, , , , ,

Přímá demokracie v České republice – zákonná cesta skrze krajská referenda

Zákonná cesta skrze krajská referenda 

Přímá demokracie v České republice – zákonná cesta skrze krajská referenda

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Vše o referendech a stáhnutí podpisových archů ZDE: https://www.obcanbily.cz/

Směr krajské referendum a přímá demokracie

Zákonná cesta aneb směr přímá demokracie v České republice. Policista Petr Bílý odhalil doposud neviděnou cestu k řízení našeho státu napřímo občany. A to podávání návrhů zákonů skrze krajská referenda.

Směr přímá demokracie v České republice. Sdílím tímto informaci a iniciativu policisty Petra Bílého, který v rámci stávajících zákonů naší země objevil cestu k vykonávání přímé demokracie v České republice.

A to prostřednictvím krajských referend. Pokud proběhne platné referendum v nadpoloviční většině krajů se stejným výsledkem. Bude výsledek tohoto referenda celostátně závazný.


Více informací ve videu nebo popsané níže pod videem:

Jeho postup – směr přímá demokracie je následující:

Článek 2. bod 1 ústavy České republiky říká:

(1) Lid je zdroje veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavy dále říká    Článek 21. bod 1. listiny

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

Občané mohou podávat návrhy zákonů v krajském referendu

Volební urna, hlasování, volby

A jelikož návrhy zákonů mohou podávat i občané, lze podle zjištění Petra Bílého navázat Zákonem o krajích č. 129/2000 sb. a Zákonem o krajském referendu č. 118/2020 sb.

Podle těchto zákonů mohou občané kraje (nebo krajů) na základě žádosti s minimálně 1000 podpisy požadovat projednání určité záležitosti – například konkrétní návrh zákona. Na základě tohoto požadavku vznikne přípravný výbor a pokud pro projednávání takového návrhu získá podporu minimálně 6 % oprávněných voličů kraje, je kraj povinen vyhlásit krajské referendum.

Zastupitelstvo kraje pak může předkládat zákony Poslanecké sněmovně České republiky (PSP).

Pokud přitom dosáhne právoplatný požadavek nadpoloviční většiny hlasujících voličů v nadpoloviční většině krajů (tedy zahrne nadpoloviční většinu obyvatel země). Je toto referendum závazné jak pro dotčené kraje, tak pro celé státní zřízení České republiky včetně PSP.

Druhá cesta k cíli – přímá demokracie

 

svoboda, zámek, klíč, odemknout, odemčený

Podle výše uvedeného článku ústavy prozatím standardní cesta  svobodné volby, vyhrávané stále stejnými nevhodnými osobami prostřednictvím tendenčních médií.Nám prozatím mnoho pozitivních výsledků nepřinášejí. Je proto vhodné poohlédnout se po druhé možnosti, jak lépe spravovat náš stát ve skutečném zájmu občanů.

Jednou z takových možností může být právě možnost, kterou nám odhalil Petr Bílý. Jeho vynikající iniciativa je další pokus, jak otočit dění v naší zemi v prospěch lidí (občanů) a ne ve prospěch zahraničních koncernů, které si na nás neustále mastí kapsu . Zkusme jí tedy využít a podat několik návrhů na to co nás nejvíc zajímá. Zorganizujme se, prosaďme je v krajském referendu a vyzkoušejme, co se stane.

Pojďme řídit náš stát jinou cestou. Přímo.

Zdroj:https://www.jindrichsmitka.cz/2022/11/12/prima-demokracie-v-ceske-republice-zakonna-cesta-skrze-krajska-referenda/?fbclid=IwAR2qEVSrhKKW2F4hTlK7XnapcIhtGkxm8phgu5ee-RXXote0NtyUWHz0o2g

2 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] ZDROJE: Volný blog https://volnyblog.news/prima-demokracie-v-ceske-republice/ […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *