Švédsko zavádí přísné „očkovací“ zákony v případě vyhlášení pandemie, včetně očkování dětí bez souhlasu rodičů

Celý článek si můžete poslechnout v audioverzi zde:

19.11.2023

Lze předpokládat, že tato nařízení mají být součástí budoucích pandemických zákonů, které musí každá členská země WHO schválit do doby, než bude Pandemická dohoda (dříve smlouva) přijata.

Připomínám, že Pandemická dohoda má být oficiálně schválena na shromáždění WHO v květnu 2024 . Pokud pro ni budou hlasovat 2/3 zemí (což je téměř jisté), tak bude muset záhy projít všemi parlamenty členských zemí.

A samozřejmě se počítá i s patřičnými úpravami legislativy, aby odpovídala novým dokumentům WHO. Všechny země tak budou nyní postupně přijímat podobné zákony jako Švédsko.

V podstatě je na to zatím čas do doby, než projde Pandemická dohoda hlasováním na shromáždění WHO v květnu. Některé státy tak budou zákony patřičně upravovat později, třeba až v měsících po schválení dokumentu, další země nechtějí čekat a schvalují vše již nyní.

Nicméně počítejte s tím, že u nás vše projde. Současná vláda přijme cokoli co si páníčci přejí. A i kdyby se něco stalo a vláda padla, ta další nebude podle všeho jednat jinak.

Naprostou poslušnost ostatně ukazuje jak tato vláda, tak i ta minulá za Covidu, která by jen nahradila tu současnou.

Co tedy chystá Švédsko?

Před několika dny bylo dokončeno vládou zadané hodnocení a vyšetřování očkování proti covidu a budoucích pandemií. Závěrem je, že Švédsko musí zvýšit připravenost tím, že v této oblasti zavede více donucovacích a mimořádných zákonů.

Právě člen Strany středu Anders W. Jonsson byl pověřen, aby vyhodnotil, jak fungovalo hromadné očkování proti covidu a co je třeba udělat, aby se Švédsko vypořádalo s výzvami, které mohou nové pandemie pro zemi představovat.

Druhý den bylo vyšetřování ukončeno a ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí svolalo tiskovou konferenci, aby oznámilo Jonssonova zjištění. Přítomen byl sám vyšetřovatel a ministr zdravotnictví a sociálních věcí Jakon Forssmed (KD) se zúčastnil prostřednictvím videospojení.

Vzkaz shromážděným novinářům zněl, že masové očkování fungovalo dobře, ale musí fungovat ještě lépe, až udeří další virus.

Co je podle vlády potřeba posílit, jsou povinné prvky očkování. Říkají, že je třeba zavést nouzové zákony, které zbaví ty, kteří mají být očkováni, práva vybrat si mezi dostupnými vakcínami.

Musí si nechat vstříknout do paže takovou vakcínu, kterou určí stát na základě toho, co je logisticky nejjednodušší.

Jonsson dále řekl, že je třeba přezkoumat i rodičovský kodex. V budoucnu budou moci být děti ve školách nuceně očkovány Studentskou zdravotní službou bez souhlasu rodičů.

Chtějí se vyhnout potížím, které byly zjištěny během pandemie covidu, kdy sestry nemohly tak systematicky, jak by chtěly, vpichovat jehlu do paže všech dětí. Bylo to proto, že se nemohli dovolat oběma opatrovníkům dítěte nebo se jeden z nich bránil.

„Tady by měla být změna zákona, aby se v případě pandemie a očkování na ně nevztahoval pacientský zákon,“ uzavřel vyšetřovatel.

Duševně nemocní lidé jsou také skupinou, kde vyšetřovatel identifikuje možnou potřebu zvýšeného nátlaku. Během pandemie bylo očkováno méně lidí s duševním onemocněním ve srovnání s průřezem populace.

Vyšetřovatel se také zabýval tím, zda by služba domácí péče měla dostat větší mandát k podávání hromadného očkování seniorů. Je to proto, že je vidět, že starší Švédové se službami domácí péče se nerozhodli nechat se očkovat ve stejné míře jako ostatní.

Zvýšený nátlak a nouzové zákony v době pandemie byly na tiskové konferenci ospravedlněny tím, že by mohly zachránit životy.

Během pandemie COVID byla úmrtnost vysoká, ale zemřeli především starší lidé s těžce narušeným zdravím a pokročilou slabostí související s věkem.

Podle šetření se během pandemie Covid osvědčilo, že se Švédsko přizpůsobilo nadnárodní EU, místo aby přijímalo národní rozhodnutí. Závěrem je, že Švédsko by se mělo i nadále podřizovat směrnicím z Bruselu v případě propuknutí virových pandemií, o čemž je vláda přesvědčena, že k tomu dojde.

„Není pochyb o tom, že se to stane znovu, ať už za rok nebo za jedenáct let,“ řekl Jonsson.

Během závěrečného bloku otázek a odpovědí byl ministr zdravotnictví a sociálních věcí dotázán zpravodajem SVT, kolik dávek proti covidu si sám nechal během pandemie naočkovat. Na to nechtěl odpovědět.

Šetření nyní přezkoumá vláda, která poté zaujme stanovisko k tomu, který z návrhů chce realizovat, a v případě potřeby předloží Riksdagu v případech, kdy budou nutné legislativní změny.

Jedním ze zadání šetření bylo navrhnout to, co vláda nazývá „snahou o výrobu covidových certifikátů.“ To je reakce na rozšířenou kritiku, která se snesla na experimentální a rychle vyvinuté mRNA vakcíny, jejich vedlejší účinky, účinnost a tak dále.

Až příště taková diskuse vyvstane, chtějí být lépe připraveni čelit „dezinformacím,“ které podle nich šíří skeptici masového očkování.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *