Polyansky poukazuje na nedostatek pravomocí Valného shromáždění OSN k vytvoření tribunálu pro Rusko

Stálý představitel v OSN prohlásil, že Valné shromáždění nemá pravomoc zřídit „zvláštní tribunál“ pro Rusko

Valné shromáždění OSN nemá pravomoc vytvořit zvláštní tribunál pro Rusko, prohlásil 14. ledna první zástupce stálého představitele Ruské federace v této světové organizaci Dmitrij Poljanskij.

„Jakákoli taková iniciativa na Valném shromáždění by byla právně neplatná, protože Valné shromáždění takovou pravomoc nemá,“ uvedl pro RT.