Světová stínová vláda vytvořila globální vakcinační režim, který pronikl do vlád a zdravotnických institucí

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Stejné organizace, které mají dnes zájem na očkování, měly před desítkami let velký vliv na položení základů. Lidé mají tendenci považovat tyto velké a známé organizace – jako je Rockefellerova nadace, Nadace Billa a Melindy Gatesových, UNICEF; CDC, GAVI, USAID, Světová banka – za na sobě nezávislé, ale není tomu tak. Jsou součástí očkovací infrastruktury – globálního očkovacího režimu. Nebo, jak to popisuje organizace Nations in Action, stínová vládní architektura vakcín.

V čele této architektury stojí bohatí investoři, kteří vytvořili fondy a nadace, jež se pak zabývají různými finančními aktivitami a zároveň jsou zodpovědné za pomoc politikům při jejich zvolení nebo dosazení do funkcí. Zároveň tyto nadace přispívají mezinárodním organizacím, což jim poskytuje přístup k určitým závěrům a umožňuje jim tyto organizace řídit.

Stručně řečeno, bohaté organizace a jednotlivci získávají vás a vaši vládu, abyste platili a realizovali soukromé zájmy prostřednictvím veřejných politik. Politiky, které směřují k předem stanovenému závěru, jenž je ve prospěch těchto bohatých zájmů.
Co je to světová stínová vláda?
Podle francouzského miliardáře a prezidenta RDH Philippa Argilliera je stínová vláda skutečnou vládou, která dává oficiální příkazy zvolené vládě. V zákulisí existuje mimořádně mocná entita, která zahrnuje velmi vlivné osoby z oblasti financí i politiky, včetně některých hlav států.

„Celkem 38 osob řídí každodenní život 8 miliard lidí na Zemi… Bidenova administrativa je pod kontrolou stínové vlády. Na základě informací, které mám, to mohu bez váhání potvrdit,“ uvedl Argillier pro organizaci Nations in Action.

Argillier vysvětlil, že stínová vláda je téměř jako korporace s krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým programem. Jejich vliv je většinou založen na ekonomice, respektive na penězích. Obvykle je však jejich vliv zaměřen na geopolitické dohody, v případě potřeby i s vojenskou intervencí, spolu s některými nejmocnějšími zeměmi. Například USA, Čína a Francie jsou nejmocnější země, které v zákulisí spolupracují se stínovou vládou.

Abychom pochopili stínovou vládu, musíme pochopit jednotlivce, kteří za ní stojí, řekl Argillier. „Tito jedinci [jsou tak bohatí, že] ztratili veškerý smysl pro svědomí, jakékoliv hodnoty … když jste na vrcholu, na samém vrcholu, [jak] se domnívají, že jsou, [říkají] ‚vytvořme si vlastní svět, rozhodujme jménem 8 miliard lidí na Zemi‘. Je to skoro jako hrát hru Monopoly, kde se rozhoduje o tom, jaký bude další velký krok. Zatím to funguje, protože za takový typ peněz si můžete koupit, co chcete.“

Argillier uvedl, že ví, kdo je většina z 38 osob stojících za stínovou vládou, ale jejich jména nechce prozradit.

Globální režim očkování
Proč americká byrokracie bagatelizuje možnost, že Covid je laboratorně uniklý, uměle vytvořený virus, když financovala výzkum léků/virů v USA a Číně více než deset let před začátkem „pandemie“ Covidu?

Proč vládní instituce USA, média a Světová zdravotnická organizace („WHO“) ve veřejném diskurzu zamlčovaly možnost laboratorně vypouštěného koronaviru, když například americké Národní ústavy pro zdraví („NIH“), Agentura pro snižování obranných hrozeb („DTRA“), Zdravotnictví a sociální služby („HHS“) a Ministerstvo obrany („DoD“) financovaly výzkum netopýřích koronavirů, který vedl Peter Daszak v rámci aliance EcoHealth Alliance, po celá desetiletí, včetně výzkumu v čínském Wuhanu?

V níže uvedeném videu představil výzkumník ze společnosti Nations in Action dokumenty, které ve svém souhrnu poskytují odpověď na tyto otázky.

Shadow Government Architecture: The Vaccine Perspective - NIA Research Team - Rumble

Níže jsou uvedeny poznámky z výše uvedené prezentace. Tam, kde to bylo možné, jsme přidali odkazy na uvedené dokumenty. Od časového údaje 21:25 se v rámci programu Nations in Action hovořilo o globálním režimu očkování.

Historie očkovacího plánu CDC
Stejné organizace, které mají dnes zájem na očkování, měly také velký vliv na položení základů „sahajících poměrně daleko do minulosti“.

V období od 40. let 20. století až do současnosti docházelo k neustálému nárůstu počtu doporučení k očkování vydávaných americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí („CDC“). V současné době, před příchodem Covidu, doporučuje CDC očkovací schéma nejméně 45 dávek během prvních 18 let života.

V 80. letech 20. století nakupovala americká vláda 52 až 55 % očkování dětí v USA. Během deseti let mezi lety 1988 a 1997 se náklady na vakcíny zdvojnásobily ze 100 na 200 dolarů na dítě ve věku do 6 let. Během necelých pěti let mezi lety 1997 a 2001 se kumulativní náklady opět zdvojnásobily, a to z 200 na téměř 400 dolarů na dítě. Zavedení pneumokokové konjugované vakcíny do očkovacího schématu pro kojence vedlo v letech 2000 až 2002 k dalšímu zdvojnásobení veřejných výdajů, a to z 500 milionů dolarů na 1 miliardu dolarů.

Tyto platby byly hrazeny z programu Vaccine for Children Entitlement Program. Nedávná legislativa Covid vytvořila po vzoru programu Vaccine for Children Entitlement Program nový program nároku na očkování s názvem Vaccine for Adults Program s počátečními finančními prostředky ve výši 25 miliard USD.

Rockefellerové zřizují pracovní skupinu
Osmdesátá léta znamenala pro režim očkování zlom, v jehož čele stála pracovní skupina pro přežití a rozvoj dětství. Pracovní skupina byla zřízena za účelem koordinace imunizačních aktivit hlavních mezinárodních agentur. Jednalo se o partnerství několika agentur Organizace spojených národů (dále jen „OSN“) a Rockefellerovy nadace.

V roce 1983 byl v Kongresu předložen zákon o odškodnění za očkování. A v roce 1986 se stal zákonem Národní zákon o poškození dětí očkováním („NCVIA“). Stručně řečeno, tento zákon učinil odpovědnost za poškození způsobená očkováním odpovědnou vládu USA, zatímco zisky za vakcíny připadly společnosti Big Pharma. V důsledku toho, a není to překvapivé, došlo v následujících desetiletích k masivnímu nárůstu počtu doporučených vakcín. Na základě zákona NCVIA byl vytvořen Národní program odškodnění za újmu způsobenou očkováním („NVICP“).

V návaznosti na přijetí zákona NCVIA byla v roce 1990 založena Iniciativa pro očkování dětí. Mezi sponzory patřily Světová banka, Rockefellerova nadace, WHO, Dětský fond OSN („UNICEF“) a Rozvojový program OSN („UNDP“). Měla několik cílů, z nichž tři byly: mobilizace podstatně větších zdrojů na zavádění očkovacích látek, zejména v rozvojových zemích; nebývalá úroveň spolupráce; a zvýšení povědomí o vysoké hodnotě očkovacích látek.

Vakcinační režim se stává globálním
V roce 2000 byla založena Globální aliance pro očkování a imunizaci („GAVI“) vedená Nadací Billa a Melindy Gatesových. Cílem GAVI je usnadnit očkování v rozvojových zemích prostřednictvím spolupráce s WHO, UNICEF, Světovou bankou, očkovacím průmyslem, výzkumnými a technickými agenturami, nadací Gatesových a dalšími soukromými filantropy. Další soukromí filantropové, se kterými GAVI spolupracuje, jsou zvýrazněni na obrázku níže.

V roce 2003 vypracovala Gatesova nadace zprávu, v níž poukázala na potřebu vytvořit aliance veřejného a soukromého sektoru, které by posunuly očkovací program kupředu. Zpráva nesla název „Globální partnerství v oblasti zdraví: Assessing Country Consequences“. Uváděla, že „mezi klíčové faktory používané k měření úspěchu patří celková proočkovanost populace“. Jinými slovy, začal být dokumentován tlak soukromých organizací na globální přínos očkování v rámci veřejné politiky.

V roce 2005 došlo k dalšímu tlaku ze strany očkovacího režimu. WHO zveřejnila „Globální imunizační vizi a strategii“ ve spojenectví s Rockefellerovou nadací, Gatesovou nadací, UNICEF; CDC, GAVI, USAID a Světovou bankou. Jednou z vizí bylo, že imunizace je považována za „hlavní prvek úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí“.

Lidé mají tendenci si myslet, že výše uvedené organizace jsou nezávislé a stojí samy o sobě. Všechny tyto organizace jsou však součástí větší infrastruktury – WHO, Světová banka a MMF jsou specializované agentury OSN a UNICEF je program a fond OSN. Mnoho organizací zmíněných v prezentaci Nations in Action je součástí celkové infrastruktury OSN (viz obrázek níže).

Desetiletí očkování
V roce 2010 vytvořila Gatesova nadace plán, podle kterého se roky 2010 až 2020 stanou „desetiletím vakcín“. Krátce poté, 1. května 2010, zveřejnila Rockefellerova nadace „Scénáře technologií a mezinárodního rozvoje“, v jejichž rámci je scénář nazvaný „Lock Step“. Ve scénáři Lock Step se uvádí:

„Ve snaze ochránit se před šířením stále globálnějších problémů – od pandemií a nadnárodního terorismu po ekologickou krizi a rostoucí chudobu – se vedoucí představitelé na celém světě chopili pevněji moci.“

V roce 2011 byl Daszak autorem článku publikovaného v časopise ScienceDirect s názvem „Hledání smyslu při objevování virů“.

Během následujících let Daszak a jeho čínský kolega Shi Zhengli, známý také jako „netopýří žena“ nebo „netopýří dáma“, objevili a izolovali více než 100 unikátních koronavirů, z nichž všechny lze podle Daszakových slov snadno manipulovat v laboratoři.

Kopie prezentace z roku 2015, kterou Daszaková přednesla před Národní akademií vědy, techniky a medicíny, ukázala práci aliance EcoHealth ve spolupráci s Wuhanským virologickým institutem, která byla financována různými americkými agenturami. Výzkum zahrnoval infekce u humanizovaných myší a výzkum zisku funkce koronaviru pomocí lidských receptorů ACE2, tedy bílkoviny na povrchu buňky, na kterou se váže protein hrotu SARS-CoV-2.

Jako další důkaz financování jeho výzkumu je na konci Daszakova článku z roku 2011 uvedeno, které organizace financovaly Daszakův výzkum a výzkum jeho spoluautora Dr. Lipkina:

Práce Petera Daszaka je podporována NIAID Non-biodefense emerging infectious disease research opportunities award 1 R01 AI079231, NIH/NSF ‚Ecology of Infectious Diseases‘ award from the Fogarty International Centre 2R01-TW005869, Rockefeller Foundation, Google. org, ocenění NSF Human and Social Dynamics ‚Agents of Change‘ (SES-HSD-AOC BCS-0826779) a velkorysá podpora amerického lidu prostřednictvím programu Emerging Pandemic Threats PREDICT Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID). Za obsah odpovídají autoři a nemusí nutně vyjadřovat názory USAID nebo vlády Spojených států. Práce Dr. Lipkina je podporována granty Národních institutů zdraví (AI057158, AI0793231, AI070411, EY017404), Nadace Billa a Melindy Gatesových, USAID PREDICT a Agentury pro snižování obranných hrozeb. [zvýraznění vlastní]

Hledání smyslu při objevování virů, ScienceDirect, prosinec 2011.
V květnu 2012 byl schválen Globální akční plán pro vakcíny na období 2011-2020, jehož cílem je naplnit vizi „desetiletí vakcín“, kterou si stanovila Gatesova nadace. Plán vedly Gatesova nadace, GAVI, WHO, UNICEF, African Leaders Malaria Alliance a americký Národní institut pro alergie a infekční choroby („NIAID“).

Další zdroje:

Prorocké prohlášení Petera Daszaka na semináři NAS, Totalita důkazů.
Dr. Peter Daszak odvolán z komise lékařského časopisu Covid-19, The Post Millennial, 22. června 2021.
Whistle-blower, bývalý viceprezident společnosti EcoHealth spolupracuje s advokátem Tomem Renzem
Otáčivé dveře
V roce 2013 vydala Technická poradní skupina („TAG“) pro nemoci, kterým lze předcházet očkováním, dokument ze zasedání s heslem „očkování je společná odpovědnost“. Cílem setkání bylo vydat doporučení k řešení současných a budoucích problémů, kterým čelí národní imunizační programy v Americe. Součástí týmu TAG 2013 byli zástupci Národního centra pro očkování a respirační nemoci („NCIRD“), kanadského ministerstva zdravotnictví, Rockefellerovy nadace a NIH.

Pokud se podíváme na osoby, které podepsaly dokument TAG z roku 2013, zjistíme, že se pohybují mezi třemi organizacemi – Rockefellerovou nadací, GAVI a WHO – a vnitrostátními orgány veřejného zdraví.

Anne Schuchatová, která podepsala jménem NCIRD, je v současné době členkou poradní skupiny WHO pro zdravotní rizika a členkou poradního výboru Stanfordovy univerzity pro globální vznikající infekční choroby. Dříve byla členkou správní rady GAVI a výboru GAVI pro program a politiku a výboru pro audit a finance. Z GAVI tedy odešla na pozici ředitelky NCIRD do CDC a poté se stala poradkyní WHO.

Arlene Kingová, která podepsala za kanadské ministerstvo zdravotnictví, byla členkou rady Aliance GAVI, poté se stala hlavní lékařkou ministerstva zdravotnictví v Ontariu. Přešla tedy z GAVI do kanadské vlády.

Jeanette Vega, která podepsala jménem Rockefellerovy nadace, byla bývalou ředitelkou Rockefellerovy Národní agentury pro veřejné zdravotní pojištění v Chile (FONASA). Předtím působila jako ředitelka WHO a poté byla náměstkyní ministra zdravotnictví v Chile. Po odchodu z Rockefellerovy nadace se stala ředitelkou chilské Národní agentury veřejného zdravotního pojištění a později ministryní sociálního rozvoje. Z WHO tedy přešla do chilské vlády, poté do Rockefellerovy nadace a zpět do chilské vlády.

Roger Glass, který se podepsal jménem Fogartyho mezinárodního centra NIH, obdržel v roce 2015 cenu Albert B. Sabin Gold Medal Award, kterou uděluje Sabin Vaccine Institute založený v roce 1993 s cílem pokračovat v práci na vývoji a propagaci vakcín. Sabin se proslavil především vývojem orální vakcíny proti dětské obrně. V roce 1934 Sabin prováděl výzkum v Listerově institutu preventivní medicíny v Londýně a poté nastoupil na Rockefellerův institut univerzity.

V roce 2017 byl Rajiv Shah zvolen prezidentem Rockefellerovy nadace. Předtím působil jako ředitel Gatesovy nadace a poté byl správcem USAID za Obamovy administrativy.

Globální připravenost na pandemie
V květnu 2018 vytvořily WHO a Světová banka Radu pro monitorování globální připravenosti (Global Preparedness Monitoring Board, dále jen „GPMB“). V září 2018 svolala GPMB zasedání v sídle WHO v Ženevě, aby projednala klíčové otázky globální pandemické připravenosti. GPMB zadala vypracování studie, kterou vedla Bloombergova škola veřejného zdraví Johnse Hopkinse. V září 2019 zveřejnila GPMB zprávu „Připravenost na pandemii respiračních patogenů s vysokým dopadem“.

Zpráva za rok 2019 obsahuje tyto závěry:

Připravenost na pandemii způsobenou respiračními patogeny s velkým dopadem, září 2019, shrnutí závěrů, s. 11.

Připravenost na pandemii způsobenou respiračními patogeny s velkým dopadem, září 2019, shrnutí závěrů, s. 13.

Mezi signatáři a přispěvateli této zprávy byli Rick Bright z HHS a Jeremy Farrar z Wellcome Trust.

Před nástupem do Rockefellerova institutu byl Rick Bright náměstkem ministra pro připravenost a reakci a ředitelem Úřadu pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj (BARDA). Byl „whistle-blowerem“, který bojoval proti hydroxychlorochinu jako léčbě Covid. Poté odešel ze státních služeb a nyní je výkonným ředitelem Institutu pro prevenci pandemií při Rockefellerově nadaci.

Shrnuto a podtrženo, bohaté organizace a jednotlivci vás a vaši vládu nutí, abyste platili a realizovali soukromé zájmy prostřednictvím veřejných politik. Politiky, které směřují k předem stanovenému závěru, jenž je ve prospěch těchto bohatých globálních zájmů.

Ilustrace struktury očkovacího režimu
Bohatí investoři vytvořili fondy a nadace, které se pak zabývají různými finančními aktivitami a zároveň jsou zodpovědné za pomoc politikům při jejich zvolení nebo dosazení do funkcí. Jakmile jsou političtí kandidáti ve funkci, schvalují těmto mezinárodním organizacím finanční prostředky na studie, výzkum a „spolupráci“.

Současně nadace přispívají mezinárodním organizacím, což jim umožňuje přístup k těmto organizacím a zřejmě jim pomáhá je nasměrovat k určitým závěrům.

Následující obrázek na hypotetické struktuře ilustruje, jak tato síť funguje.

Tato struktura vakcinačního režimu, stejně jako další stínové vládní infrastruktury, byla vybudována za naše peníze a naši volení zástupci ji umožňují. Vyzbrojili naše vlády proti nám.

Jak to můžeme zastavit? Jedním z řešení je, aby vlády jednotlivých států přestaly financovat činnost těchto mezinárodních organizací a zakázaly jejich úředníkům účast na ní. A ti úředníci, kteří se na těchto aktivitách podíleli, by se měli podrobit veřejnému občanskému vyšetřování.