, , , , , ,

Podle článku 5 smlouvy o NATO nemá Česká republika žádné „spojenecké závazky“!!!

babiš pavel

Podle článku 5 smlouvy o NATO nemá Česká republika žádné „spojenecké závazky“!!!

Celý článek si můžete poslechnout v audioverzi ZDE:

Severoatlantická smlouva

Washington, DC, 4. dubna 1949

  • 4. dubna 1949 – Poslední aktualizace 9. prosince 2008 13:22

Článek 5

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. Každý takový útok a všechna opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

ZDROJ: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=cs

Logo NATO

Závislá dezinformační média (např. Aktuálně.cz, Forum24, Novinky.cz a další) útočí na Andreje Babiše za výrok, že by neposlal vojenskou pomoc Polsku v případě jeho napadení. Presidentský kandidát se nechal touto hysterickou kampaní trochu zmást a zcela zbytečně svůj výrok následně mírnil.

V článku 5 smlouvy o vzniku NATO bychom ale slova jako „závazek“, „musí“, „je povinen“ hledali marně Prostě tam nejsou. Slovní spojení „spojenecké závazky“ nebo „plnit spojenecké závazky“ jsou tudíž zjevnou dezinformací, kterou ovšem závislá média donekonečna opakují a pan Cemper a další strážci a „ověřovatelé faktů“ to ignorují. Podle článku 5 smlouvy o NATO Česká republika žádné spojenecké závazky nemá!!

Americký „štěkozuřipes“ Martin Fendrych znění článku 5 Washingtonské smlouvy ocitoval ve svém textu „Babišovi nezáleží“ na aktuálně.cz. Každý Fendrychův čtenář si tam mohl přečíst, že dotčený článek obsahuje pouze sloveso „považovat“ („consider“), takže veškeré „spojenecké závazky“ a „záruky bezpečnosti“ spočívají v onom „považování“. Členské státy budou považovat útok na jeden z nich na útok na všechny a přijmou opatření, která budou považovat za vhodná (třeba poslat balenou vodu). Žádné závazky, žádné záruky bezpečnosti! Propaganda a lež od samého počátku.

Onen slavný článek 5 dává pouze možnost vstupu do války tím, že připouští vojenskou pomoc v případě napadení jiného. A to vyhovuje zejména Anglosasům (Velká Británii + USA), kteří v době před rokem 1949 museli ke svému vstupu do válek organizovat různé provokace (atentát na následníka trůnu v Sarajevu, pogrom na Němce v Polsku v létě 1939, provokování Japonska k útoku na Pearl Harbor apod.). Oba jmenované státy přitom vždy odmítaly jakákoli jednání jak před vznikem konfliktu, tak během konfliktu. Situace se nyní opakuje na Ukrajině – viz odmítání jednat s Ruskem o bezpečnostních zárukách, ozbrojené provokace, atentáty, Minské dohody jen na oko apod.

Prezidentský protikandidát Petr Pavel na situaci reagoval oznámením, že jako president co nejdříve Polsko navštíví. Tedy to Polsko, které v roce 1918 obsadilo Těšínsko a vyprovokovalo tzv. sedmidenní válku, Polsko, které se v roce 1938 přiživilo na mnichovském diktátu a obsadilo Bohumín a další československá území, Polsko, které v roce 1945 vyhnalo všechny Čechy z Kladska a Slezska. Z takové historické zkušenosti lze ovšem usuzovat, že „Polsko, náš spojenec v NATO“ by v případě napadení ČR na pomoc nejspíš přispěchalo, ale možná s cílem pokusit se opět „přifařit“ nějaké další území.

Babišova slova o nepomoci Polsku jsou proto výrokem zralého a historie znalého státníka! Jako prezident by měl plné právo nesouhlasit s jakoukoli materiální či dokonce vojenskou pomocí napadenému členskému státu a smlouva o založení NATO mu v tom nijak nebrání. Jediný závazek, který tato smlouva obsahuje, je závazek dodržovat Chartu OSN, který se ovšem nedodržuje (viz útok na Jugoslávii apod.). Členství v NATO je proto jen zdrojem problémů, nákladnou zbytečností a výtahem ke kariéře pro lidi typu Petra Pavla. Zárukou bezpečnosti není v žádném případě.

ZDROJ: Czech Free Press https://www.czechfreepress.cz/pavel-krivka/podle-clanku-5-smlouvy-o-nato-nema-ceska-republika-zadne-spojenecke-zavazky.html

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *