Australská banka začala spojovat transakce zákazníků s jejich uhlíkovou stopou

Systém zeleného sociálního kreditního skóre zrychluje

21 October, 2022
Paul Joseph Watson

Jako další předzvěst potenciálních budoucích limitů „uhlíkových povolenek“ zavedla jedna z větších Austrálských bank novou funkci, která spojuje nákupy s uhlíkovou stopou zákazníka a varuje při překročení průměru.

Jako další předzvěst potenciálních budoucích limitů „uhlíkových povolenek“ zavedla jedna z velkých Australských bank novou funkci, která spojuje nákupy s uhlíkovou stopou zákazníka a varuje při překročení průměru.

Australská Commonwealth Bank (CBA) se spojila se společností Cogo, která se zabývá „řešeními pro správu uhlíku“, aby spustila novou funkci, která je součástí platformy online bankovnictví CBA. Banka dává zákazníkovi možnost „zaplatit poplatek“ jako kompenzaci jeho uhlíkové stopy, přičemž průměr je stanoven na 1280 kilogramů, což je hodně daleko od „udržitelných“ 200 kilogramů.

Vypočítá se uhlíková stopa osoby a poté se zobrazí „ekvivalentní“ metrika, aby se zákazník cítil provinile, jako například hlášení: „Vykáceno 8 stromů“.

„Kombinací našich bohatých údajů o zákaznících a špičkových schopností společnosti CoGo v oblasti měření produkce uhlíku budeme schopni zákazníkům poskytnout větší transparentnost, aby mohli podniknout kroky ke snížení své ekologické stopy,“ uvedl Angus Sullivan, výkonný ředitel CommBank Group.
Banka slíbila upřesnit výpočet tak, aby ukázal, za kolik CO2 jsou zodpovědné jednotlivé nákupy.

I když to bylo zpočátku prezentováno jako užitečný způsob, jak sledovat své spotřebitelské návyky a jejich předpokládaný dopad na životní prostředí, je na místě obava, že by se takové systémy mohly jednoho dne stát povinnými a omezovat nákupy zákazníků, kteří překročí své „uhlíkové povolenky“. Jak jsme již dříve zdůraznili, ve spojení s klimatickými omezeními chtějí technokraté využít hysterii kolem změny klimatu ke zvýšení finanční kontroly občanů.

Takový návrh již představili ve vědeckém časopise  Nature čtyři „experti“ na životní prostředí jako prostředek ke snížení globálních uhlíkových emisí. Každému by byla vydána karta s emisními povolenkami, „která by znamenala, že všichni dospělí obdrží stejný obchodovatelný objem emisí uhlíku, který se časem sníží v souladu s národními (uhlíkovými) cíli“. Autoři objasňují, že program bude „závaznou národní politikou“.
Jednotky uhlíku by byly „odečteny z osobního rozpočtu při každé platbě za palivo na dopravu, paliva na vytápění domácností a účty za elektřinu“ a každý, kdo by překročil limit, by byl nucen zakoupit další jednotky na osobním trhu s uhlíkem od těch, jejichž přebytek by se dal prodat.“
Bohatí by si samozřejmě mohli snadno dovolit kompenzace a mnoho z nich je přímo zapojeno v obchodních mechanismech, na kterých je schéma založeno. Návrh objasňuje, že prostředky pro měření spotřeby uhlíkových jednotek pro cestování by fungovaly „na základě sledování historie pohybu uživatele“. Autoři poznamenávají, že hromadné dodržování lockdownových předpisů COVIDu-19 připravilo cestu pro další tyranii a že „lidé jsou snad připravenější akceptovat své sledování a omezení související s PCA povolenkami, aby dosáhli bezpečnějšího klimatu“.

ZDROJ:Summit News https://summit.news/2022/10/21/australian-bank-begins-linking-customer-transactions-to-carbon-footprint/