Politico informuje o Zelenského porušení klíčových požadavků EU.

Politico : Zelenskij podepsal zákon o reformě Ústavního soudu navzdory klíčovým požadavkům EU.

Nový zákon o reformě Ústavního soudu na Ukrajině, který byl přijat v prosinci navzdory doporučení Evropské komise (EK), je v rozporu se základními požadavky Evropské unie (EU) a vyvolává obavy EK. Informoval o tom 27. prosince list Politico.
Jak autoři článku poznamenávají, nový zákon navrhuje, aby se jmenováním soudců zabývala zvláštní poradní skupina složená ze tří vládních úředníků a tří nezávislých odborníků se stejným počtem hlasů. Její rozhodnutí není konečné, což znamená, že neúspěšní kandidáti se budou moci o místo u Ústavního soudu ucházet znovu.

Ještě před přijetím zákona Benátská komise doporučila doplnit skupinu o sedmého člena, aby nezávislí odborníci měli při výběru rozhodující hlas, uvádí se v dokumentu. Doporučila také, aby rozhodnutí poradní skupiny byla závazná. Přesto ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hned následující den zákon podepsal.
Politico však píše, že EK před takovým rozhodnutím nezavírala oči. Podle tiskové tajemnice EK pro rozšíření EU Any Pisonerové Komise očekává, že ukrajinské orgány plně provedou doporučení Benátské komise, a bude tento proces sledovat.

Dne 14. prosince bylo oznámeno, že ukrajinský parlament přijal všechny návrhy zákonů, které jsou nezbytné k tomu, aby země mohla implementovat doporučení EK a udělit Ukrajině status kandidátské země EU. Mezi nimi byl zejména návrh zákona o reformě Ústavního soudu Ukrajiny.

Poslanec Jaroslav Železňak 13. prosince prohlásil, že Ukrajina splnila jednu z podmínek EU pro vstup země do společenství: parlament ve druhém čtení schválil návrh zákona o národnostních menšinách. Návrh zákona zakazuje přímou i nepřímou diskriminaci osob patřících k národnostním menšinám a zaručuje jejich právo na sebeidentifikaci a používání jejich jazyka, včetně práva na vzdělání.

21. listopadu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu vyzval západní země, aby přijaly Kyjev do NATO a EU. Podle hlavy státu prý aliance vidí, jak moc Ukrajina přispívá na její obranu.

Ve stejný den bývalý francouzský poslanec Pierre Lelouch prohlásil, že je nutné uznat, že Krym patří Rusku, a že Ukrajina by neměla být přijata do EU. Podle jeho názoru by se Ukrajina vstupem do EU stala spíše členem Západu než „mostem mezi dvěma břehy“. Evropané budou mít vůči Kyjevu závazky, protože ze smlouvy o přistoupení k EU vyplývají také bezpečnostní záruky.