Dítě odebráno rodičům poté, co odmítli transfuzi „očkované“ krve

Rodina na Novém Zélandu má připravené neočkované dárce krve, aby darovali krev jejich dítěti, které potřebuje krevní transfuzi. Lékaři odmítají žádosti vyhovět a vstoupil do toho stát.

10. prosince
Článek Scotta Armstronga

Zachraňte malého Willa

Máme tu tragický případ. Na Novém Zélandu potřebovalo šestiměsíční dítě s vrozenou srdeční vadou naléhavou operaci. V tomto případě potřebovalo dítě v rámci operace podstoupit krevní transfuzi. Rodiče uvedli, že si nepřejí, aby jejich dítě dostalo krev od někoho, komu byla aplikována covidová injekce. Dokonce si vzali za úkol najít několik dárců bez injekcí, kteří byli ochotni darovat svou krev. Nemocnice tomuto požadavku odmítla vyhovět s tím, že není rozdíl mezi krví s očkovaného nebo neočkovaného.

Novozélandská vláda se rozhodla do případu zasáhnout a převzala dítě z péče rodičů, přičemž trvala na tom, že operace proběhne bez ohledu na to, odkud krev pro transfuzi pochází. O tomto případu se psalo v několika hlavních médiích a většinu podrobností o případu lze nalézt na stránce Substack Jamese Roguskiho s následujícími příspěvky. Chceme vás vyzvat ke shlédnutí všech videí a studiu zdrojových materiálů:

Save Baby Will (Article from 12/3/2022)

The Kiwis Took The Baby (Article from 12/7/2022)

Když tento příběh před několika dny vypukl, vyvolalo to mezinárodní pozdvižení. Od té doby se rodiče vydali na několik velkých platforem, aby svůj příběh odvyprávěli (viz odkazy výše) a snažili se získat peníze na svou právní obranu. Přispět na věc můžete návštěvou HelpBabyWill.com nebo kliknutím zde.

Poté, co soud rozhodl, že malý Will bude svěřen do opatrovnictví dětského chirurga, se rodina rozhodla proti tomuto rozhodnutí neodvolat. Podle právničky malého Willa Sue Greyové podstoupil Will operaci a k 9. 12. 2022 se mu daří dobře.

Dnes večer jsem volal a mluvil s Jamesem Roguskim, který se případem zabývá. Uvedl, že tato informace je správná. Miminko Will podstoupil operaci a jeho stav je bez komplikací. James řekl, že existují určité náznaky, že se nemocnice možná pokusila použít neinjektovanou krev, ale nikdo si nemůže být jistý.

Zde je záznam rodičů opouštějících nemocnici s malým Willem po operaci a poskytnutí komentářů narážejících na skutečnost, že se nemocnice možná pokusila vyhovět jejich žádosti v zákulisí:

Injektovaná vs. neinjektovaná krev (očkovaná vs neočkovaná proti Covidu)

Zde je epizoda, v níž Ryan provedl hloubkovou analýzu důkazů podporujících tvrzení, že mRNA se může přenášet mezi očkovanými a neočkovanými prostřednictvím mateřského mléka, slin a podobných médií.

Začneme poukázáním na to, že oficiální zdroje, jako je americký Červený kříž, zřejmě neznají současnou vědu, která naznačuje, že mRNA spike protein lze po očkování nalézt v krvi lidí i v dalších orgánech těla.

Tweet amerického Červeného kříže: „Krevní produkty neoznačujeme jako produkty obsahující očkovanou nebo neočkovanou krev, protože vakcína COVID-19 se nedostává do krevního oběhu a nepředstavuje pro příjemce žádná bezpečnostní rizika. Pokud máte obavy o bezpečnost ohledně potenciálních krevních transfuzí, promluvte si prosím se svým týmem lékařské péče.“

Nedávno vyšla zpráva „Pracovní skupiny pro analýzu vakcíny COVID“ z Německa zveřejněná 7. června 2022. Zpráva uvádí: „Toto shrnutí je předběžnou, neustále se vyvíjející prezentací našeho výzkumu a zjištění o tzv. COVID- 19 vakcínách, stejně jako o účincích na lidský organismus a zejména na krev. Shrnutí je určeno pro veřejný zájem a pro povzbuzení další vědecké diskuse.“

Výňatek z této zprávy zní takto:

Zjistili jsme, že vakcíny COVID-19 trvale obsahují kromě kontaminantů i látky, jejichž účel nejsme schopni určit. Některé z těchto ingrediencí, které jsme odkryli, nebyly ani uvedeny jako ingredience výrobci vakcín. Pomocí malého vzorku rozborů živé krve od očkovaných i neočkovaných jedinců jsme zjistili, že umělá inteligence (AI) dokáže se 100% spolehlivostí rozlišit krev očkovaných a neočkovaných. To naznačuje, že vakcíny COVID-19 mohou způsobit dlouhodobé změny ve složení krve očkované osoby, aniž by si tato osoba tyto změny uvědomovala.

Zjistili jsme, že počítačové systémy, které nazývají „umělá inteligence“, jsou schopny ve 100 % případů bez problémů rozlišit mezi vstříknutou a nevstříknutou krví. To nás vede k přesvědčení, že mezi těmito dvěma existuje rozdíl. Očkovaná krev se liší od neočkované krve.

Zde je obrázek ze zprávy:

Ze zprávy s odkazem na tento obrázek výše: „Obrázek 2: Dva obrázky ukazují anomální objekty v krvi 52letého muže očkovaného Comirnaty. Subjekt si stěžoval na silnou únavu a vyčerpání. Obrázek vlevo ukazuje podobný objekt v nefalšovaném Comirnaty od BioNTech/Pfizer (z různých šarží). Tyto druhy objektů nejsou v žádném případě jedinečné a byly opakovaně pozorovány mnoha nezávislými pozorovateli v různých vzorcích krve a ve vzorcích vakcín, takže je krajně nepravděpodobné, že by byly důsledkem následné kontaminace. Netřeba dodávat, že kvůli své velikosti mohou tak velké předměty vést k narušení krevního oběhu v cévách.“

Ze zprávy: Obrázek 4: Tyto 4 obrázky ilustrují různé neobvyklé jevy a předměty nalezené v krvi subjektů očkovaných vakcínou Comirnaty (BioNTech/Pfizer).

Ve zprávě je mnohem více fotografií a mnohem více důkazů, které naznačují, že je něco hodně špatně. Přinejmenším je naprosto nezbytné, aby lidé měli možnost odmítnout příjem krve, která by mohla být potenciálně kontaminována těmito neznámými cizími předměty, zvláště pokud existuje životaschopná a snadno dostupná alternativa.

Opět jde o útok na informovaný souhlas a naprosté porušení základních lidských práv. Stává se ještě zásadnějším, když se týká zdraví kojence. Je těžké si představit horší situaci. Absolutní drzost těchto soudních úředníků a nemocničního personálu proměnit takovou situaci v mezinárodní incident kvůli jejich zavádějícím zásadám je ohromující. Znovu jsme viděli otřesné útoky ze strany mainstreamových médií, které pošpinily rodinu a všechny zainteresované.

Naše modlitby míří k rodině a k rychlému uzdravení malého Willa. Doufáme, že tento nebezpečný precedens nejde dál a že žádné jiné rodiny nebudou takto trápeny. Pomozte šířit tyto informace, abychom čelili hanebnostem mainstreamu. Pro pavdu je to snadné vítězství a zcela jistě to pomůže ostatním, kteří se probouzejí, aby lépe porozuměli skutečné povaze těch, kteří mají na starosti politiku veřejného zdraví na celém světě.

Zdroj:https://tlavagabond.substack.com/p/infant-taken-from-parents-after-they