, , , , , ,

Viktor Orbán vylíčil německému novináři, jaký obrovský tlak vyvíjí Brusel na Maďarsko v otázce genderové agendy a jaký řev se začal ozývat z Evropské komise po přijetí maďarského zákona na ochranu dětí

Viktor Orbán vylíčil německému novináři, jaký obrovský tlak vyvíjí Brusel na Maďarsko

Viktor Orbán vylíčil německému novináři, jaký obrovský tlak vyvíjí Brusel na Maďarsko v otázce genderové agendy a jaký řev se začal ozývat z Evropské komise po přijetí maďarského zákona na ochranu dětí! Rok 2023 přinese do škol v zemích EU první genderové programy a cílem bude okopírování procesů, které již běží v USA! Maďarský zákon zakazuje LGBTQ organizacím vstup do škol a školek, aby nemohly obcházet rodiče v sexuální výchově a působit na děti zvrácenou pro-choice indoktrinací! Brusel podal na Budapešť žalobu a hrozí Maďarsku zastavením peněz z fondů EU

Celý článek si můžete poslechnout v audioverzi ZDE:

6.1.2023

Maďarský premiér Viktor Orbán na nedávné tiskovce odpověděl německému novináři, který se nevěřícně zeptal, že moc nevěří tomu, že by se Brusel tak moc zajímal o sexuální výchovu dětí. Viktor Orbán to však novinářovi vylíčil velmi barvitě, když popsal, co se děje za zavřenými politickými dveřmi, kam veřejnost nevidí. Bruselští globalisté chtějí, aby neziskový LGBTQ sektor v Maďarsku měl volný přístup do škol a mohl na eugenické úrovni přeprogramovávat malé děti a vyrábět z nich devianty.

Je to proces okopírovaný globalisty z USA, kde devianti s průkazkami LGBTQ sekcí školských odborů chodí po školách a vypráví dětem o svobodné volbě pohlaví (pro-choice agenda), o práškách na potlačování puberty, o hormonální transformaci, o přednostech homosexuality v ekonomice nového věku, protože se tím ušetří peníze na dětech a homosexuální pár si tak může ušetřit na pěkný byt, což by s dítětem nešlo apod.

Do Česka tato agenda zatím nedorazila, i když Fialova vláda ty dokumenty již má na stole, ale bojí se s touto agendou vyjít do škol, na Čechy by to bylo ještě předčasné, na to nejsou připraveni. Ovšem v Maďarsku to již jede na plné pecky, jenže Viktor Orbán tomu vystavil stopku a jeho strana Fidész prosadila zákon na ochranu dětí, který zakazuje školám, učitelům i neziskovkám jakékoliv působení na děti a jejich sexualitu. Zákon zakazuje přednášky, fakultativní akce, zájezdy, exkurze a cokoliv, co by se týkalo tzv. genderové agendy.

Globalisté utíkají za plánem zlaté půlmiliardy, je to doktrína, kterou nazývají Agenda 2100 a cílem této agendy je pouhých 500 milionů obyvatel na této planetě. Dosáhne se toho hladomorem, nedostatkem potravin, který bude úmyslně a uměle navozen, pod různými záminkami, ale protože lidé budou chtít přežít, bude se muset redukci obyvatelstva napomoci na 1. prioritě, a to převýchovou nové generace k neplodným životům, o což se postará subverze v sexuální výchově nejmenších a rodiče budou odsunuti, aby nad tím neměli kontrolu.

Útěk za zlatou půlmiliardou a proces wildernizace

(wilderness – divočina), tedy zdivočení planety, resp. vrácení planety do divoké podoby – pozn. redakce

Už se nejedná o zlatou miliardu, to je pasé. Nový plán Komise 300 určil hranici na 500 000 milionů, z nichž 450 milionů bude mít status otroků, zatímco 50 milionů bude mít status vyvolených, což nebude nic jiného, než současný stav, ale s několika výjimkami. Každý otrok bude mít omezený digitální příjem, bude zakázáno mít více peněz, než kolik bude určovat sociální limit. Světové elity již chystají systém CSRQ-SM, o kterém jsme v roce 2021 přinesli článek [1] jako první v ČR, přičemž web registrovaný ve Vietnamu, který informaci odhalil, záhadně zmizel a leaker, který data uveřejnil, je podle sítě Tik-Tok po smrti.

Všechna videa zmizela, úplné ticho po pěšině. Globalisté se budou snažit dosáhnout cíle co nejdříve, protože jim dochází čas, snaha o depopulaci této planety souvisí s plány Syndikátu na obnovu této planety do “divoké” podoby. Transformace planety do divoké podoby znamená brutální proces deindustrializace celého západního světa a postupný útlum i východního světa, ale tam industrializace má funkci základní obživy, ne blahobytu, takže tam ten proces nebude zatím tak silný jako na Západě,

Systém CSRQ-SM

K plánu Syndikátu na “wildernizaci” planety Země připravím pár konceptuálních článků v budoucnu, protože je to úplně nová věc, která doslova bere dech, ale role správců je ohrožena. Progos nesou vinu za přemnožení lidí na planetě a Syndikát je chce zbavit role správců, což znamená, že Dům Sion je v ohrožení.

A právě proto tak neuvěřitelně spěchá, proto tak obrovsky tlačí najednou na proces redukce obyvatelstva, je to totiž poprvé, kdy globalisté tahají za kratší provaz. Syndikát jim jde po krku. Nikdy by nedošlo k současným procesům a k takové brutalitě vůči goyim, kdyby nešlo o samotnou moc Domu Sion, kdyby nebyla v ohrožení. Ten tlak je projevem jejich strachu a obav, protože hrozí efekt “Vysokého muže” a toho se opravdu Dům Sion děsí.

Dostali do správy planetu, ale pod podmínkou, a tu porušili

Příchod Architektů zpátky na zemi by zboural náboženství, všechny archetypální víry a stále větší počty kontaktů s objekty UFO, které už otevřeně pronikají i do médií, jsou právě touto hrozbou. Pokud by došlo rozhodnutím Syndikátu k manifestaci části jeho moci na Zemi, globalisty by to položilo. Efekt “Vysokého muže” (Nephilim) by zboural Mekku i Vatikán.

Podmínkou pro ponechání moci Progos v roli správců této planety je dodržení slibu a vrácení populace na úroveň maximálně 500 milionů obyvatel, přesně podle zbouraných Georgijských kamenů, což byla pomsta a vztek Domu Sion na toto ultimátum Syndikátu. Tak rychle snížit populaci na 500 milionů do roku 2100 bude velmi těžké.

Zničené Georgijské poradní kameny

Wildernizace je proces, který má blízko k systému Gaia, tedy živoucí planeta jako entita, která má vlastní vůli. Je to za hranicí lidské vědy, lidského chápání, ale pro Syndikát je planeta forma entity, i když velmi těžko popsatelné. Nejlépe tuto entitu popisovali druidové a severské kmeny, které ve hmotě přírody, ve stromech, v rostlinách a ve vodě cítili živé entity, se kterými bylo možné mimosmyslově komunikovat.

Tohle je materiál spíše do nějaké mé nové knihy, protože tohle je až příliš konceptuálně náročné, ale pro nás stačí znalost toho, že tato planeta byla svěřena vyvolenému národu za jistých podmínek a ty podmínky nejsou dodrženy.  Najednou tak přichází absurdní situace, kdy největší globalisté, největší kapitalisté, největší balouni businessu, největší žraloci bank najednou dělají vše proto, aby likvidovali průmysl, aby likvidovali ekonomiku, aby likvidovali konzum, který celou dobu usilovně budovali a propagovali, a hlavně všechno mu podřizovali.

Agenda 2100 bude mít podobu čirého šílenství, která se bude podobat cestě zpátky na stromy, ale nakonec to nebude strom, ale klec…

A najednou ti samí tohle všechno ničí, přikazují každému to ničit a vracet do původního stavu, jak se říká lidově: Zpátky na stromy! Ano, to je proces wildernizace (wilderness – divočina), tedy zdivočení planety, resp. vrácení planety do divoké podoby, kde populace postupně bude klesat a ztrácet se mezi divokou vegetací opuštěných měst bez průmyslu v první řadě a bez obyvatelstva v řadě druhé, protože bez práce nezůstanou v městech ani lidé.

Ten proces jede na plné obrátky a všichni ti, kteří budovali tvrdý a nejbrutálnější kapitalismus, dnes razí co nejrychlejší likvidaci všeho, co vybudovali. Nikomu to nedává smysl, je to doslova útěk za šílenstvím, ale dává to smysl ve chvíli, když zjistíte, že moc Progos je v ohrožení a mohou být zbaveni své vyvolenosti. Písmeno Země “G” v zednářských symbolech by nadobro zmizelo. Tajemství správcovství nad “G” by bylo zničeno. Tomuto procesu wildernizace má pomoci právě i genderová agenda.

Zednářské štíty lóží s písmenem entity Země – Gaia (Gaiah -> Goliath -> Obr)

Když globalisté na 1. prioritě vychovají armádu genderových reformantů, což má být oficiální název pro osoby, které se vzdaly rozmnožování s cílem “záchrany planety” (ve skutečnosti je to záchrana Progos, aby nebyli zbaveni správcovství nad planetou), potom do roku 2100 se populace planety, kombinacemi hladomoru, degenerativního očkování pod různými záminkami, chudou stravou s opiáty, sociálním kreditem a genetického zkracování života, nakonec sníží.

Včetně zkracování života volitelného a rovněž válkami, které ale nesmí planetu poškodit, tedy ne jaderné zbraně, potom se opravdu může podařit populaci snížit na 500 milionů. A právě genderová agenda je teď v Evropě ve svých počátcích a Viktor Orbán jede procesy v Maďarsku proti této agendě. Všude v EU se začnou tyto procesy teď v roce 2023 pomalu implementovat, protože v tento rok mají první genderové programy dorazit do škol ve většině zemí EU.

Hrozba efektu “Vysokého muže” na lidskou populaci po případném pádu Progos vede Dům Sion k uvolňování informací o UFO v obrovském objemu a bez cenzury

Ve všech ohledech je potřeba si uvědomit, že procesy šílenství a likvidace ekonomik zemí Západu mají jasný úkol, proces wildernizace a záchrana moci Domu Sion nad touto planetou. Nedivte se tomu, že mainstreamová média najednou informují zcela nepokrytě a bez sarkasmu o UFO, zcela otevřeně, protože ze strany Progos je to jejich Plán B. Pokud totiž Syndikát odebere Domu Sion status správců, tedy správců planety a roli vyvoleného národa, potom efekt Vysokého muže nemusí být v populaci až tak devastující pro Progos, protože populace už na to bude připravená, takže moc Progos se může podařit udržet.

“Udržujte lidskou populaci pod 500 miliony v udržitelné rovnováze s přírodou!” Jeden z nápisů na Georgijských poradních kamenech

Alespoň si to myslí Komise 300. Když všichni budou vědět o UFO, nebudou potom překvapeni a nedojde ke zhroucení systému řízení na Zemi. Jistotu v tom ale Progos nemají. Ne ve chvíli, kdy obrovské lodě Syndikátu zachycují amatérští pozorovatelé Slunce, jak tyto lodě o velikosti afrického kontinentu tankují plazmu přímo ze slunečního povrchu. Z jakého materiálu jsou lodě vyrobeny, že vydrží takový žár, to je za hranicí lidského chápání. Všechno, čeho jsme teď svědky, je nejen deindustrializace západního světa, ale je to reverzní tok proti času vývoje moderní společnosti.

Klaus Schwab rovněž přešel na vyšší rychlost wildernizace a nově prosazuje 15-minutová města

Je to útěk zpátky na stromy, ale tak, aby si toho goyim nevšimli, anebo aby proti tomu neprotestovali. Omezení pohybu lidí se teď plánuje i v rámci projektu tzv. 15-minutových měst podle nové teze Klause Schwaba. Je to naprostá novinka z jeho dílny. Lidé ve městech by měli mít dovoleno se pohybovat pěšky anebo na fyzikálním kole (pozn. kolo bez baterií, pouze na šlapání) do okruhu 15 minut od okraje města [2]. Pohyb na delší vzdálenosti by měl podléhat CO2 povolenkám, emisním povolenkám v sociální aplikaci. O této myšlence se zatím moc nemluvilo, ale v Davosu o tom bude určitě řeč. Omezení pohybu lidí je přesně ten proces snížení spotřeby potravin, snížení cestování, upoutání do křesla v bytu.

Klaus Schwab na konferenci B20 konané paralelně se summitem G20

Sbohem auto na benzín, sbohem auto na baterky, sbohem jakékoliv auto! Pouze být doma a na vycházku jen do vzdálenosti 15 minut od města, anebo od místa bydliště ve městě, to ještě není prý jasné. Kdo je izolován doma, nespotřebovává zdroje, je lépe ovládán médii a obrazovkou. Proces je nastaven. A když se proti jednomu z těchto procesů postaví Viktor Orbán, je to pro liberály jako hadr na býka a Pekarová si škube vlasy, že ji Maďaři neposlechli a znovu si zvolili Orbána. Netuší, že Orbán tímto ochraňuje genofond, aby se rozmnožoval. V dnešní době není nic, co by představovalo větší hrozbu pro Progos. Útěk za zlatou půlmiliardou je ve skutečnosti útěkem za záchranou těch, kteří byli vyvoleni, ale dochází jim čas.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj:https://aeronet.news/video-viktor-orban-vylicil-nemeckemu-novinari-jaky-obrovsky-tlak-vyviji-brusel-na-madarsko-v-otazce-genderove-agendy-a-jaky-rev-se-zacal-ozyvat-z-evropske-komise-po-prijeti-madarskeho-zakona/

1 reply
  1. Frolikova Antónia
    Frolikova Antónia says:

    Držím palce panu Orbanu a všem rozumným lidem na této planetě. Nedejme se, těch pár ještěrů nesmí zvítězit nad slušnými lidmi.

    Odpovědět

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *