Irská vláda začíná zavírat lidi, kteří odmítají používat „genderově neutrální zájmena

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Křesťanský učitel v Irsku se stal první obětí nových autoritářských pravidel a Vánoce stráví ve vězení.
Enoch Burke byl v září uvězněn poté, co odmítl uposlechnout soudní příkaz, aby se zdržoval ve škole Wilson’s Hospital School v irském hrabství Westmeath, kde vyučuje.
Informuje o tom server Dailymail.co.uk: Škola mu v srpnu nařídila, aby se do školy nevracel, protože byl suspendován s plným platem za to, že odmítl oslovovat studenta, který se změnil, „oni“, a ne „on“, s odvoláním na své zbožné křesťanské přesvědčení, které je podle něj proti „transgenderismu“.
Pan Burke však příkaz ignoroval a do školy chodil dál, což vedlo k jeho zatčení.

Pan Burke dnes prostřednictvím videospojení z dublinské věznice Mountjoy prosil soudce, aby ho na sváteční období propustil.

Soudci Conoru Dighamovi řekl, že „není zloděj, vrah ani drogový dealer“ a že je vězněn kvůli svému křesťanskému přesvědčení.

Soudce však odmítl pana Burkeho propustit, protože nebyl ochoten splnit soudní příkaz.

Pan Burke však může být kdykoli propuštěn, pokud se před soudem očistí od pohrdání soudem.

Soudu sdělil, že tak neučiní, protože by se tím zřekl své povinnosti vůči Bohu a svého základního křesťanského přesvědčení.

Znovu se u soudu hájil, že „není zločinec“, a požádal, aby mě „na Vánoce osvobodili“.

„Jsem ve vězení kvůli svému náboženskému přesvědčení,“ řekl soudu.

Rodiče pana Burkeho Sean a Martina zůstali kvůli synovu uvěznění rozzuřeni.

Přítomný Sean Burke u soudu uvedl, že jeho syn není zločinec, ale byl pouze vychován v křesťanské rodině.

Dodal, že jeho syn je neprávem pronásledován kvůli svému nesouhlasu s „transgenderismem“, který je založen na Bibli „od knihy Genesis po Zjevení“.

Matka pana Burkeho Martina řekla soudu, že se „stydí“ a že budou čelit soudu od „Boha všemohoucího“.

Martina Burkeová také soudu řekla, že v tomto případě jde ‚o transgenderismus‘ a že jejímu synovi je upíráno ústavní právo vyjádřit své křesťanské přesvědčení.

Soudce uvedl, že se odmítá pouštět do debaty s rodiči pana Burkeho.

Enoch Burke také uvedl, že mu byla odepřena možnost mluvit se svým právním zástupcem, kterým je jeho sestra Ammi Burke.

Požadoval také vědět, proč ho soud odmítl osobně přijmout a místo toho byl nucen dostavit se prostřednictvím videospojení.

Pan Burke je za mřížemi od září letošního roku poté, co nesplnil soudní příkaz irského Nejvyššího soudu.

Nyní ho čeká slyšení u Nejvyššího soudu v pozdějším termínu, který zatím nebyl potvrzen. Do té doby zůstane ve vazbě, pokud nebude souhlasit s dodržováním příkazu zdržovat se ve škole.

Při svém předchozím vystoupení před soudem v září pan Burch připomněl svou kritiku školního nařízení o používání zájmena „oni“.

Uvedl, že svůj problém vznesl na bohoslužbě v kapli v červnu 2022: „Řekl jsem, že to odporuje Písmu svatému a učení všech církví. Mé názory na transgenderismus vycházejí z mého náboženského přesvědčení.

‚Vyloučení a opatření, která proti mně škola přijala, jsou nepřiměřená, nespravedlivá, nespravedlivá a nezákonná. Svoboda svědomí a náboženského vyznání je zakotvena v irské ústavě.

Rosemary Mallonová, která v září před soudem zastupovala školu, soudu řekla, že pan Burke si za to, že je ve vězení, může pouze sám a že pokud by se mu podařilo dosáhnout zrušení suspendace, ‚vrátil by se do školních lavic‘.

Trvala také na tom, že pan Burke nebyl zavřen kvůli svým názorům na „transgenderismus“, ale proto, že porušil soudní příkaz.

Paní Mallonová řekla: „To, že je ve vězení, je věcí pana Burkeho.

‚Pan Burke se rozhodl neuposlechnout příkazů tohoto ctihodného soudu. Pan Burke se rozhodl, že se neočistí od svého pohrdání. Pokud mu bude tento příkaz udělen, vrátí se zpět do školních lavic. To je to, co pan Burke chce.

‚To by pro školu znamenalo vážné znepokojení a způsobilo by to rozvrat u studentů. Nemělo by docházet k dalšímu narušování.

Poté, co v září odmítl očistit své pohrdání soudem, pan Burke prohlásil: ‚Pokud tak tento soud rozhodne, nikdy neopustím věznici Mountjoy, pokud při odchodu z věznice poruším své dobře informované svědomí a náboženské přesvědčení a zapřu svého Boha.

‚Zdá se mi, že mohu být křesťanem ve věznici Mountjoy, nebo být pohanem a ctitelem transgenderu mimo ni. Vím, kam patřím.

‚Moje víra mě na to místo přivedla a udrží mě tam, Bůh mi pomáhá.‘

Soudu řekl, že kdyby mu tuto volbu položili ‚každou hodinu každého dne po dobu příštích 100 let‘, odpověděl by na otázku stejně.

Pan Burke dodal: „Tento soud se mě snaží zbavit mého náboženského přesvědčení.

Tvrdil také, že došlo k „nezákonnému pokusu“ o jeho pronásledování za to, že vyjádřil svůj nesouhlas s „transgenderismem“, a že ho soud zbavuje svobody a důstojnosti.

Dodal: „Měl jsem mnoho času, abych zvážil své činy a chování, které mě přivedly na toto místo, a zdaleka jsem neshledal žádné pochybení, natož hrubé pochybení, pouze jsem shledal, že mé činy byly chvályhodné a že jsem měl odvahu odpovědět ředitelce a říci jí, že transgender je zneužívání dětí a porušení mých ústavních práv na svobodné vyjádření náboženského přesvědčení.