Král Velkého resetu požaduje 5 bilionů dolarů ročně na řešení změny klimatu

Celý článek si můžete poslechnout v audioverzi zde:

2.12.2023

Tento týden přistálo na letišti v Dubaji bezpočet soukromých letadel těch, kteří by chtěli kázat lidem „tam dole,“ aby chodili pěšky nebo jezdili na kole – a aby hlavně nikam daleko necestovali a v ideálním případě zůstávali ve svých 15minutových městech.

Tito pokrytci budou nyní vymýšlet, jak co nejvíce znepříjemnit život nám všem – samozřejmě pod toutéž vylhanou záminkou o „zlém“ CO2 produkovaném lidskou činností.

Klimatická agenda je cestou k neofeudální společnosti, kde nikdo nic nevlastní (samozřejmě mimo těch nahoře) a vše se sdílí. Právě proto, že se má světová společnost dostat na úroveň předindustriálního období (což zatím až na výjimky plně realizuje jen Západ), přičemž vlastnictví se přesune k malé hrstce globálních elit.

Říká se tomu také Nový světový řád, do kterého právě kráčíme v již poněkud zrychleném módu. K elitám, které chtějí měnit svět k obrazu svému, patří i Karel III, který je spolu s Klausem Schwabem strůjcem a hlavním propagátorem Velkého resetu.

Včera na zahajovacím ceremoniálu COP28 pronesl projev král Karel III. Řekl, že „oni“ potřebují 4,5 až 5 bilionů dolarů ročně, aby řídili svou transformaci, která je potřebná kvůli „změně klimatu.“

Konference Organizace spojených národů o změně klimatu nebo konference smluvních stran UNFCCC (dále jen „COP28“) v roce 2023 se bude konat během několika příštích týdnů v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.

Je inzerována jako „World Climate Action Summit“ a je první „globální inventurou,“ která hodnotí pokrok dosažený v souvislosti s Pařížskou dohodou.

Na pátečním zahajovacím ceremoniálu pronesl projev král Karel III. Jeho celý projev si můžete prohlédnout níže (anglicky):

O čem tedy v rozvláčné přednášce tento pravidelný uživatel soukromého tryskáče, paláců a jachet hovoří?

„Před 28 lety jsem byl nejvíce dojat, když jsem byl požádán, abych promluvil na zahájení COP21 v Paříži, které samozřejmě vyvrcholilo pařížskou dohodou,“ řekl na COP28 Karel III.

Pařížská dohoda přijatá v prosinci 2015 během klimatické konference COP21 stanoví, že zvýšení průměrné globální teploty se má udržovat výrazně pod 2 °C nad „předindustriálními úrovněmi“ a že se vyvíjí úsilí o omezení nárůstu teploty na 1,5 °C. C nad „předindustriálními úrovněmi.“

Jak však v roce 2017 zjistil bývalý manažer obnovitelné energie a šéf německé nadace pro ochranu přírody Fritz Vahrenholt, bližší prozkoumání textu smlouvy odhaluje, že pojem „předindustriální úrovně“ není v tomto epochálním dokumentu OSN nikde definován.

Bjorn Lomborg je prezidentem Copenhagen Consensus Center a autorem knihy „Falešný poplach: Jak nás panika z klimatických změn stojí biliony, ubližuje chudým a nedokáže opravit planetu.“

Ve videu z roku 2017 vysvětlil, že Pařížská klimatická dohoda bude podle tehdejších odhadů stát 1 až 2 biliony dolarů ročně a klimatičtí aktivisté tvrdí, že zachrání planetu. Opravdu?

Pro planetu to nic neudělá, ale udělá to chudšími nás všechny (přesně jak to plánuje Agenda 2030) – kromě politiků a ekologů. Lomborg již v roce 2015 vysvětlil, že Pařížská dohoda, pokud bude plně implementována, sníží teploty kolem planety o 0,05 stupně Fahrenheita (F).

Jeden stupeň Celsia (C) je ekvivalentem 33,8 o F. 0,05 o F je tak málo, že je v o C neměřitelný.

A kvůli tomu se nyní totálně likviduje evropská prosperita??

Proč tedy Král Velkého resetu  prosazuje klimatickou agendu? To, co řekl dále, obsahuje kousek skládačky.

„Pařížská dohoda,“ řekl Charles, „byla přelomovým okamžikem naděje a optimismu, kdy národy odsunuly rozdíly na jednu stranu pro společné dobro.“

„Společné dobro“ a „větší dobro“ jsou hanebné pojmy. Představují kolektivismus v protikladu k individualismu. Kolektivismus se používá jako nástroj sociální kontroly.

Je také plně v souladu s digitální, pandemickou a klimatickou diktaturou,

„Modlím se z celého srdce, aby COP28 byla dalším kritickým bodem obratu směrem ke skutečné transformační akci v době, kdy už, jak vědci tak dlouho varovali, vidíme alarmující body zvratu,“ řekl publiku na COP28 Karel III.

Pokud jde o „body zvratu,“ alarmisté změny klimatu hlásají o právě přicházejících bodech zvratu po celá desetiletí. Od roku 2001 bylo nejméně sedm různých klimatických konferencí nabízeno jako „poslední šance“ zastavit globální oteplování. U všech se ukázalo, že se mýlily.

Philip Stott je emeritním profesorem biogeografie na School of Oriental and African Studies, University of London a bývalým redaktorem Journal of Biogeography. Vydává blogový web s názvem ‚ EnviroSpin Watch,‚ který monitoruje pokrytí britských médií o environmentálních otázkách a vědě.

V roce 2011 Stott shrnul fenomén bodu zvratu: „V podstatě byla Země v posledních zhruba padesáti letech pravidelně varována, že ke zvratu dojde nejpozději do 10 let. Byli jsme sériově odsouzeni k záhubě. Naše postmoderní období úzkosti ze změny klimatu lze pravděpodobně vysledovat do konce 60. let, ne-li dříve.

„Velkou část svého života jsem strávil tím, že jsem se snažil varovat před existenčními hrozbami, jimž čelíme v souvislosti s globálním oteplováním, změnou klimatu a biodiverzitou… Přes veškerou pozornost je nyní v atmosféře o 30 % více oxidu uhličitého než před desetiletími,“ řekl Karel III.

Oxid uhličitý (CO 2) je stavebním kamenem veškerého života na Zemi. CO 2, také známý jako „hnojivo přírody,“ neustále obohacuje zemskou atmosféru z 320 ppm na milion v roce 1970 na 365 ppm v roce 2000 a na více než 412 ppm v současnosti.

CO 2 je elixír života, který podporuje rostliny od počátku světa a umožňuje prakticky veškerý život na Zemi. Měli bychom ho oslavovat, ne démonizovat.

V roce 2015 měl Dr. Patrick Moore přednášku, během níž řekl:

„Naše děti a naši veřejnost se učí, že CO 2 je toxická znečišťující látka, která zničí život a srazí civilizaci na kolena. Doufám, že dnes večer tuto nebezpečnou propagandu postavím na hlavu. Dnes večer ukážu, že lidské emise CO2  již zachránily život na naší planetě před velmi předčasným koncem.“

Karel III. pak popisuje tolik katastrofických dopadů „změny klimatu,“ kolik mu čas dovolil. 

„Nebezpečí už nejsou vzdálená rizika. Viděl jsem to napříč Commonwealthem i mimo něj,“ prohlásil nestydatě a vyjmenoval katastrofy údajně způsobené změnou klimatu.

Jeho seznam zahrnoval životy a živobytí zničené, opakované cyklóny, bezprecedentní povodně, sucha, silné lesní požáry a severní polokouli s nejteplejšími průměrnými globálními teplotami v historii.

Karel III. má jen plnou hubu nesmyslné propagandy. Kromě odhalení uniklých e-mailů, které se staly známými jako skandál Climategate, se za poslední století tropické cyklóny snížily a nezvýšily , lesní požáry jsou součástí přirozeného ekosystému a byly v minulosti rozsáhlejší, většina požárů v posledních letech byla důsledkem žhářství.

Do debaty o změně klimatu by měly být zahrnuty účinky geoinženýrství na počasí, a tvrzení, že svět zažil nejteplejší den za 125 000 let, byla neskutečná manipulativní lež. Stručně řečeno, globální oteplování se nekoná, změna klimatu je podvod a svět se probudil do klimatického podvodu.

„Dostáváme přírodní svět mimo vyvážené normy a limity a dostáváme se do nebezpečného neprobádaného území,“ řekl Karel III.

„Provádíme obrovský děsivý experiment změny všech ekologických podmínek najednou tempem, které daleko předčí schopnost přírody se s tím vyrovnat,“ dodal ve snaze vštípit strach každému, kdo se obtěžoval naslouchat.

K velké úlevě měl jednoho souputníka v první řadě v publiku, který vypadal, že poslouchá. Je jím Al Gore, jehož dokument z roku 2006 Nepříjemná pravda, za který dostal Oscara (aby se časem zjistilo, že žádná z předpovědí se nesplnila), byl zcela strhán fundovanou vědou a rozhovory se skutečnými klimatickými vědci v dokumentu „ The Great Global Warming Swindle.

Poté, co se pokusil všechny vyděsit k akci, Charles III odhalil své řešení.

Jeho plán zahrnuje spojení veřejných a soukromých filantropů a neziskovek, aby všichni sehráli svou roli při provádění opatření v oblasti klimatu, protože samotné veřejné finance nikdy nebudou stačit.

„Svět potřebuje mezinárodní finanční systém kombinovaný s inovativním využitím nástrojů na snižování rizik, jako jsou záruky rizika první ztráty,“ řekl.

Karel III. řekl: „Mohli bychom tím zmobilizovat biliony dolarů, které potřebujeme – řádově čtyři a půl až pět bilionů ročně – k řízení transformace, kterou potřebujeme.“

Chcete-li začít chápat, proč Karel III. požaduje tak mimořádné částky peněz na boj s vykonstruovanou krizí související se změnou klimatu, pak si vzpomeňte na vše, co prosazuje WEF a tzv. Velký reset.

Bude jasné, že „transformace“ a „udržitelná budoucnost“, o které mluví Karel III., je taková, kdy my nic nevlastníme a oni všechno vlastní a kontrolují.

zdroj

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *