Dvě z pěti dětí mají více potravinových alergií – a to se podepisuje na jejich duševním i fyzickém zdraví

Podle nového výzkumu jsou dvě z pěti amerických dětí a téměř polovina dospělých s potravinovou alergií alergičtí na více potravin, což se projevuje i na jejich fyzickém a psychickém zdraví.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE

9.1.2023

Vědci pod vedením doktora Christophera Warrena z Northwestern University také zjistili, že s rostoucím počtem potravinových alergií se zvyšuje i vliv na fyzické a psychické zdraví člověka.

Warren řekl deníku The Defender:

„Zjištění tak vysoké zátěže onemocněním u dětí a dospělých žijících s mnoha potravinovými alergiemi poukazuje na akutní potřebu zlepšení léčby a přístupů ke zlepšení každodenního zvládání potravinových alergií u této důležité subpopulace, včetně usnadnění přístupu k psychosociálním podpůrným službám – včetně podpůrných skupin, které mohou pomoci zlepšit kvalitu života.“

Potravinové alergie jsou součástí chronické a rostoucí epidemie veřejného zdraví v USA, kterou trpí 32 milionů Američanů, včetně 5,6 milionu dětí mladších 18 let.

Podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí vzrostl výskyt alergií mezi lety 1997 a 2011 přibližně o 50 %.

Zdá se, že mezi lety 1997 a 2008 se výskyt alergie na arašídy nebo ořechy mezi americkými dětmi více než ztrojnásobil.

Dřívější studie odhalily, že mnoho lidí s potravinovými alergiemi má alergii na více potravin, ale jejich rozšíření a projevy jsou stále nedostatečně prozkoumány.
Aby odhalili míru a projevy multipotravinových alergií v USA, provedli výzkumníci od října 2015 do září 2016 telefonicky a elektronicky celostátní reprezentativní průzkum dospělých a dětí v amerických domácnostech.

Analyzovali odpovědi od 40 443 dospělých a 38 408 dětí, které uvedly své alergie a související fyzické a psychické příznaky.

Příznaky byly považovány za „přesvědčivé“, pokud se nejzávažnější reakce respondenta objevila na přísném seznamu vypracovaném skupinou odborníků.

Psychickou zátěž života s potravinovou alergií hodnotili pomocí stupnice od 1 do 7 bodů.

Zjistili, že ze 7,6 % dětí, které splnily kritéria přesvědčivé potravinové alergie, 40 % uvedlo alergii na více potravin. Mezi 10,8 % dospělých, kteří splnili kritéria, uvedlo 48 % alergie na více potravin.

S rostoucím počtem potravinových alergií se zvyšoval i počet návštěv pohotovosti spojených s potravinovou alergií, závažných alergických reakcí, psychosociální zátěže a používání epi-penů.

Výzkumníci také identifikovali čtyři skryté typy alergií na více potravin: alergie s převahou mléka/vajíček, alergie s převahou mořských plodů, alergie s převahou arašídů a ořechů a alergie s širokým spektrem alergií na více potravin.

Zjištění studie zdůrazňují, že je důležité zajistit, aby pacienti, kteří mají podezření na jednu nebo více potravinových alergií, podstoupili rychlé a vhodné testování na potravinovou alergii, aby bylo možné každé podezření na alergii buď potvrdit, nebo vyloučit, uvedl Warren.

Warren dodal:

„Je pozoruhodně běžné, že si pacienti sami diagnostikují své potravinové alergie a v mnoha případech nejsou na potraviny skutečně alergičtí.

„Vzhledem k tomu, že pacienti, kteří se vyhýbají většímu počtu potravinových alergenů, pociťují větší nepříznivý dopad na kvalitu života, je nezbytné, aby se zbytečně nevyhýbali potravinám, na které nejsou alergičtí – tím spíše, že pravidelná konzumace běžně alergizujících potravin je pravděpodobně důležitým způsobem, jak se později vyhnout vzniku skutečné alergie na tyto potraviny.“

Potravinové alergie a vakcíny: Jaká je souvislost?

V nedávné epizodě týdenní aktualizace VSRF (Vaccine Safety Research Foundation) diskutovali Robert F. Kennedy, Jr. předseda a hlavní právní poradce organizace Children’s Health Defense (CHD) a zakladatel VSRF Steve Kirsch o vztahu mezi explozí potravinových alergií v posledních pěti desetiletích a očkováním dětí.

Podle Kennedyho byla v roce 1968 míra chronických onemocnění v USA u dětí 6 %. V roce 1986 se zvýšila na 11,8 % a v roce 2006 dosáhla až 54 %. To znamená, že více než polovina amerických dětí trpí neurologickými onemocněními (ADHD, autismus atd.), obezitou, autoimunitními a alergickými chorobami.

„To vše se v epidemické podobě objevilo náhle v roce 1989,“ řekl Kennedy. Tyto chronické zdravotní potíže existovaly již předtím, ale jejich počet začal prudce narůstat v roce 1989.

Kennedy jako zakladatel Iniciativy pro potravinové alergie (Food Allergy Initiative, nyní Food Allergy Research and Education network), která získala více než 200 milionů dolarů na výzkum alergií, vysvětlil, že většina výzkumu se zaměřovala na léčbu alergií, nikoli na pochopení jejich příčin.

Tyto léčebné postupy se podle něj vyvíjejí tak, že se alergie vyvolávají u laboratorních potkanů. Výzkumníci podávají potkanům hliníkové adjuvans z vakcíny proti hepatitidě spolu s bílkovinou daného zkoumaného alergenu.

Hliník „nezpůsobuje jen alergii na materiály, které jsou v této vakcíně, ale i na materiály, které jsou v okolním prostředí,“ vysvětlil Kennedy. „Takže pokud dostanete tuto vakcínu v době, kdy se objeví ohnisko výskytu timotejky, můžete mít nyní celoživotní alergii na timotejku.“

Nedávný výzkum Briana S. Hookera, Ph.D., P.E., vědeckého ředitele CHD, zjistil, že u plně očkovaných dětí je 4,31krát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět závažnými alergiemi (vyžadujícími epi-pen) ve srovnání s jejich neočkovanými vrstevníky.

Hookerova zjištění potvrdila výzkum Anthonyho Mawsona, doktora veřejného zdraví, epidemiologa a profesora na Jackson State University, který prokázal 3,9násobný nárůst hlášených alergií u očkovaných dětí oproti neočkovaným.

Podle Kennedyho existují stovky studií s podobnými výsledky. „Tím, že jsme jim dali tyto rané vakcíny, jsme vytvořili celou generaci všech těchto alergií.“

Kennedy dodal, že vedlejší účinky vakcín se neomezují pouze na alergie:

„Každá z těchto nemocí, které jsem vám zmínil, je uvedena jako vedlejší účinek vakcíny na příbalovém letáku výrobce 72 dávek vakcín, které jsou nyní pro naše děti povinné.

„Celkem je u všech těchto vakcín uvedeno 405 nežádoucích účinků. Jedná se o seznam všech nemocí, které se staly epidemickými po roce 1989. Myslíte si, že je to náhoda?“ ptá se.

Send us mail