05.06.2024: VEČERNÍ ZPRÁVY, Témata: různorodá a velice zajímavá…

 

📌 📢🔝🔝🔝💖 5.6.2024, Smer Sociálna demokracia: RÓBERT FICO: „ODPÚŠŤAM A VARUJEM

 

Róbert Fico: „Dobrý deň vážení priatelia. 15 mája sa ma v Handlovej pre moje politické názory pokúsil zavraždiť aktivista slovenskej opozície. Skvelý zdravotnícky tým v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici zabránil najhoršiemu. Teraz sa už rovnako kvalitne ambulantne  o mňa stará nemocnica sv. Michala v Bratislave. Ak všetko pôjde optimálne, postupne by som sa do práce mohol vrátiť na prelome júna a júla. Je načase, aby som urobil prvý krok a tým je odpustenie. Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človekovi, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky, ani žiadať náhradu škody. 💖Odpúšťam mu a nech si to, čo učinil a prečo tak učinil vysporiada on sám vo svojej hlave. Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti. , ktorú politicky neúspešná a sfrustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnuteľných rozmerov. Treba očakávať, že protivládne média politickej mimovládnej organizácie, financovanej zahraničím a opozícia začnú moju vraždu bagatelizovať. Ž e išlo iba o útok pomäteného človeka, že medzi ním a opozíciou neexistovali žiadne prepojenia, že poškodenie môjho zdravia nie je vážne. Vždy som si chránil svoje súkromie preto aj teraz sa obmedzím len na konštatovanie, že útok mi spôsobil vážne poškodenie zdravia. Opakované operácie, veľa bolestia a utrpenia. Bude zázrak, ak sa do práce vrátim o niekoľko týždňov. Chcem požiadať protiprávne média, hlavne tie, ktoré sú spolu vlastnené finančnou štruktúrou SOROŠA, aby sa nepúšťali touto cestou a rešpektovali nie len závažnosť dôvodu pokusu o vraždu, ako aj následkov tohto pokusu. A opäť ich vyzývam, aby urobili už známy test Róbertom Ficom. Ako by sa správali, keby sa niečo obdobného stalo jemu s lídrov slovenskej opozície a útočníkom by bola osoba s prepojeniami na Smer Slovenskú sociálnu demokraciu. Nemám žiadny dôvod veriť, že išlo o osamelého pomätenca. Už niekoľko mesiacov verejne komunikujem, že pravdepodobne atentátnosť na vládneho politika sa na Slovensku blíži k istote. Hovoril som to verejne v médiách aj na tlačových konferenciách, povedal som to všetkým veľvyslancom krajín Európskej únie a NATO na Slovensku. Tému som otváral aj na viacerých bilaterálnych stretnutiach s mojimi partnermi. Pred niekoľkými týždňami som na rokovaní vlády dokonca požiadal ministrov, aby nechodili do davu. Nie, nemal som žiadnu spravodajskú informáciu, ale moje skúsenosti za 32 rokov pôsobenia v politike ma varovali. Počas dlhej politickej kariéry som sa vždy opieral o základné politické právo na iný názor. A principiálne nesúhlasím s politikou jediného správneho názoru, ktorú dnes tvrdo presadzujú niektoré veľké západné demokracie. Odmietam zasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín, či násilný vývoz demokracie do krajín, ktoré sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Slovensko nemá ekonomické a vojenské nástroje na silové presadzovanie svojich záujmov. Musíme sa preto stále usilovať o dôsledné dodržiavanie Medzinárodného práva a mať odvahu pomenovávať veci pravdivo, bez ohľadu na to, akej veľkej krajiny sa dotýkajú. Ak má malá krajina, ako je Slovensko politických lídrov s takouto výbavou, nemá to v medzinárodných vzťahoch vždy jednoduché. Nie všetky veľké demokracie boli nadšené, keď som odmietal bombardovanie Belehradu, alebo stiahol slovenských vojakov z Iraku, blokoval zavedenie povinných kôt nelegálnych migrantov, či radikálne odmietal návrh na zrušenie práva veta pre členské štáty Európskej únie. Sebavedomá suveréna slovenská zahraničná politika vychádzajúca síce z členstva EU a v NATO, ale orientovaná na všetky 4 svetové strany, nie je jednoducho v móde. Situácia vo vzťahoch medzi mojou politickou reprezentáciou a partnermi v EU a v NATO sa vyhrotila po Ruskom útoku na Ukrajinu, kde sme odmietli poskytnúť Ukrajine okrem humanitárnej pomoci akúkoľvek vojenskú pomoc zo štátnych zásob a kde naďalej zásadne uprednostňujem mier pred vojnou. Práve konflikt na UA, ktorý v európskej únii a NATO ešte viac posilnil, doslova posvätil koncept jediného správneho názoru. A to, že vojna na UA musí pokračovať za každú cenu, s cieľom oslabiť Ruskú federáciu. Kto sa s týmto jediným názorom nestotožňuje, je okamžite označovaný za ruského agenta. Je medzinárodne, politicky odsúvaný na okraj. Je to kruté konštatovanie, ale v Európskej únii prestalo existovať právo na iný názor. Po vyhratých parlamentných voľbách v septembri 2023, keď sa Smeru sociálnej demokracii podarilo zostaviť 4. vládu, začalo dochádzať k absurditám. Strana európskych socialistov u ktorej je Smer dlhoročným členom, namiesto blahoželania k víťazstvu vo voľbách, pozastavila Smeru členstvo. Preukázateľne pre iné názory na vojnu na Ukrajine a našu veľkú rezervovanosť pri podpore extrémnych názorov v etnických otázkach. Počas zasadnutia V4 v Prahe, došlo k pokusu, našťastie neúspešnému, rozbitia tejto významnej štruktúry regionálnej spolupráce s odôvodnením, že Slovensko a Maďarsko majú na niektoré medzinárodné témy iné názory. Nevôľa niektorých demokracii rešpektovať koncept suverénnej  a sebavedomej slovenskej zahraničnej politiky sa stala vodou na mlyn slovenskej opozícii, ktorá sa v roku 2020 dostala k moci potom, čo hrubo politicky zneužila doteraz nevyriešenú vraždu novinára a jeho priateľky proti mojej tretej vláde v rokoch 2016 – 2020. Vláda, ktorú v rokoch 2020 – 2023 vytvorila opozícia sa plne podriadila záujmom veľkých krajín. A predovšetkým po začatí vojny na UA okamžite prijala koncept jediného správneho názoru a doslova vyrabovala Slovenské ozbrojené sily. Znížila v zásadnej miere obranyschopnosť Slovenska a nekriticky sa postavila na stranu krajín presadzujúcich vojenské riešenie konfliktu na UA. Za to si mohla na Slovensku vláda robiť čokoľvek. V rokoch 2020 – 2023 došlo k masívnemu zneužívaniu trestného práva na likvidáciu opozície. Bez dôkazov boli obviňovaní a do väzby posielaní predstavitelia opozície, boli podozrivé úmrtia vo výkone väzby. Ako opozičný líder som bol 4x bezdôvodne obvinený za politickú činnosť. Celé 3 roky sme upozorňovali EU na situáciu na Slovensku. Nepadlo však ani jediné slovo kritiky na adresu kvality právneho štátu na Slovensku a na vyčíňanie vlády pri zneužívaní trestného práva na likvidáciu opozície. Nikto, ani na pôde EU, ani z predstaviteľov jednotlivých veľkých západných demokracii sa ani len nespýtal na úmrtie advokáta Krivočenka, generála Lučanského, na preukazateľne zmanipulované trestné konania. Pre veľké demokracie bolo podstatne viac, ako právny štát, dôležité mať na Slovensku k dispozícii politické sily, ktoré boli a sú pripravené urobiť čokoľvek pre cudzie záujmy, aj keď je to v príkrom rozpore so Slovenskými národoštátnymi prioritami. Po parlamentných voľbách v septembri 2023, keď Smer postavil 4. vládu, opätovne so svojimi koaličnými partermi potvrdil politiku suverénnej a sebavedomej Slovenskej zahraničnej politiky, orientovanej a všetky 4 svetové strany. Súčasná opozícia povzbudená ochrannou rukou veľkých demokracii v rokoch 2020 až 2023 pokračovala v útokoch a obviňovania vlády. Vedela a vie, že presadzovanie práva na iný názor a sebavedomej a suverénnej Slovenskej zahraničnej politiky nemá oporu v medzinárodných organizáciách, ktorých je Slovensko členom. A súčasne dávala a dáva najavo, že je zástancom jediného povinného názoru. Je za vojnu na Ukrajine, je za zrušenie práva veta, považuje Rusko a Čínu za smrteľný nepriateľ. Od volieb v septembri 2023 stúpajúcej a dobre živenej opozičnej agresivite, preto opäť nikto nenastavoval zrkadlo, ani média, ani mimovládne organizácie, ani hlava štátu, ani Brusel, či NATO. Fyzické vyhrážanie sa významným vládnym politikom, ako to bolo napríklad v prípade poslancov Národnej rady Erika Kaliňáka a jeho manželky, či Ľuboša Blahu sa preto pre agresívnych predstaviteľov opozície stalo akceptovateľnou normou. Nenávisť a agresivita súčasnej opozície krytá a tolerovaná mienkotvornými médiami, mimovládnymi organizáciami financovanými zahraničím a žiaľ bez akejkoľvek reakcie medzinárodných organizácii vyvrcholila po úspešných prezidentských voľbách koaličného kandidáta Petra Pellegriniho na jar tohto roku. Bratislavská kaviareň agresívne, často aj fyzicky útočí na vládnych predstaviteľov. Opozícia vysiela na oslavy štátnych sviatkov platených provokatérov, ktorí hrubo urážajú ústavných činiteľov. Herci potom, čo politicky vystúpia na opozičných mítingoch, útočia na vládnych predstaviteľov počas divadelných predstavení, alebo sú hrubo zneužívané priame prenosy RTVS. Opozícia neprejavuje žiadny rešpekt k výsledkom demokratických parlamentných volieb, k autoritám. A treba dodať aj to, že vláda Smeru nepristúpila po Parlamentných voľbách v septembri 2023 k žiadnemu očakávanému revanšu za vyčíňanie opozície v roku 2020 až 2023, kedy bola vo vláde.

Vážení priatelia, 15. mája v Handlovej to teda nebol útok nejakého pomätenca. Opozícia zneužíva to, ako veľké demokracie presadzujú jediný povinný názor v zásadných zahraničnopolitických otázkach a odmietajú suverénne postoje malých krajín. Vo vnútroštátnej suverénnej politike sa to prejavuje tak, že akékoľvek násilné a nenávistné excesy proti legitímnej vládnej moci sa na medzinárodnej úrovni tolerujú bez akéhokoľvek komentára. Opozícia nebola schopná posúdiť, pretože ju k tomu nikto nenútil, kam svojou agresívnou a nenávistnou politikou dostala časť spoločnosti a bola iba otázka času, kedy dôjde k tragédii. A dnes som už konštatoval, že už potom, čo sa mi stalo 15. mája, kedy som v Handlovej nešiel do davu, ale k malej skupine priateľsky mávajúcich ľudí, by som mal byť plný zlosti, nenávisti a pomstychtivosti. Odpor proti politikovi, s ktorým nesúhlasíte sa nerieši tak, že ho zastrelíte. Naopak, rád by som vyjadril presvedčenie, že všetka ta bolesť, ktorou som prešiel a prechádzam, poslúži niečomu dobrému. Ľudia mohli na vlastné oči vidieť aká hrôza môže nastať, ak niekto nie je schopný demokraticky súťažiť a rešpektovať iný názor. Ani ja nie som žiadny politický anjel. Viem byť veľmi tvrdý. Ani vlády, ktoré vediem neboli a nie sú dokonalé, určite by sa mnohé veci dali robiť inak. A práve ponuka robiť veci inak a lepšie, mať iné názory, musí byť elementárnym základom akejkoľvek zmysluplnej demokratickej súťaže. Podmienkou nemôže byť oponenta bezdôvodne zatvoriť, alebo zákerne zabiť. Nad týmto s opozícia bude musieť zamyslieť. Ak zotrvá na svojom súčasnom nastavení, hrôza z 15. mája , ktorú ste všetci mali možnosť vidieť prakticky v priamom prenose bude pokračovať a budú ďalšie obete. Nepochybujem o tom ani sekundu.

Vážení priatelia, na záver poďakujem lekárom a zdravotníckemu personálu v Banskej Bystrici. Boli skvelí. Nemôžem zabudnúť ani na zdravotníkov v Handlovej a leteckú záchrannú službu. Vďaka patrí aj Vám za všetky prejavy podpory. Rozsahu tejto podpory sa dozvedám až teraz a bola aj je neuveriteľná. Veľmi si to vážim. Verím, že sa spoločnosť upokojí a že sa čoskoro zmysluplne a pokojne stretneme. Všetko dobré a držme si palce.“ 💖💖💖

 

https://youtu.be/D1L7FfaLaxM?si=ws2goJD1z_U2neN4

 

 

📢♨️NEZAPOMEŇTE JÍT V PÁTEK A V SOBOTU K VOLBÁM, ABY JSTE SE POSTAVILI PROTI ZLOČINNOSTI A BOJOVALI ZA MÍR!!!! 🕊 💖🙏

 

📌📢🔝🔝🔝5.6.2024, HN TV, Robert Kaliňák: NÁVRAT FICA DO PLNÉHO PRACOVNÉHO ZAŤAŽENIA MÔŽEME OČAKÁVAŤ PO REHABILITÁCII… 👏❤️

 

https://youtu.be/bKFAheuIkGI?si=jHOHg9O8pVcDMrM1

 

 

📌 ⚡️NEDOSTATEK ZAMĚSTNANCŮ NA UKRAJINĚ MŮŽE MÍT DOMINOVÝ EFEKT: Nejprve společnosti omezí výrobu a pak ztráty pocítí celá ukrajinská ekonomika, – Bloomberg

 

„Nedostatek zaměstnanců se stal jedním z hlavních problémů podniků. Během války mzdy přesáhly úroveň do února 2022.

Mobilizační zákon, který vstoupil v platnost minulý měsíc, má za cíl doplnit řady ukrajinských ozbrojených sil o stovky tisíc vojáků. Nedostatek bojeschopných mužů a žen se však stává ranou pro velké i malé podniky, které jsou páteří válečné ekonomiky,“ – uvádí se v materiálu.

Jak publikace uvádí, kromě více než 6 milionů lidí, kteří utekli z války, situaci zhoršují muži – nechtějí pracovat ve velkých podnicích, na které se zaměřují vojenská náborová střediska.

https://t.me/to_je_nas_svet/26745

 

 

📌 🇷🇺 ŠOJGU, DJUMIN A MEDVEDĚV BUDOU DOHLÍŽET NA OBLAST OBRANNÉHO PRŮMYSLU KAŽDÝ VE SVÉM SMĚRU, UVEDL PESKOV.

🔹Dnešního setkání Putina s šéfy světových zpravodajských agentur se zúčastní zástupci spřátelených i nepřátelských zemí.

🔹O hlavní myšlence SPIEF-2024: Rusko je pro obchodní spolupráci založenou na rovnosti, nabízí ji zainteresovaným zemím a podnikatelům.

🔹RF považuje výhrůžky USA Číně za údajnou podporu ruského obranného průmyslu za nemístné. Ani USA si už těžko mohou dovolit mluvit s Čínou vyděračským tónem.

🔹 Švýcarsko ztratilo svou dlouholetou neutralitu tím, že se v otázce Ukrajiny postavilo na stranu Západu.

https://t.me/to_je_nas_svet/26747

 

 

📌 🤡RUSKO PŘEDSTAVUJE HROZBU PRO GRUZII, MOLDAVSKO A NAKONEC I PRO NATO – NĚMECKÝ MINISTR OBRANY PISTORIUS

 

„Proto musíme i nadále podporovat Ukrajinu. Snížení naší podpory bude mít fatální důsledky, a to nejen pro ukrajinskou protivzdušnou obranu. Dodávka dalšího, již třetího systému Patriot z Německa, stejně jako naše iniciativa „Okamžitá akce protivzdušné obrany“ představují v této oblasti významný příspěvek. Nevyhnutelně však vyvstanou i další potřeby. Dámy a pánové, každé euro se počítá,“ dodal

https://t.me/to_je_nas_svet/26748

 

 

📌⚧️ 5.6.2024, iDNES.cz: Škola u Plzně zavedla nebinární toalety. Respektujeme děti, vysvětluje ředitelka:

 

Gymnázium a střední odborné učiliště v Plasích na Plzeňsku zavedlo ve škole nebinární toalety, což znamená, že nejsou výlučně mužské ani ženské. Zmínka o tomto řešení budí na sociálních sítích rozporuplné reakce. Vedení školy si za řešením stojí a vysvětluje ho tím, že je vyjádřením respektu k dětem.

„Ve škole máme pár studentů, kteří si změnili pohlaví, proto jsme to udělali,“ odpověděla ředitelka Gymnázia a Středního odborného učiliště Plasy Markéta Lorenzová na otázku, proč ve škole k toaletám pro ženy a muže přidali nebinární WC.

Ředitelka doplnila, že podrobnosti o studentech, kterým toalety dobře slouží, nebude zveřejňovat, protože je to moc důvěrné.

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/binarni-toalety-plasy-gymnazium-stredni-skola-student-socialni-sit.A240604_113325_plzen-zpravy_vb

 

 

📌⛈ŠTĚNOVICE V ČESKÉ REPUBLICE.

https://t.me/absurdnisvet/74048

https://t.me/absurdnisvet/74049

 

🌊POVODNĚ POKRAČUJÍ NA VELKÉ ČÁSTI JIŽNÍHO SEKTORU, ZEJMÉNA ŘEKA DUNAJ SE ROZLÉVÁ A V PASOVĚ DOSÁHLA HLADINY TÉMĚŘ DESETI METRŮ      

https://t.me/absurdnisvet/74050

 

PORTUGALSKO: Souostroví Azorské ostrovy postihují silné deště spojené s nízkým tlakem. 📸 Tyto obrázky pocházejí z Fontinhas na ostrově Terceira.

https://t.me/absurdnisvet/74051

 

🌋 Erupce sopky Kilauea dnes ráno na ostrově Hawai’i. Jde o první erupci v této oblasti od roku 1974

https://t.me/absurdnisvet/74052

 

⚠️🚨 NALÉHAVÉ – Polsko: Nejhorší předpověď počasí kvůli obtížné meteorologické situaci v provincii Slezsko, Malopolsko, Podkarpatsko a výstrahy vydané pro provincie Mazovské, Svatokřížské a Lublinské vojvodství, výstraha připravenosti k plnění protikrizových úkolů byl představen.

⚔️ 🇵🇱 Vojáci jsou i nadále připraveni podpořit místní správu, aby pomohla odstranit následky bouří. „U 13. brigády územní obrany Slezska byla zavedena možnost okamžitého hlášení vojenskému útvaru (po obdržení poplachového signálu).“

⚔️🇵🇱 Pro brigády: 3 Podkarpacka, 11 Małopolska a 20 Przemyśl – pohotovost s nástupem na jednotku – možné do 12 hodin. ⚔️🇵🇱 Pro brigády: 2 Lubelska, 5 Mazowiecka, 6 Mazowiecka, 10 Świętokrzyska, 18 Stołeczna a 19 Nadbużańska – pohotovost s dostavením se na jednotku – možné do 24 hodin.

https://x.com/terytorialsi/status/1797950244056858968?t=TBNGFE8FQi9-Mve9DhUYKg&s=19

 

⚠️🚨 MASIVNÍ SESUV PŮDY BLOKUJE TCHAJWANSKOU DÁLNICI

 

V pondělí (3. června) se objevila videa masivního sesuvu půdy pokrývajícího část dálnice v Keelungu.

 

Ve 14:28 hod. v pondělí došlo v blízkosti 70 km provinční silnice č. 2 v Keelungu k sesuvu půdy, který způsobil dopravní uzavírku v obou směrech.

https://t.me/absurdnisvet/74054

 

🌊NOVÉ ZÁPLAVY HLÁŠENY V DONGGUAN, PROVINCIE GUANGDONG V ČÍNĚ, 3. ČERVNA 2024

https://t.me/absurdnisvet/74056

 

🌊NĚMECKÉ ZÁPLAVY V JIŽNÍM SEKTORU – Heilbronn: zdymadlo na Neckaru. Obě komory jsou zatopené, jezy otevřené.

https://t.me/absurdnisvet/74057

 

🌊SILNÉ ZÁPLAVY POSTIHUJÍ SIANOK NA ZÁPADNÍ SUMATŘE V INDONÉSII

https://t.me/absurdnisvet/74058

 

 

📌⚡️🔥‼️ WW3 INFO ALERT: USA JSOU NYNÍ PRO RUSKO NEPŘITELSKOU ZEMI, „STEJNĚ JAKO JE RUSKO PRO SPOJENÉ STÁTY“ – MLUVČÍ KREMLU PESKOV

https://t.me/absurdnisvet/74055

 

 

📌📢🔝🔝🔝♨️♨️♨️05.06.2024, Roman Kirsch: PŘEDVOLEBNÍ TRAPNÝ KLIP PIRÁTŮ: „UKRADENÝ NÁMĚT Z ANDĚLA PÁNĚ.

Agentura žádá Piráty, o stažení předvolebního klipu“… Ubožáci…

 

https://youtu.be/9PMce_r5Vc0?si=_5kdQovWrO5XHidf

 

 

📌📢🔝🔝🔝♨️♨️♨️05.06.2024, Judge Napolitano – Judging Freedom, Roman Kirsch:

 

SCOTT RITTER: NA SVÉ PLÁNOVANÉ CESTĚ DO RUSKA JSEM SE SETKAL S „VELKÝM BRATREM“; JUDGE ANDREW NAPOLITANO… ♨️♨️♨️

 

https://youtu.be/pGobtF5Upwo?si=EYeUC_zXl1kDEXlN

 

 

📌📢🔝🔝🔝♨️♨️♨️05.06.2024, Redacted, Roman Kirsch: JE TO KONEC PRO ZELENSKÉHO A TENTO FALEŠNÝ „MÍROVÝ PLÁN“ TO JENOM POTVRZUJE; Redacted; 1.díl…

 

https://youtu.be/UiZpZDmMNp4?si=9ZpVGhR-vZa7JAq_

 

 

 

📌📢🔝🔝🔝♨️♨️♨️05.06.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: VELKÝ PŘEVRAT PUTINA A SI ŤIN-PCHINGA? ČLENSKÁ ZEMĚ ALIANCE NATO TURECKO SE CHCE PŘIPOJIT KE SKUPINĚ ZEMÍ BRICS; RUSKO REAGUJE POZITIVNĚ

 

https://youtu.be/t-h5Ual3An0?si=BPA5jRY1k2RYLt7r

 

 

 

📌5. června 2024 17:12, VRCHNÍ VELITEL OZBROJENÝCH SIL UKRAJINY SYRSKY: SITUACE NA FRONTÁCH JE OBTÍŽNÁ KVŮLI VYSOKÉ INTENZITĚ BOJŮ:

 

Situace na frontě pro Kyjev zůstává obtížná kvůli vysoké intenzitě bojů. Oznámil to ve svém kanálu Telegram vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Alexander Syrsky.

 

Situaci v oblasti Kupjansku, kde ruská armáda proráží obranu ukrajinských ozbrojených sil ze dvou směrů najednou, označil za obtížnou. Podle vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny ruská armáda pokračuje v ofenzivě. Ruské jednotky přitom vyvíjejí úsilí nejen v Kupjansku, ale také ve směru Kurakhove, Pokrovskij a Charkov.

 

„Taktický úspěch“ ruských jednotek ve směru na Charkov již dříve uznal ukrajinský generální štáb. Situace na Ukrajině je stejně obtížná jako v prvních dnech ruské speciální operace, uvedl zástupce vedoucího Hlavního zpravodajského ředitelství Ministerstva obrany Ukrajiny Vadym Skibitsky. Předpověděl jeho zhoršení. Ukrajinská vojenská rozvědka se domnívá, že ve směru Kramatorsk, Vremevskij a Lyman se vyvinula mimořádně obtížná situace pro ozbrojené síly Ukrajiny.

 

Bílý dům tvrdí, že ozbrojené síly Ukrajiny posílily své pozice v řadě oblastí poté, co obdržely americkou vojenskou pomoc ve výši 61 miliard dolarů.

 

Ukrajina je v hluboké díře,“ komentoval situaci v charkovském směru americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan.

„A dostali se z téhle díry. Byli jsme svědky toho, jak posilují své pozice na klíčových místech. Viděli jsme, že odolávají ruské ofenzivě.“

 

Velitel pozemních sil Ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Pavljuk dříve na svém kanálu Telegram informoval o provádění vojenských cvičení v Kyjevě a regionu s využitím těžké vojenské techniky. Cvičení se budou konat od 5. do 13. června.

V regionu hlavního města budou obranné úkoly nacvičovány „v podmínkách aktivního použití celé škály útočných zbraní nepřítelem a akcí nepřátelských sabotážních a průzkumných skupin“.

Pavliuk varoval před pohybem velkého počtu příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a těžké techniky.

 

https://www.vesti.ru/article/3986099

 

 

 

📌5. června 2024 15:42: MÓDÍ SE CHYSTÁ SESTAVIT INDICKOU VLÁDU:

 

Lídři Národní demokratické aliance (NDA) vedené stranou Bharatiya Janata Party (BJP) Naréndry Módího se setkají s indickým prezidentem Droupadi Murmuem.

 

Večer 5. června nejvyšší představitelé strany a aliance vyhlásí své právo sestavit vládu po vítězství v parlamentních volbách.

Indický premiér Naréndra Módí již rezignoval, protože po volbách má být sestaven nový kabinet.

Očekává se, že Módí se stane potřetí šéfem indického kabinetu.

 

V tomto případě Módí složí přísahu 8. června. Může se stát prvním vůdcem země od dob prvního indického premiéra Džaváharlála Néhrúa, který bude premiérem tři funkční období.

 

Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru oznámil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov telefonický rozhovor mezi Módím a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

 

Naréndra Módí slibuje, že v Indii porazí chudobu a poskytne indickým ženám nové příležitosti.

 

„Za posledních 10 let jsme pozvedli 25 milionů lidí z chudoby,“ řekl Módí na shromáždění před svými příznivci v Novém Dillí.

 

Národní demokratická aliance (NDA) složená z 28 stran vedená Indickou lidovou stranou získala 292 z 543 křesel v budoucí dolní komoře parlamentu. Parlamentní volby v Indii se konaly v sedmi fázích od 19. dubna. 4. června skončil volební proces.

 

Z téměř 1 miliardy indických voličů se hlasování zúčastnilo více než 640 tisíc lidí. Volební účast tak byla 63,9 %.

 

https://www.vesti.ru/article/3985875

 

 

📌5. června 2024 15:48, SLOVENSKÝ VICEPREMIÉR: FICO UŽ JE NA TOM LÉPE, OŽIVENÍ MŮŽE JÍT RYCHLEJI:

 

Zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica se zlepšuje. Na tiskové konferenci to oznámil místopředseda vlády, slovenský ministr obrany Robert Kalinyak.

 

Kalinjak vyjádřil naději, že Fico, který utrpěl několik střelných zranění při pokusu o atentát na něj v polovině května, se zotaví rychleji, než se očekávalo. Slovenský premiér bude pokračovat v léčbě doma.

 

Místopředseda vlády již dříve oznámil, že Fico podstupuje rehabilitaci a rehabilitaci. Kalinyak zároveň připomněl, že v důsledku utrpěných zranění byl poškozen Ficův trávicí trakt a pohybový aparát.

 

https://www.vesti.ru/article/3985971

 

 

📌5. června 2024 16:06, Pistorius: NĚMECKO MUSÍ BÝT PŘIPRAVENO NA VÁLKU DO ROKU 2029:

 

Německo musí přijmout opatření, aby bylo připraveno na válku do roku 2029. Tento názor vyjádřil německý ministr obrany Boris Pistorius.

Šéf německého ministerstva obrany zároveň poznamenal, že zásadní význam mají tři otázky – personál, vybavení a finance.

 

Nezbytnou podmínkou pro zvýšení bojeschopnosti německé armády je podle Pistoriuse návrat vojenské služby do Spolkové republiky Německo.

 

https://www.vesti.ru/article/3986011

 

 

📌5. června 2024 17:35, Sokolov: PRODEJ LADY ISKRA MŮŽE ZAČÍT NA PŘELOMU I.-II. ČTVRTLETÍ ROKU 2025:

 

Šéf AvtoVAZ Maxim Sokolov uvedl, že prodej nového modelu Lada Iskra by mohl začít na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2025.

 

„Výroba dopravníků začne až na samém začátku 25. roku,“ cituje Sokolova agentura TASS. „V souladu s tím bude prodej prodejcům zahájen na přelomu prvního a druhého čtvrtletí příštího roku, nejméně v první polovině roku.“

 

Připomeňme, že ve středu 5. června na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru představil AvtoVAZ novou Ladu Iskra v karoserii sedanu.

Jedná se o vůz nové rodiny vozů třídy B. Iskra udělá mezistupeň mezi Lada Granta a Lada Vesta.

 

https://www.vesti.ru/article/3986245

 

 

📌 5.6.2024, TV NOVA, Roman Kirsch: JABLKO NEPADLO DALEKO OD STROMU?

 

Joe Biden se synem Hantrem verzus Donald Trump u soudu…😂😂😂

https://youtu.be/PhPoq-FOf3c?si=QE9ttCAwjjD5tNSx  

 

 

📌5. června 2024 19:08: FICO ŘEKL, ŽE NECÍTÍ NENÁVIST K MUŽI, KTERÝ HO ZASTŘELIL:

 

Slovenský premiér Robert Fico řekl, že necítí nenávist k člověku, který se na něj pokusil.

 

Během prvního videovzkazu po pokusu o atentát Fico také řekl, že očekává postupný návrat do práce na přelomu června a července.

 

Slovenský premiér navíc uvedl, že útok na něj „způsobil vážné škody“ na jeho zdraví.

Pokus o atentát na Fica se odehrál 15. května po zasedání kabinetu. Střelec byl zadržen na místě činu. Ukázalo se, že je to spisovatel Juraj Cintula.

 

https://www.vesti.ru/article/3986350

 

 

📌5. června 2024 18:59, Peskov: PUTIN SE SETKÁ SE ZAHRANIČNÍMI MÉDII, PROTOŽE UDÁVAJÍ TRENDY:

 

Ruský prezident Vladimir Putin se setká s šéfy největších zahraničních médií, protože udávají trendy informační módy. Uvedl to tiskový tajemník hlavy státu Dmitrij Peskov v rozhovoru s novinářem VGTRK Pavlem Zarubinem.

 

„Tak či onak, jsou to agentury, které formují globální informační toky,“ řekl mluvčí Kremlu. „Je pro ně velmi důležité, aby poznali a pochopili Putina a Rusko z první ruky.“ Novinář zveřejnil fragment videa na svém telegramovém kanálu ZARUBIN.

„Očekáváme velmi zajímavý rozhovor,“ dodal Peskov.

 

Vladimir Putin se má ve středu 5. června setkat s šéfy mezinárodních zpravodajských agentur. Půjde jak o agentury z nepřátelských zemí, tak o partnerské státy. Komunikace bude probíhat volnou formou.

 

Později večer má ruský vůdce navštívit Carské Selo, muzeum lycea Carskoje Selo.

 

https://www.vesti.ru/article/3986335

 

 

📌5. června 2024 19:41: SPOJENÉ STÁTY MOHOU VRÁTIT DO PROVOZU ŘADU JADERNÝCH ELEKTRÁREN KVŮLI POPTÁVCE PO ELEKTŘINĚ:

 

Řada jaderných elektráren by mohla obnovit provoz v USA, aby uspokojila rostoucí poptávku po elektřině s nulovými emisemi. S tímto předpokladem přišla ministryně energetiky Jennifer Granholmová.

 

Kromě opětovného spuštění jaderné elektrárny mohou být další reaktory umístěny ve stávajících zařízeních, řekl Granholm v rozhovoru pro agenturu Reuters. Asi 30 elektráren ve Spojených státech má povolení k výstavbě nových reaktorů.

 

Agentura poznamenává, že od roku 2013 bylo ve Spojených státech uzavřeno asi deset reaktorů. Tato zařízení nemohla odolat konkurenci elektráren spalujících zemní plyn.

Americké ministerstvo energetiky již dříve oznámilo, že jaderná elektrárna Palisades v jihozápadním Michiganu bude znovu spuštěna do roku 2025.

 

Na obnovení jeho činnosti bude vyčleněno 1,5 miliardy dolarů.

 

https://www.vesti.ru/article/3986405

 

 

📌5. června 2024 20:39, PUTIN: POSTOJ USA K UKRAJINĚ SE MŮŽE ZMĚNIT, POKUD SE PODÍVÁTE NA NÁRODNÍ ZÁJMY:

 

Nelze vyvodit jednoznačný závěr o politice USA vůči ukrajinské krizi, musíme se podívat na priority nové administrativy po volbách. Pokud se zaměří na národní zájmy, pak se postoj k Ukrajině může změnit, řekl ruský prezident Vladimir Putin na setkání s šéfy největších světových zpravodajských agentur.

 

Podle Putina se nikdo ve Spojených státech nezajímá o to, co se děje na Ukrajině. Ve Spojených státech probíhá boj o velikost, o světové vedení Spojených států, poznamenala hlava ruského státu.

 

Postoj Washingtonu k ukrajinské otázce se může změnit pouze tehdy, když se změní stanovování cílů. Mezitím Spojené státy spalují samy sebe a svůj politický systém zevnitř vnitřními politickými hádkami a soudy. V sázce je údajné vůdčí postavení země na poli demokracie. Americká administrativa dělá jednu chybu za druhou, řekl Putin, zejména tím, že využívá soudní systém k politickým účelům.

 

https://www.vesti.ru/article/3986375

 

 

📌5. června 2024 20:35, PUTIN: RUSKU JE JEDNO, S KÝM MÁ CO DO ČINĚNÍ – S BIDENEM NEBO TRUMPEM:

 

Po prezidentských volbách ve Spojených státech se postoj k Rusku nezmění, řekl ruský prezident Vladimir Putin na setkání s šéfy největších světových zpravodajských agentur.

 

„Celkově vzato je nám to jedno, protože pan Trump, který byl obviněn téměř ze špionáže pro Rusko, protože jsme pochopili, že je to naprostý nesmysl, jen nějaký nesmysl,“ řekla hlava státu.

 

Vladimir Putin dodal, že podezření vůči bývalému prezidentovi Spojených států doma jsou „součástí vnitropolitického boje ve vztazích mezi demokraty a republikány“, což bylo později potvrzeno v důsledku vyšetřování.

 

NIKDY JSME NEMĚLI ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ VZTAHY S PANEM TRUMPEM,“ řekl ruský vůdce.

„Neřekl bych, že po volbách se v ruské politice něco změní,“ dodal Putin.

 

https://www.vesti.ru/article/3986377

 

 

📌5. června 2024 20:49, PUTIN: ZÁPAD SI NECHCE PŘIPOMÍNAT, ŽE UKRAJINSKÁ KRIZE ZAČALA STÁTNÍM PŘEVRATEM:

 

Rusko zná postoj Německa a dalších západních zemí k ukrajinské krizi, ale nikdo si tam nechce připomínat, že to všechno začalo státním převratem, řekl ruský prezident Vladimir Putin na setkání s šéfy největších světových zpravodajských agentur.

 

„Známe postoj evropských států, včetně Německa, k událostem na Ukrajině. Všichni věří, že Rusko začalo válku na Ukrajině,“ řekla hlava státu.

 

„Ale nikdo na Západě, v Evropě, si nechce připomínat, jak tato tragédie začala. Začalo to protiústavním státním převratem na Ukrajině. Zde je začátek války. Může za tento státní převrat Rusko? Ne,“ prohlásil ruský vůdce.

 

Vladimir Putin připomněl, že ministři zahraničí Polska, Francie a Německa přijeli do Kyjeva a podepsali dokument o urovnání vnitropolitické krize jako garanti, že krize by měla být ukončena mírovou a ústavní cestou.

 

„V Evropě, včetně Německa, si to raději nepřipomínají,“ uzavřel prezident.

 

https://www.vesti.ru/article/3986391

 

 

📌5. června 2024 20:55, PUTIN: RUSKO UDĚLALO VŠE PRO TO, ABY NAŠLO RECEPT NA MÍROVÉ ŘEŠENÍ KONFLIKTU NA UKRAJINĚ:

 

Rusko bylo v souvislosti s podpisem minských dohod vedeno za nos „mírovým řešením“ ohledně Ukrajiny, řekl ruský prezident Vladimir Putin na setkání s šéfy největších světových zpravodajských agentur.

 

To trvalo dlouhých 8 let. Vladimir Putin zdůraznil, že Paříž a Berlín přiznaly, že Francie a Německo si kupují čas na vyzbrojení Ukrajiny.

 

„Svět věří, že jsme zaútočili na Ukrajinu,“ řekl Putin. „NEÚTOČILI JSME, BRÁNILI JSME SE.“

Putin tento názor na ukrajinský konflikt argumentuje následovně. Když západní země zahájily vojenskou operaci bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, jeden z bývalých kancléřů řekl Putinovi: CHÁPETE, ŽE TAM BYLA PROLITA KREV!

A na Donbasu nebyla prolita žádná krev už 8 let?“ ptá se Putin. „Nebo Rusové nemají krev, ale vodu?“

 

„Co jsme udělali? Věnujte tomu prosím pozornost,“ pokračovala hlava ruského státu. – Uznali jsme nezávislost dvou samozvaných republik – LLR a DLR.

Mezinárodní soudní dvůr rozhodl, že území, které vyhlásilo nezávislost, by nemělo žádat o povolení vyšší autoritu. Je to také důsledek situace v Kosovu.“

 

Putin vysvětlil, že Rusko pak se samozvanými republikami uzavřelo dohodu, že jim poskytne pomoc v případě agrese. A byli vystaveni agresi Kyjeva.

 

Podle Putina první krok v konfliktu učinili ti, kteří podporovali státní převrat v Kyjevě, především ve Spojených státech.

 

https://www.vesti.ru/article/3986314

 

 

📌5. června 2024 20:58, PUTIN: RUSKO NEÚTOČÍ, ALE BRÁNÍ SE:

 

První krok k válce učinili ti, kteří podporovali státní převrat na Ukrajině, řekl ruský prezident Vladimir Putin na setkání s šéfy největších světových zpravodajských agentur.

 

Rusko nezaútočilo, ale bránilo se, vysvětlila hlava státu.

PRVNÍ KROK KE KONFLIKTU PODLE NĚJ UČINILY TY ZEMĚ, KTERÉ PODPOROVALY KRVAVÝ A PROTIÚSTAVNÍ STÁTNÍ PŘEVRAT NA UKRAJINĚ. Převzetí moci bylo vyprovokováno.

 

Spojenými státy a ostatní státy zanedbaly své závazky.

 

Prezident připomněl, že ministři zahraničí Polska, Německa a Francie přijeli v roce 2014 do Kyjeva, kde jako garanti podepsali dokument o urovnání vnitropolitické krize. Ale teď na Západě si to raději nepřipomínají.

 

Následovalo rozhodnutí obyvatel Krymu odtrhnout se od Ukrajiny a následně rozhodnutí obyvatel Donbasu neposlouchat Kyjev.

 

https://www.vesti.ru/article/3986372

 

 

📌☭☆🦻👀 „INFORMACE PŘÍMO Z RUSKÝCH KANÁLŮ ze dne 05.06.2024“:

 

➡️☭☆ 🔝🔝🔝♨️♨️♨️ 🇷🇺V RUSKU PADLO NA RADĚ BEZPEČNOSTI TĚŽKÉ ROZHODNUTÍ.

Poté Vladimir Putin naléhavě oslovil armádu:

„Velká Británie, Německo, Francie, Švédsko, Polsko, ČESKÁ REPUBLIKA 👹 🙈, Kanada a řada dalších zemí učinily konečné rozhodnutí – dát Ukrajině povolení střílet zbraněmi NATO na cíle hluboko v Rusku.

SITUACE NÁS NUTÍ K ODVETNÝM OPATŘENÍM. Od této chvíle vám nařizuji, abyste začali…číst celé (https://t.me/+QNGW5JxbT80yMmE6)“

 

➡️☭☆ Švýcarsko tím, že nepozve ruské zástupce na konferenci o Ukrajině, se vzdaluje své neutralitě, řekl Peskov.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Útočný letoun Su-25 zničil nepřátelský personál a vybavení v oblasti odpovědnosti skupiny sil Střed.

Piloti zasáhli neřízenými střelami letounu S-8, načež provedli protiraketový manévr, uvolnili tepelné pasti a úspěšně se vrátili na odletové letiště.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Lavrov poprvé přijel do Čadu, kde bude jednat s vedením země. Ministra uvítali místní obyvatelé držící ruské vlajky a skandující „Rusko, Rusko“.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Tankery zasadily drtivou ránu pevnosti ukrajinských ozbrojených sil ve směru na Avdiivku

S využitím terénních vlastností a husté vegetace se tankisté přesunuli do pozice, rychle namířili bojové vozidlo na cíl a zasáhli nepřátelskou pevnost na vzdálenost více než 8 km.

Také tankisté přesnou střelou zničili posilovou skupinu, která se blížila k pevnému bodu. Střelba byla prováděna po závěsné dráze s neustálým nastavováním palby operátory bezpilotních letounů.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Vladimir Putin se setkal s šéfy mezinárodních tiskových agentur

V rozhovoru jsou zástupci zpravodajských agentur z Ázerbájdžánu, Běloruska, Kazachstánu, USA, Uzbekistánu, Číny, Íránu, Velké Británie, Turecka, Koreje, Itálie, Německa, Japonska, Španělska a Francie. Setkání moderoval generální ředitel TASS Andrey Kondrashov.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

 

Prosím všechny přátelé, ke kterým se moje zprávy dostanou, kdybyste byli tak moc hodní a posílali to dál, jak přátelům, tak na skupiny, kterým fandíte.

Často mně náš systém blokuje účet a nemůžu zasílat do skupin 3 dny, nebo týden!!! Kdo mne chce najít a zajímají ho denní zprávy 2 – 3x denně, jsem na Volném bloGu denně s čerstvými zprávami z domova i ze světa, ale i na mém profilu.

Ať žije DEMOKRACIE!!! Je jako zatemněný měsíc .

MÍRO – MILOVNÉ, SVĚTLO   DIKTÁTORSKO – FAŠISTICKÁ  TMA

Prosím zasílejte zprávy dál  Děkuji. Ľubomíra

 

 

📌 Děkujeme za Vaši podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj naší nezávislé informační platformy.

Jsme nezávislé médium bez reklam, bez cenzury, bez propagandy, bez mainstreamu.

Přispějte na tvorbu a překlad videí i zpráv ze světa, z domova.

Lubomír Volný

Transparentní účet: 115-4977920247/0100

Důvěrný účet: 107-1458980287/0100

„Na Kafe“: 27-1664400247/0100

IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247

SWIFT: KOMBCZPP

 

05.06.2024: ODPOLEDNÍ ZPRÁVY, Témata: různorodá a velice zajímavá…

 

📌 5.6.2024, TN CZ: Nové nemoci vniknou do Česka😂, varuje Ptymula👺.Hrozba jsou klíšťata z Afriky😂 ((Jenom jak z jeho Ukrajinských laboratoří👺. Kecy pro ovce!!!))

 

Slyšeli jsme, že na Guantánamu také řádí jedna bakterie. Jmenuje se zmrdověšice oprátková.

 

A přenášejí ji američtí vojáci. Prymula proto doufá, že se jí nenakazí i čeští vojáci a nezatáhnou ji i k nám. Protože je unikátní tím, že zásadně postihuje vlastizrádce, zločince a jiné zaprodané zmrdy. 🤭🍿🍿🍿

 

https://t.me/absurdnisvet/74019

 

 

📌 SVO LETOS SKONČÍ – Apti Alaudinov

 

„Myslím, že SVO letos skončí. Vše dovedeme k logickému závěru. Blížíme se k okamžiku, kdy dojde k rozhodujícím bitvám nejen o Rusko, ale i o kolektivní Západ, který se rozhodl nás porazit v další válce a znovu si uvědomil, že toho není schopen,“ uvedl velitel Speciální jednotky Akhmat Apti Alaudinov.

 

https://t.me/absurdnisvet/74020

 

 

📌 NEJZDRAVĚJŠÍ JE BANÁN NE!?

 

Dovolte mi vysvětlit: aby banány dorazily z Ekvádoru krásné a čerstvé, polijí se FENOLEM. Ano, ano, stejný fenol, který způsobuje RAKOVINU.

 

O takových jemnostech při výběru opravdu zdravých produktů jsem četl zde – podle GOST

 

Řeknou vám, jak si vybrat čerstvé ryby, mléko BEZ cholesterolu. Jaké jsou výhody chipsů a jak obyčejný chléb zabíjí naše tělo!

 

Upřímně doporučuji! — @GOST   https://t.me/absurdnisvet/74021

 

 

📌📢💉🔝🔝🔝♨️♨️♨️5.6.2024, Uncunt News☝️🇯🇵-JAPONSKO PRÁVĚ ZAŽILO NEJVĚTŠÍ PROTEST PROTI WHO, JAKÝ KDY SVĚT VIDĚL.

Poškození vakcinace a covid opatření: Bývalý japonský ministr vnitra a komunikací se omluvil:

 

Největší demonstrace proti Světové zdravotnické organizaci (WHO) dnes začala úvodním projevem Kazuhira Haraguchiho, bývalého japonského ministra vnitra a komunikace a současného člena Sněmovny reprezentantů. Cílem velkého shromáždění bylo osvětlit řadu kritických témat a Haraguchi pronesl silný a dojemný projev, který měl velký ohlas u mnoha účastníků.

 

Haraguchi se nejprve zabýval smutkem a ztrátou, kterou nesčetné množství lidí a rodin utrpělo v důsledku pandemie. S velkou upřímností vyjádřil svou soustrast a převzal odpovědnost za selhání odpovědných osob. „Omlouvám se vám všem. Tolik jich zemřelo a nemuselo tomu tak být,“ řekl. Jeho slova odrážela hluboký soucit a lítost nad tragédiemi, kterým se dalo předejít, a dávala události ponurý, ale rozhodný tón.

 

Jedním z hlavních bodů Haraguchiho projevu byla jeho KRITIKA ZÁKAZU IVERMECTINU, léku vyvinutého Dr. Satoshi Omurou, který by podle jeho názoru mohl hrát důležitou roli v boji proti pandemii. Haraguchi zpochybnil důvody zákazu a předpokládal, že ekonomické zájmy jsou nadřazeny veřejnému zdraví. „PROČ? PROTOŽE JSOU LEVNÉ. Nechtějí to, protože BY TO OVLIVNILO PRODEJ VAKCÍN,“ uvedl. Toto prohlášení vyvolalo silný potlesk mezi posluchači, o nichž bylo mnoho přesvědčeno, že firemní zisky mají přednost před lidskými životy.

 

Pak Haraguchi vyprávěl velmi osobní příběh o svých vlastních zdravotních problémech. Po očkování je vážně nemocný, mimo jiné i kvůli rychle se rozvíjející formě rakoviny. „Loni v té době jsem neměla obočí ani vlasy. Dvě ze tří údajných očkování, která jsem dostal, byla smrtelná,“ řekl. Toto upřímné líčení jeho boje proti rakovině, doprovázené významnými fyzickými změnami, jako je ztráta vlasů, zasáhlo nervy publika. Vyprávěl o incidentu v zemském sněmu, kdy se jeho vzhled stal rozptýleným manévrem a jeden řečník se zaměřil spíše na jeho paruku než na skutečné téma.

 

Haraguchi během jednání oznámil, že není jediným poslancem Japonské národní rady, který utrpěl škody způsobené očkováním. Uvedl, že tři jeho kolegové byli vážně postiženi a někteří dokonce museli být hospitalizováni. „Jsou zničeni, někteří jsou v nemocnici. ALE ONI O TOM NEMLUVÍ,“ řekl. Toto odhalení upozorňuje na větší problém: neochotu nebo neschopnost veřejných činitelů otevřeně mluvit o svých osobních zdravotních problémech.

 

Haraguchi obzvláště vášnivě hovořil o pokusech umlčet ty, kteří zpochybňují současnou politiku a opatření vlády. Informoval o nedávném incidentu, kdy po rozhovoru s prezidentem Kanálu 3 dostal zákaz mluvit. „Nedávno jsem mluvil s prezidentem Kanálu 3 a oni mi zakázali ústa. SNAŽÍ SE UMLČET NAŠE HLASY,“ řekl. Tento pokus cenzurovat nesouhlasné hlasy vyvolal kritické obavy o svobodu projevu a projevu. Haraguchi vyzval posluchače, aby neochabovali ve svém odhodlání: „SNAŽÍ SE ZABLOKOVAT NAŠI SVOBODU, NÁŠ ODPOR A NAŠI MOC. ALE MY NIKDY NEPROHRAJEME.“

 

Na konci svého projevu Haraguchi vyzval k akci. Vyzval lidi, aby se společně postavili vládě a jejím pochybným rozhodnutím. „SVRHNĚME TUTO VLÁDU,“ zvolal a zdůraznil potřebu změny a odpovědnosti. Vyzval poslance, aby pokračovali v boji za životy a svobody lidí: „POJĎME NA TO,“ uzavřel.

 

Akce, která se bude konat 31. května 2024 a očekává se, že se jí zúčastní desítky tisíc lidí, představuje významný moment v globální debatě o řízení pandemie a zdravotní politice. Haraguchiho řeč, protkaná osobními anekdotami a ostrou kritikou, získala u přítomných velký ohlas.

 

https://uncutnews.ch/impfschaeden-und-covid-massnahmen-japans-ehemaliger-innen-und-kommunikationsminister-entschuldigt-sich/

 

 

📌 NĚMECKÁ DÁLNICE A1 BUDE V ČERVNU ZCELA UZAVŘENA KVŮLI PŘISTÁNÍ STÍHAČEK „ALPHA UNO“.

 

Od 4. června bude na 36 hodin zcela uzavřen úsek dálnice A1 mezi Avenches a Payerne. Důvodem je vojenské cvičení švýcarské armády.

 

Rekreanti z Německa cestující do Švýcarska se musí připravit na uzavřený úsek dálnice A1.

Švýcarské letectvo zde provádí vojenské cvičení „Alpha Uno“. Ta by měla trvat maximálně 36 hodin.

Stíhačky poté vzlétají a přistávají na A1.

Vzhledem k přesměrování dopravy hrozí v postiženém regionu dopravní zácpy.

Dne 5. června 2024 vzlétne a přistane letectvo se svým stíhacím letounem F/A-18 na státní silnici A1 u Payerne. Test má za cíl posílit obranyschopnost armády prostřednictvím takzvané decentralizace. Toto je vojenská revize, a ne veřejná událost. Cvičební plocha bude na velké ploše ohraničena a silniční doprava bude přesměrována.

 

https://www.netzwelt.de/news/231430-alpha-uno-beginnt-autobahn-a1-landen-heute-kampfjets.html

 

 

📌💢 ADHD a Ritalin: VYMYŠLENÉ NEMOCI

 

Proč by 500 000 dětí mělo brát drogy❕

Systematické ničení inteligentních a citlivých (indigových) dětí.

 

Ritalin otevírá hematoencefalickou bariéru a umožňuje temnotě ovládat mysl (indigových) dětí.

 

Více o tématu indigo zde v této knize👉https://shop.welt-im-wandel.tv/produkt/geistheiler-sananda-schockierende-enthuellungen/

 

 

📌 „OPĚT JEDNA Z PODIVNÝCH NÁHOD.“😁

Předpověď z amerických novin „Look“ v roce 1939.

„Příští evropská válka začne na Ukrajině.“  https://t.me/absurdnisvet/74027

 

📌💫💫💫💫💫💫 Dr. Otto Warburg zakončil jeden ze svých nejslavnějších projevů tímto výrokem: „…NIKDO DNES NEMŮŽE TVRDIT, ŽE NEVÍME, CO JE RAKOVINA A CO JE JEJÍ PŘÍČINOU.

„Naopak: Neexistuje nemoc, jejíž příčina je známější, takže, „Neznalost již nelze používat jako omluvu pro nedostatek prevence.“

 

Warburg získal Nobelovu cenu, protože prokázal, že rakovině se daří v anaerobním (nízký obsah kyslíku) nebo kyselém prostředí. Jinými slovy, HLAVNÍ PŘÍČINOU RAKOVINY JE PŘEKYSELENÍ LIDSKÉHO TĚLA.

Pokud je jeho objev tak důležitý, že za něj dostal Nobelovu cenu, proč každý neví, co je to hodnota pH?

 

Překyselení (kniha v pevné vazbě)

👉 ZDE 📚 (http://bit.ly/2kkXRmG)

 

 

📌🎥🎼 The Reese Report – 5. června 2024: „JAK NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD ZAHÁJIL VĚK TEMNOTY.“

 

🇷🇺 Rituální vražda dynastie Romanovců

 

Ruská monarchie, která vznikla v 15. století, byla založena na přesvědčení, že křesťanský car zadržuje temné síly Antikrista. V roce 1613 Rusové zvolili Michaela Romanova za cara. Romanovci vládli do roku 1917 a propagovali křesťanství. Svobodní zednáři ale přinesli do Ruska liberální myšlenky, které vedly k revoluci a svržení Romanovců. Královská rodina byla brutálně vyvražděna v roce 1918. Car Nicholas II je nyní uctíván jako svatý a mnozí považují jeho smrt za počátek Nového světového řádu.

 

Německá verze článku The Reese Report ze 4. června 2024 @gregreesevideoreports

https://t.me/absurdnisvet/74031

 

 

📌📢💉🔝🔝🔝♨️♨️♨️Dr Corbett o tom, JAK SE VYRÁBĚL VĚDECKÝ PODVOD JMÉNEM SARS-COV-2.

 

Ptáte se, proč to tak udělali?

 

Protože museli. Žádný virus nikdy v historii nebyl izolován z živého pacienta a očištěn a podroben sekvenci kochových postulátů pro zjištění jeho patogenity.

 

PATOGENNÍ VIRY NEEXISTUJÍ!

Proto si je musí modelovat in-silico (v počítači), aby vás s nimi mohli terorizovat.

 

Jak si myslíte, že vznikají mutace? Úplně stejně!!

 

A protože lidé jsou vystrašené ovce, může se stát, že se o to samé pokusí znovu. Protože jednou známkou psychopata je jeho nepoučitelnost.

 

Jen ten odpor bude od počátku masivní a prohrají.

 

Opakujeme pro natvrdlé a do zblbnutí: Neexistuje na světě byť jen jediný patogenní virus! Virologie je pavěda, která zcela ignoruje vědeckou metodu.

 

Pokud vám doktor řekne, že máte chorobu virového původu, usmějte se na něho a jděte domů.

 

https://rumble.com/v1bezob-dr.-corbett-a-ist-oviteln-fakta-o-covidu.html

 

 

📌📢 PODÁNÍ TRESTNÍHO OZNÁMENI NA FÚ – VERZE PRO POLICII

Podání trestního oznámeni na FÚ – verze pro JUDr. Igora Stříže

https://rumble.com/v4zounc-podn-trestnho-oznmeni-na-f.html

 

VZORY PRO VAŠE TRESTNÍ OZNÁMENÍ

https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2024/05/Prohlaseni-zive-zenymuze-vzor.pdf

https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2024/05/GENERALNI-PLNA-MOC-vzor.pdf

https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2024/05/Trestni-oznameni-na-FU-pro-vsechny-lidi.docx

 

 

Páni, tohle stojí za to si poslechnout, abyste pochopili, jak byl Sunak zapojen do Bancel, generálního ředitele Moderny!

 

Někdo tu udělal domácí úkol!    https://youtu.be/kB3slRVYq4E?si=QRbqd6uCDdDPE_0j

 

 

📌📢💉Páni, tohle stojí za to si poslechnout, abyste pochopili, jak byl SUNAK ZAPOJEN DO BANCEL, GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MODERNY!

 

Někdo tu udělal domácí úkol!

 

https://youtu.be/kB3slRVYq4E?si=QRbqd6uCDdDPE_0j

 

 

📌TRUMP PRÁVĚ ŘEKL, ŽE OBAMA, BUSH A BIDEN BUDOU VE VĚZENÍ, POKUD NEBUDE CHRÁNĚNA PREZIDENTSKÁ IMUNITA.

 

Hudba pro mé uši! 😁    https://t.me/absurdnisvet/74043

 

Oficiální dvouminutový trailer k připravovanému sci-fi filmu: The Thing; v hlavních rolích Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama a George Bush 🤣🤣🤣

https://t.me/absurdnisvet/74044

 

 

📌🇺🇸 BIDENŮV PORADCE PRO NÁRODNÍ BEZPEČNOST JAKE SULLIVAN PROHLÁSIL, ŽE AMERICKÉ ZBRANĚ ÚDAJNĚ „MĚNÍ SITUACI“ NA UKRAJINĚ.

 

Podle něj byla Ukrajina „v hluboké propasti“ kvůli zpoždění v zasílání americké pomoci, ale nyní se z ní dostává. Bílý dům doufá, že tato dynamika bude pokračovat.

Podle něj USA oznámí novou vojenskou pomoc Kyjevu v příštích týdnech.

Sullivan zároveň zdůraznil, že USA na Ukrajinu nepošlou své vojáky, poradce a instruktory.

https://t.me/to_je_nas_svet/26735

 

 

📌⚡️SPOJENÉ STÁTY JSOU PŘIPRAVENY POSKYTNOUT UKRAJINĚ PŮJČKU VE VÝŠI 50 MILIARD DOLARŮ ze zisků z ruských aktiv, pokud EU prodlouží sankce na neurčito, uvedl list Financial Times.

Samotný návrh Washingtonu je uveden v dokumentu, který bude dnes projednáván na virtuálním zasedání ministrů financí EU.

https://t.me/to_je_nas_svet/26736

 

 

📌☝️ ZELENSKYJ A JEHO ZÁPADNÍ „PŘÁTELÉ“ OSOBNĚ VOLALI A PROSILI LÍDRY ZEMÍ SNS, ABY PŘIJELI NA KONFERENCI DO ŠVÝCARSKA, ALE VŠICHNI ODMÍTLI – uvedl náměstek ministra zahraničí Ruské federace Michail Galuzin.

 

Jak zdůraznil Galuzin, nejbližší spojenci a přátelé Ruska ze SNS dokonale chápou podstatu této konference: nemá vůbec nic společného s mírem

https://t.me/to_je_nas_svet/26737

 

 

📌 🇺🇦 UKRAJINCI BUDOU MOCI ZA PENÍZE PSÁT UDÁNÍ NA VYHÝBAJÍCÍ SE MOBILIZACI, návrh zákona „o vojenské policii“ navrhuje vytvořit za tímto účelem celou „partyzánskou síť“.

https://t.me/to_je_nas_svet/26738

 

 

 

📌4.6.23:31, Štefan Harabin: DOZVIE SA NIEKEDY VEREJNOSŤ KTO JE ZA ATENTÁTOM NA FICA?

 

Dnes sa atentáty nerobia spôsobom, že príde agent spravodajskej služby s ostreľovačom. Na špinavú robotu sa najímajú psychickí labilní jedinci, ktorí sa cieľavedome vyhľadávajú, radikalizujú a potom sa vyšlú na „samovražednú“ misiu a ak prežijú likvidujú sa dodatočne, aby sa zakryli stopy vedúce k objednávateľovi, píše vo svojom článku exkluzívne pre InfoVojnu bývalý minister spravodlivosti SR a niekdajší šéf Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin.

 

Spoločnosť Meta každý deň potvrdzuje, že atentátnik mal komplicov.

 

Prešli už tri týždne od atentátu na premiéra Fica a spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje Facebook doteraz neposkytla zálohované údaje z atentátnikovho profilu. Keď však bolo treba atentátnikov profil vymazať, dokázala to do dvoch hodín po atentáte. Neznámej osobe, ktorá sa na tento profil prihlásila po atentáte, sa totiž nepodarilo zmazať všetko tak, aby to nemohli OČTK obnoviť.

 

Ďalšou indíciou je, že 50 minút po atentáte, keď ešte nikto ani netušil kto je atentátnik, neznáma osoba vytvorila na ukrajinskej wikipédii profil Juraja Cintulu. Hodinu na to vznikol Cintulov profil aj na slovenskej wikipédií a ďalších siedmich jazykových mutáciách.

 

Všetky unisono informovali o tom, že Cintula je proruský extrémista, rasista, patrí k organizácií Slovenských brancov a je členom Matice Slovenskej.

 

Rovnaké dezinformácie začali koordinovane šíriť všetky mainstreamové médiá a mimovládky so svojimi „bezpečnostnými expertmi“.  De facto sa nám tu rozkryla celá sieť Cintulových spolupáchateľov, ktorí po prevalení, že atentátnik má priame spojenie so stranou Demokrati, zmenili rétoriku a začali celý atentát bagatelizovať, akoby išlo len o nejakú škodovú udalosť.

 

Keď si týždeň po atentáte títo mainstreamoví spolupáchatelia navzájom odovzdávali ceny Sorošovej nadácie na podujatí „Novinárska cena“, prišli im osobne zagratulovať aj americký a britský veľvyslanec.

Dnes sa atentáty nerobia spôsobom, že príde agent spravodajskej služby s ostreľovačom. Na špinavú robotu sa najímajú psychickí labilní jedinci, ktorí sa cieľavedome vyhľadávajú, radikalizujú a potom sa vyšlú na „samovražednú“ misiu a ak prežijú likvidujú sa dodatočne, aby sa zakryli stopy vedúce k objednávateľovi.

Zrejme preto presunuli (pokiaľ je to pravda) Cintulu na psychiatrické oddelenie väzenskej nemocnice, kde ho môžu monitorovať 24 hodín, na rozdiel od väzenskej cely.

 

Niečo podobné sa udialo pri útoku v Krokuse, kde štyria atentátnici naverbovaní ukrajinskou tajnou službou, ktorú plne riadi CIA, zastrelili dvesto ľudí, alebo keď vyšinutá ukrajinská dievčina odovzdala bustu s výbušninou ruskému blogerovi Tatarskému, alebo keď sa atentátnik odpálil (alebo ho odpálili) na Krymskom moste. Rovnaký modus operandi ako s Ukrajincami používa CIA aj s Islamským štátom na Blízkom východe. Keď atentátnikov z Moskvy zachytili pred Ukrajinskou hranicou, kde mali pripravený priechod, tak sa okamžite k atentátu prihlásil Islamský štát.

 

Asi preto neprekvapí, že Meta údaje o Cintulovi doteraz neposkytla a ak ich niekedy poskytne, tak zrejme už vyčistené o všetky údaje, ktoré by rozkryli sieť jeho spolupáchateľov a je jedno či vedomých, alebo len nič netušiacich liberálnych idiotov.

 

Autor: Štefan Harabin          

https://www.infovojna.bz/article/stefan-harabin-dozvie-sa-niekedy-verejnost-kto-je-za-atentatom-na-fica

 

 

📌🇺🇸 BIDEN PŘILETĚL DO FRANCIE U PŘÍLEŽITOSTI 80. VÝROČÍ VYLODĚNÍ V NORMANDII A PŘIJAL HO PREMIÉR GABRIEL ATTAL.

 

Kromě účasti na oslavách má americký prezident jednat s Macronem. Ve stejnou dobu bude ve Francii Zelenskyj, ale setkání s ním zatím nebylo oznámeno.

https://t.me/to_je_nas_svet/26741

 

🤷‍♀️BIDENŮV STAV SE ZHORŠUJE.

Podle deníku Wall Street Journal jsou pohoda a míra soustředění na státní záležitosti prezidenta Joea Bidena nestabilní a mají tendenci se zhoršovat, což je patrné zejména za zavřenými dveřmi.

Někdy je americký lídr plný energie, jindy vypadává z procesu a vyjadřuje nesouvislé myšlenky, přičemž se spoléhá na předem připravené poznámky. Novináři to zjistili po rozhovorech s více než 45 politiky, kteří jsou součástí pracovního prostředí amerického prezidenta.

https://t.me/to_je_nas_svet/26742

 

 

📌5.6.2024, Parlamentní listy: „POČKEJ PO VOLBÁCH.“ PAVEL NOVOTNÝ VYHROŽUJE KONEČNÉ. „DOČKÁ“ SE VŠAK SPÍŠ ON.

 

Kateřina Konečná a její prvomájová akce v Ostravě nejspíš povedou k vyloučení Pavla Novotného z ODS. Nyní za to lídryni kandidátky STAČILO! slibuje, že jí po volbách ukáže. Na sociální síti se kolem toho odehrála další výživná přestřelka, při které „zlobivé dítě ODS“ opět probořilo dno vkusu.

 

Předvolební dění kolem kandidátky STAČILO! v posledním měsíci oživil výstup Pavla Novotného, stále ještě člena vládní ODS.

 

Ten nevydýchal, že na jejich prvomájové akci v Ostravě vystupoval hudebník Felix Slováček.

Novotný coby bývalý bulvární novinář Slováčka a jeho manželku Dagmar Patrasovou probíral mnohokrát, teď napsal, že „Felix byl vždycky debil“.

 

V poslední době jej prý ale šetřil, a vysvětlil proč: „Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal.“

 

Způsob, jakým se vyjádřil o zpěvákově dceři, která již podruhé bojuje s rakovinou, byl moc i na jeho spolustraníky, kteří do té doby vykládali, že „jednoho Novotného ODS unese“.

 

Sama zpěvačka se nedávno vyjádřila, že neví, proč proti její rodině cítí Novotný takovou zášť. „Léčila bych ho spíš láskou, než další nenávistí. Dát mu přes rypák ho taky neprobere,“ řekla pro DVTV.

 

To však starostu, chlubícího se titulem „zlobivé dítě ODS“, neodradilo od dalšího kolečka. K tomu jej nejspíš vedl nedávný rozhovor Konečné pro ParlamentníListy.cz, kde ke kauze po dotazu řekla: „Jsem ráda, že se Petr Fiala a ODS může opírat o takové lidi jako je ‚pan‘ Novotný. Absolutně to demaskuje jejich divadelní roli slušných a hodnotových politiků. Mimochodem je zajímavé, že ‚panu‘ Novotnému léta procházejí výroky, kdy nazývá jeden národ opicemi, Čechy posílá do války a názorové odpůrce – zejména komunisty – by nejraději viděl rovnou na popravišti, ale jedno prohlášení L. X. Veselého bleskurychle zmobilizuje celou pětikoalici.“

 

Lídryni kandidátky Kateřině Konečné s tykáním vzkázal, že je „pokrytecká debilka tak akorát pro srandu králikům“.

 

Konečná prý jeho selhání zneužívá k dalšímu trápení Slováčkové.

 

A navázal ve svém stylu: „To si za rámeček nedáš, ty pí*o. Elegantně ti naložím, jen co bude po volbách.“

 

Použil i své oblíbené slovo koště, to kterým naloží Konečné, prý bude mít deset metrů.

 

Pak upřesnil, že si přeje zvolení Konečné, aby jí mohl naložit s celoevropskou parádou.

 

„Přece jí nenaložím v Česku. Tady každý ví, co je za svini,“ plánoval.

 

Následovalo obscénní zamyšlení nad pohlavním stykem s Kateřinou Konečnou, shrnuté slovy „do postele i do života na hovno“.

 

Kateřina Konečná se na síti X obrátila přímo na předsedu ODS Petra Fialu: „To se váš starosta z ODS na dlouho neuklidnil.“

 

Připomněla, že lídryně Fialova koaličního partnera a premiérova poradkyně Danuše Nerudová se pohoršovala nad vyjadřováním Filipa Turka, a zatím tu člen ODS (a sympatizant Nerudové) předvádí směrem k dámě komentáře o několik stupňů výživnější.

 

Právník Ondřej Dostál, dvojka na kandidátce STAČILO!, pak Novotného informoval, že po volbách se budou kromě jeho akce „desetimetrové koště“ dít i jiné věci.

 

Například on jako advokát bude urgovat konání orgánů činných v trestním řízení. Ty by podle něj měly na základě kauzy s rodinou Slováčkových přeměnit podmíněný trest, který Novotnému stále běží, na nepodmíněný.

 

„Pane Novotný, vzpomeňte si: jste v podmínce. V base dosud nejste jen pro liknavost přeměny podmínky na nepodmíněný trest za kauzu pana Slováčka,“ poučil odsouzence.

 

A dodal, že politická kultura ODS, o které rád květnatě řeční předseda Fiala, se opět ukázala. Což doprovodil zvracejícím smajlíkem.

 

Dostálovi přišla odpověď i z Úřadu městské části Praha-Řeporyje. „Nynyny, Ondro, jsi jak pudlík. Nikdo tě neslyší, nikoho nezajímáš, z tvé kandidatury nic nebude a dlouho jsem při bubunu neviděl něco tak debilního. To si píšeš sám? Pošlu ti fakturu za dosah, blbe. Neotravuj,“ vzkázal mu Novotný.

 

A několik jeho fanoušků se do vlákna slétlo s názorem, že komouš by měl držet hubu a nafackovat si. Případně s výzvami „nevyhrožuj, rudý noku“.

 

Pavel Novotný coby tvář ODS se zkrouceným obličejem a dvěma košťaty mezitím pronikl i do volebního videa konkurenčních pravicových Svobodných. Tam je veden jako součást „kočkopsa“ koalice SPOLU.

 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Pockej-po-volbach-Pavel-Novotny-vyhrozuje-Konecne-Docka-se-vsak-spis-on-756411

 

 

📌 POLŠTÍ ZEMĚDĚLCI ZABLOKOVALI KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ NA HRANICÍCH S UKRAJINOU.

 

Přes kontrolní stanoviště Medyka nepouštějí nákladní automobily z ukrajinské strany, zatímco z polské strany pouštějí pouze pět nákladních automobilů za hodinu, citovala ukrajinská masmédia dopravce.    https://t.me/to_je_nas_svet/26744

 

 

📌5. června 2024 11:39: NA UKRAJINĚ CHTĚJÍ ODMĚNIT INFORMÁTORY ZA TO, ŽE SE VYHÝBAJÍ ODVODŮM:

 

Ukrajinští poslanci navrhli finančně „motivovat“ obyvatele, aby informovali ty, kteří se vyhýbají mobilizaci.

 

Taková norma je obsažena v novém návrhu zákona o zřízení vojenské policie. V dokumentu se uvádí, že zaměstnanci nového orgánu budou moci smluvně odměňovat osoby, které budou pomáhat při prevenci trestných činů.

 

Ukrajinská média poznamenávají, že ve skutečnosti se tímto způsobem vytváří „partyzánská síť“, která za peníze „vydává“ úřadům dezertéry, neplatiče odvodů a další násilníky.

 

Návrh zákona o vytvoření vojenské policie na Ukrajině byl předložen Nejvyšší radě na konci května. Hlavním úkolem nového orgánu bude pátrání po dezertérech a zajišťování pořádku v jednotkách Ministerstva obrany, Ozbrojených sil Ukrajiny a Státní speciální dopravní služby.

 

Dříve bylo oznámeno, že při pokusu o překročení hranic země zemřelo asi 45 Ukrajinců, kteří se vyhnuli mobilizaci. Jen během května se v hraniční řece Tisa utopilo 10 lidí.

 

https://www.vesti.ru/article/3985306

 

 

📌5. června 2024, 11:52: GENERÁLNÍ TAJEMNÍK SCO: V ČERVENCI SE POČET ČLENSKÝCH ZEMÍ STANE DVOUCIFERNÝM:

 

Počet členských zemí Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) po výsledcích červencového summitu v Astaně se stane dvouciferným poté, co se k ní Bělorusko připojí jako plnoprávný člen, řekl generální tajemník SCO Zhang Ming.

 

Zdůraznil, že tato expanze bude „historickým průlomem“. Podle generálního tajemníka se SCO za více než 20 let změnila z regionálního mechanismu pro setkávání vedoucích představitelů států v největší komplexní mezinárodní organizaci.

 

Jak poznamenal Zhang Ming, SCO věnuje pozornost nejen úkolům „nejvyšší úrovně“, jako je politika, diplomacie, bezpečnost, ale také tématům „blízkým lidem“, jako je cestovní ruch, sport, nakládání s odpady.

 

  1. června bylo v Taškentu zahájeno XIX. zasedání Expertního fóra ŠOS, kterého se účastní více než 40 zástupců národních výzkumných center z 10 zemí, kteří se podílejí na činnosti organizace.

 

https://www.vesti.ru/finance/article/3985351

 

 

📌5. června 2024, 12:02: VYŠETŘOVACÍ POKUS BYL PROVEDEN V PŘÍPADU VRAŽDY SEDMI LIDÍ V ABRIKOSOVCE:

 

Vyšetřovatelé provedli vyšetřovací experiment v rámci vyšetřování trestního případu vraždy sedmi lidí ve vesnici Abrikosovka v Chersonské oblasti.

 

Jak uvedla agentura RIA Novosti v orgánech činných v trestním řízení, byli také vyslechnuti svědci.

 

Zločin se odehrál na konci dubna. Podle předběžných údajů se v jednom z domů v osadě chtěli usadit dva muži, ale místní správa je odmítla kvůli nedostatku volného bydlení. Poté obžalovaní na ženu zaútočili a zabili ji. Ve vesnici také zapálili dva domy a třetí se pokusili zapálit pomocí paliva a granátů. V době spáchání trestných činů byli oba silně opilí.

 

Bylo proti nim zahájeno trestní řízení pro vraždu a úmyslné ničení nebo poškozování majetku. Hrozí jim doživotní vězení.

 

https://www.vesti.ru/article/3985426

 

 

📌5. června 2024, 13:07: MINISTERSTVO ZAHRANIČÍ: RUSKO A LATINSKÁ AMERIKA JEDNAJÍ O DEDOLARIZACI OBCHODU:

 

Rusko vyjednává se zeměmi Latinské Ameriky o dedolarizaci obchodních vztahů, řekl Alexandr Ščetinin, šéf latinskoamerického odboru ministerstva zahraničí.

 

„Existují nápady na zavedení alternativních platebních platforem a v těchto otázkách dochází k pokroku,“ odpověděl Ščetinin na žádost agentury RIA Novosti.

 

Agentura Bloomberg uvedla, že konfiskace ruských aktiv zmrazených na Západě vyvolává rizika dedolarizace globální ekonomiky.

 

https://www.vesti.ru/finance/article/3985567

 

 

📌💥💥💥05.06.2024, Times of India, Roman Kirsch: RUSKO ROZBILO „ĎÁBELSKÉ KRYMSKÉ SPIKNUTÍ“; UKRAJINSKÁ „ŠPIONÁŽNÍ SÍŤ ROZBITA“ SLUŽBOU FSB

 

https://youtu.be/Qooa61qKT6s?si=naC6KFDs5Rq38fQM

 

 

📌💥💥💥05.06.2024, Times of India, Roman Kirsch: RUSKÝ DRON PRONÁSLEDUJE A VYHAZUJE DO POVĚTŘÍ AMERICKÝ BITEVNÍ TANK ABRAMS V DONĚCKÉ OBLASTI

 

https://youtu.be/8XEFEHdCq18?si=r589jwbs2roaVzdP

 

 

📌📢🔝🔝🔝♨️♨️♨️05.06.2024, Al Jazeera Englisch, Roman Kirsch: AMERIČTÍ ZÁKONODÁRCI SCHVÁLILI NÁVRH ZÁKONA O SANKCÍCH VŮČI MEZINÁRODNÍMU SOUDNÍMU DVORU V HAAGU KVŮLI ROZHODNUTÍ O VYDÁNÍ SOUDNÍHO PŘÍKAZU K ZATČENÍ IZRAELSKÝCH LÍDRŮ Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ GENOCIDY…🙈

 

https://youtu.be/tfOE3eM4Tng?si=-dWLngbf0z9o7ObW

 

 

📌💥💥💥05.06.2024, Times of India, Roman Kirsch: PUTINOVO OTEVŘENÉ „VAROVÁNÍ PŘED ZABITÍM“ PRO VOJÁKY ALIANCE NATO NA UKRAJINĚ; KREML ŘÍKÁ: „AŤ JSOU  TO FRANCOUZI NEBO NĚKDO JINÝ, BUDOU NAŠIMI LEGITIMNÍMI CÍLI…“

 

https://youtu.be/DftsdkPz_MA?si=qQMemMR5ZBoVM6eV

 

 

📌📢🔝🔝🔝♨️♨️♨️05.06.2024, Times of India, Roman Kirsch: BYL BIDEN DONUCEN PŘIJMOUT PUTINŮV POŽADAVEK? AMERICKÝ PREZIDENT ŘÍKÁ, ŽE „VSTUP UKRAJINY DO NATO NENÍ NUTNOU PODMÍNKOU PRO NASTOLENÍ MÍRU…“

 

https://youtu.be/LLfDls_7VOs?si=OTR-4qJCH9uS7N_1

 

 

📌☭☆🦻👀 „INFORMACE PŘÍMO Z RUSKÝCH KANÁLŮ ze dne 05.06.2024“:

➡️☭☆ Ruská federace juda zveřejnila sestavu pro olympijské hry v Paříži. Ruští sportovci dříve získali licence ve všech váhových kategoriích, ženy nebudou mít zástupce ve dvou kategoriích.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Posádky protiletadlových děl ZU-23-2 ničí nepřátelskou pěchotu poblíž Chasovoy Yar. Hlavním úkolem protiletadlových výsadkářů je krýt výsadkové jednotky před leteckými útoky, ale často posádky ZU-23-2 pracují proti nepřátelské živé síle a ničí ozbrojence tříštivými granáty.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ ⚡️ Během minulé noci byly zastaveny pokusy kyjevského režimu o provedení teroristických útoků pomocí bezpilotních letounů typu letadla na cíle na území Ruské federace. Služební systémy protivzdušné obrany zničily a zachytily dva bezpilotní letouny nad územím regionu Belgorod, dva bezpilotní letouny nad územím Kurské oblasti a jeden bezpilotní letouny nad územím Voroněžské oblasti.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ V červnu Sberbank spustí tři plnohodnotné pobočky v Doněcku a Lugansku a 13 kanceláří v partnerské síti ve městech DPR a LPR. Do konce roku banka plánuje zahájit práce v Záporožské a Chersonské oblasti.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Biden přijel do Francie u příležitosti 80. výročí vylodění v Normandii a setkal se s premiérem Gabrielem Attalem. Kromě účasti na slavnostech má americký prezident naplánováno jednání s Macronem.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ V Novgorodu se čtyři studenti z Indie utopili, když se rozhodli plavat na špatném místě a unášel je proud. Tělo jedné oběti už bylo nalezeno, po ostatních se pátrá.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

 

Prosím všechny přátelé, ke kterým se moje zprávy dostanou, kdybyste byli tak moc hodní a posílali to dál, jak přátelům, tak na skupiny, kterým fandíte.

Často mně náš systém blokuje účet a nemůžu zasílat do skupin 3 dny, nebo týden!!! Kdo mne chce najít a zajímají ho denní zprávy 2 – 3x denně, jsem na Volném bloGu denně s čerstvými zprávami z domova i ze světa, ale i na mém profilu.

Ať žije DEMOKRACIE!!! Je jako zatemněný měsíc .

MÍRO – MILOVNÉ, SVĚTLO   DIKTÁTORSKO – FAŠISTICKÁ  TMA

Prosím zasílejte zprávy dál  Děkuji. Ľubomíra

 

 

📌 Děkujeme za Vaši podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj naší nezávislé informační platformy.

Jsme nezávislé médium bez reklam, bez cenzury, bez propagandy, bez mainstreamu.

Přispějte na tvorbu a překlad videí i zpráv ze světa, z domova.

Lubomír Volný

Transparentní účet: 115-4977920247/0100

Důvěrný účet: 107-1458980287/0100

„Na Kafe“: 27-1664400247/0100

IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247

SWIFT: KOMBCZPP

05.06.2024: RANNÍ ZPRÁVY, Témata: různorodá a velice zajímavá…

 

❤️ „Lidé neustále hledají nějaké útočiště pro sebe: dům na venkově, na břehu moře nebo v horách. Ale člověk je schopen, chce-li, najít útočiště v sobě. Nikde nenajde člověk útočiště tak nepostřehnutelně a snadno jako ve své vlastní duši.“

 

 

📌📢🔝🔝🔝♨️♨️♨️4.6.2024, Volný bloG, Lenka Peterková: TAK BLÍZKO JADERNÉ VÁLCE JSME JEŠTĚ NEBYLI! RIZIKO NIKDY NEBYLO VĚTŠÍ ZA CELÝ MŮJ ŽIVOT!

 

Americký senátor v reakci na informace, že Ukrajinci americkými raketami HIMARS právě Rusům zničili u Belgorodu PVO systém S-400 chránící město před ukrajinským terorem! Náměstek ruského ministra zahraničí prohlásil, že USA se přiblížily k „fatálnímu“ přehmatu!

 

Ukrajinská armáda již zřejmě o víkendu zničila Ruské armádě za pomoci amerických raket HIMARS nejnovější PVO systém S-400 rozmístěný u Belgorodu na ochranu města před ukrajinskými teroristickými údery mířenými na civilní cíle. V reakci na událost vystoupil v ruských médiích náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov, který prohlásil, že USA se přiblížily “fatálnímu” přehmatu.

 

Reakce Ruska na to, co dělají „klienti” Washingtonu na Ukrajině, může být „asymetrická” a silnější, než se očekávalo, varoval vysoký diplomat.

NÁMĚSTEK MINISTRA ZAHRANIČÍ SERGEJ RJABKOV VAROVAL, ŽE SPOJENÉ STÁTY JSOU BLÍZKO „FATÁLNÍMU” PŘEHMATU VE SVÝCH POKUSECH O ŘEŠENÍ KONFLIKTU S RUSKEM A NA UKRAJINĚ.

Vysoce postavený diplomat se v pondělí vyjádřil k údajnému rozhodnutí USA umožnit Kyjevu použít americké zbraně mimo území, které Washington považuje za ukrajinské.


Tento krok je údajně omezen jen na malý kousek ruské Belgorodské oblasti, který se týká bojů za hranicemi v ukrajinské Charkovské oblasti.

CHTĚL BYCH VAROVAT AMERICKÉ AKTÉRY PŘED CHYBNÝMI ODHADY, KTERÉ MOHOU MÍT FATÁLNÍ NÁSLEDKY. Z NĚJAKÉHO NEJASNÉHO DŮVODU PODCEŇUJÍ, JAK VÁŽNÉ REAKCI BY MOHLI ČELIT,” řekl Rjabkov novinářům.

 

Do té doby byla politika USA zaměřena na zákaz takových útoků, aby se zabránilo vyvolání „TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY“. Kyjev uvedl, že je touto změnou zklamán, neboť chce získat povolení k palbě amerických zbraní dlouhého doletu hluboko do Ruska. Ruský prezident Vladimir Putin varoval před „vážnými důsledky” případných úderů dlouhého doletu „VZHLEDEM K PARITĚ STRATEGICKÝCH ZBRANÍ“.

 

RUSKA ODVETA MŮŽE MÍT I PODOBU ODSTOUPENÍ RUSKA OD MORATORIA NA PROVÁDĚNÍ JADERNÝCH ZKOUŠEK, ZKUŠEBNÍ TUNEL JIŽ HLOUBÍ OD MINULÉHO ROKU

 

Rjabkov vyzval americké politiky, aby „věnovali část svého času, který pravděpodobně ztrácejí hraním počítačových her, soudě podle jejich přezíravého přístupu, k vážným otázkám“, a to zvážení Putinových slov.

 

Úředník také varoval, že Rusko by mohlo na ukrajinský útok na své jaderné odstrašení reagovat asymetricky, protože Moskva bude činit odpovědnými USA.

Úředníci ve Washingtonu „dali Kyjevu povolení k jakýmkoli zločinům, k jakýmkoli akcím a nedělají nic, aby omezili provokace svých klientů… Ale USA to nedostanou zadarmo a pocítí následky,” varoval náměstek ministerstva zahraničí.

 

Ruská média začala spekulovat, co je asi myšleno tou asymetrickou reakcí, ale podle některých zdrojů z okolí Kremlu by asymetrickou odezvou Ruska mohlo být vyhlášení zrušení moratoria na jaderné testy, kdy Rusko by na jaderné střelnici v Nové Zemi za polárním kruhem provedlo podzemní jaderný test. Minulý rok totiž americký satelit objevil stavební práce na ražbě nového tunelu pro jadernou zkoušku. Tím by Rusko pohrozilo Západu odstartováním nového kola horečného jaderného zbrojení, které by kolektivní Západ zdrojově neustál.

 

Zdroje uranu na celém světě nyní kontroluje BRICS, protože největší zásoby uranu jsou v Rusku a v zemích rovníkové Afriky, kde v poslední době proběhly státní převraty a navázání úzkých vztahů s Ruskem a Čínou. Taková reakce na střílení americkými raketami do ruského pohraničí by byla opravdu silně asymetrická a donutila by USA k zahájení jaderného závodu. To by ta podpora Ukrajiny vyšla Ameriku a Bidenovu vládu opravdu velmi draho.

 

OBNOVENÍ JADERNÝCH TESTŮ BY ZŘEJMĚ VEDLO K ROZMÍSTĚNÍ JADERNÝCH ZBRANÍ FRANCIE NA UKRAJINĚ

 

Samozřejmě, že toto je nepotvrzená spekulace, asymetrickou odezvou může být masivní útok na ukrajinskou infrastrukturu a vybombardování elektráren do pravěku, ale tohle nemůže fungovat, dokud Kreml neudeří na země NATO. Dokud nedopadnou dvě nebo tři propagační rakety na polské překladiště zbraní v Rzeszówě, tak do té doby NATO a USA nebudou brát ruské hrozby vážně.

 

A protože Kreml touto cestou jít nechce, tak jedinou druhou možností odvety, která bude NATO a Západ bolet, bude odstoupení Ruska od moratoria na testy jaderných zbraní a demonstrativní provedení jaderné zkoušky o větším výkonu v megatunovém pásmu. Ihned poté začne Ňuchačenko křičet, že chce jaderné zbraně od západu na ochranu před Ruskem, které obnovilo jaderné testy. A protože Ňuchačenko je v somrování úspěšný, určitě by se Francie nabídla, že jaderné zbraně na Ukrajinu přemístí, tedy pod svoji kontrolou i s vojáky na jejich obsluhu.


Kreml tak má teď před sebou dvě možnosti, jak vyslat tvrdý vzkaz – buď demonstrativně bombardovat překladiště v Polsku, což by mohlo zatáhnout NATO do války, anebo demonstrativně provést jadernou zkoušku v Nové Zemi, což by zřejmě vyprovokovalo Francii k nasunutí jaderných zbraní na Ukrajinu. V obou případech by se jednalo o masivní eskalaci. A co je horší, přesně k tomu se schyluje. Rusko nebude moci příliš dlouho nečinné sedět a dívat se, jak americké rakety ničí ruské PVO systémy u ruských měst.

Veřejné mínění v Rusku je velice citlivé na tyto informace a Kreml nedokáže tyto americké údery dlouho ignorovat či bagatelizovat, protože nereagovat by znamenalo ukázat slabost před ruskou veřejností.

 

AMERIČAN, ČERNOCH A ESKYMÁK

 

Kreml tak použije silnou odezvu, ale bylo by opravdu překvapivé, pokud by opět šlo o jalové bombardování ukrajinských elektráren, když problémem jsou Američané, americké rakety a překladiště v Polsku, a nikoliv ukrajinské elektrárny, panebože! Tohle je výrok, který jsem četl na ruském Yandexu od jednoho Rusa, než ho administrace smazala, ale ten výrok byl naprosto trefný.

 

Ruské odvety za Američany a jejich satelity naváděné americké raketové útoky na ruská města nelze západu oplácet tak, že Rusko v odvetě vybombarduje ukrajinské elektrárny. To potom připomíná ten stupidní vtip, kdy stojí vedle sebe černoch, eskymák a Američan. Američan zmlátí černocha. Černoch se vzpamatuje, prohlásí, že se Amíkovi pomstí asymetricky, a proto zmlátí Eskymáka, který vozí za peníze Američany na saních tažených psy.

 

KDYŽ BIDEN NECHÁVÁ STŘÍLET AMERICKÉ RAKETY NA RUSKO, CO ASI TAK MŮŽE V ODVETĚ VYHLÍŽET?

 

Tím se Američanovi pomstí. Tenhle absurdní vtip v podstatě připomíná situaci Ruska v roli černocha. Rusko se za agresi západu mstí úplně někomu jinému, než by mělo. Přitom současně platí, že kdyby Rusko udeřilo na zemi NATO, vedlo by to opravdu ke konfliktu mezi NATO a Ruskem. Když to ale Rusko neudělá, útoky Američanů a jejich zbraněmi budou zesilovat, až Rusko opravdu bude muset na NATO udeřit.

 

V podstatě Rusko se odvetě nevyhne. Pouze se konflikt oddálí ruskými ústupky od červených čar, ale nelze mu zamezit.

Rusko ví, že se válce s NATO už zřejmě nedá vyhnout, ale je možné ten střet oddalovat tak dlouho, dokud to půjde, a to ruskou krví a ruskými ústupky. To je zjištění, ke kterému jsem bohužel došel už nejen já, ale i americký senátor James David Vance.

 

JEŠTĚ NIKDY JSME NEBYLI TAK BLÍZKO JADERNÉMU KONFLIKTU

 

Ten uvedl v pondělí na svém Twitteru, že právě mluvil s přítelem z bezpečnostních kruhů, kterému důvěřuje, o tom, co se děje teď v Rusku s těmi útoky americkými raketami na ruské území. Tento jeho přítel si myslí, že riziko jaderné války je nyní vyšší než kdykoli jindy za jeho života. Biden se prý náměsíčně řítí do třetí světové války. V reakci na to David Sacks napsal, že během studené války by nás ani ve snu nenapadlo zasáhnout Rusko (Sovětský svaz) na jeho vlastním území, a to ani prostřednictvím proxy válečníka.

 

RADĚJI SI ZVOLÍM ZA PREZIDENTA „ODSOUZENÉHO ZLOČINCE” NEŽ TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKU, dodal.

 

https://volnyblog.news/tak-blizko-jaderne-valce-jsme-jeste-nebyli-riziko-nikdy-nebylo-vetsi-za-cely-muj-zivot/

 

 

📌💥💥💥04.06.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: „BEZ RUSKA JE TO ZBYTEČNÉ MRHÁNÍ ČASEM“: SAÚDOVÉ „PŘESKOČÍ“ TEN UKRAJINSKÝ MÍROVÝ SUMMIT; KREML ZESMĚŠŇUJE ZELENSKÉHO KVŮLI TOMU NEZDARU

 

https://youtu.be/BVQHWga12l0?si=bCvbQqeqTUbVTdX2

 

 

📌💥💥💥04.06.2024, STOLTENBERG TV, Roman Kirsch: MALÁ PŘIPOMÍNKA TOHO, ŽE NATO JE „RYZE OBRANNOU ALIANCI“ KTERÁ DOKONCE SLÍBILA JIŽ KONCEM 80.LET MINULÉHO STOLETÍ MICHAILU GORBAČOVOVI (PÍSEMNÝ DOKUMENT BYL NEDÁVNO NALEZEN), ŽE POKUD BUDE SOVĚTSKÝ SVAZ SOUHLASIT SE ZNOVUSJEDNOCENÍM NĚMECKA, TAK SE NATO NEBUDE (ANI O METR) ROZŠIŘOVAT FAKE NA VÝCHOD… 👍 👏

 

(( No konečně někdo začal o tom veřejně mluvit!!! Do teď byla táto téma TABU!!!))

 

https://youtu.be/Cwf8McKXP_s?si=55QoIlMGPMkXVAn5

 

 

📌💥💥💥04.06.2024, Hindustan Times, Roman Kirsch: PUTINOVO NÁMOŘNICTVO ZNIČILO ČTYŘI UKRAJINSKÉ DRONOVÉ ČLUNY POBLÍŽ POLOOSTROVA KRYMU; 225 UKRAJINSKÝCH VOJÁKŮ BYLO ZABITO V CHARKOVSKÉ OBLASTI

 

https://youtu.be/chwyBRY7Bu4?si=U7F5ODid6Lb2JyZQ

 

 

📌4. června 2024 19:59: BIDEN ZAKÁZAL MIGRANTŮM, KTEŘÍ NELEGÁLNĚ PŘEKRAČUJÍ HRANICE, ZÍSKAT POLITICKÝ AZYL:

Joe Biden zakázal získání politického azylu ve Spojených státech pro migranty, kteří nelegálně překročili americkou hranici s Mexikem, uvedl Bílý dům v prohlášení.

 

„Prezident Biden věří, že musíme zabezpečit naši jižní hranici,“ uvádí se v prohlášení.

 

Americké ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo vnitřní bezpečnosti již zahájily zrychlený azylový program, který má urychlit vyhoštění migrantů, kteří nemají právní důvody k pobytu ve Spojených státech.

 

Bílý dům dodal, že Spojené státy začnou co nejrychleji deportovat nelegální migranty, kteří představují hrozbu pro národní a veřejnou bezpečnost země. Rozhodnutí odepřít azyl nelegálním migrantům z jižní hranice je dočasné. Americká administrativa zdůraznila, že bude zrušena, jakmile se příliv nelegálních migrantů sníží na takovou úroveň, aby americký systém ochrany hranic mohl fungovat bezpečně a efektivně.

 

Sněmovna reprezentantů USA přijala v březnu 2024 prohlášení odsuzující pohraniční politiku 46. prezidenta Spojených států Joea Bidena i ministra vnitřní bezpečnosti Alejandra Mayorkase. Kongresmani je obvinili z vytvoření „nejhorší krize v oblasti bezpečnosti hranic v historii země“. Prohlášení Bílého domu o mexických migrantech je pokusem Bílého domu vyrazit Donaldu Trumpovi z rukou volební trumf.

Trump již dříve kritizoval Bidena za to, že uprostřed krize na hranici s Mexikem věnuje Ukrajině příliš mnoho pozornosti.

 

https://www.vesti.ru/article/3984468

 

 

📌4. června 2024, 18:25, Norský vrchní velitel: OZBROJENÉ SÍLY RF SE ZOTAVÍ Z NWO MNOHONÁSOBNĚ RYCHLEJI, NEŽ SE OČEKÁVALO:

 

Moskvě nebude trvat déle než tři roky, než se po dokončení speciální vojenské operace vzpamatuje. Uvedl to vrchní velitel norských ozbrojených sil Eirik Kristoffersen.

 

Naléhal, aby se chopili příležitosti a zvýšili své vlastní síly a zásoby zbraní. Kristoffersen také doporučil nenechávat Kyjev roztrhaný na kusy a pomáhat režimu do posledního dechu.

 

„Rusko plně aktivovalo všechny své průmyslové kapacity. V tomto ohledu nebude obnova země po NWO trvat příliš dlouho,“ zdůraznil vrchní velitel.

 

Mezitím další západní státy již vyjádřily znepokojení nad tempem průmyslové výroby vojenského vybavení. Podniky vojensko-průmyslového komplexu zvýšily výrobu celého sortimentu.

 

https://www.vesti.ru/article/3984298

 

 

📌4. června 2024, 19:40, Kirby: SPOJENÉ STÁTY NEOMEZUJÍ PRÁCI UKRAJINSKÉ PROTIVZDUŠNÉ OBRANY NA LETADLECH V RUSKÉ FEDERACI:

 

John Kirby, koordinátor strategické komunikace v Radě bezpečnosti USA, uvedl, že Washington nikdy neomezoval Ukrajinu v používání protivzdušné obrany proti ruským letadlům mimo svůj vzdušný prostor.

 

„Nikdy neexistovala omezení pro Ukrajince sestřelovat nepřátelská letadla, i když tato letadla nemusí být nutně v ukrajinském vzdušném prostoru,“ citovala Kirbyho agentura RIA Novosti.

 

Generální tajemník NATO Stoltenberg již dříve vyzval alianci, aby zrušila omezení úderů Kyjeva západními zbraněmi na cíle v Rusku.

 

Italské úřady se mezitím postavily proti úderům ozbrojených sil Ukrajiny na území Ruské federace západními zbraněmi a francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že Kyjev by měl mít právo útočit na ruská vojenská zařízení.

 

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zase řekl, že Stoltenberg svými hlasitými prohlášeními jasně překročil své pravomoci. K prohlášením generálního tajemníka NATO se vyjádřil i ruský prezident Vladimir Putin.

 

https://www.vesti.ru/article/3984358

 

 

📌 4.6.2024. IN Inovace republiky: Maďarsko, NATO a ČÍNA 🇨🇿 FREEDOM:

 

Pravidelný pořad FREEDOM s Petrem Kratochvílem…

 

Chléb a hry?

Rusko neexistuje?

EU chtějí válku?

Maďarsko a NATO?

Totalita fašisticko-nacistická a druhá totalita je Čínsko-Ruská cesta?

Nejde o Rusko, ale o Čínu?

Vždy hokejová válka?

Orwelovy dvě totality?

Sport je politika?

Sport poslání míru?

Olympiáda jako symbol míru?

Orbánova slova?

Čína a Maďarsko?

Kdo odstavil Čapka?

Co říká Sedláček?

Evropská unie naděje pro svět?

Investice proti dezinformacím?

 

https://youtu.be/O0l1UmFf6Xk?si=12Oyh7lCjsLHO4jv

 

 

📌4.6.2024, cz24news: USA: STÁLE VÍCE FINANČNÍCH ELIT PODPORUJE TRUMPA, KTERÝ BYL SHLEDÁN VINNÝM V PRVNÍM TRESTNÍM PROCESU S BÝVALÝM AMERICKÝM PREZIDENTEM, PÍŠE AGENTURA BLOOMBERG.

 

Na pozadí poklesu dolaru a amerických státních dluhopisů republikáni zintenzivňují hromadění peněz na kampaň.

 

„Než dvanáct Newyorčanů označilo Donalda Trumpa za zločince, zcela jiný druh poroty – shromážděný v luxusním hotelu Pierre na Páté avenue vynesl vlastní verdikt.

 

I kdyby ho porota v soudní síni shledala vinným podle obžaloby, dospěli bohatí týpci z Wall Street v hotelu Pierre k závěru, že bude stále jejich volbou na post v Bílém domě.

 

Setkání, které se konalo 16 dní před čtvrtečním historickým rozsudkem, vrhlo světlo na cynické kalkulace, které jsou nyní mezi americkými finančníky v módě,” – poznamenal Bloomberg.

 

„Tento rozsudek bude mít na mou podporu menší než nulový dopad,” – řekl Omid Malik, prezident společnosti 1789 Capital a jeden z Trumpových fundraiserů. V souladu s Trumpem a republikánskými představiteli označil Malik celý proces za “militarizaci právního systému”.

 

„Jeho postoj není výjimkou: mnoho sponzorů, kteří Trumpa opustili poté, co jeho příznivci 6. ledna 2021 vtrhli do amerického Kapitolu … ho nyní opět podporují.

 

Je pro to jeden, ale velký důvod: peníze. Trump slíbil snížit daně bohatým a deregulovat [peněžní zásobu]. Prezident Joe Biden chce pravý opak,” – píše agentura Bloomberg.

 

Pozlacená dobročinná akce v hotelu Pierre, kterou pořádal miliardář Howard Lutnick, sahala do hlubokých kapes vyšších kast na Manhattanu, zatímco se v potemnělé soudní síni v centru města odehrával Trumpův přelomový proces s křiklavými detaily. Malik pochyboval, že by rozsudek o vině změnil názor, byť jen jediného člověka, který tam [v hotelu Pierre] byl.

 

Necelé dva týdny po tomto shromáždění žraloků z Wall Street v hotelu Pierre, aniž by čekal na rozhodnutí poroty, oznámil, že Trumpa podporuje soukromý investiční magnát a dlouholetý sponzor republikánů, spoluzakladatel společnosti Blackstone Inc Stephen Schwarzman, který podle Bloomberg Billionaires Index patří se svým majetkem ve výši 41 miliard dolarů mezi 40 nejbohatších lidí na světě.

 

Podporu bývalému prezidentovi oznámil i další významný newyorský miliardář, investor hedgeových fondů Bill Ackman.

 

„Po dvou dnech jednání ho porota shledala vinným z falšování obchodních záznamů s cílem zakrýt platbu za mlčení pornohvězdě. Verdikt završil mimořádný sedmitýdenní proces, který proměnil známé scény a tradice předvolební politiky v obraz sexu a skandálů,” – napsala agentura Bloomberg.

 

Kolem bývalého prezidenta se však již začali shromažďovat jeho příznivci, včetně členů podnikatelské a finanční komunity. Několik minut po obvinění zveřejnil štáb Trumpovy kampaně e-mail pro získávání finančních prostředků, v němž ho označil za „politického vězně” a zeptal se: “Je tohle konec Ameriky?”. Příval zájmu dokonce způsobil dočasné přerušení provozu webové stránky WinRed, kterou Republikánská strana používá ke sběru online darů.

 

Kampaň, kterou republikáni spustili, po čtvrtečním rozsudku rychle vybrala od „drobných dárců” celkem 34,8 milionu dolarů, uvedla strana v tiskovém prohlášení.

 

Scott Bessent, bývalý investiční ředitel Sorosovy nadace, uvedl, že je rozsudkem „osobně zklamán”, ale nemyslí si, že by na něm v listopadu záleželo. „Myslím, že lidé se již rozhodli,” – řekl Bessent a dodal, že takový vývoj může dokonce zvýšit nadšení pro Trumpa.

 

Miliardář John Paulson, kterého Trump veřejně vyzdvihoval jako potenciálního kandidáta na post ministra financí, odsoudil soudní proces a rozsudek jako politicky motivované a označil je za „černou skvrnu na našem soudním systému. Rozsudek zvýší podporu Trumpa“, – uvedl v e-mailu.

 

„Bývalá Sorosova hvězda Bessent bude spolu s Paulsonem řídit Trumpovo ministerstvo financí,” – uvedla agentura Bloombereg.

 

Dokonce i někteří představitelé Wall Street, kteří dříve Trumpa kritizovali, zmírnili své postoje.

 

Generální ředitel JPMorgan Chase & Co. ‘s Jamie Dimon na shromáždění bývalých zaměstnanců společnosti v knihovně Morganova muzea na Manhattanu jen několik hodin po Trumpově odsouzení zdůraznil, že bývalého prezidenta v roce 2020 volilo 74 milionů lidí, a zdůraznil, že je třeba je respektovat. Byl to odklon od jeho invektivami naplněné tirády na adresu Trumpa na předchozím setkání skupiny, kdy události z 6. ledna byly ještě v čerstvé paměti všech.

Někteří ze shromážděných v Morganově muzeu dokonce naznačili, že Trumpovo údajné mučednictví mu před listopadovými volbami vlastně prospěje.

 

Donald Trump již pevně slíbil, že v případě svého vítězství v listopadových prezidentských volbách zásadně změní fiskální politiku Bidenovy administrativy, která vedla ke zrychlenému růstu amerického státního dluhu, jenž nyní činí 34,14 bilionu dolarů, tedy asi 100 000 dolarů na každého obyvatele USA.

 

Objektivní finanční analýza ukazuje, jak jsme psali, že za 3-4 měsíce může americká ekonomika začít recesi a investovat do amerického státního dluhu, který se de facto vymkl kontrole, je extrémně riskantní. Nemůže růst donekonečna. Za každých okolností dojde ke korekci. Buď americký vládní dluh přestane růst, nebo ho znehodnotí inflace. To prudce zasáhne světové finance, protože americké cenné papíry jsou největší třídou aktiv na světě. Tyto dluhopisy drží obrovské množství investorů: vlády, penzijní fondy, banky.

 

Dříve či později všichni o své peníze přijdou: buď dojde k platební neschopnosti/restrukturalizaci, nebo je pohltí inflace.

 

Proces opouštění dolaru a amerických státních dluhopisů již probíhá – poptávka po dolarech a amerických dluhopisech klesá, zatímco poptávka po zlatě roste. V roce 2023 činily roční nákupy zlata světovými centrálními bankami celkem 1 037 tun. Jejich objem se téměř vyrovná rekordnímu roku 2022, kdy centrální banky nakoupily 1 082 tun drahého kovu. Zvláště aktivními kupci jsou Čína, monarchie Perského zálivu, Indie, Turecko a středoasijské země.

 

„Nejstarší a nejtradičnější aktivum – zlato – se nyní stalo prostředkem vzpoury centrálních bank proti dolaru,” – poznamenávají Financial Times. V roce 2023 klesl podíl dolaru na světových devizových rezervách na 58,41 %, což je nejnižší úroveň od roku 1995, kdy se vedou oficiální statistiky. Ještě v roce 2000 toto číslo podle MMF přesahovalo 72 %.

 

„Amerika má stále větší potíže s prodejem svých státních dluhopisů. Extrémně slabé výsledky nedávné aukce na prodej desetiletých trejerisů za 39 miliard dolarů“ – uvádí Wall Street Journal, a dodává, že: – „ukázaly slabý zájem také o tříleté a třicetileté americké státní dluhopisy“.

 

Zlato nahrazuje dolar a americké státní dluhopisy, které byly dříve považovány za nejbezpečnější investici. A nyní americké akciové indexy klesají v souvislosti s rostoucími výnosy amerických státních dluhopisů. Například 30. května 2024 během obchodování na newyorské burze vzrostl výnos desetiletých amerických státních dluhopisů o 5,9 bazického bodu na 4,616 %. “Rizika přetrvávajících vysokých výnosů dluhopisů v dlouhodobém horizontu zatěžují ceny akcií,” – uvedl stratég společnosti Julius Baer Leonardo Pellandini.

 

Generální ředitel banky JPMorgan Chase Jamie Dimon uvedl, že Washington čelí „vzpouře” globálního trhu (global market rebellion) kvůli vysoké úrovni vládního dluhu USA.

 

TRUMP SE CHYSTÁ ZACHRÁNIT AMERICKÝ FINANČNÍ SYSTÉM ZNÁRODNĚNÍM FEDU.

 

„Spojenci Donalda Trumpa v tichosti připravují návrhy, které by se pokusily podkopat nezávislost Federálního rezervního systému, pokud bývalý prezident vyhraje druhé funkční období, a to uprostřed prohlubující se neshody mezi jeho poradci ohledně toho, jak agresivně zpochybnit autoritu centrální banky.

 

Bývalí představitelé Trumpovy administrativy a další stoupenci Republikánské strany v posledních měsících diskutovali o celé řadě návrhů, od postupných politických změn až po dlouhodobé tvrzení, že by se na stanovování úrokových sazeb měl podílet sám prezident. Malá skupina bývalých prezidentových spojenců, jejíž práce je natolik tajná, že o ní nevěděli ani někteří bývalí významní Trumpovi ekonomičtí poradci, připravila podle dobře informovaných zdrojů zhruba desetistránkový dokument, v němž je nastíněna vize politiky centrální banky,” – uvedl list The Wall Street Journal.

 

Republikáni se chtějí odvolat na plnou kontrolu nad Fedem. A Trump uvažuje o plánu devalvace dolaru, což by snížilo obchodní deficit USA a usnadnilo obsluhu státního dluhu, který každých 90 dní roste o 1 bilion dolarů.

 

Devalvace dolaru zlevní vývoz zboží z USA a sníží současný přehnaný obchodní deficit USA. Zbytek světa však Trumpovy plány na stabilizaci americké ekonomiky na úkor ostatních jistě přijme s nadhledem. Stejně jako Trumpův záměr uvalit sankce na každého, kdo odmítne obchodovat v dolarech.

 

Nakonec Bidenovo prezidentství vedlo ke gigantickému nárůstu zahraničního dluhu, proměně dolaru ve zbraň a útěku zemí celého světa ke zlatu, pryč od dolaru a Тreаsuries.

 

TRUMPOVO PREZIDENTSTVÍ VYŘEŠÍ AMERICKÉ PROBLÉMY NA ÚKOR ZBYTKU SVĚTA.

 

Nic nového, to Amerika dělala vždycky.

 

AUTOR: Vladimir Prochvatilov

Překlad: St. Hroch/BelobogSk

 

https://cz24.news/magnati-z-wall-street-prechazeji-na-trumpovu-stranu/

 

 

📌🇺🇦 DRŽITELÉ DVOJÍHO OBČANSTVÍ NEBUDOU Z UKRAJINY PROPUŠTĚNI A MOHOU BÝT MOBILIZOVÁNI, – MASMÉDIA.

 

Ukrajina od 1. června zrušila výjimku „pobytu v zahraničí“. To znamená, že muži s dvojím občanstvím ve věku od 18 do 60 let již nemohou opustit zemi.

https://t.me/to_je_nas_svet/26732

 

 

📌

📌♨️ Okamura v superdebatě. „MY TADY NECHCEME ŽÁDNÉ AFRICKÉ A ISLÁMSKÉ NEPŘIZPŮSOBIVÉ MIGRANTY, ŽÁDNÉ NELEGÁLNÍ MIGRANTY, NECHCEME TADY ANI MEŠITY, ŽÁDNÉ ROZMÁHÁNÍ ISLÁMU V ČESKÉ REPUBLICE, CHCEME BEZPEČNOU ČESKOU REPUBLIKU,“ řekl důrazně Tomio

https://t.me/to_je_nas_svet/26734

 

 

📌4. června 2024 21:37: INDICKÁ VOLEBNÍ KOMISE OFICIÁLNĚ POTVRDILA MÓDÍHO VÍTĚZSTVÍ VE VOLBÁCH DO ALIANCE:

 

Vítězství ve všeobecných parlamentních volbách v Indii získala Národní demokratická aliance vedená vládnoucí stranou Bharatiya Janata premiéra Naréndry Módího.

 

Vítězství Módího aliance potvrdila indická volební komise, která sčítá hlasy v reálném čase.

Koalice NDA získala 273 křesel v parlamentu (z 543) a získala tak většinu.

 

Parlamentní volby v Indii se konaly od 19. dubna do 1. června. Říkalo se jim největší a nejdražší. Hlasovat mělo více než 900 milionů lidí.

 

Módí byl poprvé zvolen do čela vlády v roce 2014.

 

https://www.vesti.ru/article/3984608

 

 

📌4. června 2024, 21:37: PUTIN JMENOVAL ŠOJGUA KOORDINÁTOREM PRÁCE V OBRANNÉM PRŮMYSLU:

 

Práce v oblasti vojensko-průmyslového komplexu bude koordinovat tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace Sergej Šojgu. Uvedl to ruský prezident Vladimir Putin na setkání se členy vlády.

 

Událost byla vysílána televizním kanálem Russia 24 a mediální platformou Smotrim.

Podle hlavy státu čelí podniky obranného průmyslu různým úkolům (ziskovost výroby, dodávky vybavení ministerstvu obrany), potřebují nezávislého koordinátora. Tuto funkci převezme bývalý šéf ministerstva obrany Sergej Šojgu, uvedl prezident.

 

Vladimir Putin také pověřil kabinet ministrů, aby co nejdříve dokončil práci na projektu o prioritních úkolech obranného průmyslu, objemu výroby a ziskovosti. „Žádám vás, abyste to udělali zítra,“ nařídil ruský vůdce.

 

https://www.vesti.ru/article/3984534

 

 

 

📌4. června 2024, 22:47: ŠEST SPOLEČNOSTÍ SPOJENÝCH S UKRAJINSKÝM OLIGARCHOU ČERŇAKEM SE PROMĚNILO V PŘÍJMY RUSKÉ FEDERACE:

 

Majetek šesti společností spojených s ukrajinským oligarchou Jevgenijem Čerňakem byl přeměněn na příjmy ruského státu. Rozhodl o tom Leninský obvodní soud v Kursku.

 

Tato aktiva se nacházela na Krymu, ve Vologdě, Moskevské a Omské oblasti a také v Moskvě. Soud vyhověl nárokům ruské generální prokuratury proti společnostem „Ruský sever“, „Krymská vinárna“, „Rodnik a K“, „Standard kvality“, „Tradice úspěchu“ a „Nová úroveň“.

Také 84,59 % akcií továrny na koňak a víno Feodosia, kterou vlastní ukrajinský občan, bude převedeno do vlastnictví státu. Čerňak vlastnil tyto akcie prostřednictvím společnosti Brand Group Corporation Limited.

 

Rozhodnutí soudu bylo zveřejněno v kanálu Telegram společné tiskové služby soudního systému Kurské oblasti. Je třeba poznamenat, že zejména znárodněné společnosti vlastnily značku Chortycja. Tato značka je pojmenována po jednom z ostrovů na Dněpru. Kromě Chortycji vlastní Čerňak značky mezinárodního alkoholového holdingu Global Spirits „Morosha“, „Pervak“, „Shustov“ a „Mikado“.

Generální prokuratura Ruska zaslala žalobu k soudu kvůli tomu, že zakladatelé a manažeři podniků pod Čerňakovou kontrolou sponzorují příjmy z Ruska ozbrojené síly Ukrajiny (AFU).

 

Leninský okresní soud v Kursku za extremistickou činnost „zakázal sdružení, včetně následujících občanů: E. A. Čerňak, A. S. Bespalov, I. M. Kurbakov, A. A. Lazutin“.

 

Čerňak převedl více než 1 miliardu rublů na potřeby ozbrojených sil Ukrajiny. V červnu 2023 proti němu bylo zahájeno trestní řízení podle článku o financování terorismu. Sám podnikatel byl zařazen na seznam hledaných osob.

 

S převedenými penězi spáchali ukrajinští ozbrojenci v roce 2022 na ruském území sedm teroristických činů. Bespalov, který pomáhal Čerňakovi, byl zatčen. Prostřednictvím offshorových společností pomáhal vybírat peníze z Ruska na teroristické činy ozbrojených sil Ukrajiny. Alexandr Bespalov byl zařazen na seznam teroristů. Lazutin a Kurbakov byli držiteli Čerňakových aktiv v Rusku.

 

https://www.vesti.ru/article/3984650

 

 

📌4. června 2024, 22:58: SLOVINSKÝ PARLAMENT ODHLASOVAL UZNÁNÍ PALESTINY:

 

Ani jeden poslanec nehlasoval proti uznání Palestiny jako nezávislého státu, uvedla předsedkyně Státního shromáždění Urška Klakočar-Zupančičová.

 

Hlasování o uznání Palestiny se zúčastnilo 53 poslanců, 52 hlasovalo „pro“, podle předsedy Státního shromáždění, „proti“, nikdo. Setkání bylo přenášeno slovinským rozhlasem a televizí.

 

„Republika Slovinsko uznala Palestinu jako nezávislý a suverénní stát,“ citovala agentura TASS Klakočara-Zupančiče.

 

https://www.vesti.ru/article/3984656

 

 

📌📢🔝🔝🔝♨️♨️♨️5. června 2024, 2:09: RUSKO, ČÍNA A ÍRÁN VYZVALY ZÁPAD, ABY OŽIVIL JADERNOU DOHODU:

 

Spojené státy v roce 2018 odstoupily od jaderné dohody s Ruskem, Čínou, Velkou Británií, Francií, Německem a Íránem.

 

Rusko, Čína a Írán vyzvaly Západ, aby „ukázal politickou vůli“ a obnovil jadernou dohodu (Společný komplexní akční plán, JCPOA). Uvádí se to ve společném prohlášení zemí, které bylo vydáno v rámci programu šestého zasedání Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

 

„Naše země soustavně poskytují silnou podporu JCPOA <… >Naše podpora jaderné dohody se nezměnila od roku 2018, kdy Spojené státy nezákonně a jednostranně od dohody odstoupily, a uvalení jednostranných nezákonných sankcí a provádění politiky maximálního tlaku na Írán bylo pro tuto dohodu zlomovým bodem,“ cituje Tasnim text prohlášení.

Ruská federace, Čína a Írán uvedly, že vynaložily veškeré úsilí, aby JCPOA obnovily. Zbytek stran dohody si však navzdory svým slibům zvolil jiný kurz a ignoruje obnovení dohody kvůli „svým vlastním politickým úvahám“.

 

Spojené království, Německo, Čína, Rusko, Spojené státy, Francie a Írán uzavřely JCPOA v roce 2015. Dohoda zahrnovala zrušení sankcí výměnou za omezení íránského jaderného programu. Spojené státy od dohody odstoupily v květnu 2018 a obnovily sankce proti Teheránu.

 

Agentura Reuters již dříve informovala, že Francie, Německo a Velká Británie předložily Radě guvernérů MAAE rezoluci odsuzující „jadernou eskalaci“ ze strany Íránu. Šéf MAAE Rafael Grossi uvedl, že agentura nemá informace potvrzující existenci íránského programu jaderných zbraní.

 

https://www.vesti.ru/article/3984581

 

 

📌5. června 2024, 1:11: Sněmovna reprezentantů USA schválila sankce proti Mezinárodnímu trestnímu soudu:

 

Washington vyhrožuje ICC sankcemi v případě pokusu vyšetřovat, zadržovat, zatýkat nebo stíhat Američany a osoby ze spojeneckých zemí.

 

Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu schválila návrh zákona o sankcích proti Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC). Dokument podpořilo 247 kongresmanů.

Návrh zákona počítá s uvalením sankcí v případě, že se ICC „pokusí vyšetřovat, zadržet, zatknout nebo stíhat jakoukoli chráněnou osobu“. Mluvíme o Američanech a těch, kteří pracují pro americkou vládu, stejně jako o občanech zemí, které jsou spojenci Washingtonu, pokud tyto státy neuznávají jurisdikci ICC.

 

Současně se omezení mohou vztahovat i na osoby, které se podílejí na práci MTS. Ti, kteří jsou na sankčním seznamu, čelí zamítnutí víz, zmrazení aktiv ve Spojených státech a američtí občané a společnosti s nimi nebudou moci obchodovat, hlásí TASS.

Žalobce ICC již dříve požádal o zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na základě obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

 

https://www.vesti.ru/article/3984578

 

 

📌5. června 2024, 3:55: UKRAJINCI PODLÉHAJÍCÍ VOJENSKÉ SLUŽBĚ S DVOJÍM OBČANSTVÍM JIŽ NESMĚLI OPUSTIT ZEMI:

 

Ukrajinští pohraničníci nedovolí osobám povinným vojenskou službu s dvojím občanstvím nebo povolením k pobytu v jiných zemích vycestovat do zahraničí.

 

Státní pohraniční služba Ukrajiny přestala umožňovat občanům s povolením k pobytu (povolením k pobytu) v jiných státech opustit zemi. Oznámil to oficiální zástupce ministerstva Andrej Demčenko.

 

„Dříve jsme z území Ukrajiny skutečně propouštěli osoby, které měly povolení k pobytu mimo Ukrajinu. Nyní tuto kategorii občanů nepustíme dál,“ cituje Strana.ua Demčenka.

Americké velvyslanectví v Kyjevě zároveň na svých webových stránkách vysvětlilo, že ukrajinské úřady od 1. června zrušily povolení vycestovat ze země pro muže ve věku 18 až 60 let s dvojím občanstvím. Diplomatická mise důrazně doporučuje, aby se osoby z této kategorie zdržely jakýchkoli cest na Ukrajinu.

 

Ukrajinští pohraničníci dříve uvedli, že při pokusu o útěk ze země zemřelo více než 40 lidí, kteří se vyhnuli odvodu. Mrtvoly byly opakovaně nalezeny v řekách a horských oblastech na hranicích s Evropskou unií.

 

https://www.vesti.ru/article/3984683

 

 

📌5. června 2024, 5:16: UKRAJINSKÝ DRON ZNIČEN PŘI PŘIBLÍŽENÍ K VORONĚŽI:

 

Gubernátor Voroněžské oblasti oznámil zničení ukrajinského bezpilotního letounu v regionu.

 

„Síly protivzdušné obrany ve službě při přiblížení k Voroněži v extrémně nízké výšce detekovaly a zničily nepřátelský UAV,“ napsal gubernátor Voroněžské oblasti Alexander Gusev na svém kanálu Telegram.

 

Upřesnil, že podle předběžných údajů nedošlo k žádným obětem ani škodám.

„Režim nebezpečí bezpilotních letounů nebyl v regionu zaveden. Provozní situaci mám pod kontrolou,“ dodal hejtman.

 

Dříve byli tři lidé zraněni v důsledku útoku ukrajinských dronů na čerpací stanici v Olenivce.

 

https://www.vesti.ru/article/3984752

 

 

📌☭☆🦻👀 „INFORMACE PŘÍMO Z RUSKÝCH KANÁLŮ ze dne 05.06.2024“:

➡️☭☆ Posádka systému protivzdušné obrany Tor-M2 zničila Warmate UAV na obloze nad Charkovskou oblastí.

Posádky protiletadlových raketových systémů Tor-M2 každý den účinně bojují s nepřátelskými bezpilotními průzkumnými prostředky. Jen za poslední 3 dny bylo zničeno přes 20 dronů ukrajinských ozbrojených sil.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Největší švýcarská strana žádá úřady, aby pozvaly Rusko na konferenci o Ukrajině

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Biden zavádí ve Spojených státech zákaz azylu pro migranty překračující nelegálně hranici s Mexikem, uvedl Bílý dům.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Občané žádají, aby se jejich problémy řešily a nedržely pod pokličkou“ – Putin si pamatuje problémy Přímé linky a připomněl svým podřízeným

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Prezident hovoří o „vytahování peněz z rodin“ na sportování a nepřípustnosti neoprávněné komercializace masových sportů

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ NA CELÉ UKRAJINĚ BYL VYHLÁŠEN NÁLET

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Slovinský parlament schválil uznání nezávislého palestinského státu

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

➡️☭☆ Posádky MLRS „Grad“ zasáhly nepřátelské pevnosti na pravém břehu Dněpru

Zveřejňujeme záběry z bojové práce dělostřelců.

🇷🇺AKTUÁLNÍ NOVINKY🇷🇺 (https://t.me/+7gLTbq3EycFmY2Yy)

 

Prosím všechny přátelé, ke kterým se moje zprávy dostanou, kdybyste byli tak moc hodní a posílali to dál, jak přátelům, tak na skupiny, kterým fandíte.

Často mně náš systém blokuje účet a nemůžu zasílat do skupin 3 dny, nebo týden!!! Kdo mne chce najít a zajímají ho denní zprávy 2 – 3x denně, jsem na Volném bloGu denně s čerstvými zprávami z domova i ze světa, ale i na mém profilu.

Ať žije DEMOKRACIE!!! Je jako zatemněný měsíc .

MÍRO – MILOVNÉ, SVĚTLO   DIKTÁTORSKO – FAŠISTICKÁ  TMA

Prosím zasílejte zprávy dál  Děkuji. Ľubomíra

 

 

📌 Děkujeme za Vaši podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj naší nezávislé informační platformy.

Jsme nezávislé médium bez reklam, bez cenzury, bez propagandy, bez mainstreamu.

Přispějte na tvorbu a překlad videí i zpráv ze světa, z domova.

Lubomír Volný

Transparentní účet: 115-4977920247/0100

Důvěrný účet: 107-1458980287/0100

„Na Kafe“: 27-1664400247/0100

IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247

SWIFT: KOMBCZPP