Archív značky pro: aktuality

49letý má vážné srdeční problémy po instalaci nové 5G antény

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

Ihned poté, co byla přes ulici postavena 5G věž od jeho bytového domu, se u dříve zdravého 49letého Švéda rozvinuly srdeční symptomy a další problémy, které se rozplynuly, když se uchýlil do bytu bez 5G, podle nové případové studie. publikováno v Journal of Community Medicine & Public Health.

Během týdne od aktivace 5G mobilní věže poblíž jeho domova se u 49letého Švéda objevily vážné srdeční symptomy, které ho donutily opustit svůj domov, podle nové recenzované případové studie .

Případová studie zveřejněná 13. listopadu v Journal of Community Medicine & Public Health uvádí, že mužovy symptomy se okamžitě zmírnily, když se uchýlil do bytu bez 5G záření. Ale pokaždé, když se vrátil do svého původního domova, aby si vyzvedl své věci, příznaky se vrátily.

Toto je pátá vědecká zpráva Dr. Lennarta Hardella, předního světového vědce o rizicích rakoviny způsobených zářením, a Mony Nilsson o účincích skutečného 5G radiofrekvenčního (RF) záření na lidské zdraví .

Hardell, onkolog a epidemiolog z Environment and Cancer Research Foundation , je autorem více než 350 článků , z nichž téměř 60 se zabývá tématem RF záření .

Nilsson, výkonný ředitel Švédské nadace pro radiační ochranu , zkoumá dopady 5G na lidské zdraví s Hardellem více než tři roky. Řekla The Defender :

„Tato studie dále posiluje zjištění našich předchozích případových studií , které trvale prokázaly, že 5G způsobilo velmi vysoké vystavení mikrovlnnému [nebo RF] záření rychle vyvolalo nástup závažných příznaků typických pro ‚ mikrovlnný syndrom ‘ [někdy nazývaný ‚ nemoc RF ‘].“

Podle Nilssona je zavedení 5G „obrovským skandálem“, protože „nutí lidi, aby byli vystaveni velmi vysokým úrovním pulzně modulovaného záření 5G ve svých vlastních domovech bez jejich informovaného souhlasu a hlavně bez jakýchkoli studií, které by prokázaly, že tomu tak není. škodlivý.“

„Je načase zastavit zavádění a odstranit 5G, protože podle všeho, co zatím víme, je 5G nebezpečné pro lidské zdraví a nic nenasvědčuje tomu, že není škodlivé,“ řekl Nilsson.

 

Závažné příznaky se objevily rychle

Nová případová studie referovala o zdravotních zkušenostech dříve zdravého muže po instalaci infrastruktury 5G poblíž místa, kde on a jeho dospívající dcera žili.

V listopadu 2022 byla na střeše budovy 20 metrů od mužova bytu rozmístěna věž 5G s anténami nasměrovanými k jeho bytu.

Před anténami 5G byla na střeše budovy od roku 2013 infrastruktura 3G/4G, ale byla umístěna dále od mužova bytu, uvedli Hardell a Nilsson.

Po nasazení 5G antény začal muž „spíše okamžitě“ pociťovat četné zdravotní problémy včetně bolesti na hrudi, silných bolestí hlavy, dysestézie (abnormální pocity), ztráty okamžité paměti, přechodně zrychleného pulzu, nepravidelného pulzu a pálení nebo kopí (propichování nebo bodání). ) bolest na kůži rukou a paží.

„Stalo se pro něj nesnesitelné zůstat v bytě a dokonce se bál o svůj život kvůli závažnosti pociťovaných zdravotních účinků,“ řekli Hardell a Nilsson.

Dcera si stěžovala na bolesti hlavy a problémy se spánkem.

Týden po nasazení 5G se muž a jeho dcera přestěhovali do jiného bytu s mnohem nižší úrovní RF záření.

Muž vyplnil dotazník o příznacích, které pociťoval v říjnu 2022, před nasazením 5G, v listopadu 2022, když byl vystaven 5G, a v květnu 2023, když žil ve svém novém bytě bez 5G záření.

Řekl, že jeho příznaky rychle odezněly, když opustil byt, a rychle se vrátil pokaždé, když se vrátil, aby si posbíral další své osobní věci.

Hardell a Nilsson poznamenali, že symptomy muže při vystavení 5G byly „typické“ pro mikrovlnný syndrom:

„Bolesti hlavy, problémy se spánkem a účinky na srdce jsou dobře zdokumentovány a opakovaně hlášeny ve studiích o účincích na zdraví v důsledku vystavení mikrovlnnému/RF záření.“

Pulzní záření 5G je „nebezpečnější“ než kontinuální záření

Hardell a Nilsson měřili úrovně RF záření v uvolněném bytě.

Hardell a Nilsson uvedli, že 5G používá pulzní signály RF záření, které mohou být „nebezpečnější“ než nepulzní nebo nepřetržité signály.

Buněčné procesy jsou totiž vysoce citlivé na kolísání elektromagnetického prostředí buňky. Vědecký přehled z roku 2021 skutečně ukázal, že pulzní RF záření je dvakrát tak bioaktivní než kontinuální záření.

Nejvyšší hodnota Hardell a Nilsson byla více než 3 180 000 mikrowattů na metr čtvereční (μW/m2) – nejvyšší maximální hodnota, kterou mohl měřič, který použili, změřit – takže skutečné záření mohlo být ještě vyšší, uvedli Hardell a Nilsson.

„Naměřené úrovně jsou však hluboko pod doporučenými limity ICNIRP [Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením] 2020 pro frekvenci 5G,“ uvedli. „Pro tyto frekvence ICNIRP doporučuje [a] maximálně 10 000 000 μW/m2 v průměru za 30 minut.“

Hardell a Nilsson dospěli k závěru, že případová studie ukazuje, že „5G na úrovních hluboko pod limity ICNIRP může v krátké době způsobit vážné zdravotní účinky“.

ICNIRP je „samozvaná“ soukromá organizace se sídlem v Německu, která má „celosvětový vliv a dominanci“, pokud jde o vědecké studie o negativních zdravotních účincích RF záření, uvedli Hardell a Nilsson.

Expoziční směrnice ICNIRP – které slouží mnoha vládám jako referenční hodnoty při stanovování jejich expozičních limitů – jsou založeny na myšlence, že RF záření je pro člověka škodlivé pouze na úrovních dostatečně vysokých k zahřátí tělesné tkáně.

Hardell a Nilsson napsali: „Jejich směrnice [ICNIRP] jsou založeny na hodnoceních, která odmítla netepelné účinky, navzdory rostoucím důkazům o řadě škodlivých účinků hluboko pod úrovněmi ICNIRP.

 

ICNIRP, FCC „ochrana telekomunikačního průmyslu“

Nilssonová uvedla, že doufá, že studie zvýší povědomí o negativních dopadech 5G na zdraví.

„Chci, aby veřejnost věděla, že jsou ve svých domovech vystaveni úrovním mikrovlnného záření, které se nikdy neprokázalo jako bezpečné pro chronické vystavení,“ řekla a dodala:

„Vědci a lékaři již léta varují před vážnými potenciálními zdravotními účinky 5G a že 5G způsobí vysoký nárůst vystavení mikrovlnám – což potvrzují naše studie.

„Požádali o moratorium, dokud nebudou prošetřena rizika.“

Mezitím limity vystavení RF záření přijaté většinou vlád – včetně USA prostřednictvím Federální komise pro komunikace (FCC) – umožňují zavedení 5G, protože limity jsou nastaveny příliš vysoko, řekla.

„Je jasné, že ICNIRP a vládní agentury, jako je FCC, chrání telekomunikační průmysl,“ dodal Nilsson.

Jejich limity chrání pouze před akutními účinky záření tak intenzivního, že zahřívá tělo, a jsou nedostatečné pro ochranu veřejnosti před poškozením chronickým vystavením nižším úrovním záření, řekla.

Miriam Eckenfels-Garciaová, ředitelka programu elektromagnetického záření a bezdrátového připojení organizace Children’s Health Defense (CHD) , souhlasila. Řekla The Defender:

„Limity FCC nejenže nebyly aktualizovány za více než 20 let, ale protože odvolací soud USA pro DC Circuit rozhodl v roce 2021 jako mezník CHD proti FCC, FCC nevzal v úvahu, že nezpůsobuje rakovinu. účinky RF záření, ohrožení životního prostředí a zvláštní dopad RF záření na děti.

„Je načase, aby FCC a další normalizační orgány vzaly v úvahu stovky studií, jako je tato, a udělaly svou práci na ochraně veřejnosti a životního prostředí, nikoli velkého průmyslu .“

 

 

ZDROJ:https://childrenshealthdefense.org/defender/cardiac-symptoms-49-yr-old-5g-antenna-wireless-radiofrequency-radiation/

 

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Premiér R. Fico: Dnes jsem absolvoval avizovaný telefonát s PVL Ukrajiny p. Smyhalem. Potvrdil jsem zájem SR pomáhat Ukrajině humanitárně a v civilní oblasti.

4.12.2023

Na svém facebookovém profilu uvádí předseda vlády Robert Fico následující:

1. Vyloučil jsem dodávky zbraní a munice ze státních skladů a armády.

2. Nevěříme ve vojenské řešení konfliktu na Ukrajině, neboť vede jen ke zbytečnému krveprolití bez výsledků.

3. Naše národní zájmy někdy narážejí na zájmy Ukrajiny, proto jsem potvrdil, že budeme pokračovat v zákazu dovozu ukrajinských zemědělských produktů na území ČR, protože bychom šli proti vlastním zemědělcům.

4. Jsme připraveni pomoci Ukrajině při odmiňování, dodat na to speciální techniku ​​(např. Boženy apod.), spolupracovat v energetické oblasti, včetně monitorování civilních jaderných zařízení a pomoci humanitárně.

5. SR podporuje evropskou perspektivu Ukrajiny a Moldavska, ale společně se zeměmi Západního Balkánu.

6. SR je za připravovanou revizi rozpočtu EU na roky 2024 – 2027 za podmínek, které jsem již veřejně definoval.

7. S premiérem Šmyhalem se setkáme na slovensko-ukrajinských hranicích začátkem roku 2024, předmětem setkání bude spolupráce v uvedených oblastech.

 

Zdroj:

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Podle uniklých zpráv očekává Zelenský vojenský převrat v Kyjevě každým okamžikem a jeho bývalý poradce už mluví o možnostech vývoje situace na Ukrajině! Podle Arestoviče čeká Ukrajinu vojenský převrat nebo vypuknutí nového Majdanu v Kyjevě. Zelenský omlouval neúspěch ofenzívy tím, že AFU bojuje proti druhé nejlepší armádě na světě, ale viníkem ukrajinské krize je prý kromě Zalužného i Boris Johnson!

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

4.12.2023

Situace v Kyjevě je hodinu od hodiny dramatičtější, protože podle posledních informací z ukrajinských sociálních sítí se prý chystá násilné sesazení náčelníka generálního štábu Valerije Zalužného z funkce, což by ale vyvolalo hrozbu vypuknutí vojenského krvavého převratu a následné občanské války, protože mezi vojáky a generály má Zalužný téměř nedotknutelný status.

Volodymyr Zelenský je ale prý přesvědčený, že Zalužný plánuje s Američany a Rusy vojenský převrat s cílem odstranit Zelenského z funkce prezidenta jako poslední překážku na cestě k mírové dohodě. Zelenský je přesvědčen, že Zalužný usiluje o jeho funkci, a proto se prý chystá Zalužného sesazení, před čímž ale varují Američané, kteří se bojí tzv. libanonského scénáře, kdy původně válka proti cizímu nepříteli (Izraeli) se transformovala do brutální občanské války v Libanonu.

Přesně toto by mohlo potkat Ukrajinu, kde část ukrajinské armády by pokus o sesazení Zalužného interpretovala jako pokus Zelenského diktatury o uchopení nekontrolované moci v zemi, což by vedlo k vojenskému puči. Ten by buď uspěl a Zelenský by uprchl do azylu v USA i s rodinou, anebo by puč neuspěl a Ukrajina by se propadla do občanské války mezi podporovateli Zalužného na jedné straně, a prezidenta Zelenského na straně druhé. Zelenského pěšáci v ukrajinském parlamentu již začali pálit ostrými na Zalužného brutálními obviněními. Poslankyně Maryana Bezuglaja právě způsobila rozruch, když obvinila armádu pod vedením Zalužného, že nedokázala vypracovat žádný skutečný plán pro rok 2024.

V Kyjevě se začal hledat viník ukrajinské porážky ve válce

Je zřejmé, že tento útok je součástí boje o moc – a obviňování – mezi prezidentem Vladimirem Zelenským a vrchním velitelem Valerijem Zálužným. Ale Bezuglaja nelže, jen využívá faktů. A k ní se připojil i šéf poslanců Zelenského parlamentní frakce David Arachamia, který rovněž prohlásil, že poslanci nemají od armády žádný plán vojenských operací na rok 2024. Arachamia však zašel ještě dál a odhalil v rozhovoru pro ukrajinskou televizi 1+1, že vloni koncem března mohla válka skončit na základě mírových rozhovorů v Istanbulu.

&

 

 

 

Ale po návratu ukrajinské delegace do Kyjeva tam přijel Boris Johnson a mírovou smlouvu s Rusy zamítl, že se musí bojovat. Arachamia to neřekl jen tak do větru, chtěl tím najít viníky a veřejně je obvinit. Přesně tak, jak to řekl v rozhovoru Arestovič, že na Ukrajině se teď hledají viníci porážky Ukrajiny a těch s*aček, ve kterých se celý stát nachází po zabřednutí do nekonečné války s Rusy, a těmi viníky jsou Valerij Zalužný a Boris Johnson. Zelenský navíc začal ztrácet nervy a v neděli prohlásil, že AFU nedosáhla očekávané výsledky v ofenzívě, protože bojuje proti druhé nejlepší armádě na světě [1]. Tou první nejlepší asi myslel americkou armádu.

Právě oni dva, Johnson a Zalužný, totiž zatáhli Ukrajinu do války, kdyže se po návratu z Istanbulu na konci loňského března Kyjev spolu s Londýnem rozhodly, že to zkusí, že nebudou s Rusy vyjednávat a zkusí Ruskou armádu na ukrajinské půdě porazit a vytlačit ze 4 oblastí Novoruska a rovněž z Krymu. Po více než roce a půl se ukázalo, že tento plán nejen selhal, ale že nedojde ani na slib toho, že USA a NATO budou Ukrajinu zbrojně a finančně podporovat tak dlouho, jak to bude třeba, protože v USA budou prezidentské volby a v Evropě už padly dvě vlády kvůli válce na Ukrajině a jejímu vyzbrojování.

V Německu by již brzy vyhrála AfD, v Česku Babiš s Okamurou

Nejprve padla vláda na Slovensku a pár týdnů poté i v Polsku. A co se stalo pak? Ihned po nástupu nových vlád v těchto zemích došlo k zahájení blokád hraničních přechodů pro ukrajinské kamiony. Velení NATO i Brusel tuší, že pokud bude pokračovat vyzbrojování Ukrajiny, padnou vlády i v dalších zemích EU, včetně Německa, kde AfD poprvé v historii v průzkumech sahá po vítězství ve volbách do Bundestagu hned v několika klíčových spolkových zemích. To, co se stalo na Slovensku a v Polsku by mohlo potkat i Německo. Právě proto Olaf Scholz začal korigovat své výkřiky a Německo tak stále blokuje vývoz raket Taurus pro Kyjev, přestože byly slíbeny už v lednu tohoto roku, tedy skoro před rokem.

Důsledek protiruských sankcí na volební preference v ČR

Poslední průzkumy v ČR ukazují [2], že Andrej Babiš a jeho Hnutí ANO válcuje všechny strany pětikoalice tak, že kdyby byly volby, tak Hnutí ANO by mělo přes 33% a na druhém místě by bylo SPD se 12% hlasů a ODS by byla až třetí s cca. 11,5% hlasů. Co to je? Proč tady v Německu AfD poprvé v historii by ve volbách vyhrála nad zavedenými stranami CDU, CSU a německou SPD? Proč v ČR jsou dvě současné opoziční parlamentní strany na prvních dvou místech preferencí? Protože válka na Ukrajině skončila pro Kyjev a všechny jeho evropské spojence a evropské vládní strany fiaskem! To je přesně ten důvod!

Evropu drtí inflace a drahota kvůli tomu, že evropský průmysl přišel o ruskou krev ve svých žilách

A vědí to demokraté v USA, že fiaskem skončí Joe Biden při volbách prezidenta, pokud USA okamžitě nezastaví vyzbrojování a financování Ukrajiny. Vědí to politici v EU, v celé Evropě, a proto najednou v tichosti a v utajení se tlačí na mír na Ukrajině. Ale proč v utajení? Protože evropské vlády se zdiskreditovaly před vlastními voliči!

Tyto vlády řvaly, že budou podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude potřeba. A kdo to řval nejvíc? Minulá slovenská vláda! A skončila. A řvala to polská vláda Mateusze Morawieckého. A skončila. A řval to Olaf Scholz. A teď AfD je na cestě vyhrát volby. A řve to Fiala a jeho vláda. A průzkumy ukazují, že Babiš s Okamurou sahají po ústavní většině v novém parlamentu.

Miliardář Oleg Děripaska, majitel největšího hliníkárenského kolosu na světě RUSAL

Válka na Ukrajině vedla k odříznutí Evropy od ekonomické krve, která ji dekády poháněla. Touto krví podniků, firem a evropského průmyslu byla ruská ropa, ruský plyn a ruské suroviny pro hutní průmysl v Evropě. Vždyť třeba veškerý hliník v Evropě, ze kterého se vyrábí bloky motorů aut, ale i plechovky pro nápoje, je ruský hliník z Uralu ze závodů podniku RUSAL Olega Děripasky. Po uvalení sankcí se tento hliník dováží do Evropy z Číny s čínskými puncovními značkami, ale jedná se o ten samý ruský hliník, který Čína odkupuje od Děripasky za ty samé ceny, které učtoval evropským firmám napřímo.

Číňan ten hliník odkoupí a do Evropy ho prodává 5x dráž a ještě si účtuje dopravu. Američané se na sankce úplně vykašlali a odebírají od ruského Rosatomu obohacený uran pro americký jaderný průmysl a elektrárny [3]. Za prvních 6 měsíců tohoto roku USA zdvojnásobily dovoz obohaceného ruského uranu do USA. Americké palivové tyče, které nakupuje z USA firma ČEZ, jsou v USA totiž plněny ruským uranem! Evropa si zkrátka podřezala ekonomické žíly a důsledkem je drahota, protože výrobní vstupy všeho jsou v Evropě tak vysoké, že inflace likviduje celé hospodářství EU.

Česko potichu už opět odebírá ruský plyn, ale tutlá se to všemi způsoby

Zopakuji to znovu: Všechny vlády evropských zemí, které nezastaví dodávky zbraní a peněz Ukrajině na pokračování války, dříve či později skončí a voliči je zlikvidují při nejbližších volbách. K moci se dostanou vlády, které si uvědomí, že evropská ekonomika potřebuje krev a postupně se znovu napojí na ruský plyn, ruskou ropu a ruské suroviny. Koneckonců, už teď začaly unikat informace [4], že do ČR koncem tohoto roku proudí celkem 30% veškerého plynu z Ruska! Ano, potichu a potají, před začátkem zimy. Ruský plyn byl odeslán plynovodem na Ukrajinu již v létě, v zásobnících čekal do října, a teď proudí do ČR.

Česko už opět odebírá plyn od Vladimira Vladimiroviče. Надо пожаловать!

V médiích českého mainstreamu se to omlouvá tím, že je to prý “ukrajinský” plyn z ukrajinských zásobníků. Ano, to je velmi hezká omluva. Za těch pár měsíců odpočinku v ukrajinských zásobnících se z něho stal zázračně ukrajinský plyn, tak určitě. Tohle pouze ukazuje, že s Rusy se už zase obchoduje. Ještě se s nimi nemluví, to není zatím dovoleno. Ale obchody už zase běží. A proto běží rozhovory o míru tajně. Politici, kteří řvali do války, nechtějí vypadat jako debilové před vlastními voliči. Taková je realita. Zelenský brzy pocestuje do Karibiku i s tou svojí vysokonákladovou krasavicí. Je to jen otázka času. Ale kdo tam poletí krátce po něm? To se nechte překvapit. A když už i rozpočtová šéfka Bílého domu prohlásila [5], že peníze pro Ukrajinu došly, tak si lehce domyslíte, že Zelenský už má určitě sbalené kufry.

VK-

Šéfredaktor AE News

 

Zdroj:https://aeronet.news/podle-uniklych-zprav-ocekava-zelensky-vojensky-prevrat-v-kyjeve-kazdym-okamzikem-a-jeho-byvaly-poradce-uz-mluvi-o-moznostech-vyvoje-situace-na-ukrajine/

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Češi před usednutím na záchod začali kontrolovat mísu. Stává se totiž, že z ní vykoukne nezvaný host

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

4.12.2023

Kateřina Apostolidisová

I když je to opravdu velmi vzácný jev, může se stát, že se i ve vaší záchodové míse objeví myš. Zní to tedy trochu jako z hororového filmu. Myš nebo potkan vylezou potrubím až do vaší mísy a kousnou vás do zadku. Je takový příběh vůbec reálný? Může se živá myš opravdu objevit až ve vašem záchodě?

Technicky vzato to možné je. A mnohde se to opravdu stalo, i když tyto příběhy se odehrávají častěji v Austrálii a Americe než v Česku. Vnitřek trubek totiž není úplně hladký a myši i potkáni jsou uzpůsobeni svislému lezení po takřka hladkých površích.

Potkani milují kanalizaci

Také jsou znamenitými plavci. Mohou tedy snadno vlézt do kanalizace a doplavat až k našim toaletám. V kanalizaci se cítí bezpečně. Jsou tmavé, vlhké a nehrozí v nich žádné nebezpečí. Navíc se v nich často dá najít i něco k snědku. Proto je dobré, nesplachovat do záchodu žádné jídlo. Hlodavci se totiž řídí čichem, který je může zavést do obytných domů i restaurací.

V podstatě jim nelze zabránit v přístupu do kanalizace. Můžete jim ale zabránit, aby se kanalizací dostali až k vám domů a vylezli ven vaší záchodovou mísou. Existují totiž ventily, které nedovolí, aby se cokoli fyzického vrátilo potrubím zpět.

Myš umí šlapat vodu i 3 dny

Pokud byste objevili v záchodové míse myš nebo jiného hlodavce, jedná se o extrémně vzácný jev. Můžete se s ním ale setkat, pokud je vaše kanalizační potrubí v havarijním stavu. Nebo po silných deštích, kdy je systém zaplaven.

Myš totiž umí zadržet dech až na 3 minuty a dokáže šlapat vodu i 3 dny. Obecně se ale hlodavci vyhýbají hladkému potrubí z PVC a takovému, které je pro ně příliš široké. Mají totiž rádi stísněné prostory.

Foto: Shutterstock

V případě, že by vás tato událost potkala, nabízí se otázka, co s takovým objevem dělat? Lze živou myš opět spláchnout do záchodu? Není to příliš dobrý nápad. Jednak se bude snažit vyskočit ven ještě před spláchnutím a také se pravděpodobně v potrubí dokáže udržet. A bude se vracet. Lepší je v takovém případě volat instalatéry.

Je dobré si uvědomit, že pokud se myš objevila ve vaší koupelně nebo na záchodě, pravděpodobně se tam dostala otvorem ve zdi nebo podlahou.

Pozor na šváby

Spíše než myši a potkani se k vám toaletou nebo odpadem v dřezu dostanou švábi. Ti totiž v kanalizaci běžně žijí. Mají tam dostatek potravy i vodu a prolézt kanalizací až k vám je pro ně poměrně jednoduché.

Hady a ještěrky v našich klimatických podmínkách v záchodové míse pravděpodobně nenajdete. A pokud by se vám to stalo, s největší pravděpodobností se bude o jednat o nějakého zatoulaného sousedova mazlíka.

Foto: Shutterstock

 

ZDROJ:https://www.aazdravi.cz/cesi-pred-usednutim-na-zachod-zacali-kontrolovat-misu-stava-se-totiz-ze-z-ni-vykoukne-nezvany-host/

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Pilot dostal záchvat a zkolaboval v pilotní kabině

Nezpůsobilost pilota – let American Airlines AA755 (Boeing 787) CDG-PHL, z Paříže, Francie, do Philadelphie, PA, USA (29. listopadu 2023)

4.12.2023

Dr. Williama Makise

29. listopadu 2023 – Let American Airlines AA755 (CDG-PHL) z Paříže do Philadelphie 

Od  Dr. Kevina Stillwagona

První důstojník, který byl létajícím pilotem na letu American Airlines 755 z Paříže do Philadelphie dne 29. listopadu 2023, dostal záchvat, při kterém mu ztuhly nohy a záda a při krátkém konečném přiblížení se mu zasekla chodidla pod pedály kormidla.

Kapitán okamžitě převzal letové povinnosti a nedošlo ke ztrátě kontroly nad letounem.

Pomocný pilot, který musel být během přistání v pilotní kabině, dokázal odstranit pilota v bezvědomí ze sedadla.

Pomocný pilot obsadil sedadlo pro normální přistání a taxi k bráně. 

Jde o čtvrtou nezpůsobilost pilota během dvou týdnů.

Nezpůsobilosti a úmrtí pilotů v srpnu až listopadu 2023

26. listopadu 2023 – Let společnosti Ryanair FR-3472 (LTN-RZE) z Londýna Luton ve Velké Británii do Rzeszowa (Polsko) 26. listopadu 2023 se jeden z pilotů stal neschopným, letadlo bylo odkloněno do Krakova a bezpečně přistálo

20. listopadu 2023 – Let Air Transat TS-186 (YYZ-PUJ) z kanadského Toronta do Punta Cana v Dominikánské republice – pilot se stal neschopným a byl nahrazen pilotem cestujícím

16. listopadu 2023 – Smrt pilota Air India – 37letý kapitán pilota Air India Himanil Kumar měl zástavu srdce na mezinárodním letišti Indiry Gandhi v Dillí během tréninku

30. října 2023 – Let Jet2 LS-1711 (MAN-DLM) Manchester (UK) do Dalamanu (Turecko) – První důstojník se stal neschopným, pilot odklonil letadlo do Budapešti, bezpečně přistál

18. října 2023 – Smrt pilota Austrian Airlines – 43letý Christian Zimmerebner, pilot AUA Austrian Airlines a člen horské záchrany Dorfgastein, zemřel náhle 18. října 2023 na „vážnou nemoc“

24. září 2023 – Let Austrian Airlines OS-188 (STR-VIE) Stuttgart do Vídně Kapitán se stal neschopným, první důstojník převzal řízení letadla

23. září 2023 – Smrt pilota Alaska Airlines – 37letý kapitán Eric McRae náhle zemřel ve svém hotelovém pokoji během mezipřistání, ráno měl letět

22. září 2023 – Let Delta DL-291 (CDG-LAX) Paříž – Los Angeles – Pilot se stal neschopným, byl převezen do kabiny, aby se o něj postaral, letadlo bylo odkloněno do Minneapolis, pilot převezen do nemocnice

27. srpna 2023 – Let Air Canada AC348 (YVR-YOW) Vancouver do Ottawy, jednomu z pilotů se udělalo špatně a 50 minut před přistáním v Ottawě se stal neschopným.

17. srpna 2023 – Let IndiGo (NAG-PNQ) Nagpur do Pune v Indii, 40letý pilot Manoj Subramanium zemřel poté, co se zhroutil u nástupní brány, když se chystal nastoupit.

16. srpna 2023 – Let QR579 Qatar Airways (DEL-DOH) z Dillí do Dauhá v Kataru, 51letý pilot zkolaboval během letu pasažéra a zemřel, letadlo bylo odkloněno do Dubaje.

14. srpna 2023 – LATAM let LA505 (MIA-SCL) Miami do Santiaga, Chile – 2 hodiny do 8hodinového letu, 56letý kapitán Ivan Andaur zkolaboval a zemřel na toaletě – letadlo bylo odkloněno do Panama City!

9. srpna 2023 – United Airlines UAL1309 (SRQ-EWR) ze Sarasoty do Newarku, pilot dostal infarkt a za letu ztratil vědomí

7. srpna 2023 – Let TigerAIR IT237 (CTS-TPE) Sapporo do Taipei, druhý pilot měl po přistání letadla v Taipei lékařskou pohotovost

Nezpůsobilost a úmrtí pilota (ve službě) leden–červenec 2023 

19. července 2023 – Let Eurowings Discover 4Y-1205 (HER-FRA) Heraklion do Frankfurtu, pilot nezpůsobilý, řízení převzal první důstojník, bezpečně přistál

16. července 2023 – Malé letadlo – 2006 Piper Meridian, letící z Westchesteru NY, havarovalo na letišti Martha’s Vineyard poté, co měl pilot při konečném přiblížení lékařskou pohotovost a cestující převzal kontrolu nad letadlem a pokusil se přistát. Pilot, 79letý Randolph Bonnist, zemřel později v nemocnici.

7. června 2023 – Let Air Canada ACA692 (YYZ-YYT) z Toronta do St. John’s, první důstojník se stal neschopným, mrtvolný kapitán převzal povinnosti

4. června 2023 – Malé letadlo – Cessna Citation N611VG letící z Tennessee na Long Island, pilot stíhaček se zhroutil v kokpitu v bezvědomí, letadlo se zřítilo a všichni na palubě zemřeli

11. května 2023 – Let HiSKy H4474 (DUB-KIV) z Dublinu do Kišiněva (Moldavsko), 20 minut poté, co pilot při startu „nemohl jednat“, letadlo odklonilo do Manchesteru

4. května 2023 – Pilot British Charter TUI Airways BY-1424 (NCL-LPA) Newcastle do Las Palmas Španělsko pilot onemocněl, letadlo bylo odkloněno zpět do NCL.

3. května 2023 – Pilot Air Transat a Air Canada Eddy Vorperian, 48 let, náhle zemřel během mezipřistání v Chorvatsku

21. dubna 2023 – Let Easyjet U2-6469 (LGW-AGA) Londýn Gatwick do Agadiru v Maroku, první nabídka se stala neschopnou a byla odkloněna do portugalského Fara.

4. dubna 2023 – Let United Airlines 2102 (BOI-SFO) – kapitán byl neschopen, první důstojník řídil letadlo pouze jeden.

25. března 2023 – Let TAROM RO-7673 TSR-HRG byl odkloněn do Bukurešti, protože 30letý pilot měl bolesti na hrudi a poté zkolaboval

22. března 2023 – Jihozápadní let WN6013 LAS-CMH odkloněn, protože pilot zkolaboval krátce po vzletu, nahrazen pilotem jiného než jihozápadního původu

18. března 2023 – První důstojník Air Transat FDF TS739 FDF-YUL byl nezpůsobilý asi 200 NM jižně od Montrealu

13. března 2023 – Let Emirates EK205 MXP-JFK byl odkloněn kvůli nemoci pilota hodinu a půl po startu

11. března 2023 – Let United Airlines UA2007 GUA-ORD byl odkloněn kvůli „nezpůsobilému pilotovi“, který měl bolesti na hrudi

11. března 2023 – Pilot British Airways (CAI-LHR) zemřel na infarkt v hotelu posádky v Káhiře před letem z Káhiry do Londýna (jméno a věk nebyly zveřejněny)

3. března 2023 – Let Virgin Australia Flight VA-717 ADL-PER z Adelaide do Perthu byl nucen nouzově přistát poté, co první důstojník utrpěl infarkt 30 minut po odletu.

Nezpůsobilost vojenského pilota

18. srpna 2023 – Studentský pilot US Army Aviation Center (Alabama) dostal za řízení uprostřed letu zástavu srdce (18. srpna 2023), instruktor přistál s letadlem – pilot byl 18 minut mrtvý!

Nedávná úmrtí pilotů (není ve službě) 

Smrt pilota – květen 2023 – 4 piloti Singapore Airlines náhle zemřeli v květnu 2023

Smrt pilota – 9. května 2023 – Pilot United Airlines a US Air Force podplukovník Michael Fugett, 46 let, nečekaně zemřel ve svém domě

Smrt pilota – 13. dubna 2023 – Phil Thomas, absolvent akademie pilotního výcviku ve španělském Cádizu (FTEJerez) náhle zemřel.

Smrt pilota – 17. března 2023 – 39letý pilot Westjetu Benjamin Paul Vige náhle zemřel v Calgary

*

 

Dr. William Makis je kanadský lékař se zkušenostmi v radiologii, onkologii a imunologii. Medaile generálního guvernéra, University of Toronto Scholar. Autor více než 100 recenzovaných lékařských publikací.

 

ZDROJ:https://www.globalresearch.ca/pilot-had-seizure-collapsed-cockpit/5842085

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Celou Evropou se šíří otrávené maso, které máte možná doma!

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde.:

 

3.12.2023

Kuřecí maso patří mezi nejoblíbenější na trhu, ale zároveň se u něj může vyskytovat velmi zákeřná bakterie. Do Evropy se bohužel dostalo nekvalitní maso, se kterým se můžete setkat i ve svém oblíbeném obchodě. Musíte si na to dávat pozor, protože obsahuje bakterie salmonely, které jsou extrémně nebezpečné hlavně pro menší děti. U nich může nemoc způsobit i smrt.

Maso z Ukrajiny

Již před nějakou dobou se diskutovalo o tom, že by se do Čech nemělo dovážet maso z Ukrajiny. Bohužel se to stále děje. Do Evropy se díky tomu dostalo velmi nebezpečné kuřecí maso. Na první pohled to možná nepoznáte, protože společnost má oficiální sídlo na Slovensku, kam maso dováží z Ukrajiny. Na Slovensku ho přebalí a rozešle do zbytku Evropy.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) již evidovalo stovky případů, které velmi rychle přibývají. Dokonce je zaznamenáno i jedno úmrtí. Případy se přitom neobjevily jen u nás, ale také v Německu, Francii, Polsku, Belgii, Rakousku, Dánsku nebo Nizozemí. Celá Evropa s tímto problémem bojuje. Nejlépe si to ale ohlídáte vy sami.

Tuzemských kuřat se nemusíte obávat

Nespoléhejte se na dovoz ze zahraničí. Najděte si farmu, která prodává české maso, a odebírejte ho přímo od chovatele. Anebo se v obchodě dívejte pouze na české značky masa. U žádného z případů nebylo podezřelé maso z Čech. Proto byste se nyní (více než jindy) měli spolehnout na lokální trh a nakupovat pouze české maso od našich kuřat.

Nedívejte se na cenu. Maso z Ukrajiny možná bude levnější, ale ohrozí vaše zdraví. A za to pár korun rozhodně nestojí. Pozor si dávejte hlavně v případě, že podáváte toto maso dětem. U nich je totiž průběh salmonely mnohem horší. A vždy dbejte na to, aby bylo maso správně připravené. Ani to vám ale u otráveného masa nemusí pomoci. Proto nyní kupujte pouze české maso!

 

ZDROJ:https://prosvet.cz/celou-evropou-se-siri-otravene-maso-ktere-mate-mozna-doma/?utm_source=recept&utm_medium=recept&utm_id=recept&fbclid=IwAR21xEyU4FDujP0cBc5XNxdd3dmLL0VPb2CS8WKxs8E9sYn-G4Widd3gEF8

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Video: Rusové dávají v Řecku lekce zdarma – Potopení ukrajinského výsadkového plavidla v Dněpru

Sklízejí drony Lancet a FPV

4.12.2023

Ruské jednotky „Dněpr“ potápějí ukrajinské síly, které se pokoušejí o invazi na levém břehu řeky Cherson.

Ruské bezpilotní letouny zaznamenaly pohyb ukrajinských člunů, na které se nalodily speciální jednotky k přesunu na levý břeh řeky.

Poté byly vyslány „Lancety“, které přesnými zásahy potopily ukrajinské rychlé čluny.

 

První video obsahuje záběry FPV dronů v akci v regionu Bahmud. FPV masivně ničí ukrajinské pevnosti a pozice.

Na videích se podívejte, jak Rusové chrání své pobřeží vytvořením nepřetržité sledovací sítě.

Představte si roje takových dronů v Egejském moři připravené k operacím proti tureckým vyloďovacím plavidlům.

 

Podívejte se na video

 

&

nbsp;

 

 

 

ZDROJ:https://warnews247.gr/vinteo-oi-rosoi-paradidoun-dorean-mathimata-stin-ellada-vythizoun-apovatika-skafi-ton-oukranon-ston-dneipero/

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Kyjevský režim začíná bojovat mezi sebou a paranoidní Zelenský zablokoval výjezd Petro Porošenka z Ukrajiny, protože podle SBU chtěl jednat s Orbánem o mírových rozhovorech! Porošenko se prý nakonec dostal z Ukrajiny vrtulníkem! Seymour Hersh odhalil, že probíhají intenzivní jednání mezi Zalužným a Gerasimovem o podobě míru, ale překážkou pro mír je právě Zelenský!

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

3.12.2023

V pátek dopoledne došlo na ukrajinském hraničním přechodu s Polskem k neuvěřitelné scéně. Velitel pohraniční stráže totiž oznámil Petro Porošenkovi, který jel v dodávce do Polska, že jeho výjezdní povolení bylo náhle zrušeno rozhodnutím předsedy Vrchní rady, tedy ukrajinského parlamentu. Porošenko tomu nevěřil a považoval příkaz za falešný, protože Porošenkovi nikdo nevolal, nikdo mu neposlal email ani SMS, že jeho výjezd je zrušen, prostě ukrajinský pohraničník mu řekl, že přišel nový příkaz, kterým se ruší předchozí Porošenkovo povolení k vycestování ze země. Celý incident byl nahrán na kameru a níže máte záznam.


Je to důkaz toho, že ukrajinská junta, která převzala zemi po státním převratu v roce 2014, se právě začala požírat mezi sebou podobně, jako krysy chycené v pasti se po určité chvíli, když dostanou hlad, začnou požírat mezi sebou a nakonec zůstane jen jedna, ta nejsilnější z nich.

Tento proces byl právě spuštěn na Ukrajině a Zelenský v této pasti není nejsilnější krysou. To dokazují jeho obavy a paranoia, že už nevychází z opevněného paláce v Kyjevě, protože se bojí zastřelení. Ze všech stran má zprávy, že nejen drtivá většina Ukrajinců, ale především západní partneři v čele s USA chtějí konec války a na Ukrajině se v těchto minutách řeší už jen jediná věc: Kdo nastoupí po Zelenském do funkce prezidenta?

Recyklace použitých politiků se rozjela na plné obrátky a po Ficovi a Tuskovi může dojít na Porošenka v čele mírově urovnané Ukrajiny

A těch kandidátů je opravdu hned několik. Mluví se o náčelníkovi generálního štábu Valerii Zalužném, ale stejně tak je ve hře i bývalý prezident Petro Porošenko, který má na rozdíl od Zalužného jednu zásadní výhodu – Z doby svého prezidentování má vytvořené bohaté kontakty v celé Evropě a v USA, takže může po vlastní ose vyjednávat mírové procesy tak, aby vyhovovaly právě jemu. Podle informací ze soboty se Porošenkovi podařilo nakonec Ukrajinu opustit ve vrtulníku. Pokud je to pravda, znamená to, že v Kyjevě se rozhořel boj o moc a kontrolu nad Ukrajinou a Zelenský již nekontroluje ani výjezdy poslanců.

Petro Porošenko, bývalý prezident Ukrajiny

Porošenko je typickým recyklátem, tedy politikem, který sice v minulosti nebyl žádný lumen, ale v porovnání se současným stavem je spatřován jako velmi přijatelná náhrada za Zelenského. Je to de facto stejný recyklační proces jako na Slovensku a stejně jako v Polsku. Na Slovensku došlo k recyklaci Roberta Fica a k jeho transformaci v mezích normy, stejně tak došlo k recyklaci Donalda Tuska v Polsku. Bylo by naivní si myslet, že tento recyklační proces nepostihne i Ukrajinu. Ukrajinský list Novosti.ua [1] k tomu napsal:

Pohraniční stráž zabránila bývalému ukrajinskému prezidentovi Petru Porošenkovi v cestě do zahraničí kvůli zrušené služební cestě. O tom NV informoval mluvčí státní pohraniční služby Andrij Demčenko. “Pokud jde o lidového zástupce, o kterého se zajímáte, pohraničníci mají potvrzení, že jeho zahraniční služební cesta byla zrušena. Proto nebyl vpuštěn přes státní hranici Ukrajiny,” řekl. Demčenko poznamenal, že pohraničníci zajišťují registraci a průchod osob přes hranice výhradně v souladu s právními předpisy, zejména pak s Pravidly překračování hranic občany Ukrajiny.

Během válečného stavu mají tedy poslanci právo překročit státní hranici a opustit Ukrajinu na základě příslušných rozhodnutí o služebních cestách. Dne 1. prosince Porošenko uvedl, že ho pohraničníci nepustili z Ukrajiny, přestože měl podepsanou služební cestu předsedou Nejvyšší rady. Podle pátého ukrajinského prezidenta měl naplánované desítky schůzek v Polsku a USA.

Jenže podle informací na Telegramu do jeho údajné cesty do Polska a USA zasáhla ukrajinská tajná služba SBU, která získala informace, že se chce tajně setkat v Maďarsku s Viktorem Orbánem, a že jeho cesta do Polska a USA není motivována jen lobováním za dodávky zbraní a peněz pro válečné úsilí Ukrajiny, ale že tam bude za zavřenými dveřmi vyjednávat s Američany nejen o podobách míru na Ukrajině, ale také o tom, jak odstranit Zelenského. Ten je podle posledních informací amerického novináře Seymoura Hershe považován v této chvíli de facto za poslední překážku mírovému urovnání konfliktu.

Ano, všechno to do sebe dokonale zapadá a Zelenský se dostává nejen do obrovské izolace, ale začíná být z něho doslova chodící mrtvola na odstřel, protože kolem něho už se chystají lidé na to, že převezmou jeho funkci. Zelenský proto zve do Kyjeva politiky z ČR a z dalších zemí, aby před svými nepřáteli v Kyjevě demonstroval svoji podporu ze strany politiků v EU. Jenže, podle Hershe už Zelenský ztratil to hlavní, a to je podpora amerického Kongresu. Tyto symbolické návštěvy proto nemají sílu k zastavení procesu na odstranění Zelenského.

Největší překážkou pro mír je Zelenský, shodli se prý Zalužný s Gerasimovem

Americký novinář a držitel Pulitzerovy ceny Seymour Hersh totiž ve svém posledním placeném článku odhalil naprostou bombu z amerických zákulisních zdrojů, že probíhají tajná jednání mezi náčelníkem genštábu ukrajinské armády Valerijem Zalužným a jeho ruským protějškem Valerijem Gerasimovem o mírovém urovnání konfliktu, přičemž obě strany se už dohodly, že Rusku by mělo zůstat to území Ukrajiny, které ovládá Ruská armáda, včetně Krymu, a Rusko by výměnou za to už nebránilo Ukrajině ve vstupu do NATO.

Valerij Zalužný, náčelník generálního štábu AFU

Rusko si ale podle Hershe a jeho zdroje vymiňuje, že na území Ukrajiny po vstupu do NATO nesmí být rozmístěna vojska členských zemí NATO, ani žádné útočné zbraně NATO, s výjimkou obranných, jako jsou PVO systémy a radary. Zatím není dojednáno, kolik letadel a tanků by Ukrajina mohla mít, kolik vojáků a ani další ustanovení, jako je třeba status ruského jazyka na Ukrajině a otázka zrušení protiruských zákonů na Ukrajině.

Citace z článku Seymoura Hershe

Můj zdroj mi řekl, že “Gerasimov si také uvědomil, že z vojenského hlediska je válka na Ukrajině destruktivní pat. Ruský generál nakonec přesvědčil Putina, že se nedá zvítězit. Ruské ztráty byly neúměrné. Ale jak přesvědčit Zelenského?” řekl úředník. “Je to šílenec, který vsadil svůj život na politické a vojenské vítězství. Je překážkou urovnání a v ukrajinské armádě má mnoho spojenců. Takže vzkaz, který byl Zelenskému vyslán, je, že povedeme rozhovory s Rusy s vámi nebo bez vás a budou to rozhovory vojenské. Vaši sousedé už vás mají plné zuby, zejména Polsko a Maďarsko, a chtějí, aby se jejich ukrajinští uprchlíci vrátili do mírové země,” dodal zdroj. Další problém, kterému Zelenský čelí, je podle úředníka ekonomický: “Jak chcete provozovat zemi bez hrubého národního produktu?” ptá se v řečnické otázce Zelenského.

Gerasimov má obzvlášť blízko k americkému armádnímu generálovi Martinu Dempseymu, který v letech 2011-2015 zastával funkci předsedy sboru náčelníků štábů za prezidenta Baracka Obamy. Dempsey a Gerasimov se původně seznámili před mnoha lety na společenských akcích, když oba byli kapitány a veleli opačným tankovým jednotkám v západním a východním Německu.

Před dvěma týdny Putin podepsal zákon, který umožnil, aby se v těchto oblastech (Novoruska) hlasovalo ve volbách ruského prezidenta za válečného stavu. “Bílý dům je zcela proti navrhované dohodě,” uvedl úředník. “Ale dojde k ní. Putin to výslovně nezamítl. Předpokládá se, že Putin bude chtít uzavřít dohodu“.

Na mnoha detailech navrhované dohody je třeba ještě zapracovat, uvedl úředník. Uvedl jejich nepřehledný seznam: “Váleční zločinci na obou stranách. Občanství. Odškodnění. Likvidace munice. Přeshraniční ekonomika. Přístup a především politické krytí. Žádná ze stran konfliktu nechce být obviňována z “výprodeje” a hledá mír se ctí.” Úředník vyprávěl o nedávném povzbudivém znamení. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov nedávno požádal o pozvání na mezinárodní bezpečnostní konferenci NATO, která se tento týden konala v Černé Hoře. “Dostal pozvání a přijal ho,” uvedl úředník. “Spojené státy byly informovány, ale nebylo jim dáno právo veta.

Celý článek je k dispozici zde.

Pokud Zelenský nedostane rozum, můžeme ho odsunout do Karibiku

Z těchto informací je zjevné, že i když Bílý dům a Zelenský mají jiné názory, celé NATO a Pentagon už jedou očividně po zcela jiné ose, což je podle mého názoru znak definitivního konce a odpisu Joea Bidena a Volodymyra Zelenského, kteří jsou propojeni v korupci na Ukrajině. Bidenova rodina skrze praní špinavých peněz přes ukrajinskou plynárenskou společnost Burisma [2][3].

A Zelenský pro změnu skrze tunelování západní vojenské a finanční pomoci. Co je ale naprosto zásadní, to je poslední odstavec Hershova článnku, který potvrzuje neuvěřitelnou informaci pracovníka tajné služby Bílého domu, kterou jsme na AE News publikovali [4] v pátek. Poslední odstavec Hershova článku totiž potvrzuje informace, že Zelenský může skončit v exilu za asistence USA. Hersh v článku napsal:

Oba generálové mohou pokračovat v rozhovorech a Putin může mít skutečně zájem na dohodě, která mu zajistí trvalou kontrolu nad Krymem a čtyřmi provinciemi, které si nárokoval, ale Zelenský zůstává divokou kartou. Americký představitel uvedl, že Zelenskému bylo řečeno, že “tento problém je třeba řešit mezi vojáky a rozhovory budou pokračovat s vámi nebo bez vás“. V případě potřeby, řekl mi americký úředník, “můžeme financovat jeho cestu do Karibiku“.

Poslat někoho “do Karibiku” znamená v americké vojenské hantýrce poslat někoho do luxusního exilu. Jak vidíte, unikající informace naprosto neúprosně zapadají do sebe s naprostou dokonalostí a je jasné, že konec války je už procesem nikoliv jen ze strany chcimírů, ale je to proces chystaný vysokými armádními a politickými špičkami v USA, v Rusku i na Ukrajině. V polovině roku 1944 se špičky nacistů rozhodly zbavit se vůdce atentátem, ale útok na Hitlera ve Vlčím doupěti ve východním Polsku selhal a válka se prodloužila o skoro jeden rok s totální porážkou Německa. Pentagon se snaží tuto totální porážku Ukrajiny odvrátit a odstranit Zelenského již nyní jako tehdy v polovině roku 1944, když část Wehrmachtu, jako nyní Zalužný, tušila totální porážku.

Na odstřel.

Chtěli odstranit Hitlera a vyjednat mír, aby Německu zůstala alespoň nějaká samostatnost a suverenita. Je jasné, že Zelenský je největší překážkou. Toho drží u moci ukronacisté z Azova a Pravý sektor. Obě dvě skupiny infiltrovaly ukrajinskou armádu a je jasné, že Zalužný musí jednat opatrně, aby neskončil jako plukovník Claus Schenk Graf von Stauffenberg po nezdařeném atentátu na Hitlera z 20. července 1944.

Feťák Zelenský je zahnán do kouta a je připraven vzít s sebou na Onen svět všechny Ukrajince, kompletně celý národ, nebo minimálně jeho jednu polovinu. Již je rozhodnuto o plošné mobilizaci všech Ukrajinců mužského pokolení ve věku od 17 do 70 let, jak ve svém článku zmínil právě Seymour Hersh. Proto nyní u Zelenského budou patrné paranoidní projevy, v každém začne vidět zrádce, protože bude těžké identifikovat, kdo jede do ciziny, aby loboval za zbraně, a kdo tam jede už lobovat za své zájmy, za mír a za Zelenského konec, který může mít různé podoby, nejen velkometrážní nemovitost na Floridě či v Karibiku, ale i devítimilimetrovou podobu vyslanou ze zbraně darované český ex-rozvědčíkem. Zelenský v roce 2024 tak podle všeho pojede své finále.

VK-

Šéfredaktor AE News

 

ZDROJ:https://aeronet.news/kyjevsky-rezim-zacina-bojovat-mezi-sebou-a-paranoidni-zelensky-zablokoval-vyjezd-petro-porosenka-z-ukrajiny-protoze-podle-sbu-chtel-jednat-s-orbanem-o-mirovych-rozhovorech/

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Prodej Heathrow Francouzům a Saúdům je jen posledním smutným příběhem o tom, jak některé z největších britských aktiv vlastní zahraniční vlády a firmy.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi zde:

 

2.12.2023

V dobách největší slávy představovalo Heathrow , hlavní letiště v zemi, vše, co bylo na britském životě vzrušující. Cestující oblečené ve svých nejlepších šatech, celebrity jako Elizabeth Taylor a Richard Burton bylo možné spatřit zahalené v jeho a jejích norkových kabátech, zatímco kapitáni průmyslu přijížděli a vyjížděli na Concorde.

Jakékoli pozůstatky těchto slavných časů jsou však dávno minulostí, protože po sobě jdoucí vlády ostudně dovolily, aby se letiště stalo lukrativní hříčkou pro řadu zahraničních vlastníků.

V rámci ubohého trendu prodeje nejcennějších aktiv UK PLC minulý týden španělská společnost Ferrovial prodala 25procentní podíl v Heathrow Francouzům a vládě Saúdské Arábie – která byla obviněna z porušování lidských práv.

Letiště nyní z 90 procent vlastní Saúdové, Francouzi, čínská vláda, Katarané, Kanaďané, Singapurci a Australané. Člověk si musí klást otázku, zda by byl kterýkoli jiný národ tak hloupý, aby dovolil, aby klíčová část národní infrastruktury s tak obrovským ekonomickým a strategickým významem byla rozdělena do řady zahraničních investorů – někteří z despotických režimů a do značné míry nezodpovědní Britům. cestující veřejnost.

Jedno z nejrušnějších letišť na světě, Heathrow, které ročně navštíví 67 milionů cestujících, používá letadla provozovaná 90 leteckými společnostmi, které obsluhují 180 destinací, by mělo být základním pilířem ve snaze přilákat zahraniční investory. Tím je samolibost nad tím, že je pod zahraniční kontrolou, o to více matoucí.

+9
Zobrazit galerii

Jakékoli pozůstatky rozkvětu Heathrow jsou dávno minulostí, protože po sobě jdoucí vlády je nechaly padnout řadě zahraničních vlastníků 

Nejrušnější letiště v Británii nyní z 90 procent vlastní Saúdové, Francouzi, čínská vláda, Katar, Kanaďané, Singapurci a Australané.

+9
Zobrazit galerii

Nejrušnější letiště v Británii nyní z 90 procent vlastní Saúdové, Francouzi, čínská vláda, Katar, Kanaďané, Singapurci a Australané.

Prodej desetiprocentního podílu v Heathrow saúdskoarabskému Sovereign Wealth Fund, ovládanému korunním princem Mohammedem bin Salmánem, jistě vyvolává otázky.

+9
Zobrazit galerii

Prodej desetiprocentního podílu v Heathrow saúdskoarabskému Sovereign Wealth Fund, ovládanému korunním princem Mohammedem bin Salmánem, jistě vyvolává otázky.

Brutální vražda novináře Džamála Chášukdžího v roce 2018 těžce visí nad pověstí korunního prince a jeho spoluvládců.

+9
Zobrazit galerii

Brutální vražda novináře Džamála Chášukdžího v roce 2018 těžce visí nad pověstí korunního prince a jeho spoluvládců.

Ale Heathrow je víc než jen libry a pence. Jako brána do Británie by měla být viditelným symbolem národní hrdosti. To je místo, kde se první dojmy ze Spojeného království nesmazatelně zapíší do myslí návštěvníků.

Místo toho se stal smutným totemem „Británie na prodej“ mentalitě uchazečů s nejvyšší nabídkou, který narušuje strukturu naší nejdůležitější infrastruktury a služeb.

Je to součást modelu, díky kterému se velká část zásob vody a elektřiny v zemi a kontrola nad našimi přístavy dostala do cizích rukou.

Samozřejmě, někteří zahraniční investoři jsou zodpovědní, dlouhodobí operátoři – ale jiní méně.

Prodej desetiprocentního podílu na Heathrow saúdskoarabskému Sovereign Wealth Fund, ovládanému korunním princem Mohammedem bin Salmánem, jistě vyvolává vlastní otázky. Brutální vražda novináře Džamála Chášukdžího v roce 2018 těžce visí nad pověstí korunního prince a jeho spoluvládců.

Podle zákona o národní bezpečnosti a investicích má naše vláda pravomoc kontrolovat a blokovat transakce, pokud si to přeje – ale Británie považuje Saúdy za strategického partnera, takže dohoda z Heathrow pravděpodobně nebude zastavena. 

Minulý týden však vláda zasáhla do další klíčové dohody zahrnující blízkovýchodní investice: navrhovaný prodej Daily Telegraph společnosti podporované vládnoucí rodinou Abu Dhabi. Zda bude tato dohoda zablokována, se teprve uvidí.

Dohoda z Heathrow předpokládá, že soukromá investiční společnost Ardian se sídlem v Paříži získá 15procentní podíl. 

Dalšími vlastníky jsou Qatar Investment Authority (20 procent), kanadská investiční společnost (13 procent), singapurský státní investiční fond (11 procent), Australian Retirement Trust (11 procent) a China Investment Corporation (deset procent). cent). Deset procent tak zbývá ve vlastnictví britské organizace, penzijního fondu pro vysokoškolské učitele.

Katari samozřejmě podporují Hamás a China Investment Corporation je finanční odnoží represivní pekingské vlády. 

Rozhodnutí španělské stavební skupiny Ferrovial prodat svůj podíl na Heathrow znamená konec kontroverzního partnerství. 

Její historie největšího akcionáře sahá do roku 2006, kdy tehdejší labouristická vláda nečinně přihlížela, když Španělé vesele koupili několik britských letišť, včetně Edinburghu, Glasgow, Southamptonu, Heathrow a Gatwicku za 10,3 miliardy liber.

China Investment Corporation je finanční složkou represivní pekingské vlády prezidenta Si Ťin-pchinga

+9
Zobrazit galerii

China Investment Corporation je finanční složkou represivní pekingské vlády prezidenta Si Ťin-pchinga

Na letišti Heathrow využívá 67 milionů cestujících letadla provozovaná 90 leteckými společnostmi do 180 destinací

+9
Zobrazit galerii

Na letišti Heathrow využívá 67 milionů cestujících letadla provozovaná 90 leteckými společnostmi do 180 destinací

Nákup byl zatížen dluhy – a několik kritických hlasů se ukázalo jako správných, když svět zasáhla finanční krize. To vedlo k tomu, že některá letiště, včetně Gatwicku, byla prodána, protože Ferrovial se snažil odvrátit ztráty a dostal se na pokraj insolvence.

Co se týče slabého regulátora – Úřadu pro civilní letectví (CAA) – pracovali v něm bývalí Bigglesovi typové RAF, kteří jen málo přemýšleli o ekonomických a komerčních výsledcích.

I pod Ferrovialem se plány na třetí přistávací dráhu Heathrow zastavily, a to navzdory komerčnímu nárůstu a zvýšení produktivity, který by takový vývoj mohl poskytnout. Přichází v době, kdy konkurenční letiště v zahraničí expandují a odebírají obchod z Heathrow, protože se zvýšily přistávací poplatky, aby obohatily jeho akcionáře.

Veřejnou tváří Heathrow byl v uplynulém desetiletí generální ředitel John Holland-Kaye, dokud letos na podzim neodstoupil, když loni dostal 5,2 milionu liber. Měl zálibu obviňovat ze státu Heathrow všechny kromě svých španělských plátců.

Zatímco Ferrovial míří do odletové haly, opouští obchod s dluhy ve výši 15,8 miliardy GBP, které v letošním roce přinesly úrokové náklady ve výši 1,2 miliardy GBP.

Společnost Ferrovial získala v letech 2012 až 2020 dividendy ve výši 4 miliard GBP a z prodeje svého podílu získá 2,4 miliardy GBP. Jak potupný příběh pro letiště, které je tak nedílnou součástí britské průkopnické historie v letectví.

Heathrow sahá až do roku 1930, kdy výrobce letadel Richard Fairey zaplatil vikářovi z Harmondsworthu v západním Londýně 15 000 liber za pozemek o rozloze 150 akrů na místě zvaném Heath Row za účelem vybudování soukromého letiště.

Během druhé světové války jej využívalo RAF k maření Hitlerovy Luftwaffe, než se 1. ledna 1946 otevřelo jako civilní letiště. Prvním letadlem, které vzlétlo, byl přestavěný bombardér Lancaster s názvem Starlight, který letěl do Buenos Aires.

Cestující se shromažďovali v bývalých vojenských stan s křesly s květinovým vzorem a stolky s vázami s čerstvými květinami. Aby se nalodili, přešli přes dřevěné kachní prkna, aby si chránili obuv před zabláceným letištěm.

Jak smutné, že takový symbol poválečné renesance Británie by měl být nyní pod kontrolou cizích vlád a organizací bez tváře.

Není to ale ojedinělé.

Thames Water, kterou dříve vlastnili Němci a poté australští supí kapitalisté, má nyní seznam akcionářů včetně kanadských penzijních systémů, China Investment Corporation a investičního fondu Abu Dhabi.

Podle zákona o národní bezpečnosti a investicích má naše vláda pravomoc kontrolovat a blokovat transakce, pokud si to přeje, ale Británie považuje Saúdy za strategického partnera, takže dohoda z Heathrow pravděpodobně nebude zastavena.

+9
Zobrazit galerii

Podle zákona o národní bezpečnosti a investicích má naše vláda pravomoc kontrolovat a blokovat transakce, pokud si to přeje – ale Británie považuje Saúdy za strategického partnera, takže dohoda z Heathrow pravděpodobně nebude zastavena.

Thames Water, kterou dříve vlastnili Němci a poté australští supí kapitalisté, má nyní seznam akcionářů včetně kanadských penzijních systémů, China Investment Corporation a investičního fondu Abu Dhabi.

+9
Zobrazit galerii

Thames Water, kterou dříve vlastnili Němci a poté australští supí kapitalisté, má nyní seznam akcionářů včetně kanadských penzijních systémů, China Investment Corporation a investičního fondu Abu Dhabi.

British Steel byla prodána Číňanům v roce 2019 s katastrofálními výsledky. Poté, co slíbil bianko šek na investici, čelí jeho vysoké pece ve Scunthorpe uzavření, což ohrožuje tisíce pracovních míst

+9
Zobrazit galerii

British Steel byla prodána Číňanům v roce 2019 s katastrofálními výsledky. Poté, co slíbil bianko šek na investici, čelí jeho vysoké pece ve Scunthorpe uzavření, což ohrožuje tisíce pracovních míst

Kontrola nad našimi přístavy byla převedena z P&O na Dubai World. Naše privatizované služby jsme předali firmám, jako je francouzská státní EDF, na kterou spoléháme při výstavbě jaderných elektráren. Existuje také možnost investic státu Perského zálivu poté, co naše vláda musela zahanbeně vykoupit čínskou vládu z účasti.

British Steel byla prodána Číňanům v roce 2019 s katastrofálními výsledky. Poté, co slíbil bianko šek na investici, čelí jeho vysoké pece ve Scunthorpe uzavření, což ohrožuje tisíce pracovních míst.

Hanebně nevlastenecká sága o Heathrow proto není aberací, ale součástí hluboce chybné filozofie vybalení uvítací podložky pro téměř každého cizince s tlustou peněženkou.

Namísto toho, aby byla ztělesněním britské zdatnosti na obloze, jde o učebnicový příklad toho, jak ti, kteří jsou u moci, nedokážou ocenit infrastrukturu světové úrovně v Británii po brexitu.

 

ZDROJ:https://www.dailymail.co.uk/news/article-12818411/Selling-Heathrow-French-Saudis-just-latest-sorry-story-Britains-greatest-assets-owned-foreign-governments-firms.html?ito=native_share_article-top

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

Michael Svatoš: Fiala trhnul další světový rekord!! Česká věda a školství se propadly pod úroveň…

3.12.2023

Fiala trhnul další světový rekord!! Česká věda a školství se propadly pod úroveň Íránu, Turecka a Brazílie! Zdrcují statistika bankéřů a EU ukazuje, kam nás vláda šíleného profesora vede!

Vládnoucí parta profesora Fialy si dělá z občanů ČR neustálou legraci. Ve svém vládním prohlášení naslibovala, jak pozvedne českou vědu a školství na světovou úroveň, ale poslední statistiky EUČíňanů, i světových bankéřů ukazují pravý opak. Česká věda a školství se propadají na úplné světové dno doslova fialovým (raketovým) tempem, a vláda jen vymýšlí, jak by vědu a školství, navzdory stávkám, ještě více ožebračila. Přitom každému absolventovi Základní školy je jasné, že bez vědy a vzdělání, není pokrok, a není růst životní úrovně.

Tabulka první – pořadí měst světa podle úrovně vědy a vzdělání!! Tabulku jsem zkrátil o některá čínská, americká a indická města. Originál tabulky zde

 •            1         Tokio (Japonsko)
 •            2         Šen-Čen (Čína)
 •            3         Soul (Jižní Korea)
 •            4         Peking (Čína)
 •            5         Šanghaj (Čína)
 •            6         San Francisko (USA)
 •            7         Ósaka (Japonsko)
 •            8         Boston (USA)
 •            9         San Diego (USA)
 •          10         New York (USA)
 •          12         Paříž (Francie)
 •          20         Londýn (Británie)
 •          22         Mnichov (Německo)
 •          25         Kolín (Německo)
 •          26         Amsterodam (Holandsko)
 •          27        Hsinchu (Tchaj-wan)
 •          29        Stuttgart (Německo)
 •          30        Tel-Aviv (Izrael)
 •          31         Moskva (Rusko)
 •          33        Singapur (Singapur)
 •          34        Teherán (Írán)
 •          38        Stockholm (Švédsko)
 •          41         Eindhoven (Holandsko)
 •          42         Melbourne (Austrálie)
 •          43        Berlín (Německo)
 •          45         Frankfurt (Německo)
 •          46         Sydney (Austrálie)
 •          45         Madrid (Španělsko)
 •          49         Zürich (Švýcarsko)
 •          50        Milán (Itálie)
 •          51         Brusel (Belgie)
 •          52         Toronto (Kanada)
 •          54        Barcelona (Španělsko)
 •          56         Bengalore (Indie)
 •          59        Istanbul (Turecko)
 •          60        Montreal (Kanada)
 •          61        Kodaň (Dánsko)
 •          62        Heidelberg (Německo)
 •          64        Dillí (Indie)
 •          65        Cambridge (Británie)
 •          66        Řím (Itálie)
 •          70        Norimberk (Německo)
 •          72         São Paulo (Brazílie)
 •          73        Helsinky (Finsko)
 •          76        Vídeň (Rakousko)
 •          79        Oxford (Británie)
 •          87        Ankara (Turecko)
 •          88        Lyon (Francie)
 •          90        Varšava (Polsko)
 •          97         Basilej (Švýcarsko)
 •          98        Goteborg ( Švédsko)
 •          99        Hamburg (Německo)
 •          XX        Praha (ČR)  ani Bratislava mezi prví 100 nepronikly!!

Michael Svatoš

 

ZDROJ:https://www.infokuryr.cz/n/2023/12/03/michael-svatos-fiala-trhnul-dalsi-svetovy-rekord-ceska-veda-a-skolstvi-se-propadly-pod-uroven/

 

Děkujeme za vaši podporu našeho zpravodajství, podpořit nás můžete ZDE:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“ : 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com