Trump: „Pokud nemáme svobodu slova, pak prostě nemáme svobodnou zemi. Tak jednoduché to je.“

Donald Trump

Celý projev si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Přepis projevu Donalda Trumpa níže.

Pokud nemáme svobodu slova, pak prostě nemáme svobodnou zemi. Tak jednoduché to je. Pokud toto nejzákladnější právo necháme zaniknout, pak se zbytek našich práv a svobod zřítí jako kostky domina, jedna po druhé. Půjdou dolů.

Proto dnes oznamuji svůj plán rozbít režim levicové cenzury a získat zpět právo na svobodu slova pro všechny Američany, a znovuzískání je v tomto případě velmi důležité slovo, protože nám ji vzali. V posledních týdnech explozivní zprávy potvrdily, že se temná skupina byrokratů deep state, tyranů ze Silicon Valley, levicových aktivistů a zkorumpovaných korporátních zpravodajských médií spikla, aby zmanipulovala a umlčela americký lid.
Spolupracovali na potlačení životně důležitých informací o všem, od voleb po veřejné zdraví. Cenzurní kartel musí být rozebrán a zničen a musí se tak stát okamžitě.

Tady je můj plán. Za prvé, během několika hodin po své inauguraci podepíšu výkonný příkaz zakazující jakémukoli federálnímu ministerstvu nebo agentuře spolupracovat s jakoukoli organizací, podnikem nebo osobou za účelem cenzury, omezení, kategorizace nebo bránění zákonnému projevu amerických občanů.
Poté zakážu použití federálních peněz k označení domácích projevů jako nesprávných informací nebo dezinformací. Začnu proces identifikace a propuštění každého federálního byrokrata, který se přímo nebo nepřímo zapojil do domácí cenzury, ať už jde o ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, FBI nebo ministerstvo spravedlnosti, bez ohledu na to, kdo to je.

Za druhé, nařídím ministerstvu spravedlnosti, aby prošetřilo všechny strany zapojené do nového režimu online cenzury, který je destruktivní a hrozný, aby agresivně stíhalo všechny zjištěné zločiny.
Patří mezi ně možná porušení federálního zákona o občanských právech, zákonů o financování kampaní, federálního volebního zákona, zákona o cenných papírech a antimonopolních zákonů… a řada dalších trestných činů, občanskoprávních, regulačních a ústavních deliktů.
Abych pomohl v tomto úsilí, naléhám na republikány ze Sněmovny, aby okamžitě poslali ochranné listy, a to musíme udělat hned teď, Bidenově administrativě, Bidenově kampani a všem technologickým gigantům v Silicon Valley a nařídit jim, aby nezničili důkazy cenzury.

Zatřetí, po své inauguraci do funkce prezidenta požádám Kongres, aby poslal na můj stůl návrh zákona o revizi sekce 230, aby se velké online platformy dostaly mimo záležitost s cenzurou. Od nynějška by digitální platformy měly mít nárok na ochranu imunity podle sekce 230 pouze tehdy, pokud splňují vysoké standardy neutrality, transparentnosti, spravedlnosti a nediskriminace.
Měli bychom požadovat, aby tyto platformy zvýšily své úsilí o odstranění nezákonného obsahu, jako je vykořisťování dětí a propagace terorismu, a zároveň dramaticky omezily svou pravomoc svévolně omezovat zákonný projev.

Za čtvrté, musíme rozbít celý průmysl toxické cenzury, který vznikl pod falešnou rouškou boje proti takzvaným nepravdivým informacím a dezinformacím. Federální vláda by měla okamžitě zastavit financování všech neziskových a akademických programů, které podporují tento autoritářský projekt.
Pokud se zjistí, že některá americká univerzita se v minulosti zapojila do cenzurních aktivit nebo zasahování do voleb, jako je označování obsahu sociálních médií za účelem odstranění nebo zařazení na černou listinu, měly by tyto univerzity přijít o federální dolary na výzkum a federální podporu studentských půjček po dobu pěti let a možná i déle. Měli bychom také uzákonit nové zákony stanovující jasné trestní postihy pro federální byrokraty, kteří spolupracují se soukromými subjekty, aby skoncovali s obcházením ústavy a připravili Američany o jejich práva na první, čtvrtý a pátý dodatek.
Jinými slovy, připravit je o hlas. Až ty volby prohraješ a jakmile ztratíš své hranice jako my, už nemáš zemi.
Kromě toho, aby bylo možné čelit problémům hlavních platforem infiltrovaných legiemi bývalých zaměstnanců deep state a zpravodajských úředníků, mělo by existovat odkladné sedmileté období, než bude kterémukoli zaměstnanci FBI, CIA, NSA, DHS nebo DOD povoleno přijmout práci ve společnosti vlastnící velké množství uživatelských dat v USA.

Za páté, konečně nastal čas, aby kongres schválil digitální listinu práv. To by mělo zahrnovat právo na digitální řádný proces. Jinými slovy, vládní úředníci by měli mít soudní příkaz k odstranění online obsahu, nikoli posílat žádosti o informace, jaké FBI posílala na Twitter.
Kromě toho, když je uživatelům velkých online platforem odebrán jejich obsah nebo účty, jejich obsah nebo účty jsou omezeny, stínově banovány nebo jinak omezeny bez ohledu na to, jaké jméno používají, měli by mít právo být informováni, že se to stalo, právo na konkrétní vysvětlení důvodu proč, a právo na včasné odvolání.
Kromě toho by všichni uživatelé starší 18 let měli mít právo zcela se odhlásit z moderování a správy obsahu a obdržet nemanipulovaný proud informací, pokud se tak rozhodnou.
Boj za svobodu slova je otázkou vítězství nebo smrti pro Ameriku a pro přežití samotné západní civilizace.

Až budu prezidentem, celý tento prohnilý systém cenzury a kontroly informací bude zcela vyrván ze systému. Obnovením svobody slova z něj nic nezůstane, začneme znovu získávat naši demokracii a zachraňovat náš národ. Děkuji a Bůh žehnej Americe.