli o peníze od Googlu,” řekl Deníku N Klíma. Stát by měl zaměstnat i více odborníků na dezinformace.

Autoři dokumentu upozornili na to, že na některých webech označovaných za dezinformační inzerují nyní i státní instituce. Podle Nadace Open Society Fund se tam objevila například reklama na státní agenturu Czech Tourism. Tato praxe by měla být omezená. “Narušení tohoto obchodního modelu a snížení výnosů z tohoto společensky škodlivého modelu podnikání by mělo být významnou součástí strategie čelení dezinformační hrozbě,” píše se v plánu. Pomoci by měli také kampaně proti dezinformacím na sociálních sítích.

Na začátku prosince řekl premiér Petr Fiala (ODS) při sněmovních interpelacích, že stát musí čelit nepřátelské hybridní válce vedené i prostřednictvím dezinformací, nelze ale zavádět cenzuru. Poukázal také na to, že jeho kabinet navazuje v čelení hybridním hrozbám na dokumenty přijaté k této záležitosti předchozí vládou Andreje Babiše (ANO) a postupně plní úkoly, které z nich vyplývají. Patří k ním podle ministerského předsedy také zpracování právní úpravy pro posílení možností České republiky čelit dezinformacím a vytvoření systému strategické komunikace státu.

V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu bylo na jaře zablokováno několik dezinformačních webů. Internetové sdružení CZ.NIC opět zpřístupnilo sedm webů koncem května. Fiala mimo jiné tehdy uvedl, že k vypnutí dezinformačních webů vyzvala vláda v obecně formulovaném usnesení a je vděčná nevládním organizacím i komerčním firmám, že tyto servery vypnuly. Vládě ale bylo podle něho jasné, že zablokování webů bylo jen přechodné opatření.

Stovky zaměstnanců nového ministerstva budou ověřovat pravdu?

Vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi Michal Klíma se tak podle všeho stane buď novým ministrem nově zřízeného Ministerstva pro informační bezpečnost (tento název je prý zvažován jako oficiální název nového ministerstva) anebo ředitelem nově zřízeného úřadu s podobným názvem.

Tento úřad nebo ministerstvo by potom bylo zřizovatelem indexu závadových webů a rovněž by mělo v gesci tzv. certifikaci pravdy, tedy určení toho, jaká informace je pravdivá a jaká není. Už teď je jasné, že takový úřad by musel disponovat stovkami zaměstnanců, kteří by nedělali nic jiného, než prováděli rešerše a zkoumali na internetu zdroje a potom by certifikovali s určitým procentem pravděpodobnosti, jaká informace je pravdivá nebo není. Pojďme si uvést příklad.

Michal Klíma, vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi

Nějaký server napíše, že nezodpovědná vláda Petra Fialy přibližuje Českou republiku k válečné konfrontaci s Ruskou federací, což bude mít za následek mobilizaci v ČR a povolávání ročníků v několika vlnách. Je možné takovou informaci označit za dezinformaci a web zablokovat? Toto je přesně jeden z příkladů, kde není možné exaktně určit pravdu, protože se nejedná o tvrzení, ale o vyjádřený názor a obavu. Je nemožné přesně odhadnout, kde je limita toho, kdy Rusko vstoupí do konfliktu s NATO, když žádné takové limity a hranice nejsou známy a lze o nich pouze spekulovat.

Ministerstvo pravdy bude blokovat weby podle nálepek, protože podle konkrétních článků to nepůjde, to bude neobhajitelné

Všichni se však shodnou na tom, že kroky Fialovy vlády bezpečnostní krizi v Evropě prohlubují, protože jeho vláda podněcuje a sama iniciuje další dodávky zbraní Ukrajině. Takže nakonec to může skončit tak, že úřad bude blokovat weby ne podle toho, co ty weby napíší, ale podle toho, co o těch webech napíší ty “nezávislé” a vládou placené weby. Tedy blokace bude probíhat ne podle konkrétních článků, ale podle nálepek, které těm protivládním webům nalepí ty pro-vládní weby. A tohle je podle mého názoru ten skutečný plán autorů toho zákona. Oni vědí, že nemohou blokovat weby kvůli konkrétním článkům, protože by neměli argumenty.

Vzkaz ministra vnitra, jak skončí každý, kdo bude psát jinak, než jak chce Fialova vláda

Všimněte si, že ani toho 25. února 2022, když CZ.NIC na podnět Fialovy vlády zablokoval skupinu webů v čele s našim Aeronetem, tak k blokaci nedošlo na základě nějakého specifického článku, že by porušoval nějaký zákon, ale čistě a pouze na základě nálepky, kterou ty zablokované weby dostaly už dávno předtím. A to samé má podle všeho platit i po schválení toho nového zákona. Nebudou hledány konkrétní texty nebo články, protože Ministerstvo pro informační bezpečnost prohlásí, že ten a ten konkrétní web ohrožuje demokracii a bezpečnost ČR jako celek a nikoliv nějakým konkrétním článkem.

Velký český firewall inspirovaný v Číně

A v tom okamžiku neexistuje obrana. Nevěřím tomu, že se budou s nějakým provozovatelem dohadovat a přetahovat o znění vět v nějakém článku, jestli ty věty ohrožují demokracii nebo bezpečnost, tomu nevěřím. To by se pouštěli na tenký led. Udělají to stejně jako toho 25. února, prostě budou blokovat weby s tvrzením, že weby ohrožují demokracii a bezpečnost jako celek, prostě úplně vším, svojí existencí, svým logem, jménem, nálepkou, prostě úplně vším.

Na tuto cenzuru a teror se musí všichni lidé dobré vůle připravit a musí si zavčas pořídit VPN službu, už včera bylo pozdě. Návod na zprovoznění VPN v počítači a v mobilu najdete v článku zde. Opravdu to nepodceňujte, protože taková samozřejmost jako je přečtení si opozičního a jiného než vládního názoru na nějakém webu již nemusí být v ČR brzy dostupná. V Česku vznikne podobný firewall jako ten slavný čínský, který blokuje Číňanům přístup na západní weby. V nacistické III. Říši se o cenzuru tisku staral mimochodem Heinrich Himmler, říšský vůdce SS, ministr vnitra, šéf policie a tajné služby SD. Doslova vám přejde mráz po zádech, když vidíte tu podobu s Petrem Fialou.

Heinrich Himmler vs. Petr Fiala

Fialův teror namířený proti lidským právům a proti svobodě přijímání informací se prohlubuje a dokonce už i české soudy prohlašují [3], že občané ČR nemají právo na to, že musí nějakou informaci čerpat z konkrétní webové stránky, takže jejím zablokováním se prý občanům žádné právo neupírá, protože tu informaci si mohou přečíst někde jinde! To řekl bez okolků český soud! Je hotovo! Tím dochází k ukrajinizaci české společnosti. Stejně jako na Ukrajině kyjevská vláda už léta blokuje jiné než vládní názory, tak to samé se snaží v ČR zavést Fialova vláda.

Weby, které jsou hostovány v ČR, úplně skončí a budou zlikvidovány. V provozu zůstanou jen opoziční servery umístěné v zahraničí, ale dostanete se na ně z ČR jen pomocí VPN služeb.

 Disidentské servery tak znovu začnou vycházet jakousi elektronickou formou samizdatu, tedy formou působení z ciziny a pomocí přístupu na ně přes VPN.

Totalita se vrátila, protože obyčejní lidé proti jejímu návratu neudělali nic, anebo ji dokonce v návratu aktivně pomáhali u voleb volením pětikoalice. Fialova vláda chce prostě informační prostor v ČR uchvátit jen sama pro sebe a pro své loajalisty, žádný jiný názor nebude tolerován.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj:https://aeronet.news/fialova-vlada-si-chce-koupit-poslusnost-a-servilitu-ceskych-medii-za-100-milionu-korun-v-ramci-chystaneho-zakona-ktery-ma-zavest-novy-trestny-cin-sireni-dezinformaci-ohrozujicich-demokracii/

1 reply
  1. Mike
    Mike says:

    Jedina skupina, co rozsiruje dezinformace je, pokud me je znamo, vlada CR.
    To zrejme znamena, ze az vytvori svůj zakon proti dezinformacim, tak se pak všichni take pozavírají a budeme mit konecne klid od lidi, kteri jsou zhoubou pro narod a Ustavu jejíž garance nasich svobod je uplne opomijena.

    Odpovědět

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *