Rýsující se digitální gulag: Děsivý plán Evropské unie na digitální ID odhalen

Celý článek si můžete poslechnout v audioverzi zde:

12.12.2023

Digitální identita, kterou nám připravila EU, se již v několika zemích začala vydávat (např. Rakousko, Švédsko), další země ji začnou zavádět průběžně během příštího roku.

U nás bude vydávána od 1.7.2024.

Zpočátku bude spolu s ID vydávána také klasická kartička, nicméně to potrvá možná tak 2 roky. Po jisté době také skončí dobrovolnost, ID bude povinná.

EU počítá s tím, že ID bude mít v roce 2030 asi 80% občanů zemí EU. Vydáváno v podstatě nebude jen nejstarším lidem, kteří již mají „doživotní“ doklady.

Naopak vydávat se nyní bude dětem již od narození, zřejmě bude časem  fungovat i jako náhrada rodného listu.

ID bude zahrnovat veškeré informace o každém občanovi – tedy nesrovnatelně víc než běžné doklady. Bude zahrnovat nejen veškeré vaše doklady (OP, ŘP, pas, různé členské průkazky apod.), ale také zdravotní informace (kompletní zdravotní karta, očkovací průkaz), informace o vzdělání, práci, příbuzných apod.

A co je nejdůležitější: eID je již vytvořeno tak, aby se dalo napojit na digitální měnu (CBDC), proto konaly poslední vlády vše potřebné pro přijetí eura a stávající vláda jej chce dokonce přijmout!

ID ve spojení s CBDC a systémem sociálních kreditů, který se již v několika zemích EU – například v Itálii v Římě a Boloni, v HolandskuRakousku či Německu – testuje v podobě měření uhlíkové stopy, bude zejména v případě zrušení hotovosti ideálním nástrojem ovládání mas.

To je přesně ta dystopie, kterou popsal George Orwell ve svém románu 1984, do které se dnes posouváme.

Plán Evropské unie zavést systém digitální identifikace ve spojení s digitálním eurem a elektronickou identifikací (eID) vyvolal rozsáhlé obavy o soukromí a vládní kontrolu.

Tato komplexní globalistická iniciativa také zahrnuje integraci osobních zdravotních údajů, což zesiluje obavy z eroze osobních svobod jednotlivce.

Německý podnikatel a finanční bloger Dominik Kettner vynesl tyto obavy do popředí v podrobném videu, které vrhá světlo na potenciální důsledky rýsujícího se „digitálního gulagu“ (video je německy s anglickými titulky, níže hrubý přepis):

Kettner, odborník na obchod s drahými kovy, tvrdí, že rozhodnutí Evropského parlamentu zavést digitální ID do roku 2030 je více než jen administrativní změna. Zdůrazňuje ambiciózní rozsah této iniciativy a poznamenává, že do roku 2030 si plán klade za cíl vybavit 80 % občanů EU digitálním ID.

Tento cíl nejen stanovuje jasnou časovou osu, ale také podtrhuje obrovský rozsah projektu. Tvrdí, že představuje vážnou hrozbu pro osobní svobodu a mohl by umožnit nepřiměřené restrikce na základě dodržování vládních norem.

Toto digitální ID podle Kettnera není jen nástrojem pro identifikaci, ale potenciálním prostředkem pro vládu, aby vykonávala bezprecedentní kontrolu nad jednotlivci.

Podnikatel rozvádí rizika konsolidace osobních údajů, včetně zdravotních a finančních informací, na jednotné digitální platformě. Obává se, že takový krok by mohl vést ke šmírovacímu státu, připomínajícímu dystopický svět popsaný v románu George Orwella „1984.“

Kettner poukazuje na to, že tato data by byla přístupná nejen úřadům, ale také soukromým společnostem, což by dále rozšířilo rozsah dohledu a kontroly.

Kettnerovo video také obsahuje odkazy na další veřejné osobnosti, které vyjádřily obavy ohledně plánu EU na digitální identifikaci. Kettnerův názor dále podporují názory dalších významných osobností.

Německý ekonom, novinář a spisovatel Ernst Wolff například bije na poplach ohledně kombinovaných důsledků digitální identifikace a digitálního eura a předvídá zesílený mocenský a kontrolní mechanismus.

Nigel Farage, bývalý vůdce Strany pro brexit, varuje před systémem podobným čínskému systému sociálního kreditu, kde by nekonformita mohla vést k sociální ostrakizaci.

Kettner vyjadřuje značné obavy ze zapojení Světové zdravotnické organizace (WHO) do agendy digitální identifikace. Roli WHO při integraci digitálního ID s mezinárodním očkovacím certifikátem považuje za znepokojivý vývoj, který potenciálně vydláždí cestu dalekosáhlejšímu a globálně propojenému systému dohledu.

Tato integrace podle Kettnera není jen technologickým pokrokem, ale krokem směrem k všudypřítomné formě globálního monitorování a kontroly, což odráží obavy z orwellovské budoucnosti, kde jsou osobní svobody hluboce ohroženy.

Kettner kriticky poukazuje na nedostatečnou pozornost veřejnosti a médií věnovanou rozhodnutí EU o digitální identifikaci. Naznačuje, že tento významný politický posun v tichosti pominul, s nedostatečným pokrytím ve sdělovacích prostředcích, což naznačuje znepokojivou absenci veřejné debaty a kontroly záležitosti, která by mohla hluboce ovlivnit svobody občanů.

Vyjadřuje také obavy ohledně načasování takových rozhodnutí a poznamenává, že k nim často dochází, když je pozornost veřejnosti odváděna válkami a krizemi. Z tohoto postřehu vyplývá, že kritické politické změny mohou být strategicky načasovány tak, aby se vyhnuly veřejné kontrole a opozici.

V ostrém kontrastu s Kettnerovými obavami jsou názory bruselských byrokratů, kteří prosazují kontrolní mechanismus pod rouškou ochrany demokratických hodnot.

Kettner dále varuje před potenciálním nebezpečím propojení digitálního ID s digitálním eurem a očkovacími pasy. Považuje to za posun směrem k integrovanému systému, který by dále posílil možnosti vládní kontroly a dohledu, daleko za hranicí toho, co by se mohlo na první pohled zdát.

Kettner uzavírá své video výzvou k akci a naléhá na diváky, aby byli ostražití vůči tomuto vývoji a aktivně vyjadřovali své obavy.

K výše uvedeným obavám přidávám ještě jednu. Téměř stejný systém již využívají v Indii. Tamní ID nazvané Aadhaar mělo být absolutně bezpečným. To tedy tvrdili do doby, než se nedávno kdosi do databáze naboural a ukradl údaje z ID desítek milionů indických občanů, včetně přístupových kódů.

A to velmi detailních údajů, včetně těch zdravotních, jejich adresy, telefonu a e-mailu (i tyto údaje jsou součástí ID)…

zdroj

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *