Archív značky pro: Agenda 2030

solární elektrárny

Solární elektrárny můžou ohřívat okolí, rozsáhlé i výrazněji změnit klima

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

10.července 2024

Převzato z webu: In-Počasí, autor: Michal Žák (Katedra meteorologie a ochrany prostředí MFF UK Prahy)

Odklon od fosilních paliv nezbytný pro zpomalení změny klimatu s sebou přináší stále častější instalaci solárních panelů a budování solárních elektráren. Přitom dochází buď ke změně povrchů umělých (zejména při použití fotovoltaických panelů na střechách budov) anebo přirozených (solární panely ve volné krajině).

V případě solárních panelů použitých na střechách zejména ve městech není situace ohledně vlivu na okolí úplně jednoduchá (a v dřívější literatuře lze najít rozporuplné výsledky). Na jednu stranu lze předpokládat, že přes den bude docházet k oteplování okolního vzduchu, neboť solární panely jen část (typicky kolem 20 procent) dopadající sluneční energie přemění na energii elektrickou, zbytek se použije na ohřátí těchto panelů a od nich pak vzduchu. Přitom ale záleží na tom, jakou barvu má střecha, na kterou se panely instalují. V případě tmavých střech, které samy o sobě pohlcují velké množství dopadající sluneční energie, není výsledný rozdíl příliš velký. Pokud se ale panely umístí na světlou střechu, je výsledný efekt mnohem významnější, neboť světlé střechy poměrně velkou část slunečního záření odrážejí. Navíc solární panely jsou často instalovány v určité výšce nad povrchem střechy. Výsledkem jsou dva ohřáté povrchy, horní a spodní povrch panelů. A vzduch, který proudí kolem nich, se pak ohřívá mnohem intenzivněji, než pokud by panely byly umístěny přímo na střeše bez mezery.

Průběh
Průběh průměrné hodinové teploty během dne v městském prostředí Sydney pro dvě situace – s panely (červená) a bez panelů (tmavě modrá) pro horkou vlnu v lednu a únoru 2017, zdroj: nature.com

Další zajímavý efekt, který je vhodné v této souvislosti zmínit, souvisí s nočním ochlazováním střechy. To je totiž při umístění panelů nad střechou snižováno, neboť je omezeno efektivní vyzařování vlivem stínícího vlivu panelů, které pak omezují tok tohoto záření k nebi. Z toho zejména v teplejších dnech nebo oblastech vyplývá určité zvýšení potřeby klimatizace, neboť se budova v noci ochlazuje pomaleji. Pokud jde o noční vliv panelů ve městech, modelové studie vesměs ukazují, že dochází k určitému zchlazovacímu efektu na okolí vlivem malé tepelné kapacity panelů – na rozdíl třeba od asfaltu se panel rychle ochladí, jakmile na něj nesvítí slunce. A přispívá taky intenzivní teplotní vyzařování. V případě velkých měst ukazují výsledky některých modelových analýz, že v oblastech s hustě instalovanými solárními panely může oteplení přes den činit 1 až 1,5 °C, zatímco noční ochlazení může dosáhnout i více než 2 °C. Vždy ale závisí na konkrétním charakteru daného města, tato čísla nelze tedy použít univerzálně.

Mapa
Modelovaná změna oblačnosti (roční průměr v procentech) při uvažování pokrytí Sahary solárními farmami z 20 %, zdroj: nature.com

Mapa
Modelovaná změna dopadajícího slunečního záření (roční průměr v procentech) při uvažování pokrytí Sahary solárními farmami z 20 %, zdroj: nature.com

A jaké dopady lze očekávat v případě obřích solárních elektráren, které se budují, resp. plánují v pouštních oblastech, jež jsou bohaté na sluneční paprsky? I v tomto případě lze očekávat zvýšení teploty – panely jsou tmavší, než přirozený povrch pouští. V případě modelových studií, které počítaly s hypotetickým 20procentním pokrytím Sahary solárními farmami dochází ke zvýšení teploty o cca 1,5 °C. Toto masivní lokální zvýšení teploty se ale neobejde bez dopadů na klima v bližším i vzdálenějším okolí. Ty by přitom měly vést k výrazné změně cirkulace v tropech, kdy srážky z rovníkového pásma by se posunuly právě do oblasti Sahary, která by tak byla výrazně zelenější, možná podobně jako před 5 tisíci lety. Pro konžské a amazonské pralesy by to ale znamenalo kvůli suchu katastrofu a jejich přeměnu na savanu. Severní Amerika i východní Asie by zažívaly častější údery tropických cyklón. Nejde ale jen o tyto dopady. Dojít by totiž mělo na změny v rozložení oblaků, které ve finále sníží míru produkce elektřiny ze solárních elektráren a panelů na Blízkém východě, v jižní Evropě, Indii, východní Číně, Austrálii anebo třeba právě na Sahaře. Na druhé straně slunečnější a tedy potenciálně „energeticky úrodnější“ by byly Karibik, Skandinávie nebo jižní Afrika. Při simulacích dopadů podobně rozsáhlých solárních farem v dalších suchých oblastech, jako je Austrálie, střední Asie nebo jihozápad USA, rovněž vychází značné dopady na klima v různých a často velmi vzdálených oblastech planety.

Zde je ale nutné zdůraznit jednu věc – zatím žádné plány v blízké ani vzdálenější budoucnosti nepočítají s tím, že by se například Sahara pokryla z více než 5 % plochy solárními panely (a i to se zatím jeví jako hodně nepravděpodobné). V takovém případě by už globální dopady byly prakticky zanedbatelné. Výsledky studií každopádně ukazují, že při budování a plánování velkých solárních farem je nutná mezinárodní spolupráce, aby nedošlo k nežádoucím dopadům daleko od míst jejich vzniku.

ZDROJ: In-počasí https://www.in-pocasi.cz/clanky/klima/fosilni-paliva-solarni-elektrarny-20.6.2/


Děkujeme za vaši podporu na další překlady, bez zaplacených aplikací není možné překládat videa:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“: 27-1664400247/0100
IAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
SWIFT: KOMBCZPP
hmyzí potrava pro děti

Ekosocialistická indoktrinace: „Laboratorní maso pro dospělé – hmyzí potrava pro děti“

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

9.července 2024

Globální elita, kterou někdy zastupuje Světové ekonomické fórum Klause Schwaba (WEF), chce také určovat naše stravovací návyky a jídlo v budoucnu. Jako udržitelné řešení nedostatku potravin bychom měli upřednostňovat geneticky modifikované organismy, laboratorní maso, léčiva, průmyslové chemikálie, hmyz a trávy. Rekonstruují se na něj dokonce i děti!

WEF svou agendou „Great Reset“ podpořil mimo jiné organizaci EAT Forum , která chce podle vlastních vyjádření prosazovat „transformaci potravinového systému“. Mezi projektové partnery EAT patří chemický a farmaceutický gigant Bayer , společnost Cargill obchodující s potravinami a krmivy, skupina zemědělských technologií Syngenta, která se specializuje na osiva a produkty na ochranu plodin, a výrobce spotřebního zboží Unilever .

Farmaceutický průmysl jako „chemičtí zpracovatelé“ laboratorního masa

EAT také spolupracuje s různými biotechnologickými společnostmi a také s největšími společnostmi vyrábějícími imitace masa, včetně Impossible Foods . Všichni jsou vděčnými a ziskuchtivými komplici elit, kteří chtějí nahradit zdravé, výživné potraviny geneticky modifikovanými laboratorními potravinami.

Podle Frederica Leroye, profesora potravinářské vědy a biotechnologie na univerzitě v Bruselu, korporace jako Unilever a Bayer , stejně jako další farmaceutické společnosti, jsou již „chemickými zpracovateli“. nový potravinářský podnik. Jedná se o zpracování chemikálií a extraktů, které jsou potřebné pro globální produkci těchto laboratorně vyráběných potravin.

EAT již vyvinul samozvanou „planetární zdravou dietu“ jako „udržitelné nutriční řešení“, jak oznámilo WEF. Profesor Leroy říká: „Cílem diety je snížit v některých případech světovou populaci příjem masa a mléčných výrobků až o 90 procent a nahradit je laboratorně vyrobenými potravinami, obilím a olejem.“

„Potravinový plán velkého byznysu“ elit

V centru pozornosti je však nakonec pouze velký byznys, převzetí potravinového systému velkými korporacemi, které vyrábějí jednotnou globální stravu pomocí západních technologií a zemědělských chemikálií.

Prvním krokem je zrušení konvenčního chovu zvířat, aby se lidem dostalo umělé laboratorní maso. Pokud má WEF svou cestu, měly by se jíst i trávy. Mimo jiné se v ní píše: „Plevel může být výživný a chutný (…) S růstem světové populace může být spolehlivým zdrojem potravy. Jejich schopnost vázat uhlík může pomoci v boji proti změně klimatu.“ Kromě toho by se mělo konzumovat více ořechů, semen a dokonce i hmyzu…

Krmivo pro trávu a řasy pro klima

WEF poukazuje na to, že náš potravní řetězec je zodpovědný za až 37 procent umělých emisí skleníkových plynů. A s ničivými následky. Například ve vztahu k desertifikaci obdělávaných oblastí. Dále by trávy absorbovaly relativně velké množství oxidu uhličitého. Tímto způsobem by bylo možné vyřešit světový hlad a klimatickou krizi „cíleným pěstováním trávy“ . Ale také s pojídáním kopřiv, řas a kaktusů.

Co se však tají, většina zelených rostlin někdy obsahuje toxiny, které jsou při konzumaci ve větším množství pro člověka nevhodné a mohou způsobit následné škody. Ignoruje se také to, že ke spotřebě energie potřebujeme především sacharidy a bílkoviny.

Možná proto přišel v roce 2019 úplně jiný, neuvěřitelný návrh. Jmenovitě od Magnuse Söderlunda, profesora na Stockholmské ekonomické škole . Ve skutečnosti doporučoval kanibalismus, tedy pojídání masa mrtvých lidí!

Požírání hmyzu proti „klimatické apokalypse“

Šílenství nezná mezí v odvážném novém světě Great Reset! Protože pokud si ekosocialisté projdou svou cestou, měli by spotřebitelé radikálně změnit své stravovací návyky kvůli zdánlivě hrozící klimatické katastrofě. To znamená – jak již bylo zmíněno – namísto konzumace masa poškozujícího CO2 by měli jíst hmyz!

Děti jsou již předělávány, aby jedly odpudivé lezoucí stvoření. Většině lidí se hnusí švábi, cvrčci, brouci, mouční červi atd., kteří se někdy mohou nacházet ve špíně, exkrementech a hnilobě. I když je taková konzumace v některých kulturách normální, pro nás normální není! To se ale nyní chystá radikálně změnit s neuváženým odklonem od konzumace masa, který se prosazuje po celém světě. Populace škůdců CO2, jako jsou prasata, skot a kuřata, by proto měla být drasticky snížena. Patří sem i nedávný návrh spolkového ministra zemědělství ZELENSKÝCH Cem Özdemira na zvýšení DPH na maso. A to pod rouškou financování přeměny chovu zvířat na vyšší standardy.

V důsledku toho lze agendu Světového ekonomického fóra normalizovat spotřebu štěnic, tj. hmyzu, také pochopit, protože konvenční lidské stravovací návyky by spotřebovaly příliš mnoho zdrojů. Na druhé straně „Program pojídání hmyzu“ je zamýšlen jako absolutní „udržitelnost“ a „odpovědná“ strava.

V listopadu 2019 zařadila Evropská komise nejběžnější druh sarančete na seznam „potravin schválených k prodeji“. Mohou se proto prodávat zmrazené, sušené nebo v prášku jako svačina nebo přísada do potravin. Nově jsou povoleny i sušené žluté larvy moučného červa moučného a cvrčka polního. Protože – jak hlasitě hlásají ekosocialisté – cvrčci spotřebují šestkrát méně krmiva než skot, čtyřikrát méně než ovce a dvakrát méně než prasata a brojleři.

Celebrity jako „jedlíci hmyzu“

Aby elita přiměla lidi jíst hmyz, uchýlí se ke známému triku: celebrity by měly sloužit jako vzory.

Jednou z nich je i známá herečka Nicole Kidman. Lifestylový magazín Vanity Fair už v roce 2018 zveřejnil video, na kterém blonďatá hollywoodská hvězda požírá červy, cvrčky a další lezoucí stvoření, aby o tom přesvědčila veřejnost – viz zde (odkaz) .

V dalším videu je vidět keňská filmová herečka Lupita Nyong’o jíst mravence:

Snímek obrazovky/citát obrázku: https://youtu.be/peA3r9MPp8Q

V souladu s tím asi nepřekvapí, že Rockefeller, Bill a Melinda Gatesovi a Fordovy nadace již masivně investují do společností, které se specializují na výrobu potravin na bázi hmyzu. Takzvaná „cvrččí mouka“, tedy mletí cvrčci, jsou dnes někdy součástí průmyslově vyráběných potravin.

Nezodpovědná „dětská indoktrinace“

Ekosocisti se nevyhýbají ani dětem, aby realizovali svůj program pojídání brouků. Dobře vědí, že indoktrinace je nejúčinnější u mladých lidí. Protože během svých formativních let si osvojí návyky, které je budou následovat po zbytek jejich života.

To je důvod, proč elity infiltrují školy po celém světě. Například v americké škole dostává budoucí „generace přátelská k WEF“ grilování, jak je vidět na videu na Twitteru:

Plakáty, které oslavují pojídání hmyzu, se používají jako psychologické triky: „Dělá to každý,“ stojí. „Můžete je máčet v čokoládě.“

Snímek obrazovky/citace obrázku: https://vigilantcitizen.com/vigilantreport/the-elite-is-deseperately-trying-to-convince-you-to-eat-bugs-heres-why/

Skrytá zdravotní rizika z potravy hmyzu

Ti nejmenší jsou však před konzumací masa varováni, protože maso prý přenáší nemoci. Hmyz by však byl zdravý.

Ale to je prokazatelně špatně! Ve studii „Parazitologické hodnocení jedlého hmyzu a jeho role při přenosu parazitárních onemocnění na lidi a zvířata“ z července 2019 například o sérii experimentů v tomto ohledu říká: V 30,33 % parazité nalezení v byly „potenciálně patogenní“, tedy patogenní pro člověka. A dále: „Jedlý hmyz je podceňovaným rezervoárem lidských a zvířecích parazitů.“ Stručně řečeno: Hmyz může ukrývat parazity, narušovat imunitní systém, vyvolávat alergie a zbavovat tělo vitamínů. A přesto se elity neštítí nalákat tímto „jedovým koktejlem“ i děti!

V Austrálii je nyní tisíc škol, které nezodpovědně nabízejí dětem ve svých jídelnách čipsy hmyzu, které jsou nejen „zdravé“, ale také „šetrné k životnímu prostředí“ a mají být chutnou svačinou, jak ukazuje video na Twitteru:

Ve čtyřech základních školách ve Walesu také probíhá „projekt brouků“, který má určit chuť dětí na „alternativní protein“ z cvrčků a moučných červů, který se dříve používal jako potrava pro ptáky. Po tomto skandálním dětském vymývání mozků mají potomci přesvědčit své rodiče, aby také konzumovali hmyz kvůli udržitelnosti a proti globálnímu oteplování a znečišťování životního prostředí. Ekosocialisté se už ani neštítí „zneužívat“ děti pro svou agendu.

Autor Guido Grandt  gugramediaverlag )

Prameny:


Volný bloG podporuje MÍR 🕊

Přeložila redakce VOLNÉHO bloGu.

Děkujeme za vaši podporu na další překlady, bez zaplacených aplikací není možné překládat videa:

Transparentní účet: 115-4977920247/0100

Důvěrný účet: 107-1458980287/0100

„Na Kafe“: 27-1664400247/0100

IAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247

SWIFT: KOMBCZPP

Je to kolaborant, nepřítel naší Evropské federace! Velká Čtvrtá Říše v roce 2030.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

7.2.2024

U stolu sedí děda a ztrápeně pozoruje svého vnuka jak pomalu přežvykuje v puse malé červíky spolu s geneticky modifikovaným bramborem. Něco zapípá… chlapci zahlásí digitální hodinky, které má na zápěstí, že jeho dávka uhlíkové stopy byla pro dnešek vyčerpána.

Děda se zamračí, jeho vrásky jsou hlubší než kdykoliv jindy. Vstane od stolu a pomalými kroky jde do svého pokoje. Vytahuje starou truhlu z pod postele. Je celá od prachu a velmi těžká. Setře prach a otvírá poklop. Vezme z ní svůj tajný poklad. Vrací se ke stolu, usedá vedle vnoučka a pokládá před něj dětskou knížku, omalovánky a pastelky.

„Dědečku, co to je?“ Ptá se vnouček zvědavě. „Můj poklad, moje minulost, můj krásný život“, povídá dědeček se slzami v očích. Chlapec si bere s úžasem omalovánku, prohlíží si obrázky na kterých jsou domácí zvířata – kohout, kočka, pes, prase, kráva, morčata a spousta dalších. Usmívá se, děda se usmívá spolu s ním. „Chci ti povyprávět o světě, který neznáš a který ti tají, ale musíš mi slíbit, že to bude navždy naše tajemství.“ Dědeček mrkne na vnoučka a chlapec celý rozzářený kývne.

Děda se nadechuje k vyprávění, když v tom se rozletí dveře a do místnosti vstupuje s přísným pohledem otec chlapce, syn starého muže. „Okamžitě mlč ty starý blázne! Že já tě nenechal odvézt do místního centra k eutanázii, hned když vznikla naše velká Čtvrtá Říše!“ Otec malého synka zmáčkne na svých digitálních hodinkách displej, který se ostře rozsvítí modrou barvou. Děda, jeho otec se rozčílí a zařve: „Jsi zrůda synu!“

V tom se rozrazí dveře a do místnosti vstupuje uniformovaná jednotka gestapa SS NWO s trojzubcem na hrudi. Mladší muž ukáže na stůl kde leží dětská kniha, omalovánky a pastelky. Muži z gestapa násilím berou starce od stolu a v poutech odvážejí ho na příslušné místo pořádkové jednotky gestapa SS NWO.

Malý, vyděšený chlapec se ptá svého otce: „Kam odvezli dědečka?“ Otec chladným hlasem odpoví: „Tam kde nebude rozvracet naši velkou Čtvrtou Říši. Je to kolaborant, nepřítel naší Evropské federace!“ Chlapec cítí zvláštní smutek, cítí že jej bolí u srdce, ale otec jej ubezpečí, že tak je to správné.

Dědeček je po cestě v transportu klidný, zcela smířený s následky svých činů. Ví, že v jeho věku už ho koncentrační tábor v Auschwitz-Birkenau nečeká, ten je pro mladší, kteří mohou sloužit k lékařským pokusům, nebo na práci pro Říši. Dědeček ví, že jede přímo do centra eutanázie…

 

Tento příběh je ještě pořád smyšlený.
Napsala ho na popud tísnivé politické situace dezolátka s budoucím identifikačním číslem xxxxxx?

 

ZDROJ:https://www.nespokojeny.cz/je-to-kolaborant-nepritel-nasi-evropske-federace-velka-ctvrta-rise-v-roce-2030/#more-36910

 

Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“: 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
SWIFT: KOMBCZPP
DĚKUJEME 🌹👍🍀
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Dejte si pozor na společnosti, které nabízejí služby vyžadující digitální identifikátor – uzavíráte „smlouvu se smrtí“.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

10. říjen 2023

Všechny země budou zahrnuty do nového digitálního systému.

Kazachstán, jeden z jižních sousedů Ruska, uvedl na trh nový digitální průkaz totožnosti, který lze použít k získání sociálních dávek ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN. tomto článku jsme také uvedli důkazy, že OSN chce propojit digitální identitu s bankovními účty, a vezmeme-li si z tohoto článku , ve kterém najdete přiznání z Agendy 2030 .

Co to má společného se mnou?

Toto je jen jeden příklad toho, jak se k vám dostane digitální občanský průkaz.

V minulosti jsem řekl, že bude existovat mnoho lákavých forem digitálního ID přizpůsobeného různým společenským třídám. Ta v Kazachstánu je určena pro chudé. Konečným výsledkem bude rozsáhlá vládní špionážní síť, která může dosáhnout úrovně domácnosti jakékoli rodiny, která se zaregistruje.

Zatímco vládní program na rok 2022 byl představen, minulý týden byl znovu představen před summitem OSN o cílech trvale udržitelného rozvoje v New Yorku.

Petice za prohlášení referenda

 Chceš žít v takovém světě? MY ne!! Tak se přidej …. Vystupme z EU, z NATO, proti WHO ……

Podpořte Referendum proti povinnému očkování, proti digitálním očkovacím průkazům, proti ratifikaci pandemické smlouvy s WHO, výstup z EU, z NATO a prohlásit ČR za neutrální stát: ZDE Klikni – Stáhni, podepiš, odešli . Víme, proč to děláme. Víme, co schválili v Bruselu. Víme, co je ta pandemická smlouva s WHO a další věci, o kterých informujeme pouze jediní z celého Slovenska! Víme kdo všechno o tom věděl a ví….. . 

Financujeme se výlučně prostřednictvím vašich darů. Velký dík

DAREM ZAJISTUJETE NAŠI NEZÁVISLOST!

Neziskový sektor:  SLSP  Název účtu:  Důstojnost Slovenska

Účel:  dar  SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Digitální rodinná karta bude propagována s cílem dosáhnout SDG č.j. 10 „snižování nerovností“, řekl zástupce představitele Rozvojového programu OSN v Kazachstánu.

Informační dopis nazvaný „Digitalizace pro udržitelný rozvoj a sociální blahobyt společnosti“ zveřejněný 13. února 2023 vysvětluje, jak funguje digitální rodinná karta.

Jak vysvětlila Organizace spojených národů, digitální rodinná karta je strukturována takto:

Jedinečnost digitální rodinné karty spočívá v tom, že poskytuje jediný bod interakce mezi vládními agenturami na podporu obyvatelstva v oblastech, jako je vzdělávání a sociální ochrana, finance, spravedlnost, lékařská a sociální podpora atp.

Po přijetí údajů s hodnocením rizika rodiny digitální rodinná karta automaticky iniciuje vládní podpůrná opatření, identifikuje odpovědný orgán a proaktivně poskytuje službu prostřednictvím elektronické veřejné správy. Občané už nemusí kvůli podání žádosti navštěvovat každý jednotlivý úřad.

Princip digitální rodinné karty je velmi jednoduchý: případný příjemce státní dávky obdrží SMS s otázkou, zda by chtěl využít veřejnou dávku. Bude-li příjemce souhlasit, bude mu poskytnuta sociální dávka, platba nebo jiná podpora a následně připsána na jeho bankovní účet.

Zde je propagační video Organizace spojených národů pro její nové partnerství s vládou Kazachstánu.

 

 

&

;

 

Soudě podle výše uvedeného videa se tento projekt jeví jako obrovská operace dolování dat, jejímž cílem je zachytit rodiny a učinit je závislými na státu ve všech svých potřebách.

Cílem je nadchnout a svést lidi do těchto digitalizovaných rámců tím, že jim nabídnete všechny „výhody“, jednoduchost použití, pohodlí a bezplatné podklady, a až když se masy plně zapojí a zaujmou, budou informováni io temná stránka digitálního otroctví. Mimo jiné i možnost postihu za nízký společenský kredit. Jedná se o stejný systém, který již byl zaveden v Číně a nyní se zavádí v jedné zemi za druhou. Ale přijde v mnoha podobách a se specifickou propagandou zaměřenou na mnohé odlišné etnické kultury a populace.

Jedná se o součást Agendy 2030 Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj, globálního plánu na kontrolu všech živých a neživých zdrojů na světě. Mantra Agendy OSN 2030 zní: „Nikdo by neměl zůstat pozadu“.

Tento specifický program byl propojen s cílem udržitelného rozvoje 10 „Snižování nerovností“. Podporuje také cíl udržitelného rozvoje 16.9, který vyzývá vlády, aby „zaregistrovaly“ každého občana na světě digitálním identifikátorem.

17. září Bagdat Mussin, kazašský ministr digitálního rozvoje, inovací a leteckého průmyslu, předal kartu Digital Family Card Valnému shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku.

Jeho prezentace byla součástí více než šestihodinového projevu s názvem „SGD Digital“.

Mussin se chlubil, jak vláda vytvořila „datové jezero“ sestávající z 18 různých datových bodů a dokumentace o jejich milionech rodin, včetně věcí, jako jsou důchody, daně, pozemkové záznamy, zdravotní záznamy atp. To vládě umožní zachovat digitální rodinnou kartu a aktualizujte ji později.

„Můžeme sledovat sociální a ekonomické podmínky, domácí podmínky, zdravotnictví, školství a jiné. [Jsme] nyní schopni identifikovat rodinné problémy, které je třeba řešit,“ řekla.

Steve Quayle publikoval na své webové stránce The Winepress News 21. září článek o tomto partnerství mezi OSN a Kazachstánem, ve kterém uvedl, že každý stát, který vstoupí do partnerství s OSN, má „pakt se „smrtí“. Souhlasím s tímto hodnocením.

Ale jak to chcete nazvat, je to Orwellův rok 1984 na steroidech. A brzy to bude ve městě/státě/zemi ve vašem okolí. Nyní je čas dělat plány a přípravy na to, jak budete žít mimo tento rostoucí systém šelmy.

Petice za prohlášení referenda

 Chceš žít v takovém světě? MY ne!! Tak se přidej …. Vystupme z EU, z NATO, proti WHO ……

Podpořte Referendum proti povinnému očkování, proti digitálním očkovacím průkazům, proti ratifikaci pandemické smlouvy s WHO, výstup z EU, z NATO a prohlásit ČR za neutrální stát: ZDE Klikni – Stáhni, podepiš, odešli . Víme, proč to děláme. Víme, co schválili v Bruselu. Víme, co je ta pandemická smlouva s WHO a další věci, o kterých informujeme pouze jediní z celého Slovenska! Víme kdo všechno o tom věděl a ví….. .

Financujeme se výlučně prostřednictvím vašich darů. Velký dík

DAREM ZAJISTUJETE NAŠI NEZÁVISLOST!

Neziskový sektor:  SLSP

Název účtu:  Důstojnost Slovenska

Účel:  dar

CS28 0900 0000 0051 7971 8989

Všechna práva vyhrazena © OZ Důstojnost Slovenska.

Všechna práva vyhrazena © OZ Důstojnost Slovenska.

 

ZDROJ:https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-eu/947-dajte-si-pozor-na-spolocnosti-ktore-ponukaju-sluzby-vyzadujuce-digitalny-identifikator-uzatvarate-zmluvu-so-smrtou?fbclid=IwAR0GeGHCMcA2sR_PMrXyVTOcTVISIZmLPsU6jIO9vKAOlimHDduqeDzNwmg

 

Děkujeme za Vaší podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj našich nezávislých informačních platforem.
Podpořte nás, prosím, i finančně, překlady a vysílání opravdu stojí hodně peněz. Děkujeme.
Podpořit ZDE 👇👇👇:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“: 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
SWIFT: KOMBCZPP
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

BKP: František Bergoglio, apoštol globálního oteplování

20.12.2023

Bergoglio od neplatného převzetí úřadu v roce 2013 učinil spolu s prosazováním sodomie ústředním motivem svého neplatného pontifikátu i klimatickou hysterii a environmentální extremismus. V roce 2015 napsal encykliku Laudato si, která je manifestem integrální ekologie. Dne 4. října 2023 zveřejnil nový text o klimatu s názvem Laudate Deum, kterým mimo jiné vyzývá velmoci, aby se vzdaly fosilních paliv. Dne 2. prosince 2023 na klimatickém summitu COP28 vyzval světové lídry, aby dosáhli průlomu v boji proti globálnímu oteplování: „Bratři a sestry, je nezbytné, aby nastal průlom, který nebude částečnou změnou kurzu, ale spíše novým způsobem společného postupu.“

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://coeur-marie.wistia.com/medias/npqcab70s5  
https://rumble.com/v438siz-apotol-oteplovn.html   
https://ugetube.com/watch/FoDCQquqREErKYQ   
https://youtu.be/QhJJm7XH8JQ    https://cos.tv/videos/play/49536624339489792  
https://www.bitchute.com/video/UDxKkjlDfEAu/   

 

O jaký průlom vlastně Bergoglio usiluje? Realitou je, že globální oteplování je antivědecký fake. Dr. John Clauser, americký kvantový fyzik a nositel Nobelovy ceny za rok 2022, obvinil Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) z dezinformace. Uvedl, že neexistuje žádná vážná klimatická krize a klíčové jevy, kterými se zpráva OSN zabývá, „jsou přibližně 200krát zveličené a nedostatečně vysvětlené“.

Bergoglio už jednou inicioval podobný průlom, když odstartoval pseudopandemii zavřením chrámů a následně fanaticky propagoval fatálně nebezpečnou experimentální mRNA vakcínu. Razil heslo: „vakcíny pro všechny“, „musí se to udělat“. Rovněž sugestivně a lživě tvrdil, že kdo se prý nenechá očkovat, dopouští se hříchu. K těmto Bergogliem propagovaným vakcínám se stručně vyjádřil vrcholný specialista, profesor Jaroslav Turánek slovy: „Plazmidy ve vakcínách mohou kontaminovat naši DNA. Očkování se dá přirovnat k eutanázii!“

Bergoglio přesto nechal opakovaně a precedentně naočkovat celý Vatikán. Chtěl tím pohnout vládu každého státu, aby tak jako on, terorem donutila obyvatele k téže sebevraždě. Za svůj zločin vůči veřejnosti se dodnes neomluvil, přestože už jsou známy negativní následky této pseudovakcíny, včetně množství úmrtí. Bergogliova lež a jeho morální terorismus není jen jeho osobní těžký hřích, ale je to zločin proti lidskosti! Zasluhuje za něj veřejný a nejtěžší trest.

Citace Bergoglia: „Nechť je tato konference COP28 smluvních stran bodem obratu: nechť ukáže jasnou a hmatatelnou politickou vůli, která povede k rozhodnému urychlení ekologické transformace.“

Co se skrývá za těmito slovy? Bergoglio chce jako buldozer převálcovat fakta předních vědců, která popírají klimatickou krizi, a prosadit pod záminkou této vymyšlené krize celosvětovou diktaturu NWO s cílem redukce lidstva.

Profesor Franco Prodi, italský fyzik a odborník na fyzikální jevy v atmosféře, se radikálně vyhranil vůči zavádění klimatické hysterie do církevního života. Z Institutu atmosférických věd v italské Národní radě pro výzkum (CNR) ho vyhodili právě z důvodu odmítání klimatického katastrofizmu a teorie, která tvrdí, že příčinou oteplování je lidská činnost. Profesor Prodi s vědeckými kolegy z celého světa napsal výzvu politikům s názvem Neexistuje žádná klimatická hrozba (https://www.riotimesonline.com/wp-content/uploads/2022/08/WCD-version-06272215121.pdf).

Profesor Prodi říká: „Ani nás neuznali za hodné odpovědi. Pokusili jsme se jen zopakovat, že ve vědecké oblasti neexistuje žádná jednomyslnost názorů. Teď se totiž fráze: ‚Tvrdí to věda,‘ stala pákou, pomocí které Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) zdůvodňuje všechny kroky.“ „Šestá zpráva IPCC říká, že 97 % globálního oteplování způsobuje člověk a tzv. antropogenní příčiny, a proto musíme dosáhnout nulové emise. Je to šílenství, a kromě toho neprokazatelné.“

Tvrzení IPCC o 97% vlivu člověka profesor Prodi okomentoval následovně: „Kecy, kecy. Je to nedokazatelné, je to podvod.“ Lžipapež naopak tvrdí, že globální oteplování, jako jev způsobený člověkem, je prý nepopiratelný fakt. Nepopiratelný fakt je, že arcikacíř, neplatný papež, je masový zločinec a podvodník. Za Bergogliem je duch lži a smrti.

Citace Bergoglia: „Jestliže věříme ve schopnost lidských bytostí překonat své malicherné zájmy a myslet ve velkém, nemůžeme se vzdát snu, že COP28 povede k rozhodnému urychlení energetické transformace s účinnými závazky, které bude možné trvale monitorovat.“

O čem to Bergoglio sní? Ve skutečnosti zavést totální diktaturu a neustálý monitoring plnění sebevražedného programu.

Bergoglio nepřímo podpořil aktivity extrémistických environmentálních skupin.

Citace Bergoglia: „Často se při příležitosti klimatických konferencí upozorňuje na aktivity takzvaných ‚zradikalizovaných‘ skupin… je potřebné v takových provokacích číst potřebu zdravého tlaku celé společnosti.“

Bergoglio pokrytecky mluví o provokacích zradikalizovaných skupin, ale ve skutečnosti tohoto ducha i cíl těchto provokatérů sám podporuje a nazývá to zdravým tlakem celé společnosti. K čemu ale Bergoglio tímto společnost tlačí a proč? Vědci se jasně vyjádřili, že řeči o klimatické krizi jsou mýty cílevědomě předkládané žurnalisty a médii. Italský vědec Prodi nazval prosazování klimatické propagandy „diktaturou novin“ a „žurnalistikou“. Také se vyjádřil, že akademická obec a její kolaborace s klimatickou propagandou se točí okolo strachu ze ztráty financí. Doslova řekl: „Interakce mezi politikou a vědou je nebezpečná. Existují vyděšení a umlčení výzkumní pracovníci, kteří se hlásí k tezím IPCC, protože se obávají ztráty financí nebo postavení na univerzitách. Na mé osobě byla aplikovaná Mao Ce-tungova metoda: Udeř jednoho a zastrašíš sto.“

Čestný vědec je za pravdu pronásledován. Na ty však, kteří se nechali uplatit nebo zastrašit, se Bergoglio odvolává s cílem vytvářet tlak na společnost. Co motivuje Bergoglia? Také peníze jako zkorumpované vědce? Anebo už je tak vnitřně zkažený, že chladnokrevně a cynicky páchá masový zločin na lidstvu? Vnitřní zkaženost je znak satanismu. Bergoglio se zasvětil satanu v Kanadě a ve Vatikánu intronizoval démona Pačamamu.

Jaký postoj má upřímný italský vědec k nové encyklice lžipapeže „Laudate Deum“? Profesor Prodi prohlásil: „Pro církev je to sebevražda, říkám to jako věřící člověk a s velikou bolestí. Existuje riziko nového případu Galileo. Encyklika je napsaná v plném souhlasu s tezemi IPCC, ale když se ukáže, že tyto teze byly jedním z největších podvodů spáchaných na lidstvu, církev nebude vypadat dobře.“ „Když jsem encykliku četl, spadl jsem ze židle… výzva je plně zaměřena na (vymyšlenou) klimatickou katastrofu.“

Bergoglio ale není žádný teoretik. Ducha lži a smrti, kterého má, systematicky vtěluje. Iniciuje, aby byly vytvořeny „globální organizace s přidělenou autoritou k zabezpečení globálního společného dobra…“

Co to je to globální společné dobro, které Bergoglio prosazuje? Je to Agenda 2030 s cílem redukce lidstva.

Bergoglio dále upřesňuje, proč jim musí být přidělena skutečná autorita, tedy politická moc. Prý, „aby zabezpečily realizaci určitých neodňatelných cílů… Multilateralizmus, který by nebyl závislý na měnících se politických okolnostech, by měl stabilní účinnost.“

Zde Bergoglio prozradil, že realizuje dávný plán tajných architektů zavést celosvětovou diktaturu, které se musí podřídit všechny vlády a všechny národy. Jinými slovy, falešný prorok Bergoglio připravuje vládu apokalyptické šelmě.

Profesor Prodi, Bergogliův oponent, není sám, který bojuje proti podvodu klimatické hysterie. Celkově 1609 vědců a odborníků z celého světa v září 2023 podepsalo vyhlášení, ve kterém odmítli myšlenku globální klimatické krize. Tato skupina odborníků se označuje jako CLINTEL a vyhlašuje: „Neexistuje žádná klimatická nouze. Není proto důvod k panice a znepokojení“. 

Při převzetí Nobelovy ceny americký kvantový vědec Dr. John Clauser řekl, že současný narativ o změně klimatu kazí vědu. Od roku 2023 působí v programové radě Koalice pro CO2. Tato vzdělávací organizace naopak obhajuje přínos oxidu uhličitého pro ekosystémy, vědci se vyjádřili: „CO2 není znečisťující látka. Je nevyhnutelně potřebný pro veškerý život na Zemi. Více CO2 je příznivé pro přírodu, pro ozelenění naší planety. Dodatečný CO2 v ovzduší podporuje růst globální biomasy rostlin. Je výhodný i pro zemědělství, protože zvyšuje výnosy plodin na celém světě.

Je absurdní, že na každý členský stát Evropské Unie je vyvíjen tlak, aby se přiblížil k nulovým emisím. Komedii předvedl Bergoglio na říjnové LGBTQ synodě, kdy precedentně kompenzoval emise z měsíčního setkání asi za 500 účastníků ve Vatikánu. Je to černý humor, nebo totální ztráta rozumu? Pravděpodobně tento Bergogliův skutek motivoval irské politiky, takže teď reálně zvažují masakr 200 000 krav ve snaze kompenzovat údajně zlé klimatické podmínky. Uvažující člověk si může položit logickou otázku: V čem se to liší od rituálního zabíjení býků pohany v zoufalé snaze uspokojit bůžky počasí? Ve skutečnosti je navrhované zabíjení krav v Irsku ještě horší než pohanské rituály. Ti obětovali jen jedno nebo dvě zvířata – novopohané ale obětují celá stáda až do poslední krávy, aby prý usmířili matku zemi (Gaiu neboli Pačamamu). Hrozí pak ale tragický následek, a to umělý hladomor.

Co se týče prosazování klimatické hysterie, americký vědec Clauser letos v květnu vyhlásil: „Populární příběh o klimatických změnách odráží nebezpečnou korupci vědy, která ohrožuje světové hospodářství.“ Prostředky nutné k životu jsou ohroženy v důsledku klimatické hysterie a environmentálního extremizmu Velkého resetu. Klimatický poplach totiž slouží jako vítaná zamínka na sociální inženýrství. Výsledkem je, že země po celém světě přijímají extrémní právní předpisy propagované Světovým hospodářským fórem.

Gregory Wrightstone, výkonný ředitel organizace CO2 Coalition, poukázal na to, že údajný „konsenzus“ vědců v otázce klimatické krize je „vymyšlený“ a že mainstreamová média nezveřejní žádná vědecká fakta, která popírají klimatický podvod.

Je naprosto jasné, že Bergoglio, který se dopouští nejtěžších, a to zjevných herezí, se sám vyloučil z církve, tedy nemůže být její hlavou, není platným papežem. Je podvodník a lhář. Navíc, nejenže svou lží ruší duchovní a morální zákony, ale usiluje i o likvidaci přirozených zákonů s cílem sebezničení lidstva a věčného zatracení duší. Každý katolík, kněz i biskup se musí od tohoto Jidáše okupujícího papežství oddělit.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

ZDROJ:https://vkpatriarhat.org/cz/?p=51285

 

 

Děkujeme za Vaší podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj našich nezávislých informačních platforem.
Podpořte nás, prosím, i finančně, překlady a vysílání opravdu stojí hodně peněz. Děkujeme.
Podpořit ZDE 👇👇👇:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“: 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
SWIFT: KOMBCZPP
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com