PŘELOMOVÉ: Zpráva novozélandské vlády připouští, že po injekci mRNA od společnosti Pfizer můžete onemocnět nebo zemřít, ale radí lidem, aby se nebáli.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Nová zpráva novozélandského úřadu pro bezpečnost léčiv Medsafe uvádí, že „náhodou“ někteří lidé dostanou novou nemoc nebo zemřou krátce po podání injekce Covid společnosti Pfizer. Podle společnosti Medsafe se však není čeho obávat.

V rozporu s tím, co tvrdí Medsafe, existuje mnoho důvodů k obavám. V současné době je počet úmrtí ze všech příčin o 15 % vyšší, než je na Novém Zélandu obvyklé. A analýza časové řady údajů z Nového Zélandu („NZ“) potvrzuje vztah mezi očkováním mRNA a úmrtím.

Dne 14. prosince 2022 zveřejnil Medsafe (NZ Medicines and Medical Devices Safety Authority) svou 46. zprávu o bezpečnosti vakcín Covid s názvem „Nežádoucí příhody po imunizaci vakcínami COVID-19“. Zpráva se týkala bezpečnostních signálů do 30. listopadu 2022.

Tato zpráva obsahovala nové doporučení týkající se rizika úmrtí po očkování mRNA. Hodnocení společnosti Medsafe začínalo následovně:

Náhodou se u některých lidí krátce po očkování objeví nové onemocnění nebo zemřou na již existující onemocnění, zejména pokud jsou starší. Součástí našeho procesu přezkoumání je proto porovnání přirozené úmrtnosti s pozorovanou úmrtností po očkování, abychom zjistili, zda existují nějaké specifické trendy nebo vzorce, které by mohly naznačovat obavy o bezpečnost vakcíny.

Zpráva přichází po měsících spekulací týkajících se rekordní úrovně nadměrné úmrtnosti ze všech příčin na Novém Zélandu, která postihuje všechny věkové kategorie a v současné době je o 15 % vyšší než v minulosti.

Po vypuštění této bombastické zprávy prochází Medsafe zcela falešným a nevědeckým procesem, jehož cílem je ujistit veřejnost, že se není čeho obávat. Společnost Medsafe porovnává počet úmrtí nahlášených CARM (Centre for Adverse Reactions Monitoring) do 21 dnů po očkování s počtem úmrtí z přirozených příčin. Přitom opomíjí zmínit (ale činí tak na jiném místě), že hlášení CARM jsou dobrovolná a masivně podhodnocená, a to odhadem dvacetinásobně. V důsledku toho není na této bezpečnostní zprávě vůbec nic uklidňujícího.

Existují další důvody k obavám? Ano, mnoho:
1. Společnost Medsafe uvádí: „U vakcín Vaxzevria a Nuvaxovid nebylo hlášeno žádné úmrtí.“. Proč k nim tedy dochází po vakcíně společnosti Pfizer?

2. Pitvy se na Novém Zélandu po úmrtích v blízkosti očkování rutinně neprovádějí. Nedávno publikovaná německá studie „Autopsy-based histopathological characterisation of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination“ uvádí, že 16 % úmrtí do 20 dnů po očkování mRNA vykazuje definitivní kauzální příznaky akutní myokarditidy, což je známý nežádoucí účinek vakcíny Pfizer Covid. Proč tedy není na NZ vyvíjeno společné úsilí o vyšetřování prostřednictvím rutinního provádění pitev?

3. Ministerstvo zdravotnictví důsledně odmítá/opomíjí zaznamenávat stav očkování do úmrtních listů nebo zavést povinné hlášení CARM. To velmi ztěžuje vědecké a spolehlivé zkoumání jakéhokoli příčinného vztahu mezi očkováním proti mRNA a úmrtím nebo závažným onemocněním. Dne 17. prosince 2021 mi ředitel imunizačního programu Covid napsal jménem generálního ředitele pro zdravotnictví Dr. Ashleyho Bloomfielda, že „přesné měření všech nežádoucích účinků není vyžadováno“.

Ve světle včerejšího přiznání společnosti Medsafe je to usvědčující. Je neuvěřitelné, že Dr. Bloomfield byl právě jmenován inauguračním předsedou nového institutu pro dopad na veřejnou politiku na univerzitě v Aucklandu, který navrhuje převádět a aplikovat výzkum do politik, které mají přímý dopad na komunity – ale on se k přesnosti nehlásí??? Většina lidí, zejména akademiků, ano.

4. Medsafe tvrdí, že časová souvislost mezi úmrtími a očkováním nedokazuje příčinnou souvislost mezi nimi. Spolu s epidemiologem profesorem Michaelem Bakerem se domnívají, že infekce Covid nebo již existující zdravotní potíže mají větší pravděpodobnost příčinné souvislosti s úmrtími po očkování. Ve skutečnosti existují další relevantní analýzy, které mohou určit, zda existuje vztah mezi očkováním proti mRNA a proximálními úmrtími. Mezi ně patří výkonné techniky analýzy časových řad, které mohou zjistit, zda se úmrtí konzistentně vyskytují v určitých časových intervalech po očkování. To by poskytlo silnou podporu pro příčinný vztah.

Nový Zéland má mezi světovými státy jedinečnou možnost provést tento druh analýzy. V roce 2021 měl NZ velmi málo infekcí Covid (téměř žádné), ale většina populace byla očkována po dobu osmi měsíců. Úmrtí zaznamenaná během velké části roku 2021 na Novém Zélandu proto nelze přičítat žádnému vlivu infekce Covid.

Předběžné údaje z roku 2021 byly analyzovány s cílem prozkoumat předpoklad, že očkování proti mRNA mělo za následek úmrtí. To ukazuje, že existuje významný (p=0,045) vztah mezi počtem vakcín podaných v jednotlivých týdnech a týdenními úmrtími se zpožděním jednoho týdne. Jinými slovy, existuje statisticky významně zvýšená pravděpodobnost úmrtí během několika dnů po očkování. Studii si můžete stáhnout ZDE. Navzdory předběžné povaze údajů v této studii jsou výsledky této studie v souladu s výsledky německých pitev. Proto by měla být provedena důkladnější studie uložených dat, která by tato zjištění dále ověřila

Existují i další jednoduché metody analýzy údajů o úmrtích. Například vzít datum očkování pro každého jedince jako pomyslný časový bod, kolem kterého lze vyhodnotit všechny údaje o úmrtí pro celé kohorty jedinců. Tím by se zjistilo, zda se míra úmrtnosti před očkováním a po něm liší.

5. Analýza časových řad nevylučuje možnost, že v důsledku očkování mRNA může dojít k dalším úmrtím v delších časových intervalech po datu očkování. Bezprecedentní míra úmrtnosti ze všech příčin naznačuje, že tomu tak pravděpodobně je. Novozélandské ministerstvo zdravotnictví bohužel nezveřejňuje údaje o příčinách hospitalizace podle kategorií onemocnění. Existují důkazy, o kterých jsme již dříve informovali na základě osobních údajů a statistik pojišťoven v oblasti obrany USA a údajů ONS Spojeného království, které naznačují, že se zvýšil výskyt neurologických onemocnění, rakoviny, srdečních příhod a mrtvice.

Postoj společnosti Medsafe k bezpečnosti vakcín se během dvou měsíců od posledního zveřejnění zprávy o bezpečnosti očkování zjevně změnil, uvědomila si však důležitost spolehlivějšího hodnocení příčinných souvislostí? Zřejmě ne. NZ veřejnost je stejně jako v posledních dvou letech držena v nevědomosti o bezpečnosti vakcín. Nevýrazná ujištění o bezpečnosti jsou nadále nepodložená fakty.

Může být očkování mRNA spouštěcí událostí smrti, pokud jste již nemocní nebo starší?
Formulace varování společnosti Medsafe ze 14. prosince je podivná a nejednoznačná: „…u některých lidí se krátce po očkování objeví nová onemocnění nebo zemřou na již existující onemocnění, zejména pokud jsou starší“. Jsou tedy starší lidé obzvláště náchylní k úmrtí po očkování kvůli očkování, nebo proto, že jsou starší? To nám není řečeno.

Kromě zjevně zvýšené míry nadměrného počtu úmrtí ze všech příčin tomu nasvědčují i neoficiální zprávy zaměstnanců domovů důchodců. Záchranná vozidla a vrtulníky reagují na častější volání. Nemocnice jsou přetížené a nezvládají to. Informátoři z řad zdravotních sester hovoří o přeplněných kardiologických odděleních. Jeden z předních britských kardiologů naznačil, že důkazy o škodlivosti jsou zdrcující a nezvratné. Pracovníci pohřebních ústavů na NZ i v zámoří veřejně hovoří o podivných gumovitých sraženinách v tepnách, které potvrdili zkušení patologové v USA. Byl zaznamenán statisticky nepravděpodobný nárůst údajů o pojistných událostech v životním pojištění. Náhlá nevysvětlitelná úmrtí mají v médiích velký ohlas. Zpráva je konzistentní – děje se něco bezprecedentního a velmi znepokojivého.

Přestože má k dispozici více zdrojů dat a metod analýzy. Společnost Medsafe se dva roky spoléhala na jedinou zjevně chybnou metodu porovnávání údajů CARM s počty případů v pozadí, přestože připouští, že údaje CARM jsou podhodnocené. Jak je to divné? Tento nedostatek je pro tvrzení společnosti Medsafe o bezpečnosti fatální. Je vědecky neodůvodnitelný a nesplňoval by kritéria pro zveřejnění. Neexistuje žádné možné ospravedlnění pro opomenutí použití spolehlivějších forem kauzálního šetření. Společnost Medsafe se vyhýbá veřejné odpovědnosti tím, že odmítá veřejně diskutovat o problémech, nezveřejňuje klíčové zdravotní údaje, masíruje zveřejněné údaje a neodpustitelně obviňuje kritiky z šíření dezinformací. Tyto přístupy jsou hodné diktatury, ale ne moderní demokracie.