, , , , ,

Dvě bývalé zaměstnankyně WHO odhalují, jak WHO infiltrovala všechny národy světa s cílem zrušit demokracii a uvalit svou vlastní tyranii

Dvě bývalé zaměstnankyně WHO odhalují, jak WHO infiltrovala všechny národy světa s cílem zrušit demokracii a uvalit svou vlastní tyranii

Dvě bývalé zaměstnankyně WHO odhalují, jak WHO infiltrovala všechny národy světa s cílem zrušit demokracii a uvalit svou vlastní tyranii

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

3.1.2023

Věděli jste, že Světová zdravotnická organizace byla doslova zřízena jako jedna světová vláda?

Věděli jste, že když WHO vyhlásí pandemii, zákony všech národů jsou přepsány a celý svět podléhá takzvané „ústavě“ WHO?

Věděli jste, že WHO může kdykoli vyhlásit pandemii na základě jakéhokoli podvodného diagnostického nástroje?

Věděli jste, že WHO vyhlásila současnou pandemii na základě vysoce chybného testu PCR, který dává až 94 % falešně pozitivních výsledků?

Věděli jste, že všechny národy světa jsou nyní povinny se bezpodmínečně podrobit směrnicím vydaným WHO?

Věděli jste, že WHO vlastní a ovládají soukromé osoby, které nikdo demokraticky nevolí?

Věděli jste, že WHO je fakticky soukromá instituce, která řídí celý svět – mimo jakoukoli formu demokracie?

Věděli jste, že celý náš světový zdravotní systém vlastní finanční oligarchové, kteří jej využívají k ovládnutí celého lidstva?

Pokud sledujete co se děje kolem schvalování pandemické smlouvy WHO, nových Mezinárodních zdravotních pravidel a tzv. „One health„, pak jistě vše výše uvedené moc dobře víte.

A stejně tak víte, že letošní rok je přelomový, neboť právě v nadcházejících měsících má dojít ke schválení nových pravidel a předání moci nikým nevoleným vlastníkům WHO.

O tom, že záměrem WHO je skutečně něco jako jedna světovláda, hovoří také dvě bývalé zaměstnankyně této organizace. Obě jsou mnohem lépe než kdokoli z nás zasvěceny v tom, jak tato organizace funguje a kdo ji ve skutečnosti ovládá.

Dr Silvia Behrendtová a Dr. Astrid Stuckelbergerová zastávaly vedoucí pozice ve Světové zdravotnické organizaci a OSN. Odhalují, jak WHO strategicky infiltrovala všechny národy světa s cílem zrušit demokracii a uvalit svou vlastní tyranii na celé lidstvo.

WHO má svou vlastní „ústavu“, slova jsou pečlivě vybraná, aby nahradila ústavy národů.

Národy světa se zavázaly bezvýhradně dodržovat cokoli, co říká WHO, což z ní ve skutečnosti dělá jedinou světovou vládu fungující zcela mimo národní ústavy a jakoukoli formu demokracie.

To vše se děje pod rouškou „zdravotní péče“. „Mezinárodní zdravotní předpisy“ (IHR) WHO byly vytvořeny, aby připravily půdu pro tuto celosvětovou tyranii. Vše, co potřebují, je dostat svět pod svou kontrolu, je to metoda, jak vyhlásit „mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví“, což je snadno možné pomocí jakéhokoli podvodného testu.

Dr Behrendtová odhalila, že neexistovala žádná pandemie Covid, dokud nebyl zaveden chybný test PCR, který náhle zvýšil takzvané „případy“ 14krát. Tento test PCR však nemůže detekovat žádnou infekci nebo onemocnění. Je to čistý podvod.

Bývalé pracovnice u WHO také odhalují, jak je tento totalitní globální zdravotní systém zcela ovládán soukromými korporacemi a jednotlivci, kteří využívají své astronomické bohatství k tyranizování lidstva.

Například v roce 2012 jmenovalo Světové zdravotnické shromáždění Billa Gatese šéfem globálního očkovacího plánu na období 2012–2020, přestože neměl žádnou lékařskou kvalifikaci – a prohlásil, že se o vakcíny zajímá kvůli astronomickým finančním výhodám. Gatesovo jmění narostlo na více než 100 000 000 000 dolarů díky jeho očkovacím projektům.

Gates se také stal hlavním sponzorem WHO a účinně ji kontroluje. To znamená, že celému světu doslova vládne Bill Gates.

Tyto dvě informátorky ze Světové zdravotnické organizace a Organizace spojených národů odhalily, že soukromé společnosti vytvořily celosvětový systém, který jim umožňuje zbavit lidstvo všech práv a svobod pod záminkou „zdravotních mimořádných událostí mezinárodního zájmu“ a zavést po celé planetě totalitní režim. Mezitím vydělávají biliony dolarů…

Zdroj:Necenzurovaná pravda, Slovanka https://necenzurovanapravda.cz/2023/01/dve-byvale-zamestnankyne-who-odhaluji-jak-who-infiltrovala-vsechny-narody-sveta-s-cilem-zrusit-demokracii-a-uvalit-svou-vlastni-tyranii/?fbclid=IwAR38a6TBjuT5bX6B2-lW8PRcIPLsHUrjvPP3WpxQAbQETmbkzr_cJ9lsT_0

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *