Náhoda? – Vládní zprávy naznačují, že děti umírají na streptokoka A v důsledku obrovského poškození imunitního systému očkováním COVID.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Na jaře roku 2022 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) „globální varování“ před novou formou těžké hepatitidy, která zabíjí děti.

Jen několik dní po oznámení W.H.O. pak byla „shodou okolností“ zveřejněna nová vědecká studie, která dospěla k závěru, že očkování Covid-19 má schopnost vyvolat těžkou autoimunitní hepatitidu.

Nyní, jen o několik měsíců později, tu máme úřady, které s pomocí mainstreamových médií nahánějí strach z boha rodičům po celé Velké Británii, pokud jde o bezpečnost jejich dětí, kvůli údajnému náhlému úmrtí dětí v důsledku normálně mírné bakteriální infekce známé jako Strep A (streptokok A).

Ale s –

oficiálními vládními zprávami, které dokazují, že očkování COVID způsobuje obrovské poškození imunitního systému připomínající syndrom získaného selhání imunity (AIDS),
oficiálními evropskými údaji o úmrtnosti, které prokazují, že od doby, kdy Evropská agentura pro léčivé přípravky schválila vakcínu Covid-19 pro děti, se nadměrná úmrtnost dětí zvýšila o 552 %,
tajné údaje zveřejněné Centrem pro kontrolu nemocí, které potvrzují, že od zavedení vakcíny Covid-19 v USA náhle zemřelo nejméně 118 tisíc dětí a mladých dospělých, a
údaje britské vlády potvrzující, že u dětí očkovaných vakcínou Covid-19 je až 137x vyšší pravděpodobnost úmrtí než u neočkovaných dětí,
Je na čase, aby úřady konečně přiznaly, že jsme nyní svědky více než dostatečného počtu „náhod“, které potvrzují, že očkování vakcínou Covid-19 je nejpravděpodobnější příčinou náhlých úmrtí dětí na infekci streptokokem A, a to kvůli obrovskému poškození imunitního systému?

Právě takové titulky v současné době zveřejňují mainstreamová média ve Velké Británii –

Podle britské Agentury pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) bylo ve 46. týdnu hlášeno „851 případů spály a invazivního streptokoka skupiny A, zatímco v předchozích letech to bylo v průměru 186 případů“.

Úřad UKHSA rovněž potvrdil, že spála, kterou způsobuje bakterie zvaná streptokok skupiny A, jež způsobuje i další infekce dýchacích cest a kůže, jako je streptokok v krku a impetigo, „je obvykle mírné onemocnění“.

Agentura rovněž potvrdila, že „neexistují žádné důkazy o tom, že by se šířil nový kmen“.

Proč tedy najednou kvůli této bakterii umírá tolik dětí? K 9. prosinci údajně zemřelo 16 lidí.

Nejpravděpodobnějším argumentem, který od úřadů uslyšíte, je, že je to v důsledku opatření, které bylo zavedeno v roce 2020 v reakci na údajnou pandemii Covid-19. Budou tvrdit, že nedostatek interakce s lidmi snížil imunitu dětí vůči jednoduchým infekcím.

Poslední úplná uzavírka však skončila v březnu 2021 a všechny školy se znovu otevřely ve stejnou dobu. Jistě bychom tedy měli v zimě 2021 zaznamenat nárůst lehkých onemocnění, která by se změnila v závažná onemocnění u dětí, pokud by nedostatek interakce s lidmi snížil imunitu dětí vůči jednoduchým infekcím?

Jak všichni víme, nestalo se tak. Jaké další společné jmenovatele by tedy mohly způsobit, že by děti trpěly vážnými nemocemi nebo umíraly v důsledku toho, co by jinak před rokem 2020 bylo lehkými infekcemi?

Vše nasvědčuje tomu, že tímto společným jmenovatelem je injekce Covid-19, která byla poprvé nabídnuta všem dětem ve věku 12 až 15 let v září 2021 a poté v únoru 2022 dětem ve věku 5 až 11 let.

A nyní britský regulátor léčiv „povolil“ vakcínu společnosti Pfizer pro použití u kojenců a dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let od 6. prosince.

To vše se dělo a děje navzdory skutečnosti, že víme, že děti v důsledku vakcíny Covid-19 netrpí závažným onemocněním a že injekce Covid-19 nezabraňují infekci ani přenosu. Ve skutečnosti podle oficiálních důkazů pravděpodobnost nákazy ve skutečnosti zvyšují.

Podívejme se tedy na důkazy a pak se můžete sami rozhodnout, zda věřit oficiálnímu tvrzení, že „nedostatek expozice streptokoku A v době vrcholící pandemie“ je na vině náhlého nárůstu úmrtí dětí, nebo zda za to mohou ve skutečnosti injekce Covid-19.

Výlet do minulosti – žloutenka
Dne 15. dubna 2022 vydala Světová zdravotnická organizace celosvětové varování před novou formou těžké akutní hepatitidy s neznámou etiologií (příčinou), která v posledním měsíci postihla dosud zdravé děti ve Velké Británii. Případy byly hlášeny také ve Španělsku a Irsku. Testy vyloučily všechny dosud známé viry žloutenky.

Oznámení přišlo poté, co Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA) zjistila u dětí vyšší výskyt zánětu jater (hepatitidy), než je obvyklé.

Jen o několik dní později pak byla 21. dubna 2022 zveřejněna nová vědecká studie, která dospěla k závěru, že očkování proti Covid-19 může vyvolat odlišnou hepatitidu (zánět jater) s dominancí T buněk imunitního systému s unikátním patomechanismem spojeným s antigenně specifickou tkáňovou rezidenční imunitou vyvolanou očkováním, která vyžaduje systémovou imunosupresi.

Počátkem dubna 2022 začala NHS ve Velké Británii zavádět injekční vakcínu Covid-19 společnosti Pfizer pro pět milionů dětí ve věku 5 až 11 let. Předtím ji podávala malým dětem považovaným za zranitelné od konce roku 2021.

Je to jen náhoda, že o pouhých několik týdnů později došlo k mimořádně znepokojivému počtu dětí, které trpěly žloutenkou neznámé příčiny? Tak závažnou formou hepatitidy, že děti vyžadovaly transplantaci jater nebo přišly o život?

To už je na vás, ale více si o tom můžete přečíst zde.

Očkování COVID ničí imunitní systém a může způsobit syndrom získaného selhání imunity
Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA) dříve zveřejňovala týdenní zprávu o dohledu nad očkováním, přičemž každá zpráva obsahovala údaje za čtyři týdny o případech, hospitalizacích a úmrtích na COVID-19 podle stavu očkování.

Analyzovali jsme 5 těchto zveřejněných Zpráv o sledování vakcín obsahujících údaje od 16. srpna 2021 do 2. ledna 2022, abychom získali jasný obraz o vlivu vakcín Covid-19 na imunitní systém očkované populace, a toto jsme zjistili…

Všechny zprávy UKHSA o sledování vakcín použité pro naše šetření naleznete zde –

„Zpráva o sledování vakcíny Covid-19 – 37. týden“ (zveřejnila PHE)
„Covid-19 Vaccine Surveillance Report – Week 41“ (zveřejnila UKHSA).
„Covid-19 Vaccine Surveillance Report – Week 45“ (Zveřejněno UKHSA).
„Zpráva o sledování vakcíny Covid-19 – 49. týden“ (zveřejnila UKHSA)
„Covid-19 Vaccine Surveillance Report – Week 1 – 2022“ (Zveřejnila UKHSA)

Bylo vám sděleno, že injekce mRNA vakcíny Covid-19 společnosti Pfizer má účinnost 95 %.

Následující graf znázorňuje zvýšení/snížení účinnosti vakcíny v jednotlivých měsících u jednotlivých věkových skupin v období 5 měsíců od 16. 8. 21 do 2. 1. 22.

První posilovací injekce byly podány v 37. týdnu roku 2021 a tento graf jasně ukazuje, jak se díky nim zvýšila účinnost vakcíny v následujících dvou měsících. Bohužel však také ukazuje, jak krátkodobé toto zvýšení bylo, přičemž účinnost vakcín Covid-19 klesla na děsivou úroveň mezi 49. a 52. týdnem.

Reálná účinnost vakcín klesla na dosud nejnižší úroveň ve všech věkových skupinách s výjimkou osob starších 70 let mezi 6. prosincem a 2. lednem, ale u osob starších 70 let se účinnost stále propadala do záporných hodnot.

Očekávané další zvýšení účinnosti u osob ve věku 40 až 69 let se nedostavilo a místo toho byl zaznamenán obrovský propad účinnosti vakcíny, která u osob ve věku 40-49 let klesla na -151 %.

Účinnost vakcíny klesla také ve věkové skupině 30-39 let, a to na minus 123 %, přestože ve 49. týdnu byly miliony lidí očkovány posilovací dávkou.

To je daleko od údajné 95% účinnosti, o které vám bylo řečeno.

Co však pozitivní/negativní účinnost vakcíny vlastně znamená?
Vakcíny fungují tak, že simulují virový útok a provokují imunitní systém k reakci, jako byste virus měli. Mají vycvičit imunitní systém do té míry, že si vůči viru vytvoříte přirozenou imunitu.

Účinnost vakcín je tedy ve skutečnosti měřítkem výkonnosti imunitního systému očkovaných osob ve srovnání s výkonností imunitního systému neočkovaných osob.

Údaje zveřejněné UKHSA potvrzují, že reálná účinnost injekcí Covid-19 (ve skutečnosti měřítko výkonnosti imunitního systému) v krátké době výrazně slábne.

Bohužel pro očkovanou populaci však místo toho, aby se imunitní systém vrátil do stejného stavu, v jakém byl před očkováním, začne výkonnost imunitního systému rychle klesat, čímž se stává horší než u neočkovaných.

Údaje britské vlády však dokazují, že posilovací dávka vakcíny může krátkodobě posílit imunitní systém.

Bohužel však tytéž údaje ukazují, že výkonnost imunitního systému pak začne klesat ještě rychleji, než tomu bylo před podáním posilovací dávky.

Tyto údaje tedy naznačují, že očkovaná populace bude nyní potřebovat nekonečný cyklus posilovacích dávek, aby se její imunitní systém posílil do té míry, že neselže, ale bude horší než u neočkované populace.

Syndrom získaného selhání imunity je onemocnění, které vede ke ztrátě imunitních buněk a činí jedince náchylnými k dalším infekcím a vzniku některých typů rakoviny. Jinými slovy, zcela zdecimuje imunitní systém.

Mohli bychom být tedy svědky nějaké nové formy syndromu získané imunodeficience vyvolané vakcínou Covid-19?

Facebook si to rozhodně myslí.

Naše původní šetření o výše uvedeném sdílel čtenář na Facebooku ve stejný den, kdy jsme článek zveřejnili, a Facebook se ujal okamžitého odstranění příspěvku a označil jej za „dezinformaci“.

Čtenář, který náš článek sdílel, však cenzuru Facebooku zpochybnil a 27. října nakonec reagoval a potvrdil, že se skutečně mýlil, že vyšetřování bylo zcela správné a že čtenářův příspěvek je nyní na této vysoce cenzurované sociální síti opět k dispozici.

A pokud jsme svědky nějaké nové formy syndromu získané imunodeficience vyvolané vakcínou Covid-19, určitě by to vysvětlovalo, proč jsme letos náhle svědky tolika závažných onemocnění a úmrtí dětí v důsledku infekcí, které by jinak před zavedením injekcí Covid-19 byly jen mírné.