Internetem se šíří nesprávné informace: Jak je to ve skutečnosti s diktátorskými dokumenty WHO?

Celý článek si můžete poslechnout v audioverzi zde:

19.11.2023

Již z několika zdrojů jsem zaznamenala, že se začala porůznu šířit jak v českých tak slovenských alternativních médiích mylná informace, která jen diskredituje boj proti chystané diktatuře WHO.

Tento nesmysl mi dokonce kdosi nedávno poslal i řetězovým e-mailem.

Lži, které se týkají diktatury WHO, šíří buď někdo, kdo problému řádně nerozumí a plete si dva přímo nesouvisející dokumenty nebo jde o účelově vyslanou lež, která má celý boj proti diktatuře WHO zdiskreditovat.

Každopádně jde o informaci nesprávnou, jejímž šířením někdo provádí vskutku medvědí službu. Zajímavé je, že tyto nesmysly nejsou šířeny jinde než v ČR a na Slovensku.

Podle těchto mylných informací se má do konce tohoto měsíce zaslat výtka proti Pandemické dohodě WHO, jak se dnes správně nazývá Pandemická smlouva WHO.

Jenže to není pravda. Pandemická dohoda je dokument, který je již víceméně připraven k hlasování na shromáždění v květnu 2024. Ještě v únoru 2024 má proběhnout jednání na půdě WHO, takže dokument může doznat změn, nicméně vlády se k němu aktuálně nemohou vyjádřit.

Pandemická dohoda (či „Pandemická smlouva,“ jak se dřív nazývala) se tedy bude schvalovat až na jaře a po schválení v Ženevě ji musí schválit i jednotlivé národní vlády (měla by projít parlamenty).

Jakmile ji schválí prvních 30 zemí, začne platit pro všechny. Aby mohla Pandemická smlouva vůbec vstoupit v platnost, musí pro ni hlasovat 2/3 členských zemí WHO.

Tolik k Pandemické dohodě (smlouvě).

Pak jsou zde ovšem i změny Mezinárodních zdravotních předpisů. Již v květnu 2022 se schválila první fáze změn (dosud platily předpisy z roku 2005) a další změny, již v „plně diktátorském“ podání, se mají schvalovat v květnu 2024, tedy ve stejnou dobu jako Pandemická dohoda (smlouva).

Změny MZP již neprochází schválením v parlamentech a pro jejich zavedení stačí souhlas nadpoloviční většiny členských zemí. Platit by měly začít v květnu 2025.

Ale je zde možnost, jak vše o rok posunout. V době schválení změn MZP z roku 2022 byl dán prostor (18 měsíců) na vyjádření připomínek ze strany členských zemí.

Tento „časový limit“ platí do konce tohoto měsíce – tedy do 30.11.2023. Pokud do 1.12. WHO neobdrží žádné námitky  k těmto změnám, pak již nic nezabrání přijetí dalších změn, ke kterým se má hlasovat v květnu 2024.

Pokud by se ve WHO objevily nějaké připomínky ze strany členských zemí WHO, musely by být projednány a vše by se o něco posunulo – schválení změn MZP by se odsunulo o rok, tedy až na rok 2026.

Podobný postup je možný i v případě změn, které budou odhlasovány v roce 2024, ale s tím, že tentokrát již nebude na připomínky 18 měsíců, ale jen 12.

Je mi jasné, že ten, kdo se těmto dokumentům nevěnoval pozorně a dlouhodobě, v tom má velký zmatek. Mnoho lidí si plete změny MZP a Pandemickou dohodu (smlouvu), někdo si pro změnu myslí, že WHO dává ke schválení jen jeden dokument.

Detailní informace k tomu jistě mají zástupci členských zemí, kteří působí přímo ve WHO, ale ti zřejmě hrají na ruku vedení WHO. Lze očekávat, že i ze strany Big Pharmy panuje v Ženevě značný lobbing.

Každopádně zatím není jasné, zda již některá země zaslala výtku ke změnám MZP, to se zřejmě dozvíme až příští měsíc. Pokud k tomu dojde, tak se schválení změn MZP, které jsou možná ještě o něco horší než samotná Pandemická dohoda, oddálí.

Pokud ne, změny MZP začnou automaticky pro všechny členské země platit v květnu 2025. V tu dobu již zřejmě bude platit i Pandemická dohoda, jejíž schvalování prochází zcela odlišným procesem…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *