Schwabův WEF nyní v rámci programu Velkého resetu prosazuje implantaci sledovacích mikročipů lidem.

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzu ZDE:

Světové ekonomické fórum (WEF) se snaží normalizovat myšlenku implantace sledovacích čipů do lidí prostřednictvím internetu těl – velmi kontroverzní technologie.

Autor: Sikh for Truth; editor Truth Talk UK

Internet těl (IoB) je biologickým pokračováním internetu věcí (IoT), který nám přinesl auta bez řidiče a chytré domácnosti.

Obojí je v rámci Velkého resetu součástí plánů pro budoucnost lidstva, které vymyslely elity Světového ekonomického fóra.

IoB potvrzuje jejich víru ve věčný přínos technologií a slibuje zlepšení našeho zdraví a prodloužení života. To je dobrá myšlenka, ne? Ne, smysl se vám vyjasní, jakmile jej pochopíte.

Klíčovým slovem jsou zde data. Data mají být v této nové technologické éře novou ropou. Naše telefony a Fitbity slouží ke shromažďování údajů o naší poloze, způsobu utrácení, vzdělání a ekonomickém statusu, politické loajalitě, krocích při chůzi a hladině kyslíku.

Prostřednictvím internetu těl však bude do našich těl zabudováváno stále více nanosenzorů a robotů, což z nás udělá kvantifikovatelnou informační platformu, kterou lze snadno komoditizovat a dokonce s ní na dálku manipulovat.

Díky shromažďování všech těchto údajů budou vlastníci dat schopni vytvořit velmi podrobné profily populace, které bude možné využít k posílení dohledu a bezpečnosti definované úřady.

Klaus Schwab, zakladatel WEF a zastánce Velkého resetu, se domnívá, že pandemie a výluky jsou příležitostí k rozšíření tohoto technologického využití, které „povede ke spojení naší fyzické, digitální a biologické identity“.

Jeho cílem je překonat naše lidská omezení integrací dostatečného množství technologií do těla a jejich zasazením do rámce čtvrté průmyslové revoluce.

V článku WEF 2020 „Sledování fungování našich těl může změnit naše životy“, který byl zveřejněn při oficiálním oznámení Velkého resetu v červnu 2020, Xiao Liu napsal: „Vstupujeme do éry „internetu těl“: Sbírání našich fyzických dat prostřednictvím řady zařízení, která mohou být implantována, spolknuta nebo nošena.“

„Díky analýze velkých objemů dat se nespočet každodenních činností a rozhodnutí může nakonec promítnout do našeho zdravotního profilu, který mohou vytvářet a udržovat nejen tradiční poskytovatelé zdravotní péče, ale také technologické společnosti nebo jiné subjekty.“

Nyní se k tomu přidává nový článek WEF zveřejněný 16. srpna 2022 s názvem „Augmented tech can change the way we live, but only with the right support and vision“, jehož autorkou je Kathleen Philips, viceprezidentka pro výzkum a vývoj ve společnosti IMEC.

Ta naznačuje, že „již děláme první kroky směrem k „rozšířené společnosti“.

Prosazuje myšlenku, že my lidé musíme být rozšířeni/spojeni s technologií, abychom mohli vykonávat tzv. chytré úkoly, a jejím cílem je, aby byla masová populace světa očipována: „Směřujeme k „odvážnému novému světu“? Jakkoli děsivě mohou čipové implantáty znít, tvoří součást přirozeného vývoje, kterým kdysi prošla nositelná elektronika.“

„Rozšiřující technologie budou pomáhat ve všech fázích života: Dětem ve vzdělávacím prostředí, profesionálům v práci i ambiciózním seniorům. Možností je mnoho.“

Vše je v mysli:
Obhajovala používání různých technologií, které budou bezpochyby prodávány jako pozitivní, jako jsou „implantáty spojené se zdravotním stavem“. Nebo pro „Někdo, kdo dlouhodobě užívá léky, může místo toho vyzkoušet implantát, který vysílá velmi přesné elektrické nebo optické impulsy“. A další augmentační a technologické pomůcky, jako jsou brýle, kochleární implantáty nebo protézy určené k obnovení ztracené nebo narušené funkce.

Mísí je však s mnohem zlověstnějšími aspekty, jako například: „Mozkové implantáty nás posouvají o krok dál a umožňují nám napojit se přímo na „operační systém“ těla.

Připouští, že „mozkové implantáty nemusí být první volbou v naší augmentované společnosti.“ To proto, že pro začátek půjde o subtilnější augmentaci, chytrá zařízení, digitální identity a biometrii.

WEF jasně dokládá, že implantace čipů do dětí by mohla být rodiči vnímána jako „solidní a racionální“ krok. WEF označuje rozšířenou realitu a podobné technologie za transformativní – potřebují však „správnou podporu, vizi a odvahu“.

„Jakkoli děsivě mohou implantáty čipů znít, tvoří součást přirozeného vývoje, kterým kdysi prošla nositelná elektronika. Sluchadla nebo brýle už nemají stigma,“ píše se v příspěvku na blogu.

„Jsou to doplňky a jsou dokonce považovány za módní záležitost. Stejně tak se implantáty vyvinou v komoditu.“

Všechna tato zdravotní data v reálném čase a internet těl vedou k programovatelné svobodě, programovatelným penězům a programovatelným lidem neboli „hacknutelným lidem“, jak je popisuje poradce WEF Yuval Harari.

V poslední době Amazon i Mastercard sledují své nové technologické platformy a rámce v maloobchodním prostředí.

Protože nyní „s úsměvem nebo mávnutím se placení v obchodě právě stalo osobním“. Společnost Mastercard nedávno spustila novou éru biometrických plateb, které mají zlepšit zážitek při placení u pokladny a k jejichž provedení bude stačit rychlý úsměv nebo mávnutí rukou.

A platební technologie Amazonu pro čtení z dlaně se rozšíří do desítek provozoven Whole Foods v Kalifornii.

Zákazníci budou moci platit za potraviny naskenováním dlaně u pokladních zařízení namísto použití hotovosti nebo karty, což je další důkaz nástupu bezhotovostní společnosti.

Společnosti Amazon a Mastercard doufají, že s využitím biometrických údajů a digitálních identit promění a zefektivní moderní maloobchodní prostředí pomocí biometrických pokladních služeb.

Již nyní jsme svědky zavádění globálních digitálních identit, jejichž první fází je zavádění aplikací v telefonech, ale další fáze by byla invazivnější a spočívala by v tom, že by vaše digitální peněženky byly zabudovány do vašeho těla v podobě implantátu internetu těl.

Ten byste mohli používat například k placení za věci a k ověřování vaší digitální identity u pokladen, což by uživatelům zajistilo „bezproblémovější placení“.

Začátkem tohoto roku vypracovalo Světové ekonomické fórum 46stránkovou zprávu, v níž vysvětluje své plány na celosvětovou jednotnou politiku správy údajů o digitální identitě.

Zpráva WEF definuje digitální identitu jako „elektronický průkaz totožnosti (…), který je ekvivalentem průkazu totožnosti fyzické osoby a který představuje způsob, jak poskytnout ověřené informace o osobě programu ke zpracování“.

Zpráva Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries, kterou sepsali členové pracovní skupiny WEF pro zprostředkování dat, popisuje, jak by tato iniciativa centralizovala data o sociálních médiích, daních, hlasování, dohledatelnosti potravin, zdravotní péči, telekomunikacích a obchodních a osobních transakcích.

„Efektivně by globálně umístěné centrální databáze spojily dohromady internet věcí (IoT), internet těl (IoB) a globální údaje o elektronickém obchodování, mimo jiné i v souvislosti s obchodními a osobními informacemi.“

WEF by proto rád viděl, aby byl IoB regulován jednotně po celém světě, a davoská elita neustále vyzývá k etickému řízení, což však nepopírá aspekty dohledu. Po odsouhlasení drakonických opatření maskovaných za službu vyššímu dobru by byli všichni špehováni stejně.

Podle zprávy WEF Global Risks 2019 se IoB do značné míry spoléhá na shromažďování biometrických údajů, které „umožní nové formy sociální kontroly“.

Ve stejné zprávě se píše, že se jedná o digitální panoptikum:

Tato transformační technologie – rozšířená realita – má v budoucnu změnit i naši práci a dokonce i způsob nakupování.

„Augmented Retail is Coming Soon in the Metaverse“ – prohlásil Mark Edward Rose na letošním setkání v Davosu. Jedná se o součást článku The Rise of the Stay-at-Home Economy.

Nyní se v maloobchodech zavádí biometrie, která nás má připravit na Metaverzi, jejímž jádrem je sociální inženýrství.

V Metaverzu budou lidé obývat také digitální neznámo a hlavní roli budou hrát digitální identity.

Víte, kdo další bude hrát hlavní roli? WEF. To je kdo. Zdá se, že elity v Davosu velmi touží řídit tyto nové pohlcující virtuální světy a kontrolovat výstupní data, aby mohly dále přetvářet společnost k obrazu svému technokratickému.

Na letošní akci WEF vystoupil hlavní představitel Pekka Lundmark, prezident a generální ředitel společnosti Nokia, a prohlásil, že „pokračující zrychlování technologické transformace bude znamenat, že chytrý telefon [jak ho známe] se stane zastaralým“.Všechny technologie budou přímo zabudovány do našich těl.“

Velký reset a s ním spojená širší čtvrtá průmyslová revoluce dramaticky rozšiřuje dohledový stát se sledováním dat a telefonů v reálném čase, digitální identitou a peněženkami zabudovanými do těla.

Začalo to povinnostmi, aby lidé dostávali digitální certifikáty pro cestování, a pak současným tlakem na globální digitální identity, které propojí všechny naše datové stopy a zdroje dat. Dalším krokem je rozšíření této technologie a její implantace do těl lidí, aby je mohla přímo monitorovat.

To vše se samozřejmě prodává pro pohodlí, které nám technologie podpoří, a zlepší celkovou kvalitu našeho života. Ale pod tím vším se neskrývá nic jiného než masové sledování, kdy by mohl být monitorován, pošťuchován a řízen každý náš krok.

Zdroj: THE EXPOSE https://expose-news.com/2022/11/12/wef-great-reset-tracking-microchips/